tiistai 30. elokuuta 2016

Häädetään EMUkettu kanatarhasta


Entinen,
itsenäinen ja
perinteinen pohjoismainen hyvinvointivaltio korosti valtion vastuuta
sosiaaliturvan ja kattavien julkisten palveluiden tarjoajana.
Pohjoismaisen hyvinvointivaltion sosiaalidemokraattisen menestyksen taustana oli eri yhteiskuntaluokkien ja sukupuolten välisen epätasa-arvon pienentäminen. Hyvinvointivaltio-yhteiskunnassa valtio tuotti perusturvan
ja sosiaalisen ” samassa veneessä” yhteisöllisyyden.

Nyt entistä Suomen hyvinvointivaltiota ollaan upottamassa  pohjaan kuin Titanicia aikoinaan.  
Suomi ei törmännyt jäävuoreen, vaan sitäkin pahempaan joukkotuhoajaan; - EMUun.

EMU – kriteerien saavuttamiseksi Suomen ja kaikkien EU – maiden kansantalouksia on yhdenmukaistettu ja deflatoitu yhtä aikaa
Saksan marssijärjestykseen. 
Saksa on ollut ylivoimainen voittaja ja muu Eurooppa häviäjä.
Varsinaiseksi EMUn maksumieheksi on muodostunut yleiseurooppalainen massatyöttömyys, joka on keinotekoisen EMU - veivauksen  raaka joustomenettely.

Kun euro ei jousta,
EMU - veivauksen ainoita välineitä ovat inflaatio ja deflaatio.
Kun deflaation avulla kansantaloudet syväjäädytetään, lama ja työttömyys pahenee.  Inflaatiolla huononnetaan rahan sisäistä arvoa ja deflaatiolla sitä palautetaan.

Entäs nyt ?
EMU – rahapolitiikka on johtanut yleiseurooppalaiseen deflaatioon.

Uusliberalistiset vapaat EU -markkinat itsenäisten kansantalouksien kustannuksella ovat kaikkein ahneimman ketun vapautta kanatarhassa !

Välittääkö kukaan seurauksista ?
-         Miten nykyinen globaalikapitalismi aikoo ratkaista entistä pahemmat  sisäiset ristiriidat ?
-         Vapaat ylikansalliset markkinat synnyttävät miljoonia uusia häviäjiä ja entistä enemmän työttömiä.

Markkinat eivät ole, eikä niiden tarvitse olla vastuussa ihmisten pärjäämisestä.
Miten poliitikot, jotka ovat EMUn ja euron renkejä voisivat puolustaa
enää kansalaisiaan ? Ei mitenkään.

Suomen ja koko Euroopan poliittinen järjestelmä on umpikujassa.
Edessä on myös politiikan loppu, jollei työttömyyttä ja nykyistä rahapolitiikkaa kyetä politisoimaan.

EMUlle ja sen satusedille ja - tädeille on olemassa kansallinen vaihtoehto; - oma raha ja kelluvat kurssit.
Myös työttömyyttä kyettäisiin hoitamaan kaikkein tehokkaimmin työn uusjaolla, -   työaikaa lyhentämällä ja omalla keskuspankkirahoituksella,
unohtamatta tuloeroja tasaavaa veroremonttia.

torstai 18. elokuuta 2016

Tie reiluun verokirjaan
Suomen EU - liittymistä perusteltiin aikoinaan jatkuvaan talouskasvuun perustuvalla vapaakaupalla, uusliberalismilla.
Uusliberalistisen talousopin kannattajat vannovat edelleen pyhän kilpailukyvyn nimiin, samalla kun monikansallinen pääoma kerää voitot.

Uusliberalistisen  ”talous kasvaa kuihduttamalla” – harhaopin nimissä suomalainen hyvinvointivaltio on jo ajettu alas:
-         kilpailukyvyn nimissä palkkatasoa ja hyvinvointivaltion palveluja ajetaan kovaa vauhtia kiinalaiselle tasolle.

Sipilän kyydillä Kiinaan ?
Nyt hallituksen nimittämä työryhmä ehdottaa kovia keinoja työllisyyden lisäämiseksi. Virkamiestyöryhmän listaan sisältyy eläkeputken katkaisu 2019 sekä mm. ansiosidonnaisen työttömyysturvan lyhentäminen.
Sokerina pohjalla on työehtosopimuksen alittava palkka pitkäaikaistyöttömille !

Suomen kansantalous on jo ajettu karille. Maa elää velkaa kasvattamalla.
Vajoaako Suomi yhä syvemmälle sammutetuin lyhdyin ?

Olisiko aika tehdä virallinen EU - tilinpito ?
Työpaikat jäivät syntymättä, kun osakekeinottelijat ( 1% suomalaisista) ja ulkomaiset pääomasijoittajat ovat kuorineet kerman ja vieneet työn hedelmät osinkoina maan rajojen taa, eikä investoinneiksi kotimaahan.
Uusliberalistisen utopian nimissä olemme menettäneet myös taloudellisen ja poliittisen päätäntävallan.

Ylikansallinen pääoma ei ole kiinnostunut ihmisten selviämisestä.  Sille riittää uusi teknologia; automaatio, mikä lisää tuottavuutta ja toimii samalla palkkatappajana. On selvää, että kiihtyvän digitalisaation kelkassa ihmistyö on loppumassa.

Olisikos tosiasioiden tunnustaminen viisauden alku ?
Sen sijaan, että kilpailukyvyn nimissä näivetetään koko yhteiskunta ja viedään siltä viimeinenkin ostovoima, pitäisi tapahtua valtava poliittinen herääminen.
Pitäisi tunnustaa, etttä koko Suomen poliittinen järjestelmä on umpikujassa,
Vaihtoehdottomalle EU-politiikalle ei vielä ole haastajia eduskunnassa.

Työn loppuminen on totuus, jota ei voi enää mitenkään kiertää.
Leikkurien ja juustohöylien sijasta pitäisi uudistaa koko pääomia suosiva verolainsäädäntö, jotta kansantaloutta ja sen palveluja tuottavalla sektorilla olisi riittävät rahoitus ja ostovoima.

Tuloerojen tasaamiseksi ihmistyön verottamisen sijasta pitäisi siirtyä tuotannon jalostusarvon nousun verottamiseen.
Tällä hetkellä automatisoitunut tuotanto on laillistettua veronkiertoa ?
Samalla elvytetään myös hyvinvointivaltio – FIXIT !