keskiviikko 10. huhtikuuta 2024

Mihin valittaa valtakunnansyyttäjän tutkimattajättämis-päätöksestä

Jätin valtakunnansyyttäjä Ari-Pekka Koivistolle 21.3.2023 tutkintapyynnön niistä valtio- ja maanpetosrikoksista, joihin Suomen presidentit ovat syyllistyneet Mauno Koivistosta lähtien perustuslain vastaisilla menettelyillään ja tosiasiallisilla toimillaan luovuttamalla Suomen valtion suvereniteetin ylikansallisille toimijoille ja Natolle, sekä rikkoneet kansainvälisiä sopimuksia, joilla taataan rauha. He ovat myös toimillaan kiihottaneet sotaan. Sotapropagandaa on myös mm. Iltalehti levittänyt uutisoinnissaan. Sen vuoksi lehden päätoimittaja ja toimittajat olisi  saatettava rikosvastuuseen sotaan yllyttämisestä…

Päätös tutkimuspyyntöön Diaarinro SY/890/2024 valmistui 5.4.2024. Itse sain sen 8.4.2024, kun Yhdysvalloissa ja Suomen syyttäjävirastossa oli täydellinen auringonpimennys:

”En määrää esitutkintaa toimitettavaksi”

Päätös oli odotetusti saattohoito- testamentti Suomen kansan valtaoikeuksien lopulliselle menetykselle. Valta on nyt Yhdysvaltojen armeijalla, Washingtonin sotateollisella kompleksilla sekä suuri helpotus maansa myyneelle Suomen valtiojohdolle, Nato-militaristeille sekä sotaa lietsovalle medialle: - ”En määrää esitutkintaa toimitettavaksi”.

Valtakunnansyyttäjä perusteli päätöstä presidentin syytesuojalla, josta on säädetty erillinen Perustuslain 113 §:n säännössä kuvattu menettely. Presidentin rikosvastuun aloitteen tekijöinä toimivat oikeuskansleri, oikeusasiamies ja valtioneuvosto. Eduskunta päättää syytteen nostamisesta. Valtakunnansyyttäjällä ei itsellään ole toimivaltaa päättää syytteen nostamisesta presidenttiä vastaan, eikä valtakunnansyyttäjä siksi käytä itsenäisesti syyttäjän toimivaltuuksia tällaisessa asiassa. Myöskään median sotakiihotukselle ei ollut mitään näyttöä!?

Kiitos vaivasta

Kiitos valtakunnansyyttäjälle suuresta vaivasta ja nopeasta toiminnasta, jolla varmistettiin Suomen entistä pontevammat sotavalmistelut ja presidentti Stubbin omavaltainen menettely Ukrainan turvallisuussopimukseksi 10 vuodeksi yli vaalikausien ilman eduskuntakäsittelyä.

Entäs oikeuskansleri? Onko oikeuskanslerilla enää syyteharkintavaltaa vai ilmoittaako hän vain eduskunnalle,  kun Yhdysvaltojen miehitysjoukot saapuvat jo allekirjoitetulla DCA-sopimuksella, joka selättää suomalaisen lainsäädännön ja jota jo säilytetään Yhdysvalloissa ilman eduskunnan päätöstä?

Tietysti oikeuskansleri, oikeusasiamies, valtioneuvosto tai eduskunta olisivat voineet jo vuosia sitten tekaista syytteet mm. Naton kanssa solmitusta isäntämaasopimuksesta ilman eduskunnan päätöstä, Natosta ilman kansanäänestystä ja sotatoimista Ukrainassa ilman eduskunnan päätöstä, mutta kun kansanedustajat toimivat ilman virkavastuuta ja ministerivastuuta ei kukaan edes valvo?

Eduskunnan hallintomenettely- ja laillisuusvalvonta on jo vuosikausia ollut retuperällä, eikä korppi korpin silmää noki? Eduskunnan perustuslakivaliokunta valvoo itse itseään, kun esteellisyyspykälätkin ovat vain turhakkeita? Ja mitenkä valvoisivatkaan kun ei ole riippumattomia oikeusviranomaisia ja ylimmät oikeusviranomaiset ovat presidentin nimittämiä.

Suomi vapaassa pudotuksessa

Valtakunnansyyttäjän tutkimattajättämis-päätös varmistaa nyt pohjattoman laittomuuden jatkumisen.  Oikeusvaltioperiaatteesta ei ole mitään jäljellä? Maa on nyt vapaassa pudotuksessa. Ylimmät oikeusviranomaiset, joiden pitäisi valvoa laillisuutta ja ensisijaisesti vallankäyttäjiä, ovat osa kollegiaalista valtakorruptiota, jonka tehtävä on enää varmistaa vallanpitäjien syytesuoja?

Valtakunnansyyttäjän päätöksestä puuttui myös valitusosoite. Odotan siihen vielä syyttäjän kirjallista vastausta. 

Jääkö oikeustoimikeinojen pettäessä kansakunnalle enää oman käden oikeus? 
Laillinen yhteiskuntajärjestys on vaihdettu Naton ja Yhdysvaltojen ydinaseisiin ja Israelin sota-oppiin.


 113§ / Tasavallan presidentin rikosoikeudellinen vastuu

Jos oikeuskansleri, oikeusasiamies tai valtioneuvosto katsoo tasavallan presidentin syyllistyneen maanpetosrikokseen, valtiopetosrikokseen tai rikokseen ihmisyyttä vastaan, asiasta on ilmoitettava eduskunnalle. Jos eduskunta tällöin kolmella neljäsosalla annetuista äänistä päättää syytteen nostettavaksi, valtakunnansyyttäjän on ajettava syytettä valtakunnanoikeudessa ja presidentin on pidättäydyttävä siksi ajaksi toimestaan. Muissa tapauksissa presidentin virkatoimesta ei saa nostaa syytettä.  

Suomen Perustuslaki / https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990731


https://mvlehti.net/2024/04/12/mihin-valittaa-valtakunnansyyttajan-tutkimattajattamis-paatoksesta-kolumni/

sunnuntai 7. huhtikuuta 2024

Miten oli puolustuksemme laita 100 vuotta sitten ja nyt

Ensimmäinen maailmansota WWI alkoi kahdella pistoolinlaukauksella, kun Serbinationalisti Gavrilo Princip ampui 28.6.1914 Itävalta-Unkarin arkkiherttua Ferdinandin ja tämän vaimon Sarajevossa. WWI päättyi lopulta 11.11.1918 Versaillesin rauhaan ja merkitsi Saksalle suuria aluemenetyksiä ja sen asevoimia rajoitettiin.

Ensimmäinen maailmansodan mainingeista sisällissota

Bolsevikkien voimaantumisen huumassa Suomelle myönnettiin itsenäisyys 1917 tsaarin sortovallasta. Samalla Suomeen syntyi valtatyhjiö. Maa oli jakautunut punaisiin ja valkoisiin, jotka kilpailivat vallasta. Valkoiset edustivat porvarillista oikeistoa, joka halusi demokratiaa ja kapitalistista järjestelmää, punaiset edustivat työväestöä ja halusivat Suomeen kommunistisen järjestelmän.

Ensimmäisen maailmansodan jälkeenkin Eurooppa oli ruutitynnyri. Sota oli luonut alkuasetelman jo seuraavalle sodalle, joka sitten räjähti. Adolf Hitler oli ympärysvaltojen tukemana käyttänyt tehokkaasti ensimmäisen maailmansodan katkeria menetyksiä noustessaan valtaan. Seurasi maailmanhistorian suurin sota, josta Suomi selvisi alueluovutuksilla itsenäisyyttään menettämättä.

Pariisin rauhansopimus

Pariisin rauhansopimus solmittiin Pariisissa, Ranskassa 10. helmikuuta 1947. Toisen maailmansodan voittaneet liittoutuneet Yhdysvallat, Neuvostoliitto, Iso-Britannia ja Ranska neuvottelivat rauhansopimukset häviäjien eli akselivaltoina olleiden Italian, Romanian, Unkarin ja Bulgarian sekä niiden kanssasotijana taistelleen Suomen kanssa heinä–lokakuuhun 1946 pidetyssä rauhankonferenssissa. Häviäjävaltiot säilyivät itsenäisinä ja niillä oli mahdollisuus liittyä Yhdistyneisiin kansakuntiin.

Vapaaehtoisten suojeluskunnat

Ensimmäisen maailmansodan ja sisällissotien jälkeen rutiköyhä, itsenäisyytensä saavuttanut kansa alkoi ryhdistäytyä suunnitelmalliseen maanpuolustustyöhön. Ensimmäiset suojeluskunnat perustettiin syksyllä 1917 yksityisten aloitteesta. Suojeluskuntajärjestö toimi 1918 - 1944 vapaaehtoisena maanpuolustusjärjestönä. Järjestön ensisijaisena tehtävänä oli Suomen turvaaminen ulkoiselta uhalta.

Suomen Kuvalehti kertoi 1920- luvulla äärimmäistä köyhyyttä paenneiden suomalaisten siirtolaisten elämästä ympäri maailmaa. Lehti seurasi myös maan tapahtumia. Seuraava kooste on kuvalehden nro:sta 27/1921:

Miten on puolustuksemme laita

Jo artikkelin kuva kertoi kaiken? Suomen armeija näyttää maamme pinta-alaan verrattuna kirpulta, 30.000 miestä.

Helsingin suojeluskunnan päällikkö Von Gerich: 
”Katsokaamme nyt yllä olevaa kuvaa, miten eri valtiot ovat järjestäneet puolustuksensa. Ranska, joka on väittänyt taistelevansa militarismin murskaamiseksi, on noussut sotilasmahtien joukossa ensimmäiseksi, 809.000 miestä. Ranskan kanssa tasoissa ovat sen kanssa Puola, Etelä-Slaavia, Kreikka ja Belgia. Ainostaan Italia on pysynyt samana kuin ennen sotaa. Tulokas on myös Suomi pikku armeijoineen, joka on niin pieni, että vasemmassa kulmassa oleva pieni sotilas näyttää kirpulta. Voitokkaan Saksan mahtava sotavoima on kutistunut pieneksi kääpiöksi, joka on yhtä pitkä kuin ranskalaisen sotilaan kiväärintukki.

Puolustusvoimamme vahvuus 30.000 sotilasta on enemmän kuin riittävä huolimatta pitkästä maarajastamme. Jos pidämme armeijamme yhtenä kokonaisuutena, tulisi muiden maiden armeijoiden suhteessa niiden maarajoihin olla seuraavan vahvuisia: Ranskan 25.000, Saksan 36.000, Puolan 38.000, Etelä-Slaavian 25.000, Belgian 10.000, Kreikan 9.000 ja Italian 13.000…

Suomi katsoo tulevansa toimeen saman vihollisen kanssa kourallisella väkeä ja uskoo onnen huomaan loput huolet. Takaako meidän riippumattomuutemme tämä pieni sotilas, joka ulottuu ranskalaista sotilasta vain kengännyöreihin? Meillä on tosin suoja, jota ei kellään muulla ole, suojeluskuntamme, mutta onko niiden kasvatus ja varustukset sellaisia, että ne voivat korvata vakinaisia joukkoja?”

Miten on puolustuksemme laita 2024

1921 Suomen pikku sotilas ylttyi ranskalaisen sotilaan kengännauhoihin?  Nyt maamme reserviin kuuluu n. 870.000 suomalaista. Puolustusvoimien sodan ajan vahvuus on 280.000 sotilasta, jota vahvistetaan tarvittaessa muilla reserviläisillä. Varusmiespalvelun suorittaneiden miesten ja naisten asevelvollisuutta on tarkoitus nostaa 65 vuoteen.

Ensimmäisen maailmasodan jälkeen oli luotu alkuasetelma jo seuraavalle sodalle. Toisessa maailmansodassa liittoutuneet murskasivat Saksan. Sen jälkeen Saksa ja koko Eurooppa miehitettiin voittajavallan käenmunilla, amerikkalaisilla tukikohdilla ja kylmä sota ydinasevarusteluineen alkoi, samalla luotiin asetelma kolmannelle maailmansodalle.

Sotilaallinen ja poliittinen järjestelmä Euroopassa blokkiutui Yhdysvaltojen saneluun. Presidentti Koivistolla oli alusta asti EY-puuhastelujen aikana tiedossa, että Nato huolehtii EY/EU:n puolustuspolitiikasta. Sitä Koivisto ei kuitenkaan kertonut kansalle, eikä edes eduskunnalle. Suomen konkurssipesän selvityksen yhteydessä koko laiton EU-liittymissopimus on vielä kokonaan avaamatta, ennen kuin pesä on puhdistettu ja Suomen alasajon ja militarisoinnin vastuunkantajat selvitetty.

Euroopasta tehtiin Yhdysvaltojen siirtomaa

Toisen maailmansodan jälkeisestä häviöstä toipuva Suomi nousi nopeasti hyvinvointivaltioksi omalla kansankapitalismilla; omalla keskuspankilla ja omalla rahalla suuren itänaapurimme Neuvostoliiton rauhankumppanina.

Mutta kun Neuvostoliitto romahti, entisen Varsovan liiton reunavaltioihin jäi kylmän sodan jäljitä taas valtatyhjiö. Kun kommunismi kaatui, kapitalistinen järjestelmä laajeni nopeasti Naton sotilasliiton turvatakuina entisiin Varsovan liiton maihin. Kun Nato jyskytti Venäjän rajoja jo Ukrainassa, Venäjä älähti.

Ukrainan kriisi alkoi 24.2.2022 Putinin operaationa slaaviveljeskansojen välillä, johon Nato oli sotkeutunut jo 2014. Venäjän ja Ukrainan ”sisällissodan” seurauksena myös Suomi ja koko Skandinavia agitoitiin nopeasti Natorintamaan kaikki kansainväliset rauhansopimukset ja velvoitteet unohtaen. Koko Eurooppa on nyt militarisoitu Yhdysvaltojen aseilla ja Israelin sotaopeilla.

Hätä ei lue lakia

Suomi on Nato-osapuolena ja varomattoman presidentti Stubbin omavaltaisuuden seurauksena taas sodassa Venäjää vastaan. Olemme uponneet militarismin mustaan aukkoon, koska olemme vaihtaneet laillisen yhteiskuntajärjestyksen sotaterroriin.

Suomessa on maailman paras perustuslaki. Sen vankkumatonta itsenäisyyttä ja rauhaa vaalivat rikoslain valtio- ja maapetospykälät ovat edelleen voimassa. Valtio- ja maapetosrikoslait on nyt otettava käyttöön, jos aiomme vakauttaa rauhantilan omalla kamarallamme ja välttyä kahden ydinasevaltion eturintaman ruumispusseista.

Jos olisimme oikeusvaltio, jo vuosia sitten ylin valtiojohto olisi vastannut vinosta pinosta valtio- ja maanpetosrikoksia, joilla Suomen kansan päätösvalta on siirretty EU:n ylikansallisille toimielimelle ja Washingtonin aseteolliselle kompleksille, joka rikastuu sitä mukaa, kun sodat laajenevat ja aseita tarvitaan entistä enemmän.

Laitonta sotaintoa puuskuttava Suomi elää nyt Yhdysvaltojen raa-an sotapelin viimeistä näytöstä, ennen kuin miehitysjoukot saapuvat. Puolustusministeri Antti Häkkänen sai DCA- sopimuksen allekirjoitusvaltuutuksen Marinin hallitukselta jo 18.12.2023, ilman että eduskunta oli sitä edes hyväksynyt.

Venäjä on julistanut sotatilan

Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov ilmoitti 22.3.2024, että ”Venäjä ei voi sallia olemassaoloa rajojensa lähellä valtiolle, joka lupaa palauttaa Krimin sekä DPR:n, LPR:n, Hersonin ja Zaporozhyen alueet hallintaansa.”

Peto on irti! - Suomi on  sotatilassa! - Laillinen valtiosääntö on vaihdettu aseisiin! 

Enää meidät voi pelastaa ainoastaan oikeustoimet ylimmän valtiojohdon jatketuista valtio- ja maanpetoksista, jotka ovat johtaneet Suomen sotaan vastoin eduskunnan päätöstä ja kansalta mitään kysymättä. Yhdysvaltojen aseet eivät meitä pelasta, päinvastoin! 1300 km:n maaraja kahden ydinasevallan välillä vaarantaa koko maailmanrauhan.

-    Entäs presidentti Stubb

Alexander Stubb allekirjoitti 5.4.2024 Zelenskyn kanssa 10-vuotisen Suomen ja Ukrainan välisen laajan sotilas- ja turvallisuuspoliittisen sopimuksen, huomioimatta, että presidentti Zelenskyn virkakausi oli päättynyt ja maaliskuun lopussa ja näyttelijällä ei enää ollut kansan myöntämiä valtaoikeuksia. Ukrainassa ei ole enää edes demokraattisia vaaleja. Siellä on valtava diktatorinen median ja poliittinen sensuuri. - Solmiko presidentti Stubb sopimuksen diktaattorin kanssa?

Onko uusi virkaintoinen presidenttimme astunut pahaa aavistamatta entisten valtio- ja maanpetosten petollisiin liukumiinoihin, - valmiiksi katettuun Orpon oikeistohallituksen Nato-pöytään, jossa sekä presidentiltä, eduskunnalta, että kansalta on viety valtaoikeudet, koska Suomen ylimmät oikeusviranomaiset eivät ole olleet vuosikymmeniin tehtäviensä tasalla?

Presidentti Stubbin omavaltainen 10- vuoden sitoutuminen Ukrainan puolustussopimukseen yli vaalikausien ilman eduskunnan päätöstä lisää myös suomalaisten hirmuista velkataakkaa. 
Entä Kremlin sodanjulistuksen jälkeen? 
Tekeekö Stubbin turvallisuussopimus Suomesta aloitteellisen osapuolen Venäjän vastaisessa sodassa, kun Nato ja Yhdysvallat ovat moneen kertaan ilmoittaneet, etteivät ne ryhdy avoimeen sotaan Venäjää vastaan? 
 
Myös ulkoministeri Elina Valtonen on  uhonnut, että "Ukrainalla on oikeus tehdä iskuja Venäjän maaperälle." - Mitäpä muutakaan kuin sotaan kiihottamista? 
Edes Natokokouksissa silmä mustana edustavalle kokousväelle ei kyetä takaamaan turvatakuita? Ihmekös tuo, - mitä pienempi maa, sitä kiihkeämpi sotainto?

Suomen 2024 puolustusbudjetti

Ylivelkaantunut ja konkurssikypsä Suomi panostaa entisestään puolustuskyvyn vahvistamiseen, Nato-jäsenyyteen ja Ukrainan tukemiseen. Talousarviossa vuodelle 2024 ennustetusta bruttokansantuotteesta osuus on 2,3%.

Valtionvarainministeri Purran pitkien leikkauslistojen vastapainona vahvistetaan kriisiajan sotamenoja: 
Lisätalousarvioesitys sisältää yhteensä 579 miljoonaa euroa luovutetun materiaalin korvaamiseen vuodesta 2024 alkaen. Aiemmin korvaaviin hankintoihin on myönnetty 776 miljoonaa euroa. Edellä mainitut rahoituskokonaisuudet budjetoidaan vuosille 2023-2028 noin 1,36 miljardin euron arvoiselle Ukrainan materiaalituen korvaushankinnat 2023 -tilausvaltuudelle.”

Suomi on tukenut Ukrainaa jo n. 3 miljardilla!

Onko proxy-sodasta ja miljardien tuesta aseapuineen myös tuleville vuosille yli hallituskausien eduskunnan päätöstä? - Kenen pitäisi tietää ja valvoa?

-     - Onko oikeuskansleri, eduskunnan oikeusasiamies ja valtakunnansyyttäjä vieläkään hereillä?


https://mvlehti.net/2024/04/08/suomen-puolustus-100-vuotta-sitten-ja-nyt-kolumni/

perjantai 5. huhtikuuta 2024

Kornetin lapsenlapsi tsaarin armeijasta

   Kuka minä olen - mistä tulen - minne menen?

Ensimmäisessä maailmansodassa v. 1914-1918 keskenään taistelivat Saksan ja Itävalta-Unkarin johtamat keskusvallat, sekä lähinnä Iso-Britannian, Ranskan, Venäjän ja Yhdysvaltojen muodostamat ympärysvallat. Sota päättyi keskusvaltojen tappioon ja se muutti Euroopan valtion rajoja perinpohjaisesti. WWI päättyi lopulta 11.11.1918 Versaillesin rauhaan.

Suomi  oli ensimmäisessä maailmansodassa vielä Venäjän vallan alla, eikä maassa käyty aktiivista sotaa. Venäläiset miehittivät Suomea ja rakensivat tänne bunkkereita ja muita puolustusasemia. Mutta WWI oli mylläkkä, jonka seurauksena valtavat muutokset alkoivat tapahtua valtavalla nopeudella. Rytäkän seurauksena Neuvostovenäläiset bolsevikit antoivat Suomelle itsenäisyyden ja tsaari kukistettiin.

Omat juureni Itä-karjalan Aunuksessa

Ensimmäisen maailmasodan aikana Itä- karjalainen isoisäni, Aunuksessa asuva Kenjärven Ivan Okuloff ( Okula - syntyi 18.8.1896) liittyi 18-vuotiaana tsaarin armeijaan ja siellä ratsuväkeen, jota pidettiin erittäin vaativana ja arvostettuna aselajina. Hän taisteli muun muassa Puolassa Galizian maakunnassa ja rohkeana nuorukaisena kohosi vähitellen kornetiksi. Galiziassa hän sai ansioistaan Yrjönristin, joka olisi suonut hänelle eläkkeen. Hän taisteli myös Ukrainassa Dniepr-joella, jossa hän teki uhkarohkean  tiedusteluretken saksalaisten puolelle ja sai saalikseen ukkomauserin ja ansioistaan toisen Yrjönristin. 

Sitten kun talvisota alkoi, isäni perhe pakeni rajan takaa evakkona Suomeen, kun isoisä jäi rintamalle, mutta ei onneksi tuotu ruumispussissa takaisin.


Vaikka oma, viime vuosisadan maailmansotien jälkeinen sukupolveni ei ole vielä kokenut pään päällä ujeltavia pommituksia ja sodan kauhuja, esivanhempien sotatrauma siirtyy seuraaville sukupolville tavalla tai toisella. 

Oma isoisäni ei koskaan selvinnyt kotinsa menetyksestä. Onneksi suomalainen Pertti Virtaranta, suomalainen kielitieteilijä ja merkittävä itämerensuomalaisen kulttuurin tutkija oli toimittanut kirjasarjan ”Lyydiläiset tekstit”, johon hän oli taltioinut tarkkoja muistelmia entisestä elämäntavasta ja paikalliskulttuurista perheineen, sukuineen ja taloineen. 
Virtaranta oli liikkunut mm. lyydiläisten, karjalaisten, tverinkarjalaisten, vepsäläisten ym. itämerensuomalaisten kansojen kielitutkijana.

Alle kouluikäisenä isoisä oli ottanut minut moneen kertaan polvelleen, avannut kirjan kartan kohdalla ja sitten alettiin piirtää karttaa tylsällä lyijykynällä voipaperin läpi.  - Mikä se on? - kyselin, kun piirsin suttuista karttakuviota järven päälle.

-     - Ei sinun tarvitse tietää, ukki oli sanonut. – Mutta sinun pitää aina muistaa!

Vasta kymmeniä vuosia myöhemmin, kun sain perinnöksi saman kirjan ja avasin sen, ymmärsin. Kirja avautui Kenjärven Munjärven kartaksi. Virtarannan 3 kirjaa, joiden teksti on sekä suomeksi, että lyydiksi, - oma rajakarjalainen äidinkieleni. 

Selvähän se, että kirjasarja taikoineen ja loitsuineen vei mennessään. Olin löytänyt juureni ja sielullisen kotini, karjalaisen kulttuuriperinnön, jonka sain isoisän tärkeimpänä henkisenä lahjana. 

Ukki ei koskaan selvinnyt monien poltettujen kotien; sotien, menetysten ja tuhon tuskasta. Kokemusta ei voi siirtää?


Haudalla itkijä:
Oma sukupolveni on saanut kokemuksen rauhan ajasta. 
Sekin on nyt loppu. Suomi, Skandinavia ja koko Eurooppa on militarisoitu sotatantereeksi ja uponnut Naton sotasaappaitten mustaan aukkoon Yhdysvaltojen aseilla ja Israelin sotaopeilla.


Tekstin kuvat Vapaussoturi lehdestä. Tekstin lehteen on toimittanut setäni Vilho Oksiala

 


torstai 4. huhtikuuta 2024

Tutkintapyyntö valtakunnansyyttäjälle jatketuista valtio- ja maanpetoksista

 - ja lisää bensaa sotaliekkeihin DCA-sopimuksella?

Yhdysvaltojen ja Suomen kahdenvälisen DCA-puolustussopimuksen hallituksen esityksen luonnos on kansalaisten lausuntokierroksella. Asia on menossa eduskuntaan kesäkuussa. Lausunto on annettava 12.5 mennessä, vaikka valtioneuvosto hyväksyi ja antoi ministeri Häkkäselle allekirjoitusvaltuutuksen jo 18.12.2023 Yhdysvalloissa.

Annetaanko enempää miettimättä pyydetty lausunto, jolla pelkästään lisätään bensaa Suomen nykyisen mielivaltaisuuden ja laittomuuden liekkeihin, vai ryhdytäänkö hankkimaan sammutuspeitteitä ja tukahduttamaa nopeasti eskaloituvat sotatoimet?

Kuten muistetaan, myös Natosopimus oli ilman kansanäänestystä lausuntokierroksella. Lausuntoja annettiin n. pari tuhatta, joista yli 99% sopimusta vastustavia – ihan turhaan!?

Lausuntopyynnöillä johdetaan kansalaiset harhaan ylläpitämällä valheellista illuusiota, kun kaikki kansalaisten valtaoikeudet ja oikeussuojakeinot on jo mitätöity vuosikymmeniä sitten ja Suomea ohjataan Brysselistä, sekä DCA-sopimuksen mahdollisen hyväksymisen jälkeen suoraan Washingtonista?

Kansalaisten kaikki oikeussuojakeinot mitätöity

Suomi on militarisoitu kansalta mitään kysymättä ja johdettu sotaan.

Koko Skandinavia on militarisoitu ja valmistuu laajeneviin sotatoimiin. Naton piti antaa turvatakuut, mutta sillä varmistettiinkin vain sotilasliiton entistä ahneemmat asekaupat ja sotavarustelu, jota valtamedia on täysin kritiikittömästi ihannoinut. Sotapropagandan valtavirrassa sotakiihkon panokset ovat vain kasvaneet, kun paljastui, että Suomi on tarkoitus miehittää myös Yhdysvaltojen sotajoukoilla tukikohtineen. 15 Yhdysvaltojen tukikohtaa vastoin ”Pariisin rauhansopimusta” ja Venäjän kanssa solmittua ns. ”Naapuruussopimusta”, joissa on vahvistettu molemminpuolinen hyökkäämättömyys ja ystävyys ovat kuin bensaa liekkeihin kahden ydinasevallan välillä. Kuka kantaa vastuun sotarikoksesta?

Tutkintapyyntö valtakunnansyyttäjälle jatketuista valtio- ja maanpetoksista

DCA-sopimus on nyt lausuntokierroksella. Jos Suomi olisi oikeusvaltio, sen kallispalkkaisilla oikeuskanslerilla, eduskunnan oikeusasiamiehellä ja valtakunnansyyttäjällä hätäkellot soisivat? - Mutta kun ei? Mitään ei tapahdu, vaikka suomalaisten kansansuvereniteetti on hävitetty jo vuosikymmeniä sitten ja edessä odottaa oikeusvaltioperiaatteensa myyneen ja aseisiin vaihtaneen maan valtava jälkipyykki menneitten valtio- ja maanpetosten osalta, joilla Suomen kansan suora päätösvalta on eliminoitu ja demokratia tuhottu. 

Onneksi 21.3.2024 on valtakunnansyyttäjälle jätetty tutkintapyyntö Suomen ylimmän valtiojohdon epäillyistä valtio- ja maanpetoksista jatkettuina rikoksina, jotka ovat johtaneet Suomen nykyiseen sotatilaan. Valtakunnansyyttäjälle toimitetussa asiakokonaisuudessa on tutkimuspyyntöä laajennettu koskemaan myös valtamediaa, jonka jatkuvaa sotapropagandaa epäillään sotaan yllyttämiseksi.


Pelastetaan oikeusvaltio

Pyhäinpäivän aattona 31.10. 1517, viisisataa vuotta sitten, Martti Luther, munkki ja professori naulasi 95 teesiä Wittenbergin linnankirkon oveen. Siitä alkoi kirkon vallankumous. Teesit koskivat aneita ja kirkon niillä käymää kauppaa. Aneita oli alettu markkinoida suurella menestyksellä sielun pelastukseksi: ”Kun raha kirstuun kilahtaa, niin sielu taivaaseen vilahtaa.”

Tänä päivänä kukaan ei enää maksa aneita sielun pelastuksesta. Sen sijaan ylivelkaantuneen maan ja kansan pelastamiseksi markkinoidaan aseita ja sotajoukkoja ja ummistetaan silmät totuudelta; - sadoilta, tuhansilta ja miljoonilta sodissa teurastetuilta uhreilta. Kun oikeusvaltion periaatteet ja diplomatia pettävät, tartutaan aseisiin, väkivaltaan ja vahvemman oikeuteen. Se tie johtaa tällä menolla viimeiselle tuomiolle, ydinsotaan.

Sotien on loputtava ja ne loppuvat niin kuin anekauppa aikoinaan, kun kansalaiset ryhtyvät vaatimaan korruptoituneen vallankäytön sijasta rehellisiä oikeusvaltioperiaatteita. 
Siksi oikea osoite ulkoministeriön pyytämälle DCA-lausunnolle on oikeuskansleri, eduskunnan oikeusasiamies ja valtakunnansyyttäjä, joille jokaisen perustuslakia kunnioittavan kansalaisen olisi tehtävä tutkintapyyntö myös DCA-sopimuksesta jatkettuna ja törkeänä valtio- ja maanpetosrikoksena. On tärkeää osata kolkuttaa oikeita ovia, kun eduskunta ei enää edusta Suomen kansaa!?

Entäpä, jos kyseiset viranhaltijat eivät hoida hommiaan?
 Jos mitään lausuntoja ei kuulla, kun DCA-sopimusta peilataan valtio-ja maanpetosrikoksiin? - Kuka valvoo?

Onko pukki kaalimaan vartijana? 

Onko suomalainen maantapa ja valtakorruptio tappanut jo kansalaisten viimeisetkin toivonkipinät, joidenka mukana hiipuu toivo Suomen pelastamisesta kahden ydinasevallan eturintamasta? 
Periksi ei anneta, vaikka maan ylin valtiojohto on jo ylpeästi uhrannut maan ja kansansa Yhdysvaltojen ja Naton etuvartioon! 
 

Ovatko Suomen laillisuutta valvovat rikosoikeusviranomaiset vielä herätettävissä?

 

 

Liitteitä:

Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle Suomen ja Yhdysvaltojen välillä tehdyn puolustusyhteistyösopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi ja siihen liittyviksi laeiksi. https://api.hankeikkuna.fi/asiakirjat/95a8ccfa-3ca6-437b-a84d-f7529c70aed1/a069ac12-6256-4b90-b847-74bfd0fe0282/ESITYS_20240328140426.docx–

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/36586/2023

https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=cbe78f51-50b9-4430-8439-f6d495d912ba

Puolustusyhteistyösopimus suomeksi: http://www.eitukikohtia.fi/wp-content/uploads/2023/12/DCA-sopimus.pdf

Paljon materiaalia asiaan liittyen löytyy nettisivulta  www.eitukikohtia.fi

https://mvlehti.net/2024/04/04/dca-sopimus-tutkintapyynto-valtakunnansyyttajalle-jatketuista-valtio-ja-maanpetoksista-kolumni/

tiistai 12. maaliskuuta 2024

Jaanalla on asiaa

Jaana Kavonius on pannut itsensä likoon. Hän on paljastanut alastoman totuuden virkamafiasta kursailematta, kaunistelematta tai mitään silottelematta. Hän on tehnyt kanteluita Suomen valtio- ja maanpetoksista. Pieni valomiekkaansa heiluttava Totuuspuolueen puheenjohtaja on nyt etsintäkuulutettu, noitavainot alkaneet. Jaana on ilmoittanut hakevansa turvapaikkaa Slovakiasta ja Unkarista. Miten voimme auttaa?

Jaana on pyytänyt apua itselleen ja perheelleen. Hän on piiloutunut, eikä enää asu Suomessa. Mutta tuleeko apua Slovakiasta tai Unkarista? - Jos ei, niin mistä?

Euroopan Neuvosto

Suomi on vielä Euroopan Neuvoston jäsen, vaikka kaikki oikeusvaltioperiaatteet on jo tuhottu ja kansalaisilta viety perus- ja ihmisoikeudet, sekä todelliset demokraattiset osallistumismahdollisuudet nykyisessä totalitaristisessa puoluediktatuurissa. Sama tilanne on koko Euroopassa. Euroopan unioni, joka perustettiin rauhanliitoksi, on muuttunut Yhdysvaltojen diktatoriseksi sotilasliitoksi, jossa kansalaisia tarvitaan enää kasvavien sotamenojen maksumiehiksi ja verisille taistelutantereille eturintamaan.

Me kaikki tarvitsemme turvapaikkaa

Jaana tarvitsee turvapaikkaa, me kaikki tarvitsemme nyt turvapaikkaa? Minne mennä? Koko Skandinavia militarisoitu. EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikasta vastaa maailman ydinaseisiin tukeutuva sotilasliitto, jonka raaka militarismi on tuhonnut läntiset oikeusvaltioperiaatteet.

Joutaako myös Euroopan Neuvosto romukoppaan

Euroopan neuvosto on maanosan johtava ihmisoikeusjärjestö. Se perustettiin Lontoossa 5.5.1949. Sillä on ollut uraauurtava rooli kuolemanrangaistuksen poistamisessa. Vuonna 2002 hyväksytyssä kolmannessatoista pöytäkirjassa kuolemanrangaistus jäi Euroopassa historiaan. Vuoden 1997 jälkeen neuvoston 46 jäsenmaassa ei ole enää toimeenpantu yhtään kuolemanrangaistusta.

Onko Euroopan neuvosto enää muuta, kuin luurankoja koliseva virastohirviö? Elääkö se vieläkin menneen maailman lumoissa, kun koko Eurooppa on jo tulessa ja keskellä Eurooppaa riehuu raaka sotatila?

Ihmisoikeudet jo tuhonnut EU nojautuu Yhdysvaltojen ydinaseisiin. Ilman EU:n terroristisen tukijalan aseapua Israelille, Gazan kansanmurha olisi jo estetty?

Mitä vaikutusvaltainen Euroopan neuvosto on tehnyt? - Kuolemanrangaistus on poistettu. Siviililainsäädännössä murhat eivät vanhene koskaan? Mutta kansanmurhat joukkotuhoaseilla ja ydinaseilla jatkuvat, niihin valmistaudutaan. Miksi kukaan ei puutu? Ukrainassa, keskellä Eurooppaa on jo kuollut satoja tuhansia venäläisiä ja ukrainalaisia, kun kuolemantuomiot kielletty? Mutta eikö sotatila ole kollektiivinen kuolemantuomio kaikille sotilaille?

Kolkuttavalle avataan

Jaana lapsineen kolkuttelee nyt kivikovaan sotaterrorismiin uponneen eurooppalaisen ihmisoikeuskäytännön suljettua linnaketta, jossa henkilökohtaiseen itsemääräämisoikeuteen perustuvalla vapaudella tai todellisilla kansalaisoikeuksilla ei enää ole merkitystä. Luultavaa, että Slovakia ja Unkari torppaavat turvapaikka-anomuksen, jota perustellaan muodollisesti Suomen oikeusvaltioperiaatteilla. Todennäköistä, ettei Jaanan lisäksi kukaan muukaan eurooppalainen ihmisoikeuksiaan vaativa kansalainen saa turvapaikkaoikeutta enää ainoassakaan Euroopan neuvoston jäsenmaassa. Koko Eurooppa on vajonnut pimeyteen.

Venäjä liittyi Euroopan neuvostoon 1996 ja jätti eroanomuksen 2022. Suomen valtuuskunnan puheenjohtaja Kimmo Kiljunen oli todennut istunnossa, että ”Venäjän itsevaltaisen hallinnon suurin uhka on aito demokratia. Ukrainassa taistellaan myös venäläisten ihmisten oikeudesta demokratiaan”.

Yhdysvaltojen militarismia demokratian nimissä on viety iät ja ajat. Nyt se on omaksuttu myös surkean heikossa Euroopassa. Mutta se, onko demokratia todellista, paljastuu vasta, kun peilataan sitä yksityisen kansalaisen mahdollisuuksiin puolustaa itseään, perhettään ja ihmisarvoaan vainolta, kidutuksilta ja sodilta.

Pelkää pahinta, mutta toivo parasta Jaanan turvapaikkahakemukselle

Jaanalla on paljon tukijoita yli puoluerajojen. Petettyjä, uskonsa menettäneitä kansalaisia on jo paljon. Tosiasia, ettei Suomen korruptoituneelle virkakoneistolle kukaan enää mahda mitään. Liisa Mariapori, Yrittäjien tuki ry:n puheenjohtaja on yrittänyt saada audienssia oikeusministeri Leena Merelle ja pääministeri Petteri Orvolle esittääkseen hätähuutonsa nykyisten virkakorporaatioiden laittomuuksien laajuudesta ja syvyydestä, mutta turhaan:

Mitä rikollisempi virkamies, niin sitä suuremman viran hän valtionhallinnossa saa ja on saanut ja me yrittäjät ja kansalaiset emme saa asiassamme oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä oikeudesta puhumattakaan. Tähän saakka oikeusministerit ja presidentit ovat vastanneet, että nämä kaikki oikeudenloukkaukset, väärät tuomiot, virheelliset poliisitutkinnat, laittomat ulosotot, virheelliset verotukset jne. ovat yksittäistapauksia ja siksi niihin ei puututa eli poliittinen johtomme näyttää hyvin olevan tietoinen asioista, mutta kukaan ei vain halua/viitsi/uskalla puuttua asiaan.”

Suomi ei ole oikeusvaltio

Liisa Mariapori:
Koska Kavonius on tehnyt todella merkittävän työn tämän ongelman esille tuomisessa, niin meidän kaikkien pitäisi asettua nyt tukemaan Jaanaa, koska kyse ei ole ainoastaan Jaanasta, vaan meistä kaikista, jotka olemme joutuneet oikeudenloukkausten kohteeksi Suomessa ja meitä on todella paljon. Nämä ryöstöt ja oikeudenloukkaukset alkoivat siitä, kun presidentti Mauno Koivisto määräsi 6.5.1992, että "instituutiot eivät saa oikeuslaitoksissa hävitä" ja sillä tiellä olemme edelleen.

Presidentti Mauno Koivisto ja pääministeri Esko Aho sitoivat meidät vuonna 1992 YK:n Agenda 21 "Kestävän kehityksen ohjelmaan", jonka nimeksi muutettiin vuonna 2015 YK:n Agenda 2030, joka tähtää uuteen maailmanjärjestykseen, jossa kaikki kansallisvaltiot lopetetaan, ihmiskunnan määrää rajusti vähennetään ja muodostetaan yksi maailmanlaajuinen hallitus jne. Suomen kansalle tätä on markkinoitu hyvänä asiana, mutta todellisuudessa kansalle ei jää muuta kuin orjan asema ja orjat eivät saa omistaa mitään, ei edes lapsiaan.

Jaana Kavonius on siis tehnyt ja tekee niin merkittävää työtä meidän kaikkien hyväksi, että minun pyyntöni teille kaikille on, että tuemme häntä ja hänen pyrkimyksiään ja viemme jokainen näitä asioita eteenpäin omalla tavallamme, koska kansa ei tällä hetkellä oikeasti ymmärrä, mitä Suomessa tapahtuu, on tapahtunut jo 32 vuotta, kun kansalta on viety kaikki oikeudet rikollisen ja korruptoituneen virkakoneiston avulla. Jos poliittinen johtomme saadaan puuttumaan asiaan, niin uskon, että yhdessä saamme muutettua Suomen taas oikeusvaltioksi, jossa jokainen kansalainen saa asiassaan oikeutta. Rikollinen virkakoneisto on saatava vastuuseen teoistaan.” Liisa Mariapori

Kiitos Liisalle ja kaikille Jaanan tukijoille!

Enää jäljelle  jääkin vain yksi kysymys?

-     Onko Euroopan neuvosto vakavista epäilyksistä huolimatta todellinen vai pelkkä paperitiikeri? Jokainen neuvoston jäseneksi liittynyt maa on sitoutunut sallimaan itseensä kohdistuvat riippumattomat valvontamekanismit, joilla arvioidaan asianomaisen maan ihmisoikeustilannetta ja demokraattisia käytäntöjä?

-     Miten saadaan Euroopan neuvosto vihdoinkin vakuutettua siitä, että korruptioon uponnut Suomi on kiireesti erotettava? Jaanalla on asiaa!

Jahttps://mvlehti.net/2024/03/12/jaanalla-on-asiaa-mielipide/

sunnuntai 3. maaliskuuta 2024

Stubbin kausi siirtää Suomen militaristiseen ydinaseterrorismiin

 

Korpraali Alexander Stubbille ei jäänyt varusmiespalvelusta montaa natsaa, mutta sitäkin enemmän transatlanttisen Naton ydinaselobbarin sotaintoa, kun hän heti 1.3.2024 presidentiksi nimityksensä jälkeen tekee ensimmäisen virkamatkansa Washingtonin sotahaukkojen alaisuudessa 4.3.24 Nordic Response-sotaharjoitukseen Pohjois-Norjaan yhdessä Norjan pääministerin Jonas Gahr Stören kanssa. 

Washington on tyytyväinen kun entiset Suomen puolustusvoimien ylipäällikön sulat on nyt kynitty ja Suomi vallattu kiltiksi uhrilampaaksi Naton marssijärjestykseen rynnistämään kohti Uralia. Yhdysvaltojen puolustusministeri Lloyd Austin on jo ilmoittanut, että jos Ukraina häviää, edessä on sota Venäjää vastaan. 

- Onko myös Stubb valmis aloittamaan hyökkäyssodan, kun komento käy?

Onko isännälleen kuuliainen ja isänmaansa pettänyt Stubb valmis uhraamaan Suomen kansan lihamyllyyn Yhdysvaltojen geopoliittisten etujen takia? Odottaako meitä Ukrainan kohtalo? 

Massiiviset sotaharjoitukset alkamassa

Norjan johtama suuri Nordic Response 24 -sotaharjoitus tapahtuu Suomen, Ruotsin ja Norjan pohjoisosissa. Kyseessä on Puolustusvoimien historian suurin kansainvälinen harjoitus, sekä ensimmäinen kerta, kun Suomi puolustusliittolaisena osallistuu Nato-operaatioon.

Nordic Response sotaharjoitukseen maalla, merellä ja ilmassa osallistuu yhteensä noin 20 000 sotilasta 14 eri maasta. Suomesta harjoitukseen osallistuu noin 4 100 sotilasta ja 700 ajoneuvoa. Harjoitus päättyy 15.maaliskuuta.

Suomen alueella harjoittelee ja liikkuu suomalaisten sotilaiden lisäksi noin 3 000 ruotsalaista, 450 ranskalaista ja noin 50 brittiläistä sotilasta.

Harjoitustoimintaa on myös merellä, missä muun muassa Tromssan ja Finnmarkin edustan vesillä liikkuu Norjan puolustusvoimien mukaan yli 50 sukellusvenettä, fregattia, korvettia, lentotukialusta ja erilaisia maihinnousualuksia.

Skandinavia militarisoitu ja miehitetty

Historian lehti on lopullisesti käännetty Suomessa Sauli Niinistön presidenttikauden jälkeen. Demokratia vaihdettiin hiljaa hissutellen vuosien varrella valtio- ja maanpetoksellisesti nykyiseen militaristiseen ydinaseterrorismiin. 

Stubb oli jo vaalikeskusteluissa etukäteen ilmoittanut jäädyttävänsä suhteet Venäjään ja virkaanastumisensa jälkeen venäjäsuhteet ja Pariisin Rauhansopimus on jo haudattu ikiroutaan, kun herra korpraali vakuutti heti, että ”ydinasepelotteen pitää olla Suomessa todellinen"
Voimainsa tunnossa olevan pikku korpraalin päätä ei enää käännä edes jäänsärkijät rauhanomaiseen liennytyspolitiikkaan, kun hän samalla tuomitsi Venäjän Navalnyin kuolemasta yhtä tiukasti: ”Navalnyin kuolema on eräänlainen symboli sille, missä tilassa Venäjä tällä hetkellä on. Ihmishengellä ei näytä olevan minkäänlaista merkitystä. Ihmishenki pystytään tappamaan ilman, että olkaa kohautetaan.” 
- Ydinsateenvarjon alla on pikku korpraalin helppo uhota?

Sori vaan Stubb, mutta ydinaseet ovat jo laittomia ja nykyisillä joukkotuhoaseilla tehdään kansanmurhia. -Ei kai Suomi saanut presidentikseen ihmiskunnan vihollista?

Saiko Suomi presidentiksi ramman ankan? 
Subliikilla maailmanmiehellä on kyllä kansainväliset verkostonsa, mutta ei vielä edes minkäänlaisia diplomaattisia kykyjä; - enemmän intoa kuin taitoa. 
-”Sori siitä?” 

- Entäpä siitä, kun Suomea valmistellaan nyt vakaasti sotatoimiin ja Naton sotaretkiin ympäri maailmaa?

-    - Onko myös Suomen valtaoikeutensa menettänyt, moneen kertaan petetty kansa valmis entistä terroristisimpiin kansanmurhiin?


h  https://mvlehti.net/2024/03/04/korpraali-stubbin-virkapuhe-kommentoituna-video-kolumni-suomi-siirtyy-militaristiseen-ydinaseterrorismiin/

perjantai 23. helmikuuta 2024

Sotahaukka vai rauhankyyhky


Ihminen (Homo sapiens) on enää ainoa nykyisin elossa oleva kädellisten (Primates) heimoon kuuluva nisäkäs. Meitä on yli 8 miljardia, - sotahaukkoja vai rauhankyyhkysiä? Tekeekö "ihmisenä oleminen" tästä eläimestä niin ylivertaisen, että se oikeuttaa tappamaan toinen toisensa ja samalla muut nisäkästoverimme? - Ihmispeto on irti!

Läntinen Homo Sapiens kuvittelee itsensä ”yli-ihmiseksi”, jolla on oikeutus riistää muut kehitysmaat ja hyväksikäyttää planeetan resurssit omiksi tarpeiksi alistamalla koko maailman.
Asuuko meissä kaikissa pieni Hitler? Sotien raunioittamassa todellisuudessa yritämme varmistaa paremmuutemme entistä kehittyneimmillä joukkotuhoaseilla. Ylpeytemme ei ole vielä taipunut, vaikka olemme vain yksi entisestään uhanalaisempi eläinlaji toisten joukossa. Vaikka sodat kiinnittävätkin nyt kaiken huomiomme, todellinen sodankäynti tapahtuu ihan toisissa sfääreissä.

Nykyinen megalomaaninen ihmiskäsityksemme ihmisen ylivertaisuudesta muuhun luomakuntaan tuhoaa kiihtyvää vauhtia elämän perusedellytyksiä. 
Niin kauan kuin luonto ymmärretään pelkäksi kuolleeksi raaka-ainepankiksi, kiihdytämme oman lajimme loppua. Elämme keskellä kuudetta sukupuuttoaaltoa ja ydinaseiden aikakaudella tämä viimeinen aalto saattaa yltyä sellaisiin myrskylukemiin, että enää ei jää edes muistoa, saatikka päivämäärää viimeisestä ihmisestä. Tuomionpäivän kello antaa meille muutaman sekunnin armonaikaa.

Viimeinen Martha

Vuonna 1914, ensimmäisenä päivänä syyskuuta vähän ennen yhtä iltapäivällä, lähes 29-vuotias rähjäinen ja tärisevä, lajinsa viimeinen Martha-kyyhky kuoli häkkiinsä Cincinnatin eläintarhassa. Muuttokyyhky on yksi niistä harvoista eläimistä, joiden sukupuuton päivä ja kellonaika tunnetaan tarkalleen.

Edesmennyt muuttokyyhky Martha asusti Pohjois-Amerikan itäosia. Se oli aikoinaan maailman runsaslukuisin lintu. Kantaan saattoi kuulua lähes viisi miljardia lintua.

Ornitologi John James Audubon (1785–1851) kuvailee päiväkirjassaan muuttokyyhkyjen parven, jonka ohilento peitti auringon kolme peräkkäistä päivää. Kyyhkyjä oli ilmeisesti satoja miljoonia, luultavimmin yli miljardi?

Tämä maailman runsaslukuisin lintulaji oli helppo saalistettava. Riitti, että pyssy suunnattiin kohti taivasta ja laukaistiin. Yhdellä ainoalla laukauksella saattoi tiputtaa taivaalta kymmeniä lintuja vielä 1800-luvun Yhdysvalloissa. Kyyhkyt olivat taivaan mannaa ja niin halpoja, että niillä ruokittiin köyhät, orjat ja siat.

Junalasteittain metsästäjiä saapui muuttoreittien varrelle. Kyyhkyjä ammuttiin – erään Thomas Cawleyn vuonna 1851 siskolleen kirjoittamassa kirjeessä kuvataan, kuinka Clevelandissa, Ohiossa sadat miehet ja pojat seisoivat ulkosalla aamuvarhaisesta iltahämärään kaiken aikaa ampuen. Lisäksi niitä pyydettiin erilaisilla verkoilla, tukehdutettiin palavalla rikillä, hutkittiin kepeillä ja haravilla ja jopa myrkytettiin viskillä. Osa metsästäjistä käytti eläviä, mutta sokaistuja houkutuslintuja, joiden kohtalona oli toimia lajitoveriensa hävityksen aseina niin kauan kuin ne elivät. Lintuja oli niin ylenpalttisesti, ettei puuhaa oikeastaan pidetty edes metsästyksenä.

Lopulta vain muutamassa vuosikymmenessä tapahtunut kyyhkyjen joukkotuho oli tosiasia. Kehitys oli alkanut jo itseasiassa v.1605, kun ensimmäinen eurooppalainen oli katkaissut laukauksellaan muuttokyyhkyn lennon. Vuodesta 1800 noin vuoteen 1870 kanta harveni tasaisesti. Seuranneiden kahden vuosikymmenen aikana kannan romahdus oli katastrofaalinen. Viimeinen luonnonvarainen yksilö ammuttiin Ohiossa vuonna 1900. Viimeiset kaksi muuttokyyhkyä, George ja Martha, viettivät elämänsä vankeudessa.

Valkoisen arjalaisen miehen voittokulkua on siivittänyt kyltymätön rikkauksien tavoittelu ja aseiden ylivoima. Valkoinen mies on valloittanut maat, maanosat ja mantereet. Sitä vastoin alkuperäiskansojen luonnon ehtoja ja Äiti Maata pyhinä pitävät intiaanit eivät haalineet mitään varastoon. He elivät päivä kerrallaan kädestä suuhun luonnon tasapainon varmistamiseksi. 

Nyt kaikki alkuperäiskansat hävitetään sukupuuttoon globalisaation ehdoilla. Mutta intiaanit tiesivät, että "se, mitä tapahtuu maalle, tapahtuu ihmiselle." Ovatko intiaanit ja muut luonnon ehdoilla elävät alkuperäiskansat sittenkin viisaampia? 

Sotahaukat ja kyyhkyset

Ilman luontaista vastustajaa ihmisestä tuli ihmiselle susi, reviireistään taisteleva raateleva peto, vaikka sen hintana olisi oman geeniperimän tuhoaminen?
Ihmiskunta on jo myös massiivinen geologinen voima, joka voi aiheuttaa valtavia luonnonmullistuksia sähkömagneettisilla aseillaan ja pelkästään säätä manipuloimalla tuhoisalla sotatekniikallaan, joka ei ole kenenkään kontrollissa.

Nyt meitä 8 miljardia ihmistä kontrolloi ja hallitsee muutaman prosentin pieni fasistinen eliitti. Kuten entinen CIA:n johtaja William Casey sanoi, "CIA omistaa kaikki tärkeimmät tiedotusvälineet." Koko maailma ja sen tiedotusvälineet ovat Yhdysvaltojen sotahaukkojen militaristisessa kontrollissa. Presidentti John F. Kennedy, hänen veljensä Robert F. Kennedy ja Martin Luther King Jr. murhautettiin Yhdysvaltojen hallituksen järjestämän juonittelun seurauksena. Nämä murhat loivat pohjan nykypäivän sotaisalle Yhdysvaltain imperiumille, jota johtaa vallanhimoinen, korruptoitunut MIC (sotilas-teollinen-kongressi-tiedustelu-media), jonka symbolina valkopääkotkasta on tullut maailman militaristisen terrorivaltion sotien verinen symboli. Valkoiset kyyhkyt, diplomatiaa ja rauhaa edustavat kansalaiset ja kansakunnat eliminoidaan tappamalla, jos ne eivät suostu marssijärjestykseen.

Olemassaolon taistelu on kärjistymässä ydinsodaksi. Meitä suomalaisia herätellään nyt kovimman kautta, jos Yhdysvaltojen asevoimat miehittävät maan ja USA:n  tiedostelulentäjät ydinaseineen ilmatilamme. Sotahaukat uskovat kovaan voimaan ja aseiden ylivoimaan. Rauhankyyhkyt diplomatiaan, luottamukseen ja oikeusvaltioon. Miten käy Suomen ja  Euroopan? Pystymmekö vielä ihmeen kautta pelastautumaan avoimilta sotatoimilta, joihin meidät on jo uhrattu?

Valkoinen kyyhkynen

Miljardit muuttokyyhkyt kuolivat lopulta sukupuuttoon parissa vuosikymmenessä. 
Kyyhkysiä alettiin kesyttämään jo 3000 v. ennen ajanlaskua. Lajisto on runsas. Valkoisia kyyhkysiä on kesytetty ja kasvatettu vielä nykyäänkin vapautuskyyhkysiksi juhlallisissa seremonioissa, vaikka niiden kohtalo on julma vapautuksen jälkeen. Valkoisen kyyhkysen kuvaa käytetään edelleen  muistomerkeissä ja valkoinen kyyhkynen on kollektiivinen ihmiskunnan rauhan symboli.

Joten jos kohtaat valkoisen kyyhkysen, saatat pitää sen lupauksena siitä, että elämääsi on tulossa rauha. Voit hiljentyä ja pyytää maailmarauhaa. Vaihtoehtoisesti voit ottaa haasteen aidosti vastaan ja ryhtyä rauhantekijäksi ja visioida rauhaa koko maailmaan.

Kyyhkyset ovat tuttuja symboleja juutalaisuudessa ja kristinuskossa. Nooan tarina Vanhassa testamentissa kertoo, kuinka Nooa lähetti kyyhkysiä selvittämään, olivatko suuren tulvan vedet vetäytyneet. Kun kyyhky palaa kantaen oliivilehteä, Nooa ymmärtää, että vedenpaisumus on ohi. Uusi testamentti kuvaa Pyhän hengen laskeutumista kyyhkysen muodossa. 

Tänään lähetän Rauhankyyhkyn Gazaan, Ukrainaan ja kaikille konfliktialueille koko maailmaan ja pyydän samalla tuomaan tuoreen oliivinlehden takaisin Suomeen, ennen kuin Yhdysvaltojen miehitysjoukot saapuvat ydinaseineen...