torstai 28. syyskuuta 2017

Suomi 100 - Vastamedia


Pari viikkoa sitten postilaatikkoihin ilmestyi Vastamedia 2017, paksu 36 sivun vastapaino valtamedialle.

Magneettimedian päätoimittaja Markku Juutisen mukaan Suomen nousu, perikato ja tuho on aina ollut kansainvälisten pankkien määräysvallassa.
Vaikka Suomi itsenäistyi 1917, taloudellinen itsenäisyys puuttui. Suomi oli vajonnut jo 1860 – luvulla juutalaisen Rothschildin pankiirisuvun velkaorjuuteen. Huolimatta omasta valuutasta, Suomi ei ole koskaan katkaissut riippuvuutta kansainvälisiin lainottajiin.

Otto Reinhold Frenckell oli työskennellyt 1860-1867 Suomen Hypoteekkiyhdistyksen johtajana.  Hän oli ottanut joulukuussa 1864 – ennen Suomen valtionlainaa – Hypoteettiyhdistyksen ensimmäisen ulkomaisen lainan M.A.V. Rothschild & Söhnen pankkiiriliikkestä, joka sijaitsi Frankfurt am Mainissa.  Laina oli kolme miljoonaa Preussin taaleria, joka sitoi Suomen osaksi kansainvälisen velkaorjuuden verkkoa.  
Samalla kun Suomi irtaantui rahataloudellisesti Venäjästä, sitouduttiin Rothschildien hopeamarkkaan, josta tuli ainoa laillinen maksuväline Suomessa.”

Itsenäisyyden 100 vuotis-surujuhlissa onkin muisteltava menneitä nykyisen ahdingon ymmärtämiseksi. Itsenäistä Suomea ei enää ole.

EU:sta on kehittynyt entisen Neuvostoliiton kaltainen keskusjohtoinen liittovaltio.
Euroopan Unioni toimii USA:n tavoin lukemattomien etnisten ryhmien sulatusuunina ja miljardööri Sorosin vyöryttämän elintasopakolaistulvan vastaanottokeskuksena.

Onko tarkoituksena pelkästään eurooppalaisten etninen puhdistus ?
Hitler puhdisti Eurooppaa juutalaisista ?
Yritetäänkö nyt eurooppalaiset korvata lähi-idän arabeilla ?
 Kukapa ei muistaisi isä aurinkoista - Stalinin puhdistuksia ?
Kymmenet miljoonat ihmiset teloitettiin kommunismin voittokulun vahvistamiseksi.
Samalla tavalla nykyinen globaalikapitalismi on valjastanut politiikan, viihdeteollisuuden ja joukkotiedotuksen ” yltiösuvaitsevaisuuden ” giljotiinille, jossa vapaus ja yksilön identiteetti on vaihdettu sukupuolineutraaliin orjuuteen kansakuntien vastarinnan eliminoimiseksi.

EU on suuri huijaus. Se on rahaeliitin kapitalistista diktatuuria.
EU ei ollut alkuaankaan valtiosopimus, vaan Bilderberg – järjestön järjestösopimus.
Euroopan ” sosiaalinen markkinatalous”  – kansanvallasta ylikansalliseen yhtiövaltaan –vallankaappaus  toimitettiin hyväveliverkostoissa ilman ainuttakaan laukausta valtamedian tuella.  Suomessa valtamedian Bilderberg - verkoston pääarkkitehtinä toimi Hesarin Aatos Erkko.

Bilderberg-järjestön tavoin Euroopan komissio ei ole demokraattisesti valittu elin.
Sen valta on moninkertainen esim. Euroopan parlamenttiin verrattuna. 
EU – parlamentissa ja Washingtonissa hyörii kymmenet tuhannet lobbarit.  
Massiivisesta korruptiosta ei hiiskuta. Todellinen valta on siirretty komission kautta ylikansalliselle rahaeliitille. Pankkijätti Goldman Sachsin ja Citigroupin kaltaiset rahoitusjättiläiset muodostavat valtaosan kaikista EU – komission toimintaa ohjaavista lobbareista.
EU edustaa totalitaarista kapitalismia; - ylikansallisilla yhtiöillä on suuremmat subjektiiviset oikeudet kuin kokonaisilla kansakunnilla.

Suomen oma valtiosääntö perustuu kansanvaltaan
Kansanvalta on enää hämärä muisto. Maalla ei ole enää itsenäistä raha- eikä talouspolitiikkaa.  Hyvinvointivaltio on tuhottu: - kansallinen päätösvalta puuttuu.
Eduskunnassa ei ole vielä ainuttakaan demokraattisesti toimivaa tai demokratian palauttamista vaativaa puoluetta.

Laittoman EU- liittymispäätöksen jälkeen jokainen hallitus vasemmalta oikealle, yksi toisensa jälkeen on elänyt velaksi. Valtion velka ja kunnallisvelat ovat jo yli 150 miljardia, eikä loppua  näy.  Kansallisvarallisuus on yhtiöitetty, yksityistetty ja hävitetty. 
Ulkomaiset rahastot omistavat valtavia osuuksia tärkeistä yhtiöistä. 
Yhtiöittäminen on aiheuttanut kansantaloudelle satojen miljardien tappiot.

Suomi elää velaksi
Vaalit tulevat ja menevät, mutta mikään ei enää muutu, kun todellista demokratiaa eikä vaihtoehtoja enää ole ja valtamedia muuttui pörssiyhtiöiksi.
Suomalainen nuukahtanut valtamedia, jonka pitäisi olla julkisen vallan vahtikoira, on muuttunut sylikoiraksi, joka vaatii entistä enemmän valtion tukia.

Suomen hallitus ehdotti keväällä 2017, että hallitus lahjottaisi miljoonia euroja veronmaksajien rahaa Bonnierin mediaperheelle. Bonnier hallitsee yhdessä juutalaisten Erkkojen ja Hjönejen kanssa valtaosaa pohjoismaisesta mediasta.
Suomen hallitus ja sen EU- eliitti leikkaavat köyhiltä ja lapsiperheiltä, samalla kun he ovat valmiita lahjoittamaan valtamedialle lisää rahaa, että valtamedia pönkittää valtaapitäviä.
Pankkilobbaajille alisteiset poliitikot ovat täysin riippuvaisia siitä, että lehdistö johtaa kansalaisia harhaan. 

Suomen Perustuslaki on itsenäisen Suomen tärkein vakuus
Suomen perustuslaki sinetöitiin monien lukkojen taakse Suomen kansan vapauden ja itsemääräämisoikeuden vaalimiseksi. Suomen perustuslakia tehdessään kukaan silloisista valtiomiehistä ei varmaan unissaankaan olisi uskonut, että perustuslain säätämisjärjestys on pelkkää vessapaperia nykyisille puoluejunteille ?

Suomen valtiosäännön muuttaminen ei tapahdu helposti.
Suomen liittäminen EU:hun olisi vaatinut Suomen perustuslain muuttamista 5/6 – enemmistöllä.  Ilman kahta käsittelyä sekä välillä pidettäviä vaaleja perustuslain muuttaminen edellyttää asian kiireelliseksi julistamista 83 %:n enemmistöllä.

Ilman kansan suverenitteettia ja maailman parhaan perustuslain turvaa, hyvinvointivaltio on jo hävitetty ja edessä entistä pahempi velkaorjuus ja kansakunnan kurjistaminen.


lauantai 23. syyskuuta 2017

lauantai 16. syyskuuta 2017

Metsien hiilikorvausjärjestelmä

Suomi sai vastikään tärkeän osapäätöksen Lulucf-lainsäädäntöhankkeessa kun Euroopan parlamentti äänesti metsien hiilinielujen laskentatavasta. 
Tulos oli voitto Suomen hallitukselle ja metsäteollisuuden suunnitelmille, joissa sellupohjaisia biotuotetehtaita syntyy nyt kuin sieniä sateella:
Metsä Groupin 1,2 miljardin tehdas käynnistyi Äänekoskella.
Suurimpia sellukattiloita kaavaillaan Kemijärvelle, Kuopioon, Paltamoon ja Haapajärvelle.
Maailman suurinta havusellutehdasta suunnitteleva Finnpulp käyttäisi eniten puuta, 6,7 miljoonaa kuutiometriä vuodessa. Kiinalainen Kaidi on rynnimässä Kemiin valmistamaan biodieseliä ja bensiiniä puusta. Kaidin energiapuun tarve tulisi olemaan noin 2,8 miljoonaa kuutiometriä vuodessa.

Onko Suomesta tulossa pahin vapaamatkustaja ja yksi maailman suurimmista hiilidioksidin tupruttajista lisääntyvällä puun käytöllä ?
Yli kuuden miljardin investoinnit puuhun, samalla kun metsien hiilinielu puolittuisi v 2030 mennessä.


Metsäteollisuus haluaa kiihdyttää hakkuita, mutta ainakin professorit haluavat ison käänteen: metsänomistajille olisi maksettava korvauksia puuston hiilivaraston kasvattamisesta / https://yle.fi/uutiset/3-9827921 


Hiilikorvausjärjestelmä

Metsien kasvattaminen vanhemmiksi parantaisi ilmastotaseita.
Hiilikorvausjärjestelmä olisi radikaali muutos nykyisiin metsänhoidon tukiin. 
Hakkuiden yhteydessä metsänomistaja joutuisi maksamaan tuen vastineeksi hiiliveroa, mutta kokonaisuutena järjestelmä lisäisi metsänomistajan nettotuloa. 

Korvaus hiilitonnilta voisi olla esimerkiksi yhtä suuri kuin päästöoikeuden hinta EU:n päästökaupassa.  Jos päästöoikeuden hinta nousisi esimerkiksi 20 euroon hiilidioksiditonnilta, ja korvaus olisi vuosittainen, voisi tyypillinen 30 hehtaarin metsätila saada tukea noin 3 000 euroa vuodessa hiilen sidonnasta (brutto, vähennettynä vuotuisella poistumalla).

Hiilikorvaukset ovat kohtalaisen uusi tulokas ilmastokeskustelussa, mutta asiaa on tutkittu jo 1990-luvun alkupuolelta lähtien. Asiaan perehtynyt tutkimusprofessori Jussi Uusivuori Lukesta arvioi myös, että puun saatavuus paranisi pitkällä aikavälillä.
Hänen mukaansa hiilikorvaukset voitaisiin ottaa käyttöön osana EU-tason politiikkaa vaiheittain, jotta puumarkkina ehtisi sopeutua. Uusivuori arvioi tutkimusryhmänsä saamien tulosten perusteella, että hiilikorvaukset voisivat olla kustannustehokas tapa hillitä ilmastonmuutosta.

Metsät olisivat osa nettopäästölaskentaa, ja kunnianhimoisesti voisi ajatella niillä saavutettavan 20 miljoonan hiilidioksiditonnin päästöleikkaukset.
Vertailun vuoksi: Suomi pyrkii leikkaamaan liikenteen päästöjä 3,6 miljoonan tonnin edestä vuoteen 2030 mennessä.

Suomen pitäisi aloittaa välittömästi hiilikorvausjärjestelmän valmistelu. 
Järjestelmä voisi tulla käyttöön muutaman vuoden kuluessa.
Metsien ja maaperän hiilinielujen merkitys korostuu tulevina vuosikymmeninä ilmastopolitiikassa. Pariisin ilmastosopimuksen mukaan päästöjen ja nielujen pitäisi olla tasapainossa vuosisadan loppuun mennessä.  On tarpeen, että osa maista tuottaa negatiivisia päästöjä, eli sitoo päästöjä enemmän kuin laskee ilmakehään.

Hiilen sitomiseen on tätä nykyä käytännössä kaksi keinoa: Luonnolliset nielut, kuten metsät, tai teknologinen nielu, kuten hiilidioksidin talteenotto ja varastointi (CCS). 
CCS-teknologiaa ei ole saatu toistaiseksi kannattamaan taloudellisesti useista yrityksistä huolimatta.


Metsien hiilinielutkaan eivät enää pelasta jos luonnon monimuotoisuus edelleen kiihtyvästi köyhtyy :
Todellisessa suomalaisessa metsässä on kymmenkunta puulajia ja kaikki ikäluokat sirkkataimista 400-vuotiaisiin petäjiin saakka. Siellä on neljännes puista elossa, neljännes keloina, neljännes katkenneina kantoina ja nojokonkeloina, neljännes maapuina pitkällään. Ja suunnattoman rikas tuhansien lajien eloyhteisö kasveja, sieniä ja eläimiä. Ennen kaikkea metsä on pyhättö, jossa ihminen ei riehu eikä revi....

sunnuntai 10. syyskuuta 2017

Luottamukseni on lujillaJyväskylän puukauppa on paljastanut kaupungin virkakunnan röyhkeän piittaamttomuuden ympäristöstä, virkavelvollisuuksista tai sisään pesiytyneestä harmaasta taloudesta.
Jyväskylässä on 19 tytäryhtiötä, joiden hallitusten pöytäkirjat ovat salaisia.
Julkishallinnon alennustilasta kertoo, että tytäryhtiöitten hallitusten jäsenten sähköpostiosoitteetkin ovat jo salaisia. Myös kanteluasiakirjojen postitus on tehty täysin mahdottomaksi. En saanut edes pyytämääni JVA:n asukasedustajien sähköpostilistaa asiakirjojen toimittamiseksi.

Kaupungin korkeimman virkakunnan siunaama ”maisematyöryhmä” luvittaa, valvoo ja suorituttaa kaupungin asemakaava-alueiden, lähimetsien, puistoalueiden ja pientareiden hakkuita virkamiesvastuulla kenenkään valvomatta. Pelkkä kokousmuistio korvaa rakennus- ja maankäyttölain velvoittaman maisematyölupamenettelyn massiivisissa hakkuissa.

Valtuusto ja asukkaat on kokonaan eliminoitu puukaupasta, jota nimitetään metsänhoidoksi.
Kun tein vuonna 2014 kantelun JVA:n hallitukselle laittomasta puunkaadosta, kanteluasiakirjat eivät päässeet edes esityslistalle. Hallituksen kokouksessa asia lopulta merkittiin tiedoksi.

Kaupungin metsäpuoli on kilpailuttanut hankintakaupassa yksityisiä yrittäjiä myös tonttipuiden puustokartoitukseen ja urakointiin. Vuonna 2014 JVA oli kilpailuttanut ja kartoittanut 42 tontin puut ja urakoinnin metsäpuolen yhteydenoton jälkeen.
Isännöitsijä oli tehnyt kaatosuunnitelmat huonojen puiden poistamiseksi. Niistä urakoitsija ei piitannut vaan kaatoi parhaat puut. Pihat pilattiin, lintukannat hävisivät.

JVA:n ja kaupungin hätäisissä hakkuissa on selätetty asukasdemokratia, todellinen kunnallisdemokratia ja tytäryhtiöitten julkinen valvonta, kun tytäryhtiöt toimivat salausperiaatteella.

Tein vuonna 2014 myös poliisille esitutkintapyynnön JVA:n laittomasti kaadetuista puista ja 42 tontin pilaamisesta ympäristö- ja talousrikoksena.
Esimerkiksi Virtalantiellä oli parturoitu noin 40 parasta puuta yhden päivän varoitusajalla. Neljä puuta isännöitsijän kaatosuunnitelman mukaan, muut laittomasti. Huonot, isännöitsijän kaadettaviksi merkitsemät puut lähellä taloja ovat yhä pystyssä.

Poliisille riitti lupaviranomaisen selitys. Asukkaan esitutkintapyyntö ympäristö- ja talousrikoksesta ei riittänyt.

Poliisin mukaan ”tutkintakynnyksen ylittyminen edellyttää, että asiassa on saatavissa myös muuta, ulkopuolista selvitystä kuin tutkintapyynnön tekijän oma käsitys rikosepäilystä”.  Poliisin päätös ei silti vapauttanut asianosaisia mahdollisesta vahingonkorvausvelvollisuudesta – asianomistaja saa itse nostaa rikossyytteen. 
Kuka on oikea asianomistaja korvausvelvollisuuksien selvittämiseksi kaupungin hakkuista ja puukaupasta? Kuka siitä ottaa vastuun?

Nyt vastuu on jätetty yhdelle asukkaalle. Kun oravien ja lintujen asianajajana tein uuden kantelun korvausvelvollisuuksien asianomistajuuden selvityttämiseksi kaadetuista tonttipuista 24.7. 2017 JVA:n hallitukselle, hallituksen puheenjohtaja Osmo Kääriäinen esitti, että ”asia on JVA:n osalta loppuun käsitelty”. Hallitus siunasi JVA:n röyhkeän piittaamattomuuden kaupunkilaisten kotikoivuista.

Puheenjohtaja ei ollut edes toimittanut hänen julkiseen sähköpostiinsa lähetettyjä, kanteluni oleellisia lisäliitteitä muille hallituksen jäsenille.
Vain hallituksen jäsen Teemu Torssonen jätti päätökseen eriävän mielipiteen.
JVA:n pöytäkirjaotteet ovat paljastaneet JVA:n hallituksen vakavat menettelytaparikkomukset kanteluitten käsittelyissä. Päätöksistä puuttuu myös valitusosoite.

Jyväskylän puukaupat ja mahdolliset korvausvelvollisuudet on nyt selvitytettävä ensisijaisesti virkamiesvastuina. 
Vastuu hyvästä hallinnosta ja vahingonkorvausselvittelyt kuuluvat ensisijaisesti kaupunginhallitukselle, samoin kuin JVA:n hallituksen laillisuusvalvonta

Edessä on melkoinen savotta, ennen kuin julkishallinnon uskottavuus ja laillisuus on palautettu.

perjantai 8. syyskuuta 2017

Gospod bomiluijNuorten metsien hakkaaminen kuitupuuna sellunkeittoon on kuin alamittaisten kalojen keittäminen pääruuaksi ?

Avohakkuisiin  perustuva puunkasvatus ei ole Luontoa kunnioittavaa metsänhoitoa,  vaan teollisuuden tarpeiksi varmistettua  raakapuun tuotantoa. Metsänomistaja ei edes saa alaharvennuksista muuta kuin lisäkuluja. Avohakkuiden isäntänä hääräävä metsäteollisuus saa kuitupuuta sellun keittoon halvalla, kun myös nuoret metsät hakataan maan tasalle.
Metsäekosysteemien kannalta teollinen puuntuotanto ja avohakkuut on katastrofi.

On mahdotonta palvella kahta herraa yhtä aikaa : 
teollista puunkasvatusta ja luonnon monimuotoisuutta. Kumpi voittaa ?

Metsäteollisuus väittää, että puuta ja sen kasvua on enemmän kuin koskaan ?
Tehokasvatettuja runkoja on varmasti hurjasti enemmän kuin koskaan aikaisemmin, kun metsät on hävitetty, ja jäljellä on vain puupeltoja. Samassa suhteessa tehometsätalouden puupeltojen lisäämisen kanssa metsien monimuotoisuus on heikennyt valtavaa vauhtia.

Metsien monimuotoisuuden varmistamiseksi pelkästään metsien suojelu on riittämätöntä.
Huolimatta Suomen ratifioimista metsien ennallistamisohjelmista, niitä ei pystytä toteuttamaan  rahoituksen puuttuessa. Hallitus on jo leikannut luonnonsuojelualueiden hankinnan määrärahoista  kaksi kolmasosaa.

Mitä sitten pitäisi tehdä, kun samaan aikaan Suomeen on syntymässä uusia sellutehtaita biotalouden nimissä kuin sieniä sateella ?  Hakkuutahdin lisäämisen perustelu voi olla nykyisen teollisen puuntuotannon kannalta kestävällä tasolla, mutta muut eliölajit ovat hätää kärsimässä.

Hyvästi Suomen Luonto !
Metsien hävittäminen ei ole pelkästään Suomen kansallinen häpeä, se on kansainvälinen häpeä !

Ainoa keino edistää tehokkaasti metsäluonnon hyvinvointia on kehittää valtakunnallista ja kansainvälistä lainsäädäntöä ja vaatia metsätalouden toimenpiteisiin monimuotoisuutta edistäviä toimintoja. Jatkuvan kasvatuksen ensisijaisella suosimisella on varmistettava metsien jatkuvapeitteisyys avohakkuiden sijaan, sekä on vaadittava laho- ja säästöpuiden merkittävä lisäämistä.
Pelkästään monimuotoinen puustorakenne eri ikärakenteineen varmistaa metsien yleistä monimuotoisuutta. Arkkityyppisesti luonnontilainen metsä pyrkii aina kohti sekametsää.

Pelastaako Metso ?
Etelä- Suomen metsien monimuotoisuutta edistää monimuotoisuuden toimintaohjelma, Metso. Sen kunnianhimoisena tavoitteena on pysäyttää eri metsätyyppien taantuminen vuoteen 2025 mennessä. Myös Metson budjetoituja varoja on vähennetty.

1.1.2014 voimaan tulleen uuden metsälain velvoitteisiin voitaisiin lisätä myös uhanalaisten lajien selviytymisedellytysten vaatimuksia. Myös metsätalouden sertifiointeja kehittämällä luonnon monimuotoisuuden vaatimukset varmistettaisiin parhaiten.
Nykyisistä teollisuuden puupelloista ja kantojen hyötykäytöstä kärsivät eniten kuollutta puuta hyödyntävät lahottajasienet, sekä hyönteiset, jotka ovat elintärkeitä terveen metsäbiodiversiteetin elinvoimaisuuden ylläpitäjiä.

Suuri yhteinen huoli suomalaisen metsäluonnon tilasta vaatisi selkeitä linjavetoja kestämättömän sellunkeiton suitsimiseksi. Nykyhallituksella niitä ei ole, päinvastoin.

Suomen ja Venäjän pohjoisen havumetsävyöhykkeen puulajit kasvaessaan hitaasti ovat kovaa ja arvokasta laatutavaraa sahateollisuuteen ja korkean jalostusasteen pitkäkestoisiin tuotteisiin. 

Omat sukujuureni, ukin äiti, Tsuuniemen Anna, Baba oli syntyisin Vienan Karjalasta.
Karjalan syvien ikimetsien ja pyhien uhrilehtojen kaipaus on myös suomalainen ikiaikainen sielun ikkuna ja yhteys luonnon ajattomaan viisauteen : ”Gospod bomiluij” !
Suomen metsät on lähes hävitetty ?
Mistä apu ?keskiviikko 6. syyskuuta 2017

Jatkuva kasvatus voitti avohakkuut


Suuret kiitokset uutistoimittaja Satu Kakkorille 1.9.2017 Ksml.
Suomessa tehdään vielä n. 100 000 hehtaaria  avohakkuita vuodessa. 
Varsinkin taajamissa ja kaupunkien asemakaava-alueilla avohakkuut ja lähimetsien hävittäminen äärimmäisillä harvennuksilla on systemattista ympäristön turmelemista. Onneksi Metsä Groupin hakkuusopimus ja puukauppa loppuu 2017.  Sen jälkeen myös kaupungin omia talousmetsiä on mahdollista uudistaa jatkuvan kasvatuksen ja monimuotoisuuden menetelmillä.

Kun 80-luvulla nuorena idealistisena vihertäjänä kiinnostuin ympäristöasioista, herättiin happosateisiin ja metsätuhoihin.  Olin silloin perustamassa Keski-Suomi 2020- foorumia, joka järjesti keskustelutilaisuuksia mm. teemasta ” Suomi elää metsästä – elääkö metsä”.
Jo 80-luvulla Jyväskylässä kävi luonnonmukaisempaa metsäluontoa puolustamassa myös professori Erkki Lähde.  Hänen elämäntyönsä sai kruunun, kun 1.1.2014 astui voimaan uusi metsälaki:

Valtioneuvoston asetus metsien kestävästä hoidosta ja käytöstä /http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2013/20131308


Kapinallinen Erkki, virallista totuutta vastustava apostoli oli osallinen 60 vuotta kestäneessä metsäsodassa, jossa kamppailua käytiin tasarakenteisen kasvatuksen ja Lähteen puolustaman jatkuvan kasvatuksen paremmuudesta. Kun Erkin tutkimustyön tulokset paljastivat, että jatkuvan kasvatuksen malli on sekä taloudellisesti, että ympäristön kannalta ylivoimainen, sai hän koko metsäorganisaation vihat päälleen.

Erkin toteamus sai lainvoiman : 
” metsät kasvavat ilmaiseksi ja aivan itsestään ”. 
Luonnon omat menetemät ovat taloudellisesti paljon tuottoisempia ja tehokkaampia kuin tehometsätalouden opit.  
Jyväskylän kaupunginvaltuustolla on edessään melkoinen haaste kaupungin metsäomaisuuden ja puukaupan pelisääntöjen uudistamisessa.  Toivottavasti Erkki Lähteen elämäntyöstä on siihen apua, kun mietitään kaupunkimetsien tuottoja,  hyvää hoitoa ja luonnon monimuotoisuuden turvaamista:
Suomalainen metsäsota
Miten jatkuva kasvatus voitti avohakkuut

Suuret kiitokset Erkki Lähteelle mittavasta elämäntyöstä Suomen metsien puolesta !