tiistai 6. tammikuuta 2009

YELLOWSTONESSA JYTISEE

Yellowstonen kansallispuiston alueella Yhdysvalloissa on mitattu satoja pieniä maanjäristyksiä, joiden pelätään enteilevän suurempaa maanjäristystä tai jopa tulivuorenpurkausta.
Tutkijat ja pelastusviranomaiset seuraavat tarkasti Yellowstonen tapahtumia, koska Yellowstonen alla muhii valtava ja edelleen aktiivinen tulivuori, jonka täysimittaisen purkautumisen on ajateltu johtavan uuteen jääkauteen ja miljoonien ihmisten kuolemaan.
Yellowstonen kattilalaakson pohja on noussut viimeisen kolmen vuoden aikana enemmän kuin koskaan sinä aikana, kun mittaukset vuonna 1923 aloitettiin, mikä viittaa paineen kerääntymiseen.
Tutkijoiden mukaan mikään ei viittaa tulivuoren räjähdykseen, mutta suuremman mittaluokan järistykset voivat olla mahdollisia.
http://www.hs.fi/ulkomaat/artikkeli/Jytisev%C3%A4ss%C3%A4+Yellowstonessa+pel%C3%A4t%C3%A4%C3%A4n+tulivuorenpurkausta/1135242535469

Maaäiti on valmistautumassa suuriin muutoksiin: ilmastomuutoksen ja eliölajien joukkosukupuuttojen seurauksena myös ihminen muuttuu ja on muuttumassa. Meidän on pakko kehittää tiedostamistapojamme ja herätä rajoittuneen tietoisuuden vankiloista täyteen tietoisuuteen.

Mikä on elämän tarkoitus ? Mikä on tehtävämme ja paikkamme tällä elämän ja kuoleman planeetalla, upealla kotitelluksellamme, jonka pinnalla tallustelemme vain silmänräpäyksen ?

Maaäiti tärisee, se odottaa vastausta, yhtä paljon kuin nykyihmiskunta, joka haparoiden aprikoi olemassaoloaan ja Jumaliaan.....

... sillä se mikä tapahtuu maalle, tapahtuu ihmiselle....

Koko Luomakunta odottaa Vapahtajaa, joka vapauttaa ihmiskunnan väärästä tiedosta ja tekniikasta sekä niiden rahalla mitattavista epäjumalista....


Mikä saa käärmeen paratiisiin tai kissan kyyhkyslakkaan ? Ihmiskunnan ja yksilön tietoisuuden kehitys on kulkenut tämän polaarisuuden kautta; - hyvän ja pahan taisteluna läpi historian. Ihmisen selkärangassa kulkee positiivisen ja negatiivisen energian varaus, samoin kuin maapallon navoissa kertaantuu magnetismin peruslait. Elämä on energiaa, magnetismia, sähköä ja värähtelyä.Mikä on tämän kaiken järjestys ja logiikka ? Onko elämä jakamaton ykseys : ” niin ylhäällä, kuin alhaalla ”

Maapallo ympärillämme on mielen heijastus, peilikuva. Aine on harhaa, niin kuin intialaiset väittävät. Mitä on aineen takana ? Mikä tekee aineesta elävän ? Mikä on sielu ? Onko sielu todellinen voima ja jos on, miten sitä voi käyttää mielen voimana ja todellisuuden luojana ?Kun kuolen, maailma kuolee mukanani ? Mitä jää ? Vain hitunen tuhkaa ja tomua ?- Vain hitunen tuhkaa ja tomua vai ikuisuuden tähtipölyä ?

Läntinen historia on valkoisen miehen historiaa. Valkoisen miehen maailma perustuu voimankäytölle, vahvemman oikeudelle : hampaisiin asti aseistumiselle ja rahan vallalle. Valkoisen miehen valta on materian valtaa hengen yli. Valkoinen mies hallitsee ostamalla ja omistamalla. Valkoisen miehen jumala on raha. Hyvä ihminen on rikas ihminen : ihmisen arvo mitataan rahalla, tehokkuudella ja ahneudella.Mitä ahneempi sitä rikkaampi ja sitä parempi: Raha luo valtaa! Raha on valtaa !

Näin maailma on alistettu ja ihmiskunta orjuutettu väärän jumalan palvontaan ! Rahan valta on nyt murtunut. Maailman pankkijärjestelmä on romahtanut. Rahalla ei enää ole katetta kun puuttuu keskinäinen luottamus.
Vihdoinkin !
Tämä on uusi tilaisuus, käännekohta luoda koko maailma uudeksi.

Jotta ymmärtäisimme syvempää maailmankatsomusta, meidän pitää ymmärtää miten luonto toimii.Mitkä voimat toimivat luonnonlakeina tai luonnonlakeja ohjaavina voimina.

Kuvitellaanpa, että meillä on rajoittamaton tietoisuus ilman aikaa, paikkaa tai tilaa, että käytössämme olisi maailman mahtavin voima. Tämä täydellisyyden ja ehtymättömän vaurauden ja rikkauden voima ei erottele, ei tuomitse, ei hävitä; se luo omasta täydellisyydestään runsautta ja hyvinvointia koko maailmaan. Tämä voima on pallon muotoinen, koska se on oikeudenmukainen ja sen keskus on yhtä kaukana pallon kehän jokaisesta pisteestä.

Me olemme maadoitettu maapallon magneettiseen ytimeen. Me tunnemme sen sykkeen. Se on sydämen syke. Se on maaäidin syke. Niin kuin on uloshengitys, niin on sisäänhengitys. Me olemme maaäidin lapsia ja me autamme maaäitiä synnytystuskissa, niin kuin maaäiti auttaa nyt meitä.


Uuden kulttuurikauden maaäidin lapset luovat rauhan aikakauden, lopettavat sodat ja jakavat maaäidin vaurauden ja ehtymättömän rikkauden kaikille kansakunnille oikeudenmukaisesti ilman riistoa, alistamista tai tappamista. Sillä rakkaus on jakamista ja sielu on kuolematon.


Me olemme syntyneet tähtipölystä ja täydellisyydestä – me olemme yhden ainoan jumalan silmäterä.

http://www.ksml.fi/mielipide/keskustelu/yellowstonessa-jytisee/326234

Mistä apu valtatyhjiöön ?

Ilmastomuutos-keskustelu alkoi jo 1970-luvulla, mutta vasta viime vuosina se on todella noussut otsikoihin, edelleenkin vain puheen tasolla, teot puuttuvat. Päästökauppakin on vain silmänlumetta, koska vapaan markkinatalouden aikana suursaastuttajat siirtyvät kehitysmaihin rajoituksia kiertämään !
Kunpa ongelma olisikin niin yksinkertainen : pelkkä ilmastomuutos – liikaa hiilidioksidia ! ?

On muistettava samanaikaisesti nykyinen peruuttamaton muutos koko maapallolla:

Nykyihmiskunta on kuin dinosaurus, joka tuhoaa kaiken mennessään:
- Öljysuonet pumpataan kiihtyvää vauhtia tyhjiksi ja yritetään täyttää vedellä, samalla kun eletään öljyntuotantohuippua ja tiedetään varmasti, että öljy alkaa loppua.
- Maakaasua tuotetaan ja etsitään pumpaten jo merien pohjasta samalla kun jo lasketaan maakaasunkin tuotantohuippua, nimittäin sekin alkaa loppua !
Samaan aikaan metaani lisääntyy ikiroudan sulaessa Siperiassa ja napajäätiköiden kadotessa yhä nopeampaan tahtiin. Jos metaanin talteenottoa ei osata hyödyntää tai edes yritetä estää, muodostuu metaanista hiilidioksidiakin suurempi uhka elämä säilymiselle.

Pelkästään uraanin, kivihiilen, öljyn ja kaasun pumppaus, sekä niihin liittyvä infrastruktuuri on niin massiivista kaivostoimintaa, että jo se aiheuttaa mannerlaattojen liikkumista ja epävakautta maan kuoressa, sekä täysin ennakoimattomia seurauksia maapallon ytimessä.
Maanalaisten ydinkokeitten seurauksena saatamme aiheuttaa resonanssin jonka seurauksena maapallo murskautuu asteroideiksi ! Korkea-aktiivisen ydinjätteen loppusijoitus on myös täysin ratkaisematta miljoonaksi vuodeksi ! Tuskin nykysukupolvi edes yrittää ratkaista sitä, koska talouskasvu ei saa pysähtyä ! On kulutettava enempi vaatii Pääministeri.

Maapallon, ihmisen toimillaan aiheuttaman ennakoimattoman käyttäytymisen seurauksena maanjäristykset tulevat yleistymään kaikkialla maapallolla, myös meillä !
Halleluja !

Samaan aikaan nykyinen tiede on pirstonut tiedon sirpaleiksi : Yliopistomme tuottavat sirpaletutkijoita ja dinosaurus – taloustieteilijöitä, jotka eivät ymmärrä luonnon toimintaperiaatteista hölkäsen pölkästä, koska maaäiti on raiskattu pelkäksi kuolleeksi luonnonvarareserviksi.

Ilomastomuutos on siis vihdoinkin noussut uutisotsikoihin, mutta se on vain kuin hyttysen ininää siihen haasteeseen, jota se peilaa :
Massiivisen öljynporauksen seurauksena varsinkin lähi-idässä on ennakoitavissa ja odotettavissa enenevässä määrin mannerlaattojen liikkeitä, tsunameja, maanjäristyksiä ja tulivuorenpurkauksia. Kun samalla maapallon lämpötila kohoaa ja merenpinnat nousevat kaikkialla, muodostuu tulevaisuus yhä epävarmemmaksi. Ilmastomuutoksen takaisinkytkentäilmiö pahentaa tilannetta ja kiihdyttää uuden jääkauden syntymistä.

Tieto on valtaa, mutta se lisää tuskaa : eräs varsin puimaton ilmastomuutoksen aiheuttaja on myös näkökanta, että näin nopean ja rajun muutoksen syy saattaakin olla maapallon ytimen lämpiäminen ja aktivoituminen täysin ennustamattomasti……

Nykyinen poliittinen valtatyhjiö on kuin kuilu, johon meidät yritetään upottaa !
Missä viipyy pelastajat ?

Tieto on valtaa, mutta se luo myös tuskaa silloin kun ei ole kykyä käsitellä tiedon tulvaa. Tieto, varsinkin pirstaletieto on saastetta. Ihminen ilman maailmankatsomusta on ihminen ilman identiteettiä : ihminen luo sitä mitä hän ajatelee !

Todellisuus on mielen heijastus - mielen pelikuva !

- Miten niin ?

- ONKO MEIDÄN OHJELMOITAVA AIVOMME UUDELLEEN ?

- Matti Bergström on aivotutkija. 80- luvulla, kun hän toi julkisuuteen arvo-invalidikäsitteen ja kritisoi koululaitosta pelkästä älyllisyyden kehittämisestä ja käyttämämme sekä tuottamamme tiedon arvottomuudesta, kiinnostuin Matin ajatuksista. Peilasihan Matti koko nykyisen koululaitoksemme positivistisen kasvatuksen maailmakatsomuksellista kritiikkiä.

Matti perustelee tutkimuksiinsa viitaten, että yksilön psyyke on osittain itsenäinen tekijä, jota yksilö ei kaikin osin itse hallitse. Kaiken lisäksi psyyke on itsenäistä energiaa. Samalla tavalla hänen mukaansa toimii globaalinen psyyke : ”Ihmiskunta ei kaikilta osin hallitse tai pysty ohjaamaan psyykkistä kapasiteettiaan, joka pystyy operoimaan itsenäisesti tai ainakin osittain meistä riippumattomasti !"

Huh, onpa melkoinen heitto arvostetulta tutkijalta ?

Tämä pelottava ja jossain määrin paradoksaalinen väite ja tosiasia haastaa meidät oppimaan paremmin tuntemaan niitä osatekijöitä, joista yksilöllinen ja globaali psyykkinen kapasiteettimme koostuu, vaatii Matti. Itse kysyisin heti, että onko yksilöllisellä ja globaalisella psyykellä ja sen energialla tosiasiallinen yhteys maapallon tietoisuuteen, niihin salaperäisiin ja salattuihin luonnon yliaistillisiin voimiin, joista nykyinen, kokeellinen luonnontiede käsittää vain näkyvän todellisuuden ja yrittää sitä kautta analysoida ja kehittää tosina pitämiämme luonnontieteellisiä faktoja – ilman arvoja ?

Ihminenhän on kehittänyt tieteen, oppiakseen tuntemaan itseään ja ympäristöään ja hallitakseen sitä. Nyt olemme tilanteessa, missä mitkään entiset opit eivät enää auta, eikä lyhytnäköinen ahneus ja kuluttaminen meitä pelasta ! Puuttuuko meiltä arvot; kohtuus, oikeudenmukaisuus, empatia, totuus ... jne ?

Nykyisen poisitivisten, "mitattavan tieteen" peli on siis menetetty. Monet tiedemiehet sen jo tunnustavatkin, varsinkin ekologit, että Ihmiskunnan peli on jo pelattu !

Mutta onko sittenkään ? Onko sittenkin vielä olemassa salattu totuus tai jokin käsittämätön täydellisyyden voima jossakin yliaistillisessa piilossa, mikä saattaisi auttaa meitä muuttamaan väistämättömältä näyttävän ja yhäkin pahenevan humanitaarisen ja ekologisen täysromahduksen ?

Pystyisikö ihminen sittenkin hallitsemaan ja tyynnyttämän luonnonvoimia ja palauttamaan rauhan ja sovun maan päälle ?

Laotse väittää, samoin kuin muittenkin suurten uskontojen eettiset ja moraaliset esoteeriset opit, että kun ihmisyhteiskunnassa vallitsee oikeus ja rauha, tuulen ja veden luonnonvoimat liikkuvat myös sopusointuisesti: Siten ihmiset vaikuttavat luonnonvoimiin ja luonnonvoimat ihmisiin.

Myös Matti Bergström väittää aivofysiologiaan perustuen, että uskontojen opit ihmisissä vaikuttavista ” hyvistä ja pahoista voimista ” ja pahan voittamisen välttämättömyydestä ovat tosia.
Niipä niin, paradoksaalista on, että ihminen ei voi muutta maailmaa, ainoastaan itsensä ohjelmoimalla miljoonat itsenäiset aivosolunsa luomaan kestävää kehitystä, rauhaa, rakkautta ja oikeudenmukaisuutta tälle iki-ihanalle kotiplaneetallemme ....


Kun tieto loppuu, tilalle astuu usko. Se on jo syvää henkisyyttä ja valtava psyykkinen voima, joka siirtää vuoria !
Ps. ... ja ne, joidenka jumala ei soisi tuhoutuvan, ne hän varustaa rakkaudella.....Puhe Suurelle Valkoiselle Päällikölle

Vuonna 1854 Washingtonin Suuri Valkoinen Päällikkö teki tarjouksen intiaaneille ostaakseen heidän maansa ja lupasi antaa heille reservaatin sen sijaan. Intiaanipäällikkö Seatlen vastausta tähän tarjoukseen pidetään kauneinpana ja syvällisimpänä luonnon ja omaperäisen kulttuurin puolesta pidettynä puheena, mitä tunnetaan.


Intiaanipäällikkö Seatlen vastaus Suurelle Valkoiselle Päällikölle 1854


Washingtonin Suuri Päällikkö lähettää meille sanan, että haluaa ostaa meidän maamme. Suuri Päällikkö lähettää meille myös ystävyyden sanoja ja vakuuttaa hyvää tahtoaan meille. Se on hänelle kunniaksi, sillä me tiedämme, että hän tuskin tarvitsee miedän ystävyyttämme. Mutta me harkitsemme hänen tarjoustaan. Sillä me tiedämme, että valkoinen mies voi tulla aseiden kanssa ja ottaa maamme ellemme myy. Kuinka kukaan voi ostaa tai myydä taivasta yläpuolellamme tai maan lämpöä? Koko ajatus on meille outo. Ellemme omista ilman raikkautta tai veden kimallusta, kuinka kukaan voi ne ostaa? Jokainen pala tätä maata on pyhä minun kansalleni. Jokainen kiiltävä männynneulanen, jokainen rannan hiekanjyvä, usva hämärtyvässä metsässä, jokainen auko ja jokainen pörräävä hyönteinen on pyhä kansan muistoissa ja kokemuksissa. Puissa virtaava mahla kuljettaa mukanaa punaisen miehen muistoja. Siirtyessään tähtien pariin unohtavat valkoisen miehen kuolleet sen maan, jossa he ensi kerran näkivät päivänvalon. Meidän kuolleemme eivät koskaan unohda tätä ihmeellistä maata, koska se on punaisen miehen äiti. Me olemme osa tätä maata ja se on osa meitä. Tuoksuvat kukat ovat sisariamme, kauris, hevonen ja mahtava kotka - ne ovat veljiämme. Kallioiset harjanteet, niittyjen rehevyys, ponin ruumiin lämpö ja ihminen - kaikki kuuluvat samaan perheeseen.

Kun siis Washingtonin Suuri Päällikkö lähettää meille sanan, että hän haluaa ostaa maamme, hän vaatii meiltä todella paljon. Suuri Päällikkö sanoo, että hän varaa meille paikan, jossa voimme elää omissa oloissamme, levossa ja rauhassa. Hän olisi meidän Isämme ja me hänen lapsiaan. Me siis harkitsemme tarjoustasi ostaa meidän maamme. Mutta se ei ole helppoa. Sillä tämä maa on meille pyhä. Purojen ja jokien kimaltava vesi ei ole vain vettä, vaan se on meidän esi-isiemme verta. Jos me myymme tämän maan, täytyy teidän muistaa, että se on pyhä. Teidän täytyy opettaa lapsillenne, että se on pyhä ja että jokainen häilähtävä varjo järvien kirkkaassa vedessä todistaa minun kansani elämän tapahtumista ja muistoista. Veden solina on minun isäni isän ääni. Virrat ovat veljiämme, ne sammuttavat janomme. Virrat kantavat kanoottejamme ja ruokkivat lapsemme. Jos me myymme sinulle maamme, teidän täytyy muistaa ja myös opettaa lapsillenne, että virrat ovat veljiämme ja teidän veljiänne, ja teidän tulee kohdella niitä niin kuin veljiänne.

Punainen mies on aina joutunut väistymään etenevän valkoisen miehen tieltä kuin usva häipyy vuorilta aamuauringon noustessa. Mutta meidän isiemme tuhka on pyhä. Heidän hautansa on pyhä tanner janiin ovat nämä kunnnaat, nämä puut, tämä maan kolkka pyhitetty meille. Me tiedämme, ettei valkoinen mies voi ymmärtää meidän teitämme. Hänelle yksi paikka on yhtä hyvä kuin toinenkin, sillä hän on kuin muukalainen, joka tulee yöllä ja ottaa maasta mitä tarvitsee. Maa ei ole hänelle veli vaan vihollinen, ja kun hän on voittanut sen, hän jatkaa matkaansa. Isiensä haudat hän jättää taaksensa eikä välitä. Hän ryöstää maan lapsiltaan. Siitäkään hän ei välitä. Hänen isiensä haudat ja hänen lastensa perintöoikeudet on unohdettu. Hän kohtelee äitään maata ja veljeään taivasta kuin tavaroita, joita voi ostaa, ryöstää ja myydä kuin lampaita tai lasihelmiä. Hänen ahneutensa nielaisee kaiken ja jäljelle jää vain autio maa.

Mitäpä minä tiedän. Meidän tapamme eivät ole teidän tapojanne. Teidän kaupunkienne näkeminen koskee punaisen miehen silmiin. Mutta ehkäpä punainen mies on villi eikä ymmärrä. Ei ole hiljaista paikkaa valkoisen miehen kaupungeissa. Ei yhtään paikkaa, jossa voi kuulla silmujen puhkeavan keväisin tai hyönteisen siipien rahinan. Mutta ehkä kaikki johtuu siitä, että olen villi enkä ymmärrä. Melu vain loukkaa korvia. Ja mitä on elämä ellei voi kuulla kehrääjän yksinäistä huutoa tai sammakoiden kinastelua yöllä lammen ympärillä? Minä olen punainen mies, enkä ymmärä sitä. Intiaani kaipaa lammen kasvojen yli suhahtavan tuulen pehmeää ääntä ja metsän havujen tuoksua tuulessa sateen jälkeen. Ilma on kallisarvoista punaiselle miehelle, sillä kaikilla elävillä on osansa jokaisessa hengenvedossa. Eläimet, puut, ihmiset - kaikki hengittävät samaa ilmaa. Valkoinen mies ei näytä huomaavan ilmaa, jota hän hengittää. Hän on löyhkälle turta kuin päviä kuolemaisillaan ollut mies.

Mutta jos me myymme sinulle maamme, täytyy teidän muistaa, että ilma on meille kallisarvoista, sillä se jakaa henkensä kaiken sen elämän kanssa, jota se ylläpitää. Tuuli, joka antoi isoisällemme hänen ensimmäisen hengenvetonsa, ottaa vastaan myös hänen viimeisen huokauksensa. Ja tuulen täytyy antaa myös lapsillemme elämän henki. Ja jos me myymme maamme, täytyy sinun pitää se erillään ja pyhänä paikkana, jonne valkoinen mieskin voi tulla maistamaan tuulta, jolle niityn kukat ovat antaneet tuoksun.

Niin me harkitsemme tarjoustanne ostaa maamme. Jos me päätämme hyväksyä sen, minä asetan yhden ehdon: valkoisen miehen pitää kohdella kaikkia eläimiä alueellaan veljinään. Minä olen villi enkä ymmärrä mitään muuta tapaa. Olen nähnyt tuhansien puhvelien mätänevän preerialla valkoisen miehen jäljiltä, kun hän ampui ne ohikiitävästä junasta. Minä olen vain villi, enkä voi ymmärtää, miksi savuava rautahevonen olisi tärkeämpi kuin puhveli, jonka me tapamme vain pysyäksemme hengissä. Mitä on ihminen ilman eläimiä? Jos kaikki eläimet olisivat poissa, ihminen kuolisi hengen suureen yksinäisyyteen. Sillä mitä tahansa tapahtuu eläimille, tapahtuu ennen pitkää myös ihmisille. Kaikella on yhteys. Teidän täytyy opettaa lapsillenne, että maa meidän jalkojemme alla on esi-isiemme tuhkaa. Niin he kunnioittavat maata, joka on kyllästetty heidän kaltaistensa elämällä. Opettakaa lapsillenne mitä me olemme opettaneet lapsillemme, että maa on meidän äitimme. Mitä tahansa tapahtuu maalle, tapahtuu maan lapsille. Jos ihminen sylkee maata, hän sylkee itseään.

Tämän me tiedämme. Maa ei kuulu ihmiselle, vaan ihminen maalle. Tämän me tiedämme. Kaikki luontokappaleet ovat yhtä kuin veri, joka liittää suvun yhteen. Kaikki luodut ovat yhtä. Mitä tapahtuu maalle, tapahtuu maan pojille. Ei ihminen kutonut elämän kudosta. Hän on vain sen säie. Mitä hän kudokselle tekee, sen hän tekee itselleen.

Mutta me harkitsemme tarjoustasi muuttaa reservaattiin, jonka olet varannut minun kansalleni. Elämme syrjässä ja rauhassa. Ei se paljon merkitse, missä asumme päiviemme loppuun. Lapsemme ovat nähneet isiensä nöyryyttävän tappion. Soturimme ovat häpeästä tappion jälkeen vajonneet joutilaisuuteen ja saastuttaneet itsensä makeilla ruoilla ja kovilla juomilla. Merkitsee kovin vähän., missä me vietämme loput päivämme. Niitä ei ole monta. Vain joitakin tunteja, joitakin talvia vielä, eikä yhtään lasta niistä suurista heimoista, jotka kerran elivät ja asuivat tällä maalla tai jotka nyt vaeltavat pieninä ryhminä metsissä, ole jäljellä suremassa sen kansan hautojen äärellä, joka kerran oli yhtä mahtava ja toiveikas kuin sinun kansasi nyt. Mutta miksi murehtisin kansani menoa. Heimot koostuvat vain ihmisistä, ei muusta. Ja ihmiset tulevat ja menevät kuin meren aallot.

Ei myöskään valkoinen mies, jonka Jumala puhuu hänelle kuin ystävä ystävälle, ole mikään poikkeus yhteisestä kohtalostamme. Ehkä meistä lopulta tulee veljiä, kuka tietää. Yhden asian me tiedämme, asian, jonka valkoinen mies voi joskus tajuta - meillä on yhteinen Jumala. Te voitte luulla, että omistatte Hänet niin kuin tahdotte omistaa maamme. Mutta sitä ette voi. Hän on kaikkien ihmisten Jumala, ja hän tuntee samaa sääliä niin valkoista kuin punaistakin kohtaan.
Missä on tiheikkö? Poissa. Missä on kotka? Poissa. Hyvästit ketterälle hevoselle ja ajolle? Se on elämä loppu ja lopun alku.
Niin me harkitsemme ehdotustasi ostaa maamme. Jos me suostumme, teemme sen varmistaaksemme itsellemme reservaatin, jonka olet meille luvannut. Ehkä me siellä voimme elää loput päivämme, niin kuin haluamme.

Kun viimeinen punainen mies on kadonnut tältä maalta, ja hänen muistonsa on vain pilven varjo, joka lipuu preerian yli, viipyvät kansani henget näillä rannoilla ja näissä metsissä. Sillä ne rakastavat tätä maata kuin vastasyntynyt rakastaa äitinsä sydämen lyöntejä. Tämä maa on hänelle kallis ja joka vahingoittaa maata halveksii sen Luojaa. Myös valkoiset katoavat, ehkä ennemmin kuin kaikki muuta heimot. Joka jatkuvasti likaa oma sijansa, tukehtuu jonain yönä omaan saastaansa.

Mutta nukkuessanne te loistatte kirkkaasti sen Jumalan voiman sytyttäminä, joka toi teidät tähän maahan ja jossakin erityisessä tarkoituksessa antoi teille vallan tämän maan yli ja punaisen miehen yli. Se tarkoitus on meille mysteeri, sillä me emme ymmärrä kun puhvelit tapetaan, villihevoset kesytetään, metsien salatut lokerot täyttyvät ihmisjoukkojen hajusta ja kypsien kukkuloiden näkymät pilataan puhuvilla rautalangoilla.

Jos me siis myymme sinulle maamme, rakastakaa sitä, niin kuin me olemme sitä rakastaneet. Huolehtikaa siitä, niin kuin me olemme huolehtineet. Pitäkää mielessänne sen kuva sellaisena kuin se on nyt, kun te otatte sen meiltä vastaan. Ja kaikella voimallanne, kaikella mielellänne, kaikella sydämellänne säilyttäkää se lapsillenne ja rakastakaa sitä, niin kuin Jumala rakastaa meitä kaikkia. Erään asian me tiedämme. Meidän Jumalamme on sama Jumala. Tämä maa on Hänelle kallis. Valkoinenkaan mies ei voi välttää yhteistä kohtaloamme. Voi olla, että meistä lopulta tulee veljiä. Sen me näemme.
......
Ruotsinkielestä kääntänyt Markku Henriksson. Englanninkielestä tarkentanut Mikko Pietilä.
Ei kommentteja: