lauantai 21. marraskuuta 2020

Suomen takausvastuut – jatkettu petos

 

Laittoman EU-liittymispäätöksen jälkeen yksityiset kansalaisaktivistit eri puolueissa alkoivat järjestäytyä pelastaakseen maan ylikansalliselta ryöstötaloudelta ja anarkialta.

Jorma Jaakkola, kokoomuksen entinen aktiivi on kerännyt valtavan aineiston Suomen valtaeliitin pöytäkirjoja ja laittomia salaisia sopimuksia, jotka on kansalaisilta pimitetty. – ”Jo valtiopetoksen valmistelu tuomitaan valtiopetoksena, muistuttaa Jaakkola

 - ”Suomen oikeusvaltioperiaatteet hävitettiin, kun Suomen laiton EU-liittymissopimus ratifioitiin vastoin perustuslain säätämisjärjestystä. Samaan aikaan Suomen mepit hurskastelevat EU:ssa ja vaativat Unkaria ja Puolaa polvilleen.

 Koska Suomella ei ole ollut koko euroaikana omaa raha- eikä talouspolitiikaa, Jaakkola haluaa muistuttaa mediaa Suomen kohtalonkysymyksellä. 

Valheellinen EMU-varauma on ydinasia EU:sta ja eurosta irtautumiseen. 

Suomen kilpailukyvyn menetys ja tehtaitten sulkeminen ovat seurausta valheellisesta EMU-varaumasta  ja euron haitoista, koska euroa ei voi devalvoida.

Demokratia perustuu julkisen hallinnon läpinäkyvyyteen ja päätöksenteon avoimuuteen.

Korkean valtiojohdon ETA-, EY- ja EU-päätöksentekoon liittyviä asiakirjoja on määrätty salaisiksi. Valtiopetoksista ja salailusta ovat vastuussa Ahon hallituksen ministerit, jotka olivat toimineet presidentti Koiviston ohjeiden mukaisesti. Vale-jäsenyydestä seuranneista sopimuksista ja ”takuutuksista” vastaavat allekirjoittajat henkilökohtaisesti samalla tavalla kuin Risto Ryti yksin vastasi Ribbentrop-sopimuksesta. Valtiopetoksesta on Koiviston kuoltua ensisijaisesti vastuussa silloinen pääministeri Esko Aho.

Aho onnistui valheellisella EMU-varaumalla siirtämään perustuslakiongelman tulevaisuuden ongelmaksi. Tosiasia on, että euro tuli voimaan neuvoston asetuksella, johon ei EU-jäsenyyden velvoitteena enää kysytä eduskunnan mielipidettä. Siitä huolimatta pääministeri Lipponen järjesti eduskuntaan luottamuslauseäänestyksellä euro-näytelmän 17.4.1998.

EU:n elvytyspaketit ja Suomen takausvastuut petosta  

Julkaisin aiemmassa bologitekstissäni Jouko Miettisen kirjoituksen entistä pahemmasta EU:n tukipakettien velkahuijauksesta.  Jorma Jaakkola lähetti saman tien asiaan lisäkommenttinsa- " EU:n elvytyspaketti ei ole tilapäinen, vaikka ministerit näin väittävät. 
Järkyttävintä on, että se tulee voimaan neuvoston asetuksella, joka on voimakkainta - suoraan sovellettavaa EU-oikeutta, josta Suomen eduskunnan täysistunto ei saa äänestää, vaan pääministeri Marin antoi EU:ssa päätetyn asian eduskunnalle tiedoksi pääministerinilmoituksella.

    

Ks. maininta ”neuvoston asetus” Perustuslakivaliokunnan pöytäkirjasta 2.9.2020 kohdista 3, 4 ja 5  https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/KokousPoytakirja/Sivut/PeVP_52+2020.aspx

Kysymys:   Miksi Perustuslakivaliokunta teki vain em. pöytäkirjan, miksi ei se ei antanut lausuntoa?

Ovatko perustuslakivaliokunnan jäsenet ymmärtäneet, että asetus on voimakkain EU-säädös?

 

Kuva:  https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Kirjelma/Sivut/U_29+2020.aspx

Asetusehdotuksen 6 artiklassa käsitellään välineen talousarviota. Välineen toteuttamiseen varatut rahoituspuitteet vuosiksi 2021–2027 ovat 767 000 373 euroa vuoden 2018 hinnoin. Tämän lisäksi jäsenvaltioille yhteistyöhön perustuvan hallinnoinnin puitteissa myönnettyjä varoja voidaan niiden pyynnöstä siirtää välineen käyttöön. Siirretyt varat olisi pantava täytäntöön tämän välineen sääntöjen mukaisesti ja käytettävä yksinomaan asianomaisen jäsenvaltion hyväksi.  

4.2 Lainsäädännölliset vaikutukset ja suhde perustuslakiin
Asetusehdotus olisi toteutuessaan suoraan sovellettavaa oikeutta, eikä siitä aiheutuisi suoria muutostarpeita kotimaiseen lainsäädäntöön. Teknisen tuen väline liittyy elpymis- ja palautumistukivälineeseen, jonka osalta lainsäädännöllisiä vaikutuksia ja suhdetta perustuslakiin on kuvattu elpymis- ja palautumistukivälinettä koskevassa E-kirjeessä. 

7. Valtioneuvoston kanta
Valtioneuvosto on linjannut kantoja komission ehdottamaan elpymiskokonaisuuteen 4.6.2020 annetussa selvityksessä (E 64/2020 vp). 
Valtioneuvosto suhtautuu lähtökohtaisesti myönteisesti EU:n teknisen tuen välineiden kehittämiseen. 
Tekninen tuki on oikein toteutettuna kustannustehokas tapa parantaa jäsenmaiden hallinnollista kapasiteettia ja siten edistää rakenneuudistusten suunnittelua ja toimeenpanoa. Komission ehdotusten rahoituksen mitoitukseen ja rahoituksen luonteeseen otetaan erikseen kantaa osana rahoituskehysneuvottelujen kokonaisuutta. 


 LISÄTIETOA / Jorma Jaakkola

 

Dokumentit salaisesta EMU-varaumasta http://jormajaakkola.fi/EMU-petos

”Miten Suomi pelastetaan?”  http://jormajaakkola.fi/%3Biten%20Suomi%20pelastetaan%3F

 ”Miten Suomi pelastetaan? - laajempi versio”  

 

Kiitos Jorma Jaakkolalle ! 

Työ oikeusvaltion puolesta jatkuu !

 Kolmas itsenäisyystaistelu oikeusvaltioperiaatteiden palauttamiseksi

 

Juttelin aamutuimaan Itsenäisyyspuolueen Varsinais-Suomen Piirin aktiivijäsen Jouko Miettisen kanssa. Jouko kirjoittaa MV- ja muissa lehdissä päivänpolttavista asioista.

Tänä aamuna kansalaisaktivisti herättelee suomalaisia paljastamalla EU:n todellisen luonteen, joka jää suurelta osalta valtamediaa seuraavilta kansalaisilta täysin pimentoon.

 

  EU:ssa huijaamisesta on tullut uusi normaali

Säännöt kieltävät EU:ta rahoittamasta menojaan velalla (SEUT artikla 125). Ne kieltävät myös jäsenmaiden väliset tulonsiirrot sekä velkavastuut (SEUT artikla 310). 

Mutta kun EU:n ”pienipalkkainen” (rahayksikkönä miljardi) juristiarmeija alkaa tutkia tukipaketin tai oikeusvaltioperiaatteen laillisuutta, on tulos varma: Laillista on ja vieläpä erityisen laillista. Joka ei tätä ymmärrä on tyhmä. Sen voi tarkistaa vaikka Kuukkelin haulla: ”Euroopan Neuvoston Oikeuspalvelu on varmistanut Elvytystukipaketin laillisuuden”.

Sääntöjen mukaan EU:n tukipaketti ja budjetti vaativat kuitenkin lisäksi jäsenmaiden yksimielisen hyväksynnän. Niinpä tukipaketti meni nurin, kun Unkari ja Puola eivät hyväksyneet sitä, vaikka maat ovat nettosaajia EU:ssa. 

Todellinen syy onkin se, että ne vastustavat EU:n ns. oikeusvaltioperiaatetta. Sen avulla EU, valtioiden omien lakien vastaisesti, voi puuttua jäsenmaiden sisäpolitiikkaan sitomalla EU-tuet ehdollisiksi itse säätämiensä ”lakien”, ns. oikeusvaltioperiaatteiden, noudattamiseen. EU-ministerimme Tuppuraisen mukaan Unkarin ja Puolan vaatimus erottaa oikeusvaltioperiaate ja EU-tuet toisistaan ei tule kysymykseenkään.

Nyt EU:n komissio juristiarmeijoineen on tullut siihen tulokseen, että tukipaketti voidaankin hyväksyä yksimielisesti, kun Unkaria ja Puola jätetään pois. Tulkinnan mukaan tarvitaan siis vain ”yksimielisten jäsenmaiden” hyväksyntä!  Suomen 14 mepistä pari persua saattaisi olla eri mieltä tulkinnasta. Mutta parlamentillahan ei ole päätösvaltaa EU:ssa. Siispä laillista on ja vieläpä erityisen laillista! Hurraa, hurraa, hurraa hei on Suomen meppi  meppi verraton!

Kuten nähty EU voi tulkita selvää sopimustekstiä saivarrellen tai kenties perustaa Luxemburgiin yrityksen, jota jäsenvaltiot rahoittavat velalla ja joka sitten suorittaa tulonsiirrot jäsenmaiden välillä. Lapsikin ymmärtää, että kyseessä on sopimusrikkomus ja petos.  Suomessa kansanedustajien ymmärrys ja äly testataan, kun eduskunta äänestää tukipaketista joskus joulukuussa.

Oikeusvaltio-EU on kuin keikauskakku, ylösalaisin. Se ei noudata itse sopimuksiaan ja kiristää jäsenmaitakin rikkomaan lakejaan. Voiko rappio tästä syvemmäksi mennä? Luultavasti.

Tuppurainen ei piittaa tai ei ymmärrä, että tukipaketin ja EU-budjetin kaatuminen olisivat Suomelle kuin lottovoitto. Se olisi yli kymmenen miljardin potti.  Samalla pysyvä verotulojen virta rajojemme ulkopuolelle estyisi myös tulevaisuudessa. Eivätkä tukipakettia kannattavat eduskunnassa ja hallituksessa istuvat vellihousut, jotka eivät uskalla puolustaa Suomea, menettäisi kasvojaan kansaa pettäessään.  Nähtäväksi jää, löytyvätkö Suomen ainoat ystävät Unkarista ja Puolasta.

Lisää Joukon ajatuksia :

"Unelmissa loikka vihreään puhtaaseen tulevaisuuteen tehdään uuden teknologian avulla. Rajaamalla tarkastelu käyttökohteeseen tai alueeseen, eikä koko tuotantoketjuun haaroineen, ydinenergia, tuulimyllyt, aurinkopaneelit, sähköautot, kaupungit ja valtiotkin saadaan näyttämään hiilineutraaleilta ja saasteettomilta

"Rahaa tyhjästä luovalle pankkieliitille koronavelka tarjoaa tilaisuuden laajentaa valtaansa pyrkiessään kohti globaalia valuuttaunionia. Sille tyhjästä luotu raha ei ole ongelma, sitä piisaa. Se merkitsee tuloja ja valtaa. Euro on opettanut, että pankit ovat rahan liikkeelle laskijana kallis ja tarpeeton hirttosilmukka. Ei euroa ilman EU:Ta, mutta ero kannattaa aloittaa eurosta, nyt. 

 "Niin tai näin, mutta varmaa on, että maailmalla on kymmeniä biotuhoaseita kehittäviä laboratorioita. Niitä on ainakin USA:ssa, Kiinassa, Britanniassa, Australiassa ja ilmeisesti Venäjällä ja EU:ssa. Länsi-liittouma on miinoittanut niillä entisen Neuvostoliiton valtapiiriin kuuluvat maat Armenian, Georgian, Kazakstanin ja Ukrainan. Kuka meitä hallitsee? 
Esim. Bill Gates rahoittaa Malissa tehtävää alle vuoden ikäisten vauvojen antibiootti/koronavirus tutkimusta. Mukana on mm. Tampereen yliopisto, jota Gates rahoittaa yli 20 miljoonalla. Hän on myös YK:n terveysjärjestö WHO:n suurin rahoittaja. Sen suosituksia taas noudattavat kansalliset terveysviranomaiset mm. meidän THL...
Tutkimus ihmetyttää kun tietää, etteivät antibiootit tehoa viruksiin. Suolistobakteerit, joihin ne tehoavat, ovat immuniteetin perusta, joka kehittyy n. vuoden iässä imetrysajan lopulla. Ja miksi näitä ihmiskokeita tehdään Afrikassa lukutaidottomien äitien vauvoilla ?

Kiitos Jouko !

 

Kolmas itsenäisyystaistelu oikeusvaltioperiaatteiden palauttamiseksi !             

 

 

keskiviikko 18. marraskuuta 2020

Onko pakkorokotuksille vaihtoehtoja ?

Kuva : klorokiini
 
Kun lääkejätti Pfizer ja sen saksalainen kumppani BioNTech ilmoittivat  kehittäneensä Covid-19 rokotteen, joka oli ”90%” tehokas, pörssikurssit nousivat kohisten.
 
EU ilmoitti jo ostaneensa 300 miljoonaa annosta kallista uutta rokotetta. Myös Kiina, sekä Yhdysvallat ovat aikeissa siirtyä suoraan ihmisten rokotekokeisiin. Ihmiskokeet alkoivat jo kolme kuukautta aikaisemmin. Kolme kuukautta on uusi ennätys testaamattoman uuden sukupolven geenirokotteen käyttöönotossa. Pikkusen on hiiskuttu epäilyttävistä haittavaikutuksista, mutta ne on sivuttu.

Valtamedian ja poliitikkojen aivopesu on tehonnut. Väliäkö sillä, että kaikilla rokotteen valmistajilla on syytesuoja. Big Pharmaa vastaan ei voi nostaa edes syytettä, jos ihmiset kuolevat tai vahingoittuvat uudesta rokotteesta.  Jo Hitler harrasti laajamittaista eugeniikkaa. Nyt sitä harrastavat Bill Gates ja WHO, politiikkojen ja valtamedian tuella. Ihmiskuntaa ollaan kontrolloimassa totalitaariseen komentoon.

- Luovummeko vapaaehtoisesti oman kehomme itsemäärämisoikeudesta pelottelukamppanjan seurauksena ?

Hämmästyttävää, että varisnaisen jokavuotisen influenssakauden alkaessa valtamedialla ei ole mitään käsitystä edes kausi-influenssan etenemisestä ?

Bill Gates-säätiö on rahoittanut rokotteiden ja muiden sovellutusten geenien muokkausta jo vuosikymmenien ajan. Bill Gates on ilmoittanut jo varhain ja avoimesti tavoitteekseen väestön vähentämisen jo vuosia sitten.

Mistä Pfizer vaikenee :

Onko rokotteille vaihtoehtoja ?

Neljäsataa vuotta ennen nykyisiä koronan kontrollikokeita Etelä-Amerikan kiina-kinapuun "pyhästä kuoresta" valmistettua kiniiniä käytettiin malarian hoitoon. Farmakologisesti se on syntetisoitu klorokiiniksi ja hydroksiklorokiiniksi (HCQ). Tämä halpa runsas lääke on ollut WHO: n välttämättömien lääkkeiden luettelossa vuodesta1977.

Tuhannet lääkärit kertovat, että COVID-19: n varhaisessa vaiheessa potilaat, joilla on pieni annos tätä lääkettä yhdessä atsitromysiinin ja sinkin kanssa, paranevat.

Hydroksiklorokiinin kannattajat eivät väitä, että HCQ toimii vakavasti sairailla Covid-19-potilailla sairaalassa. Sen sijaan he painottavat, että HCQ + atsitromysiini onnistuu vain vaiheen 1 aikana, kun ihmisillä on ensimmäisiä oireita. 
"Tulokset viittaavat siihen, että COVID-19-potilaiden varhainen diagnoosi, varhainen eristäminen ja varhainen hoito vähintään 3 päivän HCQ-AZ: n kanssa johtaa merkittävästi parempaan kliiniseen tulokseen ja nopeampaan viruskuormituksen vähenemiseen kuin muut hoidot."

Kiniini, tämä muinainen lahja ihmiskunnalle kiellettiin kuitenkin välittömästi Covid-19:n käytöstä monissa maissa petollisen 22. toukokuuta Lancet-  tutkimuksen jälkeen. Hoito ja paraneminen on edelleen kielletty lukemattomilta ihmisiltä, ​​joista monet ovat varmasti kuolleet.

Elisabeth Woodworth kirjoitti tiukkasanaisen raportin 17.11.2020 Global Reseachissa Hydroksokloriinin käytön sabotaasista Covid-19 hoidossa. Media ja Big Pharma ovat tukahduttaneet halvan henkiä pelastavan  Covid-19- hoidon saadakseen tähtitieteellisiä voittoja. Hydroksiklorokiinista ei ollut aiemmin kiistelty, kunnes kevällä halvat covid-hoidot kampitettiin rokotebisneksen ehtoihin.

 1. kesäkuuta professori Harvey Risch Yalen lääketieteen ja kansanterveyskouluista haastateltiin HCQ: sta:
Hydroksiklorokiinin ja atsitromysiinin yhdistelmää on käytetty vuosikymmenien ajan sadoissa tuhansissa nivelreuman hoidoissa. Nämä lääkkeet muuttavat sydämen tahdistusta hieman ja voivat aiheuttaa sydämen rytmihäiriöitä. Nämä rytmihäiriöt ovat kuitenkin edelleen hyvin harvinaisia ​​ihmisillä, jotka käyttävät näitä lääkkeitä.

Santa Monican kardiologi tohtori Dan Wohlgelernter sanoi 18. kesäkuuta pidetyssä haastattelussa:
Hydroksiklorokiini on viruslääke, joka on tehokas infektion alkuvaiheessa. Valitettavasti on ollut tutkimuksia, joissa on tarkasteltu hydroksiklorokiinia väärässä yhteydessä, vakavasti ja kriittisesti sairailla ihmisillä sairaalassa. Siinä vaiheessa viruslääke ei ole tehokas, jos olet ylittänyt virusinfektion immuunivälitteisen laajalle levinneen tulehduksellisen reaktion.
"Hydroksiklorokiinilla on raportoitu olevan sydäntoksisuutta, ja kardiologina olen hyvin tietoinen tästä kirjallisuudesta. Tutkimus, joka oli tarkin sydänongelmien tarkastelussa erityisesti rytmihäiriöiden suhteen, tehtiin New Yorkin itärannikolla, jossa tarkasteltiin 200 potilasta, seurasi huolellisesti EKG:tä. Vakavia rytmihäiriöitä ei löydetty mistään näistä potilaista."

Myös Missourissa St.Louisissa 12. kesäkuuta pidetyssä radiokeskustelussa Festus Manorin lääketieteellinen johtaja lääkäri Steve Crawford ilmoitti 100-prosenttisen eloonjäämisasteen annettaessa varhaisessa vaiheessa hydroksiklorokiinia.

Yhdysvaltojen lääkäreiden ja kirurgien liitto toimitti hydroksokloriinin vapauttamisen jälkeen 100 miljoonaa annosta HCQ:ta eri virastoille. Asiasta ei edes tiedotettu: - tämä potentiaalisesti henkiä pelastava lääke jää hukkaan varastoihin, kun amerikkalaiset kuolevat Covid-19..

 No,
- eihän ihmisillä ole väliä, kun rokotebisnes kerää miljardivoittoja ?

 


 

torstai 12. marraskuuta 2020

Fukushima – atomiteollisuuden harakiri

Samurailuokalla on ollut Japanissa vuosisatainen kunniakas ”seppuku” tai vähemmän kunniakas harakiri itsensä surmaamiseen.
  
Fukushiman ydinvoimalaonnettomuudessa ei kuitenkaan ratkaista pelkästään japanilaisten kohtaloa, vaan atomiteollisuuden harakiri koskettaa koko biosfääriä ja ihmiskuntaa.

- Onko enää kenelläkään varaa sulkea silmät ydinvoiman katastrofaalisilta ikuisongelmilta ?

Fukushiman ydinvoimalaonnettomuudesta on nyt reilu 9 vuotta. Tapahtui se, minkä ei pitänyt olla  edes mahdollista? Räjähdyksessä suli kolme reaktorin ydintä. Onnettomuus aiheutti katastrofin, jota ei voi ratkaista. Siksi totuutta on peitelty viimeiseen saakka. 
Nyt kun Tepcon voimalan alueella olevat radioaktiiviset vesisäiliöt alkavat täyttyä, on edessä täyskatastrofi.

Vettä on pumpattu reaktorien läpi vuosien ajan sulan polttoaineen jäähdyttämiseksi. Erittäin radioaktiivista vettä on varastoitu laitoksen sisällä yli tuhannessa suuressa säiliössä, joissa on  reilusti miljoona tonnia radioaktiivista vettä. Myös rakenteilla olevat säiliöt täyttyvät v. 2022 mennessä. Myös maaperää on yritetty puhdistaa ja alue on täynnä radioaktiivisia muovisäkkejä.

 

Fukushiman tilanne pahenee ja peittely ei enää auta. Tepcolla ei ole osaamista, eikä resursseja reaktorien vakauttamiseksi. Varsinkin 3-reaktorin sulaminen on erityisen vakava, koska reaktori oli täynnä jälleenkäsiteltyä Moxia, joka on paljon epävakaampaa, kuumempaa ja radioaktiivisempaa uraanioksidien ja plutoniumin seosta, jota on tarkoitus käyttää myös Suomen valmisteilla olevassa Olkiluoto 3:ssa Eurajoella.

 
Tohtori Helen Caldicott on kirjailija, lääkäri ja yksi maailman johtavista ydinaseiden vastaisista taistelijoista. Hän on kirjoittanut v.2014 kirjan: Kriisi ilman loppua: Fukushiman ydinkatastrofin lääketieteelliset ja ekologiset seuraukset 

” Syövän kehittymisen piilevä karsinogeneesivaihe kestää altistumisen jälkeen 3-80 vuotta. Kilpirauhassyövät näkyvät aikaisin. Leukemia ilmenee 5-10 vuotta myöhemmin.

Jokaisen elimen kiinteät syövät esiintyvät noin 15 vuotta myöhemmin ja etenevät. Hiroshiman ja Nagasakin uhrit, jotka ovat edelleen elossa, kehittävät edelleen syöpää normaalia enemmän.

Japanin hallitus on sanonut lääkäreille, että heidän ei tule puhua potilailleen säteilystä ja siitä johtuvista sairauksista. Jos lääkärit eivät tottele, he saattavat menettää hallituksen rahoituksen. IAEA, kansainvälinen atomienergiajärjestö perusti Fukushimaan syöpäsairaalan  Fukushiman yliopiston kanssa. Se kertoo kenen ehdoilla toimitaan.

Fukushiman ydinonnettomuus on lääketieteellinen katastrofi, jota peitellään täydellisesti ydinvoimateollisuuden suojelemiseksi.

Fukushima – kriisi ilman loppua 
Fukushiman ongelmista suurin on jatkuvat päästöt ilmaan. Toiseksi pahinta on erittäin saastunut vesi, jota on poistettu vaurioituneista reaktorisydänten ytimistä. Jäähdytystä tehdään keskeytyksettä. Viranomaiset valehtelevat suodattaneensa muut epäpuhtaudet, paitsi tritiumia, joka on osa vesimolekyyliä. Saastuneessa vedessä on strontiumia, cesiumia ja monia muita alkuaineita ja koska alueella ei ole tarpeeksi tilaa rakentaa lisää säiliöitä, viranomaiset aikovat tyhjentää vedet hallituksen luvalla Tyynellemerelle. Kalastajat ovat shokissa.

Katastrofia lisää alas virtaava vesi reaktoreiden takana olevilta vuorilta. Vesi on virrannut
reaktorien alapuolelta mereen koko onnettomuuden ajan. Kun reaktorit olivat hyvässä kunnossa, vesi oli kunnossa.
Nyt kun on kolme sulaa ydintä, jotka ovat kosketuksissa reaktorien alla virtaavan veden kanssa, Tyynelle merelle virtaava vesi on hyvin radioaktiivista. Vuorilta virtaava vesi on täysin erillinen ja ratkaisematon ongelma muiden vesisäiliöitten kanssa.

Viranomaiset yrittivät asentaa reaktorien ympärille jäähdytetyn seinän estääkseen reaktorien alla virtaavan vuoren veden. Se on vähentänyt päivässä virtaavan veden määrän 500 tonnista noin 150 tonniin. Hyvä yritys, vesivuoto jatkuu ja Tyynenmeren alueesta tulee ajan myötä entistä radioaktiivisempi.
 
Miten ydinvoimalan käytöstä poistaminen onnistuu ? 
Miten sulien ytimien poistaminen onnistuu ?
Kun robotit menevät sisään ja yrittävät tutkia ytimiä, johdot sulavat ja katoavat. Kukaan ihminen ei voi mennä ytimien lähelle, koska he kuolisivat 48 tunnin kuluessa säteilyaltistuksesta.

Ts. reaktoreita ei voi koskaan poistaa…
Fukushima on ikuinen radiologinen katastrofi, johon ei ole ratkaisua.

Maailman terveysjärjestö WHO ja kansainvälinen atomienergiajärjestö IAEA allekirjoittivat jo vuonna -59 asiakirjan, että he eivät ilmoita radiologisten katastrofien lääketieteellisiä vaikutuksia ja he ovat pitäneet sopimuksesta kiinni. Koska kansainvälisen atomienergiajärjestön tehtävä on edistää ydinvoimaa, WHO on hiljaa. 
Ydinkorruptio saa jatkaa kenenkään puuttumatta.

Osa WHO: n dokumentoinnista paljastaa kuitenkin, että noin 10 miljoonaa vuosittaista syöpäkuolemaa johtuu säteilyn pitkäaikaisista vaikutuksista. Kymmenessä kuukaudessa Covid-19 aiheutti noin 1,2 miljoonaa kuolemaa maailmanlaajuisesti. 

Vaikka säteilyn pitkäaikaiset vaikutukset ja syöpäkuolemat ovat kymmenkertaiset koronakuolemiin, valtamedia ja terveysviranomaiset ovat hiljaa. Kun Fukushiman ydinvoimalaitoksesta päästetään mereen vielä yli miljoona tonnia radioaktiivista vettä, ravintoketjun rikastuessa syöpäkuolemat lisääntyvät entisestään...

Ydinreaktorissa on yli 200 radioaktiivista ainetta.  
Jotkut elävät sekunteja ja toiset kestävät miljoonia vuosia.

Mitä tapahtuu, kun kasvit ottavat veden maaperästä ?
Ne ottavat cesiumin, joka on kaliumanalogi - se muistuttaa kaliumia. Strontium 90 muistuttaa kalsiumia ja vastaavia. Ja nämä elementit rikastuvat riisiin ja kasveihin. Kun syöt Fukushimassa kasvatettua ruokaa, on todennäköistä, että se on radioaktiivista.
Radioaktiivista riisiä on laimennettu ei-radioaktiivisella riisillä, jotta se tuntuisi hieman paremmalta. 

Nyt nämä isotoopit menevät myös valtamerelle ja levät rikastavat niitä biologisesti jopa sata kertaa tai enemmän. Kun sitten äyriäiset syövät levät, pienet kalat syövät äyriäiset ja isot kalat syövät pienet kalat, on tonnikalasta Kalifornian rannikolta muutama vuosi sitten löydetty Fukushiman isotooppeja. Myös Kalifornian länsirannikolla pyydetyt kalat sisälsivät joitain näistä isotoopeista. Joten Fukushiman biologinen katastrofi pahenee sitä mukaa kun aikaa kuluu.

Radioaktiivisuus ei maistu, ei haise, etkä näe radioaktiivisuutta ruuassa. Syöpä kehittyy hitaasti. Et voi myöskään tunnistaa tiettyä syöpää, jonka aiheuttaa tietty aine tai isotooppi. Voit tunnistaa ongelman vain tekemällä epidemiologisia tutkimuksia, joissa verrataan säteilytettyjä ihmisiä säteilyttämättömiin ihmisiin nähdäkseen syöpätasot…

Tšernobyl ? 
Tähän mennessä yli miljoona ihmistä on jo kuollut Tšernobylin katastrofista. Tšernobyl on aiheuttanut monia sairauksia, mukaan lukien lasten ennenaikainen ikääntyminen, vauvojen mikrokefalia, hyvin pienet päät, diabetes, leukemia, jne. Niitä sairauksia ei edes käsitellä, tunnisteta tai etsitä Fukushiman ja Japanin väestöstä. Ydinterrori pitää siitä huolen.

Ilman kautta kulkevat radioaktiiviset mittauslaitteet on jo suljettu Amerikan länsirannikolla. Mitä tapahtuu, jos Japanissa tai muualla tapahtuu suuronnettomuus, maanjäristys, ytimet sulavat, vesisäiliöt rikkoutuvat, maat ja meret saastuvat ? 
 
- Ilmastomuutokset tulevat ja menevät, mutta ydinjäte on ikuista.
Jäteongelma on kokonaan ratkaisematta. Japanista alkaa maailmanlaajuinen ydinpandemia, johon rokotukset ei auta !?
- Kuka auttaa ?

IAEA on hiirenhiljaa...

Maailman johtavat ydinasevaltiot eivät ole Moxiskaan ?

Rakenteilla olevasta maailman suurimmasta Mox-Olkiluoto 3:sta vastaa yksityinen omistaja ?

Hanhikivessä venäläistä rulettia pelaa Putinin Rosatom ?

 

-         Milloin ydinterrorin lähtölaskenta alkaa ?

 

 

 Suuret kiitokset Helen Caldicott /

 

 

Bill Gates – uusi Messias ?

”Uusi Maailmanjärjestys”, nykyinen globaalikapitalismi ei ole syntynyt tyhjästä.

Uusi maailmanvalloitus ja sen käsikirjoitus etenee suunnitellusti. Elämme nyt uuden maailmanjärjestyksen keskeistä etenemisvaihetta, kun yhteiskunnat toinen toisensa jälkeen suljetaan ja lukitaan koronan hillitsemiseksi.

-         Kuka on vastuussa nykyisestä joukkohysteriasta ?

Lock Step oli yksi Rockefeller Foundationin rahoittamasta, jo v.2010 toukokuun julkaisusta, jossa on neutraali otsikko :
Julkaisun neljässä skenaariossa määritellään menetelmä täydellisen vankilaelämän luomiseksi ihmiskunnalle maailman hallitsemiseksi, kun väestöön tartutetaan ensin biologinen pandemia.  Autoritaarista johtajuutta lujitetaan tiukalla valtion kontrollilla kansalaisoikeuksien kustannuksella. Suunnitelman seurauksena plutokraattinen diktatuuri on jo syntymässä.

 
Lukitusvaiheessa kansantaloudet keinahtelevat ja uppoavat, kun taloutta ajetaan häikäilemättömästi alas.
  
Uudeksi Messiaaksi nousee yksityinen ”hyväntekeväisyysrahasto”, jonka kautta keskitetään kansallinen ja kansainvälinen terveydenhuollon suunnittelu. Kuolemanpelko on tehokkain ase
kansojen hallitsemiseksi.
 
Koronapandemia on selkeästi osoittanut, ettei länsimaisesta demokratiasta ole enää mitään jäljellä. Näkymätön eliitti ja totuutta karttava valtamedia ovat liittoutuneet mahtavan lääketeollisuuden taakse.

Se mitä media kertoo 24/7 pandemiasta on pelkkää pelottelua. Pelottelun seurauksena rokotetta odotetaan kuin Pelastajaa. Kenen etua iltapäivälehdet ja valtamedia ajaa ?

Rokotteet vaarallisempia kuin korona
Viimeisimmät uutiset keskittyvät parin lupaavan rokotteen esiinmarssiin, jotka eliminoivat oireita, mutta eivät paranna; eivätkä estä viruksen leviämistä ja joiden teho on täysin kyseenalainen. 
Raskaan sarjan terveysammattilaiset ovat kauhuissaan:
Covid-19 on RNA-virus, kuten Sars ja Mers, joihin ei ole rokotetta.

RNA-virusrokote ei ole turvallinen, koska viruksen RNA on samankaltainen, kuin ihmisen RNA. Rokote voi aiheuttaa immuunijärjestelmän hyökkäyksen elimistön omia soluja vastaan autoimmuunireaktioiden kautta. Sama tapahtui H1N1- sikainfluenssarokotteen kanssa, joka aiheutti narkolepsiaa ja vammautti ihmiset loppuelämäksi.
Koronapandemian yhteydessä terveydenhuollon ammattilaisilta vietiin sananvapaus.
Yhteiskunnan lukituksilla on ollut paljon tuhoisimmat seuraukset kuin koronalla.
Normaali kausi-influenssa on koronaa vaarallisempi.

Covid-19 haitat koskevat pientä osaa väestöä. Riskitekijöitä ovat ylipaino, verenpainetauti, 2-tyypin diabetes, insuliiniresistentti. Elimistön oma metabolinen pandemia mahdollistaa virukselle hyvät elinolosuhteet. Virus tarvitsee sokeria lisääntyäkseen. 
Mutta onko totuudella enää edes mitään väliä ?
 
Koronan hoito ei ole enää lääketieteellisten ammattilaisten käsissä, vaan lankoja pitelee poliittinen johto. Kaikki kasvosuojat, etäisyydet ja eristykset ovat vailla tieteellistä perustelua. Poliitikkojen tarkoituksena on tuhota taloudet. 
Sananvapaus on eliminoitu joukkopsykoosin varmistamiseksi. Vaihtoehdoton valtamedia luottaa BIG Pharmaan kuin Ylijumalaan, kaikki muu on valetta.

Onko Bill Gatesille katettu tie taivaaseen asti auki ?

-         Rokotteet tulevat ! 
-         Oletko valmis kemialliseen kastraatioon ?