torstai 28. toukokuuta 2009

YHTEINEN TURVALLISUUSKYSYMYS

KOLMASOSA USA:n SOTILASMENOISTA PELASTAISI MAAPALLON
Sitoutumattoman yhdysvaltalaisen tutkimuslaitoksen Earth Policy – instituutin johtaja Lester Brown on laskenut, että maapallon laajuisesti toteutettu suuruudistus, joka sisältää köyhyyden poistamisen, terveydenhuollon järjestämisen kaikille, väestönkasvun vakauttaminen ja ilmastomuutoksen hillitsemisen maksaisi kolmasosan USA:n sotilasmenoista !

Aika on käymässä vähiin, ilmastomuutos ei odota, napajäätiköt sulavat ja ydinjäteongelma on ratkaisematta kaikkialla maailmassa.

Nyt on aika käynnistää maailmanlaajuinen rauhanliike sekä maapallon elvytysohjelma ja aloittaa se Euroopasta :

- Euroopan on oltava rauhanomainen, ekologinen ja itsenäinen suhteissaan Amerikan Yhdysvaltoihin. Sen tulee olla ydinvapaa alue. Sen tulee osoittaa solidaarisuutta köyhempiä maita kohtaan ja luoda ystävälliset yhteistyösuhteet kaikkiin maihin, erityisesti naapurimaihin.

- Tässä maailmanlaajuiseksi tarkoitetussa uskottavan rauhanliikkeen hengessä presidentti Obaman olisi hyvä aloittaa Rauhan rakentaminen vetämällä heti kaikki Naton tukikohtansa, joukkotuhoaseensa ja ohjuksensa pois Euroopan alueelta ja koko tältä mantereelta.

- Euroopan kansat, ratifioidessaan YK: n ihmisoikeuksien ja Lasten Oikeuksien sopimuksen, vastoin kuin USA, perustivat kehityksensä ihmisarvon kunnioitukseen ja demokratian jatkuvaan syventämiseen - oikeudenmukaisuuden ja kestävän rauhan takeena - niin Euroopan maaperällä kuin maailmanlaajuisesti.

- Ydinvapaan maailman rauhanomaiseksi rakentamiseksi olisi heti aloitettava valtaisan ydinjätteen ja ydinmateriaalin turvallinen hävittämistemppu, sillä jos tapahtuu, niin kuin on ennakoitu, että jo seuraavien 50:n vuoden aikana meri nousee 3 metriä, sammuvat rannikolla olevat ydinvoimalat ensimmäiseksi ja kaaoksen keskellä ydinmateriaalin loppusiivous jää tekemättä !

- Rauhanomaisen ydinvapaan Euroopan ja maailman rakentamiseksi myös presidentti Obaman pitäisi osallistua näihin talkoisiin ja ensitöiksi pitäisi ydinasemaiden yhdessä tehdä sopimus ja poistaa kaikki ydinaseet ja ohjukset laukaisuvalmiustilasta, jota he ovat tähän saakka vastustaneet.

- Olisi ilo antaa presidentti Obamalle lämmin ja rauhantahtoinen kädenpuristus Natojoukkojen läksiäisissä tältä mantereelta ja samalla allekirjoittaa Venäjän kanssa ikuinen ystävyys – ja avunantosopimus ydinvapaan Venäjän rakentamiseksi kestävän maailmanrauhan varmimpana vakuutena !

Näillä mietteillä on suuri Ilo jatkaa vaalityötä Suomen ja koko Maailman puolesta !

keskiviikko 27. toukokuuta 2009

25.5 - MAANALAINEN YDINKOE

Helsingin Sanomat :
http://blogit.hs.fi/perassahiihtaja/?cat=2 :

Keskiviikonvastaisena yönä uuden ohjuskokeen tehnyt Pohjois-Korea varoittaa kovin sanoin Etelä-Koreaa. Virallisen sotilastiedotteensa mukaan Pohjois-Korea on valmis sotilaallisen iskuun rajanaapuriaan vastaan, jos se katsoo Etelä-Korean uhkaavan omaa turvallisuuttaan.

Sekä Yhdysvaltojen että Venäjän strategiaan kuuluu ydinasein suoritettavan ensi-iskun mahdollisuus. Ensi-isku kuuluu myös sotilasliitto Naton oppeihin. Yhdysvaltojen uuteen oppiin sisältyy myös mahdollisuus ydinasein suoritettavaan “ennaltaehkäisevään” iskuun (pre-emptive strike).

Virallisesti vain Yhdysvalloilla, Venäjällä, Ranskalla, Kiinalla ja Iso-Britannialla on ydinase, mutta tiedetään, että myös Intialla, Israelilla, Iranilla, Pakistanilla ja Pohjois-Korealla on hallussaan ydinaseita, tai osaamista niiden tekoon.

Pohjois-Korea on nyt haastanut koko maailman ydinaseriisuntaan.

MITEN EROON JOUKKOTUHOASEISTA ?

Ruotsalaisen kansainvälisen oikeuden tohtorin Hans Blixin ( Kauhun aseet ) resepti :

Ydinase on kiellettävä

Blixin komission kirja vaatii paluuta valtioiden väliseen sovittelupolitiikkaan ja sopimuksiin, jotka ohjaisivat kansainvälisiä suhteita takaisin yhdessä sovittujen sääntöjen ja kansainvälisen oikeuden normipolulle. Komissio moittii USA:n omaksumaa yksipuolista ja sotilaallisesti aloitteellista linjaa, jonka arvioidaan yllyttävän alakynteen jääviä valtioita hankkimaan joukkotuhoaseita, etenkin ydinaseita. Näin vältettäisiin myös aseiden luovuttaminen ei-valtiollisten toimijoiden käsiin.

Ydinaseilta on riisuttava niihin yleisessäkin mielipiteessä liitetty eräänlainen “pyhyys” ja “puhtaus” kansainvälisen politiikan välineinä. Ne on rinnastettava jo kiellettyihin kemiallisiin ja biologisiin aseisiin, ja niiden käyttö on tuomittava vastaavalla tavalla.Kemiallisten ja biologisten aseiden kieltosopimusten kaltaisia tuhoamisen verifiointi- ja valvontajärjestelyjä tulisi soveltaa myös ydinaseisiin. Nämä ovat olleet viime vuosina myös rauhanliikkeen vaatimuksia.

Kauhun tasapainoa ylläpidetään yhä


Kansainvälisen politiikan terminologian kauhun tasapaino, balance of terror, on kylmän sodan politiikan kivijalka. Kahden suurvallan voimasuhteita mitattiin nimenomaan niiden ydinaseilla, ja poliittisen realismin teorian mukaan läntisen Euroopan demokratiakin säästyi kommunismilta vain lännen ydinsateenvarjon suojassa.

Teorian kannattajilta ei ole tapana kysyä mitä olisi tapahtunut, jos hillittömällä kilpavarustelulla ylläpidetty tasapaino olisi pettänyt.Entä jos lännen reaktioista voimaa saanut äärimmäinen sotilaallinen varautuminen lopulta vain helpotti ja pitkitti kurinpitoa ja pakkovaltaa?

Kylmä sota alkoi laantua kun Neuvostoliiton johtoon noussut Mihail Gorbatshov ja presidentti Ronald Reagan pääsivät yllättäen Reykjavikissa 1986 sopuun Eurooppaan sijoitettujen ydinohjustensa romuttamisesta.INF-sopimus solmittiin 7.12.1987 ja maiden strategista aseistusta vähentänyt START I-sopimus 1991. Molemmat maat vähensivät Itä- ja Länsi-Euroopasta muita taktisia ydinaseitaan juuri ennen Neuvostoliiton romahtamista 1991.

Tasapainopolitiikka on loppunut, mutta suuri osa sen instrumenteista jäi jäljelle. START II valmistui 1993, mutta kaatui. Sovittuja START III-neuvotteluja ei edes aloitettu.USA:n taktisia ydinkärkiä on edelleen useita satoja sijoitettuina sen Euroopan ilmavoimien tukikohtiin ja Naton viiden eurooppalaisen jäsenmaan lentotukikohtien asebunkkereihin.

NATO PITÄYTYY YHÄ MYÖS YDINASEEN ENSIKÄYTTÖOPISSA.


Ydinasevallat ovat viime vuosina uudistaneet asedoktriininsa alhaisemmalle käyttökynnyskorkeudelle kuin kylmän sodan aikana. Iso-Britannia on jo päättänyt Trident- sukellusveneaseensa uudistamisesta, joka saattaa merkitä puolen vuosisadan jatkokautta Pommille.

Aseidenriisunta ja asevalvonta katosivat termeinä YK-dokumenteista jo ennen vuosituhannen vaihdetta.

Jonkinlaisen pommin tai tuhovälineen tarpeisiin löytyy maailmasta tuhansia tonneja materiaalia jopa vartioimattomista varastoista.


Edessämme on nyt maailmanlaajuinen ydinmateriaalin, ydinvoiman ja ydinaseiden hävittämistemppu ja jälkisiivous, jos aiomme pitää tämän pallon elinkelpoisena ja luopua tästä koko ihmiskunnan panttivankidraamasta, jossa napin painaja voi hävittää koko telluksen asteroidejakin pienemmäksi !

KESKI - SUOMEN MEPPIEHDOKAS

KESKISUOMALAINEN 26.05.2009
Seitsemän asiaa : Näin kysyimme
1) Miksi pyrit mepiksi? Mitä asioita ajaisit meppinä ja miten?
2) Pitäisikö EU:ta kehittää itsenäisten valtioiden liittona vai liittovaltioksi?
3) Mitä mieltä olet Lissabonin sopimuksesta? Miten uudistaisit EU:ta?
4) Missä menevät EU:n rajat? Turkki mukaan vai ei?
5) Tarvitseeko EU oman armeijan?
6) Mikä on EU:n suurin onnistuminen ja epäonnistuminen, entä suurimmat haasteet?
7) Miten toisit meppinä EU:ta lähemmäksi kansalaisia?
SINIKKA TYYNELÄ :

1) On suuri ilo haastaa 0-budjetilla EU ja Suomen suurpuolueet näihinkin näennäisdemokratia-rahavaaleihin. EU on tänä vuonna myöntänyt noin 70 miljardia euroa omille myötäilijöilleen ja pitää vaalikauden 2004–09 yhtenä onnistumisena kaiken rahallisen tuen kieltämistä kansallisilta puolueilta tai näiden ehdokkailta. Ydinasia maailmanrauhan ja tulevaisuuden kannalta olisi nyt saada yhteinen uraaniton Eurooppa: ei ydinaseita eikä ydinvoimaloita. Ratkaisematon ydinjäteongelma pitäisi kiireesti nostaa ykkösaiheeksi.

2) Suomen perustuslain täysin kumoava Lissabonin sopimus ilman kansanäänestystä on rahavaltaa. Sopimuksella otettiin peruuttamaton askel kohti liittovaltiota sekä yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa. Valtiopetos ei vanhene koskaan.

3) Lissabonin sopimus antaa EU:lle ylimmän vallan päättää myös ulko- ja turvallisuuspolitiikasta. Siksi Suomen Puolustusvoimat on jo vastoin kansan tahtoa niitattu Naton hyökkäysvalmiuteen. EU on yksipuoluekapitalismin tuhoon tuomittu harvain- ja yhtiövalta, jota ei voi eikä kannata yrittää muuttaa EU:n sisältä. Suomeen pitää saada perustuslakituomioistuin laillisuuden ja kansanvallan palauttamiseksi.

4) Turkki ei kuulu Eurooppaan, mutta USA tarvitsee Turkkia öljy- ja sotatoimien varmistamiseen Lähi-idän kautta.

5) USA:n sotilasmenot ovat maailman suurimmat. EU on jo kakkonen. USA ja EU eivät käsitä, että sotatoimilla ei ole tehoa öljyn loppumiseen eikä ilmastomuutokseen, joiden ratkaiseminen on demokraattisesti toimivien valtioiden maailmanlaajuinen yhteinen tehtävä numero 1. Ketä vastaan EU tarvitsisi oman armeijan, jos demokratiaa ja ihmisoikeuksia kunnioitettaisiin?

6) Suurin onnistuminen on siinä, että Euroopan kansat vihdoinkin joutuvat avaamaan silmät kapitalismin ja nälkämaiden laulujen kestämättömien pelisääntöjen edessä, kun kansojen varallisuus on hävitty ja nyt eletään velaksi. EU ei ole valtiosopimus vaan Bilderberg-järjestösopimus, jonka turvin eurooppalainen demokratia vallattiin ja mitätöitiin ilman ainuttakaan laukausta. EU:n suurin haaste on selvitä maailmanlaajuisesta talouskriisistä joutumatta Naton riveissä kolmanteen maailmansotaan.

7) Mahdoton yhtälö! On tehtävä vallankumous, ennen kuin Suomen valtiosääntö on taas nostettu laillisuuden ja Suomen itsemääräämisoikeuden peruskiveksi. Suomessa on nyt kansallinen hätätila jo peruspalveluidenkin osalta.

tiistai 26. toukokuuta 2009

NUPPU !


Lapsenlapsi syntyi kesken vaalikiireiden ja mullisti koko Maailman !
Mumma Onnesta mykkyränä haastoi radio Keski - Suomessa koko Euroopan ydinvapaan maailman uudelleen luomiseen !
.... että sellainen Prinsessa Hän !keskiviikko 20. toukokuuta 2009

KYSYMYKSIÄ OIKEUSMINISTERILLE

Kirjoitus Ksml 19.5.2009

Lähetin ennen vappua oikeusministerille sähköpostia, jonka vastaus viipyy.
Olen asettunut EU-vaalessa 2009 Itsenäisyyspuolueen eurovaaliehdokkaaksi. Se, kuten muutkaan pienpuolueet eivät saa puoluetukea tai muuta julkista tukea. Itsenäisyyspuolueen vaalibudjetti EU-vaaleissa on koko valtakunnan osalta noin 5 000-10 000 euroa, jolla pitäisi tavoittaa koko Suomi. Henkilökohtainen vaalibudjettini on 0 euroa.


Asiani oikeusministerille on seuraava:

1. Pyydän kohteliaasti oikeusministeriä osoittamaan Itsenäisyyspuolueelle ja muille pienpuolueille ne kanavat, joista voidaan myöntää julkista vaalitukea vaalityön tekemiseen myös kaikille pienpuolueille tasa-arvoisesti.

2. Pyydän oikeusministeriä lähettämään minulle ikioman paperiversion jo allekirjoitetusta Lissabonin sopimuksesta.

3. Pyydän oikeusministeriä arvioimaan, mikä on kohtuullinen ja keskimääräinen eurovaalibudjetti, jolla tavoitetaan koko Suomi, niin, että jokaiseen kotiin saadaan tiedot kaikista ehdokkaista. Eli miten Suomessa järjestetään demokraattiset vaalit?

4. EU on myöntänyt tänä vuonna n. 53 miljardia euroa tukea poliittisille puolueille ja myötäilijöilleen. Haluan virallisen selvityksen EU:n Suomen eduskuntapuolueille myönnetyistä vaaliavustuksista, sekä muista Suomen vaalibudjettivaroita, sillä demokraattisten vaalien on oltava rahoituksen osalta täysin läpinäkyviä. Jo ennen vaaleja olisi kaikkien puolueitten ja näitten ehdokkaiden vaalibudjetit julkaistava.

5. Samalla kysyn oikeusministerin kantaa EU:n periaatepäätöksestä olla tukematta kansallisia puolueita tai niiden edustajia missään muodossa. Onko oikeusministeri myös samaa mieltä?
Demokraattisten vaalien järjestämiseksi koko Suomen vaalijärjestelmä ja sen rahoitusjärjestelmä on perusteellisesti uudistettava - takaisin euro/ääni -periaatteesta kansanvaltaan. Oikeusvaltio on pelastettava.


SINIKKA TYYNELÄ Yht.kand., Itsenäisyyspuoleen EU-vaaliehdokas 2009 Jyväskylä

Jos tarkemmin eritellään EU:n myöntämiä avustuksia poliittiseen toimintaan, saadaan : http://eur-lex.europa.eu/budget/data/AP2009_VOL2/FI/nmc-titleN50400935180-50/nmc-chapterN50400935180-51/index.html#N50400935180-51 :

Toteutus / Määrärahat yhteensä
2007 - 60 517 850, 99
2008 - 62 305 000,00
2009 - 70 548 000,00


http://www.europarl.europa.eu/elections2009/highlights/product.htm?ref=20090120TMN46722&secondRef=0&language=FI&section=10 :

Ei rahoitusta kansallisille puolueille.

Parlamentti hyväksyi komission ehdotuksen, joka sallii eurooppalaisten poliittisten puolueiden käyttää rahojaan EU-vaalien kampanjoiden rahoitukseen edistääkseen poliittista keskustelua vuonna 2009 vaalien yhteydessä. Parlamentti kannattaa myös yleistä periaatetta, jonka mukaan näillä varoilla ei saa missään tilanteessa rahoittaa muita puolueita ja etenkään kansallisia puolueita tai ehdokkaita suorasti tai epäsuorasti.


OIKEUSVALTIO PELASTETTAVA

Jätin Jyväskylän kihlakunnan poliisilaitokselle rikostutkimusvaatimuksen 29.10.2008 ja pyysin poliisia tutkimaan onko Suomen valtio syyllistynyt peruslain ja sanavapauden rikkomiseen evätessään puoluerahoitusta sekä rajoittaessaan kansalaisen mahdollisuuksia kuntavaalien yhteydessä 2008.

Sain esitutkinnan päätöksen maaliskuussa 2009 : Poliisi ei ota asiaa rikoksena tutkittavaksi. Asia siirretään Oikeuskanslerinvirastoon mahdollisia toimenpiteitä varten.

Valtioneuvoston Oikeuskanslerin Jaakko Jonkan ja esittelijäneuvos Jorma Snellmanin päätös tuli hyvin nopeasti 31.3.2009.

Olin vaatinut poliisia tutkimaan onko Suomen valtio syyllistynyt peruslain ja sananvapauden rikkomiseen evätessään puoluerahoitusta sekä rajoittaessaan kansalaisen mahdollisuuksia … ?Oikeuskanslerinvirasto väänsi asian toiseksi : … vaaditte poliisia tutkimaan, onko Suomen valtio syyllistynyt poliittiseen syrjintään säätäessään lain jne.…. ?

Sain Jaakko Jonkalta kaksi sivua asian vierestä tekstiä ja ratkaisun : Puoluetoiminnan tukeminen vuonna 2008 on perustunut puoluelakiin perustuvaan rahoitukseen ja eduskunnan hyväksymiin vuoden 2008 talousarvioon ja lisätalousarvioon. Asiassa ei ole ilmennyt aihetta epäillä, että valtioneuvoston yleisistunto myöntäessään eduskuntapuolueille päätöksistään ilmenevät valtionavustukset olisi menetellyt lainvastaisesti tai muutoin virheellisesti.

Jonkka ei siis katsonut edes aiheelliseksi tutkia asiaani perustuslakiasiana, vaan hän teki päätöksen puoluelakiin perustuen joka on säädetty täysin perustuslain vastaisesti. Onko Oikeuskanslerilla mitään merkitystä, jos hän hyväksyy perustuslain vastaisesti säädetyn puoluelain itsestäänselvyytenä, vaikka hänen pitäisi valvoa myös mm. valtioneuvoston lainmukaisuutta ! Oikeuskansleri Jonkka on täten alisteinen valtioneuvostolle ja siten valtioneuvostosta on tullut pukki kaalimaan vartijana !

Demokratia kapenee kaventumistaan : 3 %:n äänikynnys uusille puolueille on vielä törkeämpää peruslain rikkomista. Kaikki oikeusvaltion periaatteet on menetetty !

Suomessa ei ole Perustuslakituomioistuinta !
Suomen eduskunnan toimien laillisuutta ei enää valvo kukaan ?
On järkyttävää, että Suomen demokratisoitumiskehityskin on nyt Ihmisoikeustuomioistuimen tai EY-tuomioistuimen asia !
Kaikki oikeusvaltion periaatteet on jo menetetty !
Mistä apu ?

Missä viipyy Suomen Leijonat ?

Jyväskylässä 20.5.2009

Sinikka Tyynelä, Itsenäisyspuolueen Eurovaaliehdokas nro. 218
SUOMI NOUSUUN !

tiistai 19. toukokuuta 2009

Kapodistrias-Spinelli-Eurooppa-aloite

Ajatuksella yhdistyneestä Euroopasta on pitkä historia. Se kuului 1800-luvun alussa johtavan sivistyneistön ja valistuneiden poliitikkojen radikaaleimpiin ideoihin. Nämä halusivat lopettaa veriset sodat ja suurvaltojen väliset ristiriidat perustamalla Euroopan Yhdysvallat. Ajatus yhdistyneestä Euroopasta on aina herättänyt voimakasta vastakaikua rauhan ihanteena.

Ioannis Kapodistrias ja Altiero Spinelli, nämä kaksi paneurooppalaista persoonaa, yhdistävät toisiinsa kahden vuosisadan visiot ja yhtenäisyyspyrkimykset. Jo vuonna 1820 Kapodistrias julistaa eräässä rauhankonferenssissa : "…saavuttaaksemme rauhan ja sovinnon Euroopan kansojen välillä meidän tulee asettaa vapaamieliset ja demokraattiset aatteet etusijalle ja kunnioittaa pienten kansojen oikeuksia sen sijaan, että palaisimme vanhoihin ja häpeällisiin väkivaltainstituutioihin".

Vuonna 1941 Spinelli, jonka Mussolinin fasistinen hallinto pitää vankeudessa, laatii Ventotene-manifestin edistääkseen pyrkimyksiä kohti vapaata ja yhdistynyttä Eurooppaa. Sodan jälkeen Spinellistä tulee johtohahmo taistelussa demokraattisen, sosiaalisen ja rauhanomaisen, liittovaltiomallin pohjalle rakentuvan Euroopan puolesta. Kun Eurooppa nyt yrittää löytää tiensä umpikujasta, johon 2000-luvun alun yhtenäistymisprosessi näyttää johtaneen, Kapodistrias ja Spinelli innoittavat meitä yhä.

Me, jotka tämän julkilausuman allekirjoitamme, olemme sitä mieltä, että Euroopan yhdistäminen ei ole milloinkaan historiamme aikana ollut niin välttämätöntä ja mahdollista toteuttaa kuin nyt eikä se koske yksinomaan maanosamme kaikkia kansoja ja kansalaisia, vaan ihmiskuntaa kokonaisuudessaan.

Koko maailmaa parhaillaan koetteleva syvä ja monisyinen kriisi osoittaa selvääkin selvemmin, ettei Euroopan unioni saa olla pelkästään vapaamarkkina-alue, jossa vallitsee kyltymätön voitontavoittelu, jossa kansalaiset marginalisoidaan ja julkiset palvelut muutetaan kauppatavaraksi demokraattisten ja sosiaalisten valvontamahdollisuuksien puuttuessa.

Kansalaisten ja kansojen on aika ottaa omiin käsiinsä EU-projekti.
On aika puolustaa eurooppalaista sosiaalista mallia. Ryhtyä rakentamaan unionia alhaalta käsin vakinaistamalla neuvoa-antavat kansanäänestykset kaikissa Euroopan maissa. Vaatimalla, että europarlamentin statusta kohotetaan siten, että se saa täyden lainsäädäntövallan. Tässä yhteydessä vaadimme myös, että kaikissa unionin jäsenmaissa sovelletaan yhtenäistä, yksinkertaiseen enemmistöön perustuvaa äänestyskäytäntöä.

Yhdistyneen Euroopan on oltava rauhanomainen, ekologinen ja itsenäinen suhteissaan Amerikan Yhdysvaltoihin. Sen tulee olla ydinvapaa alue. Sen tulee osoittaa solidaarisuutta köyhempiä maita kohtaan ja luoda ystävälliset yhteistyösuhteet kaikkiin maihin, erityisesti naapurimaihin.


Tämän ihanteen olemme käsittääksemme saaneet perinnöksi Kapodistriakselta, Spinelliltä ja muilta suurilta eurooppalaisilta. Uskomme, että tähän ovat pyrkineet myös 1800-luvun, erityisesti 1900-luvun ja 2000-luvun alun eurooppalaiset liikkeet.


Niinpä me yritämme yllä mainittujen ihanteiden ja tavoitteiden mukaisesti muodostaa aloitteen, johon on mahdollista osallistua sekä kansallisella että eurooppalaisella tasolla.

Ateena, 21. maaliskuuta 2009

http://www.ksml.fi/mielipide/mielipidekirjoitukset/miss%C3%A4-eurooppa-siell%C3%A4-ratkaisut-yhteisiin-ongelmiin/438919

Koko maailmaa parhaillaan koetteleva syvä ja monisyinen kriisi osoittaa selvääkin selvemmin, ettei Euroopan unioni saa olla pelkästään vapaamarkkina-alue, jossa vallitsee kyltymätön voitontavoittelu, jossa kansalaiset marginalisoidaan ja julkiset palvelut muutetaan kauppatavaraksi demokraattisten ja sosiaalisten valvontamahdollisuuksien puuttuessa - Nykyinen Euroopan unioni on perustettu vain suuryhtiöiden etujärjestöksi. Nykyinen EU on "kommunistinen kapitalismi" - yksipuoluejärjestelmä, joka pelkää nationalismia ja protektionismia, koska ne edustavat demokratiaa !

Nykyistä EU:ta ei voi muuttaa enää sisältäpäin, vaikka vihreät niin kuvittelevat ! Ylikansallinen vapaa-kauppa on kapitalismin ydin ja demokratian giljotiini ! Vasemmiston mukana vihreät nielaisivat syötin ja roikkuvat nyt joukon jatkeena Eurooppaa kurjistaen !

Laman keskellä kasvaa vain sotilasmenot tasaista tahtia !

Demokratian ja ihmisoikeuksien ihanne on niin syvällä Euroopan kansojen sielussa ja sydämessä, että me emme luovu siitä koskaan! Siksi nykyinen EU tulee hajoamaan ! Se on pettänyt kaikki lupaukset ekologisesta ja sosiaalisesta markkinatalioudesta. Se on pettänyt ihmisoikeudet ja hyljännyt köyhät leipäjonoihin ilman kunnioitusta ja solidaarisuutta !

Kansalaisten ja kansojen on aika ottaa omiin käsiinsä EU-projekti !
Miten se tehdään ?

SUOJAA ALUEELLISTA PAIKALLISESTI - SUOJAA ALUEELLISTA MAAILMANLAAJUISESTI ALIPALKATUN IHMISTYÖN JA LUONNONVAROJEN RYÖSTÖKÄYTÖLTÄ ! - on vaatimus, joka toteutuu vain demokraattisessayhteiskunnassa, jossa toimii oikeusvaltion periaatteet ! Jos oikeusvaltion periaatteet toimisivat koko Euroopassa, meillä pelittäisivät myös ihmisoikeus -, lasten oikeus-, ja muut keskeiset sosiaalisen oikeudenmukaisuuden Eurooppalaiset perusoikeudet jo globaalisti ! Mutta me hävisimme uljaat ihanteemme ylikansallisen uusliberalistisen EU-kapitalismi vallankaappauksessa !

USA:n malli petti Eurooppalaisen demokratian ihanteen !

- jestas ? Ja Suomenkin vihreät ja vasemmisto edelleenkin vain kumartavat tätä kapitaalikeisaria yhteisessä rintamassa, jossa syvempi analyysi EU:n nykytilasta kokonaan puuttuu !

Onneksi Itsenäisyyspuolue on tullut apuun ja vaatii laillisuuden ja oikeusvaltion periaatteita, demokratian palauttamista ja globaalisti oikeudenmukaista maailmaa kaikkien demokratiaa vaalivien kansojen yhteisessä rintamassa !

- Hip Huraa -

- HEIJJAA Kansanäänestykset EU:n perustuslaista !maanantai 18. toukokuuta 2009

http://www.erotaaneusta.fi

Kuva : Itsenäisyyspuolueen Meppiehdokas Merjaleena Isoaho Tampereelta :

Itsenäisyyspuolueen meppiehdokkaat Turussa suorassa lähetyksessä 14.5.2009 :
Vas. Sinikka Jyväskylästä, Klovni - Kai Keskumäki Tanskasta, Katri Aalto Eurasta ja Merja Renvall Sottungasta !

torstai 7. toukokuuta 2009

VAATIMUS MAAILMANRAUHAAN !

On suuri Ilo haastaa Suomi ja koko muu Eurooppa allekirjoittamaan Saintesin vetoomuus ydinvapaan Euroopan puolesta :

Yhteisen päätöksenteon ja demokraattisen mielipideilmaisun kohteena tulisi ja jo aikaisemmin olisi pitänyt olla, myös ydinvoima ja sen rooli niin sotilas- kuin siviilikäytössä. Euroopan kansojen on otettava ydinvoimaa koskeva päätöksenteko omiin käsiinsä vakaan ja turvallisen maailman uudelleenluomistyössä !

1. Yhtäkään ydinasetta ei enää saa sijoittaa Euroopan alueelle - Atlantilta Uralille.
2. Yksikään ydinase ei saa enää uhata Eurooppaa tai muuta maailmaa.
3 Euroopan on tehtävä aloite ja tuettava maailman ydinaseriisuntaa, ydinsulkusopimuksen VI artiklan mukaisesti.
4. Geneven aseidenriisuntakonferenssin on pyrittävä tähän päämäärään kaikin mahdollisin keinoin.
5 IAEA:n on lopetettava ydinenergian tukeminen ja keskityttävä yksinomaan tarkkailemaan siviili- ja sotilaallisia ydinlaitoksia, estämään fissiomateriaalin jatkokäyttö uusien aseiden rakentamiseen, ja auttamaan paljastamaan olemassa olevat aseet ja ydinlaitokset.
6. Wienin täydellinen Ydinkoekieltosopimus (CTBTO) on saatettava voimaan.
7. Kaikki mahdollinen on tehtävä ydinkatastrofien kuten Tšeljabinskin ja Tšernobylin todellisten syiden ja seurausten selvittämiseksi perinpohjaisesti.
8 IAEA:n ja WHO:n välinen vuoden 1959 sopimus, joka pakottaa WHO:n levittämään perätöntä tietoa ja valheita ydinvoiman terveyshaitoista, on purettava.
9 EURATOM -sopimus on purettava eikä uusia ydinvoimalaitoksia saa rakentaa.
10. Euroopan on julistauduttava ydinaseista ja ydinvoimaloista vapaaksi alueeksi, osana koko maailman denuklearisointia, eikä sen pidä odottaa muiden valtioiden tai maanosien ratkaisuja.

Tässä hengessä myös Suomen on säilytettävä puolueettomuuspolitiikkansa ja torjuttava Nato !

http://www.adressit.com/saintes-vetoomus

1. Yhteinen Eurooppamme koostuu kansoista, jotka asuvat samassa maanosassa. Kansat muodostuvat valtioista ja maista, joilla on erilaiset kielet ja kulttuurit. Aika ajoin ne ovat tehneet yhteistyötä ja aika ajoin taistelleet keskenään. Pitkä yhteinen historia on johtanut niiden haluun muodostaa yksi yhteinen kulttuurinen ja poliittinen kokonaisuus. Ne ovat löytäneet sellaiset arvot ja päämäärät, joiden siivittämänä ne kykenevät häivyttämään erilaisuutensa ja saavuttamaan rauhantilan.
2. Euroopan on otettava oppia menneisyytensä menestyksistä ja menetyksistä voidakseen rakentaa omien arvojensa ja tavoitteittensa mukaista tulevaisuutta, tietoisena kansojensa ja ihmistensä yhteisestä kohtalosta.
3. Pitkän historiallisen prosessin aikana, jonka tuloksena Eurooppa muotoutui, se on tuonut panoksensa taiteisiin, tieteisiin, tekniikkaan, ajatteluun ja inhimilliseen luovaan työhön. Mutta se on myös kokenut lukemattomia sotia, harjoittanut kolonialismia suuressa osassa maailmaa, sytyttänyt kaksi maailmansotaa, kestänyt ja tuottanut diktatuureja, sekä saavuttanut väkivallan huipentuman kehittämällä keskitysleirit ja totaalisen kansanmurhan.
4. Tuloksena tästä pitkästä kehityksestä on eurooppalaisen arvomaailman keskiöön noussut ykköseksi yksi arvo: ihmisarvon kunnioittaminen. Se tuo mukanaan kaikki muut arvot. Tällä arvohierarkialla on lukuisia seurauksia politiikassa, yhteiskunnassa, taloudessa, lainsäädännössä, maanpuolustuksessa, moraalissa ja kulttuurissa.
5. Kansojen oikeus päättää itse omasta tulevaisuudestaan on yksi näistä arvoista.
6. Demokratia, eli kansan oma hallinto, sen itsensä toteuttamana ja sitä itseään varten, on samalla kertaa ihanne ja keino joka yhdistää vastakkaisia tavoitteita; siksi demokratian puolustaminen on niin perustavaa laatua oleva asia Euroopan menneisyydessä, nykypäivässä ja tulevaisuudessa.
7. Euroopan kansalaiset uskovat tästä lähin, että ihmisarvon kunnioitus ja demokratian syventäminen ovat oikeudenmukaisen ja kestävän rauhan paras tae, niin Euroopan maaperällä kuin maailmanlaajuisesti.
8. Euroopan unionin olemassa olevat instituutiot ovat tarpeellinen kehys rauhoitetun ja rauhanomaisen Euroopan rakentamisessa, mutta niitä on muokattava demokratian keinoin vielä demokraattisemmaksi; kansojen mielipidettä on kysyttävä tärkeissä ja niiden tulevaisuutta koskevissa asioissa, niin Euroopan kuin myös maailman tulevaisuutta koskevissa asioissa.
9. Euroopan perustuslaki, joka hahmottelee tulevaisuuden Eurooppaa ja sen asemaa maailmassa, on yksi niistä tärkeistä asioista, joista on päätettävä kansanäänestyksellä.
10. Tärkeisiin asioihin kuuluvat niin ikään keinot rauhan säilyttämiseksi ja yhteisen turvallisuuden takaaminen.
11. Tuotantomuodot, kulutusmuodot, kauppa, suhde luontoon ja ympäristönsuojelu kuuluvat niihin tärkeisiin asioihin, joihin olemme velvollisia ottamaan kantaa osana koko sivilisaatiomme koskevia tärkeitä valintoja.
12. Näistä syistä yhteisen päätöksenteon ja demokraattisen mielipideilmaisun kohteena tulisi (ja jo aikaisemmin olisi pitänyt) olla myös ydinvoima ja sen rooli niin sotilas- kuin siviilikäytössä. Euroopan kansojen on otettava ydinvoimaa koskeva päätöksenteko omiin käsiinsä.