perjantai 17. maaliskuuta 2017

Ikuinen järki 15 miljardia vuotta sitten     Albert Einstein

Toisinajattelija Mauri Nygord pohdiskelee blogissaan maapallon rajoja /
Onko maapallo rajallinen vai rajaton /
Minulle on päivänselvää, että maapallo on rajaton, ja olen ihmetellyt, kun se ei ole kaikille muille. On siis ollut kerrassaan vaikea uskoa, että fiksut ihmiset tosissaan toistelevat slogania rajattoman kasvun mahdottomuudesta rajallisella planeetalla. Käymäni muutaman keskustelun jälkeen ymmärrän nyt paremmin, että asiat voivat näyttää ihan aikuisten oikein erilaisilta eri ihmisille.
Uskon kuitenkin tieteen mahdollisuuteen.

Johtopäätös on se, että poliittisen puolueen on epärehellistä väittää, että elintason nostaminen pitää kasvun rajojen vuoksi lopettaa tai että elintasoamme pitää alentaa. Että luonnonresurssit ovat rajalliset ja ne loppuvat nyt tähän.

Maurin kysymys koskettaa jokaista rehellisesti ajattelevaa ihmistä.
Ehkäpä kannattaa avata perspektiiviä evoluutiobiologiaan ja muistuttaa luonnon neitseellisestä itseohjautuvasta toimintatavasta.  
Luonto toimii lajeja lisäten. 
Ihminen toimii lajeja ja lajitovereitaan häikäilemättömästi halveksien ja hävittäen.
Kumpi on oikeassa ?
Ihminen vai luonto ?

Nykyisen tieteen mukaan maailma syntyi 15 miljardia vuotta sitten.
Oliko se energiasysäys – käsittämättömän kosmisen olennon sisään- vai uloshengitys vai pelkkä räjähdys ?  Joka tapauksessa maailmankaikkeus laajenee.
Muinaisuskontojen mukaan äärettömyydet saavutettuaan, maailmankaikkeus alkaa supistua..

Oma aurinkomme ?
Alkuräjähdyksen jälkeen, 10,5 miljardin vuoden päästä syntyy oma aurinkomme.
Auringon syntyessä sen pinnalta irtoavat kaasut tiivistyvät planeetoiksi.
Yksi niistä on meidän kotimaapallomme.
Sopivan lämpötilan ja riittävän veden myötä maan myllerryksissä ja myrskyissä heräävät sitten ensimmäiset elävät solut  vuosimiljardien kuluessa.
Ne ovat yksisoluisia bakteereita, joilla ei ole tumaa. 
Ne ovat niin pieniä, ettei niitä voi nähdä.

Bakteerit absorvoivat materiaa ja erittävät jätteitä. Ne muokkaavat ympäristöä samalla kun ympäristö muokkaa niitä. Ne saavat ravintonsa rikkimolekyylejä absorboimalla.
Ne ovat ahkeria pikku työläisiä, jotka oppivat pilkkomaan sokeria ja muita orgaanisia yhdisteitä saadakseen niistä energiaa omiin tarpeisiin. Näitten bakteerien esivanhemmat olivat käymisbakteereja, jotka osasivat varastoida energiaa molekyyleihin.
Kaikki nykyiset elolliset olennot ovat edelleen riippuvaisia näistä esivanhemmistamme.

Näin syntyi maapallon ensimmäiset bakteerikemistit, jotka alkoivat murentaa kiviainesta maaksi.
Maapallon ensimmäiset kemistit ryhtyivät myös opettajiksi:
Ne hoksasivat, että koskettamalla toista ja sulattamalla hetkeksi naapurisoluja erottavan kelmun, DNA:ta voi vaihtaa. Onneksi ne eivät keksineet rahaa, sillä oman aikamme pankkiirien rahatkaan eivät olisi riittäneet niiden vaihtokaupassa.  Kaiken takana ja tavoitteena oli kiihkeä uusien taitojen välittäminen eteenpäin.
Bakteerit olivat ne, jotka kehittivät myös ensimmäisen maailmanlaajuisen viestintäjärjestelmän,
nykyisen internetin.

Evoluutio etenee:
- mikään ei kestä ikuisesti, niin kuin evoluutio opettaa.
Elämän ja kuoleman kiertokulussa myös bakteerit tulivat tiensä päähän.
Populaation kulutus ylittää vauhdin, jolla maapallo tuottaa sille sopivia ravintomolekyylejä.
Meneillään on maapallon historian ensimmäinen väestökriisi.

Miten ne sen ratkaisevat ?
Sama ongelmahan on myös nykyisellä ihmiskunnalla ?

Perikadon partaalla oleva maapallon bakteeripopulaatio keksii yhteyttämisen 3,5 miljardia vuotta sitten. Uusi bakteerilaji kykeni käyttämään auringon valoenergiaa hiilidioksidi - ja vesiatomien pilkkomiseen, niin että syntyi happea ja sokeria, joista DNA, ATP ja solurakenteet muodostuvat.
Yhteyttäjät siirtyivät kriisin jälkeen rajallisten energiavarastojen käytöstä yltäkylläisen ja jatkuvasti uudistuvan energialähteen käyttöön.
Yhteyttäjät ovat siis maapallon pitkäikäisimpiä olentoja.
Levitessään kaikkialle yli maanpiirin, sinne missä on vettä ja mutaa, nämä elämän kantajamme valmistivat jatkuvasti lisää happea.

Edessä oli taas shokki.
Yhteyttäjät aiheuttivat maapallon historian ensimmäisen saastekriisin.
Yhteyttäjät olivat muokanneet maapallon lähes hapettomasta ilmakehästä happipitoisuuden 21 %:iin.  Happi on myrkyllistä käymisbakteerille ja yhteyttäjille. Edessä oli massatuho.

Vakavia, toistuvia elämää uhkaavia kriisejä on maapallon historiassa ollut jo vuosimiljoonia.
Onneksi jotkut veden ja mudan alla pysyttelevät käymisbakteerit selviytyivät.
Jotkut alkoivat kehittää entsyymejä, jotka suojaavat niitä tuottamaltaan hapelta.
Samalla ne keksivät miten suojautua ultraviolettisäteiltä, valmistamalla suojakalvoja ja kokoontumalla valtaviksi yhdyskunniksi, joissa päällimmäiset kärventyivät kuoliaiksi, mutta kuoltuaan suojasivat lajitoveriaan.

Yhteyttäjille happikriisi muuttui mahdollisuudeksi, niiden oli pakko oppia hengittämään.
Se, mikä ennen tuhosi elämää, sai uudet tulokkaat puhkumaan energiaa.

Yksinkertaiset yksisoluiset organismit, joista oma elämämme on edelleen riippuvaista, kykenivät hankkimaan energiaa kolmella tavalla:
käymisellä, yhteyttämällä ja hengittämällä.

Miten erilaiset yksisoluiset sopeutuivat toisiinsa ?
Ravintopulan kiusaamat hengittäjät alkoivat tunkeutua käymisbakteereihin syödäkseen ne sisältä käsin. Kun ne tulivat  riippuvaiseksi riistettävästään, ne tuhoutuisivat riistettävien mukana.

Elämä on yllätyksellinen ?
Hädän hetkellä viholliset liittoutuivat yhteiseksi parhaaksi oppimaan yhteistyötä.
Hengittäjät hoksasivat, että ruoka ei lopu, kun ne keskittyvät vain käymisbakteereiden jätteiden kuluttamiseen. Ne auttavat myös käymisbakteereita niiden solukelmun alla.

Vähitellen vihollisuuksien laantuessa syntyy monimutkaisempia jättiläissoluja, joilla on yhteisöllinen sisäinen kierrätysjärjestelmä.

Yhdistelmäsolujen syntyminen mahdollistaa tuman kehittymisen.
Tumallisten solujen syntyminen on maailman historian merkittävin käänne monimuotoisen elämän synnyssä. Maapallolle ilmestyy merilevä, meduusat ja laakamadot.

2,6 miljoonaa vuotta sitten, niistä kehittyy esivanhempamme, Homo Habilis. 
Sillä on suuremmat aivot ja hennompi ruumin rakenne.

Homo Sapiens ilmaantuu 400 000 sitten,
Homo Sapiensin kantamuodot olivat valinneet kehityssuunnaksi tietoisuuden.
Ihminen kykeni heijastelemaan tietoisuudellaan koko maapalloa ja koko maailmankaikkeutta.

Onko nykyihminen kypsä 15 miljardin vuoden  jälkeen ottamaan vastuun elämän ylläpitämisestä tällä haavoittuneella ja rikkipommitetulla maapallollamme ?
Ihminen ei voisi koskaan nousta luonnon yläpuolelle, koska ihminen on osa luontoa ?  
Miksi sopeutuminen luontoon on nyt ylivoimaisen vaikeaa ?

Onko jotakin unohtunut ?
15 miljardia vuotta sitten elämän siementen levittyessä yli maailmankaikkeuden, olemme nyt maapallon elämän päätähti.

Mikä on nykyihminen, tämä teknistaloudellinen ihme ?

Nykyihminen on oppinut tekemään kaikesta elollisesta elotonta !
Nykyihminen osaa luoda vain entrobiaa, hävittää luonnon järjestys ?
Onko Luonnon itseohjautuva järjestys elämää ylläpitävän Luojan järjestys ?

Miten nykyihmisen syntiinlankeemus sovitetaan ?
Meneillään on dramaattinen sukupuuttoaalto ja ympäristön saastuttaminen.
Edessä on kasvun rajat :
väestökriisi, vesi-kriisi, öljykriisi, ilmastomuutos jne.

Toisaalta, pelkästään asevarusteluu suunnatuilla investoinneilla ja vihollisuuksien välttämisellä kykenisimme ratkaisemaan globaalilla yhteistyöllä myös akuuteimmat kriisimme ?

Mihin nykyihmisen järki katosi ?
Vai onko se vasta  syntymässä ?

Kuinka  tietoisesti opimme avaamaan oman DNA:mme kätketyt salaisuudet
pyhiinvaellusmatkastamme ja sovituksestamme  tällä kotiplaneetallamme ?
Ihmiskunnan selviytyminen nykyisistä koetuksista kärjistyy erityisesti kysymykseen elämän tarkoituksesta ja jälleensyntymästä.

Vasta sen jälkeen pystymme vastamaan kysymykseen - 
onko maapallo rajallinen vai rajaton ? 

keskiviikko 15. maaliskuuta 2017

Taistelu metsistä
                     


Kuva : Hannu Ahonen

Taistelu metsän puolesta on taistelua Suomen puolesta.
Kolme neljäsosaa Suomesta on metsää:
- se mitä tapahtuu metsälle, tapahtuu Suomelle.

Biotalouden nimissä sellupohjaisia biotuotetehtaita syntyy nyt kuin sieniä sateella.

Metsä Groupin 1,2 miljardin tehdas käynnistyy Äänekoskella kesän lopulla.
Suurimpia sellukattiloita  kaavaillaan Kemijärvelle, Kuopioon, Paltamoon ja Haapajärvelle.
Maailman suurinta  havusellutehdasta  suunnitteleva Finnpulp ei ole paljastanut edes mahdollisia kumppaneitaan. Tehdas käyttäisi eniten puuta, 6,7 miljoonaa kuutiometriä vuodessa.  Myös puunpolttolaitoksia suunnitellaan.

Kiinalainen Kaidi on rynnimässä Kemiin valmistamaan biodieseliä ja bensiiniä puusta.
Bensiinin jatkaminen biopolttoaineella on suurinta huijausta, koska haasteena on kaikista polttomoottoreita luopuminen.

Suomen nykyinen biotalousbuumi – yli kuuden miljardin investoinnit puuhun, - kestävää kehitystäkö ?
Entäpä jos puu menettää päästölaskennassa asemansa nollapäästöisenä, joutaako jätti-investointien kannattavuuslaskelmat pusikkoon ?
Esim kiinlaisen Kaidin Kemiin suunnittelema biojalostamo olisi yksi maailman suurimmista hiilidioksidin tupruttajista, - 1,3 miljoonaa tonnia vuodessa.
Kuitenkin biojalostamo välttyy päästökaupalta. 

Metsien hävittäminen biotalouden nimissä mm. matalan jalostusasteen  sellunkeittoon on kestämätöntä. Pelkästään metsien hiilinielu puolittuisi v 2030 mennessä.

Suomen perustuslaki, pykälä 20 § / Vastuu ympäristöstä, -toteaa yksiselitteisesti:
Vastuu luonnosta ja sen monimuotoisuudesta, ympäristöstä ja kulttuuriperinnöstä kuuluu kaikille.

Onko metsäteollisuus koskaan kuullut edes lintujen pesintärauhasta ?
Kunnioittaako se edes sitä ?

Laittoman EU- liittymispäätöksen jälkeen Suomesta on tullut pelkkä ulkomaisten yhtiöitten kaivannaisreservaatti ja metsäteollisuuden raakapuun kehitysmaa  ilman minkäänlaista ympäristövastuuta.

Tehometsätalouden jäljiltä puuta riittää, mutta luonto kärsii.

Luonnon monimuotoisuus on vakavasti häiriintynyt:
Yli kolmannes kaikista uhanalaisista lajeistamme elää metsissä.
Yli 800 lajia on uhanalaisia ja kokonaan häviämisvaarassa.
Lähes 800 lajia on luokiteltu silmälläpidettäväksi.
Tehometsätalous on johtanut myös lahopuun vähenemiseen.

Vanhat puut ja metsät ovat olennainen osa rikasta ja elinvoimaista metsäluontoa.
Vanhetessaan puiden ominaisuudet muuttuvat ja niiden arvo toisten lajien elinympäristönä kasvaa.  Eipä ihme, että myös Linkola huokaa :
” Jos onnistuisi palauttaa puupeite taimistoaroillemme takaisin, sekametsä, lehdot ja pökkeliköt yhden puulajin puupelloille, jos meidän ojikot, rikkaruohot, pientaret, pienkarjat, niityt ja kedot viljelysaukeille, ja vielä umpeuttaa turhat rinnakkaiset tiet ja liian suuret pihakentät ja parkkipaikat, saisimme jättimäisen määrän eläintenkin elämää takaisin. ”

                 Mikä on metsä ?
Todellisessa suomalaisessa metsässä on kymmenkunta puulajia ja kaikki ikäluokat sirkkataimista 400-vuotiaisiin petäjiin saakka. Siellä on neljännes puista elossa, neljännes keloina, neljännes katkenneina kantoina ja nojokonkeloina, neljännes maapuina pitkällään. Ja suunnattoman rikas tuhansien lajien eloyhteisö kasveja, sieniä ja eläimiä. Ennen kaikkea metsä on pyhättö, jossa ihminen ei riehu eikä revi. / PL
maanantai 13. maaliskuuta 2017

Suomi elää metsästä - elääkö metsä ?Kuva : Hannu Ahonen

Huoli ympäristöstä on kasvanut ja herättänyt ihmiset myös Suomessa.
Metsäteollisuus on kartuttanut vientituloilla valtion kassaa, mutta sillekin on nyt tullut rajat vastaan. Ympäristövastuun kantaminen ei nykypäivänä voi enää jäädä pelkästään teollisuuden päästöjen mittaamiseen.

Maailman suurimpia sellutehtaita ja puunpolttolaitoksia syntyy nyt kuin sieniä sateella: – metsät kasvavat enemmän kuin niitä hakataan. 
Totta.

Tehometsätalous ja voimakkaat hakkuut ojituksineen ovat lisänneet metsiemme kasvua, mutta heikentäneet metsäluonnon tilaa dramaattisesti: puut viedään jo juurineen päivineen.

Historiallisesti Suomen metsät ovat uudistuneet metsäpaloissa n. 500 vuoden välein.
Tuhka on jäänyt lannoitteeksi ja varmistanut luonnonmukaisen uudistumisen.

Entäs nyt ?
Puuta riittää, mutta luonto kärsii.
Luonnon monimuotoisuus on vakavasti häiriintynyt.
Yli kolmannes kaikista uhanalaisista lajeistamme elää metsissä. Yli 800 lajia on uhanalaisia ja kokonaan häviämisvaarassa. Lähes 800 lajia on luokiteltu silmälläpidettäväksi.

Tehometsätalous on johtanut myös lahopuun vähenemiseen.
Talousmetsissä kuolleen puun määrä on alle viisi prosenttia luontaisesta lahopuun määrästä. Kaikista metsälajeista lähes joka neljäs on lahopuusta riippuvaisia, uhanalaisista metsälajeista joka kolmas.

Vanhat puut ja metsät ovat olennainen osa rikasta ja elinvoimaista metsäluontoa.
Vanhetessaan puiden ominaisuudet muuttuvat ja niiden arvo toisten lajien elinympäristönä kasvaa.
Linkola on määritellyt metsän : se on sellainen runko, ettei miehen kädet yltä ympäri !

Suomalaiset on metsäkansa,
edessä on taistelu Suomen metsistä ja metsien palauttaminen teollisuuden puupelloista tehometsätalouden jäljiltä arvokkaiksi monimuotoisiksi elinympäristöiksi myös tuleville sukupolville.

Kestävä metsätalous on Suomen kansan ja metsäteollisuuden kunnia-asia,  varsinkin kun uudishakkuista yli 70 % on järkyttäviä avohakkuita ylisuurilla koneilla maapohja murskaten.


Lisää kommenttejani :
Tarvitaan tiukat ympäristörajat / SS 10.3.2017
http://www.savonsanomat.fi/mielipide/lukijan-sanomat/Tarvitaan-tiukat-ympäristörajat/945242#comments


perjantai 10. maaliskuuta 2017

Ilmastomuutos – kenen ehdoilla ?


Keljonlahti Jyväskylässä


Kansanedustaja Petri Honkonen ( kesk ) lupaili ksml / 10.3, että hallituksen 
energia- ja ilmastostrategia tuo lisää työtä ?
Näinköhän ?
Eiköhän entistä suurempien metsä- ja sellutehtaitten omistajat kerää vain entistä varmempia yhteiskunnan tukiaisia entistä harvemmille ?

EU - Suomessa harjoitettu ja pelkästään suuryhtiöiden ja näiden lobbareiden ehdoilla  toteutettu keskitetty energia - talouspolitiikka on tipahtanut kehityksestä vähintään 30 vuotta. Suomen kansantalous on ajettu karille.  
Maa elää entisestään velkaantuneemmin.

Aikoinaan ministeri Pekkariselle rakennettiin kahden ministeriön savuava TEM- imperiumi, kun Vanhasen hallitus vetäisi temppelistään esteellisesti valmisteltuja maailman suurimpia ydinvoimaloita ja siunasi Talvivaaran peruskiven.  
Talvivaaran uraani riittäisi tekemään Suomesta uraanin osalta omavaraisen. 
Talvivaaran pörssikurssi nousi heti 40 % ilmoituksen jälkeen.
Miten kävi ?
Talvivaarasta ja ydinvoimasta tuli kansallinen hirttosilmukka; - konkurssi ja katastrofi !
Kuka kantaa vastuun ?

Edelleen nykyinen Sipilän hallituksen energia- ja ilmastostrategia perustuu ilman kokonaisnäkemystä yksinomaan pörssiyhtiöiden tuottamaan uusiutuvaan energiaan.
Hävitetäänkö nyt metsät ?
– muistamatta, että puu voi olla järkevä tukipolttopaine pienissä hajautetuissa yksikössä, mutta ei koskaan pääpolttoaine esim. suurissa lämpövoimaloissa, koska hiilen kierto on liian hidas biopolttoaineen kriteeriksi.

Entäs turve - kepun kultamuna ?
Jyväskylän Keljonlahden voimalasta piti tehdä maailman suurin turvevoimala.
Miten kävi ?
Nyt kaupunkilaiset ovat hirttäytyneet kestämättömään puun polttamiseen, - 260 km pitkä täysperärekkajono vuodessa !? 
Kenen pää pitäisi laittaa pölkylle, kuka kantaa vastuun ?

On selvää, että niin kauan, kun laittomalle Euvostoliiton Suomen maakunnalle ei saada riippumatonta perustuslakituomioistuinta, eikä oikeusvaltion periaatteita,
edes  kansallisen uusiutuvan energian omavaraisuuden kehittäminen on mahdotonta.

Ilmastomuutos ei odota.
Nasan satelliittikuvat ovat paljastaneet, että pelkästään nykyisillä päästöillä merien pinta nousee metrillä jo tämän vuosisadan loppuun mennessä ja merien rannoille rakennetut ydinvoimalat uppoavat ensimmäiseksi.  
Samaten, jo tällä vuosisadalla öljyn tuotanto alkaa dramaattisesti ehtyä.

Timantti syntyy vai hiilestä !
Elämme aikaa, jolloin nykyinen jatkuvan kasvun ideologia on tullut tiensä päähän:
- ydinvoimasta, hiilestä, öljystä; - fossiilisesta polttamisesta on kokonaan luovuttava !

Voisikohan Sipilän hallitus päivittää Energia- ja Ilmastostrategiansa uusista lähtökohdista,  ja lopettaa suuryhtiöiden tukemisen uusiutuvan energian voittokulun 
varmistamiseksi ?

ps.
tämä on vastine kansanedustaja Petri Honkosen kirjoitukseen ksml /10.3.2017
Hallituksen energia ja ilmastostrategia tuo lisää työtä /
tiistai 7. maaliskuuta 2017

Teesit globalisaation valheesta


  http://www.itsenäiset.fi/itsenäisyysjulistus.html
 
Tänä vuonna tulee kuluneeksi 500 vuotta siitä, kun Martti Luther naulasi
teesit Wittenbergin kirkon seinään, haastoi paavin ja koko katolisen kirkon
protokollan anekaupasta ja helvetin kiirastulesta. 
Herramme vuonna 2017 Suomen Itsenäiset ry:n perustajajäseniin kuuluva
Niko Kauko
  julkisti kolmannella valtalailla Itsenäisyysjulistuksen. 
Brysselin pääkallopaikalta tultuaan, hän letkautti, että " vasta sitten hän ymmärsi, milta Lutherista tuntui Vatikaanissa.

Tänä vuonna myös itsenäisyytensä menettänyt EU - Suomi juhlii valheellisesti 
Suomen 100 vuotista itsenäisyystaivalta, vaikka Suomen perustuslaki kumottiin laittomasti, kun Suomi liitettiin EU:hun ja nyt maamme on myös luovutettu ilman turvatakuita Naton kanssa solmitulla Isäntämaasopimuksella suurvaltojen taistelutantereeksi.
Koko nykyinen valtaeliitti on enää ylikansallisten suuryhtiöitten kiltti renki 
ja kansa elää vuosi vuodelta entisestään velkaantuneempana ja kituen.

Menetetyn itsenäisyyden 100-vutisjuhlien yhteydessä pitäisi koota teesit laittoman EU-liittymissopimuksen vallankaappauksesta, virallisista valheista ja naulata myös ne eduskuntatalon seinään itsenäisyysjuhlien käynnistyessä.
EU ja Suomi EU:ssa on globaalikapitalismin vallankaappauksen uhri.

Totalitaarisella kommunismilla ja euvostoliitolla on vain se ero,
että näennäisesti kommunistivaltioissa johtajat muka ajoivat kansan enemmistön etuja. Euvostoliitossa poliitikot sen sijaan
edustavat julkeasti ja ylpeästi vain äärimmäisen pienen omistajaeliitin entistä nopeampaa rikastumista rajoittamattomalla vapaakaupalla. 
Tällä rajoittamattomalla ryöstötaloudella maapallo on pian elinkelvoton.


Oli suuri ilo saada Joni Töyrylän teesit Globalisaation valheesta. 
Hänen luvallaan julkistan ne myös tässä:


100 Teesiä vallankumouksen puolesta

  1% maapallon ihmisistä omistaa rahaa enemmän kuin loput 99%

  1% maapallon ihmisistä omistaa yli 50% maapallon luonnonvaroista

  1% johtajina toimivat kansainväliset suurpankkiirit jotka hallitsevat  rahan luomista ja tuhoamista

  1% sisältää Suomen poliittisen, virkamies, ammattiyhdistysliike, media, elinkeinoelämän johdon, puolustusvoimien johdon

  He omistavat kaiken "länsimedian" eli myös suomalaiset sanomalehdet,
  televisiokanavat ja "mainstream" verkkomediat

  He omistavat kaikki kaivostoiminnan, osakkeet, tehtaat,
  kuljetuskoneiston, kauppaketjut

  Kaikki maapallon valtiot ovat velkaa heille rahajärjestelmän
  rikkinäisyyden takia

  "Vapaakauppa" tarkoittaa velkaan perustuvaa orjuutusta koska
  kansainväliset pankkiirit omistavat rahajärjestelmän

  Raha ja valta mahdollistavat hyvävelijärjestelmän luomisen

  Hyvävelijärjestelmän avulla he kontrolloivat poliittista
  päätöksentekoa, tuomioita, poliisin toimintaa, yleisradion sisältöä

  He ovat yksityistäneet kansallisomaisuutta että ovat voineet myöhemmin
  sen yhtiöittää jonka jälkeen omistajiksi ovat tulleet sijoitusyhtiöt
  ja pankkit

  Suomen sähköverkko on myyty. Sähkön hinta tulee kasvamaan tasaisesti
  aina ilman vallankumousta. Sähkönsiirtomaksu on teatteria

  He käyttävät termejä "kehitys" ja "tuottavuus" rakentaessaan
  imperiumiaan

  Muutoksissa pyritään aina luomaan suuria hallinnollisia kokonaisuuksia
  joissa lopullinen päätäntävalta on pienellä määrällä ihmisiä

  Heidän etuaan on yhdistää kansakunnat mahdollisimman pienen
  ihmisjoukon hallittavaksi

  Amerikan valtiot halutaan liittää tulevaan Amerikan unioniin

  Euroopan valtiot on liitetty Euroopan unioniin

  "Kansainvälisiä sopimuksia on kunnioitettava" on suomalaisten
  rikollisten poliitikkojen hokeama

  Suomessa Kuntien määrää halutaan pienentää ja luoda suuria maakuntia
  että päätöksenteosta vastaa mahdollisimman pieni joukko ihmisiä

  Suomen toimiva terveyskeskusjärjestelmä halutaan muuttaa; "uudistus"
  tähtää kaiken yksityistämiseen ja yhtiöittämiseen

  Poliisijärjestelmä on keskitetty ja erittäin hierarkinen, poliisien
  toimintoja valvotaan sähköisesti

  Suurituloisia on Suomessa 13.2 prosenttia. Taloudellista
  eriarvoisuutta tullaan lisäämään kunnes päästään tilanteeseen että
  Suomessa varakkaita on 1% ja köyhiä 99%


  Valtapyramidin on oltava riittävän kapea että vain 1% hallitsee
  avainasemassa olevia virkoja ja asemia. Tämä on heidän unelmansa

  Maataloutta on heikennetty järjestelmällisesti 60-luvulta lähtien

  Aluksi hävitettiin pienimuotoinen maatalous "kehittämällä" suuria
  tuotantoyksiköitä, tätä perusteltiin "tuottavuudella"

  Nyt hävitetään suuret tuotantoyksiköt tuomalla halpaa ruokaa
  ulkomailta, maista joissa ei ole samanlaista tuotannonvalvontaa kuin
  Suomessa, Suomalainen ruoka on tutkitusti maapallon puhtainta

  Vesi maksaa kaupassa enemmän kuin maito

  Puolustusvoimat ostavat ruuan ulkomailta

  Omavaraisuus halutaan hävittää kaikin mahdollisin tavoin, ihmiset
  halutaan saada riippuvaisiksi kauppakeskuksista

  EU:ssa valmisteilla oleva "plant reproduction law" kieltää
  maanviljelijöitä käyttämästä edellisen vuoden sadon siemeniä kylvössä,
  siemenet on ostettava heiltä

  Nestlen pääjohtaja on sanonut että "Vesi ei ole ihmisoikeus"

  Urho Kekkonen vei Suomen EU:n edeltäjään, EEC-vapaakauppa
  sopimukseen. Hän kuitenkin korostaa päiväkirjoissaan että "Sopimus ei
  koskaan saa tarkoittaa sitä että suomalaiset tulevat myymään maan- tai
  veden ulkomaille"

  J.K.Paasikivi kirjoittaa päiväkirjassaan kannattavansa monarkiaa sillä
  on nähnyt miten demokratia toimii Yhdysvalloissa ja Briteissä

  Kansanedustajat eli kansantuhoajat ovat valmistelleet
  metsähallituslakia jossa kaivosteollisuus saa vapaasti toimia
  maaperässä kuntien vastalauseista huolimatta

  Metsähallituslaki mahdollistaa pohjaveden myymisen ulkomaille ja
  pohjavesitonttien pakkolunastuksen

  Talvivaara ja muut kaivosyhtiöt eivät saastuta siksi että eivät osaisi
  kaivaa tai että se olisi taloudellisempaa

  Kaivosyhtiöt saastuttavat koska se on niiden tehtävä, näin on tehty
  eripuolilla maapalloa jo ennen Suomea

  Afrikassa, Etelä-Amerikassa, Yhdysvalloissa ovat kaivosyhtiöt
  saastuttaneet valtavia alueita ja ihmiset ovat joutuneet luopumaan
  elinkeinoistaan ja siirtymään "kasvukeskuksiin"

  Navajo- intiaanien reservaatin ympäristöstä kaivosyhtiöt kaivoivat
  uraania. Uraanin puhdistuksesta jääneet jätteet levitettiin
  vesistöihin ja maaperään jonka jälkeen yksi maapallon pitkäikäisimpiä
  kansoja on tuhoutunut. Heidän keski-ikänsä on nykyään 46 vuotta

 Talvivaaran tarkoituksena on kokoajan ollut kaivaa uraania. He ovat
kaivaneet uraania. 
Missä uraani on nyt? 
Missä ovat jätteet?

 Dragon Mining on saastuttanut Ala-Jalkajärven täydellisesti

  Muutama vuosi sitten muovia ei saanut polttaa vaan se haudattiin
maahan että myrkkyä ei olisi levinnyt ilmakehään.       Nyt kansantuhoajat
  ovat lanseeranneet "energiajätteen" jonka siivittäminä kansalaiset
  iloiten polttavat kaiken muovin

  Kansantuhoajat käyttävät uuskieltä joka on muokattu heidän
  imperiumiaan varten

  "Biotalous" tarkoittaa sitä että uhraamme velkapohjaiselle
  rikolliselle rahajärjestelmälle hyvinvointimme keskuksen,
  monimuotoisen metsän

  "Biotalouden" nimissä metsän uusiutuvuutta ja monimuotoisuutta
  hävitetään ja pyritään estämään monin tavoin

  Puolukat, kannot, risut ja varvut kuuluvat metsään. Ne mätänevät ja
  luovat uutta kasvua ja voimaa tuleville vuosille. Tämä halutaan estää

  He eivät halua että ihmiset keräävät villiyrttejä, marjoja, sieniä,
  kaloja, tai metsästävät

  Sipilän hallitus leikkasi luonnonsuojelualueiden hankintarahoitusta,
  luonnontieteiden opetusta, siirsivät valtion alueita metsätalouden
  alueiksi, soiden suojelua supistettiin kolmannekseen, kaksinkertaisti
  valitusmaksut, tuki Talvivaaran kaivoksen ja Fennovoiman ydinvoimalan
  toimintaa ongelmista huolimatta
  Alueelliset ympäristökeskukset purettiin 2010 ja luotiin ELY-keskus
  joka puretaan 2019. Tarkoitus on heikentää ympäristön asemaa edelleen
  ja lisätä teollisuuden ja yritysten valtaa

  Suomessa on 500000 työtöntä, enemmän kuin koskaan Suomen
  historiassa. 16.11.2016 eduskunta päätti kiristää työttömyysturvaa

  Helsingissä ensimmäistä kertaa Suomen historiassa yli puolenkilometrin
  ruokajono

  25.11.2016 perustusvaliokunta esti kansalaisaloitteen etenemisen jossa
  Suomi olisi erotettu eurosta. Päätöstä perusteltiin "kansainvälisillä
  velvotteilla"

  Kiky- sopimuksessa hävitetään hyvinvointivaltion rippeet ja alistetaan
  kansa globaalin kapitalismin alle

  Paperiliitto, metalliliitto, SAK olisi voinut estää työväelle
  vahingollisen kikyn mutta eivät tehneet mitään

  Stubb ja Katainen lupasivat olla leikkaamatta koulutuksesta mutta
  toisin kävi

  Suomalaisilta köyhiltä leikattiin 2015 miljardi euroa samaan aikaan
  kun maahanmuuttobisnekseen lisättiin 1.5 miljardia

  Rikolliset VOK budjetit - patjoihin 50000 euroa kolmen kuukauden
  ajalle? Ei ihme että rahaa on tarvittu

  Panamaskandaalissa satoja yrityksiä ja yksityishenkilöitä jäi kiinni
  veroparatiisikytköksistä, mitään tuomioita tai sanktioita ei
  tapahtunut

  Suomessa on vielä omat kansalliset puolustusvoimat

  Suomalaisia metsästäjiä, asekeräilijöitä ja reserviläisiä riisutaan
  aseista mahdollisen vallankumouksen vuoksi

  Saksaan epäillään saapuneet miljoonia salakuljetettuja aseita
  pakolaisten toimesta, kuinka paljon Suomessa?

  Heidän etuaan on hävittää kansallistunne, kansallisromanttinen taide
  ja kansanhistoria ja toisaalta luoda kansojen sekoitus hierarkisen
  järjestelmän alaisuuteen

  Valtapuolueet, valtamedia ja esivalta ovat muuri, joka erottaa
  nykysuomalaiset omasta kulttuuristaan, perinteistään, identiteetistään
  ja luonnosta

  Tätä suunnitelmaa Euroopassa kutsutaan Paneuroopaksi ja meille se
  ilmenee EU:n monikulttuurisuuden myötä

  Maapallon vähemmistökansoihin kohdistuvaa terroria tehdään
  keskitetysti heidän toimestaan, he haluavat alistaa kaikki ihmiset
  saman hierarkisen talousjärjestelmän vangiksi

  Kun terve kansallistunne on hävitetty eivät ihmiset kykene
  yhteisölliseen toimintaan, vastarintaan, puolustamaan omia etujaan

  "Monikulttuurisuus" on monokulttuuria. Valtamedia hakkaa päivät yöt,
  vuodesta toiseen "monikulttuurisuus" propagandaa ihmisten mieliin

  Vähemmistökansojen oikeuksia sekä korporaatioiden valtaa vastustavia
  kansalaisjärjestöjä pyritään kriminalisoimaan nyt Trumpin toimesta

  Suomalaisia on maapallon väkimäärästä alle 0.6 promillea; suomalaiset
  ovat vähemmistökansa jota tulisi suojella.

  Suomen presidentti on nimittänyt puolustusvoimien johtoon
  Yhdysvaltalaisen mulatin
  Venäjän ilmatilan loukkauksista tehdään suuri kohu mutta mitään ei
  puhuta NATO joukkojen liikkumisesta Suomen alueella

  Ruotsissa kansantuhoajat asuvat omilla, vain ruotsalaisille
  tarkoitetuilla, asuinalueilla. "Monikulttuuriset" alueet ovat Euroopan
  väkivaltaisimpia ja monille alueille poliisi ei mielellään lähde.

  Islamin maailmavallotusoppi sopii hyvin ajamaan myös heidän
  päämääriään

  Koska islamistit eivät hyväksy demokraattista järjestelmää vaan
  ainoastaan uskonnollisen Sharia-lain, islamistit ajavat täydellisesti
  heidän asiaansa luoda riitainen, yhteistyökyvytön, väkivaltainen
  ihmismassa

  Heimoajattelussa vähemmistökansoja suojellaan. Tämä on globaalia
  monikulttuurisuutta.

  Ainoa äärioikeisto ovat he, rahavaltaa käyttävät
  rikolliset. Vasemmistoa ovat uusnatsit, kansallissosialistit,
  anarkistit, kommunistit, luonnonsuojelijat, työläiset, työttömät,
  eläkeläiset, opiskelijat, …

He haluavat sekoittaa kansat, tehdä bisnestä luonnon ja työläisten
kestokyvystä riippumatta ja lopulta alistaa ihmiskunta menettämään ihmisarvonsa velkapohjaisen talousjärjestelmän avulla

 On ymmärrettävä että käytännön kommunismi ja äärikapitalismi ovat sama
asia, pieni joukko ihmisiä
hallitsee loppua 99 %  Kansallissosialisteja vainotaan koska he haluavat irrottautua
  kapitalistisesta järjestelmästä, suojella kansoja, pyhittää luontoa ja
  elämää, ymmärtävät että 1% toimi myös kommunistisen järjestelmän
  taustalla, ymmärtävät että monikulttuurisuus on valhe

  1% omistaa rahan ja materian mutta eivät omista vielä ihmisiä, 
  niitä 99%

  Yhdysvalloissa ihmisiin kuitenkin asennetaan mikrosiruja, sama
  tapahtuu pian Suomessa

  Käteisen rahan menettämisen jälkeen kaikki rahaliikenne on sähköisesti
  kontrolloitua ja seurattavissa, on mahdollista että tämän jälkeen
  talletuksista joutuu maksamaan "negatiivista korkoa"

  Tulevaisuudessa velassa eläminen on normaalia ja velkaa voi vähentää
  ihmisarvoaan vähentämällä

  Tästä on kertonut Aldous Huxley Uusi uljas maailma kirjassaan, George
  Orwell 1984:ssä, Andrew MacDonald Turnerin päiväkirjoissa, vielä on
  mahdollisuus toimia ennen suomalaisten totaalista alistamista


Mitä vallankumouksen jälkeen?


  On huomattava että väestöräjähdys sekä ihmisen luontainen ahneus ja
  välinpitämättömyys ovat ongelmia joita talousrikolliset eivät aiheuta

  "Globaalien ongelmien alkusyy on ihmisluonnossa itsessään" sanoi
  emeritusprofessori Tatu Vanhanen

  Näin ollen, ihmiskunta tarvitsee jonkinlaisen globaalin lain jonka
  avulla ylikansoitus, ylikulutus, puutteellista lainsäädäntöä
  hyödyntävä kansainvälinen kauppa sekä ydinsodan, sekä näistä johtuvat
  muut globaalit ongelmat mm. nälänhätä, massamuutot voidaan ratkaista

  Syrjäytettyämme rikolliset johtajamme voimme palauttaa rajavalvonnan,
  luonnon kunnioituksen, jakaa hyvinvointia, vaalia kestävää
  elämäntapaa, perinteitä, omavaraisuutta

  Tämän lisäksi voisimme pyrkiä uuteen globaaliin järjestelmään
  kokonaisena kansakuntana

  Talouseliittiin kuuluu lapsia, nuoria, aikuisia ja vanhuksia joista
  osa on vastuussa nykyisestä kehityksestä mutta osa ei, osa heistä
  saattaisi haluata keskustella erilaisen tulevaisuuden mahdollisuudesta

  Voisimmeko olla näyttämässä uutta rauhanomaista suuntaa maailman
  kansoille syrjäyttämällä rikolliset johtajamme mutta rakentamalla
  rauhaa globaalin imperiumin sekä muun maailman välille?


Suuret Kiitokset Jonille !
Olet haastanut Suomen ja koko äärikapitalistisen maailman täydellisessä umpikujassa olevat poliittiset, yhteiskunnalliset ja aatteelliset instituutiot, joita pidetään yllä vain diktatorisesti asevoimin ja joukkotuhoasein:


- Koko telluksen tulevaisuus on enää napinpainalluksen varassa