torstai 28. helmikuuta 2019

Kalevala haastaa muistamaan kansalliset juuremme


Kalevala, Suomen kansalliseepos on ikiaikainen myyttien, loitsujen ja taikojen runoelma hyvän ja pahan ikuisesta taistelusta, - valon ja pimeyden voimista.
Valon voimia ja ikiaikaisia tietoisuuden arkkityyppisiä voimia edustaa Väinämöinen, joka hallitsee sanan ja laulun mahdin. Sammon takoja on Seppo Ilmarinen, joka mieltyy Pohjolan pahoja voimia edustavan Louhi-emännän syöttiin, kun palkintona on yliaistinen tieto; - Pohjan Neito ja taivaalliset häät.

Lemminkäinen, suuri rakastaja ja naisten naurattaja on innokas soturi, joka Tuonelan joella kohtaa vanhan karmansa ja suistuu surman suuhun. 
Uudestisyntynyt Lemminkäinen on kuitenkin se, jonka mahtavilla voimilla palautetaan ryöstetty Sampo takaisin Pohjolasta.
Kalevalaa on tulkinnut Suomessa kansantajuisesti teosofiaa tulkinnut Pekka Ervasti.


Lemminkäisen äiti on Suuri Maaemo, Luonto, joka synnyttää neitseesti myriadit elolliset
maailmat ja on elävä tietoisuus, jonka nykyihminen on unohtanut.

Epätoivoinen äiti ryhtyy etsimään poikansa palasia Tuonelan joesta ja herättää vihdoin pojan ikiaikaisilla taidoillaan uudestaan henkiin entistä ehompana. 
Jälleensyntyminen/uudestisyntyminen on kaikkien vanhojen maailmanuskontojen ikiaikaista opetusta.

Lemminkäis- myytin yhteys kristilliseen Vapahtajan kuolemaan ja ylösnousemiseen on ilmeinen.  Lemminkäisen uudelleensyntyminen on vihkimysriitti korkeampaan tietoisuuteen. 
Lemminkäinen karmansa selätettyään on saanut käyttöönsä yliaistilliset luonnon voimat.

Yliaistilliset luonnon voimat ovat  jumalallista luomisvoimaa; valtaa elämän ja kuoleman yli. Pyrkimys jumaluuteen ja kaikkitietoisuuteen olivat keskeinen osa myös muinaisen Egyptin pappis- ja faaraokulttia. 
Ikiaikaisen shamanistisen kundaliinivoiman nostaminen oli vain harvoille tarkoitettua ja tarkasti varjeltua salaista yliaistista oppia, jota opetettiin vai papeille.
Myöhemmin myös Jeesus oli oppinut yliaistillisia salaisuuksia, parantamaan käsillään ja tekemään ihmeitä.
Valkoinen maagikko ei koskaan käytä, eikä saa käyttää yliaistisia voimia omaksi edukseen, muutoin hän vajoaa mustaan magiaan ja menettää kykynsä..
Mustan ja valkoisen magian ero on hiuksen hieno. Jollei alempi himoluonto ole tarkoin kontrolloitu ja hallinnassa, ei koskaan saavuta valkoisen maagikon mestaruutta.

Kalevala on henkinen eepos ja se kuuluu ihmiskunnan ikiaikaiseen viisauskirjallisuuteen.
Aina on ymmärretty, että yksilön ja ihmiskunnan kollektiivisella tietoisuudella on salaperäinen yhteys myös luonnonvoimiin.
Maa on arkkityyppisesti feminiininen, siinä missä esim. Mars maskuliininen.

Oma maamme, Finlandia, Kvenland, on feminiininen naisten maa entisaikojen naiskuninkaineen ja naissotureineen. 
Oikeaa aivopuoliskoaan käyttävä nainen ajattelee synteettisesti. Mies analyyttisesti.
Suomalaisilla ja suomalais-ugrilaisilla sukukansoilla tietäjineen ja parantajineen on aina ollut syvä luonnonusko ja yhteys maahan:
- Mahti ei mene maan rakohon, vaikka mahtajat menevät.

Lemminkäisen äiti on suuri emo, isoäiti Gaia, joka ajatuksillaan, haaveillaan ja unelmillaan on synnyttänyt myriaadit elollisten lajit ja vartio alati valppaana maapallomme
suojelupyhimyksenä koko biosfääriä.
Äiti maalla ja sen luonnonvoimilla on salattu yliaistillinen puoli, jonka ymmärtäminen vaati entisaikojen tietäjiltä ja papeilta valtavia ponnistuksia ja henkisiä urotekoja . 
Vasta sen jälkeen valon soturi saattoi seurata Luojan jalanjälkiä  ja palata siihen Paratiisiin ja autuuteen, josta maan lapset oli karkotettu suorittamaan maakoetta.

Patriarkaalinen kristinusko tuhosi jo kauan sitten suomalaisten pyhät paikat ja kaatoi kirveineen pyhät puut pihoilta ja tuhosi entisaikojen pyhän luonnonuskomme.
Pyhistä puista rakennettiin kirkkoja pappisvallan varmistamiseksi.
Vain katolinen kirkko muistuttaa Neitsyt Mariasta, Pyhästä maaäidistämme.

Akseli Gallen-Kallelan maalaus Lemminkäisen äidistä Tuonelan joella kuvaa hyvin omaa aikaamme.
Nykyinen ihmiskunta, hylätessään Luontoäidin viisauden, on miekkaan ja vietteihinsä turmeltuneena pieninä palasina, hukassa itseltään materialismin Tuonelassa.

Läntisen yhteiskunnan luottamus valitsevaan arvovapaaseen tieteeseen, vasemmalla aivopuoliskolla suoritettavaan maskuliiniseen ja loogiseen analysointiin, on johdattamassa meidät itsetuhoon. 
Nykytiede ei tunnusta kuin mitattavan materian.
Kun samaan aikaan politiikka on korvannut uskonnot, moraalin ja etiikan, olemme pakanallisen perikadon partaalla. 
Meillä ei ole eri kulttuureja yhdistävää henkistä arvoperustaa, vaan toinen toistaan vastaan taistelevia fanaattisia uskonlahkoja. "Hajota ja hallitse"on nykysen globaalin bisnesimperiumin keskesin periaate.
YK:n ihmisoikeuksien julistuksella on enää vessapaperin arvo.

Jo 300 e.Kr Platon, antiikin filosofian kirkkain tähti muistutti, ettei ole mitään uutta
auringon alla:
 - ” Kaikki tieto on jälleenmuistamista.”

Kalevala haastaa muistamaan kansalliset juuremme:
” Kullat on lasten kukkasia,
hopeat hevon helyjä.
- Taiatko takoa Sammon,
kirjokannen kalkutella:
-         joutsenen kynän nenästä
-         maholehmän maitosesta
-         yhden ohrasen jyvästä
-         kesäuuhen untuvasta

niin annan neidon palkastasi,
työstäsi Tytön ihanan

Kalevalan Valon voimien ja korkeamman tietoisuuden sankarit  eivät koskaan kiinnostuneet omaisuudesta, eikä rikkauksista, koska he tiesivät, ettei omaisuus tuota kestävää onnea.
Viisaat, luonnon kanssa sopusoinnussa eläneet keräilijäkansat ja muut alkuperäiskansat eivät koskaan ole ottaneet luonnosta enempää, kuin mitä he ovat tarvinneet.

Ennenaikaista viisautta nykyihmiselle
Elämme kahdessa maailmassa, sekä henkisessä, että aineellisessa. Sen lisäksi muita tietoisuuden tasoja on ainakin seitsemän.
Me olemme yliaistillisen maaäidin shamaaninen inkarnaatio, nykyisen sivilisaatiomme evoluution kärki, jonka maskuliininen, looginen ja mitattava teoreettinen äly on rakentanut nykyiset hirmuvaltaiset imperiumit vailla oikeudenmukaisuutta, moraalia, myötätuntoa tai rakkautta.
Olemme kadottaneet ja unohtaneet maa- ja luontoyhteyden ja sitä kautta alkuperäiset, - ei opetetut vaan perityt henkiset voimamme.
Mikään ulkoinen tai muu taloudellinen hyvinvointi ei poista henkistä pahoinvointia, jos emme uskalla tehdä hyppyä tuntemattomaan ja kohdata oman olemassaolomme mysteeriä.
Buddha paastosi, mietiskeli tinkimättömästi, kunnes koki valaistumisen ja vapautumisen kärsimyksestä.
Maailmassa on uskontoja pilvin pimein, mutta ne eivät koskaan ole kyseenalaistaneet
maallisen talouden tai pankkijärjestelmien rikollisuutta.
Kun kulttuuri on rikki, myös ihmiset ja luonto on rikki.  
Elämän jatkumisen epävarmuus on tosiasia, jolle ei kukaan enää voi ummistaa silmiä.

Yhteiskunta, kulttuuri, luonto ja ihmiset ovat sairaampia kuin koskaan.
Nykyinen maailmanjärjestys on komentovalta, äärimmäisen militaristinen hirmuvalta, johon
miljardit ihmiset on alistettu orjiksi vailla ihmisoikeuksia.
Onko kärsimykselle loppua ?

Ilmastomuutos pakottaa tietoisuusharppaukseen
Ilmastomuutoksesta, päästökaupasta ja hiiliveroista on nyt tullut vihreän kapitalismin julmin vallankäytön ruoska.
Ihmiset on syyllistetty, vaikka perimmäinen syy on, ettei nykytiede ymmärrä alkeellisimpiakaan luonnon toimintatapoja.
Niiden sadan vuoden aikana, kun talvet ovat olleet kylmiä ja nälänhätä laajaa, elektromagneettinen kenttä on laskenut. Kyseessä on ollut auringonpilkkuminimi.
Ei ymmärretä, että maaäiti elää vaihtelevissa sykleissä, jossa ilmastomuutokset ovat tulleet ja menneet.  Samoin kulttuurit ovat syntyneet ja tuhoutuneet. 
Ilmastomuutoksen osalta auringon syklit ovat oleellisemmat kuin kansainvälisen ilmastopaneelin paniikki, jolla on tarkoitus luoda uudet tuottavat vihreät markkinat läntiselle teollisuudelle kehitysmaita kurjistamalla.
Teollisuusmaissa luonnon kantokyky on ylitetty moninkertaisesti. 
Ainoakaan puolue ei kyseenalaista jatkuvaa talouskasvua.

Ilmastomuutos, luonnonvarojen ehtyminen; - maan ja merien saastuminen vaativat kulttuurisen vallankumouksen. Mitkään ulkoiset muutokset eivät auta, jollei nykyihminen ymmärrä itseään.
- Mikä ihminen on ?
- Kuka minä olen ?
- Mistä minä tulen ?
- Minne menen ?

Maailmaa ei voi muttaa, mutta itsensä kyllä.
Maaäiti on nyt siirtymässä seuraavaan 2000 vuotta kestävään vaiheeseen, uuteen energiatihentymään, niin kuin kaikki sen asukkaat ihmiskunta mukaan lukien.

Uudet maaäidin henkiset energiat ovat jo muuttaneet vastaanottokykyämme.
Olemme herkistyneet. 
Ihmiskunnan ja Luonnon herkistyminen kulkevat käsi kädessä. 
Kun ryhdymme auttajiksi, autamme myös itseämme karman puhdistuksessa.
Meille jää valtava karma nykyisestä saastuttamisesta.

Kaikkein suurinta apua tarvitsee maaäiti, 
jota ei ole pelkästään ristiinnaulattu, vaan raiskattu, pommitettu ja saastutettu rajoituksetta vuosisatoja.  Äiti maa ei ole kuollut luonnonvarapankki, vaan pyhä, elävä ja tietoinen isoäitimme.


Lähtiessään Väinämöinen muistutti:
- Annapa ajan kulua, toisen tulla, toisen mennä,
taas minua tarvitahan, uuden Sammon saattajaksi
uuden päivän päästäjäksi…
Hyvää Kalevalanpäivää !
Suomella ja sen Väinämöisellä/Veen emosella on iso tehtävä ihmis-ja luomakunnan vapauttamisessa nykyisen globaalin hirmuvallan kahleista...tiistai 26. helmikuuta 2019

Siirtyykö Suomi plutokratiaan Jos maailman suurimman, kolmannen sukupolven jälleenkäsiteltyä polttoainetta hyödyntävän
1600 MW:n, EPR-Olkiluoto 3:n käyttöönotto on valtioneuvoston päätöksellä vain läpihuutojuttu muutaman viikon sisällä, on Suomi ottanut peruuttamattoman askeleen suljettuun piikkilangoilla ja aseilla suojeltuun plutoniumtalouteen, - plutokratiaan.
Se on äärimmäisen hengenvaarallinen askel Suomen ja koko maailman mittakaavassa ja osoitus poliittisen ja avoimen demokraattisen järjestelmän lopullisesta romahduksesta.
OL 3:n käyttöönotosta pitäisi järjestää kansanäänestys mahdollisimman nopeasti.

Suomen atomienergialain mukaan ydinvoiman pitää olla kansantalouden kokonaisedun mukaista.
Yksityinen ja monikansallinen pörssiyhtiö ei monimutkaisine omistusjärjestelyineen ja hallintarekistereineen voi koskaan edustaa avoimen yhteiskunnan kansantalouden kokonaisetua, vaan pienen eliitin voitontavoittelua.

Kun samaan aikaan ydinjäteongelma on täysin ratkaisematta ja mikään vakuutusyhtiö ei edes suostu arvioimaan ydinvoiman riskibisnestä, valtioneuvosto ei koskaan saa myöntää OL3:n  käyttöönottolupaa.

ps.
PLUTONIUMTALOUS - EI KIITOS !

Jyväskylässä 26.2.2019
Sinikka Tyynelä

maanantai 25. helmikuuta 2019

Maailman suurin ydinhuijaus


Tänään 25.2.2019
säteilyturvakeskus on antanut työ- ja elinkeinoministeriölle lausunnon, jonka mukaan Teollisuuden Voiman Eurajoen Olkiluotoon rakentaman uuden ydinvoimalaitosyksikön, OL3:n käyttö on turvallista.
Stuk ei näe estettä myöntää laitokselle käyttölupaa. Käyttöluvasta päättää valtioneuvosto.
Vielä viime kuukausina huolta on aiheuttanut laitoksen primääripiiriin kuuluvan paineistimen yhdyslinjan värähtely.

TVO väitti 2002 reaktorin valmistuvan 2009 ja maksavan 2,5 miljardia.
Kustannusarviot ovat paukkuneet ja hinta on jo yli 10 miljardia, samalla kun ydinvoima ei enää ole edes kilpailukyistä.
Ydinvoiman monopolimarkkinoilla kuluttajat joutuvat maksamaan hirmuista laskua taitamattoman energiapolitiikan typeryydestä: - Suomi ( = metsäteollisuus poliittisten lobbareiden tuella) osti ensimmäisenä ja ahneuksissaan ranskalaisen Arevan ja saksalaisen Siemensin maailman suurimman, 1600 MW:n, kolmannen  sukupolven pilothuijauksen, joka käyttää jälleenkäsiteltyä ydinmateriaalia mm. ydinaseista. 
Ostohetkellä ydinvoimalan suunnitelmat eivät olleet edes valmiit.
Sama tilanne on Hanhikivellä valmisteilla olevan venäläisen Rosatom-korpporaation Fennovoiman ydinvoimalan osalta.

Kun sokea taluttaa näkevää ?
35-40 vuotta sitten päätettiin kinailun, pitkien keskustelujen ja monien kompromissien jälkeen: 
1) että ydinvoimaloiden reaktoreita käytettäisiin vain jos ydinjätekysymys olisi ”ratkaistu”. 
2) että jätteet olisi sijoitettava varmaan kallioperässä olevaan ”loppusijoitukseen”, johon sen sulkemisen jälkeen ei ole pääsyä. Loppusijoituksen olisi kestettävä ”vähintään 100.000 vuotta”. 


Ei tarvitse olla erityisen fiksu tai tietää paljon asiasta huomatakseen 

tilanteen kauheuden: 
Jotta kohta 1 toteutuisi olisi kohdan 2 toteuduttava, sillä jos kohta 2 ei olisi toteutettavissa niin kohta 1:kään ei pätisi ja silloin syntyisi kaaos.
Kaaosta kukaan ei halua, joten hinnalla millä hyvänsä on katsottava, että kohta 2 toteutuu tai ainakin että ”näyttää siltä, että se voidaan toteuttaa”. 
Täten aloitettiin peli jota voidaan kutsua nimellä ”Keisarin uusi loppusijoitus” ja ”Uskomattomat 100.000 vuotta” . 

Meille luvattiin, että ” se kestää 100.000 vuotta”
kirjoittanut Nils-Axel Mörner :
" Isossa kaupungissa, jossa ydinvoimateollisuus majaili, iloittiin; joka päivä sinne tuli monta ventovierasta ja eräänä päivänä sinne tuli kaksi huijaria. 
He kertoivat olevansa vuorimekaanikkoja ja pystyvänsä rakentamaaan jätesijoituksen, joka kestäisi ”100.000 vuotta tai pitempään”.
Ei riittänyt, että rakennus ja turvallisuus olisi jotain aivan epätavallisen täydellistä, vaan heidän rakentamansa loppusijoituksella olisi myös se ominaisuus, että se vaikuttaisi kestämättömältä ja torjuttuvalta sellaisten ihmisten silmissä, jotka olivat joko epäpäteviä virassaan tai anteeksiantamattoman tyhmiä.
 
Se olisi kelpo loppusijoitus meidän käytetylle reaktoripolttoaineellemme, ajatteli ydinvoimakansa.
Kun meillä olisi sellainen loppusijoitus, voisimme saada selville, ketkä maan virkamiehet eivät kelpaa viranhaltijoiksi; - voisimme erottaa viisaat tyhmistä; kyllä sellainen loppusijoitussuunnitelma pitää välittömästi tehdä.
Niin kahdelle huijarille annettiin paljon käsirahaa jotta he voisivat aloittaa työnsä. 

Ja sitten kävi niin kuin kävi.
Ensin Ensimmäisen Valvontaviranomaisen edustajat lähetettiin paikan päälle katsomaan miten loppusijoituksen rakentaminen eteni. 
”Herra varjelkoon!”, he ajattelivat: -  ”Tämä ei kestä ikinä”. 
Mutta sitä he eivät sanoneet mitään.

Huijarit pyysivät heitä tulemaan lähemmäksi ja kysyivät: ”eikö tämä ole mainio ja takuulla yli 100.000 vuotta kestävä”. ”Herra Jumala!” ajattelivat Valvontaviranomaisten edustajat; ”olemmeko tyhmiä, emmekö sovi virkaamme?
Ei, me emme voi ikinä sanoa, että emme usko sijoituksen kestävän:
- ”Ah, se on ainutlaatuinen, vallan erinomainen ja se tulee kestämään ikuisesti, he sanoivat yhteen ääneen.
Sitten tulivat Toisen Valvontaviranomaisen edustajat ja kaiken maailman Tietäjät ja Viisastelijat: kaikki ylistivät sijoitusta sen erinomaisen ikuisen kestävyyden johdosta. Kukaan ei halunnut olla tyhmä eikä epäpätevä virassaan vaan joka ikinen vastasi samalla tavalla ”miten ainutlaatuinen loppusijoitus – kyllä se tulee kestämään vähintään 100.000 vuotta”.
Teidän on nopeasti tehtävä päätös, sanoi ydinvoimateollisuus. Meidän on aloitettava rakentaminen, mitä pikemmin sen parempi, huijarit sanoivat ja ajattelivat itsekseen; ennen kuin he huomaavat, että kaikki on huijausta"

Mutta eräät vapaa-ajattelijat – eivät tyhmiä eivätkä epäpäteviä virassaan (lähinnä päinvastoin) – sanoivat: oletteko täysin järjiltänne ? 

- ei mitään, absoluuttisesti ei mitään, voida taata tai luvata niin valtaviksi ajanjaksoiksi kuin 100.000 vuotta. Se pitäisi jokaisen maalaisjärjen omaavan ihmisen ymmärtää. 
”Erinomainen loppusijoitus” on silkkaa huijausta! 

Korkea-aktiivisen ydinjätteen loppusijoitus on ratkaisematta kaikkialla maailmassa.
Ydinvoiman osalta kaikki mukana olevat tutkimuslaitokset on nyt sidottu maailman vaarallisimpaan  panttivankisyndroomaan. Ydinjätteet on sijoitettava jonnekin, Suomessa Olkiluotoon, koska näin on jo suunniteltu vuosikymmeniä, vaikka Olkiluodon loppusijoitukselle ei ole riittävää tieteellistä perustelua.

Missään päin maailmaa ydinjätteen loppusijoitusta ei ole edes aloitettu. Maailma on hukkumassa ydinjätteeseen. Valtamedia vaikenee kuin muuri.

Ilmastomuutos on ajanut maailman selkä seinää vasten.
On selvää, ettei nykyinen talouskasvu voi jatkua ilman lisääntyvää energiankulutusta.
Jos talouskasvusta ei luovuta, ei ilmastomuutosta voi hillitä.
Kun pitäisi vähentää talouskasvua, kehitetään uutta vihreää kapitalismia; entistä enemmän energiaa kuluttavaa tuotantoa; mm sähköautot, vaikka liikenteen päästöt ovat vain pieni osa kaikista kasvihuonepäästöistä.

Demarien Paavo Lipponen ryhtyi Pohjolan Voiman ydinkonsultiksi hyvällä palkalla heti politiikasta luovuttuaan. 
Demarit, kepu ja kokoomus ovat vuosikymmeniä vetäneet yhtä köyttä metsäteollisuuden pussiin kansantalouden kokonaisedusta piittaamatta.  Metsäteollisuus on saanut kompensaatiota ilmastokaupasta ja UPM, joka tuotti viime vuonna voittoa 1,5 miljardia euroa, on saanut suurimmat yritystuet.
 UPM ja Stora Enso omistavat n. puolet OL 3:sta, Pohjolan Voimasta, samoin kuin TVO:sta.

Katselin aamulla UPM:n omistuspohjaa /
Suurin omistaja on Nordea. Björn Wahlroos on myös UPM:n hallituksen pj.
Toiseksi suurin omistaja on ruotsalaispankki SEB, joka haali hallitukseensa topakasti sähköautoilua lobanneen tie- ja liikenneministeri Anne Bernerin.

Tapaus Berner  
Sipilän hallituksen suomalaisille markkinoidusta hallituksen ilmastotalkoista biotalouden nimiin paljastuu ikävä totuus; - ydintaklaus. Sipilän ja Bernerin päästötön biotalousohjelma perustuu tukevasti kestämättömään ydinvoimaan ja sen lisärakentamiseen. 
Unohdetaan, että jos ydinvoimaa lisätään, EU pakottaa Suomen polttamaan metsiään entistä enemmän. EU nimittäin vaatii  tuottamaan 38 prosenttia uusiutuvaa energiaa jokaista ydinsähkökilowattia kohden, ja siitä ei Suomi selviä kuin puuta polttamalla – ja viimekädessä metsäteollisuuden alasajolla !?

Miten luoda päästötön energiajärjestelmä ilman poliittista korruptiota ja ydinvoimaa ?
Miten valita kestävän kehityksen ja ilmastopolitiikan polut tästä eteenpäin ?

1. - Energiantuotannon hiilidioksidituotannon päästöjen minimoiminen.
2. - Talouden energiaintensiteetin vähentäminen yhdessä taloudellisen 
       aktiviteetin vähentämiseen.
3. - Näitten yhteistuloksena lähestytään päästötöntä energiajärjestelmää. 

Se tarkoittaa, että meidän pitää tuottaa vähemmästä enemmän, mutta kestävää ja laadukkaampaa. Tehtävä on haastava ja vaatii kokonaan uuden poliittisen sukupolven.
Vaikka monet edelleen vannovat ”puhtaaseen ja päästöttömään” ydinvoimaan siirtymäkauden ratkaisuna, se on pään laittamista pensaaseen, kun kyseessä on koko sivilisaation energiatalouden vähentäminen.

Jatkuva talouskasvu rajallisessa maailmassa on koko nykyisen korruptoituneen poliittisen järjestelmän ja sen vallankäytön emävalhe.sunnuntai 17. helmikuuta 2019

Kiitos käynnistä Paavo !


Tähtiliikkeen pj. Paavo Väyrynen piipahti la 16.2 Jyväskylässä esittelemässä puolueen keskeisiä tavoitteita, samalla kun haussa oli uusia kansanedustajaehdokkaita.

Otavassa on 7 tähteä ja siinä lähellä on paikallaan pysyvä Pohjatähti.
Paavo on kepun ikuisvallan staattinen Pohjantähti, joka on aina paikalla ja loistaa, vaikka tehtävät ja puolueet ympäriltä vaihtuu.  Aikaisemmin Väyrysen perustamalla Kansalaispuolueella tavoitteet ovat samat kuin tähtiliikkeellä.

Alkiolainen köyhän asiasta ja koko Suomen asuttuna pitämisestä muistuttava Väyrynen ei hyväksy Sipilän perusturvan heikentämistä, eikä nykyistä kepun oikeistolaista politiikkaa.

Väyrysen uusi puolue ei ole pelkkää tähtipölyä.
Ehdokkaita on jo 101 koko Suomesta.
Väyrynen muistutti myös vasta perustetusta Pohjantähtilehdestä ja siinä olevista videoista.

Tähtiliikkeen suurin huoli on tietenkin valtamedian mielivalta ennen vaaleja. 
Liike ei ole saanut tasapuolista kohtelua muitten eduskuntapuolueitten kanssa.
Asiasta on tehty kantelu…

Ympäri käydään ja yhtehen tullaan ?
Väyrysellä itsellään ei aikaisemmin ole ollut minkäänlaista käsitystä eduskuntaan kuulumattomien pienpuolueitten vuosikausia kestäneestä ahdingosta ja kohtelusta.

Todellinen valtiomies olisi Tähtiliikkeen kaltoinkohtelun yhteydessä ottanut esille ja muistuttanut koko Suomen epädemokraattisesta vaaliasettelusta, jossa eduskuntaan kuulumattomia pienpuolueita on avoimesti syrjitty sekä median, että istuvan eduskunnan taholta jo vuosikymmeniä.
Korruptoituneen maan tavan mukaan eduskunta on ulosmitannut kymmenien miljoonien vuosittaisen puoluetuen yhteisistä verovaroista vain itselleen.
Väyrynen on järjestänyt 2019 vaaleissa säännöllisiä omia kysymys- ja vastaustunteja. Myös Jyväskylässä yleisöllä oli mahdollisuus kuulla puheenjohtajan näkemyksiä.

Kun kysyin Naton isäntämaasopimuksesta, Väyrynen ilmoitti, että se pitäisi tuoda eduskuntaan ja käsitellä uudestaan. Tuntiin ei paljon kysymyksiä mahtunut, mutta tarpeeksi.

Lopuksi esitin Väyryselle tärkeimmän kysymykseni:
- EU-liittymissopimuksen jälkeen koko Suomen julkisinfra on yhtiöitetty ja yksityistetty.
Kaikkein törkeintä on mielestäni ollut Sipilän Metsähallituksen yhtiöittäminen ilman lausuntokierroksia. 1/3 Suomen pinta-alasta on nyt yhtiöitetty.  
Valtion ja kuntien tytäryhtiöitä ei koske edes julkisuuslaki.
- Yhteinen kansallisvarallisuus on hävitetty tai myyty.  
Maahan on syntynyt n. 60 000 uutta osake- ja optiomiljonääriä ja valtava köyhyysongelma.

Ranskan keltaliivit vaativat jo yhtiöitetyn julkisinfran kansallistamista.
- Eikö se pitäisi tehdä myös Suomessa ?
- Ainakin Metsähallituksen yhtiöittäminen pitäisi heti purkaa.
Kysymys oli Paavolle kiusallinen.

- Tähtiliike ei ole oikealla eikä vasemmalla,  Väyrynen vastasi.

Vastaus ei tyydyttänyt, ja tivasin kysymystä uudestaan, kun muu yleisö oli lähtenyt.
- Carunan valtionomistusta voisi lisätä ja ostaa, Väyrynen täsmensi.

-         Tule ehdokkaaksi, Paavo pyysi.
-         Jos tulen keltaliiveissä, riisutko liivit, kysyin.
-         En riisu.

Minkälaisia taloudellisia sitoumuksia vaaditaan, kysyin lopuksi.
-         500 euroa vaalimainoksiin ja muihin kuluihin kaikilta.
-         Liian kallista minulle, vastasin.
-         Myy turkkisi, ehdotti Paavo ja katseli SPR:n Black Friday tempauksesta ostettua 
      1 euron maksanutta kelsiturkkiani.
-         No, ei se ole rahasta kiinni, pj. täsmensi, kun laittoi mustaa karvalakkia päähänsä.


Itse kuljin mietteliäänä Vapaudenkatua ja puikahdin ennen bussin tuloa keskustan kirpputorille.
Siinä ne olivat,
miltei ensimmäisessä myyntipöydässä isot keltaiset liivit, hinta vain 2,50 euroa.

Keltaliivit:
-         Suora demokratia,
-         kansanvallan palauttaminen,
-         sitovat kansanäänestykset,
-         Suomen ja koko Euroopan uudelleenrakentaminen,
-         koko puoluevallan ja siihen kytkeytyvän korruptoituneen edustuksellisen demokratian hylkääminen…

 ?

Tähtiliike ei ole oikealla eikä vasemmalla, Väyrynen oli sanonut.
Näinköhän ?

Laittoman EU-liittymispäätöksen jälkeen Suomesta tuli uusliberalistinen ja totalitaarinen
ylikansallinen pörssikapitalismi, jossa terveet vapaat markkinat ja protektionismi hylättiin.
Vapailla ylikansallisilla markkinoilla isot syö pienet.
Tuottavista kilpailukyisistä yrityksistä tulee monopoleja ja sitten monikansallisia pörssiyhtiöitä, jotka tuhoavat terveet markkinat.

Voi Paavo !?
Ei tähtiliike ole nyt oikean eikä vasemman välissä !
Se on nyt äärioikealla, niin kuin kaikki muutkin eu-puolueet.

Jotta tähtiliike pääsisi edes keskelle, sen on palattava taaksepäin:
- Ilman omaa rahaa, keskuspankkia, itsenäistä talouspolitiikkaa ja omaa päätösvaltaa
ei ole demokratiaa, eikä vaihtoehtoja kiihtyvälle eriarvoistumiselle.

Yksityistetyn infrayhtiöitten kansallistamisella ja varmistamalla julkistalouden riittävä verotuspohja, palautamme vain jo menetetyt entisen omakustannusperiaatteella toimineen hyvinvointiyhteiskunnan kohtuuhintaiset peruspalvelut ja hintatason koko kansalle.

Tie Terveeseen Suomeen ei ole mahdoton,
mutta se vaatii kansalliset rajat; - kaiken EU:sta tulevan lainsäädännön kumoamista.

Sitä ennen pitää kaivaa Suomen Perustuslaki Brysselin roskiksesta ja varmistaa oikeusvaltion periaatteet riippumattomalla Perustuslakituomioistuimella.

perjantai 15. helmikuuta 2019

Sähköposti valtamedialleAvoin palaute Ksml-konsernin
tj. Vesa-Pekka Kangaskorvelle,
Keskisuomalaisen päätoimittaja Pekka Mervolalle sekä 
Savon Sanomien päätoimittaja Seppo Rönkölle

Onko Ksml-konserni luotettava kumppani ?
Mikä on maakuntamonopolin uskottavuus ja sananvapaustilanne ?
Samalla, kun laitan oheisen blogilinkin:
haastan konsernia pohtimaan lehden nykyistä tilaa,  digitalisaation uskottavuutta, sekä verkon sananvapautta kiihtyvästi eriarvoistuneessa maassamme, jossa n. 900 000 kansalaista elää köyhyydessä tai syrjäytymisriskissä ilman aitoja osallistumismahdollisuuksia tai riittäviä varoja edes paikallislehden tilaamiseen, arvioin myös yhtiön juhlapuheiden ja käytännön ristiriitaa:

Paikalliselle sanomalehdelle on aivan oleellista -ehkä oleellisinta – elää alueensa ja sen ihmisten sykkeessä ja sykkeestä. Sanomalehti ei voi olla minkään yksittäisen ryhmän tai eliitin äänitorvi, vaan sen pitää olla lukijansa äänenkannattaja.  Sanomalehti ei voi eikä saa olla eliitin jatke, vaan lehden kautta myös niiden, joiden ääni ei muutoin tule kuulluksi, tulee saada äänensä kuultavaksi. 
Keskisuomalainen-konsernin arvojen keskeiset elementit ovat läheisyys ja vastuullisuus.
Kiitos niistä !

Samaan aikaan tj. Kangaskorpi istuu Elinkeinoelämän keskusliiton hallituksessa, jolla on kiinteät suhteen vallankäytön ytimeen ja vuosikausia jatkuneeseen ”maan tapaan”.

Kuten blogitekstistäni ilmenee, nykyiseen edustukselliseen demokratiaan pettyneet ja ilman minkäänlaista puoluetukea saavat vaaliehdokkaat ovat joutuneet roikkumaan paikallislehden liepeissä ainoana vaihtoehtona saada kansalaisen protestiääni kuuluville edes jossain.
Itse olen aina inhonnut henkilömainoksia, mutta kirjoittanut sitäkin enemmän.
En koskaan ole odottanut vaalimenestystä, mutta asettunut vaihtoehdoksi kaikkein heikoimmalle.

Vuosi vuodelta yhteistyön edellytykset pörssiyhtiön valtamediaan ovat huvenneet olemattomiin.
Olen kirjoittanut Keskisuomalaiseen kymmeniä kirjoituksia vuodesta 79- saakka, saamatta niistä mitään korvausta.
Tänä päivänä, jos et ole lehden tilaaja, et voi kommentoida edes omaa kirjoitustasi.

Lehdelle ilmaiseksi kirjoitetut verkon mielipidepalstat pitäisi olla avoimia kaikille.
Monien palstauudistusten jälkeen verkko on kuihtunut. 
Juttuja ei enää kommentoida.
Ihmiset ovat menneet muualle.

Nykyinen poliittinen järjestelmä on umpikujassa.
Savon Sanomissa verkkosensuuri oli vuosikausia täysin kohtuutonta.
Savon Sanomien ainoa kommentaattori on tällä hetkellä hallitusta trollaava Tarkkis…
Toimituksen hätäkellot pitäisi soida, mutta norsunluutornissa taidetaan olla vaan tyytyväisiä, kun edes moderoinnista ei tarvitse huolehtia ?  
Vai onko kyse pelkästään kustannusten säästämisestä uskottavuuden kustannuksella ?


Miten maakuntamonopolin toimitusten uskottavuuskriisi korjataan vastaamaan tj. Pekka Kangaskorven juhlapuheita ?

Onko sanavapaus hävitetty lopullisesti, kun Savon Sanomien moderointi on jo liikesalaisuus ja ulkoistettu ykstyiselle taholle, jonka nimeä ei voi edes paljastaa ?

Mikä on se taho, joka vastaa ja varjelee valtamedian sanavapautta ?


Jyväskylässä  15.2.2019

Sinikka Tyynelä


torstai 14. helmikuuta 2019

Suomalainen sananvapaus ystävänpäivänä 2019 - kuinka kauan Ksml-konsernin sensuuri kestää ?


Digitalisaation ja netin piti vapauttaa kansakunnat harvainvallasta ja varmistaa vapaa tiedonvälitys kaikille, mutta kuinka kävi.  
Yksityisten valtamediamonopolien suojassa sananvapaus on jo lähes kadotettu ahtaaseen ja mielivaltaiseen äärioikeiston omistajapolitiikkaan.

Vanhana Jyväskyläläisenä ja entisen hyvinvointivaltion kasvattina olen kirjoitellut sanomalehti Keskisuomalaisessa vuodesta -79.
Kun 80-luvulla olin perustamassa Keski-Suomen Vihreitä, oteltiin monta kertaa entisen päätoimittaja Erkki Laatikaisen kanssa sukset ristissä, mutta oltiin kavereita.
Jo - 80 luvulla uneksin todellisesta kansanvallasta ilman puolueita, kun järjestettiin 
Keski-Suomi 2020 - teemaseminaareja suorasta demokratiasta.

Laatikainen oli paikallinen, ylimmäinen kepuvaikuttaja, jonka siipien suojissa mentiin eduskuntaan, saatiin valtaa ja kunniaa.
Kun vein päätoimittajalle ensimmäisiä ”vihreitä” tekeleitäni, päätoimittaja tokaisi että, - ”sinä olet pelkkä Pihtiputaan mummo, sinulla ei ole mitään väliä.” 
Kun en antanut periksi, sain palstatilaa ja menin kaupunginvaltuustoon.

Kun Laittoman EU-liittymissopimuksen jälkeen olin perustamassa Vapaan Suomen Liittoa 1995 Jyväskylässä yhdessä Antti Pesosen, Veli Karhun ja Ilkka Hakalehdon kanssa ja vein kriittistä kirjoitusta lehteen, Erkki suuttui ja nimitti minua natsiksi. 

Entinen itsenäisyyttä ja sananvapautta liputtanut lehti oli kääntänyt lehtensä ja siirtynyt äärioikeiston leipiin. Alkiosta tuli halkio.
Hesarin ja Aatos Erkon agitoima EU-vallankaappaus tapahtui ilman ainuttakaan laukausta valtamedian myötävaikutuksella.

Kun Keskisuomalaisesta tuli sitten maakunnan monopoliyhtiö ja pörssilehti, sensuuri varsinkin Savon Sanomissa oli järjetön. 
Samaan aikaan, kun Ksml-konsernin tj. Kangaskorpi liputti sananvapauden puolesta, olin henkilökohtaisissa perustelamattomissa banneissa Savon Sanomissa vuosikausia.  Kerran puhelimessa vastattiin, että ”minulla on väärä profiili”.

Kun eletään ”uuden maailmanjärjestyksen – nykyisen globaalikapitalismin ” hirmuvaltaa, kaikki demokratiaa, ympäristöä  ja ihmisoikeuksia puolustavat teilataan armotta.  
Sama tapahtui taas tänä aamuna Savon Sanomien verkossa, kun ystävänpäivätervehdykseni vilahti bittiavaruuteen alta aikayksikön. 
Otin yhteyttä verkkotoimitukseen ja pyysin perusteluja kommentin poistamiseen. Toimittaja ilmoitti, että moderointi on ulkoistettu ja toimitus ei voi vaikuttaa asiaan.
Kun pyysin ulkoistetun moderoinnin yhteystietoja, vedottiin liikesalaisuuteen.
Sitten soitin päätoimittaja Seppo Rönkölle ja tivasin samaa asiaa.
-         Tietenkin lehti vastaa alustastaan, mutta asialle ei voi mitään.

Ksml-konsernin sananvapaus ?
Kumpi ja kampi tappeli ?
Kumpi voitti – sensuuri vai sananvapaus ?

Tämä komentovalta, äärioikeistolaisen keskustan valta on äärimmilleen keskitetyn harvainvallan ylin linnake. Kuinka kauan sillä on aikaa ?

Jarno Liskin ja Jyri Hännisen juuri ilmestynyt kirja: 
Keskustan valtakunta – kertomus rahasta vallasta ja korruptiosta kertoo suoraa tekstiä nykyisestä maan tavasta, jossa valtaeliitti kahmii ja suhmuroi valtion rahoja ja miljardeja toinen toiselleen valtamedian siunauksella, kun tiedotusvälineitten uskottavuus on mennyt ja tutkiva journalismi puuttuu. 
Onneksi uskottavuuden menetys näkyy jo valtalehdistön tilauskannassa.
 
Keskisuomalaista tilaamaton lukija saa nyt lukea viikossa verkosta 
5 ilmaista juttua.  Kommentointi oli vapaata, kunnes sekin poistettiin.  Lehteä tilaamaton lukija ei voi enää edes kommentoida juttuja.
Samaan aikaan lehden mielipidesivustoille kirjoittavat eivät saa mitään korvausta pörssimedialta. Se on varmaan reilua peliä lehden ilmaisesta lisäarvosta ?

Itseltä Keskisuomalaisen uskottavuus meni jo vuosia sitten omien puoli vuotta kestäneitten ja perustelamattomien bannien yhteydessä, kunnes toimittaja taas soitti tunnukset ja pyysi osallistumaan vaalikoneeseen joittenkin vaalien yhteydessä.
Olin ilmoittanut toimitukseen, etten ole käytettävissä, enkä enää yhteistyökykyinen.
Enpä vaivautunut edes lehden vaalikoneeseen.

Varsinkin vaalit ovat valtamedian kulta-aikaa.
Jo vuosikymmeniä edustuksellinen valta on hankittu median ehdoilla ja isolla rahalla.
Sitä mukaan maahan on syntynyt pieni osake- ja optiomiljonäärien joukko ja valtaisa köyhyysongelma.

Kaikki eduskunta- ja kunnallisvaalit  takaavat yksityiselle pörssimonopolille entistä suuremmat voitot.  
Samaan aikaan yksissäkään vaalikoneissa ei koskaan ole ollut sellaisia kysymyksiä tai vaihtoehtoja, jotka itselleni ovat olleet tärkeimpiä vaikuttimia kansanvallan palauttamiseksi ja ehdokkaaksi ryhtymisessä. 
Oma luottamukseni Yleen ja suomalaiseen valtamediaan meni jo vuosia sitten.
Eipä ihme, että kuilu valtamedian, valtaeliitin  ja tavallisen kansan välillä on jo ylitsepääsemätön.

Huh !
Olen jo liian vanha ja liian irti näennäisdemokratian ja vaalivalheiden kulisseista, sekä valtamedian manipuloinnista.


Valtamedian tulevaisuus ?
Elävässä, demokraattisesti toimivassa, avoimessa yhteiskunnassa alueellinen ja uskottava moniääninen sanomalehti on ja olisi yhteisen sosiaalisen pääoman ja terveen talouden kulmakivi.

On järkyttävää, että samalla kun kansakunnan ahdinko ja syrjäyttäminen pahenee, äärioikeistolainen valtamedia vetää hihnat kiinni ja sananvapaus kapenee entisestään. Samalla kuitenkin myös Ksml-konserni on vaatimassa valtion tukea jakelukustannuksiin.

Eduskuntavaalit on taas tulossa.
Suora demokratia ja kansanvalta on jo hävitetty.
Kansaa manipuloidaan uurnille valtamedian ja iltalehtien vaaligallupeilla.
Puoluetuki ja lehdistötuki vain eduskuntapuolueille, sekä näitä lähellä oleville järjestöille
on äärimmäistä korruptiota. 
Tänäkään vuonna kansakunnalla ei ole mahdollisuutta avoimiin, vapaisiin ja demokraattisiin vaaleihin. Hyvää Ystävänpäivää !

ps.
Ajetaanko Suomea kansainvälisten suurjättien helmaan

ST/ Kommentit 14.2.2019 poistettiin saman tien

Ystävänpäivä 2019.
Suomen perustuslakin on roskiksessa.
Kansa ei enää ole isäntä talossaan, vaan monikansallisen pörssikeinotelun ja maailmanlaajuisen pankkiterrorismin uhri ja alaminen.

Edessä on kolmas itsenäisyystaistelu. 
Se on moraalinen taistelu kyltymätöntä ahneutta vastaan.

Vaikka omat vallanpitäjämme ovat myyneet kansallisomaisuutemme, lapsemme ja vanhuksemme huutolaisiksi ulkomaisille pääomasijopittajille, meillä on vielä mahdollisuus valita.

Suomalainen hyvinvointivaltio luotiin nykyisten vanhuksiemme tarmolla ja uskolla oikeudenmukaiseen yhteiskuntaan, kansanvaltaan.
Pystymme vaikuttamaan vieläkin, kun vaadimme kaikista isoista asioista suoria kansanäänetyksiä. 
Sote ja julkisten palveluitten yksityistäminen on lopullinen valtion alasajo.  Haluamme ensiksi kansaäänestyksen sotesta.  
Valtaelioitti ei siihen suostu.

Sitten muistutammen Orpopojan valinnanvapaudesta
Jokaisella Suomen kansalaisella on oikeus hoitotestamenttiin.
Ihmisarvo kuuluu perusoikeuksiin elämän loppuun saakka. 
Meillä on oikeus kieltäytyä Mehiläisten, Esperien, Attendojen ja muitten kansainvälisten saalistajien hoivapalveluista.

Nykyiset kunnanvaltuutetut toimivat virkavastuulla. Kansanedustajat eivät vielä.

Meillä on oikeus vaatia puolustuskyvyttömien vanhustemme aliravituiksi ja ylilääkityiksi huutolaisiksi myyneet päättäjämme  vastuuseen riippumattomassa perustuslakituomioistuimessa.

Ihmisyys ja ihmisoikeudet eivät ole kauppatavaraa.
Hyvää Ystävänpäivää !

Kun kommentti oli poistettu, latasin uuden, joka sekin poistettiin saman tien :

Lähetin tähän ketjuun 19 kommentin. 
Se poistettiin vilauksesta. Soitin verkkotoimitukseen ja kuulin, että moderointi on ulkoistettu alihankkijalle. 
Pyysin yhteystietoja. Ne eivät kuulu kuluttajalle, eikä lukijalle…

Soitin päätoimittajalle. Lehti kuulemma vastaa alustasta.
Kerroin, että häpeän lehden sananvapautta, joka on ollut jo vuosikausia tiukasti sensuroitua.
Kehoitan kaikkia lukijoita hankkimaan juuri ilmestyneen Jarmo Liskin kirjan : Keskustan valtakunta – rahan ja vallan korruptio.

Suomalainen valtamedia on pörssimonopoli. Korppi ei korpin silmää noki.
Lisään tähän ketjuun tarkoitetun ystävänpäivätervehdyksen blogiteksteihini.

14.2.2019
Sinikka Tyynelä
Jyväskylä