tiistai 29. toukokuuta 2012

Milloin pankkiterrorismi lopetetaan ?

Keskisuomalainen kansanedustaja Kauko Tuupainen havannoi maailman menoa ksml:ssa 27.5.2012 mm. :

Tummia pilviä Euroopan unionin ja Suomen taivaalla /

” Eläkeläisiä on Suomessa 1,4 miljoonaa eli 25 prosenttia maamme väestöstä vauvasta vaariin. Olen huolissani eläkerahastojen pääomien hupenemisesta taivaan tuuliin. Katosihan rahastoista viime vuoden aikana kymmenen miljardia euroa sijoitustuottojen mentyä pakkasen puolelle.
Irlannin, Portugalin, Kreikan, Espanjan ja Italian julkinen velka on lähes 3.300 miljardia eli 3,3 biljoonaa euroa. Jos summa jaetaan tasan viiden valtion kesken, se tekee 660 miljardia per valtio. Summa vastaa kaksitoistakertaisesti Suomen valtion vuosittaista budjettia, joka on tälle vuodelle 52,4 miljardia euroa.
Espanjan työttömyys lähentelee 25 prosenttia ja maan nuorista on jo joka toinen työttömänä. Siinä vaiheessa, kun Espanja muuttuu maksumiehestä avun saajaksi, ovat EU:n asiat todella huonolla tolalla.
Hallituskaudella 2012–2015 leikataan peruskuntien valtionapuja 3,4 miljardia euroa. Nämäkin rahat istuva hallitus käyttää Saksan ja Ranskan pankkien tukemiseen hulttiomaiden avustamisen nimissä, vaikka niille olisi käyttöä täällä kotona Suomessakin.”
Kirjoitin itse aikoinaan laittoman EU-liittymispäätöksen jälkeen : Moni lähtee villoja hakemaan, mutta tulee kerittynä takaisin !
Maailman velkaa luovien yksityispankkien globaali huijaus ja suunnitelma Euroopan liittovaltiokehityksen varmistamiseksi perustettiin yhteisen valuutan käyttöönotolle.  Euro on ja oli välttämätön työväline, jolla Euroopan kansat alistettaisiin uuteen maailmanjärjestykseen ja velkavankeuteen pienen kasvottoman pankkieliitin alaisuudessa ilman minkäänlaisia ihmisoikeuksia tai demokraattisia pelisääntöjä.

Yksityispankkien valtioita rahoittava ahneus aiheuttaa velkaannuttamalla suunnattomasti paljon enemmän tuhoa kuin  mitkään yksittäiset terroristiteot.  
Nykyisiä globaaleja talousterroristeja  ei saada edes vastuuseen, koska oikeusjärjestelmät suojelevat ja ovat suojanneet yksityisen omistusoikeuden ja ylikansallisen taloudellisen toiminnan hyvävelijärjestön ilman perustuslakituomioistuinta.  
Oikeusnormistot, siinä missä kaikki muutkin EU:n pelisäännöt hän ovat vapauttaneet finanssipääoman ja virtuaalirahan kaikesta yhteiskunnallisesta - ja ympäristösuojeluvastuusta. Perus- ja ihmisoikeuksia polkevalle ylikansalliselle pankkiterrorismille olisi laitettava vihdoinkin stoppi !


Mutta kuka tai mikä stopin laittaa, kun koko pyramiditalous on kaatumassa totalitaarisen ja pankkiterrorismin lasku maksatetaan vain kriisiyttämällä valtiot ja viemällä kansalaisilta tuhkatkin pesästä ?
Mistä löytyy sellaista viisautta, jolla nyt uudistetaan oikeusnormisto ja kansainvälinen rikos- ja talousoikeus ?

Kauko Tuupainen on aiheellisesti huolestunut eläkeläisten pörssissä häviävistä rahastoista ?
Suuret ikäluokat Suomessa ovat varmasti historian ensimmäinen ja viimeinen sukupolvi, joka saa ja on saanut  nauttia elintasosta ja hyvistä eläkkeistä. 
EU - kurituksen jälkeen tulevat sukupolvet jakavat pelkästään niukkuutta ja epävarmuutta.

Rajaton kasvu rajallisella maapallolla on mahdotonta yhtä vähän kuin nykyinen pankkiterrorismin virtuaalitalous, jolla ei ole ollut mitään yhteyttä reaalitalouteen. Euro on jo tuhonnut euroalueen taloudet.  Yksityispankkien pakolla tehdyn kurjistamisen ja köyhdyttämisen seurauksena ajaudutaan  pakkovaltaan,  jossa kulutusta ja tavaratuotantoa joudutaan ankarasti säännöstelemään.

Pakotetussa niukkuudessa, yhtä vähän kuin eurovallankaappausella hankitulla pankkiterrorismillakaan, ei ole jäljellä demokratiaa eikä ihmisoikeuksia. 
Keinotekoinen euro on mitätöinyt kaikki  oikeusvaltioiden pelisäännöt .

Suomalaiset eläkeläisten kohtalo ?
Suomen lapsiperheidenkin köyhyys on jo kolminkertaistunut viimeisen parinkymmenen vuoden aikana.
Suomalainen perusturvakin on ollut jo pitkään täysin riittämätön ja  ankarasti säännöstelty köyhyysloukku, jolla miljoona ihmistä kyykytetään köyhyysrajan alapuolelle vailla toivoa ja tulevaisuutta.
Samaan aikaan maan pieni eliitti kauhoo edelleen kansallisvarallisuutta ja yhteiset pääomat veroparatiiseihin  vailla mitään rajoituksia kaiken kontrollin ulottumattomissa.

Miten käy Kreikan, Italian, Espanjan ja Portugalin ?
Miten käy euroalueen, kun kansainvaellukset alkavat ?
Eurooppa natisee liitoksistaan ja todellisia vastuunkantajia ei edes paljasteta.
Pankkisalaisuus pitää siitä huolen.

- Eiköhän olisi aika palata lailliseen yhteiskuntajärjestykseen ja varmistaa perus- ja ihmisoikeudet itsenäisenä kansakuntana ?


maanantai 7. toukokuuta 2012

KELA - lahonnut tilkkutäkki ?


Mitä perusoikeuksia loukkaavalle ja  ihmisoikeuksien kannalta laittomasti toimivalle kelalle pitäisi tehdä ?
Pitäisikö kela hajauttaa alueellisesti, vai pitäisikö koko suomalainen sosiaalipolitiikka ja perusturva uudistaa ja ajanmukaistaa kertaheitolla
ihmis- ja perusoikeuksia vastaavaksi ?

Olisiko vihdoinkin aika purkaa nykyinen kelan pirstaleinen sosiaaliturvan köyhyysloukku ja tehdä sosiaalipolitiikasta kannustin ?
Nyt tarvitaan kansallinen herätysliike Perustulon taakse !

Mikä Kela ? - keppiä vai porkkanaa ?

Kansaneläkelaitoksen tehtävänä on turvata väestön perustoimeentulo, edistää terveyttä ja tukea itsenäistä selviytymistä eri elämäntilanteissa.
Kansaneläkelaitos toimii eduskunnan valvonnassa. Kela aloitti toimintansa 16. joulukuuta 1937, ja se oli aluksi nimensä mukaisesti eläkelaitos.
Nykyisin Kelan vastuulla on esimerkiksi kansaneläke, kuntoutusraha, lapsilisä, lääkekorvaukset, opintotuki, perhe-eläke,peruspäiväraha, sairaanhoitokorvaukset, sairauspäiväraha, sotilasavustus, työmarkkinatuki, työttömyyseläke, vammaistuki,vanhuuseläke ja yleinen asumistuki. Elatustuen maksatus siirtyi kunnilta Kelan hoidettavaksi 1. huhtikuuta 2009.
Useimmista Kelan päätöksistä voi hakea muutosta sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnalta. Työttömyysturvaa koskevista päätöksistä asiakas voi valittaa työttömyysturvan muutoksenhakulautakuntaan ja opintotukea koskevista päätöksistä opintotuen muutoksenhakulautakuntaan. Toisena muutoksenhakuasteena on vakuutusoikeus.
Kelaa on syystäkin kritisoitu ja vuosikausia sen hallinnoiman tukijärjestelmän monimutkaisuudesta ja ehtojen vaikeasta ymmärrettävyydestä.

KELA – LAHONNUT TILKKUTÄKKI ?

Kela itse ei itse säädä lakeja, joiden pohjalta se toimii.
Koska sosiaaliturvalainsäädäntö on hyvin eri-ikäistä, siinä ei aina ole otettu huomioon, että yksi lainmuutos aiheuttaa seuraamuksia muiden lakien toteuttamisessa.
Osa poliitikoista pitää sosiaaliturvalainsäädäntöä niin monimutkaisena, että se tulisi uudistaa kokonaisvaltaisesti. Uudistusehdotukset vaihtelevat demarileirin lainsäädännön maltillisesta nykyaikaistamishankkeesta  koko järjestelmän kertakaikkiseen korvaamiseen niin sanotulla perustulomallilla. Perustulojärjestelmää ovat julkisuudessa kannattaneet erityisesti vihreät ja vasemmistoliitto.
Kelan entinen pääjohtaja Jorma Huuhtanenkin kannatti lainsäädännön yksinkertaistamista, ja hänen mielestään etuusviidakko toimiikin huonosti sekä asiakkaan että toimeenpanijan kannalta. 
Nyt noin sadan etuuden ja vajaan 40 lain sosiaaliturvajärjestelmässä toimiminen on toimeenpanijalle ja asiakkaalle hankalaa.
Kelan sekava tukijärjestelmä perustuu vielä luokkayhteiskuntaan ja polkee säälimättä perus- ja ihmisoikeudet !

KELAN LAITON LUOKKAYHTEISKUNTA :
-          opiskelijat
-          työttömät
-          eläkeläiset
Kela luokittelee ihmiset sosiaalipoliittisesti eri kasteihin. Alimpana kastissa ovat opiskelijat. Hieman paremmassa asemassa ovat eläkeläiset. Kaikkein ankarimmassa kontrollissa ja säännöstelytaloudessa elävät työttömät, joiden työttömyystukea tai työmarkkinatukea säädellään ja kyykytetään pirstaleisella työttömyyslailla, joka on jo lähtökohtaisesti  ”tarveharkintaan” ja kumppanin tuloihin perustuen  perus – ja ihmisoikeuksien vastainen.
Varsinkin työttömälle työnhakijalle kelan köyhyysloukku alkaa olla jo ylivoimainen:
-           Mitä tapahtuu, kun köyhyysloukutettu ”opiskelija” tai ”työtön” haluaisi parantaa olojaan ja ottaa vastaan satunnaisia työtarjouksia ? 
Jos saa töitä kymmeneksi tunniksi viikossa, opiskelijalle työ sallitaan, eikä hänen tukiaan leikata. Eläkeläinen joutuu jo miettimään
Työttömälle työn tekeminen ei kannata ollenkaan. Hänen työttömyyspäivärahaansa leikattaisiin heti. 

Entäs Kelan asumistuki ?
Sekin perustuu perus- ja ihmisoikeuksien polkemiseen, kun opiskelijat on siirretty alimpaan kastiin.
Minimitoimeentuloon tarvittavan tuen määrä on kuitenkin kaikilla ihmisillä sama.
Kelan luokkajakoon perustuva tukijärjestelmä ei perustu oikeudenmukaisuuteen.
Järjestelmä on byrokatraattinen, jähmeä ja sekava tlkkutäkki pelkkää kapulakieltä ja tuloloukkuja.
Itsensä satunnainenkin työllistäminen on tehty lähes ylivoimaisen vaikeaksi. 

Hyvin harva köyhyysloukkoon tiputettu kansalainen enää edes jaksaa selviytyä kelan viidakossa.
- Kuka jaksaa selvittää mihin tukeen ja miten on milloinkin oikeutettu kelan kapulakielellä ilman henkilökohtaista
avustajaa ?

Minkäänlaisesta kansalaisten oikeusturvasta ei enää edes voi puhua, kun tälläkin hetkellä kelan muutoksenhakulautakunnissa on kymmenien tuhansien valitusten monen vuoden sumppu !

- Miten Suomen kansa ja Suomen kansalainen nousee yhäkin pahenevasta lamasta, jos sen virallinen sosiaalipolitiikka ja perusturva ei vieläkään perustu tasa-arvoon; perus- ja ihmisoikeuksiin, jotka Suomi on kuitenkin ratifioinut virallisesti ja kansainvälisesti muiden ns. "oikeusvaltioiden" tapaan?!

lauantai 5. toukokuuta 2012

Kansalaisten oikeusturva hukassa

Kelan viidakko ?
-          tragedia, komedia, farssi – vai satojen tuhansien kansalaisten giljotiini ilman oikeusvaltion periaatteita ?

Kenen moka, jos esim. suomalaisten arkipäivää säätelevä työttömyysturvalaki on jo lähtökohtaisesti väärä subjektiivisten perusoikeuksien kannalta ?
Mikä moka, jos kansanedustajilla ei ole enää muistikuvaakaan kansalaisten perus-ja ihmisoikeuksista ?

Mikä, milloin ja miksi keksi työttömyysturvalakiin subjektiivisten perusoikeuksien sijaan ”tarveharkinnan”; avo- tai asuinkumppanin tulot, jolla subjektiiviset perusoikeudet kumotaan ?

Kuka, mikä, milloin ja miksi, keksi, että subjektiiviseen sosiaaliturvaan voi kytkeä asumisen, pelkästään OSOITTEEN, jolla mitätöidään kaikki kansalaisten lailliset perus- ja ihmisoikeudet ?

Yksikään kansanedustaja, mikään tuomari tai viranhaltija ei nyt kykene esittelemään sellaista lakipykälää, jossa seurustelusuhde, avosuhde tai asuinkaverin tulot olisivat lakiin perustuva ja laillinen huoltosuhde, mikä selättäisi primäärit subjektiiviset perusoikeudet ja henkilökohtaisen perusturvan !

Avopuolison tuloihin perustuen ei voida laillisesti mitätöidä yhdenkään työttömän subjektiivisia perusoikeuksia: työttömyysturvaa tai työmarkkinatukea - vai voidaanko ?

Kun on ilmennyt, että Kela eikä edes Suomen EU-valtio toimi nyt ihmisoikeuksiin tai perustuslakiin nojautuen, eikä enää edes ymmärrä kansainvälisiä ihmisoikeus- ja perusoikeus-
sopimusten ratifioituja vaatimuksia pitää myös ihmis- ja perusoikeudet ajan tasalla kaikessa lainsäätämisessä ja viranomaistoimissa, oikeus – ja tuomioistuimia myöten, on kansalaisten syrjäyttäminen ja heitteillejättö saamassa katastrofaaliset mittasuhteet myös kaikkien tärkeimpien terveys- ja peruspalvelujena alasajona.

Suomessa ei vieläkään ole Perustuslakituomioistuinta, johon kansalaiset voisivat vedota heitteille jättämisestä ja/tai  eri viranomaistahojen kurjistamistemppujen seurauksista.
Kaikkien kansalaisten perusoikeuksiin kuuluisi myös saada asiansa käsiteltyä kohtuuajassa.

Suomen ihmisoikeustilanne on nyt jo hälyttävä.
Perus- ja ihmisoikeudet ovat enää virallisesti vain ”menneen talven lumia – muistoja” Suomessa, jossa velkavetoinen kansantalous on jo kaapattu pienen kasvottoman ylikansallisen pankkieliitin kaleeriorjuuteen : - tuloerot kasvavat entisestään, samalla kun kansalaisten syrjäyttäminen perusoikeuksista ja peruspalveluista on entistä raaempaa.

Tragikoomista, että samaan aikaan Kataisen hallitus on ryhtynyt ”muistelemaan” kadonneita perus- ja ihmisoikeuksia laatimalla kansallista perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelmaa 2012-2013 . Koko teksti löytyy osoitteesta: KANSALLINEN PERUS - IHMIOIKEUSTOIMINTAOHJELMA 

Myös Suomen perustuslaki velvoittaa :
PL 22 § : Julkisen vallan on turvattava perus- ja ihmisoikeuksien toteutuminen.
Perustuslain 22 §:n säännös julkisen vallan velvollisuudesta turvata perus- ja ihmisoikeuksien
toteutuminen sitoo julkista valtaa sen kaikessa toiminnassa niin lainsäätämisessä, hallinnossa kuin
lainkäytössäkin.

Pelkästään kelan, suomalaista arkipäivää säätelevän viidakon lakia noudattavan mammutin
muutoksenhakulautakuntien kymmenien tuhansien, vuosikausia kestävien valitusten sumput ja niiden ylipitkät käsittelyajat paljastavat, että ei pelkästään kelassa, vaan koko Suomessa vallitsee nyt viidakon laki, ilman minkäänlaisia todellisia oikeusvaltion periaatteita tai ihmisoikeuksia.

Ilman itsenäisyyttä, omaa rahaa;
kansallista itsemääräämisoikeutta, perustuslakia ja oikeusvaltion periaatteita
kansakunta uhrataan ja syrjäytetään pienen yksityisen pankkieliitin pahenevaan velkaorjuuteen
kymmeniksi vuosiksi.

- Äärimmäinen köyhyys kuittaa univelat !?