torstai 31. heinäkuuta 2008

KUKA MUISTAA METAANIN ?

Katastrofin ainekset


Erityisesti pohjoisen pallonpuoliskon merien pohjassa ja Siperian ikiroudassa on arvioitu olevan jopa 80 000 kertaa enemmän polttoaineeksi sopivaa metaanikaasua kuin kaikissa tunnetuissa maakaasuesiintymissä yhteensä.


Polttoaineena metaani on sinänsä lähes saasteeton ja suhteellinen ympäristöystävällinen vaihtoehto. Väärässä paikassa metaani on silti vakava ympäristöuhka.


Metaani on noin 20 kertaa voimakkaampi kasvihuonekaasu kuin hiilidioksidi. Jos ikiroutaan ja meriin varastoituneet metaaniklatraatit sulavat ja metaani vapautuu ilmakehään, se kiihdyttää kasvihuoneilmiötä siinä määrin, että raju ilmastomuutos on väistämätön. Ilmeisesti noin 55 miljoonaa vuotta sitten tapahtui juuri tällainen ilmastonmullistus. Sen seurauksena tuhoutui huomattava osa merten eläimistöstä.


Eoseenikaudella metaanipäästön aiheuttivat todennäköisesti tektonisten laattojen liikkeet. On esitetty, että myös huolimattomien klatraattiporausten seurauksena voi syntyä maanvyörymiä merenpohjan kerrostumissa, jolloin vapautuu hallitsemattomasti suuria määriä metaania. Tästä voisi syntyä kiihtyvä noidankehä, jota on mahdotonta pysäyttää. Lämpötilan nouseminen voisi johtaa ikiroutavyöhykkeen sulamiseen ja myös niihin sitoutuneen metaanin vapautumiseen ilmakehään, mikä voimistaisi kasvihuoneilmiötä entisestään.


Synkimpien arvioiden mukaan tämä kehitys olisi hyvin nopea ja johtaisi kohtalokkaiseen ilmastonmuutokseen kaikkialla maapallolla: mm. napajäätiköt sulaisivat, ja merenpinta nousisi jopa 50 metriä nykyisestä. Ilman klatraattiporauksiakin ilmakehän metaanipitoisuus on ihmisen toimien takia yli kaksinkertaistunut alle 200 vuodessa.


http://www.illustrertvitenskap.com/polopoly.jsp?d=157&a=1382

maanantai 28. heinäkuuta 2008

IRAN - KONFLIKTI MUUTTAA MAAILMAA

Mitähän tämä nuori haluaa ?
Nyt’ suomalaisia Iraniin ?
Tukeeko Kokoomus ajatusta ?

Yrjö Saraste, sotaveteraani

>>>>>>>>

Iran-konflikti muuttaa maailmaa


Taloudenpito. Seuraavan kuuden kuukauden tapahtumat Iranissa vaikuttavat ratkaisevasti suomalaisen perheen ruoan hintaan, bensiinin ja dieselin hintaan pumpulla sekä yleiseen luottamuksen tunteeseen levottomassa maailmassa.

Yhdysvaltalaisten nuorten republikaanien kansainvälisten asiain delegaatti Dennis Lennox on vedonnut kokoomusnuoriin tuen saamiseksi Yhdysvaltain iskulle Iraniin vielä tämän vuoden aikana.

Pariisissa oikeistonuorten maailmanlaajuisen kattojärjestö IYDU:n seminaarissa puhunut Lennox oli huolestunut Iranin ydinaseuhasta. Hän vetosi minuun henkilökohtaisesti ja toivoi, että veisin viestiä eteenpäin. Israelin turvallisuuspalvelu Mossadista on arvioitu, että Iranilla olisi käytössään ydinpommi vuoden sisällä.

Ratkaisevaa osaa näyttelee Yhdysvaltain presidentinvaalit. Republikaaninuorista on annettu ymmärtää, että George W. Bushin olisi syytä tehdä isku uraania rikastaviin laitoksiin tämän vuoden aikana, jos Barack Obaman voitto presidentinvaaleissa vaikuttaa varmalta.

Kovan republikaanin John McCainin vaihtoehtona olevaa Obamaa verrataan paikallisissa väittelyissä takavuosien presidenttiin Jimmy Carteriin. Silloisen presidentin ulkopolitiikka omalta osaltaan vaikutti länsimaisen Persian shaahin korvautumiseen shiiafundamentalistisella juntalla. Monella toimijalla niin lännessä kuin idässä alkaa olla ikävä jopa Reza ja Farah Pahlavin maallista hallintoa.

Obama on omalta osaltaan vedonnut Yhdysvaltain juutalaisia edustavaan Aipaciin ilmoittaen Israelin kansallisen turvallisuuden olevan yhtä kuin Yhdysvaltain turvallisuus. Asevoimien huomion siirtämistä Irakista Iraniin vaatineen Obaman lausuntoja pidetään kuitenkin vain harhautuksena juutalaisten tuen saamiseksi demokraattileirille.

Yleisen asevelvollisuuden hylkäämisen seurauksena miespulasta ja suurista kustannuksista kärsivä Yhdysvaltain armeija ei ole kykeneväinen massiivisiin maaoperaatioihin. Sen sijaan maailman suurimmat ilmavoimat ovat edelleen iskukykyiset. Yhdysvalloissa on käynnissä Iran-konfliktista samanlainen mediamylläkkä kuin juuri ennen Irakin sotaa.

Mahdollinen isku saattaisi herättää suuren historian omaavassa Persiassa, ei ääri-islamistisen vaan puhtaasti nationalistisen aallon.

Iranin sulkiessa Hormuzin salmen kymmeniä prosentteja maailman öljykuljetuksista olisi jumissa. Globaali inflaatio kiihtyisi entisestään. Yhdysvaltain julkistalouden vaje kasvaisi entiseen tahtiin terrorismin vastaisen sodan kustannusten seurauksena. Vaikutukset näkyisivät meillä välittömästi.

Ilkka Sasi
kokoomusnuorten kansainvälisen työryhmän varapuheenjohtaja.

Iranin sulkiessa Hormuzin salmen kymmeniä prosentteja maailman öljykuljetuksista olisi jumissa. Globaali inflaatio kiihtyisi entisestään.


Yrjö Saraste :
Avoin kirje Kokoomuspuolueelle.

Kokoomusnuorten kansainvälisen työryhmän varapuheenjohtaja Ilkka Sasi kertoi Aamulehdessä (24.07.08 ) seuraavaa:

”Yhdysvaltalaisten nuorten republikaanien kansainvälisten asiain delegaatti Dennis Lennox on vedonnut kokoomusnuoriin tuen saamiseksi Yhdysvaltain iskulle Iraniin vielä tämän vuoden aikana. Pariisissa oikeistonuorten maailmanlaajuisen kattojärjestö IYDU:n seminaarissa puhunut Lennox oli huolestunut Iranin ydinaseuhasta. Hän vetosi minuun henkilökohtaisesti ja toivoi, että veisin viestiä eteenpäin.”

Tästä oli kyse: ”Republikaaninuorista on annettu ymmärtää, että George W. Bushin olisi syytä tehdä isku uraania rikastaviin laitoksiin tämän vuoden aikana, jos Barack Obaman voitto presidentinvaaleissa vaikuttaa varmalta.”

Tiedustelen nyt aikooko Kokoomus ja miten edistää asiaa ?


Itse olen puolestani sitä mieltä, että tulisi heti hälyttää YK., EU, Venäjä, Kiina jakoko maailma varoittamaan Yhdysvaltoja tekemästä terrori-iskua Iranin voimalaitoksiin.LISÄÄ TURVATTOMUUTTA JA VÄKIVALTAA
Nykyinen eriarvoistava politiikka lisää turvattomuutta ja väkivaltaa

Yhteiskuntapolitiikka, jota Suomessa on 1990-luvun alusta alkaen harjoitettu,on lisännyt voimakkaasti eriarvoisuutta. Köyhyys ja eriarvoisuus ovat lisääntyneet siitä huolimatta, että Suomen kokonaistuotanto on viime vuosikymmenen laman jälkeen kaksinkertaistunut ja vienti kolminkertaistunut. Kysymys on siis ollut tietoisesta poliittisesta valinnasta, ei siitä, että rahaa ei olisi ollut saatavissa peruspalvelujen parantamiseen ja pienituloisimpien tulonsiirtoihin. Mitään merkkejä siitä, että yhteiskuntapolitiikan suunta olisi muuttumassa, ei ole näkyvissä maan hallituksessa eikä eduskunnassa. Päinvastoin. Olemme menossa kohti amerikkalaista mallia – tämän jo Elinkeinoelämän keskusliiton edustajat ilolla totesivat tulopolitiikan osalta. Nyt niitetään sitä, mitä on kylvetty. Turvattomuus ja väkivallan eri muodot lisääntyvät. Valtiovalta vetäytyy vastuustaan peruspalvelujen rahoituksessa ja syyttää kuntia, joiden talous on kuralla valtiovallan toimien takia. On kuitenkin toivoa herättävää, että suomalaiset pitävät maan hallituksen tärkeimpinä tehtävinä peruspalvelujen parantamista sekä köyhyyden ja eriarvoisuuden vähentämistä. Jossakin vaiheessa on nähtävä, että nämä tavoitteet eivät voi toteutua niin kauan kun suomalaista politiikkaa ohjaavat EU:n määräykset. Tämä johtuu siitä, että EU:n tärkeimpiä taustavoimia ovat suuryritykset ja niiden edut ovat erilaisia kuin kansalaisten enemmistön edut. Kysymys on valinnasta. On valittava hyvinvointi harvoille tai hyvinvointi kaikille. EU:n politiikan toteuttaminen takaa hyvinvoinnin harvoille ja samalla lisääntyvän turvattomuuden ja väkivallan. Vaihtoehto on suunnan muutos kohti hyvinvointiyhteiskuntaa, jossa korostetaan ahneuden sijasta yhteisvastuuta ja tasapainoa. Tämä voi toteutua vain EU:n ulkopuolella.

Antti Pesonen Itsenäisyyspuolueen puheenjohtaja
p.0400 565 366 pesa@japo.fi


milma 25.07.2008:
Mikä on "resetti" tähän päivään, koska se on vain niin, että olemme EU:ssa.


TimoAalto25.07.2008:
Suomi -Ameriikkalaistuu ! Totta . Vedetäänkö tähtilippu salkoon ? Ja lauletaan Star -biisi . Halloween asut yllä :))

ST 26.07.2008:
Professori: Hallitus tekee jakopolitiikkaa suurituloisten hyväksi
stt
Kansantaloustieteen professori Matti Tuomala kritisoi hallitusta suurituloisia suosivasta talouspolitiikasta. Ensi viikolla alkavia budjettineuvotteluja on pedattu lähinnä keskustelulla veronalennuksista, ja julkisten palvelujen resurssipula on sivuutettu tyystin.
Tuomala ihmettelee hallituksen keskeisten ministereiden tapaa leimata opposition esillä pitämä palvelujen tukeminen "jakopolitiikaksi".
"Mutta metsäteollisuuden tai puun myyjien tukemisessa ei enää olekaan kyse jakopolitiikasta", Tuomola kummeksuu.
Tuomala lisää listaan myös viime kevään perintöveroalen, jota jakopolitiikan sijaan nimitettiin "elinkeinopolitiikaksi".
Edes Keravan äskettäinen murhenäytelmä ei näytä saavan poliitikkoja lupaamaan apua mielenterveyspalveluille.
"Tämä vain kuvaa, mitkä ovat poliitikkojen mieltymykset", Tuomola toteaa.
Ongelman ydin Tuomolan mukaan on, että poliitikot eivät uskalla puhua politiikkaa, kun puhutaan rahasta. Lama-ajan leikkauksia ei haluta oikoa.
"Virkamiehet ottivat lamavuosina leikkaajan roolin politiikoilta ja ovat säilyttäneet tuon vallan itsellään."
Tuomala pelkää myös, ettei poliitikkojen taloustietämys riitä kyseenalaistamaan virkamiesten näkemyksiä, vaan ne otetaan annettuina. Näin keskustelua ohjaavat rahaministeriön virkamiesten laskelmat ja arviot.
Lama-ajan leikkauksia tehtiin diplomi-insinööri Iiro Viinasen johdolla (kok). Häntä seurasivat muun muassa juristi, opettaja ja järjestöjyrä. Vain Suvi-Anne Siimes (vas) on ainoa taloustieteilijä, hänkin toimi vain toisena valtiovarainministerinä.
"Kaikilla on ollut vaihtelevasti poliittista kokemusta, mutta verotus- ja julkistalousasiantuntemus on ollut kohtuullisen ohkaista."
Tampereen yliopiston professori Tuomala ei ole ainoa, joka on kritisoinut rahaministeriön virkamiesten valtaa. Samaa on arvostellut myös Tuomalan kollega professori Markus Jäntti.
Tuomala epäilee tapaa, jolla budjettia nykyään kasataan. Isommista menoraameista sovitaan jo maaliskuun kehysneuvotteluissa. Elokuussa budjettineuvotteluissa on sitten pysyttävä näiden raamien sisällä.
"Olennaiset päätökset tehdään hallituksen ja hallitusryhmien kesken. Eduskunnalle ei jää mahdollisuutta muuhun kuin soittaa suuta ja tehdä joitain pikkuviilauksia budjettiin."
Kansalaisille pitäisikin jo vaaleissa esittää Tuomalan mielestä vaihtoehdot, millaista politiikkaa puolueet hallituksessa ajaisivat.
"Eli haluavatko kansalaiset, että tällä ja tällä verotuotolla hoidetaan nämä ja nämä palvelut vai alennetaanko vain tuloveroja? Puolueiden pitäisi saada ihmisiltä valtakirja tämän tyyppisillä kysymyksillä."
Nyt kuitenkin valtiovarainministeriön kassakoneet laskevat, paljonko tuloveroja voidaan pudottaa. Tuomalan mielestä tuo veroale olisi suunnattava pienituloisille, jotka eivät ole laman jälkeisestä talouskasvusta nauttineet.
"Olisi korkea aika huomioida myös tämä ihmisryhmä, kun laman jälkeen veropolitiikassa on todella rajusti suosittu kaikkein suurituloisimpia. Pienituloisten asemaa kohentaisi kunnallisveron alarajan nosto."


ST 26.07.2008:
Tuloerojen takana poliitikot, ei luonnonilmiö
stt
Tuloerojen kasvua on puolustettu talouskasvun välttämättömäksi seuraukseksi, jolle ei voi tehdä mitään. Professori Matti Tuomala kumoaa nämä väitteet. Perustelut hän nostaa Suomen taloushistoriasta.
"1960-luvun puolivälistä aina 1980-luvun loppuun asti oli pitkä voimakkaan talouskasvun aika. Tuolloin tuloerot Suomessa pikemminkin pienenivät."
Tuomalan mukaan talouskasvun ja tuloerojen välillä on riippuvuus.
"Mutta tutkimusten perusteella ei voida sanoa, että tuloerojen kasvun myötä myös talous kasvaa tai kun talous kasvaa, niin se kasvattaa väistämättä tuloeroja."
Tuloerojen kasvu lähti Suomessa kiitolaukkaan laman jälkeen. Tämänkin taustalta löytyy poliitikkojen päätöksiä, ei luonnonilmiötä.
Tuomala nostaa vuonna 1993 tehdyn veroremontin suurimmaksi tuloerojen kasvattajaksi. Tuolloin palkkatuloja ja pääomatuloja ei enää verotettukaan yhdessä vaan erikseen.
"Asianajotoimistot ja tilitoimistot, monet tämäntyyppiset ammattiryhmät ovat tätä hyväksikäyttäneet jo pitkään."
Julkinen keskustelu tästä heräsi kunnolla vasta tänä keväänä, kun paljastui, että lääkärit ottavat yksityisvastaanottonsa palkkatuloja osinkotuloina.
"Tämä veroratkaisu on ollut yksi tärkeimpiä tekijöitä, miksi kaikkein suurituloisimpien osuus koko tulokakusta on voimakkaasti kasvanut."
Valtiovarainministeri Jyrki Katainen (kok) on luvannut tukkia tämän reiän. Samalla hän on luvannut pääomatuloveroremonttia.
Tuomala pitäisi positiivisena yllätyksenä, jos tämä remontti todella toteutuisi


Joke 26.07.2008:
Olen täysin eri mieltä. Suomi on mallimaa peruskouluineen ja ilmaisine yliopistoineen ja opintotukineen.
Nyt on vain niin että hyvinvointivaltion tasosta riippumatta aina on se n. 10 väestöstä, joilla ei ole riittävää itsekuria. Meillä on kouluavustajat, erityisopetukset, henkilökohtaiset avustajat mutta kaikille ei riitä suojaksi koko elämän ajaksi henkilökohtaiset suojelusenkelit tai sosiaalitantat, velkaneuvojat etc. On jopa niin että mitä enemmän yhteiskunta tarjoaa tukipalveluita sen enemmän sen tarvitsijoita ilmaantuu. Ja tämä on tosi.
Meillä aloitettiin 60-luvulla hvyvinvointivaltion luominen mutta se aloitettiin hospitalisoimalla eli tukien tarjonnalla eikä suinkaan omaan työhön kannustavalla ajatuksella . Nyt meillä kasvaa jo kolmas ikäluokka, joka on tottunut sosiaalitoimen tukeen jo pienestä pitäen. He itse luovat tulo- ja elintasoerot eikä yhteiskunta. Yhteiskunta oli auttamassa tehden työnteon kannattamattomaksi tuloloukuilla.
Nyt ollaan menossa parempaan suuntaan. Sosiaalista tukijärjestelmää ollaan uusimassa työntekoon kannustavana, tuloloukot pyritään poistamaan ja työnteon palkka tulee olla lisä toimeentuloon eikä sitä vähentämään.


ST:
Nyt ollaan menossa parempaan suuntaan. Sosiaalista tukijärjestelmää ollaan uusimassa työntekoon kannustavana, tuloloukot pyritään poistamaan ja työnteon palkka tulee olla lisä toimeentuloon eikä sitä vähentämään.
On näköjään Joke tänään huumormiehiä ???
Lissabonin sopimuksen hyväksymisen jälkeen enenevässä määrin lainsäädäntö tulee EU:sta.
Kansalaiset ovat jo oppineet, että vain pörssikeinottelulla ja osakkeilla rikastutaan ja kyetään elämään ! ?
Miten tällaisella EU - menttaliteetilla muka työtätekeviä arvostettaisiin ?
Koko nykyinen taloustiede, talouspolitiikka ja uusliberalistinen globaalitalous on ajanut maailman umpikujaan ja ihmiskunnan itsetuhon partaalle. Elämme viiden maapallon vauhdilla, USA:ssa yhdeksän maapallon vauhdilla !
Globaalin perspektiivin kannalta edes tasapainon palauttamiseksi luonnonvaroja ja paljon energiaa kuluttavaa teollisuutta olisi vähenettävä nyt työn teettämisen sijasta dramaattisesti. Edessämme tulee olemaan ennen kokematon ja -näkemätön globaalitalouden kriisi hyvin nopealla aikavälillä. On surkuhupaisaa, että luonnonvarojen ehtyessä maailmaa edelleen hallitsevat ne, jotka kuluttavat ja tekevät tuotantoa entistäkin kiihkeämmin ! Rahatalous pahenevan inflaation kourissa tulee menettämään merkityksensä, koska rahalla ei enää ole "katetta" luonnonvarojen ehtyessä. Öljy on dramaattisin muuttuja !
Jospa asiat olisivatkin yksinkertaisia ? Tällä hetkellä meidän on romutettava koko nykyinen taloudenpidon ajattelumalli, mutta samalla muistettava pitää huolta kaikista kansan osista, myös niistä syrjäytyteistä, työttömistä, sairaista ja köyhistä entisestäänkin pienemmillä resursseilla oikeudenmukaisuuden hengessä.
Samalla on aloitettava maapallon pelastuoperaatio nykyisen globaalin ylikulutuksen asemasta....
Kehitysmaatkin vaativat osansa kokonaisuuden huomioon ottamisessa ?Pappa26.07.2008:
Tuohon Sinikan jo lähitulevaisuuden ennusteeseen on melko helppo yhtyä, vaikka kieltämättä mielellään torjuisi noin nekatiivisen näkemyksen. Yksi tekijä on jääväämätön ilmaston muutos, aavikoituminen ja tuhotulvat tekevät eteläisellä pallonpuoliskolla asuvien satojen miljoonien ihmisten elämän entistä epävarmemmaksi. Pohjoismaat saattavat joutua pakkotilanteeseen, jolloin on rajat avattava suurillekin kansanvaellusjoukoille!


Joke26.07.2008 :
Ja taas olen eri mieltä Sinikka Tyynelän kanssa. Meidän omat kansanedustajat ovat olleet ensimmäisinä palkankorotuksissa. Heillä on kiire saada samat edut kuin yksityiset omistajat firmoissaan mutta takapakkia he eivät siedä. Meillä on poliitikassa ja tulonjaossa vallalla elitistinen piiri, ei kansassa. Kansa kilvoittelee omalla palkallaan niinkuin parhaaksi näkee, eikä sen ihmeempiä vertauskuvia hae kulutukselleen heille vieraista piireistä.
Meillä kansanedustajan toimesta on tullut selvä elinkeino, edustajuus on jäänyt olemattomiin. Tämä ei paljon todisteita kaipaa, vilkaistaan vain paljonko edustaja on valmis paikastaan maksamaan; sijoitussummat ovat melko muhkeita. Ja sitten ihmetellään silmät pyöreinä jotain kehittyvien maakuntien yhdistyksiä; rahaa ja hallituspaikkoja tarvitaan. Mutta ju.........ta, kukaan ei halua keskustella, pitäisikö Suomessa olla perustuslakituomioistuin; ei h........ssä sittenhän ne saavat meidät rysän päältä kiinni.
Tässä oikeusvaltiossa vielä viime vuosikymmenellä valitusasteena oli mm. veron määräämä viranomainen. Miten sinä voit saada oikeutta veron määränneeltä viranomaiselta kun hän itse on tehnyt oikean päätöksen. Tämä on vain yksi esimerkki.
Jos joku on lukenut ensimmäisen sivun valtio-oppia tai juridiikkaa koskevasta oppikirjasta niin hän tietää että laki ilman oikeusistuinta on mielivaltaa kuten meidän perustuslaki; perustuslakivaliokunta on kuin posetiivarin marakatti; syö hänen pähkinöitään.

khakkinen27.07.2008 :
Kyllä Sinikka Tyynelänkin
olisi päästä eroon koko maailmaa kattavasta syleilystä ja empatiasta; se kun vaan ei ole mahdollista ihmisen raadollisuudesta johtuen. Tämä raadollisuus ilmenee voimakkaimmin kansan johtajissa kuin kadulla kävelijöissä, historia ja nykypäivä on täynnä esimerkkejä.
Ey ja EU ovat parhaat ratkaisut Euroopan ja ehkä koko maailman kannalta; saadaan vastapaino Usalle ja taalan arvolle. Leikkiköön Usa maailman poliisia niin kauan kuin raha riittää, sehän on kaikkien hyväksi toistaiseksi ja kun tarve ilmenee voimme EU:ssa olla myös rohkeasti eri mieltä, onhan meitä n. 420 milj., kyllä laajentuminen kannatti!.
Kun miesmuisti on niin mahdottoman lyhyt 2-3 kuukautta niin pitää muistuttaa että ennen EY:tä Usa kohteli kutakin Euroopan maata mm. kauppapolitiikassa ihan miten häntä lystäsi; vuorotellen olivat saarrossa niin Ranskan viinit ja Espanjan oliiviöljyt kuin suomalainen teräs ja paperi. Nyt Usassa tiedetään ja tutaan, pane boikottiin yksikin EU:n jäsenmaa niin voit kääntää Eurooppaan tulevat rahtialukset takaisin lähtösatamiin tai upottaa, teidän merkantilismi ei enää pure.
Vähän eksyin aiheesta. Sinikka Tyynelä itsekin hyvin tietää että koko maailman kattavaa empatiaa ei löydy nyt eikä koskaan. Mitä enemmän öljyn hinta nousee sen vähemmän löytyy empatiaa; kukin kansakunta pitää kiinni saavutetuista eduista. Yksilö ja valtio tyydyttävät omatuntonsa pudottamalla kolikon keräykseen ja toiseksi, mikä me me olemme ratkomaan Darfurin ongelmaa, onhan heillä Afrikan Unioni; sopikoot ensin keskenään asiansa niin voimme jonkun kolikon antaa lisää.
(Joke 26.07.2008 21:57)

Jos luopuu unelmastaan hyvän ja oikeamielisen maailman toteutumisesta, luopuu kaikesta.
Vaikka aavistaisi, että oikeamielinen, täydellinen maailma, ei ehkä koskaan toteutuisi - ei pidä lopettaa sinne pyrkimistä. Tekee vain oman osansa hyvyyden ja oikeuden levittämisessä - toivoo ja uskoo parempaan.
Jäin miettimään tuota raadollisuutta ihmisen liikuttajana - raadollisuus on ilmeisesti itsekkyyttä, oman edun tavoittelua muista piittaamatta. Ihminen voinee olla raadollinen tietämättään tai tiedostaen aiheuttamastaan pahasta. Tiedostava vain selittää sen hyväksi jollain tekosyyllä.
Mielestäni raadollisuus on hyvinkin helposti kitkettävissä pois ihmisestä - niinkuin kaikki muutkin vietteihin ja haluihin perustuvat pahuudet. On vain niin paljon helpompaa selittää vääriä tekoja niiden pohjautumisella ihmisen eläimellisyyteen kuin tehdä jotakin niiden kitkemiseksi.
Ja öljykriisistä - kriiseillähän on tapana synnyttää suunnattoman paljon hyvää ja järkevää toimintaa. Uskoisin näin tapahtuvan öljynkin osalta - ei öljy ole kuitenkaan meidänkään elinehtomme - ihminen on pärjännyt ennenkin ilman sitä ja pärjää vastedeskin. Kun öljyn kallistuu, huomaamme pärjäävämme vähemmällä - ja lopulta ilmankin.


ST:
"Mutta ju.........ta, kukaan ei halua keskustella, pitäisikö Suomessa olla perustuslakituomioistuin; ei h........ssä sittenhän ne saavat meidät rysän päältä kiinni. " Jokehan se nyt vuodattaa kärsimättömyyden kyyneliä ? Vai kukaan ei halua keskustella perustuslakituomioistuimesta ja Suomen poliittisesta rähmetyksestä ?
Muistutan, että esim. heti Suomen laittoman EU-liittymispäätöksen jälkeen Vapaan Suomen Liiton ( = nykyinen Itsenäisyyspuolue ) kansanedustajaehdokkaana vaaliteemanani oli "perustuslakituomioistuin Suomeen. "
Suomessa ei ole nyt demokratiaa, vaan suuren rahan valta. Suomi ei enää ole oikeusvaltio. Siksi yhteiskunnallinen toivo elää vain pitkäjänteisessä ponnistelussa ja kärsivällisyydessä, sillä olen edelleenkin niin "vanhanaikainen", että luotan jossakin vaiheessa vielä Suomenkin kansan heräämiseen.
Entisenä Keski-Suomen Vihreitten perustajajäsenenä ja puheenjohtajana tiedän, että vain suuret unelmat ja uudet visiot Suomen poliittisen järjestelmän uudistamiseksi kokonaisuudessaan kantavat jonakin päivänä hedelmää. Tiedän täsmälleen, että oma tehtäväni, vaatimaton sellainenkin; on olla romuttamassa ja kyseenalaistamassa nykyisiä yhteiskunnallisia ja poliitisia rakenteita, jotka perustuvat vain yksityiseen ahneuteen ja vääristyneeseen maailmankatsomkseen, minkä seurauksia mm. kansainvälisen politiikan professori Tuomas Forsbergkin pohtii Turun Sanomissa 25.07.08 :
”Laajalla turvallisuudella tarkoitetaan sitä, että uhkat ovat muutakin kuin sotilaallisia. Meitä uhkaavat ilmastonmuutos, ydinonnettomuudet, terrorismi, ympäristöongelmat, huumeet, talouslama, kulkutaudit, laajamittainen siirtolaisuus, biologiset mutaatiot, ikääntyminen, energiapula, kansainvälinen rikollisuus, teknologiset häiriöt, tsunamit ja hirmumyrskyt, verkkohyökkäykset, lasten ja nuorten syrjäytyminen ja monet muut asiat.”
Olen täysin vakuuttunut siitä, että Itsenäisyyspuolue on oikealla paikalla luodessaan oikeudenmukaisempia visioita paremmasta maailmasta :
Keskeiset tulevaisuuttamme koskevat haasteet ovat:
1. Demokratian puute ja eriarvoisuuden lisääntyminen
2. Ihmiskunnan ja luonnon elinmahdollisuuksien vaarantuminen
3. Asevarustelu ja konfliktitNämä haasteet liittyvät toisiinsa monin tavoin niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin. Myös vastaukset niihin kytkeytyvät toisiinsa.
IPU:n 10 ASKELTA PAREMPAAN OVAT :
1. Itsenäisyys: kansallisen päätäntävallan palauttaminen.
2. Demokratian vahvistaminen: kansanäänestykset ja oikeudenmukainen vaalijärjestelmä.
3. Markkinoiden ylivallasta ihmislähtöiseen talouteen
4. Kansainvälisen yhteistyön vahvistaminen aitoa demokratiaa haluavien välillä.
5. Eriarvoisuuden vähentäminen: ihmisoikeudet, päätöksenteko, talous ja ympäristö.
6. Ihmiskunnan ja maapallon tulevaisuus etusijalle: elämän säilyttäminen voittojen kasvattamisen sijaan
7. Loppu hävittämiselle ja tuhlaukselle: energia ja luonnon monimuotoisuus.
8. Omavaraisuus ja tuki kansainväliselle kestävälle kehitykselle
9. Hidas kiiruhtaminen kohti turvallisempaa maailmaa; voimavarojen siirtäminen asevarustelusta, sotilasliitoista ja sodankäynnistä luottamusta, vakautta ja monipuolista turvallisuutta edistäviin tekoihin.
10. Elämän säilyttäminen ihmiskunnan yhteiseksi turvallisuuskysymykseksi.

perjantai 25. heinäkuuta 2008

RAKKAUDEN KORKEA VEISU

Yksin yöt tulevat - yksin päivät valkeavat - yksin syntyi Väinämöinen - ilmestyi ikirunoja - kapehesta kantajasta - Ilmattaresta emosta - : on myös ikiaikaisen itämaisen luomistarun perua :

" Kerran oli aika, jolloin ei ollut naista eikä miestä. Vain kaikkeuden tyhjyys. Ja kun Luoja silloin eräänä päivänä mietti, mitä hän vielä tekisi, hän ajatteli: - Jotakin vielä puuttuu, että luomakunta olisi täydellinen. Nyt se on sokea ja tiedoton kauneudestaan. Sitten hän loi miehen. Ja luomakunta oli kohta itse kauneus. Kun luonto kuvastui miehen sielun peiliin, se oli kuin ihana taulu.

Mies harhaili yksinään maailmassa ja ihmetteli kukkia, eläimiä, puita ja saapui lopulta erään lammikon rantaan.Hän katsoi alas veteen ja huomasi itsensä. Silloin hänen hämmästyksensä oli suuri ?- Tämähän on kaikkien luotujen olentojen joukossa kaunein !
Niin mies vaelsi ympäri maailmaa ja etsi tätä olentoa, eikä hän tiennyt, että hän oli itse Se !Sitten kun mies ymmärsi, että kaikki vaiva oli turhaa ja ettei hän vieläkään löytänyt muuta kuin lammen kalvosta kuvan, hän masentui ja menetti elämänhalun.


Kun Luoja huomasi tämän, hän sanoi itsekseen :- Tässäpä syntyi vaikeus, jota en ollut ottanut huomioon, koska syynä on luomistyöni kauneus ?

- Mitä nyt pitäisi tehdä ?- Tämä mies, jonka tein koko maailman kuvastimeksi, on langennut oman kauneutensaheijastuksen paulaan ! Nyt tämä onneton tila täytyy poistaa !
- Enää en voi luoda uutta miestä, sillä silloinhan olisi kaksi keskipistettä maailmankaikkeuden kehässä. Enkä voi liioin lisätä mitään Luonnon piiriin, sillä se on sinänsä täydellinen…
- Minun on sen vuoksi luotava jotakin muuta: Ei mitään todellista, sillä se horjuttaisi tasapainoa maailmankaikkeudessa, mutta ei myöskään epätodellista, sillä eihän se olisi mitään, mutta jotakin epätodellisen ja todellisen rajalta ?


Ja niin Hän KERÄSI LAMPIEN KALVOISTA PEILIKUVAT JA TEKI NIISTÄ NAISEN.- Mutta kun nainen oli valmis, nainen alkoi heti itkeä. Nainen sanoi: - OI-JOI : Minä olen, enkä minä ole ?
Silloin Luoja taas mietti ja sanoi:


- Oi sinä mieletön väliolento, vain niin kauan kun olet yksin, pysyt epätodellisena.- Mutta kun yhdistyt mieheen, Sinä olet oleva todellinen. Olet oleva osallinen hänen aineeseensa. Ja siksi nainen miehestä erossa on epätodellinen varjo. Sillä hän ei ole muutakuin miehen peilikuva, kuvitelmien peiliin heijastunut !


ST:
Vähän oikaisen : ympärillämme oleva kolmannen ulottuvuuden maailma on vain oman mielemme peilikuva ja heijastus. Se ei ole todellinen.
Ihmisen tie oman elämänsä ja maapallon herraksi on pitkä ja kivinen ja tapahuu vain itsetuntemuksen kautta.
Ensimmäinen herääminen todellisuuteen ja maailmankaikkeuden sunnattomaan ihmeeseen ja hehkuvaan kauneuteen tapahtuu kun ihminen oivaltaa salaisuuden : Minä olen se, joka minä olen. Oman elämäni herra ja valtiatar....... Minä olen toinen sinä.

ST :
Yksi on Yhdessä.
Korkein viisaus


- Voi armaani, kaikkien kukkien täytyy joskus kuihtua, sillä se on niiden osa !
- Koristinpa palatsissa kuningattaren hiuksia, taikka kasvanpa metsän kätkössä, kuitenkinkaikkien, myös minun on kuihduttava !
- Kumpi on kukalle parempi : Jos olen hyljännyt kuninkaallisen aseman ja mennyt metsäänetsimään miestäni, niin olenko menettänyt mitään, mitä voisin surra ?
- Onko se minulle voitto vai tappio, jos kuihdun, niin kuin kukka, jos en koskaan löydä sitä,mikä ainoastaan voi tyydyttää sieluni tarpeen ?
- Miksen olisi uhkapeluri, sillä nainen tietää hetkessä, pettämättömän varmasti oikean miehen, joka on hänelle sopiva, jos vain naiselle suodaan ONNI, kohdata hänet !
- Sitä vaalia eivät ulkonaiset ja satunnaiset kokemukset ohjaa, sen määrää entisen elämänmuistojen summa !
- Olen varma, että sillä hetkellä kun kohtaan elämäni miehen, molemminpuolinen ihme ontodellisuutta, jota ei enää voi väistää….
- Todellisen miehen ja kohtalon yhdysside on jo edellisessä elämässä kehrätty. Se onnäkymätön ja vastustamaton. Olen taottu häneen timanttinauloin….
- Ja aikojen alusta ovat kuninkaan tyttäret saaneet itse valita miehensä.. !
- He osoittavat ylhäisen asemansa vain sillä, että kerran valittuaan he liittyvät mieheensä sitein, jota ei edes kuolema voi katkaista !
- Vain yksi ainoa asia on tärkeää katoavan elämämme aikana: - Jos me vain pisarankin juomme yhtä ainoaa nektaria, totisen rakkauden tulista maljaa, missä jokainen solu ja hiukkanenkin sitä juo, silloin paljastuu ikuisuuden lumo, sillä se on sielun todellinen olemus ja ihanne ?
- Eikö sen etsiminen olisi silloin elämän huimin seikkailu ja matkankohde ?- Eikö se silloin olisi koko elämän hedelmä ? - Enkö silloin uskaltaisi lentää suoraan tuleen, vaikka siivet palaisivat ?

- Enkö silloin uskaltaisi lentää suoraan tuleen, vaikka siivet palaisivat ?
Kun tämä kuiskaus vajosi ja kuoli äänettömyyteen, niin meri alkoi kuplia ja kuohua.Kauneuden jumalatar kohosi äkkiä toisen kerran aaltojen vaahdosta.
Siinä hän seisoi kilpikonnan kuorella ja merivesi valui hänen jäseniltään, joissa loisti merisuolan välke. Hänen kaulansa oli kuin näkinkenkä ja sen helmi-ihossa kuulsi niiden vihreiden smaragdien varjo, jotka kiersivät sitä. Toisessa kädessään hän piti mustaa lootusta, joka oli väriltä sama kuin jumalattaren pitkät, katveiset, tutkimattomat silmät.
Hänen viehkeitä, pehmeitä, täyteläisiä köynnöskäsivarsiaan ja notkeita, hoikkia jalkojaan, polvien kohdalta vienosti kaartuvia, kiersivät punaiset korallirenkaat, jotka punastuivat kateellisina jumalattaren huulten väreille.
Sitten nämä huulet hymyilivät, niin kuin olisivat paljastaneet taivasosuuksia.Hänen povensa kaksi rintaa olivat kääntyneet hiukan toisistansa pois kuin kaksi kinastelevaa sisarusta. Ja povi nousi ja laski aaltojen tahdissa…Vasemmassa kädessään hän piti suortuvaa sinisenmustia hiuksia, joihin oli sotkeutunut pienikadonnut osteri meren pohjasta. Osteri oli aukaissut kannen. Tuskallinen tähtisiru sen sisältäoli vierinyt mereen…
Kuningattaren hiukset valuivat runsaina ja vaahtoavina hänen ympärillään kuin tuulia syleilevät pilvet, jotka velloivat valtameren aalloissa valtavina pyörteinä.
Siinä hän seisoi ja vapisi, hieman etukumarassa, niin että hennot uumat paljastuivat.Vaahto pärskyi ja aaltoili kilpikonnan kuorelle, jossa hän seisoi hummerien, rapujen ja pientenkotiloiden keskellä.
Meren aallotkin suutelivat hänen pienten helmivarpaidensa sinistä simpukankuorta ja hänen sinisten jalkateriensä kaarevaa rintaa.
Siinä hän seisoi, Taivaan Kuningatar ja katsoi kauas hattaraisen valtameriaavikon taa yönmustilla tutkimattomilla silmillään kohti taivaanrantaa…
Kun aurinko laski ja kuu nousi taivaankannelle, kuningatar palasi miehensä luo pimenevään meren helmaan…


UUSIKUU
UUSIKUU, jumalien JUMALA HIUKSISSA. Hän, joka masentaa jumalien, paholaisten ja koko luomakunnan ylpeyden, on Kauneuden ja Kohtalon jumalatar.
Vanha mytologia ja analogia yhdistävät aina suuren jumalattaren kuuhun.Kun sininen, lempeä, loistava pimeys kietoo nääntyvän maailman lievittävään, tyynnyttävään ja virvoittavaan rauhaansa, lepäämme kuuttaren ihanuudessa. Kun kalpea ja mielikuvitusta ruokkiva kuutar ratsastaa taivaankannen yli tähtiä sinipunervissa hiuksisaan, ymmärrämme ikuisesti läsnä olevan naisellisen, Pyhän Neitsyen, antiikin Isiksen jättiläismäisen vahvuuden: Hän, Rakkauden jumalatar, kuu jalkojensa alla ulottaa vahvuutensa yli koko maanpiirin.


Löysin vanhempieni jäämistöstä aikoinaan hyvin vanhan sanskriitinkielestä käännetyn kirjan vaikealukuisella tekstityksellä: Rakkauden korkea veisu - tai jotakin sinnepäin. Jouduin avaamaan lehdet veitsellä, mutta kun aloin saamaan tekstistä selvää ja olin häikäistynyt. Olin välittömästi alkanut kirjoittamaan tekstejä Rakkauden Jumalattaren uudesta ilmestymisestä ja PYHÄSTÄ AVIOLIITOSTA, henkisestä materian muuntamisen laista; fyysisen kehon herkistämisestä ja henkistämisestä energioiden muuntolaitteeksi; siitä valtavasta ihmeestä ja uudestisyntymisestä, kun "naisen" ja "miehen" Pyhä Sakramentti ja yhtyminen muuttuu viisauden voimaksi, ykseydeksi ja vihdoin pyyteettömäksi rakkaudeksi, jossa kaikki polaarisuus häviää. Tasa-painon paljastuessa rakkaus näyttäytyy alasti ja lataa elämään aivan uuden sisällön ja merkityksen.


Tästä ihmeestä myös Kalevala kertoo omalla tavalla: Lemminkäinen, Kalevalan suuri rakastaja haravoidaan pala kerralaan Tuonelan joesta. Lemminkäinen uudestisyntyy: Luonnon viisaus muuntuu rakkaudeksi ! Luonto-äidillä on selkeät suunnitelmat ihmisen ja ihmiskunnan varalle. Niistä asioista aavistelemme vasta vähän, koska emme vielä osaa käyttää pyyteettömän rakkauden voimaa siinä määrin, kuin se olisi jo mahdollista. Intohimojen läpikäyminen ja taltuttaminen lempeyden voimaksi on sama kuin villihärän kesyttäminen. Ilman tätä opetusta ihminen ei koskaan kasva itsetietoisuuteen hallitsemaan itseään tai yhteisöään viisauden säännöillä.


Rakkauden jumalatar on kuulla kruunatun miehen puoliso


On olemassa yhteys, jonka kaikki vanhat kansat ovat tunteneet, kuuotsaisen itämaanyön ihanuuden ja sen kosmisen magneettisuuden välillä, jolla Nainen ja hänen mystillinen kauneutensa vaikuttavat hänen ikuiseen potilaaseensa, Mieheen.Kun mies jää vaille naisen osallisuutta, hänen elämänsä muistuttaa janoon nääntyvän maan elämää, vailla vapahtavaa yötä.Samalla kun Mies on hyvän vaimon jumala - moraalin ydin - on Rakkauden jumalatar kuulla kruunatun miehen puoliso, kaikkien uskollisten vaimojen perikuva ja esikuva.

Tästä ikiaikaisesta myytistä on seurannut avioliiton vertauskuva, aviollinen sopusointu jatäydellistyminen naisen ja miehen ” Pyhässä avioliitossa”, joka on intiimi ja rikkoutumaton.Puolisot ovat osa samasta kokonaisuudesta, samasta olennosta. Vasen puolisko on vaimo, oikea mies. Tämä yhteinen liitto kätkee anonyymisti hermafrodiitin, pyhän ja purkautumattoman avioliiton ihannetyypin.


Pyhä, mystinen miehen ja naisen avioliitto on yksi elävä jumala, sillä se heijastaa naisen ja miehen ikuista rakkautta. Ikuinen rakkaus on ihmisten ja jumalien korkein onni.Pyhässä avioliitossa nainen ja mies ovat ikuisesti vastavuoroisesti toinen toisensa uskollisia orjia.Sitten voidaankin kysyä kuka on maailman rakastetuin nainen ?


- Hän on se, joka palvoo miestään jumalana !


Tämä miehen ja naisen ikuisen, pyhän avioliitin mytologia perustuu ikiaikaiseenlegendaan:

- Kaikkien luotujen hallitsijan kodissa oli valtataistelu. Ovela kaikkeuden hallitsijanvaimo oli viettelevä ja ovela. Ensin hän voitti puolisonsa elefantintaljan, sitten helminauhan, joka oli tehty pääkalloista. Lopulta hän voitti kaikki puolisonsa aarteet yhden toisensa jälkeen. Sitten viettelijätär sanoi: - nyt minä haluan myös sen, mitä kannat pääsi päällä ! Vaikka korkea hallitsija huomasi vaimonsa metkut, hän sanoi : Hyvä ! Ja niin viettelijätär voitti jälleen; hän sai mieheltään tämän pään, kuun. Vaimo oli kuitenkin suuresti pettynyt ja julmistui: – Tarjoat minulle vaivaista kuuta !- Vähät minä sinun kuustasi välitän ! Jumala yritti lohduttaa vaimoaan ja kysyi: - Eikö tämäkin kuu, jonka annoin pois,ole edelleenkin pääni päällä ?- Minähän kannattelen koko Maailmankaikkeutta ? Se mitä annan tai lahjoitan, ei vähennä arvoani tai vähennä minulta mitään. Olen kaikkivaltias maailman herra ?

Myös eräs toinen, viekas jumala oli ihastunut valtiattareen. Tässä tulisi hänen tilaisuutensa; hän rakasti hallitsijattaren raivoa ja oli riemuissaan siitä, että jumalatar oli puolisolleen kiukustunut. Tämä toinen jumala oli ovela ja nautti jumalattaren vihan kauneudesta, ja niinpä hän yritti lepyttää kuningatarta pyytämällä tältä hänen puolisonsa lopullista voittoa, kuuta.Imarteleva jumala maanitteli ja ylisti kuningattaren ikuista kauneutta loistavammaksi ja säteilevämmäksi kuin ”vaivainen kuu”, joka olisi vain kalpea aavistus jumalattaren loputtomasta kauneudesta. Sitten hän empimättä pyysi jumalattarelta kuuta itselleen.


Silloin jumalatar kysyi: - Mitä, etkö sinä voikaan tulla ilman kuutasi toimeen ?

Myös kaikkein korkein jumala oli kuullut keskustelun. Hän mietti ja sitten Jumala sanoi:

- Tietäkää siis, te molemmat, että jos kuu on pois otsaltani, koko tämä maailma lakkaa olemasta ! Sen jälkeen koko maailma uppoaa ja vajoaa pimeyteen !

- Miten se on mahdollista ? kysyi viekas jumala, samoin kuin kuningatar hämmentyneenä.
Jumala vastasi :

- Kuu on kaunein esine kaikkien luotujen joukossa. Kannan sitä otsallani vertauskuvana mahdista, joka on keskipiste, jonka ympäri sielullinen sekä sieluton elämä kiertää… Kauneus on näet maailman valtias ja kauneutta vailla koko maailma vajoaisi toimettomuuteen ja pimeään.

- Miten se on mahdollista ? kuningatar kysyi.
- Jos kerrot kuun salaisuuden, annan kuun sinulle takaisin, maanitteli viettelevä vaimo ja katseli puolisoaan ihastuneena.


Jumala oli onnellinen, hän saisi vaimoltaan kuun takaisin, sen ainoan, minkä hän todella halusi. Niinpä jumala ryhtyi kertomaan. Hän, jumala kallisti itsensä mukavasti vuoren seinää vasten ja jumalatar nojautui hänen rintaansa vasten lempeästi kuuntelemaan kertomusta. Kaikki olivat jo hiljentyneet, kun jumala yhtäkkiä näki hän vuoren kupeella miehen, joka vaivoin laahusti eteenpäin ja ylöspäin lumikinoksien keskellä, kohti jumalien yliaistillista ja ikuista kotia.

Jumala näki yksinäisen ihmisen, joka näytti muurahaiselta, joka oli eksynyt.
Jumala osoitti myös vaimolleen eksynyttä ihmistä ja ihmetteli mitä ihminen etsi vuorta pitkin kiivetessään ? - Täällähän asuivat vain kuolemattomat ? Paras odottaa ja katsoa ? Odotetaan ensin mitä tuo kuolevainen raukka etsii ?
Ja niin jumala huusi miehelle: - Kuka sinä olet ja miksi kiipeät yksin tänne kinosten keskellä ?


Tyydytä sieluni jano


- Rakas Jumala, Sinä, joka kaiken tiedät, menneen, nykyisyyden ja tulevat ! Sinä olet minun ainoa toivoni ! Tyydytä minun sieluni jano ? - ihminen vaikeroi tuskissaan.
Jumala katseli lempeästi nääntyvää ihmistä ja oli tyytyväinen, että oli malttanut odottaa. Hän rakasti ihmistä, joka etsi ikuista; ihmistä, joka oli tullut kuulemaan ihmeellistä kertomusta. Sitten jumala otti ihmisen armollisesti kämmenelleen ja laittoi tämän hiuksiinsa tuuhean tukan viisaaseen varjoon.


Niin Jumala sai kuun takaisin ja taivaallinen sopusointu palasi kuolemattoman jumalan ja tämän puolison kotiin. Jumala kohotti rakkauden maljaa ja kaatoi sen yli koko maan piiriin. Se oli tarkoitettu jokaiselle. Tämä ihmeellinen eliksiiri ja rakkauden salainen resepti tipahti maan päälle:

- Autuas se, joka rakkaudesta humaltuu !

Kun jumala sai kuun takaisin, hän alkoi kertoa ihmeellistä satua, jota koko luomakunta hiljentyi kuuntelemaan maailman ääriin.

Pyhä Graalin malja avautui. Se läikkyi yli koko maanpiirin:Pyhä ehtoollinen, miehen ja naisen ikuinen liitto, ikuisen kuolemattoman rakkaudenydin ja sen ykseys, on yliaistillisen viisauden kuolematon helmi.
Meri tyyntyi, sen mutaisimmassa pohjassa myös pieni onneton osteri raotti kanttaan ja alkoi paljastaa helmeään, jonka se oli kätkenyt tuhansiksi vuosiksi kaikelta julmuudelta ja pedoilta.

UUSIKUU, jumalien JUMALA HIUKSISSA. Hän, joka masentaa jumalien, paholaisten ja koko luomakunnan ylpeyden, on Kauneuden ja Kohtalon jumalatar.
Vanha mytologia ja analogia yhdistävät aina suuren jumalattaren kuuhun.Kun sininen, lempeä, loistava pimeys kietoo nääntyvän maailman lievittävään, tyynnyttävään ja virvoittavaan rauhaansa, lepäämme kuuttaren ihanuudessa. Kun kalpea ja mielikuvitusta ruokkiva kuutar ratsastaa taivaankannen yli tähtiä sinipunervissa hiuksisaan, ymmärrämme ikuisesti läsnä olevan naisellisen, Pyhän Neitsyen, antiikin Isiksen jättiläismäisen vahvuuden: Hän, Rakkauden jumalatar, kuu jalkojensa alla ulottaa vahvuutensa yli koko maanpiirin.


Löysin vanhempieni jäämistöstä aikoinaan hyvin vanhan sanskriitinkielestä käännetyn kirjan vaikealukuisella tekstityksellä: Rakkauden korkea veisu - tai jotakin sinnepäin. Jouduin avaamaan lehdet veitsellä, mutta kun aloin saamaan tekstistä selvää ja olin häikäistynyt. Olin välittömästi alkanut kirjoittamaan tekstejä Rakkauden Jumalattaren uudesta ilmestymisestä ja PYHÄSTÄ AVIOLIITOSTA, henkisestä materian muuntamisen laista; fyysisen kehon herkistämisestä ja henkistämisestä energioiden muuntolaitteeksi; siitä valtavasta ihmeestä ja uudestisyntymisestä, kun "naisen" ja "miehen" Pyhä Sakramentti ja yhtyminen muuttuu viisauden voimaksi, ykseydeksi ja vihdoin pyyteettömäksi rakkaudeksi, jossa kaikki polaarisuus häviää. Tasa-painon paljastuessa rakkaus näyttäytyy alasti ja lataa elämään aivan uuden sisällön ja merkityksen.


Tästä ihmeestä myös Kalevala kertoo omalla tavalla: Lemminkäinen, Kalevalan suuri rakastaja haravoidaan pala kerralaan Tuonelan joesta. Lemminkäinen uudestisyntyy: Luonnon viisaus muuntuu rakkaudeksi ! Luonto-äidillä on selkeät suunnitelmat ihmisen ja ihmiskunnan varalle. Niistä asioista aavistelemme vasta vähän, koska emme vielä osaa käyttää pyyteettömän rakkauden voimaa siinä määrin, kuin se olisi jo mahdollista. Intohimojen läpikäyminen ja taltuttaminen lempeyden voimaksi on sama kuin villihärän kesyttäminen. Ilman tätä opetusta ihminen ei koskaan kasva itsetietoisuuteen hallitsemaan itseään tai yhteisöään viisauden säännöillä.
Rakkauden korkea veisu ilmensi sellaisia ulottuvuuksia ja säihkyviä säkeniä, että se ehkä olisi aika painattaa uudestaan ?

Marikki:
Kiitos! Löysin sen. Jotenkin aavistelinkin Uuno Kailasta tuon kielen perusteella ja Intiaan se tuntui viittaavan. Aion lukea sen, eli:
Rakkauden korkea veisu : muinaisintialainen runoelma / sanskriitinkielisen käsikirjoituksen mukaan englanniksi sovitellut F. W. Bain; suomentanut Uuno Kailas; Jyväskylä : Gummerus, 1924
Uutta painosta ei tosiaan taida löytyä. Jossa jollakulla on tämä hyllyssään, niin tiedoksi, että antikvariaatitkin maksavat siitä 100 euroa.
Sigurd Wettenhovi-Aspa muuten aikoinaan väitti, että Kalevalan ja vanhojen hindu-tarinoiden samankaltaisuus selittyy sillä, että sivistys on lähtenyt Suomesta. Hänen huikeissa teorioissaan Intian ja Egyptinkin kieli ja uskonto ovat variaatioita Kalevalan kielestä ja uskonnosta.
En usko näitä selityksiä, mutta kieltämättä joskus joutuu hämmästyksen valtaan kun huomaa tarinaperinteen olevan eripuolilla maailmaan niin paljon samankaltaista.

ST:
Vielä 1500-luvulla Fennolandiassa ? oli matriarkaalinen maailmankatsomus. Uskottiin naispuoliseen jumalattareen ja luonnon henkiin ja aikakäsitys oli kuu-kausi. Etymologisesti Väinämöinen on siis varmaankin silloin ollut Veen-emonen.
Kun kristityt valtasivat tämänkin maailmankolkan, siirryttiin gregoriaaniseen aikakäsitykseen ja miesten valtakauteen.


Veen-emosesta tuli Väinämöinen. Mutta Kalevalankin sankarit ymmärsivät, että jotakin oleellisempaa ja elintärkeää elämästä puuttui, kun miesten oli yhdessä lähdettävä Samporetkelle etsimään taivaallista puoliskoaan, jota ei voinut saavuttaa muuten kuin yliaistillisin ehdoin:
Kullat on lasten kukkasia - hopeat hevon helyjä -
Taiatko takoa Sammon, kirjokannen kalkutella :
Joutsenen kynän nenästä,
maholehmän maitosesta
yhden ohrasen jyvästä
kesäuuhen villasesta ?
... niin annan neidon palkastasi, työstäsi tytön ihanan !
Kalevala todellakin kuuluu maailman tärkeisiiin viisauskirjoihin. Kaikissa viisauskirjoissa opetukset on kätketty myytteihin ja symboleihin ja "matka itseen" on jätetty totuudenetsijän itsensä vastuulle. Yksilöitymiskehityksen, eettisen kehityksen ja moraalin syntymisen kannalta on enisarvoisen tärkeää ymmärtää, että tieto tulee ulkoapäin ja viisaus ihmisen sisältä: Yksin yöt tulevat - yksin päivät valkeavat !
Siksi Kalevalan Sammon takomisen ehdot ovat "yliaistilliset". Kalevalaisen soturin tie edellyttää kosmisten päämäärien tunnustamista. Henkinen soturi ei laita ensimmäiselle sijalle rahaa: " Kullat on lasten kukkasia, hopeat hevon helyjä ."
Kaikkein tärkeintä on henkisen perinnön etsiminen, yhteys " ikuiseen olevaan. "
Ihmisen yliaistillinen perintöosa, Jumala ei ole ihmisen ulkopuolella, se on ihmisen sisällä.
Ihmisen on etsittävä Jumaluutta, armeliaisuutta ja laupeutta sisältään. Vasta silloin ihmisyyden taivasosuus aukeaa ja voidaan yhdessä palauttaa tämä planeetta alkuperäiseen taivaalliseen Paratiisitilaan, mikä on annettu ihmisen ja ihmiskunnan tehtäväksi.
torstai 24. heinäkuuta 2008

METSÄTEOLLISUUDEN ALASAJO LISÄYDINVOIMALLA


Kun (Suomen vihatuin mies?) Lilius sanoo, että maahamme mahtuu vielä kolme uutta ydinvoimalaa, hän ei tarkoita, että niiden tuottama sähkö jäisi Suomen energiaturvaksi; ydinjätteet kyllä jäävät. Sähkö myydään europörsseissä ulkomaille. Meille uudetkin ydinvoimalat tuottavat sähköniukkuutta ja (EU-)hinnankorotuksia.


Jos lisätään ydinvoimaa, EU pakottaa Suomen sen johdosta polttamaan metsiään. Kun EU vaatii tuottamaan 38 prosenttia uusiutuvaa energiaa jokaista ydinsähkökilowattia kohden, siitä ei Suomi selviä kuin puuta polttamalla – ja metsäteollisuuden alasajolla.


Esko Seppäsen koko artikkeli : http://www.hymy.fi/seppasen-kolumni/blogi/esko-seppanen-sahkon-hinta-automaatti


... ja mitä tekee TEM ja Mauri Pekkarinen ? - Ratkaisee uraaninlouhintabisneksen, ydinvoiman, päästökaupan, turvebisneksen ja ylipäätänsä koko Suomen kansantalouden alasajon pörssikeinottelijoiden piikkiin !
ST :
Yhteisvaikutukseltaan sähkön ja päästöoikeuksien pörssihinnoittelu on erityisesti vesivoima- ja atomisähkön tuottajien voittoautomaatti, joka Helsingin Sanomien laskelmien mukaan tuottaa yhtiöille vuosittain 2 000 000 000 euron ylivoitot.


Kotitaloudet maksavat.


Esko Seppäsen blogi :
http://www.eskoseppanen.net/index.php?option=com_content&task=view&id=577&Itemid=26

ST:
Olkiluoto 3:n julkiset tuet EY-tuomioistuimeen
kesäkuu 30, 2008

Ranskan vientiluottolaitos myönsi Olkiluoto 3 -hankkeelle noin 570 miljoonan euron vientitakuun. Tämän ansiosta reaktorin tilaaja TVO sai reaktorin merkittävästi halvemmalla.
Euroopan uusiutuvan energian tuottajat ovat haastaneet Euroopan komission oikeuteen saadakseen Olkiluoto 3:lle myönnetyt valtionavut julistetuksi laittomiksi. Pohjoismaiden ja Ranskan Greenpeace ovat liittyneet valitukseen. Jos tuomioistuin vahvistaa järjestöjen näkemyksen valtionapujen laittomuudesta, voidaan tukiaisista hyötyneet yhtiöt määrätä sakkoihin tai korvauksiin.

http://www.greenpeace.org/finland/fi/mediakeskus/lehdistotiedotteet/olkiluoto-3-n-julkiset-tuet-ey :

Sitoutuminen Olkiluoto 3 -hankkeeseen on hidastanut uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden kehitystä Suomessa. Näillä keinoilla ilmastonmuutosta kiihdyttäviä päästöjä olisi voitu vähentää huomattavasti enemmän, nopeammin ja turvallisemmin, jolloin myös Kioton päästötavoite olisi saavutettu kotimaisilla toimilla. Tuhansia työpaikkoja on jäänyt syntymättä Suomessa kuluneen vuosikymmenen aikana kestävien energiaratkaisujen hitaan kasvun takia. Olkiluoto 3:n saamat valtionavut ovat siis ohjanneet kehitystä haitalliseen suuntaan, toteaa Myllyvirta.


ST:
"VOIMAVARKAAT VOIMAVARAKSI"
Olkiluodon työmaapapiksi on palkattu Sakari Leppänen. Tämän ydinpapin kotisivulla on esittely :

" Olen evankelisluterilaisen kirkon ja TVO:n kutsuma pappi Olkiluodon työmaalle. Olen täällä sinua varten.
Papille kuuluvan absoluuttisen vaitiolovelvollisuuden suojassa voit uskoutua minulle mistä asiasta tahansa, oletpa sitten työntekijän tai työnantajan roolissa.

Toivon voivani auttaa, jos on ongelmia työmaalla, perhe-, raha-, terveyshuolia tai hengellisiä kysymyksiä.

Työssä jaksamisesta olen kirjoittajana kirjassa "VOIMAVARKAAT VOIMAVARAKSI",
Ihmissuhdeasioita kirjassa "KUMPPANINA KURKIHIRREN ALLA" (TVO:n kirjastossa)." http://www.sakarileppanen.fi/


Suomessa on tällä hetkellä rahan voimalla valittu poliittinen ydineduskunta, jonka enemmistö kannattaa lisäydinvoiman rakentamista, vastoin kansan enemmistön tahtoa.

Pitäisikö Suomen nykyhallituksen käydä ripittämässä itsensä synninpäästöön ydinpappi Leppäselle maailman suurimman koe- ja uudentyyppisen pilotvoimalan, Olkiluoto 3:n käyttöönoton jälkiseurauksista, kun mikään vakuutusyhtiö vastoin ydinenergialakia ei suostu edes vakuuttamaan voimalaa täysimääräisesti suuronnettomuuden varalta ?

Kykeneekö ydinpappi Leppänen antamaan synnit anteeksi tieten tahtoen aiheutetusta jättimäisestä jälkipolvien ja koko elinympäristön saastuttamisesta ? Vai käytetäänkö tässäkin kirkkoa ja kristillisyyttä vain suuren rahan nöyränä palvelijana ? Amen ?


ST:
Pitäisikö Suomen nykyhallituksen käydä ripittämässä itsensä synninpäästöön ydinpappi Leppäselle maailman suurimman koe- ja uuden tyyppisen pilotvoimalan, Olkiluoto 3:n käyttöönoton jälkiseurauksista, kun mikään vakuutusyhtiö vastoin ydinenergialakia ei suostu edes vakuuttamaan voimalaa täysimääräisesti suuronnettomuuden varalta ? Myös korkea-aktiivisen ydinjätteen loppusijoitus on todellisuudessa ratkaisematta !

Suomalaisille myytiin kakkosluokan reaktori?
Arevan Yhdysvaltain viranomaisille toimittama raportti listaa suuren määrän turvallisuusominaisuuksia, jotka sisältyvät USA:ssa lisensoitavaan EPR-malliin, mutta puuttuvat Suomeen rakenteilla olevasta. Ilmeisesti Suomen viranomaiset ja Areva katsovat, että suomalaisilla ei ole oikeutta samaan turvallisuustasoon kuin yhdysvaltalaisilla. Raportin voi lukea Yhdysvaltain ydinvoimaviranomaisen NRC:n digikirjastosta (access number ML063390020).

Suomen ydinturvallisuuslainsäädäntöä höllennettävä?
Ranskan Säteilyturvakeskus (IRSN) selvitti Olkiluotoon rakennettavan EPR-voimalatyypin yhteensopivuutta Suomen ydinturvallisuuslainsäädännön kanssa. Tutkimuksessa selvisi, että voimalan höyrystimen putken vahingoittuminen voisi johtaa hallitsemattomaan ketjureaktioon reaktorissa. Raportti suosittaa, että Suomen ydinturvallisuuslainsäädännössä sallittaisiin pääkiertoputkiston radioaktiivisen höyryn päästäminen suoraan ilmaan onnettomuustilanteessa, sillä näin voitaisiin alentaa vakavan onnettomuuden todennäköisyyttä. http://www.greenpeace.org/finland/fi/ydinvoima/ydinvoima-suomessa/olkiluoto/olkiluodon-ongelmat

:Hankkeessa on havaittu yli 1500 laatuongelmaa, joiden taso vaihtelee mitättömästä kriittiseen (3). Säteilyturvakeskus myöntää itsekin, että ongelmien määrä on niin suuri, että kaikkia ei välttämättä havaita ajoissa (4). Lähes kaikkien turvallisuuden kannalta keskeisten komponenttien valmistuksessa on ollut ongelmia, ja joissain tapauksissa laatuvaatimuksia on muutettu, jotta viallisia komponentteja ei tarvitsisi valmistaa uudestaan (ks. kaavio). http://www.greenpeace.org/finland/fi/ydinvoima/ydinvoima-suomessa/olkiluotoSuomen nykyisen hallituksen ja sen energiapolitiikan ylipapiksi on noussut rahavallan keisari, kepu ja Mauri Pekkarinen ?

Ydinvoimasta ja sen lisärakentamisesta loppusijoituksineen tulee näillä näkymin Suomen kohtalonkysymys : - edes suuret ydinvoimavaltiot eivät ole kyenneet ratkaisemaan loppusijoitusta ! Suomi ainoana valtiona maailmassa aikoo haudata jätteet kallioperään miljoonaksi vuodeksi. 1 %:n äänivallallaan EU:ssa Suomi ei kykene estämään muualta EU:n alueelta tulevia radioaktiivisia jätteitä, jotka on tarkoitus keskittää samaan paikkaan....

maanantai 21. heinäkuuta 2008

MAAPALLON KANTOKYKY YLITETTY

KSML verkko 21.7.2008

Ihmiskunta tarvitsisi 515 miljoonaa hehtaaria lisää maata
HS.

Viljely- ja metsämaa käy vähiin maapallolla.


Ihmiskunta tarvitsee lisää ruokaa, biopolttoaineita ja myös paperia koko ajan.

Maapallolle kaivattaisiin siksi 515 miljoonaa hehtaaria lisää viljely- ja metsämaata vuoteen 2030 mennessä. Alue on 12 kertaa nykyisen Saksan kokoinen.

Vain 200 miljoona hehtaaria maata ja metsiä heltiää maapallolla käyttöön, jos ei haluta kajota trooppisiin sademetsiin, "maapallon keuhkoihin".

Uhkaavaa maa- ja metsäpulaa arvioi äskettäin kansainvälinen luonnonvaroja ja omistusoikeuksia tutkiva instituutti RRI.


YK:n mukaan maapallolla on nyt 12,4 miljardia hehtaaria viljeltyä maata ja noin 3,4 miljardia hehtaaria laidunta.

RRI:n mukaan trooppisten metsien paikalliset omistusolot ratkaisevat, miten sademetsät säilyvät. RRI laskee, että noin kaksi kolmasosaa maapallon konflikteista liittyy siihen, kuka omistaa maata, miten ja millä hinnalla.


Maapulan lähestyessä keinottelijat tuntuvat noudattavan kirjailija Mark Twainin kuuluisaa sanontaa: "Maata kannattaa ostaa, sillä sen valmistus on lakkautettu."

ST:
Re: Maapallon kantokyky ylitetty
....kaksi kolmasosaa maapallon konflikteista liittyy siihen, kuka omistaa maata, miten ja millä hinnalla.

Ilman ainuttakaan laukausta Suomen ja Euroopan johtavat teollisuusmaat jättivät poliittisen ohjauksen vapaalle ylikansalliselle markkinavoimalle ja Lissabonin sopimukselle.

EU: ssa suuryhtiöt ovat subjektiivisia oikeushenkilöitä, joilla on ylikansallinen mandaatti EU:n alueen luonnonvaroihin. EU:n johtoajatuksena on 4%:n vuotuinen talouskasvu luonnonvarojen riittävyydestä välittämättä.

Siksi EU militarisoituu. Lissabonin sopimukseen sisältyy artikla, jonka mukaan " jäsenmaat sitoutuvat asteittain parantamaan sotilaallisia voimavarojaan."

Luonnonvarat; öljy, maakaasu ja uraani ovat loppumassa hyvin pian. Sen sijaan, että valmistauduttaisiin kuluttamaan vähemmän, lisätään sotilaallista voimaa.Mikä on EU:n laajentumisen seuraava vaihe ?

Onko se Venäjän jakaminen ?

Entäpä jos maailman rahavallat ovat jo suunnitelleet seuravan siirron aikapäivää sitten ?

Naton laajentuminen myös Suomeen ?

Venäjän jakaminen ?

Länsiosa Venäjää EU:hun. Keski-osa USA:lle. Itäosa Kiinalle ?

Venäjän maa-alueille ja luonnonvaroille olisi kysyntää..... ?Maailman rahavallan logiikka on globaalia pedofiliaa, jota ei meilläkään uskalleta edes tunnustaa, koska ihmiskunnan ongelmien ratkaisut eivät tapahdu enää entisin keinoin.

maanantai 14. heinäkuuta 2008

TYÖMARKKINATUEN KOROTUS HYLÄTTIIN

KMSL 12.7.2008 00:01

"Entinen tai nykyinen kansanedustaja, mitä olet tehnyt ja aiot tehdä työttömyyden vähentämiseksi, työttömyysturvan kohentamiseksi ja koulutuspolitiikan tervehdyttämiseksi?", kysyy Katriina Kajannes Keskisuomalaisessa 2.7.

Kiitos tärkeästä kirjoituksestasi Katriina. Eduskunta hylkäsi työmarkkinatuen korottamisen ennen kesälomille lähtöään. Suurin lisäysesitys budjettiin oli Tuula Väätäisen (sd.) ehdotus työmarkkinatuen korottamisesta, joka olisi maksanut 123 miljoonaa. Se hylättiin äänin 114-67.

Työmarkkinatuen korotusesitystä vastustivat Keski-Suomen kansanedustajista Kalmari Anne (kesk.), Oinonen Lauri (kesk.), Pekkarinen Mauri (kesk.) ja Virkkunen Henna (kok.).

Työmarkkinatuen korotusesitystä puolsivat Keski-Suomen kansanedustajista Kangas Matti (vas.), Kankaanniemi Toimi (kd), Laitinen Reijo (sd.) ja Peltonen Tuula (sd.).

Poissa olivat Huovinen Susanna (sd) ja Paloniemi Aila (kesk.). Todennäköisesti poissaolleet olisivat äänestäneet ryhmänsä mukaan: Huovinen puolesta ja Paloniemi vastaan

Täydellinen työmarkkinatuen korotusesityksen äänestysluettelo on Keskisuomalaisen verkkolehdessä kotimaa-osastolla. Mauno Voutilaisen täsmäkommentti työmarkkinatuen äänestysluetteloon: - Ei se auttanut Lipposen hirmuhallituksen aikanakaan työmarkkinatuen korotus mitään, ei tullut käteen mitään, kun soppalaraha vastaavasti väheni, toimeentulotukea pitäisi nostaa, ainakin se 35 prosenttia, jolla vasta päästäisiin takaisin 1994 toimeentulotuen ostovoimaan.

SINIKKA TYYNELÄ Jyväskylä

Keskustelu netissä :

http://www.ksml.fi/mielipide/mielipidekirjoitukset/ty%C3%B6markkinatuen-korotus-hyl%C3%A4ttiin(177724).ece