lauantai 2. joulukuuta 2023

Eurooppa vaihtoi ihmisoikeudet sotaterroriin

Itsepäisyys-päivä lähestyy? Onko juhlittavaa?  Maa on miehitetty, sotarummut pärisevät ja eskalaatio kiihtyy. Maa järkkyy jalkojen alla, kun kansakunta on vihdoinkin ymmärtämässä Suomen laittoman EU-hallinnon massiiviset maanpetokset, joilla Suomi on johdettu taisteluissa Venäjän eturintamaan. 

Entinen eurooppalainen, sääntöpohjainen maailmanjärjestys on jo tuhoutunut EU-vasallina Yhdysvaltojen militarismiin. Oikeusvaltioperiaatteet vaihdettiin aseisiin. Kansainväliset YK:n alaiset organisaatiot ovat enää Yhdysvaltojen hallitsemia pelinappuloita. YK:n turvallisuusneuvosto on onttouttaan kumiseva tyhjä tynnyri ja sotatoimet laajenevat nyt myös Lähi-Idässä. YK:n päätöslauselmilla ei ole mitään merkitystä. WHO on noussut maailmaa hallitsevaksi ja ihmiskuntaa tappavaksi terveysfasistiksi.  

Eurooppa on historiansa pahimmassa taloudellisessa ja moraalisessa umpikujassa sotimassa Venäjää vastaan. Luottamus politiikkoihin ja viranomaisiin on mennyt. Mutta elämä jatkuu. Entistä julmemman globaalikapitalismin sotapelit ovat avanneet jo miljoonien ihmisten järkyttyneet silmät ja meitä viisaammat etelän maat, lännen laajenevia sotatoimia seuratessaan, etsivät kuumeisesti vaihtoehtoa kaksinapaiselle maailmalle. BRICS – maat nousevat nyt kuin Feeniks lintu vanhan maailman tuhkasta, samalla kun länsi siirtyy sotaisaan saattohoitoon.

Maailmassa on 8 miljardia ihmistä, joista seitsemän miljardia ihmistä elää kehittyvissä maissa. Meitä entisiä lännen ylivaltaa ihannoivia ihmisiä on enää hieman yli miljardi. Painoarvomme on olematon ja vähenee koko ajan, varsinkin kun olemme jo vaihtaneet kansainväliset pelisäännöt terrorismiin; vahvemman oikeuteen ja Yhdysvaltojen sotaliittoon. Yhdysvallat taitaa olla maailman vihatuin maa, paitsi meillä, jonka valtaeliitti kumartaa ja pokkaa aseveljeä entistä syvempään.

Euroopan tuho

Eurooppa lankesi pahan pauloihin ja kytkettiin ydinkahleisiin jo silloin, kun Yhdysvalloista lähtöisin oleva Bilderberg- eliitti EU- järjestösopimuksellaan 1990-luvulla korvasi lailliset valtiosopimukset ja tuhosi entiset itsenäiset kansallisvaltiot. Maanpetoksellinen, Yhdysvaltojen veretön vallankaappaus ilman ainuttakaan laukausta toteutettiin valtamedian toimesta nopeasti. Nyt, melkein 30 vuotta myöhemmin, entinen kukoistava Eurooppa on kurjistunut Yhdysvaltojen rupusakiksi, jonka pääasiallinen huoli on enää kasvavat siirtolaistulvat ja valtavista velkataakoista selviäminen. Kaikki edellytykset kansainväliseen yhteistyöhön ja luottamukseen on tuhottu, kun sodilla ja aseilla sanellaan ehdot. Kolmas maailmansota on jo käynnissä, johon Suomeakin valmistellaan.

Jää hyvästi Eurooppa

Onko Euroopalla edessään viimeinen voitelu, sotaisa saattohoito Naton eturintamassa, vai voimmeko vielä palata juurillemme ja nostaa vapauden ja ihmisoikeuksien lipun ylpeästi salkoon? Kykenemmekö vielä palauttamaan kunniamme ja antamaan maailmanlaajuiselle ihmisperheellemme sen, mikä teki meistä edistyksellisen, demokraattisen, korkeisiin inhimillisiin arvoihin ja ihanteisiin luottavan kulttuurin kehdon? Onneksi vieläkin syttyy myös toivonkipinöitä! Kun vanhan maailman instituutiot sortuvat ja tuhoutuvat, syntyy uusia yhteisöjä, jotka kannattelevat vielä entisiä eurooppalaisia ihanteita. Vanhan maailman tuhoutuessa synnytetään jo kokonaan uutta maailmaa!

EUNOMIS

Mikä on tämä Italiassa syntynyt uusi kansainvälinen yhdistys, Eunomis, joka perustettiin 23.9.2021 yhdessä lääketieteen promoottorijäsenten, lakimiesten, freelancerien, johtajien ja yrittäjien toimesta tavoitteenaan edistää ja suojella ihmisten perusoikeuksia ja loukkaamattomia vapauksia : oikeutta henkilökohtaiseen ihmisarvoon, oikeutta elämään, terveyteen, psykofyysiseen koskemattomuuteen ja valinnanvapauteen; oikeutta työhön, koulutukseen, opetukseen ja kulttuuriin, oikeutta henkilökohtaiseen ajatuksen-, mielipiteen-, ilmaisun- ja liikkumisvapauteen, oikeutta puolustaa itseään ja perusoikeuksiaan. Erityistä huomiota Eunomis kiinnittää alaikäisten kaikkein korkeimpiin ja tärkeimpiin oikeuksiin, mukaan lukien heidän suojelunsa, huolenpitonsa ja psykofyysinen koskemattomuutensa.

EUNOMIKSEN syntyminen keskelle pahinta hätää on kuin valomerkki, joka muistuttaa entisistä eurooppalaisten ihmis- ja perusoikeuksista nyt, kun ne kaikki on jo menetetty. Huraa - meillä on vielä toivoa!  

Mitä Eunomis tarkoittaa

Nimi vapaasti suomennettuna termistä EU, sen solonialaisesta merkityksestä ”hyvä hallitus” [eὔ-νομος: hyvä laki], on hyvien käytäntöjen täytäntöönpanoa oikean yhteiskunnallisen kehityksen varmistamiseksi, vastapainona huonolle hallinnolle, joka on vastuussa kansalaisten ja yhteiskunnallisesta epätasapainosta. Hyvä hallinto tarkoittaa myös terrorististen ja tyrannimaisten hegemonioiden hylkäämistä. Eunomia, jossa eu-(”hyvä” antiikin kreikaksi) ja mis- (huono), on välissä myös ”no”-ei.

Antiikin ajan vapauden, oikeudenmukaisuuden ja filosofikuninkaiden korkeat ihanteet ja ideologiat ovat syntymässä uudestaan. Yksilön vapaus on aina ollut eurooppalaisten korkein ihanne.

Eurooppa menetti vapautensa vaihtaessaan demokratiansa ylikansalliseen Yhdysvaltojen militaristisesti hallittuun globaalikapitalismiin, yhtiövaltaan. Ts. keskitetysti pääomia hallitseva globaalikapitalismi on totalitaarista euvostokommunismia. Erotukseksi kommunismista, joka otti rikkailta ja antoi köyhille, euvostoliitto ottaa köyhiltä ja antaa rikkaille. Siksi tänä päivänä koko maailman varallisuus on keskittynyt vain muutamalle prosentille ökyrikkaita. Big Pharma, Big Tech, Big Money, Big Media ja koko maailman infra on jo samoissa käsissä ja koko ihmiskunta tämän harvainvaltaisen Herodeksen kurimuksessa. 2000 vuotta sitten Herodes tapatti kaikki alle kaksi- vuotiaat poikalapset pelätessään uutta kuningasta. Nyt, 2000 vuotta myöhemmin, WEF, maailman talouseliitti on jo laittanut koko ihmiskunnan kavalaan 24/7 digitaaliseen keskitysleiriin. Onko jo liian myöhäistä herätä totalitaarisesta kontrollista, jossa älyteknologia valvontasatelliitteineen ja 5G- verkkoineen on jo ottanut niskalenkin koko maailman väestöstä?

Andrea Montanari

Eunomiksen ensimmäinen pioneeri Andrea Montanari , Bolognalainen asianajaja tunsi moraaliseksi velvollisuudekseen perustaa ihmisten yhteisön, joka on päättänyt suojella ja puolustaa niitä perusoikeuksia ja loukkaamattomia vapauksia, jotka ovat olleet ja ovat varsinkin nyt vaarassa mm. terveydenhuollon hätätilanteen ja sitten vuoden 2020 jälkeen alkaneen sodan vuoksi, jonka loppua on vaikea nähdä.

Missionsa keskipisteeseen EUNOMIS asetti välittömästi etiikan ja deontologian puolustamisen, kansainvälisten peruskirjojen ja republikaanien perustuslain kunnioittamisen, edistyksellisen valtion inspiroivien periaatteiden puolustamisen, sekä kaikkien näiden oikeuksien ja luonnollisten oikeuksien suojelun. Nämä ovat periaatteita, jotka julistettiin keskeisiksi nyt ja tulevaisuudessa kaikissa kansainvälisissä yleissopimuksissa ja sopimuksissa, mukaan lukien ihmisten välisen tasa-arvon periaate. 

On huikeaa, että Euroopassa syntyy vielä vielä laittomuuden, perusteettoman riistämiseen, syrjinnän ja mielivaltaisten rajoituksien vastavoimia, ja samalla muistutetaan , että ensimmäisen ja toisen maailmansodan jälkeen miljoonien tapettujen sotauhrien tragediasta syntynyt YK:n yleismaailmallinen ihmisoikeuksien julistus on koko ihmiskunnan kaikkein korkein ihanne. Kiitos Eunomis!

VAPAUS – VELJEYS – TASA-ARVO, Ranskan Suuri vallankumous nosti aikoinaan eurooppalaiset sorron yöstä. Suomen ja Euroopan on taas noustava militaristisen sorron yöstä. Edessämme on vallankumous, jos aiomme pelastaa kansalais- ja ihmisoikeudet. On selvää, että ihmiskunnan viimeisen taistelun voittavat ne, jotka sisäistävät Ihmisyyden korkeimmat yleismaailmalliset ihanteet ja periaatteet kestävän maailmanlaajuisen rauhan rakentamiseksi!
Kuka tai mikä taho palauttaa ihmisoikeudet Eurooppaan ja heittää Yhdysvaltojen sotavoimat tukikohtineen takaisin meren taakse? 

Me voimme rakentaa Euroopan uudestaan itsenäisinä kansakuntina, yhdessä omin voimin. Venäjän kanssa kyllä pärjätään. Pariisin rauhansopimusta ei ole koskaan kumottu!


Eunomis.org / https://eunomis.org/


Ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus / https://ihmisoikeusliitto.fi/ihmisoikeudet/ihmisoikeuksien-julistus/

Pariisin Rauhansopimus / https://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/1947/19470020/19470020_2 

https://mvlehti.net/2023/12/04/itsepaisyys-paiva-lahestyy-onko-juhlittavaa-kolumni/

tiistai 28. marraskuuta 2023

Ihmiskunnan joukkotuhontaa RNA-rokotteilla - WHO lopetettava!


Eletään sotaisan, kaiken aikaa pahenevan ja lisääntyvän pimeyden, valheen ja petosten aikakautta. Globaalikapitalistinen maailmanvalta on tuhonnut kansallisvaltiot ja niiden itsemääräämisoikeuden. Ulkoisen sodankäynnin lisäksi aloitettiin myös fyysinen sisällissota pakkorokotuksilla jo pari vuotta sitten yksilön kehollisen ja henkisen autonomian tuhoamiseksi. Kun kehollinen ja kansallinen itsemääräämisoikeus luovutetaan jollekin ulkopuoliselle valtiolle, ylikansalliselle  instituutiolle, politiikalle tai viranomaiselle, on vapaus, ihmisyyden tärkein pyrkimys raiskattu.

Meneillään on vertaansa vailla oleva maailmanhistorian julmin terveysfasismi, jonka tarkoitus on koronapandemiaan naamioituna ihmiskunnan enemmistön joukkotuhonta.  Rokote kehitettiin bioaseeksi Pentagonin toimesta. Wuhanin ”tappava” koronavirus syntyi laboratoriossa. Sitten virus levisi kuin salama kirkkaalta taivaalta koko maailmaan. Ja kas kummaa, samalla paljastui, että Big Pharmalla oli jo valmiina  RNA- rokotepatentit, jotka pelastaisivat koko ihmiskunnan. Maailmanlaajuisen petoksen ja huijauksen puhemiehinä yhteiskuntien sulkemisissa toimi valtamedia ja somen propakandistit yötä päivää.  Kun sananvapaus poistettiin, yhteiskunta jakautui myös Suomessa. Rokotekriitikot, sekä pakkorokotuksia kritisoivat julistettiin salaliittoteoreetikoiksi.

Mutta kävi, niin kuin aina käy. Totuus paljastuu lopulta. Maailmanlaajuinen kansanterveyskatastrofi tulee järkyttämään petokseen ja rikokseen osallistuneita vallanpitäjiä ja viranomaisia, sekä repimään yhteiskuntia perustuksiltaan. Tietoa ja tutkimuksia Ihmisen immuniteetin tuhoavasta myrkkypiikistä on jo liikaa?  Mutta edes valtavat, rokotusten jälkeiset ylikuolemat eivät ole vieläkään  hetkauttaneet valtamedian tai vastuussa olevien viranomaisten tai politiikkojen mielenrauhaa? Vastuunkantajat panevat vieläkin pään pensaaseen, mutta kuinka kauan?

Mikrobiologin hätähuuto Elämän Kirjan ohittamisesta

Katsoin kuuluisan mikrobiologi Sucharit Bhakdin videoesitelmän tappavasta ja äärimmäisen vaarallisesta piikitysteknologiasta, johon on käytetty ja tuotettu rikollisesti ihmiskehoon kuulumattomia bakteerien kromosomeja. Tilaisuus pidettiin Saksan parlamentin AFD-ryhmän Corona-symposiumissa marraskuussa 2023. Tri Bhakdi itki syvästi liikuttuneena aloittaessaan esityksensä. Jokainen, joka ymmärtää maailmanlaajuisen, jo tapahtuneen rikoksen vakavuuden, jähmettyy kauhusta arvioidessaan koko ihmiskunnan lisääntymisterveyden ja geenimanipuloinnin seurauksia, jossa tieteen etiikan vastaisesti on rikottu ihmisen ”Elämän kirjaa”. Kun kehoon on tuotettu kokonaan vierasta saastetta bakteerikromosomeista, se tuhoaa väistämättä ihmisen immuniteetin, sisäelimet, aiheuttaa verenvuotoa ja tukkeumia verisuonissa, verisuonten seinämissä; sydänvaurioita ja aivovaurioita, geneettisiä muutoksia, syöpää ym. Videoesityksensä lopuksi järkyttynyt tri Bhakdi  toisti hätähuutonsa koko ihmiskunnan puolesta myös WHO lopettamiseksi:

”Hyvät naiset ja herrat, jokainen, joka ylistää RNA-rokotteita turvallisiksi ja tehokkaiksi, on joko uskomattoman tietämätön tai paha. Siksi, hyvät lääkärit ja kollegat, voitte vielä pelastaa itsenne. Teitä petettiin. Teillä ei ollut aavistustakaan mitä tapahtui ja miten. Mutta nyt tiedämme ja vielä on lyhyt aika palata Hippokrateen polulle. Älkää enää koskaan ottako geeniruiskua käteenne, ellette ole täysin varmoja siitä, ettei se sisällä bakteerien DNAta!  Ja lopetetaan epäinhimillinen WHO! Ja kaikille politiikoille: - myös sinä voit pelastaa itsesi hylkäämällä suuren rikollisuuden. Sinäkin olet joutunut petetyksi. Päättäkää ettei uusia RNA-injektioita anneta, kunnes elintärkeät avoimet kysymykset on selvitetty. Lopuksi: vaatikaa kaikki rokotuksiin käytetyt ostosopimukset peruutetuiksi ja antakaa miljardit kansallenne.”

Suomen viranomaiset vaikenevat

Meneekö Bhakdin hätähuuto perille, kun vieläkin vanhukset jonottavat Suomessa tuntikausia ulkona pakkasessa aamusta iltaan saadakseen tappavan tehosteannoksensa. Huijaus ja ylikuolleisuus jatkuu. THL, rokotetutkimuskeskus ja Fimea ovat hiirenhiljaa!

Tutkimuksia ja tilastoja tappavista rokotteista on jo paljon. Mm. SARS-CoV-2-rokotus ja sydänlihastulehdus 23 miljoonan asukkaan pohjoismaisesta nopeasti tehdystä kohorttitutkimuksesta (2022) on myös jo julkinen, vaikka kaikki rokotteiden pitkäaikaisten haittavaikutusten selvittäminen vie vielä vuosia. 

Kohorttitutkimuksen tulokset: 23 122 522 pohjoismaalaisen joukosta (81 % rokotettuja tutkimuksen loppuun mennessä; 50,2 % naisia) tunnistettiin 1 077 tapausta sydänlihastulehdus ja 1 149 tapausta perikardiitti. 28 päivän jakson aikana 12-vuotiaille tai sitä vanhemmille miehille ja naisille, jotka saivat yhdessä homologisen aikataulun. Toiseen annokseen liittyi suurempi sydänlihastulehduksen riski. Arviot perikardiitista olivat samanlaiset.

Päätelmät ja merkityksellisyys: Tämän suuren kohorttitutkimuksen tulokset osoittivat, että sekä ensimmäinen että toinen mRNA-rokotteen annos liittyivät lisääntyneeseen sydänlihastulehduksen ja perikardiitin riskiin. Henkilöillä, jotka saivat 2 annosta samaa rokotetta, sydänlihastulehduksen riski oli suurin nuorilla miehillä (16-24-vuotiaat) toisen annoksen jälkeen. Nämä havainnot ovat yhteensopivia 4–7 ylimääräisen tapahtuman kanssa 28 päivän aikana 100 000 rokotettua kohden BNT162b2:n jälkeen ja 9–28 ylimääräisen tapahtuman kanssa 100 000 rokotettua mRNA-1273:n jälkeen.

Entäs koronarokotukset annoksittain Suomessa

1. rokotusannoksia on annettu 4 523 292 kappaletta, noin 81 % väestöstä.

2. annoksen osalta on 78 %, sillä 2, rokotusannoksia on annettu 4 346 535 kpl.

3. koronarokotusannoksen on saanut noin 55 %, eli 3 083 085 annosta.

4. rokotusannoksia on annettu 1 293 215 annosta, siis noin 23 %.

        
Suomalaisten rokotekattavuus on huippuluokkaa. Entäs mitalin kääntöpuoli?
 -Tehdäänkö nyt Suomessakin massiivista kansanmurhaa?

Kuka vastaa? Kenen pitäisi vastata, kun tutkittua tieteellistä faktaa on saatavilla jo tuhansia ja taas tuhansia sivuja koronarokotteiden aiheuttamista ylikuolemista ja ihmiskunnan joukkotuhonnasta.

Covid-19-massarokotusten tarkoitus ei koskaan ollut torjua virusta. Myös THL on myöntänyt, ettei rokote estä tartuntoja. Vaikka rokotebisnes on tahkonnut Big Pharmalle miljardeja, kyse on kuitenkin ollut maailman väestön vähentämisprojektista. Tämän tavoitteen takana on tiettyjen voimakkaiden tahojen, yritysten ja yksilöiden edut, jotka hyötyvät pienemmästä, paremmin hallittavasta maailman väestöstä nyt, kun tekoäly on jo tarpeeksi kehittynyt korvaamaan satoja miljoonia työntekijöitä. 

Koronapandemian naamion takana aloitettiin maailmanlaajuinen vallankaappaus, jota WEF (Maailman talousforum) on lanseerannut ” Suureksi nollaukseksi”. 
Jos vapautta ja itsemääräämisoikeutta varjelevat ihmiset eivät vihdoin herää kaikkialla maailmassa, on meillä edessämme vieläkin julmemmat ajat ja koko ihmiskunnan siruttaminen täydellisen kontrollin varmistamiseksi digitaalisessa, satelliiteilla valvotussa keskitysleirissä. Mutta niin kuin talvipäivän seisaus pysäyttää pimenevän ajanjakson, niin meilläkin on vielä edessämme paremmat ajat, kun ymmärrämme, että elämme valtavaa murrosaikaa. Totuus julmasta rokotepetoksesta ja koko ihmiskunnan myrkyttäminen tutkimattomilla rokotteilla on valtava rikos. Kun kriittinen massa on riittävän suuri, muutokset tapahtuvat nopeasti paremman maailman ehdoilla.

Entäs ne miljoonat, moneen kertaan pakkorokotetut uhrit, jotka sairastuvat ja menettävät terveytensä? Kaikkialla maailmassa etsitään nyt kuumeisesti hoitokeinoja, joilla pahimpia elinvaurioita voidaan korjata. Mutta kaikkein ensimmäiseksi meidän kaikkien on yhdyttävä Sucharit Bhakdin hätähuutoon:

Korruptoitunut WHO on lopetettava, sen rikolliset yhteistyökumppanit ja poliitikot on  saatava vastuuseen ja petoksella saadut rokotemiljardit on palautettava kansoille rokotehaittojen valtaviin kustannuksiin. 

Viiteartikkeleita ja linkkejä:

tri Bhakdin YouTube video on jo poistettu: mutta SE LÖYTYY VIELÄ  Sami Antinniemen twitterin X-alustalta, tekstin lopusta: 

https://twitter.com/SamiAntinniemi/status/1729033321814921388?s=20 

https://youtu.be/VKFdCQSwPHA?si=HmxOk-GeNNqlJujk  = POISTETTU)

https://mvlehti.net/2023/11/27/paivan-video-totuus-koronarokotteiden-vaaroista-saksan-parlamentissa-afdn-covid-symposiumissa/  

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35442390/

https://www.koronatilastot.fi/fi/rokotukset/  

MV / https://mvlehti.net/2023/11/29/ihmiskunnan-joukkotuhontaa-mrna-rokotteilla-who-lopetettava-kolumni/


 

 

 

 

 

 

 

 

lauantai 18. marraskuuta 2023

Päätösvalta Suomeen - pelastetaan Suomi sodilta


Suomi, EU:n pohjoiskolkka on seurannut jo vuosikymmeniä ihaillen ja nuoleskellen läntisiä isäntiään kuin koiranpentu talutushihnassa. EU lupasi halpoja herkkupaloja, sitten ilmestyi julma kouluttaja, Naton sotilasmestari luvaten tukikohtia ja aseita puolustamaan koiraa naapuritontin julmalta karhulta. Miten kävi?

Nyt Suomi-koiralla on hengitystä salpaava kuristuspanta, hampaat hiottu, karvat trimmattu, hihna on kiristetty äärimmilleen, kun ajokoira on myös nyljetty: - kansantalous on konkurssissa, rahat loppu.

Tiedetään mitä tapahtuu, jos koirankasvattaja pitää hihnaa liian kireällä? Viisas koira riuhtaisee lopulta itsensä irti väkivaltaisen isäntänsä hihnasta, mutta sitäkään Suomi-koira ei ymmärrä vielä tehdä?

Menettäessään itsenäisyytensä ja päätösvaltansa kansallisissa asioissa Suomi syöksyi ojasta allikkoon. Pelastusta on turha odottaa enää ulkovalloilta, jotka ovat jo koplanneet Suomen kansallisvarallisuuden teille tietämättömille ja jättäneet maan armottomaan velkavankeuteen. Jos todellista kansannousua ei tapahdu, Suomi häviää maailmankartalta.

Valtamedian hyssytellessä ja peitellessä Suomen pahenevaa ahdinkoa, kansalla ei enää ole mahdollisuutta osallistua edes kansalaiskeskusteluihin, vaikka maa on jo sotatilassa. Olemme osallisia jo kahdessa sodassa, täällä Euroopassa Nato-koalitiossa Venäjää vastaan Ukrainassa ja nyt myös Lähi-idässä, kun valtioneuvosto on jo puolensa valinnut ja vaikenee Gazan pahenevasta kansanmurhasta.

Myös Suomi kahden  rintaman sodassa

Tänään 18.11 Manlio Dinucci, palkittu kirjailija ja geopolitiikko arvioi Euroopan katastrofaalista tilannetta:

”Euroopan rintamalla se, mitä Wall Street Journal määrittelee "yhdeksi suurimmista sabotaasitoimista Euroopassa toisen maailmansodan jälkeen", toteutettiin syyskuussa 2022, kun Yhdysvallat räjäytti avustajineen Nord Streamin pääputken, joka kuljetti halpahintaista venäläistä kaasua Saksaan ja sieltä muihin Euroopan maihin. Amerikkalainen toimittaja Seymour Hersh ja saksalainen tutkinta rekonstruoivat tämän sotatoiminnan dynamiikan täsmällisten todisteiden perusteella.

Yhdysvaltain ulkoministeri Blinken määritteli Nord Streamin eston "valtavaksi strategiseksi mahdollisuudeksi tuleville vuosille" ja korosti, että "Yhdysvalloista on tullut tärkein nesteytetyn maakaasun toimittaja Eurooppaan". Nyt me Euroopan kansalaiset maksamme kaasusta paljon enemmän kuin mitä aiemmin toimme Venäjältä.

Samaan aikaan Yhdysvallat siirtää Naton Ukrainan sodan valtavat kustannukset Venäjää vastaan ​​Eurooppaan. Euroopan komissio tasoittaa tietä Ukrainan tulevalle liittymiselle EU:hun, minkä seurauksena me Euroopan kansalaiset joudumme maksamaan Ukrainan valtavan alijäämän.

Lähi-idän rintamalla Euroopan unioni tukee sotaa, jossa Israel Yhdysvaltojen ja Naton kanssa hyökkää Palestiinaan ja ruokkii alueellista konfliktia, jonka kohteena on erityisesti Iran. Italia, joka on liittynyt Israeliin sotilaallisella sopimuksella vuodesta 2004, on toimittanut hävittäjät, joilla israelilaiset lentäjät harjoittelevat, jotka pommittavat Gazaa tappaen siviilejä ja tukevat Israelin asevoimia eri tavoin. Toisaalta pääministeri Netanjahu lupasi pääministeri Melonille, että Italiasta tulee energiakeskus sen kaasun jakelulle Eurooppaan, jonka Israel lähettää EastMed-putken kautta.

Osuus offshore-kaasukentästä, jonka Israel väittää olevan yksinomaisessa omistuksessa, sijaitsee suurelta osin Gazan palestiinalaisalueen ja Länsirannan aluevesillä. Israel vie EastMed-putken kautta sotilaallisella voimalla haltuun ottamansa palestiinalaisen maakaasun Italiaan ja EU:hun.”

 

Suomi hävinnyt jo Yhdysvaltojen aloittaman taloussodan

Suomi on jo hävinnyt Yhdysvalloista lähtöisin olevan Bilderberg-eliitin aloittaman taloussodan, jossa uusliberalistiset, ylikansalliset vapaakauppasopimukset nielaisivat pienten eurooppalaisten kansantalouksien terveet markkinataloudet. Selvää, että vapaan ryöstötalouden voitot, jota Yhdysvallat ja sen vasalli EU edistävät, kertyvät murphyn lain mukaan suurimmille ja voimakkaimmille pelureille.

Onneksi oppirahat on jo maksettu, mutta pelastutaanko pahimmalta?                                    Tässä ollaan, Suomi-koira on jo kasvatettu Yhdysvaltojen verikoiraksi raatelemaan Venäjän rintaman eturintamassa venäläisiä tovereita, jotka aikoinaan mahdollistivat hyväntahtoisuuttaan Suomen itsenäisyyden. Onneksi ainakin osa kansasta on jo hereillä?

Kampanja vieraan vallan sotilastukikohtia vastaan on jo alkanut ja jatkuu. Mukana on kymmenen järjestöä ja ryhmää, jotka työskentelevät   Yhdysvaltojen ja Suomen kahdenvälinen puolustussopimuksen, DCA estämiseksi, jotta Suomeen ei tulisi Yhdysvaltojen tukikohtia:

 Pelastetaan Suomi sodilta!

Nimen keräykset käynnistettyyn kampanjaan voi kirjoittaa seuraavassa linkissä: https://www.adressit.com/ei_vieraan_vallan_sotilastukikohtia_suomeen

                   

Global Research / Manlio Dinucci / viiteartikkeli / https://www.globalresearch.ca/le-due-guerre-delloccidente-grandangolo-pangea/5840514

https://mvlehti.net/2023/11/18/paatosvalta-suomeen-pelastetaan-suomi-sodilta-mielipide/

perjantai 17. marraskuuta 2023

Varmistaako myös kristillisyys sionismin maailmanvalloitusta


Monelta meni huuli pyöreäksi, kun ”Valta kuuluu kansalle” – puolueen pj. Ano Turtiainen ilmoitti vasta vähän aikaa sitten puolueen nimenmuutosaikomuksesta; - ”Valta kuuluu Kristukselle”Löikö Ano kirveensä kiveen ja menetti poliittisen uskottavuutensa, vai tavoitteliko Ano ajan henkeä? 

Kaoottisessa ja entistä sotaisemmassa maailmassa, kun kaikki kansainväliset oikeusvaltioperiaatteet on vaihdettu vahvemman väkivaltaan, sionismi herättää voimakkaita tunteita puolesta ja vastaan? Mistä on kyse? 

7/10 tapahtumat Gazassa paljastivat globalistien valtapyramidin huipulta tipahtaneen terroristisen sionismin. Alkoivatko nyt 2000 – luvun veriset uskonsodat, kun sääntöperäisen kansainvälisen oikeusjärjestelmän struktuuri on tuhottu?

Ihmiskuntaa on hallittu vuosisatoja ja vuosituhansia toinen toistaan julmemmilla autoritaarisilla järjestelmillä. Kun kirkon auktoriteetti päättyi, turvauduttiin politiikkaan. Kun kommunismi kaatui, syntyi nykyinen globaalikapitalismi, maailmanlaajuinen ylikansallinen vapaakauppa, minkä seurauksena varallisuus on keskittynyt äärimmäisen pienelle eliitille. Nyt muutama prosentti BigMoney- pankkimafiaa omistaa yhtä paljon kuin koko muu maailma yhteensä. Onneksi on jo valoa näkyvissä: - keskellä raainta ja julminta maailmanlaajuista sotatilaa paljastuvat myös nykyisten sotapelien pääarkkitehdit.

Kuka meidät omistaa – kuka hallitsee maailmaa

Nykyisten maailmanlaajuisten kriisien eskaloituminen osoittaa, että on välttämätöntä selvittää rehellisesti myös lähihistoriaa. Ideologiat ja syntyvät ja tuhoutuvat. Kaikki vaikuttaa kaikkeen. Ilman syyn ja seurauksen ymmärtämistä on mahdotonta ottaa oppia entisistä virheistä. Uhkaako sionismi nyt koko maailman vakautta? Kuka vaati Israelin väkivaltaista perustamista, laajentumista ja oman käden oikeutta Yhdysvaltojen tuella?

Hallitsijat sionismin valtapyramidin korkeimmalla tasolla ohjaavat nyt maailmanhistoriaa. Ei tarvitse katsoa kuin dollarin seteliä, jonka huipulla kaikkinäkevä silmä loistaa ja on hallinnut globaalia dollarin reservivaluuttaa näihin päiviin saakka.

Nykyistä maailman finanssijärjestelmää ei voi ymmärtää ilman juutalaistaustaisten Rothschild- pankkiirisuvun hallitsemaa roolia jo Israelin perustamisessa, eikä ilman Yhdysvalloissa 1913 syntyneen yksityisomisteisen pankkijärjestelmän omistuspohjaa. 1913 Yhdysvallat luopui omasta kansallisesta keskuspankista, menetti taloudellisen itsenäisyytensä ja joutui ikuiseen velkavankeuteen yksityiselle, parlamentaarisen kontrollin ulkopuolella olleelle pankkimafialla, jonka seurauksena Yhdysvaltojen ylivelkaantunut kansantalous on ollut jo vuosikymmeniä suoritustilassa ja pankkien komentovallassa. Kaikki nykyiset ja entiset presidentit toimivat vain ”hyväntahtoisten” luotottajiensa ehdoilla.

Se, joka luo ja hallitsee rahaa, hallitsee maailmaa. Yhdysvallat, samoin kuin Yhdysvaltojen militaristinen sotilasdiktatuuri ovat vain armottomia globaalin, imperialistisen pankkiterrorismin työkaluja.

Maailman finanssijärjestelmä

Wall Streetin rahoitusjärjestelmä  ja maailmanlaajuinen pörssipeli tähän päivään saakka on edelleen juutalais-taustaisiin Rothschildeihin liittyvien rahoituslaitosten alisteinen jatke. Kansainvälinen finanssi-imperiumi ja maailman rahan valta sijaitsee tänä päivänä suurelta osin Lontoon Cityssä ja sen maailmanlaajuisissa veroparatiisiverkostossa kaiken parlamentaarisen kontrollin ulottumattomissa. Siksi kukaan ei enää tiedä minne kaikki entiset itsenäisten kansallisvaltioiden kultavarannot sekä Yhdysvalloista, että kaikista muista kansallisvaltioista ovat hävinneet jo vuosikausia sitten. Minne hävisi Suomenkin kultavarannot?

Nykyisen globaalin pankkijärjestelmän petos on sitäkin karmaisevampaa, kun muistetaan, että nykyisellä fiat-setelipainatuksella ei ole enää mitään yhteyttä reaalimaailman kansantalouksien taseisiin, jotka  ovat vain murto-osia tähtitieteellisestä, vuosi vuodelta paisuvasta globaalista pörssikuplasta. Ts. ylikansalliset pankit luovat rahaa tyhjästä kymmenen sekunnin tilisiirrolla, myöntävät sen lainoina ja pankkirosvojen kultakaivos on syntynyt ilman tuotantokustannuksia painokoneiden hinnalla.

Maailman ”tyhjästä luotu raha” on kupla, joka voi puhjeta milloin tahansa. Miksi sitten pitää tätä huijausta enää pystyssä, kun fiat-rahalla ei ole muuta arvoa kuin vessapaperi?  Rahan valta ja koko nykyinen militaristinen maailmanvalta perustuu maailman julmimpaan petokseen, jonka lisäksi koko ihmiskunta on jo orjuutettu joukkotuhoaseiden ja ydinaseiden keskitysleiriin!? Kauanko kansojen ruususen uni jatkuu?

Maailma on rikki. Sitä ei enää korjata entisillä uskomuksilla, Miten tästä eteenpäin? - Voidaanko diplomaattiseen maailmanrauhaan pyrkiä enää mitenkään? 

Kuulummeko jo Jumalan valittun kansaan?

Edellisessä blogissani kirjoitin juutalaisten herra Sebaotista, Jahvesta, sillä  käsitykset juutalaisten paremmuudesta muihin kansoihin verrattuna ovat peräsin Toorasta, sekä vanhasta testamentista. Tooraan perustuen on lupa alistaa ja syrjiä muita ei-juutalaisia, myös kristittyjä. Siitä huolimatta, edes Tooraa tuntematta myös kristillinen sionismi on kasvussa. Israelia tukevat Yhdysvaltojen läntiset liittolaiset antavat varauksettoman tukensa ensisijaisesti Israelin toimille. Uskonnollinen dogmaattisuus sivuuttaa myös lännen liittolaiset omista oikeusvaltioperiaatteistaan. Miksi?

Sionistit edustavat myös nykyistä maailman etuoikeutettua rahavaltaa, jonka globaali valloitusretki on loppusuoralla. Yhdysvallat,  ja sen sotilaalliset komentokeskukset myös Israelissa ovat itseasiassa vain maailmanlaajuisen raha- ja sotakabinetin militaristisia edunvalvojia suur-Israelin luomiseksi. Vaikka hintana olisi kolmas maailmansota, sionistiselta lobbaukselta eivät rahat lopu. Traagista samalla, että nyt myös kristillisellä sionismilla on tärkeä tehtävä Israelin laajentumispyrkimyksissä palestiinalaisten eliminoimiseksi maailmankartalta. Hyvältä näyttää? Myös läntiset sotavoimat ja valtamedia ovat jo sionismin hallinnassa, kuten Elon Musk sen twitterissä  kuvasi:

Eipä siis ihme, miksi Suomessakin sananvapaus on jo mennyt?

Lopuksi avoin kysymys Ano Turtiaiselle?
 -  Varmistaisiko myös "Valta kuuluu Kristukselle"- puolue sionistien terroristisia valtapyrkimyksiä, niin kuin virallinen Suomi Israelin kanssa molemmin puolisissa asekaupoissa?

 

 

sunnuntai 12. marraskuuta 2023

Herra Sebaot

 

Sota Gazassa herättää kysymyksen uskonnollisen fanaattisuuden järkyttävistä seurauksista, joille ei YK, eikä kukaan mahda mitään? Sysätäänkö syyllisyys sotarikoksista herra Sebaotille ja sionismille, kun koko Lähi-itä on räjähtämäisillään?

Herra Sebaot on juutalaisten jumala. Sana merkitsee sotajoukkoa, liikekannalle pantua Israelia. Vanhassa testamentissa Sebaot esiintyy 279 kertaa Jahven lisämääreenä. Jahve on ikiaikainen sotajoukkojen ylipäällikkö ja jumala, joka taistelee Israelin vihollisia vastaan juutalaisten pyhässä Toorassa, -Tanakissa.

Tanak eli heprealainen Raamattu on juutalaisuuden pyhien kirjoitusten kaanon.  Kristinuskon Raamatusta poiketen se ei sisällä Uutta testamenttia eikä Apokryftisiä kirjoja. Nimi on akronyymi heprealaisen Raamatun kolmen osan nimistä Toora, Nevi’im, Ketuvim, eli ”toora, profeetat ja kirjoitukset”.

Israelin ja Gazan nykyisessä sotaretoriikassa sionistijuutalaisten sotapropaganda ja Israelin etuoikeus jumalan kansana (myös sionistievankelistien tukemana) perustuu tuhansia vuosia vanhoihin käsityksiin sodan jumalasta, joka oikeuttaa ja vaatii tappamaan Israelin vastustajat. Gazassa on nyt helvetti irti. Silmiemme edessä tapahtuu sionistien äärimmäisen julma kansanmurha, mutta vielä karmaisevampaa on huomata, että kansainvälinen oikeusjärjestelmä ja sotarikostuomioistuin järjestelmä on totaalisesti pettänyt.

Juutalaisten Tanak on vanhatestamentillinen lakiuskonto. Ts. Juutalaiset eivät ole kristittyjä. Kannattaa kuitenkin muistaa, että kaikki juutalaiset eivät ole myöskään pelkästään kansallismielisiä ja sotaisia sionistejä. Laki on se, miten se luetaan, uskonto samoin ja kaikkina aikoina uskonnolliset fanaatikot ovat perustelleet käyttämäänsä väkivaltaa uskonnollisiin dogmeihin, niin idässä kuin lännessä.


Uusi Testamentti

Raamatun Uusi Testamentti loi kristillisen evankeliumin erotukseksi Vanhan Testamentin ankarasta teokraattisesta lakiuskonnosta ja jumalan kivitauluihin kaiverretuista käskyistä. Onko raamattu enää hengellinen auktoriteetti edes kristityille? - Tuskinpa? Kristillinen arvopohja on kuitenkin ollut länsimaisen sivistyksen kulmakivi vuosisatoja, - "rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi."

Uskallankin väittää, että I- ja II – maailmansotien jälkeen, miljoonien uhrien ja kärsimysten koettelemina ihmiskunnan yhteinen ponnistus ja kristillinen evankeliumi kilpistyi YK:n yleismaailmalliseen Ihmisoikeuksin julistukseen "kaikkien yksilöiden ja kansojen yhdenvertaisuudesta" kehittyvän oikeudenmukaisen lakikokoelman alaisuudessa. 

Hiukan myöhemmin syntynyt YK:n Lasten Oikeuksien julistus täydensi nämä yleismaailmalliset ihmiskunnan kehityksen kulmakivet koko maailman ykseydeksi kohti rauhaa ja oikeudenmukaisuutta. YK:n Ihmisoikeuksien ja Lasten oikeuksien julistus kruunasi 2000 vuotta jatkuneen ihmiskunnan kehityksen kohti tasa-arvoista kumppanuutta aatteista, uskonnoista tai ihonväristä riippumatta!?

Miksi YK epäonnistui maailmanrauhan takaajana

Mitä tälle ihmiskunnan häikäisevimmälle ihmisoikeuksien voitolle kestävän rauhantilan maailmanlaajuiseksi luomiseksi sitten tapahtui? Miksi YK epäonnistui? Miksi yhteinen sääntöperäinen maailmanjärjestys vaihdettiin aseelliseen ylivoimaan ja militaristiseen diktatuuriin? Nyt koko ihmiskunta on joukkotuhoaseiden ja ydinaseiden panttivanki digitaalisessa keskitysleirissä ja 24/7 jatkuvan valvonnan alaisena vailla perus- ja ihmisoikeuksia!

Historia toistaa itseään

2000 vuotta sitten Rooman valtakunnan käskynhaltija Herodes vaati kaikkien alle 2- vuotiaitten poikalasten tappamista uuden kuninkaan pelossa. Uusi juutalaisten kuningas kuitenkin syntyi. Itämaan tietäjät olivat seuranneet tähteä, joka johti Betlehemiin. Maria ja Joosef olivat pelastaneet lapsen, joka haastaisi entisen maailmanjärjestyksen. Vanhan vallan pelätty poikalapsi syntyi tallin pahnoille koko maailman valonkantajaksi.

Raamatun ikuiset kertomukset enkeleineen, paimenineen ja muine ihmeineen ovat eläneet ihmiskunnan kollektiivisessa muistissa ja alitajunnassa jo vuosisatoja. Lapsuuden muistot koulun joulujuhlista ja näytelmät jouluseimestä ovat kuolemattomia. Mutta mitä ovat raamatun jouluenkelit? Ovatko ne suloisia valkoisia keijukaisia vai julmia sotasankareita?

Raamatun Luuk.2:13 mukaan "Yhtäkkiä oli enkelin kanssa suuri taivaallinen sotajoukko , joka ylisti jumalaa sanoen: "Kunnia Jumalalle korkeuksissa, ja maan päällä rauha ihmisten kesken, joita kohtaan hänellä on hyvä tahto."

Jeesus syntyi kristillisen evankeliumin rauhan ruhtinaaksi. Kuitenkin syntymän hetkellä oli paikalla suuri enkelien sotajoukko täysissä sotavarustuksissa toivottamassa rauhaa? 

Jeesuksen, Jumalan pojan syntyminen, myös uusi ajanlasku käynnisti ihmiskunnan kaikkein ratkaisevimman taistelun pimeyden ja valon välillä, joka lopulta huipentuisi pääsiäisen ylösnousemiseen: "Kristus nousi kuolleista - kuolemalla kuoleman voitti". Taivaalliset enkelten sotajoukot olivat pysyneet poissa, kun Jeesus kävi yksinään ankarimman taistelunsa sielunvihollisen kanssa erämaassa. Vihollinen oli luvannut sieluntuskissa painivalle pojalle yksinvallan ja koko maailman hallintaoikeuden rikkauksineen, jos Jeesus kumartaisi ja palvelisi petoa, mutta Jeesus kesti kiusaukset ja voitti.
Valo voitti pimeyden, henki aineen ja peto hävisi. ”Joka itsensä kadottaa, hän löytää sen.”
 
Syvyyspsykologiassa sama asia kuvataan henkisenä kasvuna, kun alhaisen itsekkyyden sijasta myös jokaisessa lähimmäisessä nähdään jumalan kuva. Läksy on kova materialismin kyllästämässä maailmassa, jossa itsekkyydestä, ahneudesta ja kyltymättömästä oman edun tavoittelusta on tullut uusi normaali. Ja mikä rankinta? Kristillinen perinne ja kirkkoraamattu ei ole tähän päivään saakka kyennyt ottamaan kantaa tappamiseen. Siviililainsäädännössä murha ei vanhene koskaan. Viimeaikaisissa sodissa Euroopassakin satoja tuhansia venäläisiä ja ukrainalaisia sotilaita on jo kuollut. Tappaminen ja hävityksen voimat jatkavat. Gazan keskitysleirissä 4 metriä korkeitten piikkilankojen vankina on yli 2 miljoonaa ihmistä, joita tapetaan Israelin hyökkäyksissä kuin kärpäsiä, yötä päivää. Nykyiset sodat ovat jo kansanmurhia ja lännen kristikansat laittavat pään pensaaseen ja herra Sebaot kiittää! 
Kun hätä on suuri, on apu lähellä, mutta missä?

Puuttumatta enempää raamatun ilmestyskirjaan tai sen ihmiskunnan lopun ajan ennustuksiin, elämme todellakin reaalisesti yhden 2000- vuotta kestäneen Kalojen kulttuurisen aikakauden loppua. Aurinko on aina yhdessä tähtimerkissä 2000 vuotta, nyt seuraava 2000 vuotta kestävä Vesimiehen tähdistön kulttuurikausi on alkamassa. Samalla kaikki entiset poliittiset- ja muut rakentamamme kansainväliset instituutiot ovat romahtaneet ja menettäneet merkityksensä. Entinen hiekkalaatikkoleikki on loppu. Isot rakennelmat muuttuvat pommitusten ja sotien jälkeen tomuksi ja tuhkaksi. Kaikki oikeusvaltioperiaatteet on tuhottu ja diplomatia vaihdettu aseellisesti vahvemman oikeuteen. Kaikkien sotaa kaikkia vastaan käydään kaikilla rintamilla.

Joulu 2023

Joulua on lupa odottaa, vaikka Palestiinan taivaalla ei näy enää yhtään Betlehemin tähteä, mutta sen sijaan valtavasti raketteja ja ohjuksia jotka välähdyksenomaisesti nostavat valtavia sienipilviä, savuja ja myrkyllisiä kaasuja. Kiellettyjen fosforiräjähteiden palovammat kärventävät pikkulasten ihoa. Tämä pimeyteen johdettu kansa odottaa uutta valoa ja pelastajaa. Niin myös koko maailma?

Palestiinaa ei enää 2023 hallitse Rooman valtakunta eikä Herodes. Sen sijaan Israel on  miehittänyt Palestiinaa jo vuosikymmenet. Virallisesti Israel ei ole Naton jäsen, mutta käytännössä sillä on kaikki Naton jäsenen oikeudet ja myös ydinaseet, joista ei virallisesti hiiskuta. Yhdysvallat on tukenut Israelia jo vuosikymmenet vuosittaisilla miljardiavustuksilla ja se lähetti heti sodan sytyttyä myös laivastonsa Israelin tueksi. Myös Suomi käy Israelin kanssa molemmin puolista asekauppaa. Selvää, että aseiden vienti Israeliin olisi lopetettava heti. Samoin Israeliin olisi kohdistettava kaikki kansainväliset pakotteet. Onneksi monet ammattiliitot ympäri maailmaa ovat jo ryhdistäytyneet ja ryhtyneet boikotoimaan Israeliin vietäviä asekuljetuksia. - Entäs mitä tekee Suomi?

Aseidenvientikielto ja pakotteet Israelille - utopiaako?

Kiihkosionistinen Nentanyahu, Israelin pääministeri ja sotavoimien komentaja on katkaissut palestiinalaisilta veden, sähköt, yhteydet, sekä estänyt humanitaarisen avun ja vaatii pakkosiirtoja. Tulitauko Gazassa olisi pääministerin mielestä vain antautumista Hamasille. Siksi sairaaloita, kouluja, moskeijoita tuhotaan maan tasalle ja kaikkea elävää tapetaan silmittömästi. Netanyahun ilmeinen tarkoitus on ottaa Palestiinan alue Israelin haltuun pommittamalla alue asuinkelvottomaksi. Suunnitelmaan varmaan kuuluu siirtää palestiinalaiset ensin Gazasta Egytiin Siinain autiomaahan ja sitten sama tehdään myöhemmin Länsirannan palestiinalaisten kanssa.

Yhdysvaltojen sotapeli Israelin kanssa

Sotapeli Yhdysvaltojen ja sen liittolaisten kanssa Israelissa on äärimmäisen julmaa. Vaikka Yhdysvaltojen ulkoministeri Blinken on myös vaatinut tulitaukoa Gazaan, Netanyahu on hylännyt vaatimuksen. Kaksinaismoralismin taustalla on traaginen todellisuus: Yhdysvallat toimittaa Israelille tonnin painoisia satelliittiohjattuja pommeja, joita Israelin lentokoneet sitten pudottavat palestiinalaisiin kohteisiin aseettomista siviileistä piittaamatta.  Kuolleita on jo yli 11 000, joista lähes puolet lapsia.

Eletään vuoden pimeintä aikaa. Meneillään on myös ihmiskunnan historian armottomin taistelu valon ja pimeyden välillä. Miten vapauttaa ihmiskunta sotien ja joukkotuhoaseiden panttivankidraamasta?


Onko Herra Sebaot, Allah ja kristittyjen jumala sama?

Annan sinulle kaiken vallan maan päällä. Annan Sinulle kaikki kansat, rikkaudet, luonnonvarat ja kaiken mitä ikinä haluat.  Annan Sinulle armeijat ja joukkotuhoaseet, että voit tehdä kansanmurhat ja tuhota koko Elämän maan päällä, kunhan palvelet minua” - nauroi Peto voitonvarmasti. Ja koko maailma kiitti ja kumarsi!?

Mutta jossakin odotti enkelten valtava taivaallinen sotajoukko pienen ruhjotun palestiinalaislapsen nöyrää joulurukousta Vapahtajalle, ja sadat tuhannet ihmiset enkelten lisäksi kuulivat hädän ja  ja yksi toisensa jälkeen heräsivät ja havahtuivat muistaakseen tehtävänsä maailman vapauttamiseksi pedon kahleista:  

- Tappaminen on rikos ihmisyyttä vastaan! 
- Murhat eivät vanhene koskaan! 
- Sota on rikos, joka ei vanhene koskaan!
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sunnuntai 29. lokakuuta 2023

Juutalaisten tie Auschwitzista Gazan kansanmurhaajaksi

Mooses johti juutalaiset Punaisen meren halki Egyptin orjuudesta. 
Vanhan testamentin ja tooran kertomukset pyhittivät israelilaiset jumalan erityiseksi kansaksi, jolla olisi lähetyskäsky koko maailmalle yhdestä jumalasta. 
Kärsimykset eivät kuitenkaan loppuneet. Päättyikö orjuus edes natsien Auschwitzin keskitysleirillä, vai jatkuuko se entistä julmemman epäjumalan; Sodan, Pedon ja Vihan käskynhaltijana Gazan gheton tuhoamisoperaatiossa Israelissa?

Israel sai oman maan ja turvapaikkansa juutalaisten kokemien kaasukammioiden ja ihmiskokeiden jälkeen 1948 natsit selättäneiden liittoutuneiden tuella. Palestiinalaisten keskelle luotiin uusi maa. Ilman Yhdysvaltojen ja sen liittolaisten tukea sotaisa Israel ei uskaltaisi nytkään nousta palestiinalaisia ja koko arabimaailmaa vastaan.


GAZA – Israelin keskitysleiri palestiinalaisille vangeille

Israel on luonut tiukasti vartioidulla muurilla keskitysleirin palestiinalaisille  vangeille, joista enemmistö on syntynyt miehityksen kestäessä. 

Natsien keskitys- ja tuhoamisleirit (1940 -1945) muistuttavat ja varoittavat jälkipolvia edelleenkin ihmiskunnan historian kammottavimmista julmuuksista, jotka tapahtuvat uudestaan silmiemme edessä. Muistetaanko mitään?

Ajatus kansanmurhista ja natsi-ideologian vastustajien tuhoamisesta keskitysleireissä syntyi jo 1930-luvulla. Saksan miehittämään Oświęcimiin (saksaksi Auschwitz) perustettiin leiri 1940, joka aluksi palveli puolalaisten vankilana, mutta pian siitä tuli kaikkialta Euroopasta rahdattujen juutalaisten tuhoamispaikka: ”Arbeit macht frei” – kyltti keskitysleirin päällä kertoi työn antavan vapauden. 1,2 miljoonaa lasta, miestä ja naista uhrattiin kaasukammioissa orjatyövoimana epäinhimillisissä olosuhteissa natsien alttarille. 
Auschwitzissa on maailman suurin juutalaisten hautausmaa. Ruumiit poltettiin järjestelmällisesti krematorioissa. Monet vangit menehtyivät myös kammottavissa lääketieteellisissä kokeiluissa. Vasta kun neuvostojoukot saapuivat 1945, arkistot paljastivat järkyttävät natsien rikokset. Entäs nyt? - Oman aikamme vihan rajat ovat entistä syvemmät ja tuhoisammat. 

Nyt koko ihmiskunta on jo ydinaseitten panttivankina samassa keskitysleirissä, ja on vain ajan kysymys milloin niitä käytetään. Lähi-Idän tilanne on kärjistymässä ruutitynnyriksi, joka voi sytyttää koko maailman palon.


Gazassa meneillään etninen puhdistus ja kansanmurha

Noin puolet Gazan yli 2 miljoonasta asukkaasta on lapsia. Gazan kristityillä ja muslimiperheillä on paljon lapsia kompensoimassa lyhyttä elinajan odotusta. Köyhyyden ja työttömyyden ghetossa nuorilla on vähän vaihtoehtoja. Ei ihme, että Hamas - hallinto houkuttelee vapaustaisteluun, kun Israelin vuosikymmeniä jatkunut orjuuttaminen ja sodankäynti on jo tappanut tuhansia lapsia ja tehnyt palestiinalaiset osattomiksi ilman omaa valtiota, vaikka Gazan merialueella on valtavat kaasuvarat ja rikkaudet. Gazan kansan eliminoiminen antaisi Israelille vapaat kädet valtavaan energiapotentiaaliin.

Historia toistaa itseään. Ilman Auschwitzia ei Gazaakaan olisi olemassa?
Jo 1940- luvulla keskitysleirit olivat aloittaneet juutalaisten orjuuttamisen modernin muodon  huipputeknologian ilmaiseksi työvoimaksi. IG Auschwitz ja IG Farben aloittivat Puolassa sodanaikaisina liikeyrityksinä, joka yhdisti orjatyövoiman huipputeknologian kaupalliseen hyödyntämiseen Adolf Hitlerin kansallissosialistien suojeluksessa. Yrityksen tavoitteena oli muuttaa mm. kivihiili lentopolttoaineeksi sekä synteettiseksi kumiksi. IG Farbenin ja yritysryppään monipuolistuessa toiminta laajeni tukemaan Hitlerin talouspoliittista ohjelmaa natsien voittokulun varmistamiseksi.

Yksi tärkeimmistä sijoittajista sekä IG Farbenissa että IG Auschwitzissa oli Standard Oil of New Jersey jota Rockefeller- perhe rahoitti. Rockefeller-konsernin rooli Saksan öljy- ja kaasuteollisuudessa sekä lääketeollisuudessa oli osa laajaa Saksan ja Wall Streetin välistä yhteistyötä. Wall Streetin tuottoisimpien osakkeiden välittäjät suosittelivat asiakkailleen Saksan sota-teollisen kompleksiin investoimista ja rakentamista. USA:n investoinnit Saksaan koskivat sellaisia ​​yhtiöitä kuin Ford, GM, IBM, ITT, Alcoa, Kodak ja Coca-Cola jne.


GAZA – uusi Auschwitz

Ison-Britannian keisarillinen hallitus edisti sionistista hanketta juutalaisen valtion luomiseksi jo vuonna 1917. Ulkoministeri Lord Balfour ilmaisi julistuksessaan Lionel Walter Rothschildille hallituksensa myönteisen näkemyksen juutalaisille Palestiinan kansan "kansallisesta kodista".

Ranskan ja Ison-Britannian salaisessa Sykes-Picon sopimuksessa vuonna 1916 sovittiin, että Iso-Britannia hankkii Palestiinan hallintaansa. Kansainliitto vahvisti tämän järjestelyn, kun se perustettiin vuonna 1920.

Vuonna 1947 sekä Yhdysvallat että Neuvostoliitto olivat YK:n yleiskokouksen päätöslauselman 181 takana. Päätöslauselman tavoitteena oli luoda kaksi uutta maata, joista toinen on juutalainen ja toinen arabivaltio. Arabivaltiota Palestiinaan ei ole luotu tähän päivään saakka. Sen sijaan palestiinalaisten maa on viety laittomasti sotilaallisella valloituksella ja muilla keinoilla, jotka ovat johtaneet nyt alkuperäisväestön etniseen puhdistukseen.

Israel ja Palestiina vuoden 1948 jälkeen

Osa Palestiinan seemiläisistä arabiväestöstä yritti tehdä sotilaallista vastarintaa vuonna 1948 estääkseen syntyvän juutalaisvaltion sotilasjoukkojen sijoittamista alueelleen. Israelin puolustusvoimat koostuivat alun perin juutalaisjoukoista, jotka olivat taistelleet brittejä vastaan ​​puolustaessaan mandaattiaan hallita Palestiinaa. Juutalaiset taistelijat pakottivat n. 800 000 palestiinalaisen pakenemaan kodeistaan. Tätä synkkää Palestiinan historian jaksoa nimitetään "Nakbaksi". Nakba tarkoittaa arabiaksi "katastrofia". Nakba merkitsee hepreaksi "Shoah" hepreaksi. Shoah on termi, jota käytetään kuvaamaan Euroopan juutalaisten kokemuksia Hitlerin vallan aikana Euroopassa.

GAZAn nykyinen keskitysleiri juontaa juurensa jo vuoden 1948 Nakbasta. Israelin perustaminen maaksi, joka on avoin juutalaisille kaikkialta maailmasta, on ajanut palestiinalaisväestön ratkaisemattomaan loukkoon.

Vuoden 1948 jälkeen jotkut palestiinalaiset kykenivät jäämään Israeliin ja he saivatkin Israelin kansalaisuuden. Heidän jälkeläisensä muodostaa noin 20 prosenttia Israelin väestöstä. Monet prosessin läpikäyneistä joutuivat aluksi  sotilaalliseen valvontaan ja heitä syrjittiin. Syrjintä, joka liittyy esimerkiksi tietynlaisiin maakauppoihin, on jatkunut tähän päivään asti.


1967 - kuuden päivän sota

Vuonna 1967 kuuden päivän sodassa Israelin puolustusvoimat saavuttivat sotilaallisia voittoja koko alueella, joka YK:n päätöslauselmassa 181 oli varattu arabivaltiolle, mukaan lukien Gazan kaistale. Päätöslauselmassa 181 määrättiin myös, että Jerusalemin oli määrä olla kansainvälinen vyöhyke, jossa YK takaa muslimeille, juutalaisille ja kristityille yhdenvertaisen kohtelun. Tätä periaatetta rikotaan tällä hetkelläkin vakavasti.

Israelin valtaus palestiinalaisalueilla vuonna 1967, aiheutti ongelmia. Peräkkäiset Israelin hallitukset hyväksyivät laittoman sotilaallisen valloituksen torjuakseen kaikki vilpittömät yritykset luoda kahden valtion ratkaisu.

Oslon rauhanprosessi oli Israelin ja Palestiinan välisen konfliktin lähimmäksi päässyt tavoite kahden valtion ratkaisuksi. Yritys epäonnistui. Se ei perustunut vankkaan realistisen poliittisen ja logistisen kompromissin pohjalle. Sopimus johti Israelin pääministerin Yitzhak Rabinin salamurhaan vuonna 1995. Hänet murhasi kaikenlaisen palestiinalaisten kanssa solmitun rauhansopimuksen ankara vastustaja.

Rabinin salamurhan jälkeen Israelin poliittisen kulttuurin kirjo on siirtynyt pois kollektivistien kibbutsien ja työväenpuolueen valta-asemasta Israelin Knessetissä. 2000-luvulla on sen sijaan nähty hyvin aseistettujen juutalaisten uudisasukkaiden ja Länsirannan siirtokuntien politiikkaa siinä määrin, että kaikki alueelliset perustat on poistettu elinkelpoisen Palestiinan valtion perustamiselta.

Israelin hallitus vahvisti Gazassa  vuonna 2007 absoluuttisen valvonnan tavaroiden ja ihmisten liikkumiseen keskitysleiriin ja sieltä pois. Ulkovankilasta puuttuu elinkelpoisen talouden perusta.


Hamasin hyökkäys 7.10.2023 - hajota ja hallitse

Israelin siirtymistä oikealle vahvisti jo aikaisempi "false flag" - valehyökkäys, mikä tapahtui 11. syyskuuta 2001. Vahvat todisteet viittaavat siihen, että Israel First -partisaanit, joista monet ovat syvästi mukana sekä juutalaisen valtion että Yhdysvaltojen vallan dynamiikassa, olivat 9/11:n ensisijaisia ​​suunnittelijoita, toteuttajia ja sala-agentteja.

Benjamin Netanyahu, joka varttui pääosin Yhdysvalloissa, on 9/11 false flag -valehyökkäykseen kykenevä tyypillinen amerikkalainen siionisti. Toimiessaan 9/11 - tapahtuman valehyökkäyksen toimeenpanijana Yhdysvaltain asevoimat aloittivat ennakkoon hyvin suunnitellun sodan useiden muslimivaltioiden kanssa.

Netanyahu kertoi Likud-puolueen Knessetin jäsenille vuonna 2019:
"Jokaisen, joka haluaa estää Palestiinan valtion perustamisen, on tuettava Hamasin tukemista ja rahojen siirtämistä Hamasille... Tämä on osa strategiaamme - eristää Gazan palestiinalaiset Länsirannan palestiinalaisista."

Israelilla Yhdysvaltojen ja sen liittolaisten tukemana on kädessään sytytyslanka, jolla Gaza poltetaan maan tasalle. Länsimainen sotapropaganda vannoo Israelin oikeutta puolustautua hyökkääjää vastaan. Valhe uppoaa kuin kuuma veitsi voihin niille, joilta totuus on unohtunut tai joille se on valtamediassa tietoisesti vääristelty ja pinnallistettu.


Natsihistoriaa In Memoriam:

”Useimmat ihmiset tuntevat suurten keskitysleirien nimet – esimerkiksi Auschwitz , Buchenwald , Dachau ja Treblinka –, mutta harvat ymmärtävät, että nämä eivät olleet ainoita paikkoja, joissa natsit pitivät juutalaisia ​​ja muita vankeja . Jokaisella 23 pääleiristä oli alaleiri, niitä oli yhteensä lähes 900. Näihin kuului leirejä, joilla oli eufemistiset nimet, kuten "vieraiden lasten hoitolaitokset", joihin raskaana olevia vankeja lähetettiin pakkoabortteja varten.

Natsit perustivat noin 110 leiriä vuodesta 1933 alkaen poliittisten vastustajien ja muiden ei-toivottujen vangitsemiseksi. Määrä kasvoi, kun kolmas valtakunta laajeni ja saksalaiset alkoivat miehittää osia Eurooppaa. Kun US Holocaust Memorial Museum alkoi dokumentoida kaikkia leirejä, uskottiin, että luettelossa olisi yhteensä noin 7 000 leiriä. Tutkijat havaitsivat kuitenkin, että natsit perustivat noin 42 500 leiriä ja gettoa vuosina 1933-1945. Tämä luku sisältää 30 000 orjatyöleiriä; 1150 juutalaista gettoa, 980 keskitysleiriä; 1000 sotavankileiriä; 500 bordellia täynnä seksiorjia; ja tuhansia muita leirejä, joita käytettiin vanhusten ja sairaiden lopettamiseen; Vankien saksantaminen tai uhrien kuljettaminen tappamiskeskuksiin. Pelkästään Berliinissä oli lähes 3000 leiriä.

Näitä leirejä käytettiin useisiin tarkoituksiin, mukaan lukien: pakkotyöleirit, kauttakulkuleirit, jotka toimivat väliaikaisina väliasemina, ja tuhoamisleirit , jotka rakennettiin ensisijaisesti tai yksinomaan joukkomurhia varten. Valtaan nousustaan ​​vuonna 1933 natsihallinto rakensi joukon pidätystiloja vangitakseen ja eliminoidakseen niin sanottuja "valtion vihollisia". Suurin osa varhaisten keskitysleirien vangeista oli Saksan kommunisteja, sosialisteja, sosiaalidemokraatteja, romaaneja (mustia), Jehovan todistajia,  homoseksuaaleja ja henkilöitä, joita syytettiin "epäsosiaalisesta" tai sosiaalisesti poikkeavasta käytöksestä

Miljoonia ihmisiä vangittiin, pahoinpideltiin ja murhattiin järjestelmällisesti erilaisilla natsien leireillä. SS:n johdolla saksalaiset ja heidän työtoverinsa murhasivat yli kolme miljoonaa juutalaista pelkästään murhakeskuksissa. Vain pieni osa natsien leireillä vangituista selvisi hengissä. Jopa 15-20 miljoonaa ihmistä on saattanut kuolla eri leireillä ja getoissa.

 

Onko palestiinalaisilla vielä toivoa?

Israelin suorittama kansanmurha ja laajenevat sotatoimet Lähi-Idässä eivät onnistuisi ilman Yhdysvaltojen ja sen liittolaisten tukea. USA:n presidentinvaalit on tulossa. Onko kandidaateissa enää ainuttakaan vaihtoehtoa päättymättömälle sotimiselle, kun vasta valittu kongressin uusi puhemieskin, Louisianan Mike Johnsonkin on siionisti, eikä kyseenlaista Yhdysvaltojen miljarditukia Israelille. Johnson perusteli tukeaan tuhansia vuosia sitten kirjoitettuun jakeeseen: " Autuaita ovat ne, jotka siunaavat Israelia"!? Kuitenkin koko jae 1. Moos. 12;1-3 jatkuu: "... ja kaikki kansat maan päällä tulevat siunatuiksi sinun kauttasi".

Robert F. Kennedy, Jr., on sitoutumaton vaihtoehtomies, joka uskalsi haastaa tavanomaisen ajattelun monissa eri kysymyksissä, mutta edes Kennedy ei kyseenalaista Yhdysvaltojen tukea Israelille:

"Tämä häpeällinen, provosoimaton ja barbaarinen hyökkäys Israelia vastaan (Hamasin hyökkäys 7.10) ​​on tuomittava koko maailmassa ja samalla on yksiselitteisesti tuettava juutalaisvaltion oikeutta itsepuolustukseen", Bobby kirjoitti X:ssä samana päivänä. "Meidän on annettava Israelille kaikki, mitä se tarvitsee puolustaakseen itseään - nyt. Presidenttinä varmistan, että politiikkamme on yksiselitteistä, jotta Israelin viholliset ajattelevat pitkään ja hartaasti ennen kuin he yrittävät tehdä minkäänlaista hyökkäystäOnnittelen Bidenin Valkoisen talon voimakkaita tukilausuntoja Israelille hänen tarpeidensa hetkellä. Näiden hyökkäysten laajuus tarkoittaa kuitenkin todennäköistä, että Israelin on suoritettava jatkuva sotilaallinen kampanja kansalaistensa suojelemiseksi. Tukilausunnot ovat hyviä, mutta meidän on toimittava horjumattomilla, päättäväisillä ja käytännöllisillä toimilla. Amerikan on seisottava liittolaisenamme koko tämän operaation ajan ja sen jälkeen, kun se käyttää suvereenia oikeuttaan itsepuolustukseen."

Kiitos Bobby - riittää!!

Kaveri on mukamas sodanvastainen ehdokas, jonka kanta rauhaan ja diplomatiaan erottuisi selkeästi hänen demokraattisista ja republikaanisista kilpailijoistaan, on juuri määritellyt itsensä sotaa kannattavaksi lipunkantajaksi.

Mutta uskaltaako kukaan presidenttiehdokkaista vastustaa valtavaa sotateollista korporaatiota ja sen diktatuurista sotilasylivaltaa ilman pelkoa salamurhasta, niin kuin kahdelle Kennedylle jo aiemmin tapahtui?