tiistai 21. helmikuuta 2023

Haaste ydinvapaan maailman puolesta

 
 
Suomessa ja muualla maailmassa puolustetaan rauhaa, mutta kiihotetaan sotaan? 
Venäjän ja Natovastaisia mielenosituksia järjestetään sen mukaan, kuka on vihollinen. Mutta ydinaseiden aikana maailma ei enää ole mustavalkoinen, joko - tai, vaan sekä - että. Ydinaseet ovat arkipäiväistyneet kaikkialla maailmassa ja niitä on pian Suomenkin F-35 hävittäjien taktisissa ydinkärjissä.

Samaan aikaan maailma on jo hukkumassa ydinjätteisiin. Ydinvoima sai ilmastomuutoksen viherpesussa salonkikelpoisuuden, vaikka uraani ei ole uusiutuva luonnonvara. Täydellinen petos lupaa ydinvoimalle uutta renessanssia, vaikka ydinvoima ja ydinaseet ovat johtamassa koko ihmiskunnan itsetuhoon.

Kukaan ei ole huolissaan ydinsaasteista. Vuosikymmenet niitä on upotettu vastuuttomasti myös meriin kaikkialla maailmassa. Venäjä on pyytänyt jo aiemmin apua EU:lta kahden uponneen ydinsukellusveneen vaarallisessa nostoyrityksessä. Neuvostoliiton aikana myös Barentsin merelle upotettiin valtavat määrät radioaktiivista jätettä, reaktoreita myöten. Ydinjäteongelman yhteydessä kädet on nostettu pystyyn. Japanissa Fukushiman jäähdytys jatkuu vielä vuosikymmeniä ja miljoonat litrat radioaktiivista jäähdytysvettä on tarkoitus laskea Tyyneen valtamereen. Suomen, maailman suurin, kolmannen sukupolven Olkiluoto 3 on jälleenkäsiteltyä ydinpolttoainetta käyttävä pilotti ja koko Euroopan laajuinen uhka jo syntyessään.

Jokainen ydinvoimala on ydinpommi sotatilanteessa. 
Ilmastomuutokset tulevat ja menevät, ydinjäte on ikuista, - poissa silmistä, poissa mielestä. Sinänsä edes ydinvoimalat tai ydinpommit eivät ole tuhovoimia. Todellinen ihmistä ja koko ihmiskuntaa tuhoava voima on täydellinen moraalittomuus, vastuuttomuus, joka mahdollistaa raa-at sotatoimet, tappamisen ja ympäristön tuhoamisen.

Kuka on sotasyyllinen?

Huvitti, kun aamulla sain tiedotteen rauhanjärjestöjen mielenosoituksesta 25.2.23 Helsingissä ja Tampereella:

”Vaadimme Eurooppaan rauhaa. Venäjän on välittömästi lopetettava laiton hyökkäyksensä ja poistuttava Ukrainasta. Venäjä on saatettava vastuuseen YK:n peruskirjan vastaisesta hyökkäyksestään, tekemistään sotarikoksista ja aiheuttamastaan tuhosta. Venäjän kansalaisyhteiskuntaa ja demokratiakehitystä on tuettava. Haluamme, että Suomi ja maailman valtiot etsivät aktiivisemmin tehokkaita keinoja sodan lopettamiseksi ja rauhan edistämiseksi. Ukrainan ja muiden sotien uhreja ei saa unohtaa eikä jättää yksin. Muistamme tämän sodan kymmeniätuhansia viattomia uhreja yhteisessä mielenilmauksessa. Tule ja tuo mukanasi laulu- ja huutoäänesi sekä rauhanmerkit!"

Huraa! Rauhanmielenosituksen olivat puuhastelleet Aseistakieltäytyjäliitto (AKL), Rauhanliitto, Rauhanpuolustajat ja Sadankomitea. Kiitos heille! Kyllä Niinistö ja Marin tykkäävät. Lisää aseita Ukrainaan! - Tuho Venäjälle ja Pelastus Demokratialle! Suomen rauhanmielenosittajatkin lietsovat pelkästään sotaa, kun malkaa ei nähdä omassa silmässä. Yhdysvallat on jo tappanut n. 20 miljoonaa ihmistä toisen maailmansodan jälkeen 37 eri uhrivaltiossa. Yhdysvallat on miehittänyt ydinasetukikohdillaan jo koko Euroopan Suomea myöten. Enemmistö kansanedustajaehdokkaista on myönteisiä Yhdysvaltojen tukikohdalle Suomessa. 

Voi näitä sinisilmiä!? Rauha varmistetaan aseita lisää hankkimalla ja kyykkimällä Yhdysvaltojen ydinsateenvarjon alla? 

Rauha Maailmaan

Enemmistö maailman ihmisistä haluaa rauhaa. Mutta miten rauha saavutetaan, kun ei edes ymmärretä globaalikapitalismin äärimmäisen raakaa rakenteellista väkivaltaa, aseiden ehdoilla tapahtuvaa väkivaltaa, jonka seurauksena koko maailma on jo ydinaseiden panttivanki? Mitä sitten pitäisi tehdä? - nostaa katse nenänpäästä kohti korkeampia tavoitteita!

On suuri ilo haastaa uudestaan koko Maailma; Aseistakieltäytyjäliitto, Rauhanliitto, Rauhanpuolustajat, Sadankomitea, Suomen valtamedia, presidentti Sauli Niinistö, Suomen hallitus ja eduskunta, MV-lehti, presidentti Putin, presidentti Zelensky, jne. Maailmanrauhaan! Tämän elämäni tärkeimmän haasteen olen itse allekirjoittanut jo aiemmin eduskuntavaalityöni yhteydessä 7.5.2009, koska se on koko ihmiskunnan tärkein eloonjäämisvakuutus. 

Saintesin vetoomuus ydinvapaan Euroopan puolesta

Yhteisen päätöksenteon ja demokraattisen mielipideilmaisun kohteena tulisi ja jo aikaisemmin olisi pitänyt olla, myös ydinvoima ja sen rooli niin sotilas- kuin siviilikäytössä. Euroopan kansojen on otettava ydinvoimaa koskeva päätöksenteko omiin käsiinsä vakaan ja turvallisen maailman uudelleen luomistyössä !

1.Yhtäkään ydinasetta ei enää saa sijoittaa Euroopan alueelle - Atlantilta Uralille.
2. Yksikään ydinase ei saa enää uhata Eurooppaa tai muuta maailmaa.
3 Euroopan on tehtävä aloite ja tuettava maailman ydinaseriisuntaa, ydinsulkusopimuksen VI artiklan mukaisesti.
4. Geneven aseidenriisuntakonferenssin on pyrittävä tähän päämäärään kaikin mahdollisin keinoin.
5 IAEA:n on lopetettava ydinenergian tukeminen ja keskityttävä yksinomaan tarkkailemaan siviili- ja sotilaallisia ydinlaitoksia, estämään fissiomateriaalin jatkokäyttö uusien aseiden rakentamiseen, ja auttamaan paljastamaan olemassa olevat aseet ja ydinlaitokset.
6. Wienin täydellinen Ydinkoekieltosopimus (CTBTO) on saatettava voimaan.
7. Kaikki mahdollinen on tehtävä ydinkatastrofien kuten Tšeljabinskin ja Tšernobylin todellisten syiden ja seurausten selvittämiseksi perinpohjaisesti.
8 IAEA:n ja WHO:n välinen vuoden 1959 sopimus, joka pakottaa WHO:n levittämään perätöntä tietoa ja valheita ydinvoiman terveyshaitoista, on purettava.
9 EURATOM -sopimus on purettava eikä uusia ydinvoimalaitoksia saa rakentaa.
10. Euroopan on julistauduttava ydinaseista ja ydinvoimaloista vapaaksi alueeksi, osana koko maailman denuklearisointia, eikä sen pidä odottaa muiden valtioiden tai maanosien ratkaisuja.

Perustelut

1.Yhteinen Eurooppamme koostuu kansoista, jotka asuvat samassa maanosassa. Kansat muodostuvat valtioista ja maista, joilla on erilaiset kielet ja kulttuurit. Aika ajoin ne ovat tehneet yhteistyötä ja aika ajoin taistelleet keskenään. Pitkä yhteinen historia on johtanut niiden haluun muodostaa yksi yhteinen kulttuurinen ja poliittinen kokonaisuus. Ne ovat löytäneet sellaiset arvot ja päämäärät, joiden siivittämänä ne kykenevät häivyttämään erilaisuutensa ja saavuttamaan rauhantilan.
2. Euroopan on otettava oppia menneisyytensä menestyksistä ja menetyksistä voidakseen rakentaa omien arvojensa ja tavoitteittensa mukaista tulevaisuutta, tietoisena kansojensa ja ihmistensä yhteisestä kohtalosta.
3. Pitkän historiallisen prosessin aikana, jonka tuloksena Eurooppa muotoutui, se on tuonut panoksensa taiteisiin, tieteisiin, tekniikkaan, ajatteluun ja inhimilliseen luovaan työhön. Mutta se on myös kokenut lukemattomia sotia, harjoittanut kolonialismia suuressa osassa maailmaa, sytyttänyt kaksi maailmansotaa, kestänyt ja tuottanut diktatuureja, sekä saavuttanut väkivallan huipentuman kehittämällä keskitysleirit ja totaalisen kansanmurhan.
4. Tuloksena tästä pitkästä kehityksestä on eurooppalaisen arvomaailman keskiöön noussut ykköseksi yksi arvo: ihmisarvon kunnioittaminen. Se tuo mukanaan kaikki muut arvot. Tällä arvohierarkialla on lukuisia seurauksia politiikassa, yhteiskunnassa, taloudessa, lainsäädännössä, maanpuolustuksessa, moraalissa ja kulttuurissa.
5. Kansojen oikeus päättää itse omasta tulevaisuudestaan on yksi näistä arvoista.
6. Demokratia, eli kansan oma hallinto, sen itsensä toteuttamana ja sitä itseään varten, on samalla kertaa ihanne ja keino joka yhdistää vastakkaisia tavoitteita; siksi demokratian puolustaminen on niin perustavaa laatua oleva asia Euroopan menneisyydessä, nykypäivässä ja tulevaisuudessa.
7. Euroopan kansalaiset uskovat tästä lähin, että ihmisarvon kunnioitus ja demokratian syventäminen ovat oikeudenmukaisen ja kestävän rauhan paras tae, niin Euroopan maaperällä kuin maailmanlaajuisesti.
8. Euroopan unionin olemassa olevat instituutiot ovat tarpeellinen kehys rauhoitetun ja rauhanomaisen Euroopan rakentamisessa, mutta niitä on muokattava demokratian keinoin vielä demokraattisemmaksi; kansojen mielipidettä on kysyttävä tärkeissä ja niiden tulevaisuutta koskevissa asioissa, niin Euroopan kuin myös maailman tulevaisuutta koskevissa asioissa.
9. Euroopan perustuslaki, joka hahmottelee tulevaisuuden Eurooppaa ja sen asemaa maailmassa, on yksi niistä tärkeistä asioista, joista on päätettävä kansanäänestyksellä.
10. Tärkeisiin asioihin kuuluvat niin ikään keinot rauhan säilyttämiseksi ja yhteisen turvallisuuden takaaminen.
11. Tuotantomuodot, kulutusmuodot, kauppa, suhde luontoon ja ympäristönsuojelu kuuluvat niihin tärkeisiin asioihin, joihin olemme velvollisia ottamaan kantaa osana koko sivilisaatiomme koskevia tärkeitä valintoja.
12. Näistä syistä yhteisen päätöksenteon ja demokraattisen mielipideilmaisun kohteena tulisi (ja jo aikaisemmin olisi pitänyt) olla myös ydinvoima ja sen rooli niin sotilas- kuin siviilikäytössä. Euroopan kansojen on otettava ydinvoimaa koskeva päätöksenteko omiin käsiinsä.

Tässä hengessä myös Suomen on säilytettävä puolueettomuuspolitiikkansa ja torjuttava Nato.

Ihmiskunnan eloonjäämisvakuutus on jo koonnut taakseen kansakuntien vankkumattoman tuen. Ydinaseiden kieltosopimus ratifioitiin YK:ssa 2021. Myös Suomen kunnia-asia on ratifioida tämä henkiinjäämisvakuutus mahdollisimman nopeasti.

 
 


keskiviikko 1. helmikuuta 2023

Eurooppa valitsi poltetun maan taktiikan

Enemmistö maailman ihmisistä haluaa rauhaa. Rauhan ja hyvinvoinnin aikana kontrolli vallanpitäjistä herpaantuu ja valta keskittyy huomaamatta harvainvallaksi kansallisesti ja sitten kansainvälisesti, kunnes edessä on taas katastrofi ja avoin sota?

Ratkaistaanko konfliktit sotaa lietsomalla, aseita viemällä, vai pysähdytäänkö viimeistään nyt miettimään mikä meni vikaan, kun oikeusvaltion perustat pettivät? Varsinkin Suomen kohdalla tämän kysymyksen ratkaiseminen on kohtalokas.

Toistaiseksi vallanpitäjät ovat väistäneet koko kysymyksen ja valinneet sotatoimet ja Naton liittymissopimuksen oikeusvaltioperiaatteen sijasta. Kansa ei voi edes äänestää Natosta, koska se merkitsisi kansansuvereniteetin vaarantamista. Maailman parhaassa Suomen perustuslaissa on timantinkova säädös:

Perustuslain 94§:n 3. momentti: ”KANSAINVÄLINEN VELVOITE EI SAA VAARANTAA VALTIOSÄÄNNÖN KANSANVALTAISIA PERUSTEITA.”

Toisin sanoen tämä timantinkova periaate kansansuvereniteetin vaarantamisesta mitätöi JÄSENYYDET myös kansainvälisissä liitoissa.

Suomen eduskunnan perustuslakivaliokunta on systemaattisesti laiminlyönyt lakisääteisen tehtävänsä perustuslain noudattamisesta vastuussa olevana ylimpänä valtioelimenä. Ilman riippumatonta perustuslakituomioistuinta kansa on johdettu sotatoimien eturintamaan.

Suomen valtaterroria käyttävä eliitti on jo avoimesti turvautunut aseisiin, kun kaikki oikeusnormit on ensin kaadettu. Maassa on jäljellä enää viidakon laki. Väliäkö sillä, jos pelolla hallittu maailmaa vaipuu ydintuhoon, kun sotahulluus on järjetöntä mielen sairautta ja laittomuutta.

Nyt koko Eurooppa Suomea myöten on turvautumassa Leopardeihin. Ukrainaa odottaa poltetun maan taktiikka. Ukraina on koko Euroopan ja Naton kilpi taistelussa Venäjää vastaan. Rauhaan ei edes pyritä, päinvastoin Yhdysvaltojen talutushihnassa tarvitaan entistä tehokkaampaa tuhovoimaa ”diktaattorin” kukistamiseksi ja silmät suljetaan Ukrainan täydellisestä tuhoamisesta entistä julmemmilla aseilla.

Jo pari tuhatta vuotta sitten, Platon antiikin valovoimaisin filosofi pohti ihannevaltiota ja samalla loi valtioluokituksen, joka on edelleen yhtä pätevä kuin syntyessään. Platon ei luottanut demokratiaan, joka on kuin ”sekatavarapuoti”, kaikille halujen mukaan. Demokratia johtaa pian tyranniaan, kunnes tyrannian kukistaa entistä pahempi diktaattori.

Se verenhimo, mitä Eurooppa nyt ruokkii, järkyttää sanattomaksi. EU:n piti luoda rauhaa ja vakautta. Mitä tapahtui? Maanosa on nyt muuttunut sotahulluksi Yhdysvaltojen jatkeeksi, leopardilaumaksi, jonka hampaat muuttuvat pian taktisiksi ydinaseiksi. USA on jo ryhtynyt päivittämään viimeisen sukupolven ydinaseita Euroopan ja liittolaistensa tukikohtiin.

Myös Suomen hentoinen naishallitus on muuttunut pääministerin johdolla verenhimoiseksi sotapäälliköksi. Sanna Marin uhoaa Venäjän häviämistä kansainvälisillä foorumeilla. Myös Pekka Haavisto, vihreä ulkoministeri kipuilee Nato-päätöstä odotellessaan tuskissaan? Haavistolla ei mitään huolta Ukrainan tuhojen ympäristö- tai ilmastopäästöistä, ihmisuhreista tai silmittömästä tappamisesta.

Sotapsykoosissa järki on jäässä

Pelokas ihminen piiloutuu laumaan, seuraa johtajaa ja on helposti hallittava. Henkilökohtaisesti minulle on ollut suurin järkytys myös vihreiden täydellinen avuttomuus ja syyntakeettomuus Nato-hakemuksesta? Nato-hakemuksen jälkeen ei uskalleta ottaa kantaa edes YK:n ratifioimaan ydinaseiden kieltosopimukseen!

Suomen hallituksen, eduskunnan ja presidentin täydellisen sotilasliitolle antautumisen jälkeen entistä julmempaan sotahulluuteen ja Yhdysvaltojen kritiikitön ulkopolitiikan siunaaminen on myös suomalaisten tappotuomio. Onko koraanin polttaminen lopulta suomalaisten ja ruotsalaisten siunaus

Pelastummeko sittenkin pahimmalta?

Yhdysvaltojen ulkoministeri Antony Blinken on arvioinut, että nopein tapa lopettaa Venäjän ja Ukrainan välinen sota on antaa Ukrainalle ”vahva jakajan käsi” taistelukentällä; lisää aseita, ohjusjärjestelmiä ja panssarivaunuja yhdessä Iso-Britannian kanssa. Jokainen ymmärtää, että Blinkenillä ei ole logiikkaa, eikä puhtaat jauhot pussissa.

Blinken on Pentagonin asekauppias. Jos Blinkenillä olisi tervettä järkeä, hän ehdottaisi, että nopein tapa lopettaa sota, on lopettaa taistelu; ilmoittaa tulitauko, aloittaa neuvottelut ja etsiä hyväksyttävät ehdot aselevolle ja rauhansopimukselle. Tervejärkinen ulkoministeri kehoittaisi lopettamaan sodan ja tappamisen mahdollisimman nopeasti.

Mutta Yhdysvallat, samoin kuin koko maailma ja nykyinen uusliberaalinen globaali hegemonia ei ole parlamentaarisessa kontrollissa. Maailmaa hallitsevat suuryhtiöt, joilla on subjektiiviset oikeudet haastaa tarvittaessa vaikka valtiot oikeustoimiin, jos yhtiön ylikansallisia etuja vaarannetaan.

YK:lla eikä kansainvälisellä oikeusjärjestelmällä ole minkäänlaisia keinoja kontrolloida tai edes säädellä yksityisomistukseen perustuvan globaalikapitalismin ja vapaakaupan pelisääntöjä, jotka ovat tehneet maailmasta äärimmäisen eriarvoisen ja militaristisesti hallitun totalitarismin.

On joskus arvioitu, että 1/10 Yhdysvaltojen puolustusbudjetista mahdollistaisi koko maailman väestölle perustarpeet, riittävän ravinnon ja terveydenhuollon.

Yhdysvaltojen todellinen diktaattori on Pentagon, olipa vaalitulos mikä tahansa

Yhdysvaltoja hallitsee Pentagon. Yhdysvaltojen ulkoministeriö on vain Pentagonin asebisneksen kioski. Nato on maailman tehokkain aseidenmyynti organisaatio.

Yhdysvallat on tappanut toisen maailmansodan jälkeen, 20 vuoden aikana yli 20 miljoonaa ihmistä 37 eri uhrivaltiossa. Nyt Pentagonista tulee myös Suomen puolustusvoimien päämaja, jos maanpetoksellinen eduskunta hyväksyy Natohakemuksen.

Natoon ei voida mennä edes kansanäänestyksellä, koska Suomen Perustuslaissa on timantinkova säädös, jolla estetään kansan suvereniteetin luovuttaminen millekään järjestölle tai liittokunnalle, puhumattakaan ylikansallisesta sotilasliitosta. Myös maanpetoksellinen EU- liittymispäätös on edelleen oikaisematta.

Pentagonin budjetti on 858 miljardia dollaria tälle vuodelle ja 14 kertaa suurempi kuin Yhdysvaltojen ulkoministeriön 60 miljardin budjetti. Yhdysvallat elää asekaupasta ja ulkoministeriön ensisijainen tehtävä on myydä Yhdysvaltojen aseita ulkomaille.

Entä Eurooppa? Kiltti, heikko ja syyntakeeton Eurooppa omii nyt Yhdysvaltojen sotateollisen ulkopolitiikan mallin. Sotatalouteen siirryttäessä ryhdytään valmistamaan ja kehittelemään uusia, entistä tehokkaampia aseita, panostetaan varustelukierteeseen ja vannotaan aseiden nimeen. Loppu hyvin - kaikki hyvin?

Yhdysvaltojen ulkopolitiikka perustuu yksityisen asebisneksen biljoonavoittoihin. Kun myös ydinasebisnes on yksityisyritteliäisyyttä, on ihmiskunnan kohtalo venäläistä rulettia. Edessämme on tienristeys. Valitsemmeko aseet, viidakon lain, vai oikeusvaltion periaatteet

Niin kauan, kun kansainvälinen sotarikos-oikeusjärjestelmä on halvaantunut ja YK pelkästään Yhdysvaltojen komennossa oleva halvaantunut kioski, jatkuu päättymättömien sotien kärsimykset ja kirous. On pelottavaa, kuinka nopeasti amerikkalainen sotahulluus valtasi Euroopan.

Lisää aseita rikollisuutta vastaan? Lisää aseita huumeita vastaan? Aseilla hallittua maailmaa on kontrolloitava yötä päivää. Mitä enemmän aseita, sitä enemmän turvakameroita, metallinpaljastimia, vartalopanssareita jne. Samalla aseväkivalta ja jengiytyminen lisääntyy kaikkialla räjähdysmäisesti. Pian kouluissa on myös panssaroidut reput 8-vuotiaille ja puoliautomaattiaseet opettajille.

Lisää aseita Ukrainalle ja kansalaisten aseapu SignMyRocket:n kautta on täyttänyt sotaa lietsovan valtamedian. Aseita markkinoidaan ja arkipäiväistetään, vaikka samalla markkinoidaan kuolemaa ja tuhoa.

Oikeusjärjestelmän kansallinen ja kansainvälinen vahvistaminen ja pelastaminen on laillisiin pelisääntöihin palaamisen yhteydessä tehokkain ase militarismin ja sotien kukistamiseksi.

Leopard 2 -panssarivaunut sekä Bradley- ja Marder-panssaroidut taisteluajoneuvot voivat käyttää köyhdytettyä uraanin kuoria, jotka voivat saastuttaa maaston, aivan kuten tapahtui Jugoslaviassa ja Irakissa. Jos Kiovalle toimitettaisiin tällaisia ​​sotatarvikkeita käytettäviksi länsimaisissa raskaissa sotilaallisissa laitteistoissa, Venäjä ilmoitti arvioivansa ne ”likaisiksi ydinpommeiksi” ja ydinhyökkäykseksi Venäjää vastaan ​​kaikkine seurauksineen.”

USA ja NATO ovat varastoineet köyhdytettyä beryllium- ja uraaniammuksia Euroopassa. Bradley Fighting Vehicles saapuu CIA:n propagandakanavan Voice of Americain mukaan pian Ukrainaan. Bradleysiin asennettu M242-ase käyttää Depleted Uranium (DU) -ammuksia. Lisäksi Challenger-tankkeihin Iso-Britannia lähettää 120 mm:n sabottilaukauksia, joita ympäröi DU-takki.

”DU:ta – köyhdytettyä uraania on jo kaikkialla Afganistanissa ja Irakissa, enimmäkseen lentokoneissa, tankeissa ja Bradley Fighting Vehicle -ajoneuvoissa”, raportoi Iraq Veterans Against the War.

Irak-hyökkäyksen aikana Yhdysvallat ampui DU-laukauksia siviilialueille. ”Hollantilainen rauhanryhmä Pax on saanut koordinaatit, jotka paljastavat, missä Yhdysvaltain suihkukoneet ja tankit ampuivat lähes 10 000 DU-laukausta Irakissa sodan aikana vuonna 2003”, The Guardian raportoi vuonna 2014.

Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov sekä Venäjän duuman puhemies Vjatšeslav Volodin ovat varoittaneet, että myös pitkän matkan ohjusten toimittaminen Zelensky-hallinnolle johtaisi maailmanlaajuiseen katastrofiin ja Moskovan vastatoimina tehokkaampien aseiden käyttöön ottoon.
On ilmeistä, että länsi on jo innokas hyökkäämään myös Venäjän kaupunkeihin.

https://www.globalresearch.ca/russia-warns-depleted-uranium-will-considered-nuclear-weapon/5806185

Ihmiskunnan tuomiopäivän kello tikittää viimeisiä sekuntejaan.
– Sitä saa, mitä tilaa…

Yhdysvaltojen ydinasevarustelu Euroopassa ei toistaiseksi ole kiinnostanut valtamediaa, vaikka Yhdysvaltain ilmavoimien virallinen asiakirja vahvistaa jo C-17 lentokoneoperaation, jossa kuljetetaan B61-12-aseita Yhdysvaltojen Euroopan komentoalueen vastuualueelle. Alue ei sisällä pelkästään Euroopoaa, vaan koko Venäjän federaation.

Asiakirjassa määritellään mitä ydinaseita C-17 Globemastereissa kuljetetaan. C-17 Globemasterit ovat Yhdysvaltain suurimpia sotilaskuljetuskoneita. Lentokone kuljettaa B61-12-ydinpommeja Yhdysvalloista Eurooppaan ja Euroopasta Yhdysvaltoihin, jotka korvaavat B61-3, B61-4 ja B61-7 -pommit

Yhdellä B61-12:lla on neljä tehovaihtoehtoa riippuen kohteesta. C-17 Globemasters – asiakirja täsmentää, että kone kantaa myös muita ydinaseita: B61-11, W78, W80-1, B83-1 ja W87-0.

Asiakirjassa luetellut turvallisuusstandardit vahvistavat ydinaseiden lataamisen, kuljetuksen ja purkamisen vaarallisuuden mm. ”tulipalon osalta, ym.

Uudet Yhdysvaltain ensi-iskun tarkkuusohjauksella ja bunkkerintorjuntaominaisuuksilla varustet ydinpommit on tarkoitettu erityisesti F-35-hävittäjiin. Niitten – sijoittaminen Italian etulinjoille mahdollistaa vaarallisen yhteenoton Naton ja Venäjän välillä, kirjoittaa Dinucci: – ”Näin toimiessaan Italia rikkoo vuonna 1975 ratifioitua ydinsulkusopimusta, jossa todetaan: ”Jokainen sotilaallisesti ei-ydinvaltio sitoutuu olemaan vastaanottamatta keneltäkään ydinaseita suoraan tai epäsuorasti.”

https://www.globalresearch.ca/globe-master-brings-us-nuclear-bombs/5803495

Edessä kevään eduskuntavaalit.
Jokaiselta ehdokkaalta on tivattava kanta jo YK:ssa ratifioituun ydinasekieltosopimukseen ja vaadittava Suomen perustuslain noudattamista, jolla Natosopimus automaattisesti torpataan.