keskiviikko 28. lokakuuta 2020

PALOKAN ILONA

 

Palokan Ilona

Uudisrakennuskohde rakennustyyppiluokassa kerrostalot, paikkakunnalla Jyväskylä. Kohteessa on 52 asuntoa, . Rakentaminen alkoi 2016-09-01

Poliisin mukaan kesällä 2020 kynttilästä alkunsa saanutta Jason Palokan Ilonan paloa epäillään rikokseksi, jonka rikosnimike on yleisvaaran tuottamus. Muista laiminlyönneistä tai rakennusvirheistä tehdään omat erilliset tutkintapyynnöt poliisille.

Mikä on kaupungin rakennusvalvonnan vastuu ? 
Rakennuksen loppukatselmuksesta säädetään maankäyttö- ja rakennuslaissa (MRL 153 §). Lopputarkastuksessa on mukana rakennustarkastaja sekä paloviranomainen. Lopputarkastus tehdään vasta, kun koko asunto pihoineen on käyttövalmis. Jos asukkaat haluavat muuttaa asuntoon jo ennen kuin rakennuksen yksiköt ovat valmistuneet, rakennuksessa voidaan tehdä osittainen loppukatselmus (MRL 153 a §) eli käyttöönottotarkastus. Lopputarkastus tehdään tällöin myöhemmin, kun kaikki rakennuksen osat ovat valmiita. Lopputarkastus tulee olla hoidettuna viiden vuoden sisällä rakennusluvan saamisesta.

Paikkakunnan rakennusviranomaisten tehtävänä on varmistaa, että rakenta­minen tehdään rakennusluvan ja hyvän rakennustavan vaatimalla tasolla. Viran­omaisvalvonta alkaa, kun luvan saanut ra­kennustyö käynnistyy. Valvonta jatkuu läpi koko ra­kennusajan ja päättyy loppukatselmuk­seen. Rakennusvalvonnan laajuuden ja laadun ratkaisee mm. se, kuinka ammat­titaitoisia rakentaja, suunnittelija ja vas­taava mestari ovat.

Vastuukysymykset rakennuttajan, urakoitsijan ja rakennusvalvonnan kesken ovat kimurantteja. Jälkipyykki vastuukysymyksistä jatkuu pitkään: - nykyään huomattava osa aiemmin rakennustarkastajan valvontavastuusta on siirretty urakoitsijan omavalvontaan. Menee ihan väärään osoitteeseen jos ei ymmärretä syyttää sitä pääurakoitsijaa joka asennuttaa ne palokatkot jollain virolaisen aliurakoitsijan puolalaisella aliurakoitsijalla joka käyttää pimeää ammattitaidotonta valkovenäläistä työvoimaa. Pääurakoitsijalla olisi mahdollisuus tehdä se tarkastus asianmukaisesti, mutta se on katteesta pois jos rakentaa laadukkaasti. Tosin jos suomalainen rakennusfirma alkaisi laskea urakkatarjoukset laatutyön hinnalla, ei hirveesti töitä tippuisi ainakaa julkisistä rakennushankkeista.

Jos suomalainen rakennusfirma alkaisi laskea urakkatarjoukset laatutyön hinnalla, tippuisi se julkisista rakennushankkeista ?
Kuntapuolella urakoitsijan valintaan vaikuttaa hankintalaki, joka edellyttää urakoitsijan kilpailuttamista ja halvinta tarjousta. Julkisten hankintojen vaakakuppi on rakentamisen laatuvaatimusten osalta kuppi nurin. Vaakakuppi kuntapuolella kallistuu röyhkeimmän tarjoajan eduksi, ja laatu on surkeaa.  
- Pitäisikö myös ympäristöministeriön katsoa peiliin ? 
- Samalla olisi myös ARA:lla peiliinkatsomisen paikka valtion edunvalvojana !?

Julkisrakentaminen koko maassa on surkeassa tilassa ilman minkäänlaista todellista viranomaisvalvontaa ja laatukontrollia. Varsinkin julkisurakoinnin osalta pitäisi kehittää uudet sertifigaatiot ja kestävän rakentamisen reunaehdot, joissa huomioidaan myös rakennusten elinkaari ja hiilineutraalisuus.

Vielä SRV:stä 
Palokan seniorikorttelin urakka meni SRV:lle, joka on monien kaupunkien massiivisten kerrostalotyömaiden takana. Haukkasiko SRV liian paljon ja liian nopeasti yhdellä kertaa ? SRV:n talousvaikeudet ovat olleet viime vuosina hyvin kaikkien tiedossa. Siksi on ilmeistä, että SRV:n vastuukysymyksistä omien selvitysten jälkeen Palokan osalta on turha kantaa enempää huolta. Vastuu siirtyy jollekin aliurakoitsijan aliurakoitsijalle, joka mitä todennäköisemmin on jo mennyt konkurssiin. 
SRV:ltä on rahat loppu. 
Mittavien tappioitten ja omistusjärjestelyiden jälkeen yhtiö on vielä pystyssä, mutta kuinka kauan ? 
Kauppakeskus Redin tappioita SRV kuittaa vaiheittain seitsemän vuoden aikana. Muut sijoittajat Ilmarinen, Pohjola Vakuutus, OP-Henkivakuutus ja LähiTapiola-ryhmä vastaavat jatkossa sen arvon kehittymisestä. Myös Venäjän kauppakeskuksista yritetään päästä eroon. Röyhkeän ja ahneen SRV:n alamäki on ollut jyrkkä. Takavuosina SRV tuli tunnetuksi siitä, että se uskalsi lähteä isolla riskillä jättihankkeisiin.  2015 yhtiö lähti pienellä 1,8 prosentin osuudella omistajaksi myös Fennovoiman ydinvoimalaitokseen päästäkseen hankkeeseen projektinjohtourakoitsijaksi.

SRV riskisijoitusten aika on ohi. Kauppakeskushankkeisiin SRV ei lähde enää sijoittajana mukaan. Asuntogryndaus sen sijaan kiinnostaa edelleen siinä määrin kun rahaa riittää, tai luottamus palautuu. Palokan paloturvallisuusmääräysten laiminlyöntien ilmitulon jälkeen myös luottamus on mennyt.

 
Kestääkö Palokan Ilonaa sekä muita kohteita Jyväskylässä hallinnoivan Jason säätiötaustakaan päivänvaloa ?

Selasin viiden vuoden takaisia blogijuttuja siitä, miten Jasolla on ollut kytkyjä vuosien takaiseen Avain asumisoikeusasunnot -vyyhteen, josta myös YLE:n MOT raportoivat. Onko Jason taustallakin Avaimen tapaista kovan luokan talousrikollisuutta ? Kun valvonta puuttuu, yleishyödyllisten yhtiöiden asuntojen rahavirtoja imuroidaan yleisen hyvän nimissä vaparahoitteisten asuntojen rakentamiseen...

http://saatiokirjoituksia.blogspot.com/

http://ymparistoministerio.blogspot.com/

 

 

 

maanantai 26. lokakuuta 2020

Näin Jyväskylässä

Jva on kaupungin tytäryhtiö, jonka itsenäinen päätösvalta on kaupungin emoyhtiön käsissä. Jva toimii, niin kuin omistaja vaatii.. 
Jvan yhtiömuodon seurauksena on mahdotonta palvella kahta isäntää yhtä aikaa, omistajaa, sekä asukasta.

Vastineessaan Hyttinen ja Piirtola eivät maininneet sanallakaan emoyhtiön uutta entistä kireämpää rahastuspantaa puolustuskyvyttömille asukkaille. 

 

Jo ensi vuoden budjettiesityksessä on tarkoitus luoda edellytykset JVA Oy:n  osingonmaksulle siten, että yhtiön taserakenne ja yhtiöjärjestys mahdollistaisivat osingon. Edellytyksenä on, että JVA tekee 2020 vuoden tilinpäätöksessä voitonjakokelpoista tulosta siten, että osinkoa voidaan maksaa ARA lainsäädännön sallima määrä. Lisäksi yhtiön seuraavassa varsinaisessa yhtiökokouksessa yhtiöjärjestystä muutetaan siten, että osinko on mahdollinen. JVA:n osingonmaksusta päätetään erikseen.

että sillä lailla !? 
Onko yhteishallintolailla mitään merkitystä ?
Jva:ssa on 10 000 asukasta, joiden ääni ei kuulu ja joiden demokraattinen osallistuminen on estetty JVA:n mielivaltaisilla toimikuntien ohjeistuksilla.

Osingonjako huonosti johdetussa yhtiössä on niin iso periaatekysymys, että siitä pitäisi järjestää kaikkien 10 000 asukkaan suora kunnallisäänestys ja kerätä adressi.

Pahenevien vuokrankorotusten yhteydessä paisuvat yhtä aikaa taloyhtiöitten vuosikausia muhineet, pitkäaikaiset ylläpitävän kunnossapidon velat ja remonttitarpeet, jotka JVA on laiminlyönyt jo vuosikausia.

Vain noin puolessa taloyhtiöstä on toimikunta ja niidenkin kokoontumiset vain 1,5 kertaa vuodessa. Ts. JVA:n asukasdemokratia on jo ajettu alas. Jokainen voi halutessaan lukea JVA:n tilinpäätöksen 2019:  https://www.jyvaskyla.fi/sites/default/files/atoms/files/jyvaskylanvuokra-asunnot_tp2019.pdf

Tilinpäätöksestä selviää, ettei JVA käyttänyt 2019 edes koko ylläpitävän kunnossapidon budjettia korjauksiin !?  Myös JVA:n isännöinti on ollut  vuosikymmeniä täysin riittämätön !

- Nipistetäänkö JVA:n osingot kaupungille huonontamalla jo ennestään huonoa isännöntiä; - hallintoa ja kunnossapitoa ? Kun yhtiön asukkaiden ääni ei kuulu yhteishallintalaista huolimatta, viedään asukasta kuin pässiä sarvista !

- Onko kukaan kartoittanut edes JVA:n sisäilmaongelmaisten talojen määrää ja asukkaiden sairastumisia ? Tilinpäätöskään ei identifioi edes yhtiön sisäilmaongelmia, joilla on jo kuitenkin oma terveystarkastaja kaupungin organisaatiossa.

 

          Palokan senioritalokorttelin palo 2020 ?

JVA on myös Palokan senioritalon rakennuttaja. Massiivinen tulipalo tuhosi viime kesänä nopeasti seniorikorttelin. Parisataa vanhusta joutui evakkoon, kuka minnekin.

Onnettomuustutkintakeskuksen loppuraportin mukaan mm. paloturvallisuusmääräykset oli laiminlyöty, myös materiaaleja oli vaihdettu, sprinklerit eivät toimineet jne. 
Vastuu miljoonavahingoista jää rakennuttajalle ja urakoitsijalle. 
Iso kysymysmerkki on myös kaupungin oman rakennusvalvonnan vastuu ?
 

Asukkaiden parhaaksi ?
Korjaukset palopaikalla jatkuvat. 
Nyt olisi valtavan tärkeä kuulla ja selvittää  hajalleen sijoitettujen vanhusten tilanne ja korvausvaatimukset kodin ja omaisuuden menetyksestä? 
 
Kuka kantaa huolta asukkaista ? Ei ainakaan JVA, kun samaan aikaan kuuluu huhuja, joiden mukaan JVA on vaatimassa vanhuksilta 10% vuokraa tavaroitten säilyttämisestä ja asunnon varaamisesta, vaikka JVA on rakennuttajana ensisijaisesti vastuussa koko tulipalosta, laiminlyödyistä paloturvallisuusmääräyksistä ja valvonnasta.

Jyväskylässä on pitkät perinteet surkeasta julkisrakentamisesta. Poliisitalo ja muut julkiset kiineteistöyhtiötten hometalot on rakennettu halvimman mukaan, laadusta tinkimällä nopeasti. On tehty sutta ja sekundaa kenenkään puuttumatta tai valvomatta. 

Koko suomalainen asuntopolitiikka on keskittynyt valtakunnallisesti suurille toimijoille ja rakennusfirmoille, jotka saavat kiittää korruptoituneita puolueita monopoleistaan. On arvioitu, että nykyisen ylikuumenneen asuntorakentamisen tarkoitus on pika-asunnot, jotka kestävät vain parikymmentä vuotta, että saadaan nopeampaa kiertoa ja enempi voittoja asuntosijoittajille...
 
 
SRV ? 

Ilpo Kokkilan SRV:llä on iso kakku julkisrakentamisesta Suomessa ja Venäjällä. Myös Palokan seniorikortteli oli SRV:n urakka, samoin Jyväskylän uusi uljas keskussairaala.
Kun kaupungin johtavilla poliitikoilla, viranomaisilla ja rakennusyhtiöillä on liian läheinen suhde, lakipykälät unohtuvat ja valvonta pettää. Myös Jyväskylän Seppälän arvokas pohjavesialue uhrattiin SRV:n punatiilitaloille, kun kaupungin ympäristövirasto laittoi pään pensaaseen.

 
Palokan miljoonavahingot ? 
- Näin Jyväskylässä :

Jva:n hallitus, kaupunginhallitus ja rakennusvalvonta toimivat virkavastuulla.
- Kukapa haluaisi korvata miljoonavahinkoja ?
Kenen tehtävä olisi saattaa laiminlyönneistä vastaavat tahot edesvastuuseen ?

Hallituksia, virkamiehiä tai operatiivistä johtoa vaihtamalla ei nyt ratkaista miljoonavahinkojen taakanjakoa !?
 
- On selvää, että jos vastuunkantajia ei löydetä, seniorikorttelin miljoonavahingot jäävät JVA:n 10 000 vuokra-asukkaan kontolle johtuen epädemokraattisesta vuokrantasauksesta, johon voidaan piilottaa myös isännöinnin laiminlyönneistä taloyhtyiöille aiheutuvien vahinkojen kulut. 
 
- No tässäpä tänään, kaupungin emoyhtiön räknäyksiä ja osinkolaskelmia odotellessa JVA:n voittoisasta vuodesta 2020 Jyväskylässä ?

 

  

 

 

 

 

 

 

 


to 22. lokak. 18.15 (4 päivää sitten)

 


  

 

torstai 22. lokakuuta 2020

Asukasdemokratian kivijalka kuntoon

 

Mielipide: Asukasdemokratian kivijalka kuntoon 

Kun kivijalka on kunnossa ja katto ei vuoda, on asiat kunnossa, muistutti Aarno Airo, entinen Jyväskylän Vuokra-asuntojen toimitusjohtaja. Olin JVA:n hallituksessa, kun vuonna 1996 yhtiöön siirtyi lähes 3 000 vanhaa arava-asuntoa. Kaupunki tuloutti tuolloin tytäryhtiöstä miljoonansa.

Samalla toteutettiin vuokrantasaus, jolloin jo kertaalleen maksetut valtion takaamat arava-asunnot maksatettaisiin uudestaan jatkuvina vuokrien korotuksina. Vuokralaisista tuli kaupungin varallisuusmassaa kerryttäviä velkavankeja.

JVA on erittäin velkainen yhtiö. Kun arava- ja korkotukirahotteisten asuntojen käyttö- ja luovutusrasitteet poistuvat n. 40 vuodessa, velat muuttuvat saataviksi. Suurin kiitos kuuluu silloin yhtiön velkojen maksajille, vuokralaisille. Saavatko vuokralaiset hyvityksen vuokran alennuksina?

Eivät saa! Päinvastoin on odotettavissa, että myös vuokra-asunnot myydään eniten tarjoavalle velkaisen kaupungin talouden pelastamiseksi, niin kuin on jo moneen kertaan yritetty.

JVA:n yhtiöittäminen oli emämunaus. Yksikään puolue ei ole edes yrittänyt kiilata kapuloita rattaisiin kaupunkilaisten perustarpeilla keinottelun estämiseksi. Yhtiöittäminen varmistaa vain omistajan edun vuokralaisista välittämättä.

Yhtiöitä ei koske edes julkisuuslaki. Kuitenkin valtion takaamat arava-asunnot ovat yhteistä omaisuusmassaa ja kansallisvarallisuutta, jotka pitää säilyttää asukkaiden hallinnassa ja kunnallisessa omistuksessa.

Laki yhteishallinnosta vuokra-taloissa tuli voimaan 1991. Lain tarkoitus oli antaa asukkaille päätösvaltaa ja vaikutusmahdollisuuksia ja edistää mm. vuokratalojen kunnossapitoa ja hoitoa.

Laki on edelleen voimassa, vaikka siitä puuttuu sanktiot lain rikkomisesta. Vastuu lain valvonnasta kuuluu aluehallintovirastolle.

Laki yhteishallinnosta vuokrataloissa on asukasdemokratian kivijalka. Laissa on määritelty asukastoimikunnan tehtävät. Laki antaa toimikunnille paljon valtaa ja vastuuta.

Mutta entäpä, kun JVA:n kivijalka ei ole kunnossa ja sen hallinnon katto vuotaa?

JVA:n isännöinti on riittämätöntä, budjetti ylläpitävään kunnossapitoon on retuperällä ja nykyinen JVA:n asukasdemokratia-ohjeistus toimikunnille on yhteishallintolain vastainen.

Nykyisellä JVA:n ohjeistuksella toimikuntien ei tarvitse enää tehdä edes pöytäkirjoja, saatikka näyttää niitä muille asukkaille. Kuitenkin toimikuntien vastuulla on taloyhtiöiden satojen tuhansien eurojen vuokranmääritys ja oikeus valvoa ylläpitävää kunnossapitoa ja urakointeja.

Kaupungin omistajaohjauksen JVA:ssa varmistaa kaupungin nimittämä poliittinen nukkehallitus, jossa on muutama asukasedustaja. Selvää, ettei huonolla hoidolla olevien taloyhtiöiden asukkaiden ääni kuulu hallituksessa.

JVA:n hallitus tulisi valita sen omista vuokra-asujista. Vasta, kun yhtiön nykyisistä ”asiakkaista” tulee asukkaita; isäntiä taloissaan, jotka ottavat todella vastuun asukasdemokratian toteuttamisesta, on yhteishallintolaki voimassa ja asukasdemokratia kukoistaa.

On aika korjata JVA:n kivijalka ja laittaa katto kuntoon!

 

Kirjoitukseni Keskisuomalaisessa 22.9.2020

Koronabunkkerissa

 

Koronan haltuun

 Jälleen on Korona ottanut ihmiskunnan haltuunsa. 

Hetken jo näytti siltä, ettei toista aaltoa tulisikaan. Jos haluaa, viruksen toiminnassa voi nähdä apokalyptistä johdatusta. Se yrittää pelastaa ihmiskunnan tuholta. Se sulkee rajoja, lentoreittejä ja yökerhoja, laittaa maskit naamallemme ja leikkii kissaa ja hiirtä kanssamme koronavilkkujen välityksellä.

Korona on raunioittanut globaalin talouden ja ajanut valtiot velkakierteeseen.  Mutta ennen kaikkea se on paljastanut globalisaation, talouden, ympäristön ja pandemian riippuvuuden toisistaan.

Ympäristökatastrofin uhka hälvenee kuin savusumu taivaalta, kun maailman talous sakkaa. Keväällä hiilidioksidipäästöt putosivat jopa 40 %. Mutta samalla leviää myös kurjuus ja nälkä. Tautiin on kuollut reilu miljoona ihmistä, mutta torjuntatoimien aiheuttamaan nälkään arvioidaan kuolevan 30 – 50 miljoonaa.

Globaali järjestelmä ei toimi ilman kasvua; talouden-, velan-, kulutuksen- ja väestön kasvua. Rokote aseenaan ihmiskunta onkin julistanut sodan Koronaa vastaan ja haluaa jatkaa loputonta kasvua, mutta välttää katastrofin.

Isorokko, ainut rokotteella hävitetty sairaus, vei pari vuosisataa. Vaikka uusi rokote olisi vaaraton, tehokas ja nopeampi, ei sota vielä ole voitettu. Sen avulla ihmiskunta haluaa näet palata entiseen. Siihen normaaliin, jossa pandemiat syntyvät. Ehkä edessä onkin uusi historianjakso ”pandemioiden kausi”, jossa influenssien ja ravintoketjujen resistenttien bakteerien aiheuttamat pandemiat kiertävät kehää.

Kuin nokkakolarin osapuolet, ympäristöliike ja velkatalouden haaksirikkoon kariutunut globaali bisnes ovatkin löytäneet toisensa Koronassa, yhdessä ne etsivät tietä onneen rokotteen ja vihreän kasvuloikan avulla.

Mutta molempia tuntuu vaivaavan autismin kirjoon kuuluva persoonallisuushäiriö, jolle tyypillistä on yksisilmäisyys. Toinen taistelee ilmaston lämpenemistä ja hiilidioksidia vastaan ja toinen tekee sillä bisnestä. Kumpikaan ei näe pandemioilla yhteyttä elämäntapaamme ja talouden toimialoihin, eikä halua muuttaa niitä vähemmän riskialttiiksi ja vähemmän globaaleiksi.

Unelmissa loikka vihreään puhtaaseen tulevaisuuteen tehdään uuden teknologian avulla. Rajaamalla tarkastelu käyttökohteeseen tai alueeseen, eikä koko tuotantoketjuun haaroineen, ydinenergia, tuulimyllyt, aurinkopaneelit, sähköautot, kaupungit ja valtiotkin saadaan näyttämään hiilineutraaleilta ja saasteettomilta.

 

☝  Kiitos Jouko Miettiselle postauksesta !

 

 

                            Jouko Miettinen

sunnuntai 18. lokakuuta 2020

Naton globalistimiehitys Suomessa ja Euroopassa

 

Suomen 1940 ja 1944 Neuvostoliitolle pakkoluovuttamien alueitten jälkeen Suomen kartta piirrettiin uusiksi. Rajat säilyivät, kunnes Suomi kompastui 1994 maanpetokseen ja Suomi vallattiin ilman ainuttakaan laukusta EU:n suurvaltojen, Ranskan ja Saksan siirtomaavallaksi.

Viimeinen niitti itsenäisen Suomen arkkuun oli Naton kanssa solmittu isäntämaasopimus, - täydellinen antautuminen ilman Naton turvatakuita. Uusliberalistinen miehittäjä aloitti ensimmäiseksi entisen hyvinvointivaltion kansallisvarallisuuden sosialisoimisen. Kaikki valtion omaisuus inventoitiin ja yhtiöitettiin = yksityistettiin. Suomesta tehtiin Oy Suomi ab, joka rekisteröitiin Yhdysvaltoihin.

Aluksi kansallisvarallisuuden yksityistäminen ja yhtiöittäminen näytti hyvältä;  osinkoja kilisi valtion kassaan. Samalla tavallisen kansan elintaso alkoi dramaattisesti pudota, kun entisen omakustannusperiaatteella toimivan julkisen infran piti alkaa tehdä voittoa omistajilleen. Hinnat ja elinkustannukset kallistuivat ja kansan verotulot eivät enää kannattaneet kasvavia menoja, kun myös siitä välistä yhtiöitten omistajille piti maksaa osingot. Nyt rahat on loppu ja verotulot pienenevät.  Edessä on paheneva velkakierre, - äärimmäisen julma taloussota, joka kasvattaa tuloeroja entistä kiihtyvämmin.

Suomi on jo keritty, valtion omaisuutta myyty surutta teille tietämättömiin. Veroparatiisipaljastukset globaalista korruptiosta ovat vain jäävuoren huippu. Sipilän hallituksen tekemän Metsähallituksen yhtiöittämisen jälkeen myös 2/3 Suomen maapinta-alasta on myynnissä kenenkään tietämättä, koska Julkisuuslaki ei koske yhtiöitä.

 


Suomi lähti globalistien kelkaan hakemaan villoja, mutta vielä kukaan ei edes tiedetä, tullaanko edes kerittynä takaisin ?  
Karjala oli aiemmin Suomen ja Venäjän puskuri. Kun Karjala menetettiin, puskuria ei enää ole. Heti rajan takana on miljoonia venäläisiä ja Nato-uhkaa torjuvia sotilastukikohtia ohjuksineen.

Presidentti Urho Kekkonen runnoi syksyllä 1975 hätätilahallituksen, kun Suomessa oli 63 000 työtöntä ja vain pieni julkinen velka. Nyt työttömiä on viisi kertaa enemmän kuin Kekkosen aikana. Julkinen velka nousee 160 miljardiin euroon. Yrityksiä pidetään pystyssä valtion velkarahalla.  Koko poliittinen järjestelmä ja globaali finanssitalous on umpikujassa.

Saattaisi luulla, että globaalikapitalismi ja sen yksityinen rahavalta olisi armollisempi isäntä, kun valloitus tapahtuu petoksilla, eikä avoimella sotilallisella hyökkäyksellä ? Rahalla ja velkaannuttamalla saa kaiken ?

 

Jo kauan ennen keväistä covid-19, koronapandemia simuloitiin. Yhdysvaltojen laboratoriossa kehitetystä viruksesta tulisi oiva pelote. Kuolemanpelko ja lukitukset tuhoaisivat talouden ja totalitaristinen ”Uusi globalistien maailmanjärjestys” saisi lopullisen voiton.

 

Suurvaltapyrkimykset ovat koko ihmiskunnan historian johtaneet tuhoisiin sotiin. Mitään ei ole opittu. Vain aseet muuttuvat. 
Covid käyttää pelkokamppanjaa. Taloudet voidaan lukita ja tuhota, kun ihmiset eristetään kaduilta koteihinsa. Ulkonaliikkumiskiellot julistetaan, kun kansat on ensin saatettu äärimmäiseen ahdinkoon. Valtaa pitävien otteet kovenevat. Maailma eriarvoistuu entistä nopeammin. Sotavarustelu kiihtyy.

Covidin lukitusten runteleman talouden "pelastajaksi" keksittiin Euroopassa EU:n kokoama 750 miljardin elvytyspotti. Suomi itse saisi kolme miljardia ja maksaisi 13 miljardia ?

Edessä on taas uudet hävittäjähankinnat ?

 Toukokuussa 1992 valtioneuvosto tiedotti, että Suomen uudeksi hävittäjäksi on valittu amerikkalainen F/A-18 Hornet. Se ei alkuun ollut edes kilpailussa mukana. Hornetit tuli puskista.

Hallitus sopi vuosi sitten talouspoliittisessa ministerivaliokunnassa, että hankinta saa maksaa kaikkineen enintään 10 miljardia euroa…
Kukaan ei vielä edes tiedä Nato-niittisen kaluston tähtitieteellistä loppusummaa. Se tulee taas puskista !?
 
 

Italialainen Manlio Dinucci arvioi 16.10 Global Reserchissa EU:n Covid Recovery Fund –rahaston käyttötarkoitusta, josta 30 miljardia sotateollisuutteen ?

Suurin osa EU:n elvytysrahastoista ei ole tarkoitettu eniten kärsineille talouden- tai sosiaalialoille, vaan sotateollisuuden edistämiseen. Italian puolustus- ja elinkeinoministerit ovat esittäneet luettolon sotilashankkeista, joiden määrä on n. 30 miljardia.

5 miljardia euroa palautusrahastosta käytettäisiin sotilaallisiin sovelluksiin kybernetiikan, viestinnän, avaruuden ja tekoälyn aloilla. 5G:n sotilaalliset hankkeet liittyvät avaruuden satelliittiteknologiaan. Sotilasilmailussa 25 miljardin euron menot liittyvät viidennen sukupolven F-35 jälkeen kuudennen sukupolven hävittäjään, Tempestiin. Muut investoinnit koskisivat uuden sukupolven sotilaallisia helikoptereita, seuraavan sukupolven droneja ja merivoimien vedenalaisen tekniikan kehittämistä.

Avaruus- ja satelliittiteknologian 5G viestintäjärjestelmät on tarkoitettu sotilaalliseen ja siviilikäyttöön. Elvytysrahaston sotilastarkoitusten 17,5– 30 miljardin velat olisi maksettava takaisin korkoineen. Elvytysrahastonlisäksi Italian hallitukset osoittavat talouskehitysministeriön talousarviosta yli 35 miljardia sotilastarkoituksiin vuoteen 2034.

 

Italian sotilasmenot nousevat yli 26 miljardiin euroon vuodessa, mikä vastaa keskimäärin yli 70 miljoonaa euroa päivässä, johon Italia on sitoutunut Naton kanssa. Yhdysvaltojen pyyntö on 100 miljoonaa euroa päivässä. Italia, nappi otsalla on pakkotilanteessa, jossa takaisinperimisrahaston varat auttavat Italiaa saavuttamaan Naton vaatiman tason.

Maailma on nyt valtavien militarististen ylikansallisten yhtiöiden hallinnassa. Ne pyörittävät hallituksia ja käyttävät tarvittaessa elvyttämisrahastoja kiihdyttääkseen aseteollisuuden kehitystä.

Italian talouskehitysministeriö omistaa 30% Leonardo Ltd:stä. Leonardo-ryhmä on integroitu Yhdysvaltojen jättimäiseen sotilaalliseen teollisuuskompleksiin, jota johtaa Lockheed Martin, F-35:n rakentaja, jonka tuotantoon Leonardo itse osallistuu Camerin tehtaalla. Leonardo määrittelee itsensä "globaaliksi toimijaksi ilmailu-, puolustus- ja turvallisuusalalla", jonka tehtävänä on "suojella kansalaisia".

 

Suuret kiitokset Global Researchille ja Manlio Dinuccille !  

 

keskiviikko 14. lokakuuta 2020

100 vuotta Tarton rauhansopimuksesta

 

Kuva Tarton rauhanneuvottelujen suomalaisvaltuuskunnan eturivissä mm. Juho Kusti Paasikivi ja Väinö Tanner. / MUSEOVIRASTO / HISTORIAN KUVAKOKOELMA

Karelia Klubi järjesti esitelmä- ja keskustelutilaisuuden tänään 14.10. Tarton rauhansopimuksen 100-vuotispäivänä. Tilaisuudessa alusti valtiotieteiden tohtori Petri Minkkinen ja kommenttipuheen esitti dosentti Arto Luukkanen.

Ansioituneet tutkijat esittivät ajatuksia herättävän katsauksen Suomen ja suomalaisten tilanteesta epävakaisella kansainvälisellä pelikentällä eturistiriidoista mittelevien pelureiden ja suuren itänaapurin karhunkynsissä. Lopulta Tarton rauha vakiinnutti lopullisesti Suomen ja Neuvosto-Venäjän väliset suhteet hetkeksi. 

Tarton sopimuksessa Petsamo liitettiin Suomeen kun taas Suomeen liittymisestä sopineet Repolan ja Porajärven kunnat jäisivät Neuvosto-Venäjälle. Muilta osin maiden välinen raja jäi vastaamaan vanhaa Suomen suuriruhtinaskunnan itärajaa. Suomen oli myös luovuttava liittoalueestaan Kirjasalon tasavallasta pohjois-Inkerissä. Paasikiven Tartossa sovitut Suomen rajat olivat pienemmät kuin suomalaisten alkuperäisissä tavoitteissa, mutta laajemmat kuin Neuvosto-Venäjän tavoitteissa. Suomen tavoittelema Itä-Karjalan alue jäi osaksi Neuvosto-Venäjää ja kysymys sen autonomisesta asemasta jäi hiertämään maiden välejä. 

Karelia Klubin tilaisuus videoitiin:  

Tilaisuuden avaus- ja päätössanat lausui Klubin pj. Raimo Partanen.  

Suuret kiitokset tilaisuuden järjestäjille ja osallistujille. 
 
                                               Karjalainen 8.8.1920 
 
 
Karjala-kysymys hiertää edelleen Suomen valtionjohtoa ja painaa suomalaisten mieliä. On valtavan tärkeää muistaa juurensa. Ilman juuria ei ole identiteettiä. 
 
Myöhemmin 1940 Moskovan rauhansopimuksessa Suomi menetti 35 000 km² eli kymmenen prosenttia alueestaan ja joutui uudelleen sijoittamaan yli 400 000 luovutetuilta alueilta lähtemään joutunutta evakkoa.
 
Karjalan evakkojen tie Suomeen alkoi pakkoluvutusten jälkeen. Kodin ja omaisuuden menettäminen sodissa on jättänyt polttohaavan sieluun kotinsa jättäneille. Sotatrauma seuraa sukupolvelta toiselle.
 
Ukkini tuli Okulan talosta, Haljärven kylästä,  Aunuksesta, Itä-Karjalasta. Ukki ei koskaan selvinnyt sodan traumoista. Ukilla on paljon kirjoituksia Karjalan vapautusliikkeestä ja muistiinpanoja sodan jälkeen, kun kylät oli tyhjennetty ja talot poltettu. 
 
Olin pikkutyttö, kun ukki istui tuntikausia kirjoituspöytänsä ääressä ja katseli hiljaisena ja poissaolevana jonnekin kauas. Kun olin isompi ja lukutaidottomalla pikkutytöllä pysyi jo kynä kädessä, ukki avasi kirjan, laittoi läpinäkyvää voipaperia kartan päälle ja pyysi piirtämään kuvaa. Kuvassa oli epämääräinen järvi. Kuvaa piirrettiin moneen kertaan.
 - Et koskaan saa unohtaa, ukki vannotti. 
 
 
Vasta aikuisena vuosikymmeniä myöhemmin löysin kyseisen Pertti Virtarannan kirjan ja lapsena piirtämäni kartan. Siinä oli Kendjärvi, Mundjärvi, ukin kotipaikka Aunuksessa. Pertti Virtaranta oli taltioinut tarkasti ”Lyydiläiset tekstit” myös lyydin sanakirjan kanssa:
- He ( = Okulaiset) kun innostuivat tekemään työtä, eivät koskaan syöneet lounasta lounasaikaan. Iltapuolella kun söivät lounaan, sitten paneutuivat pitkäkseen lepäämään, niin vaipuivat uneen, etteivät voineet herätä kotiin tulemaan, niin sikeäunisia olivat. Tulivat vasta puolenyön aikaan kotiin. Sellaisia ne miehet olivat, Okulaiset, Haljärven kylästä. Varakkaasti asuivat, 4-5 hevosta oli, ja 12 lehmää pitivät, muut pienet eläimet sen lisäksi, vasikoita, hiehoja, lampaita. 
 
Sukukoti Karjalassa, sukuhaudat Jyväskylässä. 
Elämä jatkuu. Karjala menetettiin, mutta Suomi säilytti itsenäisyytensä kuin ihmeen kaupalla. Oma isäni evakkokokemuksesta viisastuneena varoitti alinomaa suurvalloista. Suurvalta oli isälle kirosana. 
 
Entäs nyt ? 
 
Moskovan rauhansopimuksen vaatimien raskaitten menetysten ja alueluovutusten jälkeen suomalaisten rauha kesti vain hetken, kun Bilderberg – eliitti teki - 94 vallankaappauksen ja Suomi liitettiin EU:n läntiseen valta- ja sotilasliittoon; sen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan ydinaseineen ilman ainuttakaan laukausta. EU ei ollut alkuaankaan valtiosopimus, vaan Bilderberg- eliitin järjestösopimus. Tämän maanpetoksen jälkeen Suomi ratifioi Naton kanssa isäntämaasopimuksen, jolla luovutettiin Suomen maa-, ilma- ja meri-alueet ilman minkäänlaisia varaumia myös sotilaalliseen käyttöön. Suomesta tehtiin jatketuilla maanpetoksilla idän ja lännen taistelutanner. 
 
                                                                          


Tässä sitä ollaan, napit vastakkain itään ja kontallaan länteen ? 
Perustuslaki on Brysselin roskiksessa ja kansa leipäjonoissa ! 
Ilman riippumatonta perustuslakituomioistuinta Suomessa vallitsee nyt viidakon laki.