maanantai 18. huhtikuuta 2016

Suomen hävittämistemput loppusuoralla

                                               Kuva : Jenna Tyynelä
Suomen valtio ?
Onko sitä enää ?

Valtion hallinnon perus- ja  päätehtävä on yhteiskuntajärjestelmän jatkuvuudesta huolehtiminen.
Suomessa valtiovalta kuuluu kansalle perustuslain (11.6.1999/731) 2 §:n mukaan. Siksi valtiolla on myös verotusoikeus.

Verovaroin ylläpidetty julkinen sektori on ollut olennainen osa valtiovaltaa. 
Demokraattisessa yhteiskunnassa julkinen sektori on ollut  valtion tai kuntien omistuksessa :   Lähes kaikkialla maailmassa julkinen  sektori  on todettu parhaaksi tavaksi toteuttaa järjestystä, turvallisuutta ja tasa-arvoa.
Vahva julkinen sektori nosti Suomen pohjoismaiseksi hyvinvointivaltioksi, jota on nyt kilvan hävitetty pitkään jatkuneen laittoman EU-hallinnon toimesta.

Suomi on ollut loppuunmyynnissä koko laittoman Eu- liittymispäätöksen ajan.
Miten se tehtiin ? 
- Ensin koko Suomen yhteinen kansallisomaisuus, valtionyhtiöt inventoitiin, yhtiöitettiin ja yksityistettiin pyramidihuijaukseksi varmistuneen euron kyytipojaksi.
Jonkin aikaa valtion omaisuus ja sen yksityistäminen tuottikin valtiolle monta miljardia euroa vuodessa osinkoina ja myyntituloina.  Ilman myyntiä valtion osinkotulot olisivat kuitenkin olleet moninkertaiset ja valtion omistuksen arvo olisi monta kertaa suurempi ilman yksityistämistä.  On arvioitu, että valtion omaisuuden yksityistäminen on aiheuttanut valtiolle, eli suomalaisille veronmaksajille vähintään 15 miljardin euron tappiot. 

Valtioneuvoston kanslian omistajaohjausjulkaisun selaamisella näkee, miten Suomi on myynyt hyvin tuottaneita osuuksia ja yrityksiä, mm. Rautaruukki,  Stora Enso, Fortum,  Altia,  Destia,  Ekokem,  Digita,  Finngrid,  Edita,  Valmet,  Kemira,  Outokumpu, Fortum,  Veitsiluoto... 

Kaikkein karmein temppu on nyt Sipilän hallituksen hyppysissä :
Metsähallitus omistaa kolmasosan Suomen pinta-alasta. 
Nyt myös Metsähallituksen metsätaloustoiminnot yhtiöitetään ja ” yksityistetään”,  ja  pian valtion maatkin voivat joutua ulkomaiseen omistukseen.  
Uutta lakia valmisteltiin salassa, asiantuntijat sivuutettiin ja sidosryhmät suljettiin ulkopuolelle. 
Jari Koskisen (kok.) mukaan Metsähallitusta koskeva lainsäädäntö oli saatava ajan tasalle, jotta se vastaa kansallista lainsäädäntöä sekä EU-kilpailuoikeudellisia ja valtio-omistajan toiminnan läpinäkyvyysvaatimuksia:
– " Valtion liikelaitos on osa valtiota eikä voi mennä konkurssiin. Siksi se saa kilpailuetua, joka poistetaan yhtiöittämällä liiketoiminta. Tämän ovat juristit selvittäneet. Ei tätä huvin vuoksi tehdä. ” 
Joopa !?

Vaikka yhtiöittämisessä metsät jäisivätkin valtion omistukseen, niin koko metsätaloustoiminta yhtiöitettäisiin.  Pahimmassa kauhuskenaariossa se merkitsisi Venäjän ja Kanadan kaltaista mallia, jossa hakkuuoikeuksia myydään yhtiöille vaikka 50 vuodeksi kenenkään valvomatta.

Tuskin  metsähallituksen yhtiöittämisen shokista on selvitty, kun edessä on entistä kovempaa kyytiäAnne Bernerin liikenne- ja viestintäministeriö on hahmotellut jättimäistä valtion omaisuuden uudelleenjärjestelyä: Koko Liikenne virasto lihoiksi !
Edessä on valtion väyläverkoston eli maanteiden, ratojen ja meriväylien yhtiöittäminen ja  laajojen liikennejärjestelmien yksityistäminen.
Valtion maa-, rautatie- ja vesiväylät ovat nykyisin Liikenneviraston hallussa. Väylien arvo on viraston tuoreen tilinpäätöksen mukaan noin 20 miljardia euroa.
Tieomaisuuden kirjanpitoarvo on 15 miljardia euroa, rautatieomaisuuden arvo on 4,4 miljardia euroa ja meriväyläomaisuuden arvo 300 miljoonaa euroa. Omaisuus on kirjanpidossa arvostettu hankintahintaan, josta on tehty tavanomaiset vuotuista kulumista vastaavat poistot.
Sijoittajat saisivat tuoton investoinneilleen ratamaksuista ja kilometriperusteisista autoilijan tiemaksuista. Maksut kerättäisiin seuranta- ja paikanninlaitteiden avulla. Paikannus on mahdollista tehdä esimerkiksi matkapuhelinverkkoa hyödyksi käyttäen.

Suomen valtion hävittämistemppu on loppusuoralla !
Suomen julkistalouden yhteisillä verovaroilla kerätty kansallisomaisuus on hävitetty teille tietymättömille. Panaman veroparatiisien paljastukset ovat vain pintaraapaisua siitä valtavasta petoksesta, mikä tapahtui kun otettiin käyttöön laiton euro.

Valtiopetos ei vanhene koskaan.