perjantai 30. tammikuuta 2009

Rahakatto veisi vaaleista aidon kilpailun

Suomalainen kansanvalta ja demokratia nojaavat henkilövaaleihin. Moniin muihin maihin verrattuna ehdokkuus ja äänestysvalinta on meillä henkilölähtöistä.
Tästä seuraa, että puolueiden rooli vaalikampanjoissa on vähäisempi. Ihmiset valitsevat yllättävän usein ensisijassa ehdokkaan ja siten välillisesti puolueen. Hyvä ehdokasasettelu onkin erittäin tärkeää puolueiden menestykselle.


Vai nojaa suomalainen kansanvalta ja demokratia henkilöihin ?
Eiköhän totuus ole se, että Suomen näennäisdemokratia nojaa vain ja ainoastaan puoluetukeen, jota maksetaan valtion budjetista suoraan vain eduskuntapuolueille näennäisdemokratian varmistamiseksi, että saadaan valta pidettyä ylikansallisilla yhtiöillä ja Eu:lla ?

Henkilövaalien vaalirahakatot ovat saivartelua ilman perustuslakituomioistuinta !
Ilman Perustuslakituomioistuinta aidon demokratian ja kansanvallan palauttaminen on nyt täysin mahdotonta ?

Olisi ollut kohtuullista myös Keskisuomalaiselta selvittää viimeisten kuntavaalienkin osalta varsinainen potti, eli puoluetuen osuus käydyissä viime kuntavaaleissa, koska henkilöiden vaalibudjetit olivat minimaaliset verrattuna esim. Keskisuomalaiselle maksettuihin palstamillimetreihin - suoraan valtion budjetista ??? - vai mistä ???

Keskustelu :
http://www.ksml.fi/mielipide/keskustelu/rahakatto-veisi-vaaleista-aidon-kilpailun/347315

Sata-komitea kyykyttää köyhimmät ikuiseen köyhyysloukkuun

Ruoka kallistui yli 10% viime vuoden aikana, mutta säälirahat nousi vain jonkun 3%! - muistuttaa Mauno.


Toimeentulovaikeuksista kärsivät monet ryhmät, muiden muassa kansaneläkkeen, työmarkkinatuen tai toimeentulotuen perusosan varassa elävät sekä osa lapsiperheistä ja opiskelijaperheistä.

Sata-komitea katsoi viisaaksi nostaa näistä ryhmistä kansaneläkkeen varassa elävät ja lapsiperheet eniten apua tarvitseviksi ryhmiksi. Kansaneläkkeen varassa eläville on luvassa takuueläke, joka lisää heidän käytettävissä olevia tulojaan 50–100 euroa kuukaudessa riippuen siitä, päättävätkö poliitikot takuueläkkeen määräksi 600 vai 700 euroa kuukaudessa.

Lapsiperheille luvataan lisää tukea sitomalla lapsilisät ja kotihoidon tuki kuluttajahintaindeksiin. Korotuksen saavat automaattisesti kaikki lapsiperheet riippumatta siitä, mikä on perheen tulotaso.

Sata-komitea ei kuitenkaan lähde täyttämään sitä kuoppaa, jonne toimeentulotuen perusosan ja työmarkkinatuen varassa elävät ovat tuupertuneet. Toimeentulotuen ostovoima on heikentynyt viimeisten viidentoista vuoden aikana lähes kolmanneksen ja työmarkkinatuen sekä peruspäivärahan noin neljänneksen.

Sosiaaliturvan uudistajat jakavat välimietinnössään kaikkein köyhimmät väestönosat pelastettaviin ja niihin, joiden toimeentulon parantamisesta ei kanneta huolta. Häviäjien joukkoon jäävät toimeentulotuen varassa elävät ja työmarkkinatuen tai peruspäivärahan saajat. Heitä on yhteensä yli satatuhatta.


Toimeentulotukikaan ei kohtele köyhimpiä oikeudenmukaisesti, sillä tukea pitää yhä osata hakea. Komitealta odotettiin esitystä, että toimeentulotuen perusosa siirrettäisiin Kelan maksettavaksi. Tällöin sen saisivat automaattisesti kaikki, joilla on siihen oikeus. Yhteisymmärrystä ei ainakaan toistaiseksi ole syntynyt, ja köyhien keskinäinen eriarvoisuus saa komitean puolesta jatkua.

Toinen epäoikeudenmukaisuus koskee alinta työttömyysturvaa eli peruspäivärahaa ja työmarkkinatukea. Niiden tasoa ei voida nostaa, koska peruspäivärahan jokainen lisäeuro kartuttaisi myös ansiosidonnaista työttömyysturvaa ja tulisi näin hyvin kalliiksi. Paremmin toimeentulevien etu menee köyhimpien työttömien edun edelle.

Sata-komitean linjauksilla on suuri merkitys, sillä niissä määritellään suomalaisen sosiaaliturvan periaatteet seuraaviksi vuosikymmeniksi. Uutta kokonaisremonttia ei ihan pian käynnistetä.

Komitea jatkaa työtään vielä kuluvan vuoden loppuun. Työssään sen on syytä kaivaa esiin Olaus Petrin tuomarinohje noin 500 vuoden takaa: "Mikä ei ole oikeus ja kohtuus, ei saata olla lakikaan."

http://www.hs.fi/paakirjoitus/artikkeli/Sata-komitea+jakoi+k%C3%B6yh%C3%A4t+autettaviin+ja+unohdettaviin/1135243114271

Suomen kotimarkkinatuotannon osuus kokonaistuotannosta on parissakymmenessä vuodessa romahtanut 55:stä seitsemään prosenttiin. Vientivetoisen kasvun varaan jätetty Suomi on nyt vaikeuksissa. Tilannetta pahentaa ensisijaisesti vahva euro, joka haittaa sekä suomalaisyritysten vientiä, että heikentää kotimarkkinayritysten asemaa suhteessa tuontiin euroalueen ulkopuolelta. Suomen talous on sukeltamassa ennenkokemattomaan taantumaan - kiitos euron !

Samanaikaisesti Suomen hallitus syytää rahaa vientiteollisuudelle ja pankeille, vaikka Suomessa on hirvittävä ja entisestään paheneva köyhyysongelma ja kansan kurjistaminen senkun pahenee.

" Kuluttakaa enemmän" - vaatii Vanhasen hallitus ja lyö kepillä köyhyysrajan alapuolelle syrjäytettyjä hylättyjä.

Tilanne on täysin ihmisoikeuslakien vastainen ja ivaa keskeisiä demokratian tasa-arvoperiaatteita.

Suomen EU - nukkehallituksella ei todellakaan ole pienintäkään huolta huomisesta, eikä omasta kansakunnasta.

Jos kansakunnasta, saatikka kansantaloudesta haluttaisiin huolehtia, pitäisi muistaa, että kaikki elvytysraha pitäisi nyt todellakin suunnata sinne, missä se menee kulutukseen, elikkä köyhyysongelman poistoon.

Samalla pitäisi elvyttää kotimarkkinat, että saataisiin pyörät pyörimään. Tämä on EU:ssa täysi mahdotonta !

Ilman markkaa olemme nyt mieron tiellä, ja hallituksella ei ole edes minkäänlaista käsitystä tilanteen vakavuudesta : KULUTTAKAA ENEMMÄN VELKARAHALLA !

Suomen hallitus ottaa lisää miljardivelkoja ja vaatii kansakuntaa kuluttamaan velkarahalla, samalla kun se se näännyttää Suomen kansan nälkään !

Kansan kurjistaminen jatkuu: Demokratia on menetetty ja muutosta on enää äänestämällä mahdotonta saada, koska puoluetuki menee vain eu-eduskuntapuolueille, jotka ovat liittoutuneet pönkittämään vain ylikansallisia yhtiöitä ja pörssikeinottelua !

Joudumme nyt oppimaan valtavan moraalisen rappion ja taloudellisen umpikujan kautta sen, mitä itsenäisyyden menetys on Suomelle maksanut.Itsenäisyyspuolueen eduskuntavaaliohjelmassa, samoin kuin kunnallisvaaliohjelmassa on selkeät sävelet köyhyysongelman poistoon:

8. Vallitsevan köyhyysongelman poistamiseksi on toteutettava perustulojärjestelmä, joka rohkaisee toimeliaisuuteen ja mahdollistaa riittävän toimeentulon kaikissa elämän tilanteissa. Sen piiriin kuuluisivat esim. pienituloiset eläkeläiset, nykyisin työttömyystuen ja erilaisten sosiaalitukien varassa elävät sekä opiskelijat ja prekaarit eli pätkätyöläiset. Perustulojärjestelmä vähentäisi nykyisin suurta valtion ja kuntien sosiaalihenkilöstön tarvetta ja toisi näin säästöjä julkisiin menoihin.


Ihmisarvo ja perustulo

Mikä on köyhän ihmisarvo?

Sosiaaliturvan hakeminen on toisinaan kuin oikeudenkäyntiin valmistautumista. Syytettynä on köyhä, tuomarina sosiaalitoimi, kela, kirkon diakonia tai jokin muu toimija. Puolustusasianajajaa ei ole, sillä köyhän on itse puolustettava itseään, todistettava syyttömyytensä. Todistettava se, että hän on ihan oikeasti köyhä. Hänen toimeentulonsa on keskeytynyt tai se ei ole riittävä edes asumiseen ja syömiseen.Sanonta ”pieninä palasina on köyhän leipä maailmalla” pitää paikkansa myös tämän päivän sosiaalietuuksien turvaviidakossa. Valitettavan usein avun hakijalta huomaamatta odotetaan, että hän tuntee lain kiemurat sekä tietää säädökset ja normit.
Todellisuudessa moni ei ymmärrä edes, mitä toimeentulotukipäätöksessä lukee. Kelan, työvoimatoimiston tai työttömyyskassojen kaavakkeet ja kirjeet eivät ole yhtään sen helppolukuisempia tai ymmärrettävämpiä. Ei siis ole mikään ihme, että tukien varassa elävä saattaa joskus hermostua ja menettää malttinsa. Vähemmästäkin tuntee ihmisarvoaan poljettavan.

Moni työtön ottaisi mielellään vastaan pienenkin hänelle tarjotun työn. Kuulostaa hyvältä, mutta nykyisen järjestelmän mukaan hän saakin rangaistuksen aktiivisuudestaan ja joutuu jälleen työn päätyttyä odottamaan työttömyyspäivärahaansa. Tätähän me kutsumme kannustinloukuksi. Työn tekeminen, jonka pitäisi olla jokaisen oikeus, onkin kääntynyt työtöntä vastaan ja vaikeuttaa hänen toimeentuloaan.

Ihmisen kokemus ihmisarvonsa säilymisestä pitää hänet pystyssä tai kaataa hänet. Mitä useammasta paikasta hän joutuu apua hakemaan ja mitä useammin ja enemmän hän joutuu selittämään ja perustelemaan tilannettaan, sitä helpommin itsetunto murenee ja kokemus omasta arvosta heikkenee. Mitä enemmän hänet otetaan tasavertaisena muiden kanssa, sitä toimintakykyisempänä hän pysyy. Ihmisarvo on toisaalta oma kokemus omasta arvosta ja toisaalta muiden, sanoin ja teoin osoittama arvostus.

Ihmisarvon näkökulmasta perustulo antaa mahdollisuuden tasavertaisuuteen. Merkittävintä kuitenkin olisi, että jatkuva köyhyyden todistaminen, selittäminen ja perusteleminen – monen kokema kerjääminen - loppuisi. Varmuus säännöllisestä toimeentulosta vapauttaisi energiaa etsiä ja tehdä lyhytaikaisiakin töitä ja näin antaisi ihmiselle mahdollisuuden edes osittain ansaita työllään oma toimeentulonsa.
Mikä on köyhän ihmisarvo?

http://www.koyhyyskirjoitukset.org/alustuksia/myllari_katariina-15102008.doc


" Köyhyydestä on muistutettava. Presidentti Tarja Halonen kehottaa Asem-kokouksessa muita maita kiinnittämään huomiota globalisaation sosiaalisiin puoliin sekä köyhyyden vähentämiseen. Juhlapuheissa saa luvata, pyytää tai esittää mitä tahansa. Todellisuus ei niitä kuuntele, eivätkä ne muuta mitään. Eivät ole ainakaan vielä tähän vuoteen, tähän päivään 10.9.2006 mennessä muuttaneet. Kurjet huutavat. Ne lentävät kaupungin yli idästä kahteen osaan jakautuneena, pohjoisen ja etelän puolelta. Maailmassa tehdään paljon itsemurhia, niihin kuolee enemmän ihmisiä kuin menehtyy sodissa. Tänä kansainvälisenä itsemurhien ehkäisypäivänä kurjet lähtevät suurissa vetovoimaisissa parvissa länteen. Vaisto kutsuu ne kohti lämmintä ja ruokaisampaa. Hullunkurista, en pääse enkä osaa suunnistaa kurkien perään. Mutta samaan aikaan tänne saapuu lentokoneittain maahanmuuttajia, jotka luottavat suomalaiseen talouteen ja hyvinvointiyhteiskuntaan. Milloin muualla maailmassa huomataan, että täällä suon ja kuokan maassa on jälleenrakennettu myös kurjuutta? Että täällä ei olekaan niin kaunista ja turvattua kuin 38 valtion valtiovieraat saavat Helsingin kokouksissa nauttia? He ovat sulkeneet pääkaupungin kadut, keränneet mielenosoittajia ja poliiseja. Suomalaiset työttömät, pieneläkeläiset, yksinhuoltajat, irtisanotut, saneerauseläkeläiset katsovat televisiosta silmät ummessa, kaikessa rauhassa. Minutkin on opetettu pitämään suuni supussa. Valtiovieraat ja valtion johto saavat nauttia illallista.

Voivatko he tietää, miltä tuntuu kulkea kansaneläkelaitoksen, sosiaalitoimiston, mielenterveystoimiston ovista? Eivät he tiedä eivätkä ota osaa suruun. Liikun kirpputorilta ostetussa I HEAR VOICES –paidassa, samanlaisessa, joita myydään Helsingissä ja internetissä. Silmäni ovat turvoksissa, kurkku tukossa, selkä poikki, sydän välissä vähissä ja mieli liki maata kuin sumu. Keuhkoista nousee paksua vihreää limaa. Sieluun tarttuneen väriä en näe. Sinne ei syksyn valo taitu, valaise paksujen peitteiden läpi. Valo kulkee suoraan niin kuin rikkaat ja hyvinvoivat ja onnekkaat. Ehkä tämä päivä on vain sitä tavallista, kipeää tapaa, jolla elämä hyvinä ja huonoina aikoina kohtelee. Elämän tyyli ei muutu. Syrjäytyneen pitää yskiä omat yskänsä.

Mitä teen tämän kuun eläkkeensaajanhoitotuella? Jos se etuus, jonka tarkoitus on tukea minua kotona asumisessa, suurissa lääkekuluissa, liikkumisrajoituksissa, pyyhkii huomenna tuolini, pöytäni, pesee lieteni ja lattiani, hinkkaa vessanpyttyni, niin siitä ei jää sydänlääkkeeseen, astmalääkkeeseen, ikkunanpesuun, asioimiseen. Pitääkö jättää koti rempallensa? Olen laskenut allapäin, miten paljon olen kuluttanut muiden rahaa: 11 euroa lisää asumistukea, en enää muista, miten monta euroa hoitotukea. Ja sitten kaikki muu veronmaksajien rahoilla tehty: lääkärin vastaanotot terveyskeskuksessa, leikkaus keskussairaalassa… En ilkeä sanoa, mitä sosiaalitoimistossa. Olen totisesti vienyt paljon. Kurjet lähtevät ja pilvet tulevat..... "
Koko kirjoitus : NÄIN MONTA EUROA /

http://www.koyhyyskirjoitukset.org/tekstit/palkittu_a.html


KOKO KESKUSTELU :
http://www.ksml.fi/mielipide/keskustelu/sata-komitea-kyykytt%C3%A4%C3%A4-k%C3%B6yhimm%C3%A4t-ikuiseen-k%C3%B6yhyysloukkuun/347047http://www.ksml.fi/mielipide/keskustelu/mot-miksi-ihmeess%C3%A4-meill%C3%A4-k%C3%B6yhi%C3%A4-kyykytet%C3%A4%C3%A4n/350356

keskiviikko 28. tammikuuta 2009

KENEN EHDOILLA ELVYTETÄÄN - MITÄ ?

On täysin uskomatonta, että kaupunginvaltuustossa istuu vielä ihmisiä, joille ilmastomuutos ei sano yhtikäs mitään - yhtä vähän kuin metaanin vaarallisuus ?

http://fi.wikipedia.org/wiki/Metaaniklatraatti :

Vapautuminen

" Metaaniklatraatti voi vapauttaa metaania ilmakehään muun muassa merenpinnan nousemisen tai lämpötilan nousun myötä. Jo parin asteen lämpötilan nousu metaaniklatraattien ympäristössä riittää niiden purkautumiseen meristä.[2] UNEP:n mukaan metaaniklatraattien arvioidaan olevan metaanipäästölähde tulevaisuudessa. Metaanin lämpötilaa kohottava vaikutus on 25-kertainen hiilidioksidiin verrattuna.

Venäläisten tutkijoiden mukaan Siperiassa on havaittu 22.9.2008 laajoja metaanipäästöjä merenpohjan metaanihydraateista. Ruotsalaisen Örjan Gustafssonin mukaan Tukholman yliopistosta aluksessa havaittiin 22.9.2008 laaja-alainen voimakas metaanipurkaus. Havainnot tehtiin Itä-Siperian merellä ja Laptov merellä. Metaanin vapautuminen ilmakehään mitattiin kaikuluotaimella ja seismisellä mittarilla. Havaintojen mukaan veden liuenneen metaanin pitoisuus oli kohonnut paikoittain 100-kertaiseksi tausta-arvoihin verrattuna. Kölnin yliopiston geologin Dr Lorenz Schwarkin mukaan metaanipurkauksia on tutkittu tarkasti monissa paikoissa maailmassa, muun muassa metaanipurkauksia on kuvattu Vancouverin luona Kanadassa.

Energia

IPCC:n mukaan maailman metaaniklatraattien energiamäärä voi olla valtava. Arviot vaihtelevat 216-2880 EWh. Turvallista ja taloudellista käyttötekniikkaa ei tunneta. Metaaniklatraattien käyttöönottoon liittyy merkittäviä ympäristöongelmia, koska erotuksessa voi vapautua tahattomasti hiilidioksidia.

1 metaanimooli vapautuu jokaisesta metaaniklatraatin 5,75 vesimoolista, eli nollassa asteessa ja yhden ilmakehän paineessa yksi metaaniklatraattilitra sisältää 168 metaanikaasulitraa. Metaaniklatraatin tiheys on 0,9 g/cm3. Metaani alkaa vapautua tästä "palavasta jäästä" 18 asteen lämpötilassa.

Klatraateista vapautui hiiltä paleoseenin lämpöhuipussa PETM:issä 1,1-2,1 x 1015 kg joka vastaa kymmenesosaa nykyistä klatraattivaroista (7,5-15 x 1015 kg). Nykyinen metaaniklatraatti sisältää 2-10 kertaisesti niin paljon kaasua kuin mitä nykyisissä kaasuesiintymissä on eli 1-5 x 1015 m3 tämän hetkisten arvioiden mukaan, aikaisemmat arviot olivat korkeampia. Tämä vastaa 500-2500 gigatonnia hiiltä (GtC). Arktisella alueella lienee metaania klatraateissa 400 GtC. Yksistään Meksikonlahdella on arviolta ~1010m3 metaanikaasua."

Niinpä niin uski, jos tämä palava jää vapautuu ilmakehään metaanina; ei enää kukaan keskustele ilmastomuutoksesta : Uusi ennenaikainen jääkausi on
tosiasia !Kohottaako, Tyynelä, metaani ilmaston lämpötilaa vai laskeeko metaani ilmaston lämpötilaa? Molemmat tuskin tapahtuvat yht'aikaa?"


Erityisesti pohjoisen pallonpuoliskon merien pohjassa ja Siperian ikiroudassa on arvioitu olevan jopa 80 000 kertaa enemmän polttoaineeksi sopivaa metaanikaasua kuin kaikissa tunnetuissa maakaasuesiintymissä yhteensä. Polttoaineena metaani on sinänsä lähes saasteeton ja suhteellinen ympäristöystävällinen vaihtoehto. Väärässä paikassa metaani on silti vakava ympäristöuhka. Jos ikiroutaan ja meriin varastoituneet metaaniklatraatit sulavat ja metaani vapautuu ilmakehään, se kiihdyttää kasvihuoneilmiötä siinä määrin, että raju ilmastomuutos on väistämätön. Ilmeisesti noin 55 miljoonaa vuotta sitten tapahtui juuri tällainen ilmastonmullistus. Sen seurauksena tuhoutui huomattava osa merten eläimistöstä.

Eoseenikaudella metaanipäästön aiheuttivat todennäköisesti tektonisten laattojen liikkeet. On esitetty, että myös huolimattomien klatraattiporausten seurauksena voi syntyä maanvyörymiä merenpohjan kerrostumissa, jolloin vapautuu hallitsemattomasti suuria määriä metaania. Tästä voisi syntyä kiihtyvä noidankehä, jota on mahdotonta pysäyttää. Lämpötilan nouseminen voisi johtaa ikiroutavyöhykkeen sulamiseen ja myös niihin sitoutuneen metaanin vapautumiseen ilmakehään, mikä voimistaisi kasvihuoneilmiötä entisestään.

Synkimpien arvioiden mukaan tämä kehitys olisi hyvin nopea ja johtaisi kohtalokkaiseen ilmastonmuutokseen kaikkialla maapallolla: mm. napajäätiköt sulaisivat, ja merenpinta nousisi jopa 50 metriä nykyisestä. Ilman klatraattiporauksiakin ilmakehän metaanipitoisuus on ihmisen toimien takia yli kaksinkertaistunut alle 200 vuodessa. " http://www.illustrertvitenskap.com/polopoly.jsp?d=157&a=1382

Ilmastomuutoksen; lämpenemisen/kylmenemisen ja jääkauden yhteys on monimutkainen. Esim., jos nyt Golf-virran heikentymässä oleva koillishaara lakkaisi kokonaan tuomasta lämpöä meille pohjolaan, meille tulisi tänne ennenaikainen jääkausi. Ilman jatkuva hiilidioksiidipitoisuuden nousu yhdessä metaanin kanssa on toistaiseksi ratkaisematon yhtälö nykyisenlaisen elämän säilymisen kannalta...

Ilmastomuutoksen takaisinkytkentäilmiö ilmenee mm. metaanin lisääntymisenä, jolloin ilmastomuutos alkaa kiihdyttää itse itseään. Nykyihmiskunnalla on ratkaistavanaan maapallon kohtalo ja elämän säilyminen, - ei yhtään enempää eikä vähempää.... ?


Olemme jääkausien välissäLämpenemispuheista huolimatta tiedetään, että maapallolla eletään nyt itse asiassa jääkausiajan keskellä olevan yhden lämpökauden eli interglasiaaliajan loppupuolta.
Nykyistä lämpenemistä saattaa siis seurata viileneminen jääkautta kohti.

- Uusi jääkausi tulee aikanaan, ellei ihminen sotke tulevaisuutta, geologian ja paleontologian professori Matti Eronen Helsingin yliopistosta toteaa.

Kukaan ei tiedä tarkasti, koska seuraava jääkausi alkaa. Serbialainen tutkija Milutin Milankovic kehitti 1900-luvun alkupuolella auringonsäteilyn määrän vaihteluun perustuvan teorian, jonka avulla hän pystyi määrittelemään jääkausien syklin. Viime jääkaudet ovat tulleet ja menneet noin 100 000 vuoden välein.

Milankovicin teorian mukaiset auringonsäteilyn muutokset ennustavat hitaasti viilenevää kehitystä tulevaisuudessa ja hyvin tuntuva jäähtyminen alkaisi noin 2 000 vuoden kuluttua – ellei ihminen sekoita säätä.

Pentagon povaa pikaista Siperiaa

Hurjimman jääkausiennusteen julkaisi äskettäin Yhdysvaltain puolustushallinto Pentagon. Raportin mukaan ilmaston lämpeneminen voisi aiheuttaa Golfvirran äkillisen heikkenemisen, joka voisi pahimmissa oloissa tapahtua jopa kymmenessä vuodessa. Silloin Skandinaviaan syntyisi pysyvä takatalvi, ja Keski-Eurooppa muistuttaisi ilmastoltaan nykyistä Siperiaa.
http://www.verkkouutiset.fi/tulosta.php?id=53626


Kun ilmastomuutos on nyt siirtynyt Keski-Suomen elvytyspaketin keskiöön, voisi todellakin odottaa vastuullisilta politiikoilta, virkamiehiltä ja tulevaisuuden visiönääreiltä selkeitä yhteiskuntapoliittisia ohjelmia ja toimenpiteitä fossiilisten polttoaineiden ja liikenteen minimoimiseksi, samalla kun kansainvälisesti mietitään ongelmia pahenevan metaaniongelman ratkaisuun.
Ilmastomuutos seurauksineen koskettaa ensisijaisesti Skandinaviaa kaikkein rajuimmin....
......tilanteessa, missä Jyväskylään ollaan rakentamassa maailman suurinta ja pahiten saastuttavaa turvevoimalaa ilmastomuutoksesta yhtään välittämättä !

Koko keskustelu :
http://www.ksml.fi/mielipide/keskustelu/keski-suomi-tarvitsee-elvytyst%C3%A4/343104?pgNro=1

perjantai 23. tammikuuta 2009

IHMISKUNTA ON JO SIIRTYNYT KAPITALISMIN JÄLKIHISTORIAAN

Kirjoitus KSML:ssa 28.1.2009 :
http://www.ksml.fi/mielipide/mielipidekirjoitukset/ihmiskunta-on-jo-siirtynyt-kapitalismin-j%C3%A4lkihistoriaan/344766


Kun maapallolla käytetään nyt noin 40 prosenttia luonnonvaroja yli luonnon kantokyvyn, voisi arvioida taloudellisen kasvun olevan nyt liian suuri, aprikoi Olli Paasivirta ksml:ssa 23.1.2009.

Samalla hän puntaroi aineellisen kulutuksen kasvun ja kestävän ekologisen jalanjäljen ratkaisematonta ristiriitaa: ” Yhtälailla kun liittyminen talouskasvua ajavaan EU:hun peittosi suomalaisten luonnolle myönteisen ajattelun, yhtälailla nykyinen elvytys merkitsee jo kaatuneen kapitalismin tekohengitystä ja ekologisesti vääränlaisen tuotannon ylläpitämistä väkisin. Työllisyys ei voi olla yhteiskunnan itseisarvo, vaan sen laatu ja sisältö ovat ratkaisevia. ”

Paasivirta on harvinaisen oikeassa ! Nyt on todellakin huolehdittava siitä, että teknoelvytyksellä ei enää palata takaisin entiseen ajatteluun ! Johtopäätökseksi ympäristönsuojeluneuvos edellyttää, että Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen sijaan päätöksentekoa tukemaan perustetaan Luonnontalouden tutkimuslaitos. Sen tehtävänä on suunnata yhteiskunnan kehitystä ottamaan huomioon luonnon asettamat toimintaehdot.

Todellakin, totuus on, että koko maailman mittakaavassa teollisuusmaiden, jotka kuluttavat kolme neljännestä maailman luonnonvaroista ja resursseista pitäisi vähentää kulutustaan yhteen kymmenesosaan nykyisestä, jos aiotaan huomioida myös kehitysmaiden ja tulevien sukupolvien tarpeet. Fossiilisten polttoaineitten päästöjä pitäisi jo nykyisellään vähentää välittömästi 70–80 prosenttia!

Kommunismi hävisi. Nyt myös nykyinen teknis-taloudellinen kapitalismimme on jo hävinnyt. Olemme siirtyneet kapitalismin jälkihistoriaan: meidän on ryhdyttävä siivoamaan omat jälkemme : - öljy, maakaasu, uraani ja monet muut luonnonvarat ovat ehtymässä kiihtyvää vauhtia. Samalla maaäitimme reagoi entistä herkemmin tuhoisaan käyttäytymiseemme.

Ydinasekilpavarustelun ja muun ydinvoiman lisärakentamisen seurauksena on muistettava, että luonnolle tuhoisan ja tappavan korkea - aktiivisen ydinjätteen loppusijoitus on vielä täysin ratkaisematta kaikkialla maailmassa miljoonaksi vuodeksi !

Kestävä, luonnon kantokyvyn huomioiva talousjärjestelmä ja yhteiskunta ei voi enää perustua entiseen ajatteluun, lyhytnäköiselle politiikalle, saatikka vallitsevalle BKT:lle, - kansantalouden tilinpidolle ja sen vain materiaalisen kulutuksen huomioivalle bruttokansantuote - määritelmälle, yhtä vähän kuin tämän nykyisen kakun kerman jakamisen vain kaikkein ahneimmille ympäristöstä ja kaikkein köyhimmistä välittämättä.

Ekologinen ja sosiaalinen oikeudenmukaisuus kulkevat rinnakkain.

Edessämme on maailmanlaajuinen muutos.
Joudumme rakentamaa kokonaan uusiutuville luonnonvaroille ja paikallisuudelle perustuvan finanssi – ja talousjärjestelmän elämän pelastamiseksi tällä pallolla, muistaen että öljyriippuvuudesta luopuminen on nyt ensimmäinen ja kiireellisin askel todelliseen maailmanrauhaan !

http://www.ksml.fi/mielipide/keskustelu/taantuma-edist%C3%A4%C3%A4-ymp%C3%A4rist%C3%B6nsuojelua/341364

Suoma Mäkivirta 11.2.2009 Keskisuomalaisessa :

http://www.ksml.fi/mielipide/mielipidekirjoitukset/kuka-meist%C3%A4-on-kuluer%C3%A4-ja-kenelle/358150

Kuka meistä on kuluerä - ja kenelle?

Muinaisten laivojen kaleeriorjat olivat tärkeä tuotantoyksikkö mutta pieni kuluerä.
Mitä vanhemmaksi tulee, sitä enemmän tuntuu ilmestyvän ihmeellisiä asioita, jotka eivät vaan sovi aivoihin. Esimerkiksi ihmisen uudet nimitykset: tuotantoyksikkö ja kuluerä.

Lapsuudesta on painunut syvälle mieleen, että ihminen on Luojansa antamalla erikoisoikeudella asetettu viljelemään ja varjelemaan tätä haurasta planeettaa - ja nyt hän olisikin vain kuluerä tai tuotantoyksikkö! Mutta mihin tarkoitukseen? Vain pankkiirejako varten?
Nämä "tuotantoyksiköt" ahertavat globaalilla markkinatorilla, jossa asioita hoitavat ja niistä päättävät markkinavoimat, joilla on hallussaan rahoitusmarkkinat. Markkinoita ohjaa tuotteistamiseen erikoistunut kasinotalous.

Ja sehän osaa tuotteistaa! Se tuotteistaa myös kaiken henkisen taiteesta filosofiaan. Ja jos joku henkinen tuote ei oikein sovellu sen pirtaan, ainahan sen voi karnevalisoida ja myydä tapahtumina ja paketteina runsaiden kostukkeiden kera.

Tuottoa ja voittoa tulee, pankkiirit ja johtajat hykertelevät ja nostavat palkkoja ja optioita määriin, jotka taaskaan eivät mahdu aivoihin. Tiukoiksi arvioituja rippeitä putoilee "kuluerille" ja kaikki meneekin hyvin, kunhan vain varotaan, etteivät markkinat suutu.

Sitä on todella varottava. Se vaikuttaisi nopeasti nk. finanssitalouteen eli yhteiskuntien julkiseen talouteen. Siinä sitten hätäpäissään pitää harventaa kouluverkkoa, suurentaa kuntia, lopettaa sairaaloita, vähentää opettajia ja tehdä yliopistoista oikeita tuotantolaitoksia eli opettaa heidätkin tuotteistamaan. Mutta kansantulo, joka on liitetty "liikkuvaan pääomaan" luikertelee sen mukana pois, sinne missä pelimiehet näkevät suurimman voiton mahdollisuuden.

Mutta leipä! Sitä nämä "kuluerät" ja "tuotantoyksiköt" kuitenkin tarvitsevat. Onhan sitä maailman viljapörsseissä. Liikkuva pääoma omistaa nekin niin Yhdysvalloissa, Brasiliassa, Argentiinassa, Japanissa kuin Ranskassakin. Niistä myydään sille, joka parhaiten maksaa. Pörssejä riittää. On sähköpörssejä, öljypörssejä jne.

Elävät "tuotantoerät" ahertavat leivän tähden alituisessa epävarmuudessa, kiireessä ja ahdistuksessa ja yrittävät lisätä tehokkuutta. Nuoret ja voimakkaat ovat tietysti tehokkaimpia ja siksi suosituimpia. Ymmärrämme: Ne olivat suosituimpia jo silloin, kun kaleeriorjat soutivat isäntiensä veneitä.

Olli Paasivirta (23.1.) ja Sinikka Tyynelä (28.1.) puhuvat maailman saastumisesta, luonnon kestokyvystä, ekologisesta ja sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta. He kyllä tietävät, että Suomen valtiolla ei ole aikoihin ollut esimerkiksi viljan varmuusvarastoja ja että suomalaisten kansallisomaisuus on jo kauan sitten hupuloitu kansainvälisiin "rulettipöytiin" oikein kansanäänestyksellä ja että hallitus yhä kiivaammin pyrkii toimimaan markkinalähtöisemmän liiketoimintarakenteen mukaisesti ja että yhä useammassa vakavaraisessa työpaikassa käynnistetään tehostamis- ja kehitysohjelmat.

Vaikka Pekka Pihlman kirjoituksessaan ostovoiman määrittelystä (22.1.) sanoi, että saattaa olla aika fundeerata ihmiskunnan ja elämän toimeentuloa tällä planeetalla ja vaikka hän selvästi näkee, että hallitsematon markkinatalous on tiensä päässä, hän jättää uskoa ihmisen mahdollisuuksiin nähdä ja korjata virheensä.

Samoihin mahdollisuuksiin uskovat myös Tyynelä ja Paasivirta ja vain siksi he jaksavat muistuttaa näistä elintärkeistä asioista.

SUOMA MÄKIVIRTA Jyväskylä

Öljykriisi ja öljyn loppumiseen varautuminen ???


” Yhteiskunnan keskeisten perustarpeiden turvaamiskyky riippuu nestemäisten polttoaineiden saannista. Keskeisin ennustettava tekijä, joka rauhan aikana uhkaa Suomen taloutta on öljyntuotannon kääntyminen laskuun ja sitä edeltävät öljyn jakeluhäiriöt.

Elämme öljyhuipun aikaa, jonka jälkeen tuotantoa ei voida enää lisääntyvästä kysynnästä huolimatta nostaa. Jo nyt öljyntuotanto on laskenut usean vuoden ajan valtaosassa öljyntuottajamaita.

Öljyhuippu on kiistaton tulevaisuuden tapahtuma, ei teoria, eikä skenaario.

Öljyn väheneminen johtaa vakaviin vaikeuksiin, sillä maailman, Euroopan ja Suomen talous on erittäin öljyriippuvainen. Reilusti yli kolmannes Länsi-Euroopan maiden energiantarpeesta katetaan öljyllä (lähde: IEA, 2007). Suomessa öljyn osuus on kaikesta neljännes (lähde: Tilastokeskus, 2007). Öljyn osuus liikenteen polttoaineista on lähes 100% (IEA, tilastokeskus) Öljyn nopea korvaaminen muilla energianlähteillä on mahdotonta.

Taloutta sekä yhteiskunnan toimivuutta ja rakenteita syöttävä logistiikkavirta perustuu lähes täysin bensan, dieselin, raskaan polttoöljyn ja lentokerosiinin massiiviseen käyttöön.

Maataloudessa tilanne on sama: Syömme öljyä ja maakaasua, jota ilman nykyinen maatalous pysähtyisi hetkessä.

Toteutuessaan 2010-luvulla saatavuus- ja hintakriisi pudottaa Suomen kansantalouden sen pitkän aikavälin kasvu-uralta ja asettaa valtavan rasituksen jatkuvasti pienenevän työikäisen väestön kyvylle pitää talous hyväksyttävällä tasolla. ”

”Meillä on viiden kuukauden tuontipolttoaineiden huoltovarmuus ja se on nimenomaan sen vuoksi, että polttoaineiden tuonti meille syystä tai toisesta keskeytyisi, koska olemme hyvin riippuvaisia tuontipolttoaineesta.” - - Huoltovarmuuskeskuksen johtaja Ilkka Kananen 7.7.2008

Viiden kuukauden tuontipolttoaineiden huoltovarmuus on saivartelua, kun maailmalla liikennevetoisten tellisuusyhteiskuntien perustukset murenevat olemattomiin kovaa vauhtia !

http://www.energiastrategia.fi/energiastrategia/2008/08/suomen-huoltovarmuus-%C3%B6ljykriisiss%C3%A4.htm

Suomen johtavat poliitikot ja paikalliset viranomaiset ovat tipahtaneet kyydistä ilmastomuutoksen torjunnassa ja maailmalla tapahtuvassa öljykriisissä !

Meillä ja muualla yhteiskunnallisen kehityskeskustelun ykkös - ja ydinkysymys pitäisi olla :

- MILLÄ ÖLJY KORVATAAN ?
- MITEN ELÄMÄ JATKUU ILMAN ÖLJYÄ JA NYKYMUOTOISTA LIIKENNETTÄ ?
- MITEN ELETÄÄN ILMAN MAATALOUSLANNOTTEITA ?Vieläkö odotetaan ?
Me olemme niitä, joita olemme odottaneet
Muutos ei tule jos odotamme jotain muuta ihmistä tai jotain muuta aikaa.

Me olemme niitä, joita olemme odottaneet.
Me olemme muutos, jota etsimme

-Barack Obama

maanantai 19. tammikuuta 2009

Talouskriisi oikein oivallettuna voi olla myös mahdollisuus

" Suomen viennin arvo oli edellisen laman aikoihin 90-luvun alussa noin 17 miljardia euroa vuodessa. Päättyneenä vuonna se oli suuruusluokkaa 65 miljardia euroa.
Hyvinvointimme perustuu vientiin ja nyt sen määrä on romahtamassa globaalin talouskriisin seurauksena. Viennin suotuisan kehityksen on omalta osaltaan mahdollistanut veturiyritysten generoimina suuri joukko innovatiivisia ja osaavia pkt-sektorin alihankintayrityksiä monilla toimialoilla. Näiden koko on keskimäärin kuitenkin kovin pieni seuraamaan usein yhtä päämiestään maailmalle tai kestämään ja joustamaan suhdannevaihteluissa päämiehen tuotteiden kysynnän syystä tahi toisesta heiketessä "
- kirjoittaa Krogerus....

Tämä tuotteiden kysynnän "syystä ta toisesta heiketessä" ei ole mikään sattumanvarainen luonnonilmiö, vaan sekin riippuu globaalitaloudessa euron kurssista ! Euro kallistui kesäkuusta 2001 heinäkuuhun 2008 noin 85 prosenttia dollariin verrattuna.

Kotimarkkinatuotannon osuus kokonaistuotannosta on parissakymmenessä vuodessa todellakin romahtanut 55:stä seitsemään prosenttiin. Vientivetoisen kasvun varaan jätetty Suomi on nyt vaikeuksissa: edessä näyttäisi olevan koko metsäteollisuuden alasajo ? Tilannetta pahentaa ensisijaisesti vahva euro, joka haittaa sekä suomalaisyritysten vientiä, että heikentää kotimarkkinayritysten asemaa suhteessa tuontiin euroalueen ulkopuolelta.

Koko euroalue pönkittää nyt kaatunutta dollaria ! Voi EU ja Obama parkaa ? Dollari ei enää pelasta maailmaa eikä edes Amerikkaa, kun koko globaalitalouden keinottelumekanismi pomppii pörssissä tyhjän päällä ....

Kestävän talouden perusta on lyhykäisyydessään : " syödään mitä tienataan ", elikkä talouden on sopeuduttava luonnon ja luonnonvarojen kantokykyyn, mikä on jo moninkertaisesti ylitetty !
Elämän pelastamiseksi joudumme rakentamaan kokonaan uuden talous - ja pankkijärjestelmän ! Mikähän konsulttifirma keksisi keinot ?

http://www.ksml.fi/mielipide/keskustelu/talouskriisi-oikein-oivallettuna-voi-olla-my%C3%B6s-mahdollisuus/337641

kaikki mukaan ydinvoimamiekkariin 24.1.09

Ydinvoima- ja uraanikaivosteollisuus Euroopasta ja muualta maailmasta on rynnännyt villiin ja vapaaseen Pohjois-Suomeen käärimään voittoja ydinsähkön tuottamisella.
Fennovoima-yhtiö hakee lupaa saada rakentaa maailman suurin ydinreaktori joko Simoon tai Pyhäjoelle.

ON KYSE MEIDÄN KAIKKIEN TURVALLISUUDESTA JA OIKEUDESTA ELÄMÄÄN ILMAN YDINVOIMAA.Ilmastonmuutos ja ehtyvät luonnonvarat vaativat viisaita ja kestäviä ratkaisuja. On aika siirtyä uusiutuvaan, nykyaikaiseen energiaan, kestävään energian tuotantoon ja tehokkaaseen energian käyttöön. Lähiaikoina ratkaistaan tärkeä osa tulevaisuuttamme.Nyt on aika sanoa jyrähtävä ei voimayhtiöiden ahneudelle ja päättäjienpiittaamattomuudelle.Tule tekemään turvallista ja kestävää tulevaisuutta !

http://www.ydinverkosto.net/materiaali/ydin_a3.pdf


YDINVOIMAN PALUU?

Kaikkialla Euroopassa ydinvoimateollisuudella on käynnissä valtava julkisen kuvan kiillotus- ja lobbauskampanja. Ihmiset halutaan saada uskomaan, että ydinvoima on vastaus ilmasto- ja energiahaasteisiin.
Olemassa olevien ydinvoimaloiden laajentamiseen ja niiden toiminta-ajan pidentämiseen suhtaudutaan nyt suopeammin kuin aiemmin. Uusia voimaloita rakennetaan tai ainakin harkitaan vakavasti vuosien tauon jälkeen muun muassa Suomessa, Ranskassa ja Iso-Britanniassa. Vaikka useat EU-maat ja niiden kansalaiset vastustavat ydinvoimaa, velvoittaa Euratom-sopimus kaikkia EU-maita edistämään sen käyttöä.

20 vuotta sitten...Muista Tshernobylin onnettomuus vuonna 1986.

20 vuotta sitten Tshernobylin ydinvoimalan reaktori 4 räjähti. Noin 135 000 km2 eli Kreikan kokoinen alue saastui pahoin radioaktiivisesta cesium-137:stä. Tällä alueella asuu yhä 5,5 miljoonaa ihmistä. Ukrainan hallitus kertoi maaliskuussa 2002, että 84 % säteilylle altistuneesta kolmesta miljoonasta ihmisestä on sairastunut. Vuonna 2000 kilpirauhassyöpään sairastuneiden aikuisten määrä Valko-Venäjän Gomelin alueella oli 428% suurempi kuin vuonna 1986.

http://www.maanystavat.fi/atomivoimaako/

http://www.ksml.fi/mielipide/keskustelu/kaikki-mukaan-ydinvoimamiekkariin-24109/337179
SUMMA SUMMARUM :
3 uutta ydinvoimalaa

Elinkeinoelämän keskusliiton mukaan ydinvoimalan rakentamislupa pitäisi myöntää kaikille kolmelle hakijalle.
Neljä miljardia maksavan ydinvoimalan rakentaminen on pitkä hanke. Jos tämän hallituskauden aikana annetaan luvat, vuoteen 2020 mennessä kaikki voimalat eivät ehdi valmistua.

Hallitus pahentaa ympäristöongelmaa

Luonnonsuojelijoiden mielestä hallitus ei ota tosissaan ilmastouhkaa. Ydinvoiman lisätarve perustuu paisuteltuihin sähkön kulutusarvioihin.
Greenpeacen mukaan hallitus vain pahentaa ympäristöongelmia tukemalla ydinvoimaa, turvetta ja palmuöljyä. Hallitus ei panosta riittävästi päästöjen vähentämiseen ja ilmastomuutoksen torjumiseen.
– Ydinsähkön tuottaminen vientiin on hallitukselle tärkeämpää kuin uusiutuvan energian tuottaminen ja energiakäytön tehostaminen, Greenpeacen energiakampanjoitsija Lauri Myllyvirta näkee.

Myllyvirran mielestä hallitus on lähtenyt oletuksesta, etteivät muut maat tule ilmastotalkoisiin mukaan. Päästöjä vähennetään 20 prosenttia vuoteen 2020 mennessä, vaikka Suomen kaltainen teollisuusmaa tarvitsisi vähintään 30 prosentin vähennyksiä.
Maailman luonnonsäätiö WWF katsoo, että jos energiakäyttöä tehostettaisiin kuten pitää, uusiutuvan energian osuus voitaisiin nostaa yli 40 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä.

http://www.taloussanomat.fi/energia/2008/11/06/yksi-lisaydinvoimala-ei-riita-teollisuudelle/200828920/12


http://www.ksml.fi/mielipide/keskustelu/ydinvoiman-vastainen-mielenosoitus-oulussa/350235

#3 Lainaa viestiä Re: Ydinvoiman vastainen mielenosoitus Oulussa
Kuudes ydinvoimala sijoitettava Helsinkiin

"
Sijoituspaikan edut: nykyiset, kauas isoista kaupungeista rakennetut ydinvoimalat tuhlaavat suurimman osan tuottamastaan energiasta (melkein 2/3) hukkalämpönä meren lämmittämiseen. Kuudetta ydinvoimalaa on ehdotettu sijoitettavaksi muun muassa Loviisaan. Kaukolämmön johtaminen sieltä pääkaupunkiseudulle asti vaatisi kuitenkin melkein kuusikymmentäkilometriä pitkän tunnelin rakentamisen. Sen sijaan jos ydinvoimala olisi musiikkitalon paikalla, sen tuottama lauhdelämpö voitaisiin suoraan syöttää Helsingin alla kulkeviin kaukolämpötunneleihin, ilman kalliita ylimääräisiä investointeja.

Myös uraanimalmin louhinta pitäisi tehdä paikallisesti, energiaomavaraisuutemme
ja -turvallisuutemme parantamiseksi. Helsingin metrotunneleita louhittaessa on löydetty uraanipitoisia kivilajeja. Tässä olisi mahdollisuus huomattavaan synergiaan: Uraania etsittäessä metroverkko laajenisi ihan itsestään joka suuntaan.

Vielä pari sanaa voimalan tyypistä ja arkkitehtuurista:
Mielestäni reaktorin tyypiksi pitäisi valita uusinta tekniikkaa edustava, Etelä-Afrikkalaisten kehittämä niin sanottu kuulakeko-tyyppinen reaktori
(Pebble bed reactor). Koska kyseisen reaktorityypin tuottamaa tehoa voidaan
säätää, eikä sitä siis tarvitse ajaa yötäpäivää "nupit kaakossa" niinkuin
nykyisiä laitoksia, niin säätövoimallekin olisi tarvetta vähemmän.

Arkkitehtuurinsa puolesta viereiset Eduskuntatalon lisärakennus sekä
Helsingin Sanomien pääkonttori tarjovat oivan esikuvan lasiseinillään,
mikä hyvin kuvastaa maamme arvoja erittäin vähän korruptoituneena maana.

Joten: reaktoria ei pitäisi missään nimessä piilottaa minkään
betonirumiluksen sisään, vaan ydinvoimalassa pitäisi olla lasiseinät.
Tällöin esimerkiksi Eduskuntatalon portailta tai Mannerheimintien
rampilta voisi suoraan ihastella kuinka sutjakasti grafiittikuulat
soljuvat reaktorin läpi, ikäänkuin lottopallot lauantai-iltana televisiossa.

Tällä ennakkoluulottomalla ratkaisulla pääkaupunkimme ja koko maamme
osoittaisi jälleen kerran olevansa teknisen kehityksen huipulla,
ja voimalaa tultaisiin varmasti ihastelemaan kauempaakin maailmalta."
Kiitos Antti !
Ehdotuksesi on linjassa Suomen hallituksen muidenkin energialinjausten kanssa:

Itämerihän on jo maailman radioaktiivisin meri; ei pieni lisäys enää edes tunnu radioaktiivisuuden määrässä ! :

http://www.youtube.com/watch?v=2AihylP4J3A


Fennovoima sanoo voivansa yhä tilata tulevan ydinvoimalansa myös ranskalaiselta Arevalta. Yhtiön mukaan Arevan Olkiluoto-ongelmat eivät ole este ranskalaislaitteiston ostamiselle. Voimalayhtiö Fennovoima jätti 14.1.2009 valtioneuvostolle periaatepäätöshakemuksen uuden, sähköteholtaan 1500–2500 megawatin ydinvoimalan rakentamisesta.
Sijoituspaikoiksi ovat tarjolla Ruotsinpyhtään Gäddbergsö, Pyhäjoen Hanhikivi ja Simon Karsikko.

Ydinjätteen loppusijoituspaikkaa Fennovoimalla ei vielä ole. Yhtiö laskee, että sitä tarvitaan vasta vuodesta 2050 alkaen.
Fennovoima uskaltaa siis ostaa Arevan ydinreaktorin, vaikka saksalainen Siemens lähti jo yhtiöstä, johtuen rakenteilla olevan maailman suurimman Olkiluoto-pilot-ihmeen reaktrorin rakentamisvaikeuksista ja hinnan karkaamisesta horisonttiin. Samalla tavalla rauhanomaisen ydinvoiman muutkin lauhdevesiin ja ilmakehään tuprutettavat päästöt ovat hävinneet tiedotusvälineiltä horisonttiin; niistä ei hiiskahdeta, vaikka Suomeen ollaan suunnittelemassa kolmea, jopa viittä lisäydinvoimalaa, samalla kun maassa aletaan myös uraaninlouhinta !

Vihreän Liikkeen keskeinen teema oli aikoinaan ydinvoiman vastustaminen ! Mutta Kuinkas kävi ? Vihreä Liitto marssi ensimmäisenä EU:hun ja nyt ulkomaalaiset yhtiö yrittävät nurkanvaltausta ja ydinvoiman ulkoistamista Suomeen ! Suomen EU-seikkailun ja sitä seuraavan talouskatastrofin jälkeen Suomi on sitten kyykytettykin EU:n ydinjätehautausmaaksi, jonne rahdataan jäte koko Euroopasta ?

Korkea-aktiivisen ydinjätteen loppusijoitus on täysin ratkaisematta miljoonaksi vuodeksi kaikkialla maailmassa !


YDINVOIMAPÄÄTÖKSET KEVÄÄLLÄ 2010

Elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen (kesk.) toivoo, että päätökset uudesta ydinvoimalasta voitaisiin tehdä hyvissä ajoin ennen vuoden 2011 eduskuntavaaleja.Tavoitteena on, että hallitus antaisi esityksensä ensi vuoden keväällä ja myös eduskunnan päätös saataisiin tuolloin.
Toivottavaa olisi, että mahdollinen kolmaskin hakemus jätettäisiin ripeässä aikataulussa, Pekkarinen sanoi STT:lle.


Pekkarinen piti hyvin epätodennäköisenä, että kaikki kolme hanketta hyväksyttäisiin. Muutoin hän ei halunnut ottaa määriin kantaa.

tiistai 6. tammikuuta 2009

YELLOWSTONESSA JYTISEE

Yellowstonen kansallispuiston alueella Yhdysvalloissa on mitattu satoja pieniä maanjäristyksiä, joiden pelätään enteilevän suurempaa maanjäristystä tai jopa tulivuorenpurkausta.
Tutkijat ja pelastusviranomaiset seuraavat tarkasti Yellowstonen tapahtumia, koska Yellowstonen alla muhii valtava ja edelleen aktiivinen tulivuori, jonka täysimittaisen purkautumisen on ajateltu johtavan uuteen jääkauteen ja miljoonien ihmisten kuolemaan.
Yellowstonen kattilalaakson pohja on noussut viimeisen kolmen vuoden aikana enemmän kuin koskaan sinä aikana, kun mittaukset vuonna 1923 aloitettiin, mikä viittaa paineen kerääntymiseen.
Tutkijoiden mukaan mikään ei viittaa tulivuoren räjähdykseen, mutta suuremman mittaluokan järistykset voivat olla mahdollisia.
http://www.hs.fi/ulkomaat/artikkeli/Jytisev%C3%A4ss%C3%A4+Yellowstonessa+pel%C3%A4t%C3%A4%C3%A4n+tulivuorenpurkausta/1135242535469

Maaäiti on valmistautumassa suuriin muutoksiin: ilmastomuutoksen ja eliölajien joukkosukupuuttojen seurauksena myös ihminen muuttuu ja on muuttumassa. Meidän on pakko kehittää tiedostamistapojamme ja herätä rajoittuneen tietoisuuden vankiloista täyteen tietoisuuteen.

Mikä on elämän tarkoitus ? Mikä on tehtävämme ja paikkamme tällä elämän ja kuoleman planeetalla, upealla kotitelluksellamme, jonka pinnalla tallustelemme vain silmänräpäyksen ?

Maaäiti tärisee, se odottaa vastausta, yhtä paljon kuin nykyihmiskunta, joka haparoiden aprikoi olemassaoloaan ja Jumaliaan.....

... sillä se mikä tapahtuu maalle, tapahtuu ihmiselle....

Koko Luomakunta odottaa Vapahtajaa, joka vapauttaa ihmiskunnan väärästä tiedosta ja tekniikasta sekä niiden rahalla mitattavista epäjumalista....


Mikä saa käärmeen paratiisiin tai kissan kyyhkyslakkaan ? Ihmiskunnan ja yksilön tietoisuuden kehitys on kulkenut tämän polaarisuuden kautta; - hyvän ja pahan taisteluna läpi historian. Ihmisen selkärangassa kulkee positiivisen ja negatiivisen energian varaus, samoin kuin maapallon navoissa kertaantuu magnetismin peruslait. Elämä on energiaa, magnetismia, sähköä ja värähtelyä.Mikä on tämän kaiken järjestys ja logiikka ? Onko elämä jakamaton ykseys : ” niin ylhäällä, kuin alhaalla ”

Maapallo ympärillämme on mielen heijastus, peilikuva. Aine on harhaa, niin kuin intialaiset väittävät. Mitä on aineen takana ? Mikä tekee aineesta elävän ? Mikä on sielu ? Onko sielu todellinen voima ja jos on, miten sitä voi käyttää mielen voimana ja todellisuuden luojana ?Kun kuolen, maailma kuolee mukanani ? Mitä jää ? Vain hitunen tuhkaa ja tomua ?- Vain hitunen tuhkaa ja tomua vai ikuisuuden tähtipölyä ?

Läntinen historia on valkoisen miehen historiaa. Valkoisen miehen maailma perustuu voimankäytölle, vahvemman oikeudelle : hampaisiin asti aseistumiselle ja rahan vallalle. Valkoisen miehen valta on materian valtaa hengen yli. Valkoinen mies hallitsee ostamalla ja omistamalla. Valkoisen miehen jumala on raha. Hyvä ihminen on rikas ihminen : ihmisen arvo mitataan rahalla, tehokkuudella ja ahneudella.Mitä ahneempi sitä rikkaampi ja sitä parempi: Raha luo valtaa! Raha on valtaa !

Näin maailma on alistettu ja ihmiskunta orjuutettu väärän jumalan palvontaan ! Rahan valta on nyt murtunut. Maailman pankkijärjestelmä on romahtanut. Rahalla ei enää ole katetta kun puuttuu keskinäinen luottamus.
Vihdoinkin !
Tämä on uusi tilaisuus, käännekohta luoda koko maailma uudeksi.

Jotta ymmärtäisimme syvempää maailmankatsomusta, meidän pitää ymmärtää miten luonto toimii.Mitkä voimat toimivat luonnonlakeina tai luonnonlakeja ohjaavina voimina.

Kuvitellaanpa, että meillä on rajoittamaton tietoisuus ilman aikaa, paikkaa tai tilaa, että käytössämme olisi maailman mahtavin voima. Tämä täydellisyyden ja ehtymättömän vaurauden ja rikkauden voima ei erottele, ei tuomitse, ei hävitä; se luo omasta täydellisyydestään runsautta ja hyvinvointia koko maailmaan. Tämä voima on pallon muotoinen, koska se on oikeudenmukainen ja sen keskus on yhtä kaukana pallon kehän jokaisesta pisteestä.

Me olemme maadoitettu maapallon magneettiseen ytimeen. Me tunnemme sen sykkeen. Se on sydämen syke. Se on maaäidin syke. Niin kuin on uloshengitys, niin on sisäänhengitys. Me olemme maaäidin lapsia ja me autamme maaäitiä synnytystuskissa, niin kuin maaäiti auttaa nyt meitä.


Uuden kulttuurikauden maaäidin lapset luovat rauhan aikakauden, lopettavat sodat ja jakavat maaäidin vaurauden ja ehtymättömän rikkauden kaikille kansakunnille oikeudenmukaisesti ilman riistoa, alistamista tai tappamista. Sillä rakkaus on jakamista ja sielu on kuolematon.


Me olemme syntyneet tähtipölystä ja täydellisyydestä – me olemme yhden ainoan jumalan silmäterä.

http://www.ksml.fi/mielipide/keskustelu/yellowstonessa-jytisee/326234

Mistä apu valtatyhjiöön ?

Ilmastomuutos-keskustelu alkoi jo 1970-luvulla, mutta vasta viime vuosina se on todella noussut otsikoihin, edelleenkin vain puheen tasolla, teot puuttuvat. Päästökauppakin on vain silmänlumetta, koska vapaan markkinatalouden aikana suursaastuttajat siirtyvät kehitysmaihin rajoituksia kiertämään !
Kunpa ongelma olisikin niin yksinkertainen : pelkkä ilmastomuutos – liikaa hiilidioksidia ! ?

On muistettava samanaikaisesti nykyinen peruuttamaton muutos koko maapallolla:

Nykyihmiskunta on kuin dinosaurus, joka tuhoaa kaiken mennessään:
- Öljysuonet pumpataan kiihtyvää vauhtia tyhjiksi ja yritetään täyttää vedellä, samalla kun eletään öljyntuotantohuippua ja tiedetään varmasti, että öljy alkaa loppua.
- Maakaasua tuotetaan ja etsitään pumpaten jo merien pohjasta samalla kun jo lasketaan maakaasunkin tuotantohuippua, nimittäin sekin alkaa loppua !
Samaan aikaan metaani lisääntyy ikiroudan sulaessa Siperiassa ja napajäätiköiden kadotessa yhä nopeampaan tahtiin. Jos metaanin talteenottoa ei osata hyödyntää tai edes yritetä estää, muodostuu metaanista hiilidioksidiakin suurempi uhka elämä säilymiselle.

Pelkästään uraanin, kivihiilen, öljyn ja kaasun pumppaus, sekä niihin liittyvä infrastruktuuri on niin massiivista kaivostoimintaa, että jo se aiheuttaa mannerlaattojen liikkumista ja epävakautta maan kuoressa, sekä täysin ennakoimattomia seurauksia maapallon ytimessä.
Maanalaisten ydinkokeitten seurauksena saatamme aiheuttaa resonanssin jonka seurauksena maapallo murskautuu asteroideiksi ! Korkea-aktiivisen ydinjätteen loppusijoitus on myös täysin ratkaisematta miljoonaksi vuodeksi ! Tuskin nykysukupolvi edes yrittää ratkaista sitä, koska talouskasvu ei saa pysähtyä ! On kulutettava enempi vaatii Pääministeri.

Maapallon, ihmisen toimillaan aiheuttaman ennakoimattoman käyttäytymisen seurauksena maanjäristykset tulevat yleistymään kaikkialla maapallolla, myös meillä !
Halleluja !

Samaan aikaan nykyinen tiede on pirstonut tiedon sirpaleiksi : Yliopistomme tuottavat sirpaletutkijoita ja dinosaurus – taloustieteilijöitä, jotka eivät ymmärrä luonnon toimintaperiaatteista hölkäsen pölkästä, koska maaäiti on raiskattu pelkäksi kuolleeksi luonnonvarareserviksi.

Ilomastomuutos on siis vihdoinkin noussut uutisotsikoihin, mutta se on vain kuin hyttysen ininää siihen haasteeseen, jota se peilaa :
Massiivisen öljynporauksen seurauksena varsinkin lähi-idässä on ennakoitavissa ja odotettavissa enenevässä määrin mannerlaattojen liikkeitä, tsunameja, maanjäristyksiä ja tulivuorenpurkauksia. Kun samalla maapallon lämpötila kohoaa ja merenpinnat nousevat kaikkialla, muodostuu tulevaisuus yhä epävarmemmaksi. Ilmastomuutoksen takaisinkytkentäilmiö pahentaa tilannetta ja kiihdyttää uuden jääkauden syntymistä.

Tieto on valtaa, mutta se lisää tuskaa : eräs varsin puimaton ilmastomuutoksen aiheuttaja on myös näkökanta, että näin nopean ja rajun muutoksen syy saattaakin olla maapallon ytimen lämpiäminen ja aktivoituminen täysin ennustamattomasti……

Nykyinen poliittinen valtatyhjiö on kuin kuilu, johon meidät yritetään upottaa !
Missä viipyy pelastajat ?

Tieto on valtaa, mutta se luo myös tuskaa silloin kun ei ole kykyä käsitellä tiedon tulvaa. Tieto, varsinkin pirstaletieto on saastetta. Ihminen ilman maailmankatsomusta on ihminen ilman identiteettiä : ihminen luo sitä mitä hän ajatelee !

Todellisuus on mielen heijastus - mielen pelikuva !

- Miten niin ?

- ONKO MEIDÄN OHJELMOITAVA AIVOMME UUDELLEEN ?

- Matti Bergström on aivotutkija. 80- luvulla, kun hän toi julkisuuteen arvo-invalidikäsitteen ja kritisoi koululaitosta pelkästä älyllisyyden kehittämisestä ja käyttämämme sekä tuottamamme tiedon arvottomuudesta, kiinnostuin Matin ajatuksista. Peilasihan Matti koko nykyisen koululaitoksemme positivistisen kasvatuksen maailmakatsomuksellista kritiikkiä.

Matti perustelee tutkimuksiinsa viitaten, että yksilön psyyke on osittain itsenäinen tekijä, jota yksilö ei kaikin osin itse hallitse. Kaiken lisäksi psyyke on itsenäistä energiaa. Samalla tavalla hänen mukaansa toimii globaalinen psyyke : ”Ihmiskunta ei kaikilta osin hallitse tai pysty ohjaamaan psyykkistä kapasiteettiaan, joka pystyy operoimaan itsenäisesti tai ainakin osittain meistä riippumattomasti !"

Huh, onpa melkoinen heitto arvostetulta tutkijalta ?

Tämä pelottava ja jossain määrin paradoksaalinen väite ja tosiasia haastaa meidät oppimaan paremmin tuntemaan niitä osatekijöitä, joista yksilöllinen ja globaali psyykkinen kapasiteettimme koostuu, vaatii Matti. Itse kysyisin heti, että onko yksilöllisellä ja globaalisella psyykellä ja sen energialla tosiasiallinen yhteys maapallon tietoisuuteen, niihin salaperäisiin ja salattuihin luonnon yliaistillisiin voimiin, joista nykyinen, kokeellinen luonnontiede käsittää vain näkyvän todellisuuden ja yrittää sitä kautta analysoida ja kehittää tosina pitämiämme luonnontieteellisiä faktoja – ilman arvoja ?

Ihminenhän on kehittänyt tieteen, oppiakseen tuntemaan itseään ja ympäristöään ja hallitakseen sitä. Nyt olemme tilanteessa, missä mitkään entiset opit eivät enää auta, eikä lyhytnäköinen ahneus ja kuluttaminen meitä pelasta ! Puuttuuko meiltä arvot; kohtuus, oikeudenmukaisuus, empatia, totuus ... jne ?

Nykyisen poisitivisten, "mitattavan tieteen" peli on siis menetetty. Monet tiedemiehet sen jo tunnustavatkin, varsinkin ekologit, että Ihmiskunnan peli on jo pelattu !

Mutta onko sittenkään ? Onko sittenkin vielä olemassa salattu totuus tai jokin käsittämätön täydellisyyden voima jossakin yliaistillisessa piilossa, mikä saattaisi auttaa meitä muuttamaan väistämättömältä näyttävän ja yhäkin pahenevan humanitaarisen ja ekologisen täysromahduksen ?

Pystyisikö ihminen sittenkin hallitsemaan ja tyynnyttämän luonnonvoimia ja palauttamaan rauhan ja sovun maan päälle ?

Laotse väittää, samoin kuin muittenkin suurten uskontojen eettiset ja moraaliset esoteeriset opit, että kun ihmisyhteiskunnassa vallitsee oikeus ja rauha, tuulen ja veden luonnonvoimat liikkuvat myös sopusointuisesti: Siten ihmiset vaikuttavat luonnonvoimiin ja luonnonvoimat ihmisiin.

Myös Matti Bergström väittää aivofysiologiaan perustuen, että uskontojen opit ihmisissä vaikuttavista ” hyvistä ja pahoista voimista ” ja pahan voittamisen välttämättömyydestä ovat tosia.
Niipä niin, paradoksaalista on, että ihminen ei voi muutta maailmaa, ainoastaan itsensä ohjelmoimalla miljoonat itsenäiset aivosolunsa luomaan kestävää kehitystä, rauhaa, rakkautta ja oikeudenmukaisuutta tälle iki-ihanalle kotiplaneetallemme ....


Kun tieto loppuu, tilalle astuu usko. Se on jo syvää henkisyyttä ja valtava psyykkinen voima, joka siirtää vuoria !
Ps. ... ja ne, joidenka jumala ei soisi tuhoutuvan, ne hän varustaa rakkaudella.....Puhe Suurelle Valkoiselle Päällikölle

Vuonna 1854 Washingtonin Suuri Valkoinen Päällikkö teki tarjouksen intiaaneille ostaakseen heidän maansa ja lupasi antaa heille reservaatin sen sijaan. Intiaanipäällikkö Seatlen vastausta tähän tarjoukseen pidetään kauneinpana ja syvällisimpänä luonnon ja omaperäisen kulttuurin puolesta pidettynä puheena, mitä tunnetaan.


Intiaanipäällikkö Seatlen vastaus Suurelle Valkoiselle Päällikölle 1854


Washingtonin Suuri Päällikkö lähettää meille sanan, että haluaa ostaa meidän maamme. Suuri Päällikkö lähettää meille myös ystävyyden sanoja ja vakuuttaa hyvää tahtoaan meille. Se on hänelle kunniaksi, sillä me tiedämme, että hän tuskin tarvitsee miedän ystävyyttämme. Mutta me harkitsemme hänen tarjoustaan. Sillä me tiedämme, että valkoinen mies voi tulla aseiden kanssa ja ottaa maamme ellemme myy. Kuinka kukaan voi ostaa tai myydä taivasta yläpuolellamme tai maan lämpöä? Koko ajatus on meille outo. Ellemme omista ilman raikkautta tai veden kimallusta, kuinka kukaan voi ne ostaa? Jokainen pala tätä maata on pyhä minun kansalleni. Jokainen kiiltävä männynneulanen, jokainen rannan hiekanjyvä, usva hämärtyvässä metsässä, jokainen auko ja jokainen pörräävä hyönteinen on pyhä kansan muistoissa ja kokemuksissa. Puissa virtaava mahla kuljettaa mukanaa punaisen miehen muistoja. Siirtyessään tähtien pariin unohtavat valkoisen miehen kuolleet sen maan, jossa he ensi kerran näkivät päivänvalon. Meidän kuolleemme eivät koskaan unohda tätä ihmeellistä maata, koska se on punaisen miehen äiti. Me olemme osa tätä maata ja se on osa meitä. Tuoksuvat kukat ovat sisariamme, kauris, hevonen ja mahtava kotka - ne ovat veljiämme. Kallioiset harjanteet, niittyjen rehevyys, ponin ruumiin lämpö ja ihminen - kaikki kuuluvat samaan perheeseen.

Kun siis Washingtonin Suuri Päällikkö lähettää meille sanan, että hän haluaa ostaa maamme, hän vaatii meiltä todella paljon. Suuri Päällikkö sanoo, että hän varaa meille paikan, jossa voimme elää omissa oloissamme, levossa ja rauhassa. Hän olisi meidän Isämme ja me hänen lapsiaan. Me siis harkitsemme tarjoustasi ostaa meidän maamme. Mutta se ei ole helppoa. Sillä tämä maa on meille pyhä. Purojen ja jokien kimaltava vesi ei ole vain vettä, vaan se on meidän esi-isiemme verta. Jos me myymme tämän maan, täytyy teidän muistaa, että se on pyhä. Teidän täytyy opettaa lapsillenne, että se on pyhä ja että jokainen häilähtävä varjo järvien kirkkaassa vedessä todistaa minun kansani elämän tapahtumista ja muistoista. Veden solina on minun isäni isän ääni. Virrat ovat veljiämme, ne sammuttavat janomme. Virrat kantavat kanoottejamme ja ruokkivat lapsemme. Jos me myymme sinulle maamme, teidän täytyy muistaa ja myös opettaa lapsillenne, että virrat ovat veljiämme ja teidän veljiänne, ja teidän tulee kohdella niitä niin kuin veljiänne.

Punainen mies on aina joutunut väistymään etenevän valkoisen miehen tieltä kuin usva häipyy vuorilta aamuauringon noustessa. Mutta meidän isiemme tuhka on pyhä. Heidän hautansa on pyhä tanner janiin ovat nämä kunnnaat, nämä puut, tämä maan kolkka pyhitetty meille. Me tiedämme, ettei valkoinen mies voi ymmärtää meidän teitämme. Hänelle yksi paikka on yhtä hyvä kuin toinenkin, sillä hän on kuin muukalainen, joka tulee yöllä ja ottaa maasta mitä tarvitsee. Maa ei ole hänelle veli vaan vihollinen, ja kun hän on voittanut sen, hän jatkaa matkaansa. Isiensä haudat hän jättää taaksensa eikä välitä. Hän ryöstää maan lapsiltaan. Siitäkään hän ei välitä. Hänen isiensä haudat ja hänen lastensa perintöoikeudet on unohdettu. Hän kohtelee äitään maata ja veljeään taivasta kuin tavaroita, joita voi ostaa, ryöstää ja myydä kuin lampaita tai lasihelmiä. Hänen ahneutensa nielaisee kaiken ja jäljelle jää vain autio maa.

Mitäpä minä tiedän. Meidän tapamme eivät ole teidän tapojanne. Teidän kaupunkienne näkeminen koskee punaisen miehen silmiin. Mutta ehkäpä punainen mies on villi eikä ymmärrä. Ei ole hiljaista paikkaa valkoisen miehen kaupungeissa. Ei yhtään paikkaa, jossa voi kuulla silmujen puhkeavan keväisin tai hyönteisen siipien rahinan. Mutta ehkä kaikki johtuu siitä, että olen villi enkä ymmärrä. Melu vain loukkaa korvia. Ja mitä on elämä ellei voi kuulla kehrääjän yksinäistä huutoa tai sammakoiden kinastelua yöllä lammen ympärillä? Minä olen punainen mies, enkä ymmärä sitä. Intiaani kaipaa lammen kasvojen yli suhahtavan tuulen pehmeää ääntä ja metsän havujen tuoksua tuulessa sateen jälkeen. Ilma on kallisarvoista punaiselle miehelle, sillä kaikilla elävillä on osansa jokaisessa hengenvedossa. Eläimet, puut, ihmiset - kaikki hengittävät samaa ilmaa. Valkoinen mies ei näytä huomaavan ilmaa, jota hän hengittää. Hän on löyhkälle turta kuin päviä kuolemaisillaan ollut mies.

Mutta jos me myymme sinulle maamme, täytyy teidän muistaa, että ilma on meille kallisarvoista, sillä se jakaa henkensä kaiken sen elämän kanssa, jota se ylläpitää. Tuuli, joka antoi isoisällemme hänen ensimmäisen hengenvetonsa, ottaa vastaan myös hänen viimeisen huokauksensa. Ja tuulen täytyy antaa myös lapsillemme elämän henki. Ja jos me myymme maamme, täytyy sinun pitää se erillään ja pyhänä paikkana, jonne valkoinen mieskin voi tulla maistamaan tuulta, jolle niityn kukat ovat antaneet tuoksun.

Niin me harkitsemme tarjoustanne ostaa maamme. Jos me päätämme hyväksyä sen, minä asetan yhden ehdon: valkoisen miehen pitää kohdella kaikkia eläimiä alueellaan veljinään. Minä olen villi enkä ymmärrä mitään muuta tapaa. Olen nähnyt tuhansien puhvelien mätänevän preerialla valkoisen miehen jäljiltä, kun hän ampui ne ohikiitävästä junasta. Minä olen vain villi, enkä voi ymmärtää, miksi savuava rautahevonen olisi tärkeämpi kuin puhveli, jonka me tapamme vain pysyäksemme hengissä. Mitä on ihminen ilman eläimiä? Jos kaikki eläimet olisivat poissa, ihminen kuolisi hengen suureen yksinäisyyteen. Sillä mitä tahansa tapahtuu eläimille, tapahtuu ennen pitkää myös ihmisille. Kaikella on yhteys. Teidän täytyy opettaa lapsillenne, että maa meidän jalkojemme alla on esi-isiemme tuhkaa. Niin he kunnioittavat maata, joka on kyllästetty heidän kaltaistensa elämällä. Opettakaa lapsillenne mitä me olemme opettaneet lapsillemme, että maa on meidän äitimme. Mitä tahansa tapahtuu maalle, tapahtuu maan lapsille. Jos ihminen sylkee maata, hän sylkee itseään.

Tämän me tiedämme. Maa ei kuulu ihmiselle, vaan ihminen maalle. Tämän me tiedämme. Kaikki luontokappaleet ovat yhtä kuin veri, joka liittää suvun yhteen. Kaikki luodut ovat yhtä. Mitä tapahtuu maalle, tapahtuu maan pojille. Ei ihminen kutonut elämän kudosta. Hän on vain sen säie. Mitä hän kudokselle tekee, sen hän tekee itselleen.

Mutta me harkitsemme tarjoustasi muuttaa reservaattiin, jonka olet varannut minun kansalleni. Elämme syrjässä ja rauhassa. Ei se paljon merkitse, missä asumme päiviemme loppuun. Lapsemme ovat nähneet isiensä nöyryyttävän tappion. Soturimme ovat häpeästä tappion jälkeen vajonneet joutilaisuuteen ja saastuttaneet itsensä makeilla ruoilla ja kovilla juomilla. Merkitsee kovin vähän., missä me vietämme loput päivämme. Niitä ei ole monta. Vain joitakin tunteja, joitakin talvia vielä, eikä yhtään lasta niistä suurista heimoista, jotka kerran elivät ja asuivat tällä maalla tai jotka nyt vaeltavat pieninä ryhminä metsissä, ole jäljellä suremassa sen kansan hautojen äärellä, joka kerran oli yhtä mahtava ja toiveikas kuin sinun kansasi nyt. Mutta miksi murehtisin kansani menoa. Heimot koostuvat vain ihmisistä, ei muusta. Ja ihmiset tulevat ja menevät kuin meren aallot.

Ei myöskään valkoinen mies, jonka Jumala puhuu hänelle kuin ystävä ystävälle, ole mikään poikkeus yhteisestä kohtalostamme. Ehkä meistä lopulta tulee veljiä, kuka tietää. Yhden asian me tiedämme, asian, jonka valkoinen mies voi joskus tajuta - meillä on yhteinen Jumala. Te voitte luulla, että omistatte Hänet niin kuin tahdotte omistaa maamme. Mutta sitä ette voi. Hän on kaikkien ihmisten Jumala, ja hän tuntee samaa sääliä niin valkoista kuin punaistakin kohtaan.
Missä on tiheikkö? Poissa. Missä on kotka? Poissa. Hyvästit ketterälle hevoselle ja ajolle? Se on elämä loppu ja lopun alku.
Niin me harkitsemme ehdotustasi ostaa maamme. Jos me suostumme, teemme sen varmistaaksemme itsellemme reservaatin, jonka olet meille luvannut. Ehkä me siellä voimme elää loput päivämme, niin kuin haluamme.

Kun viimeinen punainen mies on kadonnut tältä maalta, ja hänen muistonsa on vain pilven varjo, joka lipuu preerian yli, viipyvät kansani henget näillä rannoilla ja näissä metsissä. Sillä ne rakastavat tätä maata kuin vastasyntynyt rakastaa äitinsä sydämen lyöntejä. Tämä maa on hänelle kallis ja joka vahingoittaa maata halveksii sen Luojaa. Myös valkoiset katoavat, ehkä ennemmin kuin kaikki muuta heimot. Joka jatkuvasti likaa oma sijansa, tukehtuu jonain yönä omaan saastaansa.

Mutta nukkuessanne te loistatte kirkkaasti sen Jumalan voiman sytyttäminä, joka toi teidät tähän maahan ja jossakin erityisessä tarkoituksessa antoi teille vallan tämän maan yli ja punaisen miehen yli. Se tarkoitus on meille mysteeri, sillä me emme ymmärrä kun puhvelit tapetaan, villihevoset kesytetään, metsien salatut lokerot täyttyvät ihmisjoukkojen hajusta ja kypsien kukkuloiden näkymät pilataan puhuvilla rautalangoilla.

Jos me siis myymme sinulle maamme, rakastakaa sitä, niin kuin me olemme sitä rakastaneet. Huolehtikaa siitä, niin kuin me olemme huolehtineet. Pitäkää mielessänne sen kuva sellaisena kuin se on nyt, kun te otatte sen meiltä vastaan. Ja kaikella voimallanne, kaikella mielellänne, kaikella sydämellänne säilyttäkää se lapsillenne ja rakastakaa sitä, niin kuin Jumala rakastaa meitä kaikkia. Erään asian me tiedämme. Meidän Jumalamme on sama Jumala. Tämä maa on Hänelle kallis. Valkoinenkaan mies ei voi välttää yhteistä kohtaloamme. Voi olla, että meistä lopulta tulee veljiä. Sen me näemme.
......
Ruotsinkielestä kääntänyt Markku Henriksson. Englanninkielestä tarkentanut Mikko Pietilä.
perjantai 2. tammikuuta 2009

NOPEAT SYÖVÄT HITAAT

Jos olisin lintutieteilijä, väittäisin, että EMU on nyt euroalueen ylivoimaisesti uhanalaisin lintulaji !
EMU:n tiputanssi on muninut suurimmat strutsinmunat Saksaan ja muualle käenmunat ! Milloinkahan Saksa aloittaa pesän puhdistamisen ja tiputtaa käenmunat omaan ahdinkoonsa pesänsä pelastamiseksi ? Talouden kriisiaikoina nimittäin kansallinen etu nousee tärkeimmäksi vaikuttimeksi.

Vaikka en ole metsästäjä, mietin, milloinkahan tämän EMU:n metsästys voisi todenteolla alkaa, että saataisiin tämä häirikkö pois maailmankartalta ja Euroopan kansat saisivat taas hengähtää tämän ahmatin hävittyä sulkineen päivineen oikeudenmukaisten, luonnon kantokykyä kunnioittavien paikallistalouksien tieltä ja nykyisen keinottelukapitalismipesän raunioilta ? Jos me emme hyppää EMU - pesästä, Saksa sen tekee kuitenkin ?

... sillä nopeat syövät hitaat ?


http://www.ksml.fi/mielipide/keskustelu/euro-on-ollut-suomelle-hyv%C3%A4ksi/322591

Kirjoitus Keskisuomalaisessa 6.1.2008 : http://www.ksml.fi/mielipide/mielipidekirjoitukset/nopeat-sy%C3%B6v%C3%A4t-hitaat/325160


Kuka edustaisi tavallista ihmistä?

"Viimeksi kuluneiden 20–30 vuoden aikana taloudesta on tullut hyvin epäsymmetrinen siten, että päätösvalta on liukunut poliitikoilta ja ammattiliitoilta pääoman omistajille. Edustaako tavallista ihmistä enää kukaan ?
Vanha talous murtuu nyt koko maailman mitassa syvänä ja laajana lamana. Kun sen tilalle syntyy uusi talous ja uudet pelisäännöt, olisiko mahdollista luoda enemmän vallanjakoa pääoman ja ihmisten välille? Saattaisiko meille olla jopa hyväksi, että yksityinen voitonpyynti ei aina ohjaa kehitystä? http://www.taloussanomat.fi/ajatukset/2009/01/05/poliitikot-paaoman-taskussa/200994/145?rss=uusimmat

Vapaan markkinatalouden amerikkalainen propagandakone on levittänyt Suomeen saakka ajatuksen siitä, että yrityksillä on oikeus tehdä ihmisille, mitä ne haluavat.
Vanhan konttoripäällikön Virtasen arvo on melkein nolla kuten vanhan Nokian Mikro Mikko -tietokoneen, mutta tarmokas yritysjohtaja Jurvakainen on vielä kuin tuliterä kaivinkone. Se jaksaa kaivaa tyytyväisenä isoja monttuja vielä pitkään.

Pankaapa merkille se, että kun rahamiesten taskusta kurkistava poliitikko perustelee pääomalle myötäsukaisia päätöksiään, hän vetoaa ”taloudellisiin realiteetteihin”. Hän puhuu siitä, kuinka talouden ”fundamentit määräävät”.

Milloin ilmaantuu suomalainen poliitikko, joka uskaltaa arvostella sitä, että hänellä ei ole enää oikeasti valtaa? "

Milloin valta hävisi suomalaiselta politiikolta ja Suomen kansalta ?

" EMU (Economic and Monetary Union eli Euroopan talous- ja rahaliitto) on Euroopan unionin kolmivaiheinen talous- ja rahaliitto.

EMUn vuonna 1990 alkaneeseen ensimmäiseen vaiheeseen kuului kaikkien valuutansiirtojen vapauttaminen EEC:n alueella. Vuonna 1992 solmittiin Maastrichtin sopimus, jossa sovittiin EMUn viemisestä loppuun. Sopimus tuli voimaan 1. marraskuuta 1993.

Toiseen vaiheeseen kuului Euroopan keskuspankin edeltäjäksi aiotun European Monetary Instituten (EMI) perustaminen. Vuonna 1997 solmittiin Vakaus- ja kasvusopimus finanssikurin parantamiseksi. Se määritti kriteereitä euron käyttöönottoon. 1. kesäkuuta 1998 perustettiin Euroopan keskuspankki, ja 31. joulukuuta määriteltiin 11 osallistuvan maan valuutoille kiinteät vaihtosuhteet.

Kolmas vaihe alkoi 1. tammikuuta 1999, kun eurosta tuli oikea valuutta, vaikka käteisvaluuttana se otettiin käyttöön vasta 2002. Kaikki EU-maat kuuluvat EMU:un. Tanskalla ja Isolla-Britannialla on erityissopimus, joka takaa ettei maiden ole pakko ottaa käyttöön euroa. " http://fi.wikipedia.org/wiki/EMU

EMU on uusliberalistisen USA -vetoisen talousjärjestelmän jatke Euroopassa, jolla mahdollistetaan USA:n taloudenpito ja hegemonia edelleenkin euroalueen pienten jäsenmaiden kurjistumisena, kun kaikki tuottavat yritykset on haalittu muutaman ylikansallisen yrityksen ja omistajan haltuun. Sen seurauksena vain harvalukuinen suurpääoman eliitti omistaa maailman varallisuuden ja maailman kansat on alistettu kasvotoman rahavallan pakkopaitaan. Ilman omaa kansallista rahaa, Suomessa se on markka, ei ole demokratiaa eikä oikeudenmukaista tulonjakoa.

EMU on maailman suurin huijaus : se ei huomioi luonnonvarojen kulutuksen liikäyttöä eikä ihmisoikeuksia missään päin maailmaa. Ainut lohtu on muistaa, että Suomen eduskunta ei ole tehnyt päätöstä markasta luopumiseksi. Taistelu oikeusvaltiosta jatkuu : valtiopetos ei vanhene koskaan !