torstai 8. syyskuuta 2016

Luopuuko Ilmarinen ydinaseista ?
Suuret Kiitokset Tiina Landaulle Ilmarisesta  kommentista 
"Eläkerahasijoitukset ydinaseisiin ?" 

Blogissa mainittu yritys ( = BAE Systems on ollut kannattava sijoituskohde, ja sen toiminnasta vain pieni osa liittyy ydinaseiden osien valmistamiseen. Toimintaa seurataan jatkuvasti ja arvioimme sijoituspäätöksiä uudelleen, mikäli tilanne muuttuu. Ilmarinen ei sijoita yrityksiin, jotka valmistavat kansainvälisissä sopimuksissa kiellettyjä aseita tai niiden osia (kuten henkilömiinat ja rypälepommit).
” Seuraamme osakesalkun hiilijalanjälkeä vuosittain. Tänä vuonna sijoituskohteiden kasvihuonepäästöt vähenivät 27 prosenttia. Tämä on saatu aikaan vähentämällä sijoituksia kivihiileen ja lisäämällä sijoituksia uusiutuvaan energiaan panostaviin sähköyhtiöihin. Myös uudisrakennuttamisessa selvitämme rakennusten elinkaaren aikaisen hiilijalanjäljen. ”

2/3 Ilmarisen 35 miljardin sijoitusvarallisuudesta on sijoitettu ulkomaille.
Ilmariselle jää kuitenkin merkittävä omistajuus kotimaisissa pörssiyhtiöissä.

Onko Ilmarinen demokraattinen ?
Pitäisikö ainakin työeläkeyhtiön olla avoin ja demokraattinen ?

Soitin Eläkkeensaajien keskusliiton pj. Matti Hellstenille ja kyselin eläkeläisten vaatimusten toteutumisesta saada päättää omista rahoistaan ?

Virallinen kannanotto on jätetty jo useita vuosia sitten, mutta mitään ei ole tapahtunut :

Eläkeläiset päättämään omista rahoistaan
08.06.2014 

Eläkeläisillä tulee olla omat edustajansa työeläkeyhtiöiden hallintoneuvostoissa. Kansanedustaja Lars Gästgivarsin (rkp) lakialoite asiassa jätettiin 4.6.2014 eduskunnalle. 
Yli 120 kansanedustajaa on allekirjoittanut aloitteen.
Ne, jotka ovat koko aktiiviuransa ajan säästäneet osan palkastaan, tule olla vaikuttamismahdollisuus eläkesäästöjensä hoitoon, sijoitukseen ja tuottoon.
Gästgivars kertoo, että hänen aikanaan eduskunnassa työeläkeyhtiöitä on usein arvosteltu. Arvostelu on kohdistunut hallituksiin ja toimitusjohtajien palkkoihin ja palkkioihin sekä sijoituksiin. Mm. eläkeläiset ovat olleet huolissaan siitä, miten eläkerahat riittävät.
Hänen mielestään Suomen työeläkeyhtiöt ovat pääosin hyvin hoidettuja ja eläkejärjestelmä on hyvä, sillä suurin osa yhtiöistä on keskinäisiä eli vakuutetut omistavat ne. Siksi hänen mielestään vakuutettujen tulee olla myös mukana päätöksenteossa. Työikäisillä on liittonsa, joiden kautta edunvalvonta tapahtuu. Mutta kun henkilö jää eläkkeelle, vaikuttaminen työeläkeyhtiöiden päätöksentekoon jää vähemmälle. Gästgivarsin mukaan juuri tähän tulee puuttua. Hän vaatii eläkeläisten edustukseksi 25 prosenttia eli neljäsosan hallintoneuvostojen jäsenistä.
Eläkevarat Suomessa ovat 160 miljardia euroa, joten kyse ei ole pikkuasiasta.
 – Ja yhä useammat tahot haluavat sijoittaa rahat start up-riskisijoituksiin. Tässä piilee vaara, että eläkerahat menetetään. – Sitä paitsi eläkeläisiä on Suomessa jo nyt 1,5 miljoonaa, miksi heillä ei ole mitään sanomista omiin säästöihinsä?
Työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain mukaan vähintään puolet työeläkevakuutusyhtiöiden hallintoneuvostojen jäsenistä tulee olla vakuutuksenottajien ja vakuutettujen edustajia. Nämä edustajat valitaan keskeisten työntekijä- ja työnantajajärjestöjen ehdotuksesta. Eläkeläisillä ei tällä hetkellä ole omaa edustusta työeläkevakuutusyhtiöiden hallintoneuvostoissa.
Eläkeläisjärjestöjen edustajien mukanaolo hallintoneuvostoissa lisäisi myös eläkejärjestelmän avoimuutta. Jos eläkeläisten edustajilla olisi neljäsosa työeläkeyhtiöiden hallintoneuvostopaikoista, olisi heillä myös yksi tai kaksi hallituspaikkaa. Tämä lisäisi eläkejärjestelmämme uskottavuutta ja hallinnon tasapuolisuutta.

?


Kun kyseessä on miljardiluokan sijoituspääoma, ei ihme, että Ilmarisenkin omistajaohjauksesta huolehtii vain pieni sisäpiiri,

jossa minkäänlaista tasapuolisuutta ei ole kunnioitettu ja oikeudenmukaisuus puuttuu kokonaan ?

Miten voi olla mahdollista, että EVA ryn valtuuskunnan jäsen Mikko Helander, Keskon tj. voi olla ylipäätään Ilmarisen hallituksen puheenjohtaja ?
Hallituksessa ei ole ainuttakaan eläkkeen saajaa ?

Laittoman EU – liittymispäätöksen jälkeen myös suomalaiset eläkevarat sijoitettiin pörssiin ja pääosin ulkomaille !?

Kun valtavat eläkerahastot on jätetty pörssipelureille ja demokraattinen kontrolli puuttuu kokonaan, on syytä olla entistä huolestuneempi suomalaisten perusturvasta. 
Nyt koko euroalue elää deflaatiossa ja palkkoja ja eläkkeitä leikataan entisestään.

Kipeämmin kuin koskaan, Suomi tarvitsee nyt kaikki sijoitusvarantonsa kotimaahan, kestävään kehitykseen, uusiutuvaan energiaan, hajautettuun energiantuotantoon ja mahdollisimman korkean omavaraisuuden investointeihin.

Kiinan ja USAnkin haastettua koko maailma ilmastomuutoksen torjunnan vaatimuksiin, koko suomalaisen elinkeinorakenteen on muututtava.

Terveisiä vaan sinne Ilmariseen !
On järkyttävää, että sen hallituksessa istuu koko vanhan maailman EK – konkkaronkka ?
Tämän vanhan maailman konkkaronkan ansiosta Suomeen rakennetaan vieläkin mm. keskitettyjä maailman suurimpia ydinvoimaloita ja maailman suurimpia sellukattiloita, joidenka aika on mennyt jo aikapäivää sitten ohi !

Uusi uljas kestävän kehityksen maailma hajoittaa nykyisen keskitetyn vallankäytön ja rakentuu hajauttamisesta, alueellista itsemääräämisoikeudesta, niukkuuden maksimoimisesta, tehokkuudesta ja – ”pieni on kaunista tekniikasta.

Edessä on valtava henkinen muutos, jos maailma aiotaan pelastaa myös tuleville sukupolville.

Ilo, innostus ja oikeudenmukaiset pelisäännöt  nostavat Suomen jälleen jaloilleen rankan EU-harharetken jälkeen !

Edessä on valtava haaste pohjoismaisen hyvinvointivaltion palauttamiseksi.
Mitkään eläkerahastojen miljardisijoituksetkaan ulkomaille eivät meitä enää pelasta,
ennen kuin taloudellinen ja poliittinen päätösvalta on palautettu Suomeen.

Todellinen demokratian ei tarvitse sotia, eikä aseita !
Myös Ilmarisen on luovuttava hyvin tuottavista ydinaseista !


ps.
Luopuuko Ilmarinen ydinaseista ? 
- kirjoitus kommentteineen / Keskisuomalainen 14.9.2016
http://www.ksml.fi/mielipide/mielipidekirjoitus/Luopuuko-Ilmarinen-ydinaseista/835669#commentstiistai 6. syyskuuta 2016

Finnpulp - maailman suurin kupletti ?
Kuopion Sorsasalon  maailman suurin havupuuhun perustuva biotuotetehdas Finnpulp ja sen 1,4 miljardin euron hanke odottaa ympäristölupaa. 
Ja itku käy jo ennakkoon liian tiukoista ympäristöluvista ?

Mika Welling Pöyry Oy:sta on tehnyt  Sorsasalon maastoselvityksen..
Selvityksestä ilmenee, kuinka  luonnon käy, kun kokonaisnäkemys rajusta, mutta vääjäämättömästä ympäristön pilaamisesta saa jatkua kenenkään välittämättä :
” Hankealue levittäytyy paljaana kalliolouhosalueena. Alueen kallioainesta käytettiin vuosina 2010-2014 Kallansiltojen rakennustyömaalla. Nykyisellään hankealue on luonnontilasta muuttunutta, laajaa, puutonta ja lähes kasvitonta kenttää.
( ” Tiedän, että alueella on ennen louhimista ollut iso metsäalue ja siellä on aiemmin harjoitettu tavanomaista metsätaloutta teollisuuden rinnalla.  )

” Vuosien mittaan tehtyjen liito-oravaselvitysten mukaan Sorsasalossa on ollut useita liito-oravan reviirejä. Lajin suosimia suojaisia, järeäpuustoisia kuusisekametsiä on säilynyt Sorsasalossa nykyisestä teollisuudesta huolimatta. Alueen itäosan metsät ovat pysyneet juuri teollisuuden vuoksi suojassa muulta ihmistoiminnalta.
” Suunnitellun hankealueen eteläpuolella on pieni, nimetön lampi. Se osoittautui maastotöiden yhteydessä sorsille mieluisaksi. Lammessa havaittiin myös tusinan verran taveja. Lammen ympäristö on nykyisellään hakattu ja kasvaa tiheästi hakkuuaukkojen heinä- ja ruohokasvillisuutta. Maastotöiden yhteydessä lampi on arvioitu luonnonarvoiltaan vähäiseksi, mutta kuitenkin viitasammakolle mahdolliseksi elinympäristöksi. Sammakoiden esiintyvyys voidaan havainnoida luotettavasti keväisin kutuaikaan…”

Ja mikä olikaan Finnpulpin kupletin juoni ?
Riittääkö edes Savon kalikat jättihankkeeseen, joka vaatii neljän maakunnan puut ?
Tehdas nielee vuodessa yli kuusi miljoonaa kuutiota kuitupuuta, vähän enemmän kuin Metsägroupin Äänekosken tehdas.

Kun piiri pieni pyörii – niin keput siinä hyörii ?
Kannattaa vielä  muistaa, että Äänekoskenkin biotuotetehtaan sulfaattipäästöt ovat samaa suuruusluokkaa kuin Talvivaaran kaivoksen sulfaattisäästöt.

Massiivisen sellun keiton jalostusarvo on matala.  
Jos Suomen kallisarvoiset metsät ja niiden ekosysteemit kuihdutetaan pelkäksi vessapaperiksi tai vaipoiksi, ei järki paljon pakota.
Enemmän kuin vientitulojen kasvua, Suomi tarvitsee nyt kipeämmin kuin koskaan metsäteollisuuden jalostusarvon kasvua ja ajantasaista ympäristönsuojelua.

Kiitokset Savon Sanomille, joka julkaisi jutun 9.9.2016.
Juttu kommentteineen on luettavissa seuraavasta linkistä, samoin kuin oma jatkokommenttini :
http://www.savonsanomat.fi/mielipide/lukijan-sanomat/Maailman-suurin-kupletti/832799#comments

 Sauli Ahvenniemi ihmettelee, miten sellutehdas voi muuttua biovoimalaksi ?
” Osaako kauppaneuvos kertoa, miksi havusellutehtaasta tuli joulukuussa 2015 yhtä äkkiä biotuotetehdas, vaikka tehdas keskittyy edelleen pehmo- ja pakkauspaperien havuselluraaka-aineen tuotantoon. Tämä raaka-aine sitten rahdattaisiin Kaukoidän markkinoille Japaniin ja Kiinaan?

Muistellaanpa ?
Suomen laittoman EU – liittymispäätöksen jälkeen nykyinen kepulandia metsäteollisuuskytkentöineen  on ollut ”puun ja kuoren” välissä.

Myös Suomi on sitoutunut muun Euroopan tapaan uusiutuvan energian lisäämiseen.
Suurten metsäyhtiöitten massiivista energian tarvetta ei ”hajautetut risupaketit” kiinnostaneet .
Siitä huolimatta nykyinen Kepulandia pyörii edelleen kartellisoituneen suurteollisuuden ehdoilla.

Uusi uljas kestävän kehityksen kilpailukykyinen Suomi sai valtavan takaiskun kun vielä vanhan maailman Vanhasen hallitus veti tiskin alta 3 esteellisesti valmisteltua  ydinvoimalupaa.
Suomi on nyt hirttäytynyt maailman suurimpien ydinvoimaloitten rakentamiseen vastoin
maailmanlaajuista trendiä ja Suomen haasteet uusiutuvan energia osalta muuttuivat entistä vaikeammiksi.

Kun on tehty täysin vääriä päätöksiä ja arvioita,
niitä paikataan entistä huonoimmilla ratkaisuilla ?

Maailman suurimmat sellukattilat ja niiden omavarainen energiantuotanto ei kompensoi
EU:n vaatimuksia uusiutuvan energian kriteeriksi ja tasapainottamaan ydinenergiakilowattia.

Entäs Suomen kansantalous ja sen tila ?
Maailman suurimmat ydinvoimalat, sitten maailman suurimmat sellukattilat ?
-          kaksi kärpästä yhdellä iskulla ?

Onko kukaan arvioinut maailman suurimman sellukattilan kumipyörärallin öljytaseita ilman saastuttamisessa ?

J
Terveisiä sinne Kuopioon Sauli Ahvenniemelle ja kaikille kansan- ja kaupungintaloudesta
huolestuneille ympäristönsuojelijoille !

Täällä Jyväskylässä Pekkarisen kepulandiassa,
kaupungin talouden hirtti ja kaatoi Jyväskylän Energian Keljonlahden voimala, josta piti tulla maailman suurin turvevoimala !?

Miten kävi ?
Turvetta ei riittänyt ja nyt Keljonlahden kumipyöräralli on 260 km pitkä täysperärekkajono
puuta tai venäläistä kivihiiltä !

sunnuntai 4. syyskuuta 2016

Eläkerahasijoitukset ydinaseisiin ?
Yhdysvallat ja Kiina ovat päättäneet ratifioida Pariisin ilmastosopimuksen.
Hienoa !
Käytännössä maailman suurimpien saastuttajien on nyt itse näytettävä esimerkkiä valtavasta haasteesta maailman ekosysteemin pelastamiseksi.
Tavoitteena on, ettei maailman ilmasto lämpene enempää kuin 1,5 astetta verrattuna teollistumista edeltävään aikaan.

Käytännössä tämä merkitsee nopeaa suunnan muutosta ja lopullista tuomiota fossiilisten polttoaineiden käytölle. 
Öljystä ja hiilestä luopuminen on valtava haaste teollisuusmaille.
Uusituvan energian on korvattava myös ydinvoima, jonka jäteongelma on täysin ratkaisematta kaikkialla maailmassa.

Maailman pelisääntöjen on muututtava kokonaan:
- meillä ei ole enää varaa ummistaa silmiä varsinaiselta tosiasialta, että kaikki ilmastomuutoksen torjuntaankin tähtäävät toimet ovat vain pintaraapaisua joukkotuhoaseiden armottomasta väkivallasta, jolla koko ihmis- ja luomakunta on alistettu sotilasvaltojen ja ydinasemahtien sotatantereeksi.
Koko 1900-luku ensimmäisine atomipommeineen ja joukkotuhoaseineen on varmasti koko ihmiskunnan historian pimeintä ja synkintä aikaa.

Onko toivoa paremmasta ?
Tuskinpa,
jollei löydä malkaa omasta silmästä ?

Nykyinen, maailmaa raaistava finanssikapitalismi, vahvemman ehdoilla tapahtuva ylikansallinen pörssikeinottelu olisi mahdotonta ilman massiivisia asevoimia ja harvainvaltaa.

Myös suomalaiset sijoitusyhtiöt ovat rahoittaneet perinteisen aseteknologian viennin ohella myös ydinaseita  ja niitä valmistavia yrityksiä. Monet eläkevakuutuslaitokset, ammattiliitot, pankit ja kirkko ovat tehneet vuosien varrella suoria ja epäsuoria sijoituksia mm. ydinaseita tai niitä valmistaviin yhtiöihin.

Onneksi vastuullisen sijoittamisen hengessä monet pankit ovat jo vetäneet sijoituksiaan pois ydinaseista ja hiiliyhtiöistä.

Otetaanpa esimerkki ?
Työeläkevakuutuslaitos Ilmarisen vastuulla on n. 900 000 suomalaisen eläketurva. Lähes miljoonan suomalaisen eläkevaroja sijoittava yhtiö ei ole luopunut ydinaseisiin liittyvistä sijoituksistaan.
Ilmarinen on sijoittanut mm. brittiläiseen BAE Systemsiin, joka on Euroopan suurin ja maailman toiseksi suurin asevalmistaja.

Ilmarisen omistajaohjauksen periaatteissa linjataan sen sijoitustoiminnan avoimuutta.  Nyt olisi välttämätöntä tietää miten esim. Ilmarinen vastaa ilmastomuutoksen haasteisiin sen sijoittamisstrategiassa ? 
Samalla eläkeyhtiön olisi julkistettava myös kaikki sijoitukset asetuotantoon ?

Tulevasta sukupolvesta vastuussa olevalta mummoilta ja papoilta jää nimittäin puurot ja vellit lautaselle, jos eläkerahoilla keinottelullakaan ei ole minkäänlaista moraalisia tai eettisiä pelisääntöjä ?

Olisikohan ainakin Ilmarisen sijoitusjohtajan tultava ulos kuorestaan luottamuksen palauttamiseksi ?