keskiviikko 20. toukokuuta 2009

KYSYMYKSIÄ OIKEUSMINISTERILLE

Kirjoitus Ksml 19.5.2009

Lähetin ennen vappua oikeusministerille sähköpostia, jonka vastaus viipyy.
Olen asettunut EU-vaalessa 2009 Itsenäisyyspuolueen eurovaaliehdokkaaksi. Se, kuten muutkaan pienpuolueet eivät saa puoluetukea tai muuta julkista tukea. Itsenäisyyspuolueen vaalibudjetti EU-vaaleissa on koko valtakunnan osalta noin 5 000-10 000 euroa, jolla pitäisi tavoittaa koko Suomi. Henkilökohtainen vaalibudjettini on 0 euroa.


Asiani oikeusministerille on seuraava:

1. Pyydän kohteliaasti oikeusministeriä osoittamaan Itsenäisyyspuolueelle ja muille pienpuolueille ne kanavat, joista voidaan myöntää julkista vaalitukea vaalityön tekemiseen myös kaikille pienpuolueille tasa-arvoisesti.

2. Pyydän oikeusministeriä lähettämään minulle ikioman paperiversion jo allekirjoitetusta Lissabonin sopimuksesta.

3. Pyydän oikeusministeriä arvioimaan, mikä on kohtuullinen ja keskimääräinen eurovaalibudjetti, jolla tavoitetaan koko Suomi, niin, että jokaiseen kotiin saadaan tiedot kaikista ehdokkaista. Eli miten Suomessa järjestetään demokraattiset vaalit?

4. EU on myöntänyt tänä vuonna n. 53 miljardia euroa tukea poliittisille puolueille ja myötäilijöilleen. Haluan virallisen selvityksen EU:n Suomen eduskuntapuolueille myönnetyistä vaaliavustuksista, sekä muista Suomen vaalibudjettivaroita, sillä demokraattisten vaalien on oltava rahoituksen osalta täysin läpinäkyviä. Jo ennen vaaleja olisi kaikkien puolueitten ja näitten ehdokkaiden vaalibudjetit julkaistava.

5. Samalla kysyn oikeusministerin kantaa EU:n periaatepäätöksestä olla tukematta kansallisia puolueita tai niiden edustajia missään muodossa. Onko oikeusministeri myös samaa mieltä?
Demokraattisten vaalien järjestämiseksi koko Suomen vaalijärjestelmä ja sen rahoitusjärjestelmä on perusteellisesti uudistettava - takaisin euro/ääni -periaatteesta kansanvaltaan. Oikeusvaltio on pelastettava.


SINIKKA TYYNELÄ Yht.kand., Itsenäisyyspuoleen EU-vaaliehdokas 2009 Jyväskylä

Jos tarkemmin eritellään EU:n myöntämiä avustuksia poliittiseen toimintaan, saadaan : http://eur-lex.europa.eu/budget/data/AP2009_VOL2/FI/nmc-titleN50400935180-50/nmc-chapterN50400935180-51/index.html#N50400935180-51 :

Toteutus / Määrärahat yhteensä
2007 - 60 517 850, 99
2008 - 62 305 000,00
2009 - 70 548 000,00


http://www.europarl.europa.eu/elections2009/highlights/product.htm?ref=20090120TMN46722&secondRef=0&language=FI&section=10 :

Ei rahoitusta kansallisille puolueille.

Parlamentti hyväksyi komission ehdotuksen, joka sallii eurooppalaisten poliittisten puolueiden käyttää rahojaan EU-vaalien kampanjoiden rahoitukseen edistääkseen poliittista keskustelua vuonna 2009 vaalien yhteydessä. Parlamentti kannattaa myös yleistä periaatetta, jonka mukaan näillä varoilla ei saa missään tilanteessa rahoittaa muita puolueita ja etenkään kansallisia puolueita tai ehdokkaita suorasti tai epäsuorasti.


OIKEUSVALTIO PELASTETTAVA

Jätin Jyväskylän kihlakunnan poliisilaitokselle rikostutkimusvaatimuksen 29.10.2008 ja pyysin poliisia tutkimaan onko Suomen valtio syyllistynyt peruslain ja sanavapauden rikkomiseen evätessään puoluerahoitusta sekä rajoittaessaan kansalaisen mahdollisuuksia kuntavaalien yhteydessä 2008.

Sain esitutkinnan päätöksen maaliskuussa 2009 : Poliisi ei ota asiaa rikoksena tutkittavaksi. Asia siirretään Oikeuskanslerinvirastoon mahdollisia toimenpiteitä varten.

Valtioneuvoston Oikeuskanslerin Jaakko Jonkan ja esittelijäneuvos Jorma Snellmanin päätös tuli hyvin nopeasti 31.3.2009.

Olin vaatinut poliisia tutkimaan onko Suomen valtio syyllistynyt peruslain ja sananvapauden rikkomiseen evätessään puoluerahoitusta sekä rajoittaessaan kansalaisen mahdollisuuksia … ?Oikeuskanslerinvirasto väänsi asian toiseksi : … vaaditte poliisia tutkimaan, onko Suomen valtio syyllistynyt poliittiseen syrjintään säätäessään lain jne.…. ?

Sain Jaakko Jonkalta kaksi sivua asian vierestä tekstiä ja ratkaisun : Puoluetoiminnan tukeminen vuonna 2008 on perustunut puoluelakiin perustuvaan rahoitukseen ja eduskunnan hyväksymiin vuoden 2008 talousarvioon ja lisätalousarvioon. Asiassa ei ole ilmennyt aihetta epäillä, että valtioneuvoston yleisistunto myöntäessään eduskuntapuolueille päätöksistään ilmenevät valtionavustukset olisi menetellyt lainvastaisesti tai muutoin virheellisesti.

Jonkka ei siis katsonut edes aiheelliseksi tutkia asiaani perustuslakiasiana, vaan hän teki päätöksen puoluelakiin perustuen joka on säädetty täysin perustuslain vastaisesti. Onko Oikeuskanslerilla mitään merkitystä, jos hän hyväksyy perustuslain vastaisesti säädetyn puoluelain itsestäänselvyytenä, vaikka hänen pitäisi valvoa myös mm. valtioneuvoston lainmukaisuutta ! Oikeuskansleri Jonkka on täten alisteinen valtioneuvostolle ja siten valtioneuvostosta on tullut pukki kaalimaan vartijana !

Demokratia kapenee kaventumistaan : 3 %:n äänikynnys uusille puolueille on vielä törkeämpää peruslain rikkomista. Kaikki oikeusvaltion periaatteet on menetetty !

Suomessa ei ole Perustuslakituomioistuinta !
Suomen eduskunnan toimien laillisuutta ei enää valvo kukaan ?
On järkyttävää, että Suomen demokratisoitumiskehityskin on nyt Ihmisoikeustuomioistuimen tai EY-tuomioistuimen asia !
Kaikki oikeusvaltion periaatteet on jo menetetty !
Mistä apu ?

Missä viipyy Suomen Leijonat ?

Jyväskylässä 20.5.2009

Sinikka Tyynelä, Itsenäisyspuolueen Eurovaaliehdokas nro. 218

Ei kommentteja: