lauantai 13. joulukuuta 2008

RIKOSTUTKIMUSVAATIMUS VAALISYRJINNÄSTÄ

Suoma Mäkivirta kysyy Keskisuomalaisessa (6.11.): Missä on se Nooa, joka rakentaisi arkin? Toive elää, että päättäjät osaisivat, haluaisivat ja uskaltaisivat tarttua vaikeisiinkin asioihin? Samalla hän kuitenkin epäili että jo puolet kansasta on kyllästynyt kirjoittamaan joulupukille demokratian toivossa: Vaalikampanjoita tarkastellessa syntyy mielikuva saaliinjaosta; vahvin saa suurimmat palat. Raha ja valta yhdessä tuo lisää valtaa ja yhteen taskuunhan ne ovat aina pyrkimässä.

Itsenäisyyspuolueen tarkoitus on palauttaa laillisuus ja oikeudenmukaisuus suomalaiseen yhteiskuntaan. Demokratian palauttaminen on niin valtava haaste, että sen vuoksi on uudistettava koko vaalijärjestelmä. Suomessa ei ole perustuslakituomioistuinta, mikä on oikeusvaltion välttämätön perusta, jotta eduskunnan toimien laillisuutta voidaan valvoa. Tästä syystä olen laittanut hanskat heilumaan. Kävin 29.10. Jyväskylän poliisilaitoksella tekemässä historiaa ja jättämässä rikostutkimusvaatimuksen käytyjen kuntavaalien osalta.

Rikostutkimusvaatimus: vaadin, että Jyväskylän poliisi tutkii, onko Suomen valtio syyllistynyt poliittiseen syrjintään säätämänsä perustuslain vastaisen lain kautta, jonka mukaa puoluetukea myönnetään budjetista vain tietyille puolueille, sekä onko perusoikeuksieni yhdenvertaisuusperiaatetta loukattu osallistuessani Jyväskylässä käytyihin kunnallisvaaleihin 26.10.2008 Itsenäisyyspuolueen ehdokkaana.

Faktoja: koen, että täydet osallistumismahdollisuuteni on evätty ilman julkista eli valtion jakamaa vaalitukea. Samoin perusoikeuksiini Suomen kansalaisena kuuluvaa yhdenvertaisuusperiaatetta on osaltani loukattu törkeästi. Yhdenvertaisuus merkitsee tasa-arvoa koskevan pääperiaatteen ja siksi aidon demokratian ja kansanvaltaisuuden varmistamiseksi myös itse kuntavaaliehdokkaana olisin tarvinnut tasa-arvoiseen osallistumiseeni taloudellista tukea samoin kuin eduskuntapuolueet.

Vaali- ja osallistumisoikeudet ovat jokaiselle kuuluvia perusoikeuksia. Laissa säädetään julkisen vallan tehtäväksi edistää yksilön mahdollisuuksia yhteiskunnalliseen toimintaan ja vaikuttaa häntä itseään koskevaan päätöksentekoon. Samoin julkisen vallan on turvattava perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutuminen. Näin ei ole kohdallani tapahtunut.
Ilman julkista vaalitukea minua on loukattu myös sananvapauspykälän osalta. Voiko vaaleissa sananvapaus toteutua, jos äänestäjillä ei ole edes tietoa osallistumisestani (vaalimainonta) ja niistä tavoitteista, joita edustamani puolue ajaa oikeudenmukaisuuden edistämiseksi suomalaisessa yhteiskunnassa. Itsenäisyyspuolueen koko valtakunnallinen vaalibudjetti oli noin 4 000 euroa. Puolue ei saa puoluetukea. Sain Jyväskylän alueelle omalta puolueelta ulkojulisteet, noin 70 kappaletta. Niiden hinta oli noin 350 euroa.


SINIKKA TYYNELÄ, Itsenäisyyspuolueen kuntavaaliehdokas 2008 Jyväskylä

http://www.ksml.fi/mielipide/mielipidekirjoitukset/rikostutkimusvaatimus-vaalisyrjinn%C3%A4st%C3%A4/308094

Kiitos Esko Järvenpäälle 6.1.2008 muistuttamisesta Keskisuomalaisessa :
http://www.ksml.fi/mielipide/mielipidekirjoitukset/puoluetuki-on-syrjiv%C3%A4%C3%A4-suomessa/325154

torstai 11. joulukuuta 2008

TEE ELÄMÄLLESI MUUTOSPÄIVITYS !1. Aavista muutos
– katso ympärillesi

2. Myönnä muutos
– näe mitä on tapahtumassa

3. Hyväksy muutos
– unohda epäröinti ja epäilykset

4. Iloitse muutoksesta
– nauti seikkailusta jossa olet mukana

5. Jaa muutosta – tee yhteistyötä muiden
kanssa, ja ole muille muutoksen airut

torstai 13. marraskuuta 2008

LISÄÄ YDINJÄTETTÄ LAPSILLE

"Enemmistö suomalaisista vastustaa ydinvoiman rakentamista. Kokoomuslaista kahden ydinvoimalan linjaa kannattaa vain joka kymmenes suomalainen. Suomelle löytyy kyllä parempia vientialoja kuin ydinsähkön tuotanto, joka työllistää vain parisataa henkeä voimalaa kohden ja tuottaa voittoja harvojen salkkuihin mutta jättää riskit meille kaikille ", sanoo Greenpeacen eneriakampanjoitsija Lauri Myllyvirta järjestön tiedotteessa.

Hallituksen ilmasto- ja energiastrategian käsittely alkaa tänään eduskunnassa.

Suomen ollaan suunnittelemassa ja rakentamassa 3 -5 uutta maailman suurinta ydinvoimalaa. Samanaikaisesti kaikkialla maailmassa polttavaksi kysymykseksi nousee ratkaisematon korkea-aktiivisen ydinjätteen loppuijoitus miljoonaksi vuodeksi.... ? Ydinjäteuhkapeli tuhoaa pahimmassa tapauksessa koko biosfäärin elinkelpoisuuden.

Video Greenpeacen kampanjasta eduskuntatalon edessä :
http://www.hs.fi/videot/1135241023285

Onko nykyisellä sukupolvella tai yksityisellä ihmisellä, jonka elinikä on n. 80 vuotta, oikeus tuottaa maailman vaarallisinta jätettä miljoonaksi vuodeksi, jonka seurauksena uhattuna ei ole pelkästään ihmiskunta, vaan koko elollinen luomakunta. Korkea-aktiivinen ydinjäte sisältää luonnolle täysin uusia tuntemattomia aineita, jotka on eristettävä nykyisenkaltaisesta elollisesta luonnosta " ikuisiksi ajoiksi ".

http://www.ksml.fi/mielipide/keskustelu/Saksan-Gorlebenin-korkea-aktiivisen-ydinj%C3%A4tteen-v%C3%A4livaraston-edess%C3%A4-laajin(281561).ece

Greenpeacen videossa eduskuntatalon rappusille kokoontuneet aktivistit olivat laittaneet silmilleen radioaktiiviset liinat ilmentääkseen nykyisten päättäjien lyhytnäköisyyttä ja vastuuttomuutta : Korkea-aktiivinen ydinjäteongelma on ratkaisematta.

Aito vaihtoehto mahdoton ?

Tanska on esimerkki naapurista, jonka energian kulutus ei ole noussut yli kolmeenkymmeneen vuoteen.

Onko energian kulutuksen vähentäminen aito vaihtoehto niin Suomessa, kuin kaikissa muissakin teollisuusmaissa, joissa kansakunnan ekologinen jalanjälki on hirmuinen ?

- Ei ole, niin kauan kuin Daavidia vastassa on Goljat, monien ydinvoimaloitten yhteisomistus vastoin kilpailulainsäädäntöä nykyhallituksen suvereenissa suojeluksessa.
Niin kauan kun nykyiset keskittävät energiantuotantorakenteet palvelevat vain pörssikeinottelua, suuret pörssiyhtiöitetyt monopolit hallitsevat entisen demokratian maaperällä suuren rahan ja ylikansallisen vapaakaupan suomien kapitalististen pelisääntöjen ehdoilla. Suurten energiayhtiöiden edun mukaista on keskitetyt rahavirrat ja valtavat investoinnit, jotka mahdollistavat monopolit, jolloin monopolituottajan tarvitsee ainoastaan ”ilmoittaa ” kuluttajalle valtavista hinnankorotuksista vastoin kansantalouden kokonaisetua. Lilius ei todellakaan luovu miljoonaoptioistaan nykyhallituksen suojeluksessa.

Energian kulutuksen vähentämisellä ei ole vahvoja edunvalvojia, koska koko nykytalous tukeutuu jatkuvan kasvun ideologiaan vastoin luonnon ekologisia reunaehtoja.

Samanaikaisesti Suomen hallituksessa istuu vihreä ministeri ? Apua ?

Energiateollisuuden etujen mukaista ei ole vähentää bisnestä. Daavid, kansakunnan tai tulevien sukupolvien etu ei paina mitään paksuja yksityisiä osakesalkkuja kantavien Goljattien harteilla: edelleenkin uusiutuvaa energiaa tuotetaan ja tuetaan vain marginaalisesti ydinvoiman ehdoilla ja marginaalisena rinnakkaistuotteena, koska uusiutuvat energialähteet ovat työvaltaisia ja hajauttaisivat sekä tuotannon, monopolit, että rahavirrat.
Uusiutuviin luonnonvaroihin perustuvan yhteiskunnan pitäisi energiantuotannon ohella uusia myös koko maailmanlaajuinen romahduskierteessä oleva talousjärjestelmä kulutuksen ja luonnon kantokyvyn vaatimalle kestävälle tasolle ? !
Kulutusta olisi vähennettävä varsinkin teollisuusmaissa.
Ts. edessä on todellinen vallankumous jos aiomme pelastaa elämän tuleville sukupolville !

Tällaisessa täysin absurdissa ja vaihtoehdottomassa tilanteessa on turha keskustella enää joko ydinvoimasta tai kivihiilestä ? Ilman vaihtoehtoja kansalle tarjotaan vain ”syöpää tai ruttoa” ! Todellisia vaihtoehtoja ei ydinvoimalle tai kivihiilelle edes haluta, tilanteessa missä Suomen vihreät on vaiennettu yhdellä hallituspaikalla.
Todellisia vaihtoehtoja ydinvoimalle tai kivihiilelle ei enää edes ole, ellei monien ydinvoimaloitten yhteisomistusta ja monopoleja pureta !

Jos ja kun Suomen hallitus käsittelee ja hyväksyy Suomeen 3 uutta ydinvoimalaa, on ydinvoiman omavaraisuuden osalta vitsit monessa kunnassa vähissä: edes uraanilouhintaa ei nykyisen kaivoslain puitteissa kyetä estämään.

Voimayhtiöille päästökaupan myötä syntyneiden niin sanottujen windfall-voittojen leikkaaminen nostatti myös tänään sanailua hallituspuolueiden kesken, kun kansanedustajat pääsivät arvioimaan hallituksen ilmasto- ja energiapolitiikan linjauksia : kun EU:ssa siirrytään energiantuotannossa täyteen huutokauppaan, se merkitsee entistä suurempia voittoja vanhalle ydin- ja vesivoimalle.

Suomen tilanne on todella pelottava.

Sähköyhtiöiden jättivoittoihin pitäisi saada leikkuri kiireesti : http://www.tekniikkatalous.fi/energia/article131589.ece :

" Teknologiateollisuus ehdottaa pohjoismaisille sähkömarkkinoille uutta sähkökauppamallia, joka voi laskea sähkön hintaa jopa 22 prosenttia. Samalla se leikkaisi energiayhtiöiden keräämästä ansiottomasta sähkön ylihinnasta reippaan siivun.
Suurimmat menettäjät olisivatkin juuri ne Fortumin ja Vattenfallin kaltaiset energiayhtiöt, jotka ovat pystyneet myymään Nord Poolin tukkusähkömarkkinoille halvalla tehtyä vesi-ja ydinsähköä kivihiilisähkön hinnalla.
Teknologiateollisuuden tekemä ehdotus on hyvä avaus sähkön hintaperusteiden saamiseksi läpinäkyväksi Nord Poolissa. Sen suurin ongelma on se, miten saada suurimmat sähköpörssin sähköntoimittajat vapaaehtoisesti luopumaan nykyisestä päästökaupan tuomasta hinta-automaatista. "
Suomeen tarvittaisiin kiireellisesti korkean tason puolueeton energia-alan asiantuntijaryhmä ydinvoimalobbareiden vastapainoksi, johon kuuluisi myös kansalaisjärjetöjen edustajia, sillä Suomen hallitus eduskuntaa myöten on täydellisessä pattitilanteessa: Kansa on täysin syrjäytetty !

Suomi on nyt ydinvoimaboomeineen todellakin näköalattomassa pattitilanteessa. Energiapolitiikkaa ei enää ohjaa hallitus, vaan vapaat markkinat !
Finanssikriisin seurauksena myös vapaat markkinat ovat nyt pettämässä energiateollisuuden ja ydinvoiman alta.

http://keskustelu.suomi24.fi/show.fcgi?category=114&conference=1000000000000008&posting=22000000037822023

maanantai 27. lokakuuta 2008

KIITOS ÄÄNESTÄJILLENI !

PUOLUETUKI VAALISYRJINTÄÄ

Suomi on saanut uudet kuntavaltuutetut.
Kokoomus voitti vaalit, niin kuin oli ennakoitavissa:
olivathan juuri käydyt vaalit kaikkien aikojen kalleimmat.

Samanaikaisesti Suomen hallitus on hakenut EU:lta puolta enemmän nälkäapua piteneviin leipäjonoihin. Tutkijat ovat toistamiseen todenneet tuloerojen kasvaneen ennätyksellisesti viimeisten vuosikymmenten aikana. Entinen pohjoismainen hyvinvointivaltio on ajettu hyvin nopeaan tahtiin alas. Hyvin monet kunnat aloittavat uuden suurkunta-ajan kuntaliitosten jälkeen. Ensi vuoden budjetissa peruspalveluja leikattanee entisestään 700 - 800 miljoonaa euroa lisää. Se tietää monen koulun lakkauttamista ja terveyspalvelujen heikentämistä. Kokoomuksen vaalivoiton jälkeen on odotettavissa myös palvelujen ulkoistamista ja yksityistämistä.

Suomen tilanne on mielenkiintoinen: maa on kurjistunut ja oikeisto voittaa ?Mitä muutakaan voi odottaa silloin, kun demokraattiset vaalit ovat menettäneet merkityksensä ja tilalle on tullut rahavaalit ?Moraalin kurjistuessa ja syvällisten vaalikeskustelujen muuttuessa vaalimainoksiksi, on jotakin pahasti vialla ja pielessä:Kun oikeusvaltion periaatteet puuttuvat ja laki menettää merkityksensä jää jäljelle viidakon laki, vahvemman ja rikkaamman oikeus !

Kun nuorena idealistina joskus 80-luvulla olin perustamassa Keski-Suomen Vihreitä, keskeinen teemani oli puoluetukeen perustuva suurpuolueitten vallankäyttö, joka oli näivettänyt jo silloin demokraattiset ja edistykselliset periaatteet. Nyt tilanne on entisestään pahempi. Oma ”vihreyteni” tyssäsi jo silloin Vihreän Liiton puoluetukeen. Sen jälkeen Vihreillä on mennyt hyvin : valtuustopaikat ovat lisääntyneet ja vihreät marssivat Suomestakin ensimmäisenä nykyisen keinotekoisen euron ja sen myötä globaalin finanssikriisin ytimeen. Kummallista muuten, että samalla kun hallituksessa istuu vihreä ministeri Suomeen ollaan rakentamassa maailman suurimpia ydinvoimaloita liukuhihnalla koko Keski-Euroopan sähkön tarpeeseen ! ?

Onko siis menty kehityksessä eteenpäin vai taaksepäin ?Demokratia on menetetty, kansanvalta hävitty, suomalaiset kyykytetty suuren hyväntekijän, EU:n leipäjonoihin.

Pitäisikö itkeä vai nauraa ? Nykyinen Suomen näennäisdemokratia on muuttunut pelkäksi viihteeksi, samalla kun koko maailmalle on paljastumassa maailmanlaajuinen finanssihuijaus, pörssikeinottelu valuuttaspekulaationeen, mikä dominoefektin tavoin ajaa kaikki pikku valtiot konkurssiin, myös Suomen. Dollari on kaatunut, eurolla ei ole muita vakuita, kuin nykyiset EU – huuhaa-hallitukset !

Työ jatkuu ! Kiitos kaikille äänestäjilleni. Ilman puoluetukea ja ainuttakaan maksettua vaalimainosta Ipu kiipesi Jyväskylään muistuttamaan kansalaisia kiireellisestä Perustuslakituomioistuimen tarpeellisuudesta, laillisuuden ja oikeudenmukaisuuden palauttamiseksi. Yhteiskunnallisen tasa-arvon palauttaminen pitäisi alkaa ensin koko vaalijärjestelmän uudistamisesta !

http://www.ksml.fi/mielipide/keskustelu/PUOLUETUKI-JAETAAN-VAIN-VOITTAJILLE-%21(269834).ece


PUOLUETUKI VAALISYRJINTÄÄ
kirjoitus Keskisuomalaisessa 3.11.2008 :
http://www.ksml.fi/mielipide/mielipidekirjoitukset/puoluetuki-vaalisyrjint%C3%A4%C3%A4(274261).ece

MISSÄ ON NOOA ?

Ksml 6.11.2008 http://www.ksml.fi/mielipide/mielipidekirjoitukset/miss%C3%A4-on-nooa(277862).ece :


Sinikka Tyynelän yhteiskunnallinen valveutuneisuus on ihailtavaa. Hänen analyysinsä tässä lehdessä 3.11. vaalituen merkityksestä demokratian toteutumiseen oli ajatuksia herättävä ja mielenkiintoinen.
Vaalit on pidetty ja keskustelut käyty. Tutut teemat on jälleen toistettu. Ei edes kriittinen maailmantilanne kyennyt kirvoittamaan uusia aiheita keskusteltavaksi. Monet kuitenkin odottivat, että yhteisten asioittemme hoitajilla ja hoitajiksi aikovilla olisi kiinnostusta pohtia äänestäjiensä kanssa muuttuneen maailman tuomia vaateita. Mutta ei.
Ja puolet kansasta lienee nyt lopullisesti kyllästynyt kirjoittamaan "joulupukille".
Mielissä on kuitenkin asioita, jotka synnyttävät levottomuutta, pelkoja ja epävarmuutta. Tiedon tarve on suuri, sirkushuvit alkavat jo tympäistä. On liian paljon asioita, jotka panevat kysymään: Missä on se Nooa, joka rakentaisi arkin? Toive elää, että päättäjät osaisivat, haluaisivat ja uskaltaisivat tarttua vaikeisiinkin asioihin, että he kykenisivät luotsaamaan sitä pohjaa, jolla hyvinvointimme lepää. On todella paha, jos he tietävät ja ymmärtävät eivätkä puhu, mutta vielä pahempaa, jos eivät ymmärrä.
Vaalikampanjoita tarkastellessa syntyy mielikuva saaliinjaosta; vahvin saa suurimmat palat. Raha ja valta yhdessä tuo lisää valtaa ja yhteen taskuunhan ne ovat aina pyrkimässäkin. Ihmisen synnynnäistä ominaisuutta ryhmäytymiseen ja alistumiseen käytetään hyväksi ja ryhmien eturistiriitoja korostamalla tavoitellaan oman ryhmän etuja.
Surullista ihmisen ja hienon asian, demokratian, kannalta. Poliittiset liikkeet ovat kuitenkin kaikki aikoinaan syntyneet aidoista kansalaisliikkeistä, joita on ajanut asialle halu kehittää ja uudistaa yhteiselämää.Valta ja raha ovat niistä ajanoloon muovanneet aatteen reliktejä. Ne tarvitsevat enää kannattajiaan numeron tekemiseen ja siihen kyllä 16-vuotiaskin kykenee.
Pekka Mervolan ensimmäinen pääkirjoitus oli otsikoitu: Valistuksen valo ja Keski- Suomen kaiku. Nyt kaivattaisiin valistuksen valoa. Huxleyn ja Orwelin karmeat tulevaisuuden kuvat, näkymät poliittisen vallan uskomattomista mahdollisuuksista vaikuttaa ihmismieliin, ovat toteutumassa. Tämän voi jo nähdä jokainen, mutta tätä mieltä oli jo vuosikymmeniä sitten talousmies ja filosofi Heilbroner kirjassaan: Ihmiskunnan Uhkapeli.
Teollisen sivilisaation päämääriähän ovat hyöty, voitto ja tehokkuus. Nämä kätkee sisäänsä ankaran keskinäisen kilpailun. Sen tiimellyksessä syrjäytyneet ja vahingoittuneet ymmärretään vain kilpailun luonnollisina seurauksina. Siksi voi kysyä, eikö tämä hauras tähti olekaan kaikkien yhteinen koti vaan toiset ovat täällä todella tasa-arvoisempia kuin toiset.


SUOMA MÄKIVIRTA Jyväskylä


torstai 23. lokakuuta 2008

20 MILJOONAA UUTTA TYÖTÖNTÄ !Dollari on kaatunut ja sen mukana toinen yhtä keinotekoinen valuutta, euro huojuu. Maailman pajatso ja sen pelikasino, pörssi jakaa uusia pelimerkkejä EU- valtioiden hallinnoimien pankkien omistajille pelin takaamiseksi ja jatkumiseksi: siitä huolimatta euro ja dollari ovat muuttumassa kovaa vauhtia arvottomiksi.

Globaalitalous on paljastanut raa-an kääntöpuolensa: pajatson maksajiksi tässä ruletissa syntyy jopa yli 20 miljoonaa uutta työtöntä. Köyhyys ja eriarvoisuus kasvaa uusiin enätyksiin myös teollisuusmaissa kehitysmaitten kurjistumisesta puhumattakaan ?

Onko tästä kierteestä mahdollisuus pelastua ja jos on, niin miten ?

On täysin selvää, että kaikkialla ensisijaiseksi tavoitteeksi nousee kansallisen edun turvaaminen paikallisella tasolla ulkomaisten sijoitusyhtiöitten estämiseksi valtaamasta strategisesti tärkeitä yhteiskunnan kansallisia ydinalueita. Eipä ihme, että myös Suomen hallituksella on suuri hätä.

Mutta pörssi ja sen keinottelu valuuttaspekulaatioilla ei pelasta enää talouksia romahdukselta. Pankkitakaukset antavat hallituksille vain hengähdysaikaa tosiasioitten tunnustamiselle : koko globaali finanssitalous on maailman suurin huijaus !

Tietysti ydinkysymys on siinä, että kuka tai mikä taho on tämän hillittömyyden pääideologi ?
Kenen intressissä on saada koko maailma sekasortoon ?
Onhan selvää, että täydellinen vapaus = vastuuttomus johtaa äärimmäiseen vankeuteen. Nykyisen globaalitalouden sisään rakennettu rakenteellinen väkivalta on johtamassa äärimmäiseen väkivaltaan, jos demokraattset pelisäännöt menettävät merkityksensä !
Siksi on hyvä muistaa perusasioita :
muistutan niistä usein kysytyistä itsenäisyyspuoleen periaatteista, jotka auttavat jaksamaan keskellä maailman myllerrystä :

EDISTYS ON HIDASTA KIIRUHTAMISTA KOHTI MAAILMANLAAJUISTA JA KANSALLISTA OIKEUDENMUKAISUUTTA !

Itsenäisyyspuolueen mukaan Suomi on liitetty EU:hun laittomasti !

- Miten niin?

- Suomen EU-jäsenyydestä päätti eduskunta 2/3 enemmistöllä 18.11.1994. Tuolla päätöksellä siirrettiin EU:lle lainsäädäntövaltaa, joka Suomen perustuslain mukaan kuuluu eduskunnalle. Samoin siirrettiin EU:lle Suomenkansalle kuuluvaa ylintä päätösvaltaa. Eduskunnan päätös oli Suomen perustuslain vastainen, koska Suomen perustuslain muuttaminen yhdessä eduskunnassa (siis ilman, että vaaleja pidetään välillä) vaatii 5/6 enemmistön.- Suomen perustuslakia ei tuolloin muutettu, vaan se sivuutettiin erilaisin selityksin. Voidaan myös kysyä, miten voidaan siirtää eduskunnalle kuuluvaa valtaa pois maasta 2/3 enemmistöllä, kun eduskunnan päätösvallan siirto esim. lääninhallituksille vaatisi 5/6 enemmistön.

- Nykyisenkin Suomen perustuslain mukaan Suomi on itsenäinen ja ylin valta Suomessa kuuluu Suomen kansalle. Todellisuudessa EU-jäsenyys on vienyt Suomen itsenäisyyden ja ylin valta on siirretty EU:lle kaikissa niissä asioissa, jotka EU ottaa päätettäväkseen.

- Kun tarkkoja ollaan, ei Suomen itsenäisyydestä voida laillisesti luopua edes 5/6 enemmistöllä, kun perustuslakimme määräys ”valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle” ymmärretään niin, että ”kansa” tarkoittaa myös tulevia suomalaisia sukupolvia.

- Lisäksi markka vaihdettiin euroksi ilman, että siitä on eduskunnan säätämää lakia. Kun eduskunta yksinkertaisella (!) enemmistöllä päätti markan lakkauttamisesta v. 1998, oli Suomen perustuslakiin kirjoitettu: ”Suomen rahayksikkö on markka”. Päätös olisi vaatinut 5/6 enemmistön ollakseen laillinen.

Miksi perustuslain rikkomuksia ei ole viety oikeuteen?

-Suomessa ei ole perustuslakituomioisotuinta, vaan ylin perustuslain tulkitsija on – eduskunnan perustuslakivaliokunta(!). Pukki on siis kaalimaan vartijana.

- Kun on tehty oikeusviranomaisille kanteluita ja tutkintapyyntöjä niistä perustuslain rikkomuksista, joita eduskunta ja hallitus ovat tehneet, vastauksena on, että asia kuuluu eduskunnan perustuslakivaliokunnalle.

- Perustuslakituomioistuimen tarve on ilmeinen, mutta nykyiset valtapuolueet eivät halua sitä perustaa, koska niiden parista monet joutuisivat tuon tuomioistuimen asiakkaiksi.

Näyttää siltä, että ensin tarvitaan merkittäviä poliittisia voimasuhteiden muutoksia eduskunnassa, jotta Itsenäisyyspuolueen esittämä perustuslakituomioistuin voidaan perustaa.

Mutta edes mikään Itsenäisyyspuolueen hyvistä ajatuksista ei edes pääse kattavaan levitykseen ilman oikeudenmukaista vaalijärjestelmää.

Nykyiset valtaa pitävät eduskuntapuolueet harjoittavat kattavaa vaalisyrjintää. Puoluetuki maksetaan vain ístuville eduskuntapuolueille !

Miksi monet eivät ole kuulleetkaan Itsenäisyyspuolueesta?

Itsenäisyyspuolue ei saa puoluetukia. Se toimii täysin jäsentensä ja kannattajiensa tuen varassa. Siksi IPU:lla ei ole rahaa näyttävään mainontaan.Eduskuntapuolueet jakavat keskenään varovaroista puoluetukina v. 2008 yhteensä 40 miljoonaa euroa. Se tarkoittaa 170 000 euroa joka arkipäivä. Tällä meiltä kaikilta - myös äänestämättä jättäviltä – kerätyllä rahalla valtapuolueet houkuttelevat äänestäjiä tukemaan nykyistä politiikkaa, joka toimii suomalaisten enemmistön tahtoa vastaan.

Mutta työ jatkuu : oma raha, markka, ei vielä tee Suomesta itsenäistä, mutta itsenäisyyteen ja demokraattisesti kestävään paikallistalouteen kuuluu oma raha ! Suomessa se on markka !

YHTIÖVALLASTA KANSANVALTAAN !
ILOISIN KUNTAVAALITERVEISIN : Sinikka 227

Kirjoitus Ksml:ssa 23.10.2008
Keskustelu verkossa : http://www.ksml.fi/mielipide/keskustelu/20-miljoonaa-uutta-ty%C3%B6t%C3%B6nt%C3%A4(268140).ece
keskiviikko 8. lokakuuta 2008

TEESIT SUOMEN MARKAN PUOLESTA

Naulattu Suomen Pankin oveen 4.4.2001

1. Omaa rahaa tarvitaan Suomen kansallisen ja itsenäisen päätösvallan vuoksi. Se oli välttämätön edellytys Suomen valtiolliselle itsenäistymiselle. Ilman omaa valuuttaa Suomi ei olisi saavuttanut valtiollista itsenäisyyttä. Siihen tarvittiin muutakin, mutta ilman omaa rahaa se ei olisi ollut mahdollista.Tänäkin päivänä oma raha on itsenäisyyden edellytys.

2. Oma raha on kansallisvaltion keskeinen kulmakivi. Siten se on välttämätön kansallisen kulttuurin ja identiteetin sekä kansan edut turvaavan kansalaisyhteiskunnan luomiseksi ja yhteisöllisyyden kehittämiseksi.

3. Ilman omaa valuuttaa ei voi olla omaa talouspolitiikkaa.

4. Oma raha tarvitaan taloudellisen kehityksen tueksi. Siitä on hyvä osoitus Suomen teollistumisen käynnistyminen 1860-luvulla. Suomen kehittyminen teollisuusmaaksi ei olisi ollut mahdollista ilman omaa valuuttaa.

5. Valuuttaraja Suomen ja muiden maiden välillä on erityisen tärkeä Suomen pohjoisen sijainnin ja pitkien kuljetus etäisyyksien vuoksi. Näistä aiheutuu ylimääräisiä kustannuksia, joista saattaa taloudellisen taantuman oloissa seurata välttämätön tarve valuutan arvon muuttamiseen.

6. Suomen markka tarvitaan jotta valuuttamme arvo määräytyy oman maan tarpeiden pohjalta. Keskisen Euroopan suuryhtiöiden tarpeet määräävät euron arvon. Nyt on ollut heikko euro Suomen korkeasuhdanteessa, mutta pahimmassa tapauksessa voi olla vahva euro laskusuhdanteessa, vaikka kansantaloutemme kannalta pitäisiolla päinvastoin. Luopumalla Suomen markasta ja samalla mahdollisuudesta päättää sen vaihtokurssista on merkittävästi heikennetty maamme kansainvälistä kilpailuasemaa omista valuutoistaan kiinni pitäviin maihin verrattuna. Suomessaoleva teollisuus joutuu kilpailemaan ilman valuuttarajan antamaa suojaa esim. muiden Pohjoismaiden, Englannin ja Pohjois-Amerikan maiden kanssa. Omastarahasta luopumisen seurauksena työvoimavaltaisten toimialojen, kuten perinteisen kotimarkkinateollisuuden ja maatalouden työpaikat ovat entistä suojattomampia halpatuontia vastaan, jota EU:n suunniteltu laajeneminen lisää.

7. Talouskriisien varalta tarvitaan oma valuutta. Vaikeus syntyy siitä, miten Euroopan Unionin (EU:n) talous- ja rahaliitossa, EMU:ssa mukana olevat maat pystyvät tasoittamaan talouden suhdanteita, koska nousu- ja laskusuhdanteet toteutuvat eri maissa eriaikaisesti eli kyse on ns. epäsymmetrisistä shokeista. Muista EU-maista merkittävästi poikkeavan tuotantorakenteen vuoksi tämä onerityisen vaikea ongelma Unioniin kuuluvissa pohjoismaissa. Ilman omaa rahaa valuuttakurssia ei voida muuttaa. Silloin kustannuskriiseistä yritetään selvitä kovalla talouspolitiikalla, irtisanomisilla ja palkkajoustoilla eli käytännössä alentamalla suoraan palkkoja.

8. Oma valuutta antaa liikkumatilaa työllisyyden parantamiseen ja työttömyydenpoistamiseen.

9. Oma raha tarvitaan julkisten menojen tarpeettoman leikkaamisen estämiseksi. Suomen markan nykyinen euro-sidonnaisuus on johtanut siihen, että maamme on pakotettu kansalaisten hyvinvointia ja työllisyyttä heikentäviin menojen leikkauksiin, unioniverotuksen lisäämiseen ja EU:n talouspoliittisen otteen tiivistämiseen kansallisen päätösvallan kustannuksella. EMU ja eurokahleet estävät kestävää kehitystä ja työttömyyden poistamista.

10. Oma raha tarvitaan ammattiyhdistysliikkeen riippumattomuuden palauttamiseen. Riippumaton ay-liike ei hyväksy palkkojen alennuksia kriisioloissa.

11. Kansalaisille ei ole kerrottu, miten vaikeat kustannuskriisit aiotaanratkaista silloin, kun ei ole omaa valuuttaa eikä mahdollisuutta muuttaa senarvoa. Käytännössä nämä kriisit yritetään euro-oloissa hoitaa heikentämällä ammattiyhdistysliikettä irtisanomisilla ja korkealla työttömyydellä sekä leikkaamalla julkisia menoja. Kerätyt puskurivarat ovat mitättömät taloustaantuman edellyttämään tarpeeseen.

12. Oma valuutta tarvitaan kansanvallan toteuttamiseksi ja vastapainoksi Frankfurtiin Saksaan sijoitetulle EU:n keskuspankille, EKP:lle, joka ei olemissään demokraattisessa valvonnassa.

13. Euro tulee kalliiksi. Suomen Pankin valuuttavaranto on kansallinen säästötilimme, jolle on kerätty kansakunnan vuosikymmenien säästöt. Se on keskeinen osa kansallisomaisuuttamme. Nyt valuutta varantomme on luovutettuEKP:n hallintaan: kansallistilimme on vieraissa käsissä maamme rajojen ulkopuolella. Vain vajaavaltainen joutuu antamaan tilinsä käyttöoikeuden holhoojalle. Euroopan keskuspankkijärjestelmän osana Suomen Pankki on EKP:nhallitsemien valuuttojen paikallisvarastoija. Se "ei saa pyytää tai ottaavastaan toimintaansa koskevia määräyksiä muulta kuin Euroopan keskuspankilta".

14. Valuuttavarantoamme eli kansallisia säästöjämme käytetään EU:n ja EKP:n talouspolitiikan virheiden korjaamiseen.

15. Euron käyttöönotto aiheuttaa hintoja korottavat miljardiluokan turhat laitteisto-, ohjelmisto-, koulutus- ym. kustannukset niin kuluttajille ja yrittäjille kuin kunnallis- ja valtiohallinnolle.

16. Hintoja korotetaan myös pyöristämällä niitä ylöspäin euron käyttöönoton varjolla.

17. Euron käyttöönotto tulee aiheuttamaan kansalaisille ja yrityksille pitkäaikaisen sekavuuden ja hämmingin.

18. Markasta luopuminen vaikeuttaa kansalaisten mahdollisuutta valvoa ja verratahintoja, palkkoja, eläkkeitä...

19. Euron käyttöönotto on osa EU:n liittovaltio- ja laajentumisprosessia josta aiheutuu kansalaisille lisää maksuja ja veroja. Samanaikaisesti mahdollisuudetsaada Brysseliin maksettavia varoja takaisin Suomeen vähenevät.

20. Markasta luopuminen ei poista keinottelua joka saa vain uudet muodot. Yhteisvaluutan kiihdyttämän globalisaation myötä valuutta- ja muu keinottelu paisuvat niin suuriin mittasuhteisiin, että pienen maan talous on entistä alttiimpi häiriöille. Näiden mahdollisuutta lisää maamme keskeisen tuotantoelämän joutuminen ulkomaalaiseen omistukseen ja spekulaation kohteeksi.

21. Tehokkain keino välttää keinottelun haittoja oman rahan oloissa onhuolehtia, että talous on terveessä kunnossa. Siirtymällä euroon ei keinottelulta ja muilta ongelmilta vältytä. Ne vain purkautuvat eri tavoin, kuten esim. tuotannon lisääntyvänä siirtymisenä ulkomaille.

22. Euroraha vahvistaa markkinaglobalisaatiota, jossa tuotannon keskittyminen kiihtyy ja tuloerot sekä ympäristöongelmat kasvavat lyhytnäköisen voitontavoittelun vuoksi.

23. Oma raha on tarpeen, koska euron käyttöönoton kiihdyttämä tuotannon keskittyminen lisää Suomessa alueellista keskittymistä ja samalla maaseudun autioitumista.

24. Pohjoismaisen yhteistyön säilyttämiseksi ja kehittämiseksi tarvitaan Suomessa oma raha, joka on myös kaikilla muilla Pohjoismailla. Nyt kun Saksa on sitonut Suomen johtamaansa talousblokkiin, maamme on irrotettu perinteisestä pohjoismaisesta yhteistyöstä. Maassamme on taas kerran omaksuttu kansallemme aina kohtalokkaaksi osoittautunut saksalaissuuntaus.

25. Suomen EU-jäsenyyttä perusteltiin v.1994 sillä, että maamme itsenäisyyslisääntyy ja raja-aidat Eurooppaan poistuvat. Nyt Saksa ja muut euromaat ovat sitomalla Suomen euroon aikaansaaneet valuutta- ja talousrajan Pohjoismaita -Ruotsia, Tanskaa Norjaa ja Islantia - samoin kuin Englantia vastaan. Tämän seurauksena Suomi on nyt kahtiajakautuneessa EU:ssa riippuvuussuhteessa Saksaan ja Pohjolassa yksin - toisin kuin ennen vuotta 1995.

26. Oman rahan korvaamisesta eurolla ei ole kysytty Suomen kansan mielipidettä. Asioista ei ole käyty demokraattista kansalaiskeskustelua. On aiheutettu kansan jakaantuminen euroa kannattavaan vähemmistöön ja omaa markkaa puolustavaan enemmistöön, jonka mielipide on päätöksenteossa syrjäytetty. Kansakuntammehistoriasta opittu viisaus välttää kansan kahtiajako on unohdettu.

27. Euro ei takaa rauhaa. EKP:n raha-, valuuttakurssi- ja talouspolitiikka aiheuttavat jäsenmaissa ristiriitoja, jotka voivat purkautua laajoinakin yhteiskunnallisina selkkauksina. Tästä kertovat mm. Kansainvälistä valuuttarahastoa, IMF:ää, arvostelevat mielenosoitukset eri puolilla maailmaa.

28. Kansainvälisessä yhteistyössä on kunnioitettava kansojen oikeutta omaan itsenäiseen päätösvaltaan. Vapaaehtoisen yhteistyön korvaaminen kansojen pakottamisella ylikansalliseen määräysvaltaan luo vastakkaisuutta, joka purkautuu konflikteina.

29. EMU:n kolmas - viimeinen - vaihe tähtää yhä syvenevään yhdentymiseen joka käytännössä tarkoittaa EU-liittovaltiota eli jäsenmaiden itsenäisyydenlopettamisprosessin viemistä päätökseen.
30. EMU ja euro pakottavat yhdenmukaisuuteen myös verotuksessa ja sosiaalisissa kysymyksissä. Niistä päättäminen siirretään vähitellen kansalliselta tasolta Brysseliin. Suomen kaltaisissa maissa, joissa sosiaaliturva leikkauksista huolimatta ja työehtojen taso matalapalkka-aloilla ovat vielä tällä hetkellä paremmat kuin muualla, ne painetaan alemmaksi kohti keskiarvoa ja kilpailun kovetessa jopa sen alle. Tällainen kehitys vaikeuttaa myös sukupuolten välisen tasa-arvon edistämistä.

31. Rahaliitto johtaa vallan keskittämiseen entisestään ja poliittiseen Unioniin, jolla on myös yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka. Tähänkytkettynä maamme on luovuttava sotilaallisesta liittoutumattomuudestaan ja oltava mukana EU:n sotilasliiton toteuttamisessa. Suomen on osallistuttava Saksassa ja muissa EU-maissa järjestettäviin sotaharjoituksiin sekä sitouduttava EU:ssa enemmistön muodostavien NATO-maiden linjauksiin vastoinmaamme perinteistä puolueettomuutta. Tämä edellyttää myös osallistumistakaikkiin EU:n päättämiin sotatoimiin.

32. Euro on keskeinen osa EU:n liittovaltioprosessia. Unionin rakentaminen suurvalta-blokiksi synnyttää etujen vastakkaisuutta idän, lännen ja etelän kanssa. Tähän on kylvetty ristiriitojen siemen. Suomen turvallisuutta ei lisää asettuminen EU:n koillisena rajamaakuntana sen etuvartioksi ja puskuriksi itää vastaan. Rauhan kansallemme turvaa parhaiten pysyttäytyminen suurvaltojen eturistiriitojen ulkopuolella ja hyvien suhteiden kehittäminen kaikkiin maihinYK:n peruskirjan hengessä.

33. Korvaamalla markka eurolla Suomi yritetään sitoa entistä tiukemmin EU:nliittovaltioprosessiin. Sitoutuminen euroon ja EU-liittovaltioon vie nuoriltaja tulevilta sukupolvilta oikeuden elää itsenäisessä Suomessa ja vapaastipäättää oman maansa asioista.

34. Euroon siirtymisestä ei äänestetty syksyn 1994 neuvoa-antavassa EU-kansanäänestyksessä. Kansalaisille ei kerrottu, että omasta rahasta aiotaan luopua, vaan päinvastoin ilmoitettiin, että siitä päätetään myöhemmin. Tulos olisi ollut päinvastainen, jos syksyllä 1994 olisi äänestetty myös markasta ja itsenäisyydestä luopumisesta

35. Kansallisten valuuttojen korvaaminen Unionin yhteisvaluutalla sisältyi Maastrichtin sopimukseen. Tätä ei hallitus kertonut ennen neuvoa-antavaa EU-kansanäänestystä äänioikeutetuille lähettämässään tiedotteessa. Eduskunnan perustuslakivaliokunta lausui mietinnössään EMU-selonteosta (PeVL 14/1994 vp)seuraavaa:" Valiokunnan saaman selvityksen mukaan Suomen puolelta on jäsenyydestä neuvoteltaessa todettu, että talous- ja rahaliiton kolmanteen vaiheeseen siirtyminen edellyttää valtiosäännön mukaan eduskunnan myötävaikutusta. Tähän viitaten valiokunta katsoo, ettei liittymissopimus vielävoi merkitä sitoutumista osallistua talous- ja rahaliiton kolmanteen vaiheeseen."

36. Eduskunnan perustuslakivaliokunta päättää yksinkertaisella enemmistöllä,onko laki hyväksyttävä perustuslain säätämisjärjestyksessä. Perustuslakivaliokunta ei ole riippumaton lain tulkitsija. Sen kokoonpanonmäärää eduskunnan kulloinenkin enemmistö. Kantansa, että markasta luopuminen vaatii eduskunnan erillisen käsittelyn, valiokunta hyväksyi vuonna 1994,vieläpä yksimielisesti.

37. Käsitellessään syksyllä 1994 Suomen EU:in liittymissopimusta eduskunnan ulkoasiainvaliokunta hyväksyi ponnen, jossa se edellytti (UaVM 9/1994), "että Suomen mahdollisesta liittymisestä rahaliiton kolmanteen vaiheeseen päätetään aikanaan eduskunnassa hallituksen erillisen esityksen perusteella". Eduskunta hyväksyi ponnen valiokunnan esittämässä muodossa. Tästä seurasi, ettei markasta päätetty EU:in liittymislain käsittelyn yhteydessä.

38. Kun rahalakia ja lakia Suomen Pankista muutettiin 27.3.1998, perustuslakiin sisältyivät säädökset, joiden mukaan "Suomen Pankki toimii eduskunnan takuulla ja hoidossa sekä eduskunnan valitsemien valtuusmiesten valvonnan alaisena" ja" pankin voittovarojen käyttämisestä valtion tarpeisiin määrää eduskunta". Näinollen ei eduskunnan valvontaoikeuden kumoamista Suomen Pankkiin nähden eikä setelien liikkeellelaskusta syntyvästä voitosta luopumista olisi saanut hyväksyä eduskunnan yksinkertaisella enemmistöllä. Uuden rahalain voimaantulo sidottiin Suomen osallistumiseen "yhtenäisvaluutan alueeseen" eli EMU:nkolmanteen vaiheeseen. Siihen liittymistä ei ole ratkaistu perustuslain edellyttämällä tavalla vaan ainoastaan hallituksen päätöksellä. Sen vuoksi myöskään rahalain voimaansaattamiselle ja markan korvaamiselle eurolla ei ole lainmukaista perustetta.

39. Hallitus toi vuonna 1998 päätöksensä Suomen liittymisestä EMU:n kolmanteen vaiheeseen eduskunnalle pelkkänä tiedonantona. Näin hallitus sivuutti edellä mainitun, eduskunnan syksyllä 1994 hyväksymän ponnen ja jätti antamatta perustuslain edellyttämän lakiesityksen eduskunnalle. Tämä ei saanut muuttaa hallituksen tiedonannon sisältöä, vaan äänestää vain hallituksen luottamuksesta eli siitä, saako tämä jatkaa toimintaansa. Hallituksen päätös, jolla raha- ja valuuttakurssipoliittinen päätösvalta luovutettiin EKP:lle, oli vastoin perustuslakia. Tämän mukaan Suomi on täysivaltainen tasavalta, jossa korkeinvalta, valtiovalta, kuuluu kansalle.

40. Kansalaisille suunnatussa tiedotuksessa tulee kertoa totuuden mukaisesti eurosta ja oman rahan merkityksestä. Jo pelkästään tämän vuoksi on luovuttava yrityksestä markkinoida kalliin ja yksipuolisen tiedotuskampanjan avulla laitonta ja kansan tahdon vastaista euro-päätöstä.

EURON KIROUS

Jos Suomen rahayksikkö olisi edelleen markka, niin se olisi nyt devalvoitu ja paperitehtaat pyörisivät ja ihmisillä olisi töitä. Oma ennustukseni on, että Suomesta häviää paperiteollisuus. Onko tämä euron kirous? Paperiliitto oli eturintamassa ajamassa EU:ta ja euroa, nyt on turha ruikuttaa.Euro kallistui kesäkuusta 2001 heinäkuuhun 2008 noin 85 prosenttia dollariin verrattuna. Se siitä euron vakaudesta!


Sinikka Tyynelä, kuntavaaliehdokas (ipu) ksml. 8.10.2008

Ksml verkko : Klikkaa koko keskustelu :
http://www.ksml.fi/mielipide/keskustelu/euron-kirous(255117).ece


Kun kaikki EU-maat toimivat ja tulevat toimimaan finanssikriisin hoidossa omaan pussiinsa, eikö Suomi voisi kerrankin olla se rohkea suunnannäyttäjä ja jättää hyvissä ajoin uppoavan EMU-laivan? Etenkin kun Italia on tikittävä aikapommi, Irlannin tiikeri kynnetön, Ranskalla on piikki auki ja Saksa on yhtä vakaa kuin juoppo pappamopon kyydissä.
Joko olisi aika palauttaa Suomen markka? Suomi hoiti oman veronmaksajille kalliiksi käyneen pankkikriisinsä 1990-luvulla, mutta nyt suomalaiset joutuvat mukaan maksamaan eurooppalaista pankkikriisiä.


http://www.uusisuomi.fi/nakokulmat/merjamyllylahti/markka-takaisin

" Suomalaisten yritysten ulkomaille siirtäminen ja työpaikkojen lopettaminen on estettävissä pääomien maasta vientiä koskevilla rajoituksilla sekä yrityksiätukevilla verohelpotuksilla ja EU:n kieltämillä, itsenäisesti toteutettavillaaluepoliittisilla toimenpiteillä.

Kaikkea keinottelua on estettävä maamme omalla, järkevällä lainsäädännöllä.EU:n pikkutarkoilla Suomeen sopimattomilla ja usein täysin typerilläsäädöksillä se ei ole mahdollista.Ulkomaille suuntautuvista pääoman siirroista perittävä, keinottelua estävävaluutansiirtovero, ns. Tobinin vero, on saatettava maassamme voimaan.

Nyt – taas kerran - keinottelukapitalismin konkurssi on jäämässä tavallistenkansalaisten maksettavaksi."
Antti Pesonen Itsenäisyyspuolueen pj.

torstai 2. lokakuuta 2008

KUNNALLISVAALIEHDOKAS JYVÄSKYLÄSSÄ227
SINIKKA TYYNELÄ
ANKKURIT YLÖS
Niin kuin meri on ihmisen elämä –
Tyynet ja myrskyt siinä vaihtelevat
ja vaahtopäiden vaimentuessa
kimaltelee aurinko kirkkaampana
kuin koskaan.


Uljaasti ja täysin purjein
on elämän merelle uskallettava mennä –
sillä kootuin purjein
satamassa lepäävä laiva
on vain surullinen sivustakatsoja
elämän suuressa seikkailussa.

-Raili Malmberg

keskiviikko 1. lokakuuta 2008

MAAILMAN FINANSSIJÄRJESTELMÄ HUOJUU


Yhdysvaltojen rahoitusjärjestelmän pelastamiseksi vaadittu lakipaketti kaatui. Osakekurssit ovat rysähtäneet rotkoon. Lakipaketin piti tuoda pankeille 500 miljardin euron suuruisen pelastusrenkaan.

Mitä USA nyt tekee ?

Eipä taida olla muita vaihtoehtoja kuin että USA:n keskuspankki painaa lisää dollareita ja rahaa finanssijärjestelmän tueksi. Mutta eihän tämä ole edes mikään uutinen maailmalla. Kun Bushilta on välillä rahat loppuneet, on surutta painettu lisää rahaa esim. Irakin sodan kulujen katteeksi.

Kukaan ei tarkalleen tiedä kuinka paljon maailmalla on nyt katteettomia dollareita. Dollarilla ei ole enää vuosikymmeniin ollut mitään vakuita, ei kultakantaa eikä edes hopeakantaa.

Samanaikaisesti amerikkalaisten elämäntyyli kuluttaa maailman luonnonvaroja yhdeksän maapallon vauhdilla ?

On siinä ihmettelemistä kerrakseen ? Onneksi meikälaisen ei aina tartte ymmärtää kaikkea ?

USA:n Keskuspankki kertoi järjestävänsä pankeille 150 miljardia dollaria eli noin 100 miljardia euroa yhdysvaltalaispankeille, sekä 330 miljardia dollaria eli reilut 200 miljardia euroa eurooppalaisille ja aasialaisille keskuspankeille.

Kun yksitynen ihminen alkaa painaa lisää rahaa, se on rikos josta joutuu vankilaan.
Kun valtio painaa lisää rahaa se on laillista ja aiheuttaa superinflaation. USA:n aiheuttama superinflaatio heijastuu koko maailmaan : Maailman pankkikriisi on nyt ratkaisematon juttu ! Kiltit säästäjät ja tallettajat huomaavat hyvin pian talletustensa hävinneen. Raha muuttuu pelkäksi paperiksi, jolla ei ole mitään arvoa ! ?

Nykyinen maailman finanssikriisi yhdessä muun maailman viiden maapallon kokoisen kulutustason kanssa herättää meidät hyvin pian elintason romahdusmaiseen laskuun ? Raha menettää merkityksensä ja veikkaan, että edessä häämöttää vaihdantatalous ja suhteellisen suljetut omavaraiset aluetaloudet ?
- Vai olenko ihan väärässä ?

Kunnallisvaaliterveisin: SINIKKA nro. 227

EUROOPAN KRIISI JOPA PAHEMPI

http://www.kauppalehti.fi/5/i/talous/uutiset/etusivu/uutinen.jsp?oid=2008/09/14941&sort=false Tiistai 30.09.2008 Kauppalehti

Sijoittajat ympäri maailmaa pelkäävät, että USA:n roskapankkilain kaatumisella on huomattavan vakavia heijastusvaikutuksia. Luottokriisi horjuttaa USA:n taloutta ja aiheuttaa ongelmia myös rivikuluttajille, Citigroupin päästrategi Tobias Levkovich arvioi tiistaina.

Levkovich muistutti, ettei luottokriisi rajoitu yksin Yhdysvaltoihin. Myös eurooppalaisten pankkien tila pysyy pitkään epävakaana.
- Euroopan finanssitaloista monet ovat käyttäneet enemmän velkavipua kuin amerikkalaiset pankit. Siksi kriisin seuraukset voivat olla Euroopassa USA:takin syvempiä, Levkovich sanoi ja viittasi euron alamäkeen.

Citin analyysin mukaan maailman pörssiyhtiöiden tulosnäkymät huononevat sekä vuonna 2008 että vuonna 2009.
- Siksi osakkeiden tavoitehintoja joudutaan vielä alentamaan, Levkovich arveli. Edessä on joka tapauksessa erittäin voimakkaan kurssiheilunnan jakso.

Dow Jones Wilshire 5000 -indeksin arvosta katosi yksin maanantaina noin 1200 miljardia dollaria. Markkina-arvojen romahdus vaikuttaa vielä voimakkaasti eläkesäästöihin ja yritysten päätöksentekoon.

- Roskapankkilain kaatuminen oli pettymys siksikin, etteivät poliittiset päätöksentekijät selvästikään ymmärrä kriisin vakavuutta. Tällä on onnettomia seurauksia luottojen saatavuuden kannalta, aprikoi Levkovich.
Luottamuspula on USA:n pankkieksperttien mukaan laajaa: lainaa ei haluta ottaa sen enempää kuin antaakaan.

Olli Herrala

maanantai 29. syyskuuta 2008

SUURI UNELMA OIKEUDENMUKAISESTA MAAILMASTA

Kuva : Hannu Ahonen

Itsenäisyyspuolueen ehdokkaat EU-vaaleissa

Aalto Katri, agrologi, maa- ja metsät. yo, Eura
Henneken Markku, soitinrakentaja, artesaani, Nurmes
Honkasalo Teppo, rakennusmies, toiminnan suunnittelija, Turku
Hämäläinen Teuvo, yrittäjä, Sodankylä
Isoaho Mirjaleena, lääketieteen lisensiaatti, Lempäälä
Jansson Simo, ent. pääluottamusmies, Ristiina
Kaikko Aarno, edustaja, Lappeenranta
Keskumäki Kai, klovni, Tanska (sit.)
Kulmala Mikko, lvi-teknikko, yrittäjä, Kerava
Launokari Lea, teatterin tuotantosihteeri, Kirkkonummi
Mänttäri Aune, ent. kansanedustaja, Hamina
Nordling Harri, muotoilija, suunnittelija, Helsinki
Nygård Mauri, filosofian lisensiaatti, ent. maakuntaliiton toiminnanjohtaja, Kokkola
Pesonen Antti, puolueen puheenjohtaja, Alajärvi
Renvall Merja, kieltenopettaja, elinkeinonharjoittaja, Sottunga (sit.)
Savolainen Aili, lastentarhanopettaja, Helsinki
Tyynelä Sinikka, yhteiskuntatiet. kand., Jyväskylä
Vaskela Jyrki, postimies, Vantaa
Widell Jonathan, lakitieteen lisensiaatti, kielenkääntäjä, Kanada
Wiksten Lena, diplomiekonomi, valtiotieteen maisteri, Pori


Lisätietoja Antti Pesonen Itsenäisyyspuolueen puheenjohtajap.0400-565 366
Lena Wiksten Puoluesihteeri p.0400-540 678


http://www.ksml.fi/mielipide/keskustelu/itsen%C3%A4isyyspuolue-kriittisyys-ei-riit%C3%A4-eu-vaaleissa/426144
Itsenäisyyspuolueen EU-vaaliohjelma 2009

Erotaan EU:sta
Oman itsenäisen päätösvallan palauttaminen on välttämätöntä maamme tulevaisuuden ja hyvinvoinnin kannalta.
Itsenäistyminen avaa suomalaisille todellisen toivon näköalan.
Vain pieni osa suomalaisista on saanut henkilökohtaista hyötyä EU:ssa mukanaolosta. Sen sijaan suurimmalle osalle suomalaisista unioniin kuuluminen on merkinnyt kasvavia vaikeuksia.
Vähälukuisten EU:sta hyötyjien väitteet, että maallemme on ollut etua EU:hun liittymisestä, ovat valheelliset. Kun Suomi v. 1995 liitettiin perustuslakia rikkoen EU:hun, suomalaisille luvattiin, että Unioniin kuuluminen merkitsee maamme itsenäisyyden ja oman rahan säilymistä, työttömyyden poistumista ja ruoan hinnan alentumista. Kaikki lupaukset olivat valheellisia.
Vielä viime vuonnakin ruoka kallistui Suomessa 10 prosenttia eli enemmän kuin missään muussa EU-maassa. Juuri ennen EU-vaaleja ruoan halpenemisvalhetta yritetään peitellä elintarvikkeiden arvonlisäveroa alentamalla.
EU:n mukanaan tuoman uusliberalistisen talouden juuri tapahtunut romahtaminen on vienyt maamme ja kansamme entistä pahempaan ahdinkoon. Siitä selvitään vain palauttamalla oma itsenäinen päätösvalta.
EU-jäsenyys ei ole tuonut Suomelle mitään sellaista hyvää, mitä emme olisi saaneet EU:n ulkopuolella.
Itsenäisyyspuolue haluaa lisätä aitoa kansainvälistä yhteistyötä. Yhteistyötä voi tehdä vain sellainen maa, jolla on päätösvalta omista asioistaan.

Suomen on erottava EU:sta, jotta
1. Suomen valtiollisen itsenäisyys ja oma raha voidaan palauttaa.
2. Kansanvalta nostetaan sille kuuluvaan asemaan nykyisen suuryritysten ja suurten EU-maiden etuja ajavan harvainvallan tilalle.
3. Suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan alasajo sekä tuloerojen kasvu voidaan pysäyttää ja kaikkien suomalaisten hyvinvointi ja turvallisuus taata myös taloudellisesti huonoina aikoina
4. Terveeseen yrittäjyyteen perustuva markkinatalous voidaan pelastaa ja yhteiskuntaa tuhoava, köyhyyttä ja eriarvoisuutta aikaansaava keinottelukapitalismi torjua.
5. Työttömyys voidaan poistaa ja maamme kaikkien osien vaurautta ja hyvinvointia edistää omalla itsenäisellä alue- ja talouspolitiikalla, joka ei ole EU:hun kuuluville maille sallittua.
6. Kansainvälisen rikollisuuden torjumiseksi välttämätön, EU:n kieltämä rajavalvonta palautetaan maamme rajoille.
7. Oma suomalainen puhtaita ja terveellisiä elintarvikkeita tuottava maatalous ja elintarvikevalvonta voidaan säilyttää. Geenimanipuloitujen tuotteiden maahantuonti pitää estää.
8. EU:n romahduttama omavaraisuus voidaan nostaa ja ahdinkoon joutunut kotimarkkinateollisuus pelastaa. Itsenäiseen Suomeen ei tarvitsisi tuoda maitoa ja puutavaraa Ruotsista.
9. Päästään eroon EU:n jäsenmaksuista, jolloin miljardiluokkaa oleva rahasumma saadaan omaan käyttöön ja samalla nykyisin Brysseliin lähetettävät tullitulot jäävät Suomeen.
10. Nato-jäsenyys voidaan torjua ja maamme vapauttaa velvollisuudesta tukea EU:n Nato-mielistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa. Näin Suomesta saadaan jälleen puolueeton ja liittoutumaton maa, mikä toisin kuin sotilasliittoon kuuluminen mahdollistaa pysymisen tulevien sotien ulkopuolella.
11. Maamme kansainvälinen toimintavapaus voidaan palauttaa. Nyt maamme on kaikessa kansainvälisessä toiminnassaan sidottu EU:n suurimpien jäsenmaiden keskenään sopimiin kannanottoihin. Vain EU:sta irtautuneena itsenäisenä valtiona maamme voi luoda hyvät suhteet kaikkiin maihin sekä toimia välittäjänä ja sovittelijana kansainvälisissä yhteyksissä.
12. Voimme vaalia itsenäisenä maana suomalaisen kulttuurin perintöä ja kehittää itse haluamallamme tavalla omaa elinkeinoelämäämme.
13. Voimme EU:n määräyksistä vapaana suojella omaa ympäristöä, työllisyyttä ja taloutta sekä siirtyä kotimaisen uusiutuvan energian käyttöön.
14. Voimme pyrkiä rakentamaan tasapainoa ihmisen tarpeiden ja luonnon kestokyvyn välille.
Elämä on Suuri Unelma Totuudesta ja Oikeudenmukaisuudesta ja valtava toiminallinen haaste tasapainon palauttamiseksi maapallon kantokyvyn ja ihmiskunnan välille :

KESKEISET TULEVAISUUTTAMME KOSKEVAT HAASTEET OVAT :

1. Demokratian puute ja eriarvoisuuden lisääntyminen
2. Ihmiskunnan ja luonnon elinmahdollisuuksien vaarantuminen
3. Asevarustelu ja konfliktit

Nämä haasteet liittyvät toisiinsa monin tavoin niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin. Myös vastaukset niihin kytkeytyvät toisiinsa.

10 ASKELTA PAREMPAAN

1. Itsenäisyys: kansallisen päätäntävallan palauttaminen.
2. Demokratian vahvistaminen: kansanäänestykset ja oikeudenmukainen vaalijärjestelmä.
3. Markkinoiden ylivallasta ihmislähtöiseen talouteen
4. Kansainvälisen yhteistyön vahvistaminen aitoa demokratiaa haluavien välillä.
5. Eriarvoisuuden vähentäminen: ihmisoikeudet, päätöksenteko, talous ja ympäristö.
6. Ihmiskunnan ja maapallon tulevaisuus etusijalle:
elämän säilyttäminen voittojen kasvattamisen sijaan.
7. Loppu hävittämiselle ja tuhlaukselle: energia ja luonnon monimuotoisuus.
8. Omavaraisuus ja tuki kansainväliselle kestävälle kehitykselle
9. Hidas kiiruhtaminen kohti turvallisempaa maailmaa; voimavarojen siirtäminen asevarustelusta, sotilasliitoista ja sodankäynnistä luottamusta, vakautta ja monipuolista turvallisuutta edistäviin tekoihin.
10. Elämän säilyttäminen ihmiskunnan yhteiseksi turvallisuuskysymykseksi.

Näillä keskeisillä Itsenäisyypuolueen periaatteilla on niin valtava pespektiivi, että pelkästään tämän perspektiivin ymmärtäminen ja jatkuva esiin-nostaminen on mieltä innostava vaatimus ja riittävä peruste ryhtyä myös Keski-Suomen Eurovaaliehdokkaaksi 2009.

SUOJAA ALUEELLISTA PAIKALLISESTI - SUOJAA ALUEELLISTA MAAILMANLAAJUISESTI ALIPALKATUN IHMISTYÖN JA LUONNONVAROJEN RYÖSTÖKÄYTÖLTÄ !

Jyväskylässä 28.4.2009 Sinikka Tyynelä

Helsingin Sanomien vaalikoneen vastaukset : http://www.vaalikone.fi/euro2009/naytaehdokas/Sinikka+Tyynel%C3%A4/10/4911/

Blogiarkistoani enemmän klikkaamalla sarakkeesta "blogi". Siellä myös uudemmat.

2009 (45)

toukokuu (6)

KYSYMYKSIÄ OIKEUSMINISTERILLE
...
Kapodistrias-Spinelli...
http://sinikkatyynela.blogspot.com/2009/05/httpwwwerotaaneustafi.html
VAATIMUS MAAILMANRAUHAAN
Arvoisa Oikeusministeri Tuija Brax
VASTUU
Hiljaisuuden evankeliumi
KRIITTISYYS EI RIITÄ
PELASTETAAN DEMOKRATIA !
Arto Lauri - Olkiluodon Olli - Suomen talentti 200...
EI KÄYTTÖLUPAA OL - 3:lle
Vanhanen : köyhille tuulivoimaa - rikkaille ydinvo...
EUROPARLAMENTTIVAALIEHDOKAS 2009
ERT - yhtiövalta Euroopassa yhtä Pekingin ankkaa
LUOMUA VAI YDINJÄTTEITÄ ?
Hallitus haluaa kaikki pohjoismaat EU:hun
SUOMEN JOUTSEN
Liliuksen ansiot peittaavat Obamankin !
EI YDINHAUTOJA SUOMEN KALLIOPERÄÄN
maaliskuu (6)
YDINKALEERIT
EROTAAN EU:sta
Ydinaavikoitumisesta.
Miksi erota Eu:sta
Onko viestinnän moniarvoisuudella merkitystä?
Paikkaa itse hampaasi
helmikuu (9)
YDINVOIMASTA JA LOPPUSIJOITUKSESTA KANSANÄÄNESTYS
EUROOPPALAINEN KESTÄVÄN ENERGIAN VALLANKUMOUS
KESKISUOMALAINEN 18712009 – VALTIO VALTIOSSA ?
Suomen turvallisuus- ja puolustuspolitiikka
Ydinjäteongelma on edelleen ratkaisematta
OLKILUOTO 3 - kolme miljardia myöhässä
Pohjolassa ei uusia ydinreaktoreita tarvita
MOX
PARILLE SILAKKAA JA LEIPÄ
tammikuu (9)
Rahakatto veisi vaaleista aidon kilpailun
Sata-komitea kyykyttää köyhimmät ikuiseen köyhyysl...
KENEN EHDOILLA ELVYTETÄÄN - MITÄ ?
IHMISKUNTA ON JO SIIRTYNYT KAPITALISMIN JÄLKIHI...
Vieläkö odotetaan ?
Talouskriisi oikein oivallettuna voi olla myös mah...
kaikki mukaan ydinvoimamiekkariin 24.1.09
YELLOWSTONESSA JYTISEE
NOPEAT SYÖVÄT HITAAT
2008 (43)
joulukuu (2)
RIKOSTUTKIMUSVAATIMUS VAALISYRJINNÄSTÄ
TEE ELÄMÄLLESI MUUTOSPÄIVITYS !
marraskuu (1)
LISÄÄ YDINJÄTETTÄ LAPSILLE
lokakuu (6)
KIITOS ÄÄNESTÄJILLENI !
20 MILJOONAA UUTTA TYÖTÖNTÄ !
TEESIT SUOMEN MARKAN PUOLESTA
EURON KIROUS
KUNNALLISVAALIEHDOKAS JYVÄSKYLÄSSÄ
MAAILMAN FINANSSIJÄRJESTELMÄ HUOJUU
syyskuu (4)
SUURI UNELMA OIKEUDENMUKAISESTA MAAILMASTA
YDINVOIMAN KÄÄNTÖPUOLI
PALKAT PITÄISI PUOLITTAA
SOTA SAATTAA OLLA TARPEEN VENÄJÄÄ VASTAAN
heinäkuu (7)
KUKA MUISTAA METAANIN ?
IRAN - KONFLIKTI MUUTTAA MAAILMAA
LISÄÄ TURVATTOMUUTTA JA VÄKIVALTAA
kesäkuu (22)
toukokuu (1)


Kunnallisvaalien 2008 jälkeen laitoin hanskat heilumaan. Kävin Jyväskylän poliisilaitoksella tekemässä historiaa ja jättämässä rikostutkimusvaatimuksen käytyjen kuntavaalien osalta. Demokraattisten vaalien järjestämiseksi on uudistettava koko vaalijärjestelmä :

Rikostutkimusvaatimukseni 29.10.2008:

JYVÄSKYLÄN KIHLAKUNNAN POLIISILAITOS

Rikososasto

Jyväskylä

RIKOSTUTKIMUSVAATIMUS

Vaadin, että Jyväskylän poliisi tutkii, onko Suomen valtio syyllistynyt poliittiseen syrjintään säätämänsä perustuslain vastaisen lain kautta, jonka mukaa puoluetukea myönnetään budjetista vain tietyille puolueille, sekä onko perusoikeuksieni yhdenvertaisuusperiaatetta loukattu osallistuessani Jyväskylässä käytyihin kunnallisvaaleihin 26.10.2008 Itsenäisyyspuolueen ehdokkaana.

Faktoja: Koen, että täydet osallistumismahdollisuuteni on evätty ilman julkista eli valtion jakamaa vaalitukea. Samoin perusoikeuksiini Suomen kansalaisena kuuluvaa yhdenvertaisuusperiaatetta on osaltani loukattu törkeästi. Yhdenvertaisuus merkitsee tasa-arvoa koskevan pääperiaatteen ja siksi aidon demokratian ja kansanvaltaisuuden varmistamiseksi myös itse kuntavaaliehdokkaana olisin tarvinnut tasa-arvoiseen osallistumiseeni taloudellista tukea samoin kuin eduskuntapuolueet.

Vaali- ja osallistumisoikeudet ovat jokaiselle kuuluvia perusoikeuksia. Laissa säädetään julkisen vallan tehtäväksi edistää yksilön mahdollisuuksia yhteiskunnalliseen toimintaan ja vaikuttaa häntä itseään koskevaan päätöksentekoon. Samoin julkisen vallan on turvattava perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutuminen. Näin ei ole kohdallani tapahtunut.
Ilman julkista vaalitukea minua on loukattu myös sananvapauspykälän osalta. Voiko vaaleissa sananvapaus toteutua, jos äänestäjillä ei ole edes tietoa osallistumisestani (vaalimainonta) ja niistä tavoitteista, joita edustamani puolue ajaa oikeudenmukaisuuden edistämiseksi Suomalaisessa yhteiskunnassa.

Itsenäisyyspuolueen koko valtakunnallinen vaalibudjetti oli noin 4000 €. Puolue ei saa puoluetukea. Sain Jyväskylän alueelle omalta puolueelta ulkojulisteet, noin 70 kpl. Niiden hinta oli noin 350 €. Tällä budjetilla ei voi varmistaa tasa-arvoisia osallistumismahdollisuuksia, varsinkin kun vaalikamppailu käydään valtion muille myöntämän rahan, median ja muun suuren rahan ehdoilla!

Lakiviitteet:

Suomen perustuslaki 6 §, 12 §, 14 § ja 22 §
- lain perustelut HE 1/1998 ja HE 309/1993

Rikoslaki 11:11 §

Jyväskylässä 29.10.2008

Sinikka Tyynelä,
Itsenäisyyspuolueen kuntavaaliehdokas

Liite 3. a : Puolueiden rahoitus

Puolueita avustetaan puoluetuella, josta säädetään puoluelaissa. Puoluetukea jaetaan eduskunnassa edustettuina olevien puolueiden kansanedustajapaikkojen perusteella. Puoluetuen myöntää valtioneuvosto ja sen käyttöä valvoo oikeusministeriö.
Puolueiden toiminnan, tilipidon ja varainkäytön valvontaa varten jokaisen puolueen tulee toimittaa tilinpäätösasiakirjansa oikeusministeriölle kolmen kuukauden sisällä tilinpäätöksen vahvistamisesta.

Valtioneuvosto on myöntänyt tukea poliittiseen toimintaan (eli ns. puoluetukea) viime vuosina seuraavasti:
· vuonna 2007: 12 444 000 euroa sekä 2 489 000 euroa ylimääräistä puoluetukea eduskuntavaaleista aiheutuviin kustannuksiin. Yhteensä 14 933 000 euroa.
· vuonna 2006: 12 260 000 euroa sekä 2 452 000 euroa ylimääräistä puoluetukea presidentinvaalista aiheutuviin kustannuksiin. Yhteensä 14 712 000 euroa.
· vuonna 2005: 12 020 000 euroa.
· vuonna 2004: 11 807 000 euroa sekä 1 181 000 euroa ylimääräistä puoluetukea vuoden 2004 kunnallisvaaleista aiheutuneisiin kustannuksiin sekä europarlamenttivaalien tiedotustukea. Yhteensä 12 988 000 euroa.
· vuonna 2003: 11 807 000 euroa.

Euroopan neuvoston alainen Group of States Against Corruption (GRECO) teki kesäkuussa 2007 Suomeen erityisen maatarkastuksen koskien vaali- ja puoluerahoituksen toimivuutta. Hallitus antoi tammikuussa 2007 vastaukset (saate ja vastaukset) GRECO:n tekemiin kirjallisiin kysymyksiin ja varsinainen on-site -tarkastus toimitettiin 13.-15.6. Tarkastuksen perusteella GRECO antoi 7.12.2007 Suomelle suosituksia koskien puoluerahoituksen läpinäkyvyyttä.

Raportti suomeksi, ruotsiksi, englanniksi ja ranskaksi.

Puoluelaki (10/1969).Euroopan neuvoston vaalirahoitussuositus 8.4.2003.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus Euroopan tason poliittisia puolueita ja niiden rahoitusta koskevista säännöistä 18.12.2007.

Euroopan neuvoston asetus Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 17.12.2007.
keskiviikko 17. syyskuuta 2008

YDINVOIMAN KÄÄNTÖPUOLI

16.9.2008
Keskisuomalainen


Fennovoiman suunnitteilla olevan 2 500 MW:n ydinvoimalan paikkaa haetaan ja sen YVA on vielä tekemättä? Kuka tai mikä puolueeton instanssi laskisi nyt rehellisesti vesivoiman ja atomisähkön tuottajien todelliset ylivoitot? Helsingin Sanomien mukaan sähkön ja päästöoikeuksien pörssikeinottelu- ja hinnoittelu, sekä erityisesti vesivoima- ja atomisähkön tuottajien ylivoitot ovat 2 000 000 000 euroa.

Mikä on Suomen holtittoman energiapolitiikan ja varsinkin atomisähkön ylivoittojen tai ylitappioiden todellinen määrä ja kuka on niistä vastuussa?

Ministeri Pekkarinen taitaa nyt hääriä Suomen energiapolitiikan kipparina täysin uppoavassa laivassa?

Suomesta on tulossa Euroopan ydinsähkön tuottaja taitamattomissa käsissä. Ministeri on itse tähdentänyt, että ydinvoimavaltion pitää olla omavarainen. Uraania on alettava louhimaan myös Suomesta. Suomen kaivoslaki on vuodelta 1965. Ydinvoimaa ja uraanin louhintaa Suomessa puoltaa se, että maanomistajilla tai kunnilla ei ole edes veto-oikeutta estää alueellaan aloitettavaa kaivostoimintaa.

Olisiko nyt rakenteilla ja suunnitteilla olevat 3-5 ydinvoimalaa nykyhallituksen tuella Suomen kansantalouden lottovoitto vai lopullinen alasajo?

Katkeaisiko lisäydinvoimalla Suomen metsäteollisuudenkin selkäranka?
EU:han vaatii tuottamaan 38 prosenttia uusiutuvaa energiaa jokaista ydinsähkökilowattia kohden. Ja siitähän ei Suomi selviä kuin puuta polttamalla - ja metsäteollisuuden alasajolla?
Muuttuvatko vesivoiman ja atomisähkön päästökauppa ja pörssivoitot koko metsäteollisuuden lopulliseksi tappioksi?

Onko Suomen hallitus edes ymmärtänyt asian puukaupan verohelpotuksien ohella?
Ymmärretäänkö ja muistetaanko vielä edes sitä periaatetta, että metsät ovat maapallon keuhkot ja kaikkein tehokkain hiilinielu ilmastomuutoksen torjunnassa?

Entäpä, jos metsiä ei enää hakattaisikaan ilmastomuutoksen torjumiseksi?

Työ- ja elinkeinoministeriön pallo on nyt hukassa: suurten monopoliyhtiöiden, mm. Fortumin monien ydinvoimaloitten yhteisomistus ovat vastoin kilpailulainsäädäntöä ja uusiutuvan energian käyttöönoton este.

Ydinvoimasta ja sen lisärakentamisesta loppusijoituksineen tulee näillä näkymin Suomen kohtalonkysymys: edes suuret ydinvoimavaltiot eivät ole kyenneet ratkaisemaan loppusijoitusta! Suomi ainoana valtiona maailmassa aikoo haudata jätteet kallioperään miljoonaksi vuodeksi. Yhden prosentin äänivallallaan EU:ssa Suomi ei kykene estämään muualta EU:n alueelta tulevia radioaktiivisia jätteitä, jotka on tarkoitus keskittää Euroopan alueella samaan paikkaan.

Suomen energiapolitiikkaa johtaa nyt pörssikeinottelijat ja Kehittyvien Maakuntien Suomi - kansanedustajat ilman minkäänlaista kontrollia ja vastoin kansantalouden kokonaisetua.

SINIKKA TYYNELÄ JyväskyläTekniikka & Talous 17.9.08
http://www.tekniikkatalous.fi/energia/article131589.ece


Sähköyhtiöiden jättivoittoihin leikkuri

Teknologiateollisuus ehdottaa pohjoismaisille sähkömarkkinoille uutta sähkökauppamallia, joka voi laskea sähkön hintaa jopa 22 prosenttia. Samalla se leikkaisi energiayhtiöiden keräämästä ansiottomasta sähkön ylihinnasta reippaan siivun.
Uudessa mallissa sähköenergian ja päästöoikeuksien markkinat erotettaisiin toisistaan. Sähkön hinta määräytyisi markkinahinnan ja toteutuneiden päästöjen mukaan. Kuluttajat maksaisivat siten sähkössä vain oikeasti toteutuneiden päästöjen mukaan.
Muutoksen jälkeen tyypillinen sähkölämmitteisessä pientalossa asuva perhe säästäisi sähkölaskuissa lähes 260 euroa vuodessa.

Teknologiateollisuuden energiajohtajan Martti Kätkän mukaan pohjoismaisen sähköpörssi Nord Poolin sähköstä 84 prosenttia tuotettiin ilman fossiilisia hiilidioksidipäästöjä viime vuonna. Kuitenkin kaiken tuotetun sähkön hinta määräytyi pääosin kalliimman hiilisähkön ja siihen lisätyn päästöoikeuden mukaan.

Nyt on tarkoitus päästä tästä kytkennästä eroon. Uudessa mallissa sähköenergian ja päästöoikeuksien markkinat erotettaisiin toisistaan. Tuottaja antaisi tarjouksensa sähköenergiasta ja ilmoittaisi sen tuottamiseen vaadittavien päästöoikeuksien määrän.
Kauppapaikka, esimerkiksi Nord Pool, ostaisi toteutuneiden kauppojen tarvitsemat päästöoikeudet ja jakaisi kustannukset kaiken ostetun sähkön kesken tasan.

Päästöistä maksetaan, jos niitä syntyy

Energian hinta muodostuisi tuotantokustannuksista ja päästöoikeuden hinnasta kuten nykyisinkin, mutta päästöoikeuksista maksettaisiin vain toteutuneiden päästöjen mukaan. Säästö syntyisi tästä.

Päästöoikeuden hintavaikutus tukkusähkön megawattituntihintaan jäisi yhteen neljäsosaan nykyisen kolmeneljäsosan sijasta.
Päästöoikeuden tämän hetkisestä noin 23 euron hinnasta siirtyisi sähkön hintaan vain neljä euroa, kun nykyisin vaikutus on 18 euroa.
Teknologiateollisuus on laskenut, että muutoksen jälkeen esimerkiksi tyypillinen sähkölämmitteisessä pientalossa asuva perhe säästäisi sähkölaskuissa lähes 260 euroa vuodessa.
Tyypillisellä pientalolla Kätkä tarkoittaa 18 000 kilowattitunnin vuosittaista sähkön käyttöä. Sähköenergian hinnaksi on laskettu 6,5 senttiä, joka laskisi 5,1 senttiin kilowattitunnilta. Sähkön siirtohinta ei muuttuisi.

Yli miljardin säästöt

Teknologiateollisuuden hallituksen puheenjohtaja ja samalla Wärtsilän toimitusjohtaja Ole Johansson laskee, että uusi malli alentaisi sähkön hintaa Suomessa kaikkiaan 1,2 miljardia euroa vuodessa. Suurin hyötyjä olisi teollisuus, joka säästäisi sähkönhinnassa sähkön nykyhinnalla 670 miljoonaa euroa – joka vuosi.

”Teknologiateollisuudessa sähkön osuus kuluista voi tuotteesta riippuen olla jopa puolet. Kun sähkön markkinahinta ei ole määräytynyt todellisten tuotantokustannusten mukaan, emme ole päässeet hyötymään pohjoismaisesta, päästöttömästä sähkön tuotannosta. Uusi malli ja sen mukanaan tuoma uusi sähkön hinta hyödyttäisi kaikkia sähkön käyttäjiä”, Johansson sanoo.

Suomen suuria sähkönkäyttäjiä edustavan ElFi Oy:n toimitusjohtaja Antti Koskelainen kehuu mallia siitä, ettei EU:n päästökauppa- eikä sähkömarkkinadirektiivejä tarvitsisi muuttaa.
Sähkön markkinahinta perustuisi edelleen kysyntään ja tarjontaa, mutta niin sanotut windfall-voitot häviäisivät energiayhtiöiden tuloksesta.

”Ainoastaan Nord Poolin kaupankäyntitapaa pitäisi muuttaa”, Koskelainen sanoo.
On myös helppo arvata, kuka Teknologiateollisuuden esitystä tulee vastustamaan: halventunut sähkö ei olisi sen paremmin ympäristöjärjestöjen kuin ylivoittoja keränneiden energiayhtiöiden mieleen.

Suurimmat menettäjät olisivatkin juuri ne Fortumin ja Vattenfallin kaltaiset energiayhtiöt, jotka ovat pystyneet myymään Nord Poolin tukkusähkömarkkinoille halvalla tehtyä vesi-ja ydinsähköä kivihiilisähkön hinnalla.
Teknologiateollisuuden tekemä ehdotus on hyvä avaus sähkön hintaperusteiden saamiseksi läpinäkyväksi Nord Poolissa. Sen suurin ongelma on se, miten saada suurimmat sähköpörssin sähköntoimittajat vapaaehtoisesti luopumaan nykyisestä päästökaupan tuomasta hinta-automaatista.

perjantai 12. syyskuuta 2008

PALKAT PITÄISI PUOLITTAA

Re: Lyhyet 12.9.2008
Jos Suomen rahayksikkö olisi edelleen markka, niin se olisi nyt devalvoitu ja paperitehtaat pyörisivät ja ihmisillä olisi töitä. Oma ennustukseni on, että suomesta häviää paperiteollisuus. Onko tämä euron kirous? EUROPaperiliitto oli eturintamassa ajamassa EU:ta ja euroa, nyt on turha ruikuttaa.

Euro kallistui kesäkuusta 2001 heinäkuuhun 2008 85 prosenttia dollariin verrattuna. Se siitä euron vakaudesta !
Suomen Eu-puolueet ovat kaatamassa koko kansantalouden. Ilman markkaa ei ole delvavaatiota eikä revalvaatiota tai muitakaan kansantalouden ohjauskeinoja. Nyt kaikki palkat pitäisi vähintään puolittaa, että kilpailukyky säilyisi. Näkyykö vastuunkantajia ? Haloo ?

SOTA SAATTAA OLLA TARPEEN VENÄJÄÄ VASTAAN

Sarah Palin: Georgiaa ja Ukrainaa puolustettaisiin Nato-jäseninäYhdysvaltain republikaanien varapresidenttiehdokas, Alaskan kuvernööri Sarah Palin on sitä mieltä, että Georgia ja Ukraina kuuluvat Natoon ja niitä olisi Naton jäseninä puolustettava vaikka sotien Venäjän toimia vastaan. http://blogit.hs.fi/USA2008/?p=66#more-66

”YKSINOIKEUDELLA: KUVERNÖÖRI SARAH PALIN VAROITTAA, ETTÄ SOTA SAATTAA OLLA TARPEEN, JOS VENÄJÄ VALTAA TOISEN MAAN.”

- Lähtisikö Suomi hyökkäyssotaan Venäjää vastaan Naton jäsenenä Palinin joukoissa ?
- Vai aiotaanko Venäjä tosiaan pilkkoa USA - vetoisen EU:n tuella sotimalla ?
Sodan lopputulokseksi : Venäjän länsiosat EU:lle, keski-osat USA:lle ja Venäjän itä-osat Kiinalle ?
Mikähän taho olisi tämän valloitussodan pääideologi ?

Ksml verkkolehti

torstai 31. heinäkuuta 2008

KUKA MUISTAA METAANIN ?

Katastrofin ainekset


Erityisesti pohjoisen pallonpuoliskon merien pohjassa ja Siperian ikiroudassa on arvioitu olevan jopa 80 000 kertaa enemmän polttoaineeksi sopivaa metaanikaasua kuin kaikissa tunnetuissa maakaasuesiintymissä yhteensä.


Polttoaineena metaani on sinänsä lähes saasteeton ja suhteellinen ympäristöystävällinen vaihtoehto. Väärässä paikassa metaani on silti vakava ympäristöuhka.


Metaani on noin 20 kertaa voimakkaampi kasvihuonekaasu kuin hiilidioksidi. Jos ikiroutaan ja meriin varastoituneet metaaniklatraatit sulavat ja metaani vapautuu ilmakehään, se kiihdyttää kasvihuoneilmiötä siinä määrin, että raju ilmastomuutos on väistämätön. Ilmeisesti noin 55 miljoonaa vuotta sitten tapahtui juuri tällainen ilmastonmullistus. Sen seurauksena tuhoutui huomattava osa merten eläimistöstä.


Eoseenikaudella metaanipäästön aiheuttivat todennäköisesti tektonisten laattojen liikkeet. On esitetty, että myös huolimattomien klatraattiporausten seurauksena voi syntyä maanvyörymiä merenpohjan kerrostumissa, jolloin vapautuu hallitsemattomasti suuria määriä metaania. Tästä voisi syntyä kiihtyvä noidankehä, jota on mahdotonta pysäyttää. Lämpötilan nouseminen voisi johtaa ikiroutavyöhykkeen sulamiseen ja myös niihin sitoutuneen metaanin vapautumiseen ilmakehään, mikä voimistaisi kasvihuoneilmiötä entisestään.


Synkimpien arvioiden mukaan tämä kehitys olisi hyvin nopea ja johtaisi kohtalokkaiseen ilmastonmuutokseen kaikkialla maapallolla: mm. napajäätiköt sulaisivat, ja merenpinta nousisi jopa 50 metriä nykyisestä. Ilman klatraattiporauksiakin ilmakehän metaanipitoisuus on ihmisen toimien takia yli kaksinkertaistunut alle 200 vuodessa.


http://www.illustrertvitenskap.com/polopoly.jsp?d=157&a=1382

maanantai 28. heinäkuuta 2008

IRAN - KONFLIKTI MUUTTAA MAAILMAA

Mitähän tämä nuori haluaa ?
Nyt’ suomalaisia Iraniin ?
Tukeeko Kokoomus ajatusta ?

Yrjö Saraste, sotaveteraani

>>>>>>>>

Iran-konflikti muuttaa maailmaa


Taloudenpito. Seuraavan kuuden kuukauden tapahtumat Iranissa vaikuttavat ratkaisevasti suomalaisen perheen ruoan hintaan, bensiinin ja dieselin hintaan pumpulla sekä yleiseen luottamuksen tunteeseen levottomassa maailmassa.

Yhdysvaltalaisten nuorten republikaanien kansainvälisten asiain delegaatti Dennis Lennox on vedonnut kokoomusnuoriin tuen saamiseksi Yhdysvaltain iskulle Iraniin vielä tämän vuoden aikana.

Pariisissa oikeistonuorten maailmanlaajuisen kattojärjestö IYDU:n seminaarissa puhunut Lennox oli huolestunut Iranin ydinaseuhasta. Hän vetosi minuun henkilökohtaisesti ja toivoi, että veisin viestiä eteenpäin. Israelin turvallisuuspalvelu Mossadista on arvioitu, että Iranilla olisi käytössään ydinpommi vuoden sisällä.

Ratkaisevaa osaa näyttelee Yhdysvaltain presidentinvaalit. Republikaaninuorista on annettu ymmärtää, että George W. Bushin olisi syytä tehdä isku uraania rikastaviin laitoksiin tämän vuoden aikana, jos Barack Obaman voitto presidentinvaaleissa vaikuttaa varmalta.

Kovan republikaanin John McCainin vaihtoehtona olevaa Obamaa verrataan paikallisissa väittelyissä takavuosien presidenttiin Jimmy Carteriin. Silloisen presidentin ulkopolitiikka omalta osaltaan vaikutti länsimaisen Persian shaahin korvautumiseen shiiafundamentalistisella juntalla. Monella toimijalla niin lännessä kuin idässä alkaa olla ikävä jopa Reza ja Farah Pahlavin maallista hallintoa.

Obama on omalta osaltaan vedonnut Yhdysvaltain juutalaisia edustavaan Aipaciin ilmoittaen Israelin kansallisen turvallisuuden olevan yhtä kuin Yhdysvaltain turvallisuus. Asevoimien huomion siirtämistä Irakista Iraniin vaatineen Obaman lausuntoja pidetään kuitenkin vain harhautuksena juutalaisten tuen saamiseksi demokraattileirille.

Yleisen asevelvollisuuden hylkäämisen seurauksena miespulasta ja suurista kustannuksista kärsivä Yhdysvaltain armeija ei ole kykeneväinen massiivisiin maaoperaatioihin. Sen sijaan maailman suurimmat ilmavoimat ovat edelleen iskukykyiset. Yhdysvalloissa on käynnissä Iran-konfliktista samanlainen mediamylläkkä kuin juuri ennen Irakin sotaa.

Mahdollinen isku saattaisi herättää suuren historian omaavassa Persiassa, ei ääri-islamistisen vaan puhtaasti nationalistisen aallon.

Iranin sulkiessa Hormuzin salmen kymmeniä prosentteja maailman öljykuljetuksista olisi jumissa. Globaali inflaatio kiihtyisi entisestään. Yhdysvaltain julkistalouden vaje kasvaisi entiseen tahtiin terrorismin vastaisen sodan kustannusten seurauksena. Vaikutukset näkyisivät meillä välittömästi.

Ilkka Sasi
kokoomusnuorten kansainvälisen työryhmän varapuheenjohtaja.

Iranin sulkiessa Hormuzin salmen kymmeniä prosentteja maailman öljykuljetuksista olisi jumissa. Globaali inflaatio kiihtyisi entisestään.


Yrjö Saraste :
Avoin kirje Kokoomuspuolueelle.

Kokoomusnuorten kansainvälisen työryhmän varapuheenjohtaja Ilkka Sasi kertoi Aamulehdessä (24.07.08 ) seuraavaa:

”Yhdysvaltalaisten nuorten republikaanien kansainvälisten asiain delegaatti Dennis Lennox on vedonnut kokoomusnuoriin tuen saamiseksi Yhdysvaltain iskulle Iraniin vielä tämän vuoden aikana. Pariisissa oikeistonuorten maailmanlaajuisen kattojärjestö IYDU:n seminaarissa puhunut Lennox oli huolestunut Iranin ydinaseuhasta. Hän vetosi minuun henkilökohtaisesti ja toivoi, että veisin viestiä eteenpäin.”

Tästä oli kyse: ”Republikaaninuorista on annettu ymmärtää, että George W. Bushin olisi syytä tehdä isku uraania rikastaviin laitoksiin tämän vuoden aikana, jos Barack Obaman voitto presidentinvaaleissa vaikuttaa varmalta.”

Tiedustelen nyt aikooko Kokoomus ja miten edistää asiaa ?


Itse olen puolestani sitä mieltä, että tulisi heti hälyttää YK., EU, Venäjä, Kiina jakoko maailma varoittamaan Yhdysvaltoja tekemästä terrori-iskua Iranin voimalaitoksiin.LISÄÄ TURVATTOMUUTTA JA VÄKIVALTAA
Nykyinen eriarvoistava politiikka lisää turvattomuutta ja väkivaltaa

Yhteiskuntapolitiikka, jota Suomessa on 1990-luvun alusta alkaen harjoitettu,on lisännyt voimakkaasti eriarvoisuutta. Köyhyys ja eriarvoisuus ovat lisääntyneet siitä huolimatta, että Suomen kokonaistuotanto on viime vuosikymmenen laman jälkeen kaksinkertaistunut ja vienti kolminkertaistunut. Kysymys on siis ollut tietoisesta poliittisesta valinnasta, ei siitä, että rahaa ei olisi ollut saatavissa peruspalvelujen parantamiseen ja pienituloisimpien tulonsiirtoihin. Mitään merkkejä siitä, että yhteiskuntapolitiikan suunta olisi muuttumassa, ei ole näkyvissä maan hallituksessa eikä eduskunnassa. Päinvastoin. Olemme menossa kohti amerikkalaista mallia – tämän jo Elinkeinoelämän keskusliiton edustajat ilolla totesivat tulopolitiikan osalta. Nyt niitetään sitä, mitä on kylvetty. Turvattomuus ja väkivallan eri muodot lisääntyvät. Valtiovalta vetäytyy vastuustaan peruspalvelujen rahoituksessa ja syyttää kuntia, joiden talous on kuralla valtiovallan toimien takia. On kuitenkin toivoa herättävää, että suomalaiset pitävät maan hallituksen tärkeimpinä tehtävinä peruspalvelujen parantamista sekä köyhyyden ja eriarvoisuuden vähentämistä. Jossakin vaiheessa on nähtävä, että nämä tavoitteet eivät voi toteutua niin kauan kun suomalaista politiikkaa ohjaavat EU:n määräykset. Tämä johtuu siitä, että EU:n tärkeimpiä taustavoimia ovat suuryritykset ja niiden edut ovat erilaisia kuin kansalaisten enemmistön edut. Kysymys on valinnasta. On valittava hyvinvointi harvoille tai hyvinvointi kaikille. EU:n politiikan toteuttaminen takaa hyvinvoinnin harvoille ja samalla lisääntyvän turvattomuuden ja väkivallan. Vaihtoehto on suunnan muutos kohti hyvinvointiyhteiskuntaa, jossa korostetaan ahneuden sijasta yhteisvastuuta ja tasapainoa. Tämä voi toteutua vain EU:n ulkopuolella.

Antti Pesonen Itsenäisyyspuolueen puheenjohtaja
p.0400 565 366 pesa@japo.fi


milma 25.07.2008:
Mikä on "resetti" tähän päivään, koska se on vain niin, että olemme EU:ssa.


TimoAalto25.07.2008:
Suomi -Ameriikkalaistuu ! Totta . Vedetäänkö tähtilippu salkoon ? Ja lauletaan Star -biisi . Halloween asut yllä :))

ST 26.07.2008:
Professori: Hallitus tekee jakopolitiikkaa suurituloisten hyväksi
stt
Kansantaloustieteen professori Matti Tuomala kritisoi hallitusta suurituloisia suosivasta talouspolitiikasta. Ensi viikolla alkavia budjettineuvotteluja on pedattu lähinnä keskustelulla veronalennuksista, ja julkisten palvelujen resurssipula on sivuutettu tyystin.
Tuomala ihmettelee hallituksen keskeisten ministereiden tapaa leimata opposition esillä pitämä palvelujen tukeminen "jakopolitiikaksi".
"Mutta metsäteollisuuden tai puun myyjien tukemisessa ei enää olekaan kyse jakopolitiikasta", Tuomola kummeksuu.
Tuomala lisää listaan myös viime kevään perintöveroalen, jota jakopolitiikan sijaan nimitettiin "elinkeinopolitiikaksi".
Edes Keravan äskettäinen murhenäytelmä ei näytä saavan poliitikkoja lupaamaan apua mielenterveyspalveluille.
"Tämä vain kuvaa, mitkä ovat poliitikkojen mieltymykset", Tuomola toteaa.
Ongelman ydin Tuomolan mukaan on, että poliitikot eivät uskalla puhua politiikkaa, kun puhutaan rahasta. Lama-ajan leikkauksia ei haluta oikoa.
"Virkamiehet ottivat lamavuosina leikkaajan roolin politiikoilta ja ovat säilyttäneet tuon vallan itsellään."
Tuomala pelkää myös, ettei poliitikkojen taloustietämys riitä kyseenalaistamaan virkamiesten näkemyksiä, vaan ne otetaan annettuina. Näin keskustelua ohjaavat rahaministeriön virkamiesten laskelmat ja arviot.
Lama-ajan leikkauksia tehtiin diplomi-insinööri Iiro Viinasen johdolla (kok). Häntä seurasivat muun muassa juristi, opettaja ja järjestöjyrä. Vain Suvi-Anne Siimes (vas) on ainoa taloustieteilijä, hänkin toimi vain toisena valtiovarainministerinä.
"Kaikilla on ollut vaihtelevasti poliittista kokemusta, mutta verotus- ja julkistalousasiantuntemus on ollut kohtuullisen ohkaista."
Tampereen yliopiston professori Tuomala ei ole ainoa, joka on kritisoinut rahaministeriön virkamiesten valtaa. Samaa on arvostellut myös Tuomalan kollega professori Markus Jäntti.
Tuomala epäilee tapaa, jolla budjettia nykyään kasataan. Isommista menoraameista sovitaan jo maaliskuun kehysneuvotteluissa. Elokuussa budjettineuvotteluissa on sitten pysyttävä näiden raamien sisällä.
"Olennaiset päätökset tehdään hallituksen ja hallitusryhmien kesken. Eduskunnalle ei jää mahdollisuutta muuhun kuin soittaa suuta ja tehdä joitain pikkuviilauksia budjettiin."
Kansalaisille pitäisikin jo vaaleissa esittää Tuomalan mielestä vaihtoehdot, millaista politiikkaa puolueet hallituksessa ajaisivat.
"Eli haluavatko kansalaiset, että tällä ja tällä verotuotolla hoidetaan nämä ja nämä palvelut vai alennetaanko vain tuloveroja? Puolueiden pitäisi saada ihmisiltä valtakirja tämän tyyppisillä kysymyksillä."
Nyt kuitenkin valtiovarainministeriön kassakoneet laskevat, paljonko tuloveroja voidaan pudottaa. Tuomalan mielestä tuo veroale olisi suunnattava pienituloisille, jotka eivät ole laman jälkeisestä talouskasvusta nauttineet.
"Olisi korkea aika huomioida myös tämä ihmisryhmä, kun laman jälkeen veropolitiikassa on todella rajusti suosittu kaikkein suurituloisimpia. Pienituloisten asemaa kohentaisi kunnallisveron alarajan nosto."


ST 26.07.2008:
Tuloerojen takana poliitikot, ei luonnonilmiö
stt
Tuloerojen kasvua on puolustettu talouskasvun välttämättömäksi seuraukseksi, jolle ei voi tehdä mitään. Professori Matti Tuomala kumoaa nämä väitteet. Perustelut hän nostaa Suomen taloushistoriasta.
"1960-luvun puolivälistä aina 1980-luvun loppuun asti oli pitkä voimakkaan talouskasvun aika. Tuolloin tuloerot Suomessa pikemminkin pienenivät."
Tuomalan mukaan talouskasvun ja tuloerojen välillä on riippuvuus.
"Mutta tutkimusten perusteella ei voida sanoa, että tuloerojen kasvun myötä myös talous kasvaa tai kun talous kasvaa, niin se kasvattaa väistämättä tuloeroja."
Tuloerojen kasvu lähti Suomessa kiitolaukkaan laman jälkeen. Tämänkin taustalta löytyy poliitikkojen päätöksiä, ei luonnonilmiötä.
Tuomala nostaa vuonna 1993 tehdyn veroremontin suurimmaksi tuloerojen kasvattajaksi. Tuolloin palkkatuloja ja pääomatuloja ei enää verotettukaan yhdessä vaan erikseen.
"Asianajotoimistot ja tilitoimistot, monet tämäntyyppiset ammattiryhmät ovat tätä hyväksikäyttäneet jo pitkään."
Julkinen keskustelu tästä heräsi kunnolla vasta tänä keväänä, kun paljastui, että lääkärit ottavat yksityisvastaanottonsa palkkatuloja osinkotuloina.
"Tämä veroratkaisu on ollut yksi tärkeimpiä tekijöitä, miksi kaikkein suurituloisimpien osuus koko tulokakusta on voimakkaasti kasvanut."
Valtiovarainministeri Jyrki Katainen (kok) on luvannut tukkia tämän reiän. Samalla hän on luvannut pääomatuloveroremonttia.
Tuomala pitäisi positiivisena yllätyksenä, jos tämä remontti todella toteutuisi


Joke 26.07.2008:
Olen täysin eri mieltä. Suomi on mallimaa peruskouluineen ja ilmaisine yliopistoineen ja opintotukineen.
Nyt on vain niin että hyvinvointivaltion tasosta riippumatta aina on se n. 10 väestöstä, joilla ei ole riittävää itsekuria. Meillä on kouluavustajat, erityisopetukset, henkilökohtaiset avustajat mutta kaikille ei riitä suojaksi koko elämän ajaksi henkilökohtaiset suojelusenkelit tai sosiaalitantat, velkaneuvojat etc. On jopa niin että mitä enemmän yhteiskunta tarjoaa tukipalveluita sen enemmän sen tarvitsijoita ilmaantuu. Ja tämä on tosi.
Meillä aloitettiin 60-luvulla hvyvinvointivaltion luominen mutta se aloitettiin hospitalisoimalla eli tukien tarjonnalla eikä suinkaan omaan työhön kannustavalla ajatuksella . Nyt meillä kasvaa jo kolmas ikäluokka, joka on tottunut sosiaalitoimen tukeen jo pienestä pitäen. He itse luovat tulo- ja elintasoerot eikä yhteiskunta. Yhteiskunta oli auttamassa tehden työnteon kannattamattomaksi tuloloukuilla.
Nyt ollaan menossa parempaan suuntaan. Sosiaalista tukijärjestelmää ollaan uusimassa työntekoon kannustavana, tuloloukot pyritään poistamaan ja työnteon palkka tulee olla lisä toimeentuloon eikä sitä vähentämään.


ST:
Nyt ollaan menossa parempaan suuntaan. Sosiaalista tukijärjestelmää ollaan uusimassa työntekoon kannustavana, tuloloukot pyritään poistamaan ja työnteon palkka tulee olla lisä toimeentuloon eikä sitä vähentämään.
On näköjään Joke tänään huumormiehiä ???
Lissabonin sopimuksen hyväksymisen jälkeen enenevässä määrin lainsäädäntö tulee EU:sta.
Kansalaiset ovat jo oppineet, että vain pörssikeinottelulla ja osakkeilla rikastutaan ja kyetään elämään ! ?
Miten tällaisella EU - menttaliteetilla muka työtätekeviä arvostettaisiin ?
Koko nykyinen taloustiede, talouspolitiikka ja uusliberalistinen globaalitalous on ajanut maailman umpikujaan ja ihmiskunnan itsetuhon partaalle. Elämme viiden maapallon vauhdilla, USA:ssa yhdeksän maapallon vauhdilla !
Globaalin perspektiivin kannalta edes tasapainon palauttamiseksi luonnonvaroja ja paljon energiaa kuluttavaa teollisuutta olisi vähenettävä nyt työn teettämisen sijasta dramaattisesti. Edessämme tulee olemaan ennen kokematon ja -näkemätön globaalitalouden kriisi hyvin nopealla aikavälillä. On surkuhupaisaa, että luonnonvarojen ehtyessä maailmaa edelleen hallitsevat ne, jotka kuluttavat ja tekevät tuotantoa entistäkin kiihkeämmin ! Rahatalous pahenevan inflaation kourissa tulee menettämään merkityksensä, koska rahalla ei enää ole "katetta" luonnonvarojen ehtyessä. Öljy on dramaattisin muuttuja !
Jospa asiat olisivatkin yksinkertaisia ? Tällä hetkellä meidän on romutettava koko nykyinen taloudenpidon ajattelumalli, mutta samalla muistettava pitää huolta kaikista kansan osista, myös niistä syrjäytyteistä, työttömistä, sairaista ja köyhistä entisestäänkin pienemmillä resursseilla oikeudenmukaisuuden hengessä.
Samalla on aloitettava maapallon pelastuoperaatio nykyisen globaalin ylikulutuksen asemasta....
Kehitysmaatkin vaativat osansa kokonaisuuden huomioon ottamisessa ?Pappa26.07.2008:
Tuohon Sinikan jo lähitulevaisuuden ennusteeseen on melko helppo yhtyä, vaikka kieltämättä mielellään torjuisi noin nekatiivisen näkemyksen. Yksi tekijä on jääväämätön ilmaston muutos, aavikoituminen ja tuhotulvat tekevät eteläisellä pallonpuoliskolla asuvien satojen miljoonien ihmisten elämän entistä epävarmemmaksi. Pohjoismaat saattavat joutua pakkotilanteeseen, jolloin on rajat avattava suurillekin kansanvaellusjoukoille!


Joke26.07.2008 :
Ja taas olen eri mieltä Sinikka Tyynelän kanssa. Meidän omat kansanedustajat ovat olleet ensimmäisinä palkankorotuksissa. Heillä on kiire saada samat edut kuin yksityiset omistajat firmoissaan mutta takapakkia he eivät siedä. Meillä on poliitikassa ja tulonjaossa vallalla elitistinen piiri, ei kansassa. Kansa kilvoittelee omalla palkallaan niinkuin parhaaksi näkee, eikä sen ihmeempiä vertauskuvia hae kulutukselleen heille vieraista piireistä.
Meillä kansanedustajan toimesta on tullut selvä elinkeino, edustajuus on jäänyt olemattomiin. Tämä ei paljon todisteita kaipaa, vilkaistaan vain paljonko edustaja on valmis paikastaan maksamaan; sijoitussummat ovat melko muhkeita. Ja sitten ihmetellään silmät pyöreinä jotain kehittyvien maakuntien yhdistyksiä; rahaa ja hallituspaikkoja tarvitaan. Mutta ju.........ta, kukaan ei halua keskustella, pitäisikö Suomessa olla perustuslakituomioistuin; ei h........ssä sittenhän ne saavat meidät rysän päältä kiinni.
Tässä oikeusvaltiossa vielä viime vuosikymmenellä valitusasteena oli mm. veron määräämä viranomainen. Miten sinä voit saada oikeutta veron määränneeltä viranomaiselta kun hän itse on tehnyt oikean päätöksen. Tämä on vain yksi esimerkki.
Jos joku on lukenut ensimmäisen sivun valtio-oppia tai juridiikkaa koskevasta oppikirjasta niin hän tietää että laki ilman oikeusistuinta on mielivaltaa kuten meidän perustuslaki; perustuslakivaliokunta on kuin posetiivarin marakatti; syö hänen pähkinöitään.

khakkinen27.07.2008 :
Kyllä Sinikka Tyynelänkin
olisi päästä eroon koko maailmaa kattavasta syleilystä ja empatiasta; se kun vaan ei ole mahdollista ihmisen raadollisuudesta johtuen. Tämä raadollisuus ilmenee voimakkaimmin kansan johtajissa kuin kadulla kävelijöissä, historia ja nykypäivä on täynnä esimerkkejä.
Ey ja EU ovat parhaat ratkaisut Euroopan ja ehkä koko maailman kannalta; saadaan vastapaino Usalle ja taalan arvolle. Leikkiköön Usa maailman poliisia niin kauan kuin raha riittää, sehän on kaikkien hyväksi toistaiseksi ja kun tarve ilmenee voimme EU:ssa olla myös rohkeasti eri mieltä, onhan meitä n. 420 milj., kyllä laajentuminen kannatti!.
Kun miesmuisti on niin mahdottoman lyhyt 2-3 kuukautta niin pitää muistuttaa että ennen EY:tä Usa kohteli kutakin Euroopan maata mm. kauppapolitiikassa ihan miten häntä lystäsi; vuorotellen olivat saarrossa niin Ranskan viinit ja Espanjan oliiviöljyt kuin suomalainen teräs ja paperi. Nyt Usassa tiedetään ja tutaan, pane boikottiin yksikin EU:n jäsenmaa niin voit kääntää Eurooppaan tulevat rahtialukset takaisin lähtösatamiin tai upottaa, teidän merkantilismi ei enää pure.
Vähän eksyin aiheesta. Sinikka Tyynelä itsekin hyvin tietää että koko maailman kattavaa empatiaa ei löydy nyt eikä koskaan. Mitä enemmän öljyn hinta nousee sen vähemmän löytyy empatiaa; kukin kansakunta pitää kiinni saavutetuista eduista. Yksilö ja valtio tyydyttävät omatuntonsa pudottamalla kolikon keräykseen ja toiseksi, mikä me me olemme ratkomaan Darfurin ongelmaa, onhan heillä Afrikan Unioni; sopikoot ensin keskenään asiansa niin voimme jonkun kolikon antaa lisää.
(Joke 26.07.2008 21:57)

Jos luopuu unelmastaan hyvän ja oikeamielisen maailman toteutumisesta, luopuu kaikesta.
Vaikka aavistaisi, että oikeamielinen, täydellinen maailma, ei ehkä koskaan toteutuisi - ei pidä lopettaa sinne pyrkimistä. Tekee vain oman osansa hyvyyden ja oikeuden levittämisessä - toivoo ja uskoo parempaan.
Jäin miettimään tuota raadollisuutta ihmisen liikuttajana - raadollisuus on ilmeisesti itsekkyyttä, oman edun tavoittelua muista piittaamatta. Ihminen voinee olla raadollinen tietämättään tai tiedostaen aiheuttamastaan pahasta. Tiedostava vain selittää sen hyväksi jollain tekosyyllä.
Mielestäni raadollisuus on hyvinkin helposti kitkettävissä pois ihmisestä - niinkuin kaikki muutkin vietteihin ja haluihin perustuvat pahuudet. On vain niin paljon helpompaa selittää vääriä tekoja niiden pohjautumisella ihmisen eläimellisyyteen kuin tehdä jotakin niiden kitkemiseksi.
Ja öljykriisistä - kriiseillähän on tapana synnyttää suunnattoman paljon hyvää ja järkevää toimintaa. Uskoisin näin tapahtuvan öljynkin osalta - ei öljy ole kuitenkaan meidänkään elinehtomme - ihminen on pärjännyt ennenkin ilman sitä ja pärjää vastedeskin. Kun öljyn kallistuu, huomaamme pärjäävämme vähemmällä - ja lopulta ilmankin.


ST:
"Mutta ju.........ta, kukaan ei halua keskustella, pitäisikö Suomessa olla perustuslakituomioistuin; ei h........ssä sittenhän ne saavat meidät rysän päältä kiinni. " Jokehan se nyt vuodattaa kärsimättömyyden kyyneliä ? Vai kukaan ei halua keskustella perustuslakituomioistuimesta ja Suomen poliittisesta rähmetyksestä ?
Muistutan, että esim. heti Suomen laittoman EU-liittymispäätöksen jälkeen Vapaan Suomen Liiton ( = nykyinen Itsenäisyyspuolue ) kansanedustajaehdokkaana vaaliteemanani oli "perustuslakituomioistuin Suomeen. "
Suomessa ei ole nyt demokratiaa, vaan suuren rahan valta. Suomi ei enää ole oikeusvaltio. Siksi yhteiskunnallinen toivo elää vain pitkäjänteisessä ponnistelussa ja kärsivällisyydessä, sillä olen edelleenkin niin "vanhanaikainen", että luotan jossakin vaiheessa vielä Suomenkin kansan heräämiseen.
Entisenä Keski-Suomen Vihreitten perustajajäsenenä ja puheenjohtajana tiedän, että vain suuret unelmat ja uudet visiot Suomen poliittisen järjestelmän uudistamiseksi kokonaisuudessaan kantavat jonakin päivänä hedelmää. Tiedän täsmälleen, että oma tehtäväni, vaatimaton sellainenkin; on olla romuttamassa ja kyseenalaistamassa nykyisiä yhteiskunnallisia ja poliitisia rakenteita, jotka perustuvat vain yksityiseen ahneuteen ja vääristyneeseen maailmankatsomkseen, minkä seurauksia mm. kansainvälisen politiikan professori Tuomas Forsbergkin pohtii Turun Sanomissa 25.07.08 :
”Laajalla turvallisuudella tarkoitetaan sitä, että uhkat ovat muutakin kuin sotilaallisia. Meitä uhkaavat ilmastonmuutos, ydinonnettomuudet, terrorismi, ympäristöongelmat, huumeet, talouslama, kulkutaudit, laajamittainen siirtolaisuus, biologiset mutaatiot, ikääntyminen, energiapula, kansainvälinen rikollisuus, teknologiset häiriöt, tsunamit ja hirmumyrskyt, verkkohyökkäykset, lasten ja nuorten syrjäytyminen ja monet muut asiat.”
Olen täysin vakuuttunut siitä, että Itsenäisyyspuolue on oikealla paikalla luodessaan oikeudenmukaisempia visioita paremmasta maailmasta :
Keskeiset tulevaisuuttamme koskevat haasteet ovat:
1. Demokratian puute ja eriarvoisuuden lisääntyminen
2. Ihmiskunnan ja luonnon elinmahdollisuuksien vaarantuminen
3. Asevarustelu ja konfliktitNämä haasteet liittyvät toisiinsa monin tavoin niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin. Myös vastaukset niihin kytkeytyvät toisiinsa.
IPU:n 10 ASKELTA PAREMPAAN OVAT :
1. Itsenäisyys: kansallisen päätäntävallan palauttaminen.
2. Demokratian vahvistaminen: kansanäänestykset ja oikeudenmukainen vaalijärjestelmä.
3. Markkinoiden ylivallasta ihmislähtöiseen talouteen
4. Kansainvälisen yhteistyön vahvistaminen aitoa demokratiaa haluavien välillä.
5. Eriarvoisuuden vähentäminen: ihmisoikeudet, päätöksenteko, talous ja ympäristö.
6. Ihmiskunnan ja maapallon tulevaisuus etusijalle: elämän säilyttäminen voittojen kasvattamisen sijaan
7. Loppu hävittämiselle ja tuhlaukselle: energia ja luonnon monimuotoisuus.
8. Omavaraisuus ja tuki kansainväliselle kestävälle kehitykselle
9. Hidas kiiruhtaminen kohti turvallisempaa maailmaa; voimavarojen siirtäminen asevarustelusta, sotilasliitoista ja sodankäynnistä luottamusta, vakautta ja monipuolista turvallisuutta edistäviin tekoihin.
10. Elämän säilyttäminen ihmiskunnan yhteiseksi turvallisuuskysymykseksi.