keskiviikko 30. kesäkuuta 2010

Suomeen tarvitaan Perustuslakituomioistuin ?

http://www.hs.fi/keskustelu/Lis%E4ydinvoima+menossa+l%E4pi/thread.jspa?threadID=249063&tstart=0&sourceStart=60&start=60

Kun lainsäädäntövaltaa – ja tuomiovaltaa käyttää sama byrokraatti, on kyseessä banaanivaltio.
Banaanivaltio on sotilasdiktatuuri, joksi Suomikin on muuttumassa.
Vastoin kansan enemmistön tahtoa Suomen KMS - helppoheikkien nakkikerho on enemmistönä hyväksymässä Suomeen uusia kolmannen sukupolven plutoniumvoimaloita kuin sieniä sateella.

Oikeusvaltio, jolla on oma perustuslaki, ei suvaitsisi nykyistä eduskunnan mielivaltaa.

Oikeusvaltiossa lainsäädäntövalta ja tuomiovalta on erotettu ja pitää erottaa toisistaan:
Lainsäädäntövaltaa voi käyttää kansan luottamusta nauttiva eduskunta tai parlamentti ja tuomiovaltaa voivat käyttävää vain puolueettomat tuomioistuimet.
Ts. poliittiset asiat hoidetaan poliittisesti, oikeudelliset oikeudellisesti.

Suomi on nyt banaanivaltio, jossa KMS – sedät ovat antaneet banaanipotkun kansalle. Politiikka, oikeuslaitos, ynnä valtamedia on kietoutunut yhteen kansalaisen hirttosilmukaksi, jolla on tuhottu Suomen hallitusmuoto, perustuslaki ja itsenäisyys.

Suomella on nyt edessään avoin sotilasdiktatuuri, jos eduskunta saa tahtonsa läpi uusista plutoniumvoimaloista; banaanivaltiosta on lyhyt potku plutokratiaksi, joka tarvitsee Naton sotilasdiktatuuria turvamaan plutoniumtalouden turvajärjestelyjä, sillä avoin ydinasemateriaalin siviilikäyttö on herkkua kaiken maailman terroristeille ?

Suomen kansa tarvitsee nyt perustuslakituomioistuimen välttyäkseen KMS / Nova / Ray / Jallitushallituksen pahenevalta laittomuudelta.

Perustuslakituomioistuimen tärkeimpiä tehtäviä on valvoa, että eduskunta nauttii kansan, eikä KMS – pörssi - helppoheikkien luottamusta.

Suomessa ei ole perustuslakituomioistuinta : täällä on pukki kaalimaan vartija !
Perustuslakivaliokunta koostuu kansanedustajista. Banaanivaltissa ei korppi korpin silmää noki ja siksi Suomessa ei ole vuosikymmeniin kyetty järjestämään edes avoimia vapaita ja demokraattisia vaaleja.

Oikeusjärjestelmän puoluepoliittisuus banaanivaltiossa ilmenee myös tuomioistuimissa. Käräjäoikeuksien lautamieskokoonpanot valitsee kunnanvaltuusto. Suurimmat puolueet ovat miehittäneet myös käräjäoikeudet !

Kun samaan aikaan poliittisiin puolueisiin kuuluu 5 – 6 % kansasta, voidaan ymmärtää nykyinen korruption ja mädännäisyyden kukoistus. Oikeuskansleri ilman tuomiovaltaa on vain rippi-isä ja mitenkäs muuten ja ”maan tavan mukaan” kenen ? nimittämä ?

Esteellisesti valmistellut ydinvoimaluvat on kumottava tuomioistuimessa !Valta kuuluu kansalle
http://www.hs.fi/keskustelu/Lis%E4ydinvoima+menossa+l%E4pi/thread.jspa?threadID=249063&tstart=0&sourceStart=60&start=100
ST / HS 30.6.2010

Veikko Päiviön usko suomalaiseen demokratiaan on harhaa :
Korkein valta Suomessa on Suomen kansalla, jota edustaa valtiopäiville kokoontunut Eduskunta.
Tuskin ?
Valtiovalta Suomessa kuuluu Perustuslain selättäneelle puoluediktatuurille, KMS - ja Perheyritysliiton liikemiehille, joita edustaa valtiopäivämarkkinoille kokoontuneet lobbarit.

Myös Perustuslain 3 §:n 2 momentti Hallitusvaltaa käyttävät tasavallan presidentti sekä valtioneuvosto, jonka jäsenten tulee nauttia eduskunnan luottamusta on enää luuranko :
Nyt hallitusvaltaa käyttävät tasavallan presidentin valtaoikeuksien ja lautasen poistamisen jälkeen pääministeri/lobbari ilman ministerivastuuta, sekä muu rahalla ostettu valtioneuvosto, jonka jäsenet nauttivat vain KMS - liikemiesten luottamusta vastoin kansan enemmistön tahtoa !
Vai miten Päiviö ymmärtää Vanhasen loikkauksen lobbariksi kesken kaiken ?

Ehdokkaat vaaleissa asettaa poliittiset puolueet, eikä uuden puolueen perustamiselle ole mitään esteitä.

Euroopan Neuvoston lahjonnan vastainen ryhmä, Greco on tuonut raportissaan painokkaasti ja selkeästi esille, "ettei julkista rahoitusta voida rajoittaa ainoastaan parlamentissa edustettuina oleviin puolueisiin".

Grecon raportin julkaisemisen jälkeen maamme hallitus ja eduskunta ovat huomattavasti korottaneet valtion varoista eduskuntapuolueille sekä niiden tukijärjestöille ja sanomalehdille maksettavaa puoluetukea, mutta ummistaneet täysin silmänsä Grecon esityksiltä.

Demokratia, kansalaisten enemmistön tahto, ei nyky-Suomessa toteudu.

Eduskunnan ulkopuoliset puolueet ovat vailla välttämättömiä taloudellisia toimintaedellytyksiä. Suurimmat eduskuntapuolueet lähes kylpevät rahassa. Sen lisäksi, että ne rahoittavat itseään kaikkien veronmaksajien kustannuksella eduskunnan myöntämällä puoluetuella, ne saavat suuria, eri tavoin naamioituja vaaliavustuksia useilta yrityksiltä, mm. ydinvoimayhtiöiltä ja jopa sellaisilta pörssiyhtiöiltä, joissa valtio on mukana merkittävänä osakkeenomistajana. Rahan saajina eivät ole eduskuntaan pyrkivät uudet puolueet eivätkä myöskään pienimmät eduskuntapuolueet vaan ennen muuta suurimmat ja vaikutusvaltaisimmat hallitus- ja eduskuntapuolueet.

Esteellisesti pörssiyhtiöiden piikkiin valmistellut ydinluvat on kumottava tuomioistuimessa !

http://www.ksml.fi/mielipide/keskustelupalsta/posts/list/2360.htm

!!!

ÄÄnestetään ydinvoima historiaan !
http://www.hs.fi/keskustelu/Lis%E4ydinvoima+menossa+l%E4pi/thread.jspa?threadID=249063&tstart=0&sourceStart=120&start=120
ST / HS 30.6.2010 17:55

Koko ihmiskunnan historian ajan on taisteltu vallasta !
Taistelun on jo loputtava.
Tässä viimeisessä atomiteollisuuden ehdoilla käytävässä taistelussa ei ole enää ainuttakaan voittajaa ! Plutokratian harvainvalta yrittää nyt peruuttaa tuhannen vuoden ajanjakson kaikki demokraattiset saavutukset.

Se miten tässä historiallisessa taistelussa tulee käymään - siitä päätetään näinä aikoina.

Plutokratian edustajat yrittävät nyt kaikin keinoin vasaroida läpi meille uuden maailmanjärjestyksen ja maaorjuusjakson ikuiset kahleet. Samalla kun meidät orjuutetaan ikuiseen velkaorjuuteen, myös tuleville sukupolville jätetään miljoonan vuoden taakka ratkaisemattoman ydinjäteongelman osalta.

EU, uuslibsujen globaali maailmanvalta on jo murentunut.
Globaalitalous on hukkumassa vyöryvään velka-aaltoon, samalla kun nykyiset plutokratian edustajat yrittävät viimeisillä voimillaan sitoa ihmiskunnan ydinaseplutoniumin polttoainekierrätykseen, pakkopaitaan, joka tekee koko maailmasta entistä suljetumman poliisivaltion, jossa turvassa ei ole enää kukaan !

Näinä aikoina päätetään Suomen kohtalosta: lisää ydinjätettä ja ionisoivaa keinotekoista radioaktiivista säteilyä, joka vääjäämättömästi tuhoaa biosfääriä ja ihmisen oman immuniteettijärjestelmän, koska rahan ehdoilla toimivalla korruptoituneella valtaeliitillä ei enää ole moraalia, kunniaa eikä isänmaata.

Meidän on otettava kansanvalta takaisin rahavallan plutokratialta ja annettava näiden EU - huijareiden velka- ja korkojärjestelmien murtua samalla kun asetamme demokratiamme lujalle maaperälle.

Edessämme on täyskäännös elämän ja demokratian pelastamiseksi.

???

Keinotekoiset radioaktiiviset päästöt ?
http://www.hs.fi/keskustelu/Lis%E4ydinvoima+menossa+l%E4pi/thread.jspa?threadID=249063&tstart=0&sourceStart=120&start=140
ST / HS 30.6.2010

Ydinvoiman kannattajat väittävät, että ydinvoima on saasteetonta.
Julkisuudessa ei puhuta luontoon pääsevistä radioaktiivisista aineista, jotka ovat levinneet ja leviävät koko maapallolle saastuttaen koko biosfäärin.

Keinotekoisen radioaktiivisen säteilyn seurauksena syntyy soluihin esimerkiksi vedystä heliumia, hiilestä typpeä, fosforista rikkiä ja rikistä klooria.

On syntynyt väistämätön kiertokulku, joka johtaa ihmisen tai hänen immuniteettisysteeminsä hitaaseen heikkenemiseen.
Vesi, ilma, maa ovat lisääntyvästi myrkyttyneet.

Vielä on jotakin muutakin silmiinpistävää, nimittäin : sielullinen ja ruumiillinen kestokyky on varsinkin nuorilla selvästi laskenut.
Keinotekoisten radioaktiivisten aineitten taustasäteily kasvaa vuosi vuodelta.
Ne tuhoavat ihmisen immuniteettijärjestelmää yhtä lailla kuin kaiken muun biologisen elämän jatkuvuutta.

Tri Helen Caldicott, kansainvälisesti tunnettu tutkija, laukoo lokakuussa 2009 Global Researchille kirjoittamassaan artikkelissa seuraavaa:

Hiljattain julkaistun, Saksan hallituksen sponsoroiman KiKK-tutkimuksen tulokset kertovat karua kieltään. Sairastumisiin ei ole esitetty eikä löydetty muuta selitystä kuin ydinlaitosten radioaktiiviset päästöt. Näiden biologisesti aktiivisten ainesosien joukossa, joita ydinvoimalat rutiininomaisesti laskevat ympäristöönsä ja ilmakehään on Tritium.
Tritium jää ympäristöhaitaksi yli sadaksi vuodeksi eikä sille ole asetettu päästörajoituksia. Muita ydinvoimalan tuottamia päästöjä ovat Xenon, Krypton ja Argon joka muuntuu Cesiumiksi ja Strontiumiksi; Carbon 14 joka on radioaktiivinen tuhansia vuosia; Cesium 137 joka on radioaktiivinen satoja vuosia sekä Iodine 129 joka on ympäristöriesana 15.7 miljoonaa vuotta.

Tritium yhdistyy suoraan geenin dna-molekyyliin ja aiheuttaa sikiöaikaisia vaurioita ja syöpää. Cesium aiheuttaa lihassarkoomaa sekä aivosyöpää.
Strontium aiheuttaa luusyöpää ja leukemiaa.
Radioaktiivinen Iodine aiheuttaa kilpirauhassyöpää.

http://www.ksml.fi/mielipide/keskustelup alsta/posts/list/12480.htm

Entäs nollapiste - energia ?

http://www.hs.fi/keskustelu/Eduskunta+aloitti+v%E4%E4nn%F6n+ydinvoimaluvista/thread.jspa?threadID=248940&tstart=0&sourceStart=160&start=140
ST / HS 29.6.2010
Suomi on hirttäytymässä energiakeskustelussa ja ilmastomuutoksen torjunnassa ydinvoimaan.
Fossiilisten polttoaineiden vaihtoehtona ydinvoima on täysin kestämätön ratkaisu. Ydinvoimala perustuu höyrygeneraattoriin, jonka tekniikka on 1800-luvulta.

Tämän kivikautisen energiamuodon ydinjäte on miljoona kertaa vaarallisempaa kuin siihen tarvittava uraanipolttoaine.
Ydinvoima on lauhdesähköä, jonka hyötysuhde on 1/3. Ts. 2/3 primäärienergiasta hukataan harakoille ja merien lämmittämiseen, mikä on ilmastotalkoissa katastrofaalinen tosiasia !

Julkisuudessa ei ole edes keskusteltu siitä, että uudet kolmannen sukupolven ydinvoimalat ovat plutoniumvoimaloita, jotka käyttävät jälleenkäsiteltyä MOX - polttoainetta.
Suomesta on siten tulossa poliisi- ja sotilasdiktatuuri, sillä plutoniumista on helppo valmistaa asemateriaalia.

Jotta vältetään Suomen historian suurin vaara, on demokratia pelastettava.
Enemmistö suomalaisista, n. 2/3 vastustaa ydinvoimaa ja valmis luopumaan siitä kokonaan Saksan tavoin !

Ihmiskunta on jo siirtynyt kapitalismin jälkihistoriaan : nykymenolla ollaan viimeinen tai toiseksi viimeinen sukupolvi.
Luonnon kantokyvyn raiskaaminen 4-5 maapallon kulutusvauhdilla on loputtava !
Sekä ydinvoimasta, että fossiilisista polttoaineista on luovuttava mahdollisimman nopeasti !

Moderneja vaihtoehtoja energiantuotantoon on pilvin pimein ja siksi eduskunnan olisi keskityttävä vaikkapa "nollapiste-energian" hyödyntämiseen, eikä vastoin kilpailulainsäädäntöä toimivien ristiinnaitujen pörssimonopolien vahvistamiseen, jotka torppaavat kaiken kehityksen ja vievät Suomen suoraan kivikauteen !

tiistai 29. kesäkuuta 2010

Missä viipyy Perustuslakituomioistuin

Kehittyvien Maakuntien Suomi ?
Suomen nykyinen KMS / NOVA / RAY / Nuorisosäätiö –jallitushallitus olisi pitänyt kaataa heti vaalirahoitusskandaalin paljastuttua :
KMS-ministerit eli ne ministerit, joille KMS oli ilmoituksensa mukaan kanavoinut vaalirahaa:

1. Vanhanen, Matti (vaalirahaa KMS:ltä [KMS]) (pääministeri; Keskusta)
2. Katainen, Jyrki (KMS & Helsingin Mekaanikontalo Oy) (valtiovarainministeri, pääministerin sijainen; Kokoomus)
3. Hyssälä, Liisa (KMS) (sosiaali- ja terveysministeri, Keskusta)
4. Häkämies, Jyri (KMS & Helsingin Mekaanikontalo Oy & Pankkiiriliike Öhman) (puolustusministeri, Kokoomus)
5. Lehtomäki, Paula (KMS & Helsingin Mekaanikontalo Oy) (ympäristöministeri, Keskusta)6. Lindén, Suvi (KMS) (viestintäministeri, Kokoomus)
7. Pekkarinen, Mauri (KMS & Suomi-Soffa) (elinkeinoministeri, Keskusta)
8. Vehviläinen, Anu (KMS) (liikenneministeri, Keskusta)
9. Virkkunen, Henna (KMS) (opetusministeri, Kokoomus)
10. Väyrynen, Paavo (KMS) (ulkomaankauppa- ja kehitysministeri, Keskusta)
11.Wallin, Stefan (KMS) (kulttuuri- ja urheiluministeri, RKP)

KMS ilmoitti tukeneensa rahallisesti myös Eduskunnan nykyistä puhemiestä Sauli Niinistöä (KMS) (Kokoomus).

Kehittyvien Maakuntien Suomi ?
Poltetun maan ja hävitetyn demokratian taktiikkaa, jolla suuri raha korvaa kaikki laillisuuden periaatteet :
Ilman Perustuslakituomioistuinta tilanne tulee vain pahenemaan, kun Matti Vanhanen paljasti karvansa ja loikkasi Perheyritysliiton toimitusjohtajaksi. Sen siipien suojissa majailee myös KMS – ”arvojohtajat” odottamassa Vuorineuvoksen titteliä ja kunniamerkkejä.

Perustuslain mukaan ”Valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle, jota edustaa valtiopäiville kokoontunut eduskunta.”
nyt
”Valtiovalta Suomessa kuuluu KMS-ja Perheyritysliiton liikemiehille, joita edustaa valtiopäivämarkkinoille kokoontuneet lobbarit.”

Perustuslain 3 §:n 2 momentti ”Hallitusvaltaa käyttävät tasavallan presidentti sekä valtioneuvosto, jonka jäsenten tulee nauttia eduskunnan luottamusta.”
nyt
”Hallitusvaltaa käyttävät tasavallan presidentin valtaoikeuden ja lautasen poistamisen jälkeen pääministeri/lobbari ilman ministerivastuuta, sekä muu rahalla ostettu valtioneuvosto, jonka jäsenten tulee nauttia KMS - liikemiesten luottamusta vastata sen arvojohtoa.”

Vaalien jälkeen useat KMS:n tukemat huippupoliitikot hakivat vuorineuvoksen arvonimeä Kyösti Kakkoselle.
Nyt Kakkonen on avoimesti Vanhasen työnantaja ja Perheyritysliiton toimitusjohtaja entistä suuremmalla palkalla, kun Suomi käsittelee torstaina uusia maailman suurimpia esteellisesti valmisteltuja ydinvoimalupia eduskunnassa.

Mitä KMS / NOVA / RAY / Nuorisosäätiö –jallitushallituksen Pandoran lippaasta torstaina paljastuu ? Petaako Suomi lisää ydinvoimaa pörssipelurien aarrearkkuun, vai vaaditaanko valmistelijat valtakunnan oikeuteen, samoin kuin demokraattiset periaatteet myynyt Suomen rahalla ostettu hallitus ?

Muistin virkistämiseksi KMS - politiikot :
http://fi.wikipedia.org/wiki/Kehittyvien_maakuntien_Suomi

Tuetut KMS - poliitikot :

Helsingin vaalipiiri
Eero Heinäluoma (sd) 10 000 euroa (SDP:n mielestä tämä tuki meni puolueen yhteiseen kampanjaan)
Päivi Lipponen (sd) 5 000 euroa
Juha Hakola (kok) 5 000 euroa
Merja Vanhanen (kesk) 5 000 euroa (ei valittu)
Martti Huhtamäki (kesk) 7 000 euroa (ei valittu)
Riina Nevamäki (kesk) 3 000 euroa (ei valittu)

Uudenmaan vaalipiiri
Sauli Niinistö (kok) 10 000 euroa
Matti Vanhanen (kesk) 10 000 euroa
Markku Uusipaavalniemi (kesk) 5 000 euroa
Merikukka Forsius (valittiin vihreiden listalta, nykyään kokoomuksen kansanedustaja) 5 000 euroa
Jari Isometsä (kesk) 6 600 euroa (ei valittu)
Varpu-Leena Malmgren (kesk) 3 000 euroa (ei valittu)

Varsinais-Suomen vaalipiiri
Ilkka Kanerva (kok) 10 000 euroa
Stefan Wallin (rkp) 10 000 euroa
Liisa Hyssälä (kesk) 5 000 euroa

Satakunnan vaalipiiri
Sampsa Kataja (kok) 5 000 euroa
Timo Kalli (kesk) 10 000 euroa
Oiva Kaltiokumpu (kesk) 5 000 euroa
Juha Korkeaoja (kesk) 5 000 euroa
Kauko Juhantalo (kesk) 10 000 euroa (ei valittu)

Hämeen eteläinen vaalipiiri
Jari Koskinen (kok) 5 000 euroa
Maija-Liisa Lindqvist (kesk) 5 000 euroa (ei valittu)

Pirkanmaan vaalipiiri
Marja Tiura (kok) 20 000 euroa

Kymen vaalipiiri
Jyri Häkämies (kok) 10 000 euroa
Markku Pakkanen (kesk) 2 000 euroa

Etelä-Savon vaalipiiri
Pekka Nousiainen (kesk, 5 000 euroa) (ei valittu)
Seija Korhonen (kesk, 5 000 euroa) (ei valittu)

Pohjois-Savon vaalipiiri
Jyrki Katainen (kok) 5 000 euroa, lisäksi Kataisen on aiemmin ilmoitettu saaneen Kansallisen Kokoomuksen vaalirahastosta yhdistyksen varoja 10 000 euroa
Seppo Kääriäinen (kesk) 5 000 euroa
Ossi Martikainen (kesk) 5 000 euroa (ei valittu)

Pohjois-Karjalan vaalipiiri
Eero Reijonen (kesk) 5 000 euroa
Anu Vehviläinen (kesk) 10 000 euroa
Pekka Ravi (kok) 10 000 euroa
Hannu Hoskonen (kesk) 2 000 euroa
Lauri Kähkönen (sd) 2 000 euroa

Vaasan vaalipiiri
Petri Salo (kok) 10 000 euroa
Mika Lintilä (kesk) 10 000 euroa
Paula Sihto (kesk) 5 000 euroa
Juha Mieto (kesk) 5 000 euroa
Lasse Hautala (kesk) 10 000 euroa (ei valittu)

Keski-Suomen vaalipiiri
Mauri Pekkarinen (kesk) 10 000 euroa
Lauri Oinonen (kesk) 5 000 euroa
Anne Kalmari (kesk) 5 000 euroa
Henna Virkkunen (kok) 5 000 euroa
Hennariikka Andersson (kok) 2 000 euroa (ei valittu)

Oulun vaalipiiri
Paula Lehtomäki (kesk) 15 000 euroa
Antti Rantakangas (kesk) 5 000 euroa
Suvi Lindén (kok) 5 000 euroa
Riikka Moilanen-Savolainen (kesk) 4 000 euroa (ei valittu)
Matti Ahde (sd) 10 000 euroa

Lapin vaalipiiri
Hannes Manninen (kesk) 10 000 euroa
Paavo Väyrynen (kesk) 10 000 euroa
Ari Ruotsalainen (kesk) 10 000 euroa (ei valittu)

sunnuntai 27. kesäkuuta 2010

"Rajoittamaton vastuu" myös ministereille ?

http://www.hs.fi/keskustelu/Oikeuskansleri%3A+Lis%E4ydinvoiman+lupap%E4%E4t%F6ksen+valmistelija+j%E4%E4vi/thread.jspa?threadID=247446&tstart=0&sourceStart=0&start=60
ST / HS 27.6.2010
Suomi aikoo säätää lain, joka saattaisi ydinvoimayhtiöt rajoittamattomaan vastuuseen mahdollisista ydinvahingoista.
http://yle.fi/uutiset/kotimaa/2010/06/pe%20kkarinen_a...amatonta_vastuuta_1789728.h%20tml

Rajoittamattomasta vastuusta on jo sovittu kansainvälisellä sopimuksella, mutta sitä ei ole saatu voimaan, koska vakuutusyhtiöt eivät suostuisi myöntämään sen mukaisia vakuutuksia.
Rajoittamaton vastuu onkin varsin teoreettinen tiukennus ydinvastuuseen.
Vaikka yritys olisikin suurkatastrofin sattuessa rajoittamattomassa vastuussa, rajoittamatonta varallisuutta sillä ei ole !

Miksi Pekkarinen yrittää kiillottaa korruptioon kaatuneen hallituksen kilpeä vielä viime metreillä ?

Suomi haluaa olla ydinvastuusopimuksen tiukennuksessa, jolla on eniten symbolista arvoa. Motiivi liittyykin kenties eduskunnan ydinvoimaäänestykseen, joka on ensi torstaina. Työ- ja elinkeinoministeriö tiedotti rajoittamaan vastuuseen tähtäävästä lakiuudistuksesta vain viikkoa ennen sitä.

Uudet lisäydinvoimalat on valmisteltu esteellisesti.

Pekkarinen vaatii ydinvoimayhtiöille rajatonta vastuuta samalla kun hallituksen ex-pääministeri tekee loikan Perheyritysliiton lobbariksi kesken eduskuntakauden välttyäkseen kaikelta vastuulta ja oikeuskansleri Jonkan keskeneräisten tutkimusten jälkimainingeilta ?

Muodostuuko Myllyn Parhaan myllynkivestä sekä Fennovoiman osakkaana, että Perheyritysliiton jäsenenä sellainen Vanhasen painolasti, joka upottaa kepun ja koko valtakunnan rajoittamattomaan laittomuuteen ?

- Kuka tai mikä instanssi saattaa laittomuuteen sortuneet ministerit rajoittamattomaan vastuuseen oikeusvaltion periaatteiden ja Perustuslakituomioistuimen puuttuessa ?

Montako lautasta jäi Suomen hallitusmuodosta ?

http://www.hs.fi/keskustelu/Vanhanen%3A+Ydinvoimaesityst%E4+ei+vedet%E4+pois+eduskunnasta/thread.jspa?threadID=247473&tstart=0&sourceStart=0&start=20
ST / HS 27.6.2010

Matti Vanhasen kaudella kepun pääministeri otti presidentiltä vallan ja hyppäsi sen jälkeen kesken kauden Perheyritysliiton johtoon.
Uuden liiton toimisto on Helsingin Museokadulla, vahakabinetissa, jossa Suomen presidentiltä vallan ottanut ex-kunnostautunut ministeri palkitaan mojovalla palkankorotuksella:
Pääministerin palkka oli vuoden 2008 verotietojen mukaan n. 13.000 euroa kuussa.
Vanhasen edeltäjille on maksettu Uuden Suomen mukaan Perheyritysten liitossa noin 200 000 euron vuosipalkkaa, eli kuukausitasolla hieman alle 16 000 euroa.

Perheyhdistysliiton yritysten yhteenlaskettu liikevaihto on noin 30 miljardia euroa. Jäsenyritykset työllistävät 150 000 ihmistä. Perheyritysliiton jäsenluettelo:
http://www.perheyritystenliitto.fi/fi/jasenyritykset/jasenluettelo

Jäsenluettelo / niistä kiinnostavimmat :

A. Ahlström Osakeyhtiö Antti Ahlströmin Perilliset Oy Ahlstrom Oyj Ahlström Capital Ajanta Oy A-Lehdet Oy Avoin yhtiö Nahkatehtaankatu Eilakaisla Oy Finance Link Oy Front Capital Oy Genesis Capital Oy G.W. Sohlberg Oy Ab Grönblom Oy Ab Gummerus Oy HB-Betoniteollisuus Oy Hiihtokeskus Iso-Ylläs Oy Healthlake Oy HEF Group Oy Helsingin Mylly Oy Honkarakenne Oyj Isku Yhtymä Oy John Nurminen Oy Juustoportti Oy Kakkonen-Yhtiöt Oy K. Hartwall Oy Ab Karl Fazer Oy Ab Keitele Forest Oy Keski-Uusimaa-konserni Meripuisto Oy Kone Oyj Kustannusosakeyhtiö Otava Kuusakoski Group Oy LehtiMarket Oy Lemminkäinen Oyj Marja Kurki Oy Martela Oyj Maskun Kalustetalo Oy Mastermark Oy Maturiala Oy Meconet Oy Mekajohtotiet Oy Metalmix Oy Metro Auto Group Oy MicroMedia Oy [/b]MSK-Group Oy Myllykoski Oy Myllyn Paras Oy Nokka-Yhtiöt Oy Novita Oy Okman Oy / Tokmanni Olvi Oyj Otava Kuvalehdet Oy Paulig Oy Pentik Oy Pyhätunturi Oy -Ruka Rakennusosakeyhtiö Hartela Rakennus-Salama Oy Rakennustoimisto Pohjola Oy RTV-Yhtymä S&N Osakeyhtiö Salmela-Yhtiöt - Hesburger - Caribia Sava-Group Oy - Hotel Santa Claus - Kalottikone - Saariselän Tunturihotellit - Savaterra - Toptester SOL Palvelut Oy Spikesafe Oy Spinea Ltd Oy Stala Group Sten & Co Oy Ab Oy Stentor Ab Sunborn Oy Suomen Rh-Yhtiöt Oy Suomi-Soffa SSF Oy Suomen Kauppayhtiöt Oy Suomen Lehtiyhtymä Oy TS-Yhtymä - Turun Sanomat - Hansaprint Vaisala Oyj Vaiste Heikki Tapani Vallila Interior Oy Ab Varova Oy Visuvesi Oy Woikoski Oy Ab . .jne.

Matti Vanhasen kahden lautasen ongelma ratkesi kertaheitolla, kun presidentti-instituutio kaadettiin ja sen jälkeen korruptioon kaatunut hallitus ja sen pääministeri loikkasi vahakabinettiin edustamaan maan johtavia yrityksiä ?

Mitäs väliä lautasista ?

Nyt eletään myös vanhojen suurpuolueitten lopullisen romahduksen aikoja !

Tämän jälkeen vain fiksuimmat voivat kysellä Suomen täysin hävitetyn hallitusmuodon perään ?

Pääministerikö jäävi esittelemään uusia maailman suurimpia kolmennen sukupolven ydinvoimaloita ?

Osakeluettelosta käy ilmi, että myös Fennovoiman osakkaana on mm. ex-pääministerin uusi työnantaja Myllyn Paras !

Eduskunta olisi heti hajotettava ja vaadittava uudet vaalit !

On moraalisesti väärin myöntää Vanhaselle ero ja vastuuvapaus, sillä Suomen kansalle jäi Vanhasen loikkauksesta käteen vain Musta Pekka ja sen uudet perheet !?

torstai 24. kesäkuuta 2010

Jonkan keskeneräiset tutkimukset ?

http://www.hs.fi/keskustelu/Vanhanen%3A+Ydinvoimaesityst%E4+ei+vedet%E4+pois+eduskunnasta/thread.jspa?threadID=247473&tstart=0&sourceStart=0&start=20
ST / HS 24.6.2010

Jonkka julisti Vanhasen Ray-tutkimukset salaisiksi
Vanhasen antamassa lisäselvityksessä on oikeuskanslerin pyytämää lisätietoa siitä, onko pääministeri ollut hallituksessa esteellisenä päättämässä RAY:n tuista Nuorisosäätiölle. Säätiö tuki Vanhasta presidentinvaaleissa yli 23 000 eurolla. Vanhasen huhtikuussa antamassa ensimmäisessä selvityksessä jäi epäselväksi esimerkiksi se, miten tietoinen Vanhanen oli Nuorisosäätiön jakamista vaalituista.

Oikeuskansleri Jaakko Jonkka lupasi kuitenkin tuoda loppukesästä tai alkusyksyllä julki pääministeri Matti Vanhasen (kesk.) toimittaman RAY-lisäselvityksen.

Alkoiko Vanhasen pätkivä muisti äkisti parantua, kun hän päätti kesken eduskuntakauden loikata syyskuun alusta huonoilla jaloillaan Perheyritysliiton johtoon ?

Onko temppu tehty varmistamaan benzihyppyä valtakunnanoikeudesta ?

Voiko Suomen valtaeliitti toimia eduskunnassa ja valtioneuvostossa kuin hyppyheikki ? - vailla kunniaa, omaatuntoa, moraalia ja Isänmaata ja käryn käytyä hypätä housut kintuissa muihin "tärkeämpiin tehtäviin ?"

Oikeuskansleri Jonkan velvollisuus olisi nyt heti Vanhasen benziloikkauksen yhteydessä julkistaa välittömästi kaikki keskeneräiset tutkimukset Vanhasen osalta koko kansalle !

Olisi ennen kuulumatonta, että ex-pääministeri päättäisi työnsä eduskunnassa vielä siunaamalla uudet maailman suurimmat kolmannen sukupolven ydinvoimalat, jotka nekin on valmisteltu esteellisesti oikeuskanslerin päätöksen mukaan.

keskiviikko 23. kesäkuuta 2010

Valtakunnanoikeuden paikka ?

http://www.hs.fi/keskustelu/Vanhanen%3A+Ydinvoimaesityst%E4+ei+vedet%E4+pois+eduskunnasta/thread.jspa?threadID=247473&tstart=0&sourceStart=0&start=20
S T / HS 23.6.2010
Suomessa ei ole Perustuslakituomioistuinta ja siksi mm. Puoluelaki on selättänyt Perustuslain, vaikka Perustuslaki on kaikkien kansanvaltaisten lakien äiti !?
Näin puolueista ja näiden johtajista on päässyt muodostumaan oligarkia, joka "pukki kaalimaan vartijana" on nostanut itsensä kaikkien lakien yläpuolelle ?
Suomessa on kuitenkin valtakunnan oikeus !
"Ministeriä vastaan syyte voidaan nostaa, mikäli tämä "tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta on olennaisesti rikkonut ministerin tehtävään kuuluvat velvollisuutensa tai menetellyt muutoin virkatoimessaan selvästi lainvastaisesti".

Pääministeri Vanhanen ei taida olla ainoa kepussa, jonka moninaiset "virkatoimet" kaipaavat perusteellista rikosoikeudellista selvitystä ?

Myös ministeri Pekkarinen on kunnostautunut rikosoikeudellista tutkintaa varten esteellisesti valmisteltujen ydinvoimalupien esittelijänä ?


Oikeuskansleri Jaakko Jonkka päätti, että lupaesityksiä valmistelemassa ollut työ- ja elinkeinoministeriön energiaosaston ylijohtaja Taisto Turunen on jäävi ydinenergiapäätöksissä.

- Ehdotus, jonka hallitus on tehnyt eduskunnalle, on selkeästi ministerien poliittisessa harkinnassa ja valmistelussa tehty, ja siitä ministerit kantavat itse vastuun, "muisteli" Vanhanen YLE Uutisille.

Vanhanen aikoo seuraavaksi kuulla asiantuntijoiden näkemyksiä oikeuskanslerin päätöksestä.

Hän sanoo olevansa itse valmis viime kädessä päättämään lupaesitysten takaisinvetämisestä, jos se on tarpeen.

Luulenpa, että Vanhasen "asiantuntijalausunnot ja näkemykset oikeuskanslerin päätöksistä" tullaan kuin tullaankin kuulemaan valtakunnanoikeudessa ?

Myös elinkeinoministeri Mauri Pekkarisen (kesk.) lausunto siitä, ettei oikeuskanslerin huomautuksella ole oikeudellisia vaikutuksia ydinvoimalalupien käsittelyn etenemiseen eduskunnassa, on mittaluokaltaan sellainen, ettei sitä enää voi jättää "maan tavan mukaan" kepun itsevaltiaiden ministerivastuulle ilman perusteellista rikostutkintaa.

tiistai 22. kesäkuuta 2010

Hallitus - valehtelijoiden klubi ?


Greenpeace on julkaissut 2.6.10 selvityksen, jonka mukaan pääministeri Matti Vanhanen ja työ- ja elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen esittävät ydinvoiman lisärakentamiselle perusteluita, jotka ovat ristiriidassa hallituksen omien taustaselvitysten ja todellisuuden kanssa."
Hallitus on valehdellut ydinvoimalupien kaikista keskeisistä perusteista.
Vanhanen ja Pekkarinen esittävät päästövähennykset kahden ydinvoimaluvan keskeisimpänä perusteena.

Hallituksen omat selvitykset osoittavat, että ydinvoiman lisärakentamisella saatavat päästövähennykset ovat murto-osa siitä, mitä ministerit ovat julkisesti väittäneet.
Sähköntuotannon lisätarvetta on paisuteltu muun muassa olettamalla sähkön ja lämmön yhteistuotannon mittava alasajo. Sähköntuotannon lisätarvetta arvioitaessa hallitus on olettanut, että sähkön ja lämmön yhteistuotantoa ajetaan nopeasti alas, vaikka Greenpeacen mukaan hallitukselle tehty selvitys arvioi, että sähköntuotanto yhteistuotantolaitoksissa päinvastoin kasvaa. Sen lisäksi jo tehdyt päätökset toimista sähkön käytön tehostamiseksi on jätetty pois laskuista sähköntarvetta arvioitaessa.

Ympäristöjärjestön mukaan hallituksen oletukset peittävät 14 terawattitunnin eli reilun yhden uuden ydinreaktorin suuruisen ydinsähkön viennin.

Sähkön hintaa arvioitaessa hallitus on jättänyt kokonaan huomiotta nykyisten pohjoismaisten sähkömarkkinoiden yhdentymisen Keski-Eurooppaan, mikä nostaa sähkön hintaa ja pienentää ydinvoimakapasiteetin lisäyksen vaikutusta sähkön hintaan murto-osaan hallituksen laskelmissa arvioidusta.

Tuulivoiman lisäämisestä aiheutuvat kustannukset on Greenpeacen mukaan arvioitu vähintään kaksi kertaa liian suuriksi, kun kustannukset arvioidaan käyttäen hallituksen omia lukuja.
Hallituksen esitys ydinvoimaluvan myöntämisestä Fennovoimalle ei myöskään täytä ydinenergialain ehtoja, sillä Fennovoimalla ei ole yhdenkään kunnan hyväksyntää ydinjätteiden loppusijoittamiselle.

Kansanedustajat ovat päättämässä virheellisten tietojen perusteella Suomen kohtalonkysymyksestä !
Greenpeacen selvitys:

keskiviikko 16. kesäkuuta 2010

EU - Soviet monopolipeli ?


Onko Vanhanen vain pelinappula, niinkuin Jonkkakin?
Otetaanpa sitten esim. pikkusen isommasta koplauksesta? http://fi.wikipedia.org/wiki/Paavo_Lippo%20nen

Paavo Lipponen, takinkääntäjä vai tsaari ilman keisarin vaatteita ja virkaa ?
Pelkkiä kunniamerkkejä ?

Paavo Lipponen on energiateollisuuden konsultti ja entinen suomalainen poliitikko.

Lipponen toimi Suomen pääministerinä vuodesta 1995 vuoteen 1999 ja heti sen jälkeen 1999–2003. SDP:n puheenjohtaja hän oli vuosina 1993–2005.

Myöhemmin Lipponen ryhtyi venäläis-saksalaisen Nord Streamin ja metsäteollisuuden omistaman Pohjolan Voiman konsultiksi sekä luopui kaikista luottamustehtävistään.

Vladimir Putin myönsi Lipposelle kunniamerkin vuonna 2007.

Vuonna 2008 hänet palkattiin vuodeksi venäläis-saksalaisen Nord Stream -kaasuputkiyhtiön konsultiksi. Lipposen kertoi tehtävän olevan vuoden mittainen ja hänen saavan kansainvälisen tason konsultointipalkkioita.

Entisen suurlähettilään Alpo Rusin Vasemmalta ohi-kirjan mukaan Lipposen ja DDR:n Stasin väliset kontaktit alkoivat vuonna 1969 ja Lipponen vuoti vuosina 1969–1972 Länsi-Saksan sosialidemokraattien asioita DDR:n tiedustelulinjan diplomaateille. Kirjan mukaan Lipposen Stasi-peitenimi oli Mungo ja hänen koodi oli XV/326/71.

Lipponen on myöntänyt olleensa DDR:n tiedustelupalvelun Stasin manipuloinnin kohteena 1970-luvulla.

Entisen taistolaisen Ilkka Kylävaaran Taistolaisuuden mustan kirjan mukaan Lipponen on Tiitisen listalla.

Alpo Rusin mukaan Lipposella oli peitenimi, koodi ja avattu operaatio myös Neuvostoliiton KGB:ssä.

Kyllä Suomen eduskunta on vain pikku takahuone, kun isot pojat ja suurvallat pelaavat energiamonopolia?
Eikä sitä peliä pelata ilman muiden oligarkkien kunniamerkkejä ja vaikutusvaltaa.

EU:n vaikutusvaltaisimmat ydinlobbarit ovat Ranskan/Arevan presidentti Sarkocy ja Suomen Lipponen Putinin kunniamerkeillä ilman minkäänlaista esteellisyyttä tai poliittista moraalia?

Ja jälki on poltetun maan taktiikkaa!
Maansa myyneillä ei ole Kunniaa, eikä Isänmaata.


Valtakunnan ykkösnarri ?Oikeuskansleri Jonkka on Suomessa vain Pyhän Oligarkkian rippipappi, jonka päätökset valuvat valtaeliitin harteilta kuin vesi hanhen selästä ilman perustuslakituomioistunta :

Vanhanen: Hallitus ei vedä ydinvoimaesitystä takaisin


Pääministeri Matti Vanhasen (kesk.) mukaan hallitus ei vedä ydinvoimaesitystä takaisin oikeuskansleri Jonkan päätöksestä huolimatta.

Hän sanoi, ettei sille ole perusteita.

- Ehdotus, jonka hallitus on tehnyt eduskunnalle, on selkeästi ministerien poliittisessa harkinnassa ja valmistelussa tehty, ja siitä ministerit kantavat itse vastuun, Vanhanen sanoo YLE Uutisille.

Vanhanen aikoo seuraavaksi kuulla asiantuntijoiden näkemyksiä oikeuskanslerin päätöksestä. Hän sanoo olevansa itse valmis viime kädessä päättämään lupaesitysten takaisinvetämisestä, jos se on tarpeen.

Pekkarinen: Ei vaikutusta lupaesityksiin

Myös elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen (kesk.) on sitä mieltä, ettei oikeuskanslerin huomautuksella ole oikeudellisia vaikutuksia ydinvoimalalupien käsittelyn etenemiseen eduskunnassa.

Myös eduskunnan puhemies Sauli Niinistö (kok.) katsoo, että huomautuksella ei ole vaikutusta ydinvoimalalupien päätösprosessiin.

Maan tavan mukaan pukki kaalimaan vartijana?

Muistinsa menettänyt Vanhanen ei muista, ettei hän muista !
Mistään oikeusvaltioiden periaatteista ei tarvitse välittää, kun on itse itsemuistamaton itsevaltias Pekkarisen tavoin?!
Huh hellettä!

Vanhasen vaihto ei muuttanut mitään, koska RAY / NOVA / Nuorisosäätiö / jallitushallitus pyllistää edelleen ylimieliseen tapaansa kansan ylivoimaiselle enemmistölle ja kumartaa vain helppoheikkejä!

maanantai 14. kesäkuuta 2010

SS ?


Uin "vahingossa" joitakin kuukausia sitten SS - verkkoon ?
En kuitenkaan ole ahven, josta SS voi kypsentää mielensä mukaista kalakukkoa ?
Lähteäkö merta edemmäs kalaan ?
SS - uusi verkko perkaa ihmiset, kirjoitukset, ketjut, jopa yksittäiset lauseet täysin mielivaltaisesti :


Uusi aloitus ?
SS 13.6.2010 :

Pro Ganja kirjoitti eilen ” uusi aloitus ”- ketjuuni , että SS on kuolinkouristuksissa.

- Vai kuolonkourissa ?

Jatkoin keskustelua pohdiskelulla, jossa totesin, että Suomen valtamedia on jo vuosikymmeniä ollut oligarkkien kuolonkouristuksissa, minkä vuoksi maan valtaeliitti on hukkunut korruptioon, josta demokratiaa ei enää pelasta kuin oikeusvaltion periaatteet varmistava Perustuslakituomioistuin ” pukki kaalimaan vartijana ” – pelin poikkiviheltämiseksi.

Ts. valtamediakaan ei ole ollut vuosikymmeniin vallankäytön vahtikoira, vaan sylikoira !?
Suomessa ei ollut edes tutkivaa journalismia, ennen kuin YLE:n toimittaja Korvola löysi lapion ja alkoi kaivelemaan kepun lautakasoja. Ei ihme, että SS-päätoimittajakin jo heräsi ja alkoi sen jälkeen sanelemaan ilmeisesti "Lumilapioporukan kostoksi" tiukkoja pelisääntöjä vapaan tiedonvälityksen eliminoimiseksi ?
No ?
Vanhasen lautakasa hävisi, kun paljastui, että KMS/NOVA/NUORISOSÄÄTIÖ/RAY- jallitushallitus kirkastaa Suomen lumetaivaan kuin Kointähti juuri ennen viimeistä tähdenlentoaan.
Sitten itse SS – toimittaja Pasi Ahtiainen vahvistaa asian : Median valta on vainoharhaa ! Siltähän se vaikuttaa :

Ainakin SS-kohdalla sananvapaus sanellaan jo täysin toimituksen ehdoilla?
Olin todella hämmästynyt, että asiallinen kommentointini oli jo eilen ? poistettu yhdessä Pro Ganjan kommentin kanssa ?

SS:lle ei siis riitä, että kirjautuu asiallisesti palstalle ?
Sen lisäksi on asioita, joiden lukko ei toimituksessa aukee ?

Kyllähän ahvenet ja kalakukot maistuu hyvälle, mutta jos ne ovat ainoita SS-verkossa suvaittuja vonkaleita, joita voi avoimesti perata, on ilmeistä, että toimituksella on jo hätä kädessä !

Sananvapaus ja sen perillemeno on demokraattisesti toimivan kansalaisyhteiskunnan peruskivi. Jos tätä perusoikeutta ruvetaan rajoittamaan mielivaltaisesti, rikotaan kansalaisten perusoikeuksia ja perustuslakia.

Miten sanavapaus varmistetaan Suomessa, jossa valtaeliittiä kumarteleva media varjelee vain omia etujaan ”pukki kaalimaan vartijana ” ?
Miten varmistetaan avoimen moniarvoisen informaatioyhteiskunnan pelisäännöt ihmisoikeuksia kunnioittaen, jos demokraattiset pelisäännöt puuttuvat ?
Onko SS - verkko nyt kuolinkouristuksissa ?

Ilmeisesti, jollei sen toimitus kykene perustelemaan tämän keskustelun mielivaltaista perkausta ?

Eihän me olla pelkkiä ahvenia, joista lehti paistaa vain itselleen sopivia kalakukkoja ?
Toivon, että toimituksella on tallessa tämän keskustelun poistetut kirjoitukset ja ne palautetaan palstalle ?
Samalla edellytän, että sekä Pro Ganjalle ja itselleni esitetään avoimesti perkauksen perusteet myös muidenkin kalojen osalta, ettei tartte lähteä merta edemmäs kalaan ?

???
Miten kävi ?
SS poisti yllä olevan vaatimukseni samantien palstalta ilman minkäänlaisia perusteluja ?
- On varmaan aika ryhtyä vastavuoroisesti perkaamaan SS-toimituspolitiikkaa sekä Keskisuomalaisen että SS - hallintoelimissä ?


keskiviikko 9. kesäkuuta 2010

KIRJE STRASBOURGISTA


Sain tänään kirjeen European court of Human Rights / NELJÄS JAOSTOlta Starsbourgista Ranskasta ja 10 viivakooditarraa, joita joudun käyttämään kirjeenvaihdossani Euroopan Ihmisoikeustuomioistuimen kanssa.

Pidetään peukkua, että Suomen demokratisoitumiskehitys saisi tuomioistuimesta uutta potkua, sillä Suomen tilanne kansalaisten perusoikeuksien ja poliittisen syrjinnän kannalta on katastrofaalinen nykyisillä oligarkkien pelisäännöillä !

Tätä maata ja sen ihanaa kansaa kannattaa puolustaa sen nykyisiltä epädemokraattisilta vallankäyttäjiltä !

Onnea ja Menestystä Euroopan Ihmisoikeustuomioistuimelle !

Yhteistyöterveisin :
Sinikka Suomesta