tiistai 30. lokakuuta 2018

Suomen tehometsätalous umpikujassa


Savon Sanomien kuuma linja ilmastomuutoksen puolesta ja vastaan Puiden istutus on liian hidasta apua ilmastolle /  Harri Auvinen (vihr.) kolumnissaan 24.10 pohtii ilmastoasiaa ja kehui, kuinka kaikki valtuustoryhmät allekirjoittivat aloitteen.  Auvinen ja kaikki valtuutetut myös hyväksyivät Finnpulpin sellutehtaan tulon?
Niinpä ?
Sellutuotteista hiili vapautuu lähes heti ilmakehään takaisin eikä bioenergiakaan ole perusteltua, sanoo professori Janne Hukkinen (SS 19.10.). Suomen pitäisi olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Puita istuttamalla aukkohakkuille tavoite ei kerkiä toteutua. 

Savon Sanomien, samoin kuin koko Keskisuomalaisen kommenttipalstat ovat lähes hyytyneet.
Valtamedian uskottavuuden kannalta tilanne on huolestuttava.
Latasin keskusteluun lisää virtaa:

Villr :
Puuta FinnPulp käyttäisi 6,7 miljoonaa kuutiometriä vuodessa. Ei sitä nälkää pelkillä harvennushakkuilla tyydytetä. Sen on myöntänyt myös FinnPulp. FinnPulpin kitaan menisi kaikki ikihongista ja tukkipuista lähtien. Monessa lehtiartikkelissa ja – jutussa FinnPulpin suurimmaksi riskiksi on nostettu puun riittävä saanti.

ST:
Metsien elinkaari on 400 – 500 v.
Etelä-Suomessa puupeltojen keski-ikä on enää n. 40 vuotta. 
Koko Suomessa metsien keski–ikä on enää 50–60 vuotta.

Puuta on lukumääräisesti paljon, mutta se on honteloa nuorta keskenkasvuista taimikkoa.
Avohakkuita tehdään vuosittain n. 170 000 hehtaaria.
Uusi metsälaki mahdollistaa joustavasti entistä nuorempien taimikoiden avohakkuun.
Kokonaisuutena Suomen talousmetsäpolitiikka on täydellisessä umpikujassa.
Metsälakia pitää kiireesti muuttaa.
Avohakkuista on luovuttava ja metsään on varmistettava riittävä lahopuun määrä.
Luonnonmetsässä lahopuun määrä on n. kymmenkertainen verrattuna parturoituun puupeltoon.
Metsien keski–ikää on nostettava reilusti.
Luonnon monimuotoisuus varmistetaan vanhoissa metsissä.
Kestävän suomalaisen metsäpolitiikan kunnia-asia on luoda kiireesti metsien hiilikorvausjärjestelmä, jolla varmistetaan luonnontilaisten metsien runsas eliölajisto ja mahdollisimman suuri hiilinielu ilmastomuutoksen torjuntaan.
Puuhun perustuvat biopolttoaineet eivät koskaan voi korvata fossiilisia polttoaineita. Hiilen kierto runkopuussa ( n. 80 vuotta ) on liian hidas täyttämään biopolttoaineen kriteerit.
Metsien tilasta huolestuneiden kannattaa Finnpulpin ohella tutkailla myös Kuopion energian kestävämpiä ratkaisuja.
Nimittäin,
Puun ja turpeen polttolaitoksista on kiireesti luovuttava.
Turpeen päästöt Suomessa on vuositasolla liikenteen päästöjen luokkaa.
vähemmän…

Jouko K. :
Tyynelä kirjoittaa vastoin parempaa tietoo, Kuopion Energia Oy ei luovu turpeesta.
Koska turve saastuttaa ilimoja paljon vähemmän, kuin kivihiili ja turha autoilu. Finnpulpin saasteista ei taija vielä tietää totuutta kukkaan ?

ST :
Kuules Jouko !
Olin aikoinaan Jyväskylässä pienen Rauhalan turvevoimalan vihkiäisissä. Silloinen juhlapuhuja muistutti, ettei kaikkia munia kannata laittaa samaan koriin.
Vapo on valtion yhtiö. Se on keskustan kultamuna. Turveteollisuutta pidetään yllä vaikka väkisin, vaikka turpeen päästöt on pahemmat kuin kivihiilen.
Entäpä, kun mitään energiapolitiikasta ymmärtämättömät kuntapäättäjät ryhtyvät rakentamaan omaa voimalaa ?
Jyväskylä jää historiaan emämunauksesta. Kaupunkiin päätettiin rakentaa maailman suurin turvevoimala Keljonlahteen.
Voimala mitoitettiin alun alkaen liian suureksi. Suhmuroinneissa lensi energiajohtaja ja valtuustoa sumutettiin.
Turvetta ei riittänyt. Puun osuutta nostettiin. Välillä poltettiin venäläistä kivihiiltä.
Jyväskylän Energia on saanut lisää toimintoja ja hoitaa vesihuoltoa ym.
Viime vuoden tilinpäätöksessä JEn konsernivelka oli 570 miljoonaa.
Kuntapäättäjät ja virkakunta on kuin ei tietävinään ? Vastuunkantajia ei löydy.
Millään yksityisellä sektorilla tällainen ei vetelisi. Kipeitä ratkaisuja olisi pitänyt tehdä jo vuosia sitten.
Joi ssakin tilastoissa Keljonlahti oli maan 15. suurin tupruttaja.
Keljonlahteen kulkee vuodittain 260 km pitkä täysperärekkajono puuta.
Ilmastomuutoksen aikana Jyväskylän tilanne on kestämätön. Kuopiossa sama tilanne pienemmässä mittakaavassa.
Puu on loistava tukipolttoaine pienissä hajautetuissa voimaloissa. Mutta se ei voi koskaan olla pääpolttoaine suurissa kattiloissa.
Rehellisyys maan perii ?
Edessä on nyt kädenvääntö mustista energiatuista. Niistä on luovuttava. Eduskunnan ja valtuustojen nokinenät kierrätykseen.
Valtava haaste on nyt luopua suurten keskitettyjen ydin – ja fossiilivoimadoin pakkopaidasta.
Valtuustoissa on uskallettava konsultoida asiantuntijoita. Uusiutuvan, hajautetun energian voittokulun varmistamiseksi katse on siirrettävä metsistä pelloille.
Jyväskylän yliopiston tekemien tutkimusten mukaan pelloillamme on monen ydinvoimalan verran biokaasutuotantomahdollisuuksia ruokatuotantoa vaarantamatta..

Tarkkis:
Jos puun ja turpeen, uusiutuvan luonnonvaran, poltosta luovutaan, mikään muu ei niitä voi lyhyellä tähtäimellä korvata kuin kivihiilen poltto. Sekö on parempi. Pitemmällä tähtäimellä ydinvoima auttaa alkuun, vesivoimaa pitää myös rakentaa aurinko- ja tuulivoiman lisäksi. Biopolttoaineen tuottaminen pelloilla ei ole varteenotettava vaihtoehto, ruokaakin kuin pitää tuottaa.

ST:
Tarkkiksen kannattaisi päivittää uskomuksiaan ja hankkia tietoa luulemisen sijaan.
Uusiutuvan energian vallankumouksessa tapahtuu sama kuin entisille lankapuhelimille : irti piuhoista !
Turve ei ole uusiutuva luonnonvara. Puu ei ole uusiutuva luonnonvara, joka sopii poltettavaksi. Hiilen kierto, laskennallisesti 80 v., on liian hidas biopolttoaineen kriteeriksi.
Kepun huijaukselle on tultava loppu.
Koko Suomen keskitetty, suurvoimaloihin perustuva energiantuotanto periytyy 80-luvulta. Nykyinen energiapolitiikka on luotu suurteollisuuden ehdoilla.
Sen aika on ohi.
Suomen nykyiset Äänekosken ja Kuopioon suunniteltu Finnpulp ovat vain matalan jalostusasteen sellukattiloita.
Kun raakasellu lastataan junavaunuihin tai jatkojalostetaan vessapaperiksi kannattaa katsoa peiliin.
Pystymme parempaan, kun puun jalostusarvoa nostetaan ja köyhän miehen keskenkasvuiset puupellot elvytetään ja huolehditaan metsien keski-iän kasvattamisesta.
Saman ajan, minkä tarkkis norkoilee ss-palstoilla vois käyttää paremmin lukemalla jo olemassaolevia peltobiomassojen resursseja laajamittaisen biokaasuvallankumouksen toteuttamiseksi. Turpeesta on luovuttava.
Aurinkoenergia on pian ilmaista. Älykkäät sähköverkot mahdollistavat hajautetun energiahuollon uudet innovaatiot.
Annetaan metsien kasvaa. Huolehditaan luonnon monimuotoisuudesta ja varmistetaan maaseudun elinvoimaisuus kehittämällä uusia vaihtoehtoja…

Jouko K.
Tyynelän korriin minä en laita muniani, turve on paras polttoaine, vaikka oisit Vihkijäisissä joka päivä, niin sittenkään minä en usko sinun juttujas !

ST:
Ilmastomuutoksen ja petollisuuden aikakaudella totuuden puhuminen on vallankumouksellinen teko .
Suomen hiilivarastoista 2/3 on sitoutunut turpeeseen.
Suomen ilmastopäästöistä yli 20% tulee turpeesta, vaikka osuus energiantuotannosta on vain 6 – 7 %.
Päästöjen lisäksi turpeen energiankäyttö aiheuttaa metaanipäästöjä turvetuotantoalueilla, tuhoaa kriittisessä tilassa olevaa suonluontoa ja vesistöjä.
Turve on hitaasti uusiutuvaa nuorta kivihiiltä. Turpeen päästöt ovat suuremmat kuin ruskohiilen…
Petollisuuden aikakautena totuuden puhuminen on vallankumouksellinen teko ?
Enemmän kuin koskaa tarvitsemme nyt rehellistä tiedonvälitystä turve-, ydinvoima-, tai metsäteollisuuslobbauksen sijaan.
Maa, ilma, vesistöt ja meret ovat ihmis -, ja luomakunnan yhteistä kollektiivista olemassaoloa, joista olemme yhdessä vastuussa myös tuleville sukupolville ja äiti maalle.

Villr:
TV:stä tulee sarja Grand Designs Uusi-Seelanti. Siinä talonrakentaja tilasi ulkoverhouslaudat toiselta puolen maapalloa Virosta. Koska Virossa osataan lämpökäsitellä puuta. Lämpökäsitellyn puun hinta on kymmenkertainen verrattuna painekyllästettyyn. Tontilla kasvoi Douglaskuusia, mutta ne kelpasivat vain polttopuuksi. Jos Virossa osataan niin miksei Suomessa?

ST:
Kiitos Villr !
Kyllä Suomessakin osataan, jos osaajille annetaan mahdollisuus ja samat edellytykset, kuin suurteollisuudelle.
Petollisuuden aikakaudella on valtavan tärkeää seurata investointitukia ja luopua mustista tuista ja valtakorruptiosta.

Villr:
Olihan Sorsasalossa aikoinaan maailman paras parkettitehdas kunnes se myytiin ruotsalaisille. Parkettitehtaan sulkeminen vei työpaikan 80 ihmisiltä. Nyt viereen suunnitellaan tehdasta joka työllistäisi vain 200 henkeä. Kokoluokka on vai eri.

ST:
Suurin osa suomalaisista, varsinkaan nuorempi sukupolvi ei tiedä eikä muista sitä petosta, jolla Suomen kansantalous ja entinen yhteinen kansallisvarallisuus on nyt hävitetty ja miksi eletään velaksi.
Eu ei ole demokratia.
Eu on luotu varmistamaan ylikansallisesti toimivien suuryhtiöiden rajattomat voitot ilman kansallisia ympäristönsuojelu-, ym muita rajoituksia.
Sen vuoksi n. 2% maailman finanssieliitistä omistaa nyt yhtä paljon, kuin koko muu maailma yhteensä.
Euron piti varmistaa halvat elintarvikkeet, mutta euro räjäytti tuloerot ja nosti leipäjonot.
Suomen eduskunta on enää totalitaarinen globaalikapitalismin renkipoika vailla omaa rahaa ja itsenäistä talouspolitiikkaa.
Viimein yhteisen kansallisvarallisuuden hävittämistemppu oli metsähallituksen yhtiöittäminen.
Pari päivää sitten a-studio kertoi asiantuntijoidenkin valtavasta huolesta. Valtion tulosvelvotteilla hakataan nyt entistä nuorempia taimikoita.
Kun kansantalous on kuralla ja matti kukkarossa; painetaan paniikkinapulaa : – maata tyhjennetään kaivannaisista ja metsiä avohakataan entistä nuorempina.
Ym päristön köyhtyminen ja metsien valtavat avohakatut raiskiot aiheuttavat kansassa jo kollektiivista traumaa ja stessiä.
Uusliberalistinen eun yhtiövalta, nykyinen globaalikapitalismi on viemässä pieniltä mailta tuhkatkin pesästä.
Nykyistä globaalia ilmasto-, päästökauppa-, ja finanssihuijausta ohjaa pieni näkymätön pankkieliitti.
Suomen hävittämistemppuja ohjaa nykyinen valtaeliitti, jota palkitaan ruhtinaallisesti vaalirahoituksessa aina neitsytsaarilta saakka.
vähemmän…

Jouko K.:
Paljon on Tyynelä kommentoinut, mutta nyt hiän ol vihon-viimeinkin melekein
oikeessa !

Rappiolla:
Onko tarkkis koskaan käynyt oikeassa metässä,ja kokenut se voimaanuttavan vaikutuksen, ja sen aukkohakkuun tuoman hävityksen tuskan .

ST:
Puilla ja muilla kasveilla on kyky imeä valoa ja muuntaa se suoraan ruuaksi.
Puiden ja kasvien ravinnosta vesi ja muut mineraalit vastaavat vain n. 30 % niiden ravinnosta.

Nyt metsä kirkkoni olla saa:
- puu on spirituaalisesti kaikkein edistynein kasvi. Se on meditatiivisessa tilassa ja sen hienojakoinen chienergia on luonnollisessa yhteydessä kosmiseen energiaan. Varsinkin sateen jälkeen puiden ja metsien voimaannuttava energia kasvaa valtavasti.
Isoilla puilla on eniten parannusvoimaa.
Varsinkin mänty säteilee eetteristä voimaa. Se vahvistaa ihmisen hermojärjestelmää, ravitsee sielua ja henkeä.
Mänty on kuolematon puu.
Se saavuttaa täysi-ikäisyyden 250 vuotiaana. 
Suomen vanhin mänty lapissa on yli 800 vuotta.
Kuusi saavuttaa täysi-ikäisyyden 300-vuotiana ja elää jopa 1000 vuotiaaksi. 
Kaarnakin alkaa muodostua vasta sadan vuoden jälkeen.
Rauduskoivusta tulee täysi-ikäinen 130-vuotiana, haapa 120-vuotiaana.

Jumalan kunnia Luonnossa:
- istutettu metsä ja tehometsätalous avohakkuineen on ristiinnaulannut Luonnon Suuren Luomistyön ja tuhoaa tulevien sukupolvien ikiaikaisen luontoyhteyden.
        


Kun rautakauden ihminen oppi tekemään kirveen ja alkoi kilpailemaan reviiristä luonnon kanssa, alkoi ihmiskunnan voittokulku. Nykyisen poliittisen järjestelmän ainoa tavoite on  lisätä aineellista hyvää, talouskasvua, ja luonnonvarojen rajatonta kulutusta.

Vihreän liikkeen piti edustaa vallankumousta, joka hylkää ihmiskeskeisen maailmankuvan ja nostaa keskiöön elollisen biosfäärin tuotto- ja kantokyvyn, eliölajien sujektiiviset ja tasavertaiset oikeudet olemassaoloon…


Miten kävi ?

Ei kommentteja: