tiistai 30. lokakuuta 2018

Suomen tehometsätalous umpikujassa


Savon Sanomien kuuma linja ilmastomuutoksen puolesta ja vastaan Puiden istutus on liian hidasta apua ilmastolle /  Harri Auvinen (vihr.) kolumnissaan 24.10 pohtii ilmastoasiaa ja kehui, kuinka kaikki valtuustoryhmät allekirjoittivat aloitteen.  Auvinen ja kaikki valtuutetut myös hyväksyivät Finnpulpin sellutehtaan tulon?
Niinpä ?
Sellutuotteista hiili vapautuu lähes heti ilmakehään takaisin eikä bioenergiakaan ole perusteltua, sanoo professori Janne Hukkinen (SS 19.10.). Suomen pitäisi olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Puita istuttamalla aukkohakkuille tavoite ei kerkiä toteutua. 

Savon Sanomien, samoin kuin koko Keskisuomalaisen kommenttipalstat ovat lähes hyytyneet.
Valtamedian uskottavuuden kannalta tilanne on huolestuttava.
Latasin keskusteluun lisää virtaa:

Villr :
Puuta FinnPulp käyttäisi 6,7 miljoonaa kuutiometriä vuodessa. Ei sitä nälkää pelkillä harvennushakkuilla tyydytetä. Sen on myöntänyt myös FinnPulp. FinnPulpin kitaan menisi kaikki ikihongista ja tukkipuista lähtien. Monessa lehtiartikkelissa ja – jutussa FinnPulpin suurimmaksi riskiksi on nostettu puun riittävä saanti.

ST:
Metsien elinkaari on 400 – 500 v.
Etelä-Suomessa puupeltojen keski-ikä on enää n. 40 vuotta. 
Koko Suomessa metsien keski–ikä on enää 50–60 vuotta.

Puuta on lukumääräisesti paljon, mutta se on honteloa nuorta keskenkasvuista taimikkoa.
Avohakkuita tehdään vuosittain n. 170 000 hehtaaria.
Uusi metsälaki mahdollistaa joustavasti entistä nuorempien taimikoiden avohakkuun.
Kokonaisuutena Suomen talousmetsäpolitiikka on täydellisessä umpikujassa.
Metsälakia pitää kiireesti muuttaa.
Avohakkuista on luovuttava ja metsään on varmistettava riittävä lahopuun määrä.
Luonnonmetsässä lahopuun määrä on n. kymmenkertainen verrattuna parturoituun puupeltoon.
Metsien keski–ikää on nostettava reilusti.
Luonnon monimuotoisuus varmistetaan vanhoissa metsissä.
Kestävän suomalaisen metsäpolitiikan kunnia-asia on luoda kiireesti metsien hiilikorvausjärjestelmä, jolla varmistetaan luonnontilaisten metsien runsas eliölajisto ja mahdollisimman suuri hiilinielu ilmastomuutoksen torjuntaan.
Puuhun perustuvat biopolttoaineet eivät koskaan voi korvata fossiilisia polttoaineita. Hiilen kierto runkopuussa ( n. 80 vuotta ) on liian hidas täyttämään biopolttoaineen kriteerit.
Metsien tilasta huolestuneiden kannattaa Finnpulpin ohella tutkailla myös Kuopion energian kestävämpiä ratkaisuja.
Nimittäin,
Puun ja turpeen polttolaitoksista on kiireesti luovuttava.
Turpeen päästöt Suomessa on vuositasolla liikenteen päästöjen luokkaa.
vähemmän…

Jouko K. :
Tyynelä kirjoittaa vastoin parempaa tietoo, Kuopion Energia Oy ei luovu turpeesta.
Koska turve saastuttaa ilimoja paljon vähemmän, kuin kivihiili ja turha autoilu. Finnpulpin saasteista ei taija vielä tietää totuutta kukkaan ?

ST :
Kuules Jouko !
Olin aikoinaan Jyväskylässä pienen Rauhalan turvevoimalan vihkiäisissä. Silloinen juhlapuhuja muistutti, ettei kaikkia munia kannata laittaa samaan koriin.
Vapo on valtion yhtiö. Se on keskustan kultamuna. Turveteollisuutta pidetään yllä vaikka väkisin, vaikka turpeen päästöt on pahemmat kuin kivihiilen.
Entäpä, kun mitään energiapolitiikasta ymmärtämättömät kuntapäättäjät ryhtyvät rakentamaan omaa voimalaa ?
Jyväskylä jää historiaan emämunauksesta. Kaupunkiin päätettiin rakentaa maailman suurin turvevoimala Keljonlahteen.
Voimala mitoitettiin alun alkaen liian suureksi. Suhmuroinneissa lensi energiajohtaja ja valtuustoa sumutettiin.
Turvetta ei riittänyt. Puun osuutta nostettiin. Välillä poltettiin venäläistä kivihiiltä.
Jyväskylän Energia on saanut lisää toimintoja ja hoitaa vesihuoltoa ym.
Viime vuoden tilinpäätöksessä JEn konsernivelka oli 570 miljoonaa.
Kuntapäättäjät ja virkakunta on kuin ei tietävinään ? Vastuunkantajia ei löydy.
Millään yksityisellä sektorilla tällainen ei vetelisi. Kipeitä ratkaisuja olisi pitänyt tehdä jo vuosia sitten.
Joi ssakin tilastoissa Keljonlahti oli maan 15. suurin tupruttaja.
Keljonlahteen kulkee vuodittain 260 km pitkä täysperärekkajono puuta.
Ilmastomuutoksen aikana Jyväskylän tilanne on kestämätön. Kuopiossa sama tilanne pienemmässä mittakaavassa.
Puu on loistava tukipolttoaine pienissä hajautetuissa voimaloissa. Mutta se ei voi koskaan olla pääpolttoaine suurissa kattiloissa.
Rehellisyys maan perii ?
Edessä on nyt kädenvääntö mustista energiatuista. Niistä on luovuttava. Eduskunnan ja valtuustojen nokinenät kierrätykseen.
Valtava haaste on nyt luopua suurten keskitettyjen ydin – ja fossiilivoimadoin pakkopaidasta.
Valtuustoissa on uskallettava konsultoida asiantuntijoita. Uusiutuvan, hajautetun energian voittokulun varmistamiseksi katse on siirrettävä metsistä pelloille.
Jyväskylän yliopiston tekemien tutkimusten mukaan pelloillamme on monen ydinvoimalan verran biokaasutuotantomahdollisuuksia ruokatuotantoa vaarantamatta..

Tarkkis:
Jos puun ja turpeen, uusiutuvan luonnonvaran, poltosta luovutaan, mikään muu ei niitä voi lyhyellä tähtäimellä korvata kuin kivihiilen poltto. Sekö on parempi. Pitemmällä tähtäimellä ydinvoima auttaa alkuun, vesivoimaa pitää myös rakentaa aurinko- ja tuulivoiman lisäksi. Biopolttoaineen tuottaminen pelloilla ei ole varteenotettava vaihtoehto, ruokaakin kuin pitää tuottaa.

ST:
Tarkkiksen kannattaisi päivittää uskomuksiaan ja hankkia tietoa luulemisen sijaan.
Uusiutuvan energian vallankumouksessa tapahtuu sama kuin entisille lankapuhelimille : irti piuhoista !
Turve ei ole uusiutuva luonnonvara. Puu ei ole uusiutuva luonnonvara, joka sopii poltettavaksi. Hiilen kierto, laskennallisesti 80 v., on liian hidas biopolttoaineen kriteeriksi.
Kepun huijaukselle on tultava loppu.
Koko Suomen keskitetty, suurvoimaloihin perustuva energiantuotanto periytyy 80-luvulta. Nykyinen energiapolitiikka on luotu suurteollisuuden ehdoilla.
Sen aika on ohi.
Suomen nykyiset Äänekosken ja Kuopioon suunniteltu Finnpulp ovat vain matalan jalostusasteen sellukattiloita.
Kun raakasellu lastataan junavaunuihin tai jatkojalostetaan vessapaperiksi kannattaa katsoa peiliin.
Pystymme parempaan, kun puun jalostusarvoa nostetaan ja köyhän miehen keskenkasvuiset puupellot elvytetään ja huolehditaan metsien keski-iän kasvattamisesta.
Saman ajan, minkä tarkkis norkoilee ss-palstoilla vois käyttää paremmin lukemalla jo olemassaolevia peltobiomassojen resursseja laajamittaisen biokaasuvallankumouksen toteuttamiseksi. Turpeesta on luovuttava.
Aurinkoenergia on pian ilmaista. Älykkäät sähköverkot mahdollistavat hajautetun energiahuollon uudet innovaatiot.
Annetaan metsien kasvaa. Huolehditaan luonnon monimuotoisuudesta ja varmistetaan maaseudun elinvoimaisuus kehittämällä uusia vaihtoehtoja…

Jouko K.
Tyynelän korriin minä en laita muniani, turve on paras polttoaine, vaikka oisit Vihkijäisissä joka päivä, niin sittenkään minä en usko sinun juttujas !

ST:
Ilmastomuutoksen ja petollisuuden aikakaudella totuuden puhuminen on vallankumouksellinen teko .
Suomen hiilivarastoista 2/3 on sitoutunut turpeeseen.
Suomen ilmastopäästöistä yli 20% tulee turpeesta, vaikka osuus energiantuotannosta on vain 6 – 7 %.
Päästöjen lisäksi turpeen energiankäyttö aiheuttaa metaanipäästöjä turvetuotantoalueilla, tuhoaa kriittisessä tilassa olevaa suonluontoa ja vesistöjä.
Turve on hitaasti uusiutuvaa nuorta kivihiiltä. Turpeen päästöt ovat suuremmat kuin ruskohiilen…
Petollisuuden aikakautena totuuden puhuminen on vallankumouksellinen teko ?
Enemmän kuin koskaa tarvitsemme nyt rehellistä tiedonvälitystä turve-, ydinvoima-, tai metsäteollisuuslobbauksen sijaan.
Maa, ilma, vesistöt ja meret ovat ihmis -, ja luomakunnan yhteistä kollektiivista olemassaoloa, joista olemme yhdessä vastuussa myös tuleville sukupolville ja äiti maalle.

Villr:
TV:stä tulee sarja Grand Designs Uusi-Seelanti. Siinä talonrakentaja tilasi ulkoverhouslaudat toiselta puolen maapalloa Virosta. Koska Virossa osataan lämpökäsitellä puuta. Lämpökäsitellyn puun hinta on kymmenkertainen verrattuna painekyllästettyyn. Tontilla kasvoi Douglaskuusia, mutta ne kelpasivat vain polttopuuksi. Jos Virossa osataan niin miksei Suomessa?

ST:
Kiitos Villr !
Kyllä Suomessakin osataan, jos osaajille annetaan mahdollisuus ja samat edellytykset, kuin suurteollisuudelle.
Petollisuuden aikakaudella on valtavan tärkeää seurata investointitukia ja luopua mustista tuista ja valtakorruptiosta.

Villr:
Olihan Sorsasalossa aikoinaan maailman paras parkettitehdas kunnes se myytiin ruotsalaisille. Parkettitehtaan sulkeminen vei työpaikan 80 ihmisiltä. Nyt viereen suunnitellaan tehdasta joka työllistäisi vain 200 henkeä. Kokoluokka on vai eri.

ST:
Suurin osa suomalaisista, varsinkaan nuorempi sukupolvi ei tiedä eikä muista sitä petosta, jolla Suomen kansantalous ja entinen yhteinen kansallisvarallisuus on nyt hävitetty ja miksi eletään velaksi.
Eu ei ole demokratia.
Eu on luotu varmistamaan ylikansallisesti toimivien suuryhtiöiden rajattomat voitot ilman kansallisia ympäristönsuojelu-, ym muita rajoituksia.
Sen vuoksi n. 2% maailman finanssieliitistä omistaa nyt yhtä paljon, kuin koko muu maailma yhteensä.
Euron piti varmistaa halvat elintarvikkeet, mutta euro räjäytti tuloerot ja nosti leipäjonot.
Suomen eduskunta on enää totalitaarinen globaalikapitalismin renkipoika vailla omaa rahaa ja itsenäistä talouspolitiikkaa.
Viimein yhteisen kansallisvarallisuuden hävittämistemppu oli metsähallituksen yhtiöittäminen.
Pari päivää sitten a-studio kertoi asiantuntijoidenkin valtavasta huolesta. Valtion tulosvelvotteilla hakataan nyt entistä nuorempia taimikoita.
Kun kansantalous on kuralla ja matti kukkarossa; painetaan paniikkinapulaa : – maata tyhjennetään kaivannaisista ja metsiä avohakataan entistä nuorempina.
Ym päristön köyhtyminen ja metsien valtavat avohakatut raiskiot aiheuttavat kansassa jo kollektiivista traumaa ja stessiä.
Uusliberalistinen eun yhtiövalta, nykyinen globaalikapitalismi on viemässä pieniltä mailta tuhkatkin pesästä.
Nykyistä globaalia ilmasto-, päästökauppa-, ja finanssihuijausta ohjaa pieni näkymätön pankkieliitti.
Suomen hävittämistemppuja ohjaa nykyinen valtaeliitti, jota palkitaan ruhtinaallisesti vaalirahoituksessa aina neitsytsaarilta saakka.
vähemmän…

Jouko K.:
Paljon on Tyynelä kommentoinut, mutta nyt hiän ol vihon-viimeinkin melekein
oikeessa !

Rappiolla:
Onko tarkkis koskaan käynyt oikeassa metässä,ja kokenut se voimaanuttavan vaikutuksen, ja sen aukkohakkuun tuoman hävityksen tuskan .

ST:
Puilla ja muilla kasveilla on kyky imeä valoa ja muuntaa se suoraan ruuaksi.
Puiden ja kasvien ravinnosta vesi ja muut mineraalit vastaavat vain n. 30 % niiden ravinnosta.

Nyt metsä kirkkoni olla saa:
- puu on spirituaalisesti kaikkein edistynein kasvi. Se on meditatiivisessa tilassa ja sen hienojakoinen chienergia on luonnollisessa yhteydessä kosmiseen energiaan. Varsinkin sateen jälkeen puiden ja metsien voimaannuttava energia kasvaa valtavasti.
Isoilla puilla on eniten parannusvoimaa.
Varsinkin mänty säteilee eetteristä voimaa. Se vahvistaa ihmisen hermojärjestelmää, ravitsee sielua ja henkeä.
Mänty on kuolematon puu.
Se saavuttaa täysi-ikäisyyden 250 vuotiaana. 
Suomen vanhin mänty lapissa on yli 800 vuotta.
Kuusi saavuttaa täysi-ikäisyyden 300-vuotiana ja elää jopa 1000 vuotiaaksi. 
Kaarnakin alkaa muodostua vasta sadan vuoden jälkeen.
Rauduskoivusta tulee täysi-ikäinen 130-vuotiana, haapa 120-vuotiaana.

Jumalan kunnia Luonnossa:
- istutettu metsä ja tehometsätalous avohakkuineen on ristiinnaulannut Luonnon Suuren Luomistyön ja tuhoaa tulevien sukupolvien ikiaikaisen luontoyhteyden.
        


Kun rautakauden ihminen oppi tekemään kirveen ja alkoi kilpailemaan reviiristä luonnon kanssa, alkoi ihmiskunnan voittokulku. Nykyisen poliittisen järjestelmän ainoa tavoite on  lisätä aineellista hyvää, talouskasvua, ja luonnonvarojen rajatonta kulutusta.

Vihreän liikkeen piti edustaa vallankumousta, joka hylkää ihmiskeskeisen maailmankuvan ja nostaa keskiöön elollisen biosfäärin tuotto- ja kantokyvyn, eliölajien sujektiiviset ja tasavertaiset oikeudet olemassaoloon…


Miten kävi ?

maanantai 15. lokakuuta 2018

Linkolan eloonjäämisoppi


Pentti Linkola esitti oman tavoiteohjelmansa ihmisen ja maapallon pelastamiseksi vihreille jo Turun kokouksessa 1986.
Miten kävi ? 
Tavoiteohjelma sai tyrmistyneen ja hyökkäävän vastaanoton. Linkola määriteltiin ekofasistiksi. 
Entäs nykyinen virallinen uusliberalistinen globaalikapitalismi ?
Eikö se ole raainta ekoterrorismia ja ryöstötaloutta heikoimman ehdoilla ?  Kauanko sillä on aikaa ?
On selvää, että rajattoman vapauden jälkeen edessä on ankara säännöstelytalous.
Säännöstelytaloudessa ei enää demokraattiset pelisäännöt päde.
Miten ilmastomuutoksesta ja luonnonvarojen ehtymisestä selvitään ?  Edessä on nopeita muutoksia.


Linkolan tavoitteohjelman ydinajatuksena oli ihmislajin ja luonnon pelastaminen. Tavoite edellyttäisi rankkoja toimenpiteitä kehityksen pysäyttämiseksi ja paluuksi taaksepäin.

Linkolan eloonjäämisopin kulmakiviä oli väestönkasvun hillitseminen, uuden teknologian hylkääminen ja paluu maatalousvaltaiseen pienyrittäjyyteen.

Maapallon kohtalonkysymys olisi käyttöön saatavan energian määrä ja hinta.
” Mitä enemmän ja mitä halvempaa energia on, sitä nopeampi on loppu ”
Ekologisen yhteiskunnan voimanlähteenä on ihmisen ja hevosen lihasenergia.

Vaatimukset ovat kovia, mutta välttämättömiä :

Suomen väkiluku on pudotettava miljoonan ja sadantuhannen välille syntyvyyttä säännöstelemällä.
Elintarvikkeitten tuonti ja vienti on kiellettävä.  
Suomesta on tehtävä omavarainen maa.
Sähkö on tuotettava kotimaisella vesivoimalla ja oman maan polttopuilla.
Mainos- ja näyteikkunavalot on  kiellettävä. Taajamien ulkovalaisu sallittaisiin kerrostaloalueilla kello 24 saakka.
Yksityisautoilu olisi lakkautettava. Niitä käytettäisiin pelkästään takseina vuosisatojen ajan.
Yli 60 – vuotiaille sallittaisiin mopedi.
Kaikki tavaranvalmistus muutettaisiin luvanvaraiseksi ja supistettaisiin sadasosaan nykyisestä tai vieläkin rajummin.
Monet teollisuuden alat loppuisivat ja yritykset muuttuisivat perheyrityksiksi.
Ammattiyhdistystoiminta lakkautettaisiin.

”Vihreä yhteiskunta ei korostaisi taloudellista turvallisuutta ihmisestä itsestään riippumatta.”
Sosiaaliturvaa ei olisi tai se ei suosisi heikkoutta, eikä laiskuutta.

Raha korvattaisiin mahdollisimman pitkälle tavaran ja palvelujen vaihtokaupalla.

Koulussa nuoria kasvatettaisiin opiskelemaan ihmisen tragediaa : ” ihminen liian etevänä oliona maapallolla joutuu pakosta elämään siivet leikattuina, on luovuttava monista mielihaluista, pitkälti myös yksilönvapaudesta, jotta elämä voisi jatkua.

Linkolan mukaan ainoa keino päästä ihanneyhteiskuntaan olisi väkivalta – 
elämän pelastamiseksi kaikki keinot ovat luvallisia; on parempi, että osa kuolee, kuin että kaikki kuolevat.
Ohjelmassa Linkola painotti kuitenkin rauhanomaisia keinoja ja teki kompromissin sovinnaiselle ajattelulle.

Linkolan tarkoitus oli esittää ohjelmaehdotus vihreiden Tampereen kokoukselle 27.9.1986, mutta Helsingin Sanomat julkisti ohjelman pääpiirteet jo elokuun alussa.

Linkola joutui myrskyn silmään. Vihreiden enemmistö tuomitsi ohjelman ja sanoutui siitä irti.
Eloonjäämisyhteiskunta olisi pakkoyhteiskunta, joka tähtäsi poliisivoimin tiukasti säädeltyyn, äärimmäisen niukasti elävään talonpoikaisyhteisöön.

Linkola sai ekofasistin leiman.
Linkolan mielestä asia oli juuri päinvastoin.
Eloonjäämisohjelma lisäisi humaanisuutta, koska vihreässä yhteiskunnassa on tarpeellista ja hyödyllistä työtä kaikille.

Omassa tiedotustilaisuudessaan Linkola toivoi tuomitsijoiltaan malttia harkita asiaa kokonaisvaltaisesti. ” Jos joku esittää mallin, jonka avulla me jäämme eloon tuhansiksi vuosiksi, sitä pitää miettiä tarkkaan .”

Linkolan tavoiteohjelma elämän pelastamiseksi on jäänyt suomalaiseen kulttuurihistoriaan.
Eloonjäämispolitiikaksi se ei ole vielä muuttunut, vaikka siinä on jo selkeät säännöstelytalouden periaatteet.

Linkola on täysin oikeassa, että rajaton halpa energia mahdollistaa hirmuisen tuotannon ja ylikulutuksen.  
Energiakysymys sinänsä ei koskaan kykene ratkaisemaan nykyisen ylikulutustason propblematiikkaa. Nykyinen pörssikeinotteluun perustuva ylikansallinen globaalikapitalismi on elämän jatkumisen suurin uhka.

Energiakysymystä tärkeämpi askel on askel kohti hallittua säännöstelytaloutta. 
Se tarkoittaa jatkuvaan kasvuun perustuvan mandran, velkarahan ja globaalikapitalismin hylkäämistä. 

Naivissa globaalikapitalismin uskossa Suomen vihreät marssivat ensimmäisinä EU:hun ja muuttuivat kokoomuksen apupuolueeksi. Suomen vihreä liike on nyt kasvon ja näkymätön. 
Onko toivoa ?
Linkola ilmoitti viime kesänä Helsingin Sanomissa, että kaikki on nyt sanottu.  
Hän ei enää usko ihmisen mahdollisuuksiin.

Elämme nyt läntisen teknis-taloudellisen kulttuurin ja ekosysteemien armotonta romahdusvaihetta:
Nykyinen rahajärjestelmä on kupla. 
Globaalin finanssimaailman yhteyttä reaalitalouteen tai kestäviin luonnon resursseihin ei ole.

Elämme Suomessa neljän maapallon luonnonvarojen kulutusvauhdilla.
Pari prosenttia maailman rahaeliittiä omistaa yhtä paljon kuin koko muu maailma yhteensä.

Hirvittävää kansakuntien epätasa-arvoa ylläpidetään entistä massiivisemmalla aseistuksella.
Kasvavien hiilidioksidipäästöjen seurauksena meret ja maa happamoituvat.
Ratkaistavana on valtava globaali saasteongelma.
Kauanko meillä on aikaa kääntää kehityksen suuntaa ?

Mikä meiltä puuttuu, mitä nyt tarvitsemme ?

lauantai 13. lokakuuta 2018

Pallo hukassa


Uuden ilmastoraportin julkaisun jälkeen keskustelu eri energialähteiden vertailusta on kärjistynyt. Ilmastomuutoksen  pysäyttäminen 1,5 asteeseen on valtava haaste nykymenolle.

EU:n supervallat Ranska ja Saksa ovat valinneet eri tiet.
Ranskan energiahuolto perustuu vielä yli 72 prosenttisesti ydinvoimaan.
Kun Saksa päätti luopua ydinvoimasta, sen hiilipäästöt ovat nyt mammuttiluokkaa, mutta samalla se on moninkertaistanut uusiutuvien tuotantoa.

Ranskan sähköverkkoyhtiön mukaan Ranskassa sähkön co2-päästöt 2017 olivat 
74 grammaa / kw. Saksassa vastaava luku oli 489 grammaa / kw.
Saksa tuotti sähköstään 38 % rusko- ja kivihiilellä, 33 % uusiutuvilla, 12 % ydinvoimalla, 13 % maakaasulla ja loput muilla polttoaineilla.

Entäs Suomi ?
Suomen ongelma on turve, jonka päästöt vuosittain ovat liikenteen päästöjen tasolla.
Myös Suomi on turvautunut ydinvoiman lisärakentamiseen, jolla on yhtä vähän tulevaisuutta kuin fossiilisilla polttoaineilla. Onkin surkuhupaisaa, että entinen vihreitten pääideologi Osmo Soinivaara vanhoilla päivillään ehdottelee pienten ydinvoimaloitten hankkimista kaupunkien sähköntarpeeseen ilmastomuutoksen torjumiseksi. – Nuttu nurin, onni oikein ? Ei ihme, että vihreissä kato käy.

Ydinvoima on lauhdesähköä, jonka hyötysuhde on surkea.
Energiatehokkuuden kannalta sähkö on liian arvokasta lämmitykseen.
Mitä vihreät, tai mikään muukaan puolue on tehnyt energiatehokkuuden tai energian nettohyödyn varmistamiseksi valtion tukipolitiikassa ? – Ei mitään !

Keskellä ilmastokriisiä meneillään on ankara energiapoliittinen tilannearvio.
On selvää, että pian Ranskassa vanhentuvien ydinvoimaloitten jälkeen lisää ei enää rakenneta.  Edessä alkaa olla myös ydinjätteiden loppusijoituksen aika.

Maailmalla lojuu 300 000 tonnia ydinjätettä.

TVO:n Posivan loppusijoitussuunnitelmissa on sijoittaa Olkiluodon luolastoon 12 000 tonnia käytettyä ydinpolttoainetta 100 000 vuoden hautaan, vaikka loppusijoituksen keskeisin ongelma on edelleen ratkaisematta. Ydinjätekapselien rikkoutuessa maanjäristysten tai jääkauden sattuessa radioaktiiviset aineet saastuttavat ensin pohjavedet ja sitten muun biosfäärin.

Suomeen rakennettava Olkiluoto 3, 1600 megawatin mammutti on karmaiseva riskibisnes, jonka käyttöönotosta myös vihreät vaikenevat visusti. Suomen poliittisen uskottavuuden kannalta tilanne on katastrofi. - Kuka ottaa vastuun OL 3 huoltovarmuudesta Arevan järjestelyjen jälkeen ?

Ol 3 myöhästyminen 10 vuodella on seurausta ranskalaisen Arevan vaikeuksista.
Vuonna 2016 OL 3:sta rakentanut Areva pilkottiin osiin. New Areva suuntautui ydinpolttoaineisiin ja reaktorivalmistus EDF:lle. Sen jälkeen New Areva vaihtoi nimensä Oranoksi.

Orano keskittyy ydinmateriaalien tuottamiseen, kierrätykseen ja ydinjätteen käsittelyyn.
Uraanin ehtyessä maailman johtavat ydinenergian käyttäjät Ranska ja Japani ovat aloittaneet ydinjätteen kierrätyksen mm. ydinasemateriaalista.
Ranskalainen kierrätetty MOX – ydinpolttoaine keittää OL 3 käynnistyessä suomalaisten kahvit, tankkaa sähköautot ja lämmittää talot.  Väliäkö sillä, ettei ydinvoima, eikä ydinaseet kuulu avoimeen yhteiskuntaan ?  Hyväksymmekö suljetun sektorin salat, plutoniumtalouden, aseistetut vartijat ja piikkilangat panemalla pään pensaaseen ?
On selvää, että OL 3 ei saa koskaan myöntää kayttöönottolupaa !
Myös Suomen on tehtävä periaatepäätös ydinvoimasta luopumiseksi.

Ranskalaisen Oranon vaikeudet jatkuvat myös USAssa.
Myös USA on antanut kuoliniskun Etelä – Carolinassa rakenteilla olleelle ydinpolttoaineen kierrätyslaitokselle, jossa ydinpolttoainetta oli tarkoitus valmistaa kylmän sodan aikaisista ydinaseiden plutoniumista. Toistaiseksi USA ei ole kiinnostunut MOXista.
Trumpin hallinto kannattaa suunnitelmaa, jossa 34 tonnia plutoniumia haudataan New Mexikon osavaltioon maanalaiseen loppusijoituspaikkaan. Trumpin ikuisesti säteilevä plutoniumhauta riittäisi 8000 ydinaseen valmistukseen. 

Entiset sivilisaatiot sentään jättivät pyramidit pyhille hautapaikoille.
Miten tulevia sukupolvia varoitetaan oman aikamme säteilevästä vaarasta ?

Ydinvoiman kannattajien mielestä Olkiluoto 3 on Suomen suurin ilomastoteko. - Hurrataanko ?
Jos ja kun maailman tehokkain ydinvoimayksikkö alkaa ensi vuonna syöttää sähköä valtakunnan verkkoon, n. kolmannes Suomen sähköstä tulee samalta saarelta.
Ennestään alueella on Olkiluoto 1. / nettosähköteho 880 megawattia ja Olkiluoto 2. / 890 megawattia.  Ol 1. otettiin käyttöön 1978 ja Ol 2. helmikuussa 1980.
Ol 3 käyttöönoton jälkeen entistä vaarallisemmat plutoniumtonnistot pitää sijoittaa jonnekin.
Jo maalaisjärki sanoo, että ikuisen jätteen hautaaminen syvälle maan onkaloihin on huuhaata.

Oulun yliopiston seismologin Elena Kozovskayan mukaan Perämeren alueen seismisyydestä ei ole saatu riittävästi tutkimustietoa atomivoimalan rakentamista varten, puhumattakaan ydinjätteen sijoituksesta. Olkiluodon vieressä kulkee mannerlaatan reuna Pietariin.

Fennovoiman rantautuminen Perämerelle oli Putinin läpimurto. 
Viis siitä, että hanke on puutteellisesti suunniteltu. 
Venäläiset tulivat. Panoksena oli Fortumin uhraaminen.
Airiston Helmen iso operaatio Turun saaristossa paljasti bulvaanien rahapesulan. Liekö taustalla venäläinen tiedustelupalvelu ?  Sitä ei suomalaisille kerrota, yhtä vähän kuin pienen piirin kansainvälisestä ydinlobbauksesta, joka tehdään kansalta salassa.

Suomi on myynyt maansa. Naton isäntämaasopimuksen jälkeen Suomi on kytketty ydinasevaltioihin.  Kun edessä on myös uudet hävittäjähankinnat velkarahalla, - viis ilmastomuutoksesta.  Hävittäjät ja niiden päästöt pelastavat maailman !?

Entä, jos luovuttaisiin kaikista maailman sodista ja sotilasmenoista, eikö myös ilmastokriisi olisi ratkaistavissa varsin helposti ?
Usan ilmapuolustuksen sotilastukikohta evakuoitiin Floridaan iskeytyneen hurrikaani Michaelin tieltä. 

Aukesiko Trumpin silmät tosiasioille ?
- Maailman mahtavimmilla asevoimilla ei ole enää mitään merkitystä kansallisen turvallisuuden puolustamisessa, kun luonto itse on ryhtynyt vastatoimenpiteisiin ihmisen aiheuttaman saasteongelman ratkaisemiseksi.tiistai 9. lokakuuta 2018

Ilmastomuutokset tulevat ja menevät - ydinjäte on ikuista


Ilmastomuutos puhuttaa.
Ydinvoima nousee uuteen arvoon samalla kun  älyllinen epärehellisyys kohoaa pilviin.

Suomalaisen hiilijalanjälki on yli 10 tonnia vuodessa.
Jos aiotaan selättää alle kahden asteen lämpötilan nousu jokaista telluksen asukasta kohden, hiilijalanjälki saisi olla n. 2 tonnia / nuppi, eli viidennes suomalaisten jäljestä. Ilmatieteilijöiden mukaan nyt mennään globaalisti jo 4 asteen lämpötilan nousulla, jonka uuden 1,5 asteen nousuvaatimusten mukaan pitäisi pienentää hiilijälkeä alle tonniin ?

Ilmastomuutoksesta on puhuttu vuosikausia.
Se on bisnestä, jossa ilmasta käydään kauppaa ja miljardit siirtyvät taskusta toiseen, samalla kun ilmastovelat muuttuu saataviksi.
Sen sijaan, että kyseenalaistettaisiin nykyinen jatkuvaan kasvuun perustuva globaalikapitalismi, puuhastellaan lisäbisnestä.
Ei ihme, että tavallinen kansalainen on ymmällään.

Mielenkiintoista miten puolueet ovat ottaneet haasteen vastaan.
Ne varovat tekemästä pitkälle meneviä skenaarioita ja pujahtavat siitä, mistä aita on matalin.
Järkyttävin suomalainen ilmastomuutostorjuja on persujen Jussi Halla-aho, joka ilmoittaa, että globaalisti pitäisi siirtyä ydinvoimaan. Huh !
Myös vihreät ovat vaienneet ydinvoimasta, eivätkä enää edes kyseenalaista Olkiluodon uutta yli 9 vuotta aikataulusta jäljessä olevaa mammuttivoimalaa.  Fennovoima taapertaa vasta suunnitteluvaiheessa. 

Kepu petasi Suomeen myös Talvivaaran ja uraaninlouhinnan, joka nyt laillista saastuttamista. Uraanikaivokset ovat olleet vertaansa vailla oleva ympäristötuho kaikkialla
maailmassa. Mutta ei Suomessa, jossa turvekin on kepuloitu biopolttoaineeksi mahtavilla valtion tukiaisilla.

Vaikka Suomen kansa ei koskaan ole ollut atomiystävällistä, poliittinen eliitti on ollut sitäkin enemmän. Täällähän on paljon puhdasta vettä ja maata laillisesti pilattavaksi ?

Uraanin louhinnassa malmimassat ovat valtavia. 
Kun louhittu malmi sisältää yleensä hyvin vähän uraania ( 0,1 - 2 % ), sitä enemmän kasvihuonekaasujen päästöjä aiheuttavaa energiaa tarvitaan.  Yli 80 % uraaninlouhinnan radioaktiivisuudesta jää valtaviin säteileviin jätekivivuoriin.
Pohjavesien saastuessa sitä pumpataan maan pinnalle ja lopulta se joutuu alueen vesistöihin.
Louhintajätteet sisältävät radioaktiivisten aineitten lisäksi metalleja, sekä muita myrkyllisiä aineita, kuten nikkeliä, arseenia jne.
Myrkyt jäävät luontoon tuhansiksi vuosiksi.

Ydinjäte

Reaktorin käytetty polttoaine on ympäristön ja terveyden kannalta vaarallisin ihmisen aiheuttama jäte.
Käytetty polttoaine on aktiivisuudeltaan lähes miljoonakertainen muuhun ydinvoimalajätteeseen verrattuna.
Kolmannen sukupolven uudet ydinreaktorit, mm. Suomeen rakennettava Arevan pilottisusi käyttää entistä vaarallisempaa jälleenkäsiteltyä MOX-polttoainetta,  mahdollista ydinasemateriaalia. Jälleenkäsitellyn ydinpolttoaineen jäte on monin kerroin vaarallisempaa kuin uraanipolttoaineen, joka on pidettävä ihmisistä ja ympäristöstä erillään vähintään 300.000 – 1.000.000 vuotta.


Tämä sukupolvi on aiheuttanut ongelman, joka on tuhoamassa koko elollisen luonnon. Ilmastomuutokset tulevat ja menevät, mutta ydinjäte on ikuinen ongelma, joka tappaa.

Entäs suomalaiset ydinjäteneropatit ?
Suomessa ja Ruotsissa loppusijoitushankkeet perustuvat samaan KBS-3 malliin.
Loppusijoituksen pitäisi toimia vähintään seuraavat 100.000 vuotta.

Suomi vapautui jääkauden jäästä n. 9000 vuotta sitten.
KBS – menetelmää on kehitelty miettimättä mahdollista uutta jääkautta.

Entäpä jos uusi pieni jääkausi alkaa 2050, mikä on ennakoitavissa auringon jaksollisista sykleistä ?

Moderni energiatekniikka on joutumassa täysin ennakoimattomien haasteiden eteen.
Ilmastomuutoksen yhteydessä ei puhuta maapallon käynnissä olevista valtavista muutoksista.  Napajäätiköiden sulaessa ja mannerlaattojen liikkuessa tapahtuu entistä enemmän suuria maanjäristyksiä, tulivuorenpurkauksia ja muita mullistavia luonnonilmiöitä.
Kun luonto ryhtyy palauttamaan tasapainoa evoluution ylläpitämiseksi ei sille ihminen merkitse mitään. Varsinkin mannerlaattojen reuna-alueille ja meren rannoille rakennetut
ydinvoimalat vaarantavat koko elollisen luonnon.
Pienin palvelus äiti maalle olisi nyt globaali yhteistyö ydinjäteongelman ratkaisemiseksi.
Se on kunniavelka koko elolliselle biosfäärille.

Ydinjäteongelma on ratkaisematta, koska sen ratkaiseminen jo käyttöönottovaiheessa nostaisi ydinsähkön niin kalliiksi, ettei se enää olisi taloudellisesti kannattavaa. Mikään vakuutusyhtiö ei ole suostunut ydinvoiman riskibisnekseen.

Suomi satsaa sähköautoihin.
Kuinka moni tankkaa ydinsähköä ja hyppää Halla-ahon ja muitten ydinlobbareiden kyytiin ?

 Mutta eihän Halla-aho ole ensimmäinen poliitikko joka on hypännyt TVO:n tai Pohjolan Voiman leipiin.  Paavo Lipponen vaimoineen siirtyi politiikasta ydinvoimalobbareiksi, - malliesimerkkinä  suomalaisesta moraalista, joka ottaa vastuun ikuisesta saastuttamisesta !?

Lääkärit ydinvoimaa ja ydinaseita vastaan toimivassa järjestössä Helen Caldicott  muistuttaa, että ihmiskunnan suurin terveysriski on Fukushiman ydinvoimaonnettomuus. Sen seurauksena ydinvoimalan katolle sijoitetut plutoniumit räjähtivät taivaalle.

Ydinvoima, ydinaseet, ydinjäte on nykyihmiskunnan perisynti, joka seuraa elollista luontoa säteilevänä varjona ikuisuuksiin.
lauantai 6. lokakuuta 2018

Tyyppälän laiton kaatopaikkaEntisen Tyyppälänkoulun tontilla Palokassa on vuosikausia ollut laiton kaatopaikka.
Sinne on viety kaupungin metsätöiden jätteet.
Nyt tontille on ajoteiden varteen ilmestynyt kaksi kieltotaulua.


Vielä ihmeellisempää, että valtava risukasa on leimattu kaupungille ?
Lähes koko alue on vallattu valtaville risukasoille sakon uhalla. Kenen kuuluu maksaa ?

 

Palokan avohakkuut jatkuvat


Keväinen pyöräretki Palokan Pihlajapolulla oli ollut shokki.
Kaupunki oli jatkanut avohakkuita Vihreitten valtuustoaloitteesta huolimatta.
Avohakkuiden jälkeen maa oli ollut kuollutta kunttaa, minkä vuoksi olin kesän kuluessa pyöräillyt muualla.
Tänään aurinko paistoi, syysruska oli kellastanut lehdet, kun kurvasin uudestaan Pihlajapolulle.

Kapean hiekkatien varsilla oli valtavia risukasoja.
Avohakkuita oli jatkettu entistä laajemmalle alueelle. 


Kiipesin ojan ja vaikeakulkuisen ryteikön yli ja löysin telaketju-uran, jota pitkin kiipesin korkeammalle. Keskellä armotonta luonnon raiskausta ja tuhoa, rinteen päällä jökötti yksinäinen
kelopuu. Koko maisema oli kuollut ja lohduton.


Jyväskylän kaupungin lähimetsät ovat äärimmäisen harvennuksen jälkeen köyhiä puupeltoja tai avohakkuiden jäljiltä lohduttomia raiskioita. Kun tiedetään, että avohakkuiden jälkeen maaperä  vapauttaa hiilidioksidia vielä n. 30 vuotta, ei ainakaan tämä kaupunki voi leuhkia ilmastotalkoisiin osallistumisesta.


Avohakkuut historiaan kamppanja on jo herättänyt suomalaiset.
Milloin Jyväskylässä herätään ?
Ainakin Vihreillä on kiireellinen näytön paikka.