tiistai 21. helmikuuta 2023

Haaste ydinvapaan maailman puolesta

 
 
Suomessa ja muualla maailmassa puolustetaan rauhaa, mutta kiihotetaan sotaan? 
Venäjän ja Natovastaisia mielenosituksia järjestetään sen mukaan, kuka on vihollinen. Mutta ydinaseiden aikana maailma ei enää ole mustavalkoinen, joko - tai, vaan sekä - että. Ydinaseet ovat arkipäiväistyneet kaikkialla maailmassa ja niitä on pian Suomenkin F-35 hävittäjien taktisissa ydinkärjissä.

Samaan aikaan maailma on jo hukkumassa ydinjätteisiin. Ydinvoima sai ilmastomuutoksen viherpesussa salonkikelpoisuuden, vaikka uraani ei ole uusiutuva luonnonvara. Täydellinen petos lupaa ydinvoimalle uutta renessanssia, vaikka ydinvoima ja ydinaseet ovat johtamassa koko ihmiskunnan itsetuhoon.

Kukaan ei ole huolissaan ydinsaasteista. Vuosikymmenet niitä on upotettu vastuuttomasti myös meriin kaikkialla maailmassa. Venäjä on pyytänyt jo aiemmin apua EU:lta kahden uponneen ydinsukellusveneen vaarallisessa nostoyrityksessä. Neuvostoliiton aikana myös Barentsin merelle upotettiin valtavat määrät radioaktiivista jätettä, reaktoreita myöten. Ydinjäteongelman yhteydessä kädet on nostettu pystyyn. Japanissa Fukushiman jäähdytys jatkuu vielä vuosikymmeniä ja miljoonat litrat radioaktiivista jäähdytysvettä on tarkoitus laskea Tyyneen valtamereen. Suomen, maailman suurin, kolmannen sukupolven Olkiluoto 3 on jälleenkäsiteltyä ydinpolttoainetta käyttävä pilotti ja koko Euroopan laajuinen uhka jo syntyessään.

Jokainen ydinvoimala on ydinpommi sotatilanteessa. 
Ilmastomuutokset tulevat ja menevät, ydinjäte on ikuista, - poissa silmistä, poissa mielestä. Sinänsä edes ydinvoimalat tai ydinpommit eivät ole tuhovoimia. Todellinen ihmistä ja koko ihmiskuntaa tuhoava voima on täydellinen moraalittomuus, vastuuttomuus, joka mahdollistaa raa-at sotatoimet, tappamisen ja ympäristön tuhoamisen.

Kuka on sotasyyllinen?

Huvitti, kun aamulla sain tiedotteen rauhanjärjestöjen mielenosoituksesta 25.2.23 Helsingissä ja Tampereella:

”Vaadimme Eurooppaan rauhaa. Venäjän on välittömästi lopetettava laiton hyökkäyksensä ja poistuttava Ukrainasta. Venäjä on saatettava vastuuseen YK:n peruskirjan vastaisesta hyökkäyksestään, tekemistään sotarikoksista ja aiheuttamastaan tuhosta. Venäjän kansalaisyhteiskuntaa ja demokratiakehitystä on tuettava. Haluamme, että Suomi ja maailman valtiot etsivät aktiivisemmin tehokkaita keinoja sodan lopettamiseksi ja rauhan edistämiseksi. Ukrainan ja muiden sotien uhreja ei saa unohtaa eikä jättää yksin. Muistamme tämän sodan kymmeniätuhansia viattomia uhreja yhteisessä mielenilmauksessa. Tule ja tuo mukanasi laulu- ja huutoäänesi sekä rauhanmerkit!"

Huraa! Rauhanmielenosituksen olivat puuhastelleet Aseistakieltäytyjäliitto (AKL), Rauhanliitto, Rauhanpuolustajat ja Sadankomitea. Kiitos heille! Kyllä Niinistö ja Marin tykkäävät. Lisää aseita Ukrainaan! - Tuho Venäjälle ja Pelastus Demokratialle! Suomen rauhanmielenosittajatkin lietsovat pelkästään sotaa, kun malkaa ei nähdä omassa silmässä. Yhdysvallat on jo tappanut n. 20 miljoonaa ihmistä toisen maailmansodan jälkeen 37 eri uhrivaltiossa. Yhdysvallat on miehittänyt ydinasetukikohdillaan jo koko Euroopan Suomea myöten. Enemmistö kansanedustajaehdokkaista on myönteisiä Yhdysvaltojen tukikohdalle Suomessa. 

Voi näitä sinisilmiä!? Rauha varmistetaan aseita lisää hankkimalla ja kyykkimällä Yhdysvaltojen ydinsateenvarjon alla? 

Rauha Maailmaan

Enemmistö maailman ihmisistä haluaa rauhaa. Mutta miten rauha saavutetaan, kun ei edes ymmärretä globaalikapitalismin äärimmäisen raakaa rakenteellista väkivaltaa, aseiden ehdoilla tapahtuvaa väkivaltaa, jonka seurauksena koko maailma on jo ydinaseiden panttivanki? Mitä sitten pitäisi tehdä? - nostaa katse nenänpäästä kohti korkeampia tavoitteita!

On suuri ilo haastaa uudestaan koko Maailma; Aseistakieltäytyjäliitto, Rauhanliitto, Rauhanpuolustajat, Sadankomitea, Suomen valtamedia, presidentti Sauli Niinistö, Suomen hallitus ja eduskunta, MV-lehti, presidentti Putin, presidentti Zelensky, jne. Maailmanrauhaan! Tämän elämäni tärkeimmän haasteen olen itse allekirjoittanut jo aiemmin eduskuntavaalityöni yhteydessä 7.5.2009, koska se on koko ihmiskunnan tärkein eloonjäämisvakuutus. 

Saintesin vetoomuus ydinvapaan Euroopan puolesta

Yhteisen päätöksenteon ja demokraattisen mielipideilmaisun kohteena tulisi ja jo aikaisemmin olisi pitänyt olla, myös ydinvoima ja sen rooli niin sotilas- kuin siviilikäytössä. Euroopan kansojen on otettava ydinvoimaa koskeva päätöksenteko omiin käsiinsä vakaan ja turvallisen maailman uudelleen luomistyössä !

1.Yhtäkään ydinasetta ei enää saa sijoittaa Euroopan alueelle - Atlantilta Uralille.
2. Yksikään ydinase ei saa enää uhata Eurooppaa tai muuta maailmaa.
3 Euroopan on tehtävä aloite ja tuettava maailman ydinaseriisuntaa, ydinsulkusopimuksen VI artiklan mukaisesti.
4. Geneven aseidenriisuntakonferenssin on pyrittävä tähän päämäärään kaikin mahdollisin keinoin.
5 IAEA:n on lopetettava ydinenergian tukeminen ja keskityttävä yksinomaan tarkkailemaan siviili- ja sotilaallisia ydinlaitoksia, estämään fissiomateriaalin jatkokäyttö uusien aseiden rakentamiseen, ja auttamaan paljastamaan olemassa olevat aseet ja ydinlaitokset.
6. Wienin täydellinen Ydinkoekieltosopimus (CTBTO) on saatettava voimaan.
7. Kaikki mahdollinen on tehtävä ydinkatastrofien kuten Tšeljabinskin ja Tšernobylin todellisten syiden ja seurausten selvittämiseksi perinpohjaisesti.
8 IAEA:n ja WHO:n välinen vuoden 1959 sopimus, joka pakottaa WHO:n levittämään perätöntä tietoa ja valheita ydinvoiman terveyshaitoista, on purettava.
9 EURATOM -sopimus on purettava eikä uusia ydinvoimalaitoksia saa rakentaa.
10. Euroopan on julistauduttava ydinaseista ja ydinvoimaloista vapaaksi alueeksi, osana koko maailman denuklearisointia, eikä sen pidä odottaa muiden valtioiden tai maanosien ratkaisuja.

Perustelut

1.Yhteinen Eurooppamme koostuu kansoista, jotka asuvat samassa maanosassa. Kansat muodostuvat valtioista ja maista, joilla on erilaiset kielet ja kulttuurit. Aika ajoin ne ovat tehneet yhteistyötä ja aika ajoin taistelleet keskenään. Pitkä yhteinen historia on johtanut niiden haluun muodostaa yksi yhteinen kulttuurinen ja poliittinen kokonaisuus. Ne ovat löytäneet sellaiset arvot ja päämäärät, joiden siivittämänä ne kykenevät häivyttämään erilaisuutensa ja saavuttamaan rauhantilan.
2. Euroopan on otettava oppia menneisyytensä menestyksistä ja menetyksistä voidakseen rakentaa omien arvojensa ja tavoitteittensa mukaista tulevaisuutta, tietoisena kansojensa ja ihmistensä yhteisestä kohtalosta.
3. Pitkän historiallisen prosessin aikana, jonka tuloksena Eurooppa muotoutui, se on tuonut panoksensa taiteisiin, tieteisiin, tekniikkaan, ajatteluun ja inhimilliseen luovaan työhön. Mutta se on myös kokenut lukemattomia sotia, harjoittanut kolonialismia suuressa osassa maailmaa, sytyttänyt kaksi maailmansotaa, kestänyt ja tuottanut diktatuureja, sekä saavuttanut väkivallan huipentuman kehittämällä keskitysleirit ja totaalisen kansanmurhan.
4. Tuloksena tästä pitkästä kehityksestä on eurooppalaisen arvomaailman keskiöön noussut ykköseksi yksi arvo: ihmisarvon kunnioittaminen. Se tuo mukanaan kaikki muut arvot. Tällä arvohierarkialla on lukuisia seurauksia politiikassa, yhteiskunnassa, taloudessa, lainsäädännössä, maanpuolustuksessa, moraalissa ja kulttuurissa.
5. Kansojen oikeus päättää itse omasta tulevaisuudestaan on yksi näistä arvoista.
6. Demokratia, eli kansan oma hallinto, sen itsensä toteuttamana ja sitä itseään varten, on samalla kertaa ihanne ja keino joka yhdistää vastakkaisia tavoitteita; siksi demokratian puolustaminen on niin perustavaa laatua oleva asia Euroopan menneisyydessä, nykypäivässä ja tulevaisuudessa.
7. Euroopan kansalaiset uskovat tästä lähin, että ihmisarvon kunnioitus ja demokratian syventäminen ovat oikeudenmukaisen ja kestävän rauhan paras tae, niin Euroopan maaperällä kuin maailmanlaajuisesti.
8. Euroopan unionin olemassa olevat instituutiot ovat tarpeellinen kehys rauhoitetun ja rauhanomaisen Euroopan rakentamisessa, mutta niitä on muokattava demokratian keinoin vielä demokraattisemmaksi; kansojen mielipidettä on kysyttävä tärkeissä ja niiden tulevaisuutta koskevissa asioissa, niin Euroopan kuin myös maailman tulevaisuutta koskevissa asioissa.
9. Euroopan perustuslaki, joka hahmottelee tulevaisuuden Eurooppaa ja sen asemaa maailmassa, on yksi niistä tärkeistä asioista, joista on päätettävä kansanäänestyksellä.
10. Tärkeisiin asioihin kuuluvat niin ikään keinot rauhan säilyttämiseksi ja yhteisen turvallisuuden takaaminen.
11. Tuotantomuodot, kulutusmuodot, kauppa, suhde luontoon ja ympäristönsuojelu kuuluvat niihin tärkeisiin asioihin, joihin olemme velvollisia ottamaan kantaa osana koko sivilisaatiomme koskevia tärkeitä valintoja.
12. Näistä syistä yhteisen päätöksenteon ja demokraattisen mielipideilmaisun kohteena tulisi (ja jo aikaisemmin olisi pitänyt) olla myös ydinvoima ja sen rooli niin sotilas- kuin siviilikäytössä. Euroopan kansojen on otettava ydinvoimaa koskeva päätöksenteko omiin käsiinsä.

Tässä hengessä myös Suomen on säilytettävä puolueettomuuspolitiikkansa ja torjuttava Nato.

Ihmiskunnan eloonjäämisvakuutus on jo koonnut taakseen kansakuntien vankkumattoman tuen. Ydinaseiden kieltosopimus ratifioitiin YK:ssa 2021. Myös Suomen kunnia-asia on ratifioida tämä henkiinjäämisvakuutus mahdollisimman nopeasti.

 
 


Ei kommentteja: