sunnuntai 21. heinäkuuta 2013

Itku ei auta !

Kiitos palautteesta ksml”lyhyet” 19.7.

- Ei itku auta markkinoilla, jos kansalaiset eivät ymmärrä eurotalouden kansalaisten perusoikeuksia loukkaavia pelisääntöjä ?

Mikä on raaistuneen eriarvoistamisen, - ”köyhät kyykkyyn” perussyy ?

Suomen laittoman eu - liittymispäätöksen jälkeen tuli uusi kirjanpitolaki: - kaikki valtion yhteinen kansallisomaisuus yhtiöitettiin, yksityistettiin ja vietiin pörssiin. Yksityistämisen jälkeen tapahtui valtavat tulonsiirrot ja kansallisvarallisuus hävitettiin teille tietymättömille. Kaikki tuottavat yritykset on nyt myyty tai ne on siirtyneet halvempien työvoimakustannusten maihin.

Eurokeinottelun saldona Suomen kansalla ja valtiolla kuntineen on nyt matti kukkarossa; valtio ja kunnat elää velaksi !

Keskellä sote- ja kuntauudistusta, peruspalvelujen alasajoa ja entisestään pahempaa eriarvostamista ja köyhtymistä, kannattaa muistaa, että kuntien lukumäärän pienentäminen sisältyi jo Suomen laittomiin EU-liittymisehtoihin.

Ulkoministeriön arkistossa olevan muistio paljastaa, että suurkunnat suunniteltiin sisäministeriössä jo 1992, jolloin sisäasiainministerinä oli Mauri Pekkarinen. Samaan EU:n aluejako-järjestelmään perustuivat myös viisi uutta suurlääniä, jotka Jouni Backman toteutti Paavo Lipposen hallituksen sisäasiainministerinä.

Todellinen syy sote- ja kuntauudistukseen ei siis ole niiden talouden parantaminen, vaan EU- sanelu; - riittävän suurien julkispalveluyksiköiden kilpailuttaminen ja yksityistäminen avoimille ylikansallisille markkinoille.

Eipä ihme, että kunnat kyykkyyn, kun Suomesta tuli  EU:n liittovaltio jo 2009, kun Lissabonin sopimus teki EU:sta subjektiivisen oikeushenkilön, joka voi solmia kansainvälisiä sopimuksia jäsenvaltioidensa puolesta.

Kun tunteita kuumentava sote- ja kuntauudistus on pelkästään EU-aluehallinnon käskytystä, merkitsee se kansalaisille entistä kurjempaa ja velkaisempaa tuhon tietä.


Onko tältä eu - tuhokapitalismin tieltä enää paluuta ?


Ranskan vallankumouksen jälkeen koko Euroopassa yleistyi valtioperiaate, jonka mukaan ylin valta, valtiovalta, kuuluu kansalle. Tämä sama periaate; - valta kuuluu kansalle, on myös Suomen valtiosäännön perusta.

Liittovaltiossa valta ei kuulu kansalle, se kuuluu EU:n ylikansallisille yhtiöille ja näitä myötäileville yksityisille pankeille, joidenka keinottelu on kaatamassa koko euroalueen ilman minkäänlaista parlamentaarista kontrollia. Tuhokapitalistisen euvostoliiton varmistamiseksi Suomen perustuslakiin lisättiin viime vuonna paragraafi : ” Suomi on Euroopan unionin jäsen”, ilman minkäänlaista kansanäänestystä ja vastoin kansan tahtoa.


Suomen laiton liittymissopimus oli ja on valtiopetos, joka ei vanhene koskaan. EU ei ole demokratia. EU-komissio toimii vain lobbauksen ja korruption ehdoilla.

Kuntien, kansanvallan, oikeudenmukaisen tulonjaon ja tulevaisuuden varmistamiseksi tarvitaan nyt 100 kansanedustajaa, jotka tekevät stopin Suomen nykyisestä laittomasta hävittämistempusta. Samalla on varmistettava, että Suomeen vihdoinkin taataan länsimaisen oikeusvaltion periaatteet. Ilman riippumatonta perustuslakituomioistuinta emme ole enää isäntä omassa maassa, koska oma eduskunta toteuttaa ensisijaisesti EU:n komentovaltaa !?

 


 


 

keskiviikko 10. heinäkuuta 2013

Parkaiskaa! Älkää enää alistuko !


Kiitos pääkirjoituksesta ”Matalan kynnyksen apu voi katkaista pahan olon kierteen”( Ksml. 10.7.2013) http://www.ksml.fi/mielipide/mielipidekirjoitukset/matalan-kynnyksen-apu-voi-katkaista-pahan-olon-kierteen/1351027
Peräti joka viides vuonna 1987 syntynyt on käynyt psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa tai syönyt psyykelääkkeitä (HS 9.7.) Lama on jättänyt jälkensä lasten elämään myös muuten. Joka neljäs ikäluokasta on saanut toimeentulotukea tai merkinnän poliisin rekisteriin.

Suomessa on nyt yli miljoona köyhyysrajan alla elävää ihmistä.
Mielen sairaus on yksilöllinen, mutta satojen tuhansien sairastavien osalta kyseessä on vakava, koko yhteiskunnan sairaus.
Olisiko paranemisen edellytykseksi tunnistettava ensin yhteisöllisen sairauden syyt ja hankittava sitten oikeat täsmälääkkeet ?!
Köyhyysrajan alapuolelle syrjäyttäminen alkoi 90- luvulla keinotekoisesta lamasta, jolla Suomi hoidettiin eurokuntoon. Sitten pelastettiin pankit ja kansakunta jätettiin pahenevaan ahdinkoon. Sitten räjähti Suomen kansan krooninen, ensisijaisesti yhteiskunnallinen mielenterveyspommi; entistä kovempi eriarvoistuminen ja tulonjaon kiihtyvä eriytyminen : - rikkaat rikastuivat ja köyhät köyhtyivät.

Kun entisen hyvinvointiyhteiskunnan perusta on nyt tuhottu, on jäljellä enää raunioita.  Noilla rauniolla elävät, ovat ja kituuttelevat ilman työtä ja jokapäiväistä leipää entistä sairaampina ja moniongelmaisimpina . Samaan aikaan peruspalvelut ajetaan alas entistä nopeammin ja kynnys päätä minkäänlaiseen hoitoon kasvaa edelleen.

Pysyvä köyhyysrajan alla eläminen, siihen liittyvä toivottomuus ja itsearvostuksen puuttuminen on varmasti ensisijainen ja jo krooninen mielen sairastumisen vaikuttava tekijä, joka siirtyy seuraaviin sukupolviin ja lapsiin. Leipäjonoissa kiertelevin ensisijainen nälkä ja pahaolo ei varmasti parane enää edes minkäänlaisella psyykenlääkityksellä.

Taloudellista perusturvan puutetta ei voi lääkitä mielialalääkkeillä, vaikka niitä nyt syötetäänkin sadoille tuhansille epätoivoon vaipuneille.

Jos pahenevaa yhteiskunnallista epäoikeudenmukaisuutta, ja siitä johtuvaa sairautta ja sen kansalaisissa aiheuttavia sairausoireita lääkittäisiin nyt oikein, hoidettaisiin ensimmäiseksi kuntoon perusasiat: - riittävä perusturva ja perustulo olisi pahenevan laman tärkein mielenterveyspilleri. Samalla se vahvistaisi kansantalouden kestävyysvajetta, kun kansantalouden pohja on kokonaan pettänyt kestämättömässä eurolla keinottelussa.

Suomalaisen kansanterveyden mielenterveyspommin hoitamiseksi olisi myös muistettava, että pahiten sairaita tuskin ovat nyt heitteille jätetyt avohoidettavat, vaan se eduskunnan itsevaltiaaksi karannut euvostoedustus, joka on moukaroinut Suomen kuntauudistusta uusiksi yksityisten palvelutuottajien ehdoilla ja tyhjentää edelleen julkisia kouluja, virastoja, osastoja, sairaaloita ja kaikille kansalaisille kuuluvaa oikeusturvaa, sekä perusoikeuksia laittomasti mitätöidyn  Suomen perustuslain mukana suoraan Brysselin roskikseen.

Maailma on vanha, mutta onko mitään opittu ?
Hyvät ihmiset !  vihastukaa ! näyttäkää tunteenne ! parkaiskaa ! Älkää enää alistuko nykyisen vallanpidon; terveys- ja hyvinvointipalvelujen pahenevaan ahdinkoon !

Juttu ksml:ssa
Ei enää alistumista /
http://www.ksml.fi/mielipide/mielipidekirjoitukset/ei-enaa-alistumista/1352541
maanantai 8. heinäkuuta 2013

Kuka vastuussa suomalaisesta mielenterveyspommista ?


 Suomessa on yli 700.000 mielialalääkkeiden syöjää !?

Lähes puoli miljoonaa, eli 448 000 suomalaista syö masennuslääkkeitä.
Masennuslääkkeitä on määrätty Kelan tilaston mukaan jo alle 4–vuotiaillekin.
Erityisen suuri, n. 1500 reseptin masennuslääkityksen kasvu on kohdistunut viime vuosina 10 -14 –vuotiaisiin. 15-19 -vuotiaista jo lähes11 000 syö masennuslääkkeitä !?
Lääkkeiden vaikutuksia varsinkin lapsiin ja nuoriin on kuitenkin tutkittu hyvin vähän.
Miksi ?

Masennuslääkkeiden käyttö on kymmenkertaistunut muutamassa vuosikymmenessä.
Samassa ajassa myös ennenaikaiset eläkkeet ovat yli kymmenkertaistuneet.

Masennuslääkkeitä määrätään terveyskeskuksissa, samaan aikaan kun paikallisia terveyskeskuksia ja terveyspalveluja suljetaan rahanpuutteessa. Kun muuta hoitoa, paitsi lääkehoitoa ei ole saatavissa, on lääketehtaille ja lääkäreille jätetty mahtava bisnes:
- Keski-Suomen sairaanhoitopiirissäkin psykiatrivaje on jo kestänyt vuosikausia.  Ksshp:n ”Toiminta ja Taloussuunnitelmassa vuosille 2013 –2015” ja talousarviossa vuodelle 2013 todetaan suoraan, että 14 lääkärinvirasta vain viisi on vakinaisesti täytetty, joten psykiatripula on erittäin suuri uhka hyvälle hoidolle.
Ksshp:n 9:n psykiatrin vaje kuvaa nykyistä Suomen alennustilaa, jossa kaikkein heikoimmat jätetään ilman hoitoja. Siksi ksml:ssa  5.7 ollut juttu Laukaan psykiatrisesta poliklinikasta : ”Ilman lähetettä hoitoon” oli hupaisaa luettavaa ?

Suomessa on vähennetty jo vuosikymmeniä psykiatrisia sairaalapaikkoja, vaikka hoitoa tarvitsevat potilaat ovat entistä vaikeampia ja moniongelmaisempia lääkkeitten, alkoholin ja huumeitten sekakäyttäjiä. Ja edelleenkin vaan Ksshp:n toimintasuunnitelmassa psykiatrisen erikoissairaanhoidon painopistettä siirretään lääkityskeskeiseen avohoitoon.

Avohoito-  ja lääkityskeskeisen hoidon ja suunnittelun lähtökohtana on ilmeinen rahapula ja täydellinen näköalattomuus käsiin räjähtävästä mielenterveyspommista ?

Jos ja kun Keski-Suomen sairaanhoitopiirin terveydenhuollon kehittämissuunnitelmien ilmeinen lähtökohta on vain niukkeneva talousarvio ja sen seuranta ilman riittävää psykiatrista ammattihenkilökuntaa,  rankaistaan kaikkein heikoimpia hoitoa tarvitsevia potilaita, vastoin kaikille kuuluvia kansallisia ja kansainvälisiä ihmis- ja perusoikeuksia: - ilman riittäviä kuntoutus-,  terapia-  ja hoitopalveluja psykiatriset potilaat on helppo lääkitä ja unohtaa ”hoidetuiksi”,  jopa vuosikymmeniä kestävällä kroonistamisella.
Onko mielenterveys ja varsinkin masennus sitten sellainen mörkö, ettei siitä parannuta ?
Vai johtuuko nykyinen lääkkeitten määrääminen pelkästään lääkäreitten ja lääkebisneksen liian tiukoista kytköksistä ?  Ja ovatko pitkäaikais-lääkkeitten haittavaikutukset niin pahoja, ettei niistä edes uskalleta julkisesti puhua ?

Kuka on tutkinut,
kenen olisi tutkittava ja punnittava potilaan ja omaisten näkökulmasta nykyinen suomalainen mielenterveyspommi, lääkityskeskeinen avohoito ?
Jos lääkkeet olisivat tehokkaita, eikö mielenterveyspommi olisi jo purettu ?
Kuka kantaa vastuun vastuuttomasta lääkinnästä, varsinkin nuorimmista hoidettavista ?
Ja uskaltaako kukaan enää edes kantaa vastuuta Ksshp:n kurjaakin kurjemmasta psykiatrisen hoidon  tilasta ?

ps.
kirjoitus ksml:ssa  9.7.2013 /
Mielenterveyspommimme
http://www.ksml.fi/mielipide/mielipidekirjoitukset/mielenterveyspommimme/1350660