tiistai 19. toukokuuta 2009

Kapodistrias-Spinelli-Eurooppa-aloite

Ajatuksella yhdistyneestä Euroopasta on pitkä historia. Se kuului 1800-luvun alussa johtavan sivistyneistön ja valistuneiden poliitikkojen radikaaleimpiin ideoihin. Nämä halusivat lopettaa veriset sodat ja suurvaltojen väliset ristiriidat perustamalla Euroopan Yhdysvallat. Ajatus yhdistyneestä Euroopasta on aina herättänyt voimakasta vastakaikua rauhan ihanteena.

Ioannis Kapodistrias ja Altiero Spinelli, nämä kaksi paneurooppalaista persoonaa, yhdistävät toisiinsa kahden vuosisadan visiot ja yhtenäisyyspyrkimykset. Jo vuonna 1820 Kapodistrias julistaa eräässä rauhankonferenssissa : "…saavuttaaksemme rauhan ja sovinnon Euroopan kansojen välillä meidän tulee asettaa vapaamieliset ja demokraattiset aatteet etusijalle ja kunnioittaa pienten kansojen oikeuksia sen sijaan, että palaisimme vanhoihin ja häpeällisiin väkivaltainstituutioihin".

Vuonna 1941 Spinelli, jonka Mussolinin fasistinen hallinto pitää vankeudessa, laatii Ventotene-manifestin edistääkseen pyrkimyksiä kohti vapaata ja yhdistynyttä Eurooppaa. Sodan jälkeen Spinellistä tulee johtohahmo taistelussa demokraattisen, sosiaalisen ja rauhanomaisen, liittovaltiomallin pohjalle rakentuvan Euroopan puolesta. Kun Eurooppa nyt yrittää löytää tiensä umpikujasta, johon 2000-luvun alun yhtenäistymisprosessi näyttää johtaneen, Kapodistrias ja Spinelli innoittavat meitä yhä.

Me, jotka tämän julkilausuman allekirjoitamme, olemme sitä mieltä, että Euroopan yhdistäminen ei ole milloinkaan historiamme aikana ollut niin välttämätöntä ja mahdollista toteuttaa kuin nyt eikä se koske yksinomaan maanosamme kaikkia kansoja ja kansalaisia, vaan ihmiskuntaa kokonaisuudessaan.

Koko maailmaa parhaillaan koetteleva syvä ja monisyinen kriisi osoittaa selvääkin selvemmin, ettei Euroopan unioni saa olla pelkästään vapaamarkkina-alue, jossa vallitsee kyltymätön voitontavoittelu, jossa kansalaiset marginalisoidaan ja julkiset palvelut muutetaan kauppatavaraksi demokraattisten ja sosiaalisten valvontamahdollisuuksien puuttuessa.

Kansalaisten ja kansojen on aika ottaa omiin käsiinsä EU-projekti.
On aika puolustaa eurooppalaista sosiaalista mallia. Ryhtyä rakentamaan unionia alhaalta käsin vakinaistamalla neuvoa-antavat kansanäänestykset kaikissa Euroopan maissa. Vaatimalla, että europarlamentin statusta kohotetaan siten, että se saa täyden lainsäädäntövallan. Tässä yhteydessä vaadimme myös, että kaikissa unionin jäsenmaissa sovelletaan yhtenäistä, yksinkertaiseen enemmistöön perustuvaa äänestyskäytäntöä.

Yhdistyneen Euroopan on oltava rauhanomainen, ekologinen ja itsenäinen suhteissaan Amerikan Yhdysvaltoihin. Sen tulee olla ydinvapaa alue. Sen tulee osoittaa solidaarisuutta köyhempiä maita kohtaan ja luoda ystävälliset yhteistyösuhteet kaikkiin maihin, erityisesti naapurimaihin.


Tämän ihanteen olemme käsittääksemme saaneet perinnöksi Kapodistriakselta, Spinelliltä ja muilta suurilta eurooppalaisilta. Uskomme, että tähän ovat pyrkineet myös 1800-luvun, erityisesti 1900-luvun ja 2000-luvun alun eurooppalaiset liikkeet.


Niinpä me yritämme yllä mainittujen ihanteiden ja tavoitteiden mukaisesti muodostaa aloitteen, johon on mahdollista osallistua sekä kansallisella että eurooppalaisella tasolla.

Ateena, 21. maaliskuuta 2009

http://www.ksml.fi/mielipide/mielipidekirjoitukset/miss%C3%A4-eurooppa-siell%C3%A4-ratkaisut-yhteisiin-ongelmiin/438919

Koko maailmaa parhaillaan koetteleva syvä ja monisyinen kriisi osoittaa selvääkin selvemmin, ettei Euroopan unioni saa olla pelkästään vapaamarkkina-alue, jossa vallitsee kyltymätön voitontavoittelu, jossa kansalaiset marginalisoidaan ja julkiset palvelut muutetaan kauppatavaraksi demokraattisten ja sosiaalisten valvontamahdollisuuksien puuttuessa - Nykyinen Euroopan unioni on perustettu vain suuryhtiöiden etujärjestöksi. Nykyinen EU on "kommunistinen kapitalismi" - yksipuoluejärjestelmä, joka pelkää nationalismia ja protektionismia, koska ne edustavat demokratiaa !

Nykyistä EU:ta ei voi muuttaa enää sisältäpäin, vaikka vihreät niin kuvittelevat ! Ylikansallinen vapaa-kauppa on kapitalismin ydin ja demokratian giljotiini ! Vasemmiston mukana vihreät nielaisivat syötin ja roikkuvat nyt joukon jatkeena Eurooppaa kurjistaen !

Laman keskellä kasvaa vain sotilasmenot tasaista tahtia !

Demokratian ja ihmisoikeuksien ihanne on niin syvällä Euroopan kansojen sielussa ja sydämessä, että me emme luovu siitä koskaan! Siksi nykyinen EU tulee hajoamaan ! Se on pettänyt kaikki lupaukset ekologisesta ja sosiaalisesta markkinatalioudesta. Se on pettänyt ihmisoikeudet ja hyljännyt köyhät leipäjonoihin ilman kunnioitusta ja solidaarisuutta !

Kansalaisten ja kansojen on aika ottaa omiin käsiinsä EU-projekti !
Miten se tehdään ?

SUOJAA ALUEELLISTA PAIKALLISESTI - SUOJAA ALUEELLISTA MAAILMANLAAJUISESTI ALIPALKATUN IHMISTYÖN JA LUONNONVAROJEN RYÖSTÖKÄYTÖLTÄ ! - on vaatimus, joka toteutuu vain demokraattisessayhteiskunnassa, jossa toimii oikeusvaltion periaatteet ! Jos oikeusvaltion periaatteet toimisivat koko Euroopassa, meillä pelittäisivät myös ihmisoikeus -, lasten oikeus-, ja muut keskeiset sosiaalisen oikeudenmukaisuuden Eurooppalaiset perusoikeudet jo globaalisti ! Mutta me hävisimme uljaat ihanteemme ylikansallisen uusliberalistisen EU-kapitalismi vallankaappauksessa !

USA:n malli petti Eurooppalaisen demokratian ihanteen !

- jestas ? Ja Suomenkin vihreät ja vasemmisto edelleenkin vain kumartavat tätä kapitaalikeisaria yhteisessä rintamassa, jossa syvempi analyysi EU:n nykytilasta kokonaan puuttuu !

Onneksi Itsenäisyyspuolue on tullut apuun ja vaatii laillisuuden ja oikeusvaltion periaatteita, demokratian palauttamista ja globaalisti oikeudenmukaista maailmaa kaikkien demokratiaa vaalivien kansojen yhteisessä rintamassa !

- Hip Huraa -

- HEIJJAA Kansanäänestykset EU:n perustuslaista !Ei kommentteja: