tiistai 17. helmikuuta 2009

YDINVOIMASTA JA LOPPUSIJOITUKSESTA KANSANÄÄNESTYS


Energia – ja talouspolitiikasta eivät enää päätä kansat, valtiot tai poliitikot; vaan suuret, periaatteessa yksityisessä omistuksessa olevat monopoliyhtiöt ja ylikansallinen raha !

Kun uusien ydinvoimaloiden rakentamis- ja energiaratkaisuja tekevät nyt EMU: n turvin vain yksityiset jätit ja monopoliyrittäjät, on suunta selvä : ilman kokonaisnäkemystä, kansan tai poliittista ohjausta tuodaan eduskuntaan tyrkylle mm. yhä suurempia ydinvoimaloita liukuhihnalla valtamedian tukemana. Suomeen halutaan 3-5 uutta ydinvoimalaa, vaikka monien ydinvoimaloitten yhteisomistus on vastoin kilpailulainsäädäntöä. Huolimatta kansantalouden tilasta ja pahenevasta lamasta Fortuminkin asiakas pulittaa sähkölaskuissaan tuloja vaikka amerikkalaisille eläkemummoille. Itsenäisyyden menetyksen hinta on jo tähtitieteellinen Suomen kansantaloudelle !

Greenpeace julkaisi vuoden 2008 lopulla uuden Euroopan laajuisen energiamallin, joka linjaa keinot ilmastonmuutosta kiihdyttävien päästöjen vähentämiseen vähintään 30 prosentilla vuoteen 2020 mennessä. Raportin mukaan mm. sähkön tuotantoa uusiutuvalla energialla voidaan kasvattaa noin 900 terawattituntia eli noin 90 ydinvoimalan tuotannon verran vuoteen 2020 mennessä. Uusiutuvan energian lisäystäkin tärkeämpi toimi on energian käytön tehostaminen. Energiaa säästävä tekniikka ja toimintatavat voivat vähentää energian tarvetta EU:ssa 20 % verrattuna kehitykseen ilman toimia.

Greenpeace ei käsittele raportissaan globaalitalouden olemattomia poliittisia säätömekanismeja, mitkä ovat sen kestävän energiamallinnoksen toteutuksen este : - se, että todella kyettäisiin toimimaan järkevästi ja kokonaisvaltaisesti, tarkoittaa sitä, että olisi vihdoinkin varmistettava kansanvaltainen, kansainvälinen, MUTTA DEMOKRAATTINEN toimintaympäristö ja talousmalli kestävälle energialle ja koko yhteisölle. Ts. olisi ymmärrettävä nykyisen EU:n harjoittaman tuhoisan kapitalismin sisäänrakennettu aikapommi !

Kun Suomen poliittinen eliitti marssi aikoinaan EU:n eturintamassa, he nielaisivat hyvässä uskossa myös Lissabonin sopimuksen. Ainoatakaan virallista lausuntoa ei sen jälkeen ole kuultu edes EURATOM – sopimuksesta, joka määrittää EU:n päämääräksi ydinteollisuuden nopean rakentamisen. Samalla Euratom turvaa jokaiselle yhteisyritykselle ´oikeushenkilön´ aseman. Sopimuksen 52 artikla sosialisoi yhteisön alueella erityisesti kaikki halkeamiskelpoiset aineet, mm. ydinmateriaalin. Euratom takaa sen, että ylikansallisilla yhtiöillä, OIKEUSHENKILÖINÄ on subjektiiviset ja ensisijaiset demokraattiset oikeudet varsinaisiin kansalaisiin nähden Suomenkin uraanivarantojen ryöstökäyttöön! Täten maailman mahtavin kapitalistinen yhteisö kykenee sosialisoimaan koko yhteisön luonnonvarat, mm. uraanin omaan käyttöönsä tulevien sukupolvien ja maanomistajien kustannuksella.

EU- vallankaappaus kumosi Suomen perustuslain ja mahdollisti yksityisten suuryhtiöisen omistajien oikeudet. Tämä aikapommi tikittää nyt kansakunnan loputonta kurjistamista: - kun erityiset halkeamiskelpoiset aineet ovat yhteisön ensisijaista omaisuutta, olisi mielenkiintoista tietää miten yksityistä voittoa tavoittelevan monikansallisen ydinvoimayhtiön ja EU:n yhteisöllisyys on käytännössä yhdistettävissä muutoin kuin : Mulle voitot, sulle jätteet, niin kuin Suomelle on nyt käymässä ?

Korkea-aktiivisen ydinjätteen loppusijoitus on ratkaisematta kaikkialla maailmassa, ilman, että jätehuollon kustannuksia on sisällytetty hintaan !

Ilman kansanvaltaa, kansainvälistä ja demokraattista päätöksentekoa olemme nyt pahimmassa mahdollisessa pakkopaidassa oman eduskuntamme tuella !

Ilman demokraattisia oikeuksia ydinvoimasta ja ydinjätteen loppusijoituksesta on mahdoton äänestää ? Vai voiko ?

http://www.ksml.fi/mielipide/mielipidekirjoitukset/ydinvoimasta-kansan%C3%A4%C3%A4nestys/367412

Ydinvoima kehittyy

Ksml 27.2.2009 00:01 --> -->

Sinikka Tyynelä kirjoitti (Ksml 19.2.) ydinenergiasta huolestuneena. Näkemystä ja perusteita olisi kuitenkin syytä hieman päivittää. Meitä oli nimittäin pari kaveria ydinvoimaäänestyksen aikaan jotka kävimme ahkeraa sähköpostikeskustelua parinkymmenen kansanedustajan kanssa, jotka tuskailivat ristiriitaisen informaation ristitulessa. Visiomme oli, että ydinjäte voidaan hyötykäyttää ja hävittää myöhemmin fuusioreaktorissa. Tämä aikaansa edellä ollut näkemys saa nyt vahvistusta.
Teksasin yliopistossa on tehty suunnitelma voimalasta, jossa toimisi sekä fissio eli raskaiden ydinten halkeaminen että fuusio eli keveitten atomiydinten yhdistäminen.
Laitos polttaisi jopa 99 prosenttia nykyisten ydinvoimaloiden polttoainejätteestä energiaksi. Kotschenreuther and Mahajan suunnittelevat voimalaa, jossa raskaita transuraaneja sisältävä ydinjäte sijoitetaan erityisvarustellun tokamak-fuusioreaktorin ympärille. Fuusioreaktorin tarvitsema lisäenergia otetaan juuri tästä korkea-aktiivisesta ydinjäteestä.
Tästä seuraa että aiemmin ennakoidut ydinjätteiden varastointimäärät ja kustannuksiin kerättävät maksut laskevat. Myös jätekapselin rakenne on kehiteltävä jälkikäyttöä varten, (esim. tiilimuoto tms). Ydinjätevälivarastot voisivat sijaita matalammalla ja suojarakenteiden ikätavoitekin voisi olla vaikkapa vain 200 vuotta. Sadan vuoden päästä kun ollaan jo kokemusta viisaampia. Kovalla hinnalla laskutettava arvotavara, ydinjätekapseli tehdään inaktiiviseksi energian tuotannossa ja tämä lisää tulojamme ja pudottaa varastoitavia loppujätemääriä aivan ratkaisevasti.
Uraania on luonnossa hajallaan monessa eri paikassa mikä aiheuttaa haitallista säteilyä. Vastuullinen keräily- ja kaivostoiminta valvottuine maisemointeineen parantaa vähitellen ympäristön laatua. Tässä onkin suomalaisille taitajille tärkeä maailmanlaajuisen yhteistyön, kriittisen valvonnan ja ympäristöosaamisen paikka.
Fuusiotutkijat ovat olleet kiinnostuneita tästä Super XDivertor -tekniikastaan. Tutkimus on julkaistu Fusion Engineering and Design -lehdessä tammikuussa (lähde: Tekniikka ja Talous).

Kalevi Lystimäki Ähtäri

http://www.ksml.fi/mielipide/mielipidekirjoitukset/ydinvoima-kehittyy/372742



EUROOPPALAINEN KESTÄVÄN ENERGIAN VALLANKUMOUS

Kun tähän on menty koko euroalueella, että sekä talous,- että energiapolitiikasta eivät enää päätä kansat tai poliitikot, vaan suuret, periaatteessa yksityisessä omistuksessa olevat monopoliyhtiöt ja ylkansallinen raha, voidaan jokainen sähkönkäyttäjä pakottaa maksamaan sähkölaskuissaan vaikka amerikkalaisten eläkemummojen eläkesäätiöiden tuotot !
Kun voimaloiden rakentamis- ja energiaratkaisuja tekevät nyt vain yksityiset yrittäjät, on suunta selvä : ilman kokonaisnäkemystä, kansan tai poliittista ohjausta tuodaan tyrkylle mm. yhä suurempia ydinvoimaloita liukuhihnalla valtamedian tukemana, joista vähäisin ei lie oma maakuntalehtemme !Kuitenkin vain kokonaisvaltainen poliittinen ohjaus voi pelastaa globaalin kaoottisen talousjärjestelmän, samoin kuin on mahdollista ja välttämätöntä luoda yhteinen kokonainen KANSANVALTAINEN ( = EI YHTIÖVALTAINEN = RAHANVALTAINEN ) energiapoliittinen vallankumous elämän pelastamiseksi tällä pallolla !

http://www.greenpeace.org/raw/content/finland/fi/dokumentit/kestaevaen-energian-vallankumous.pdf :
Greenpeace julkaisi vuoden 2008 lopulla uuden Euroopan laajuisen energiamallin, joka linjaa keinot ilmastonmuutosta kiihdyttävien päästöjen vähentämiseen vähintään 30 prosentilla vuoteen 2020 mennessä. Raportin mukaan mm. sähkön tuotantoa uusiutuvalla energialla voidaan kasvattaa noin 900 terawattituntia eli noin 90 ydinvoimalan tuotannon verran vuoteen 2020 mennessä. Tärkeimmät uusiutuvat energialähteet ovat bioenergian eri muodot, tuulivoima, keskittävä aurinkoenergia lämpimissä maissa sekä geoterminenenergia. Laskelmat raporttia varten ovat tehneet arvostetun saksalaisen DLR-instituutin insinööriryhmä sekähollantilainen EcoFys-insinööritoimisto.Uusiutuvan energian lisäystäkin tärkeämpi toimi on energian käytön tehostaminen. Energiaa säästävä tekniikka jatoimintatavat voivat vähentää energian tarvetta EU:ssa 20 % verrattuna kehitykseen ilman toimia. Määrä on suurempi kuin EU:n koko kivihiilen kulutus tai Saksan koko energiankulutus.Tärkeimpiä keinoja ovat vähän polttoainetta kuluttavat autot, uusien rakennusten rakentaminen ja vanhojenkorjaaminen energiapiheiksi, tehokkaimpien saatavilla olevien sähkölaitteiden valitseminen niin kotitalouksissa kuin palveluissa ja teollisuudessakin, sekä sähkön ja lämmön yhteistuotannon voimakas lisääminen. Mahdollisuudet säästää sähköä vastaavat noin 70 ydinvoimalan tuotantoa.DLR on arvioinut myös energiamallin toteuttamisen kustannukset.Greenpeacen malli kasvattaa investointitarvetta energiantuotantoon 200 miljardilla eurolla eli 20 prosentillavuoteen 2020 mennessä, mutta investoinnit maksavat itsensä takaisin alentuneena tuontienergian kulutuksena. Vuonna 2020 energiaa ostettaisiin EU:n ulkopuolelta vuosittain 100 miljardilla eurolla vähemmän kuin kehityksessä ilman toimia.

... ja se, että todella kyetään toimimaan, tarkoittaa nyt sitä, että on vihdoinkin ryhdyttävä varmistamaan kansanvaltainen, kansainvälinen, MUTTA DEMOKRAATTINEN toimintaympäristö kestävälle energialle lyhytnäköistä voittoa tavoittelevien ydinvoimalobbareiden sijasta.

Suomen ydinjätteen lopusijoituksesta ja ydinvoimasta kansanäänestys !


Kun Suomi teki Eu - liittymispäätöksen, se lähti hakemaan villoja, mutta tuli kerittynä takaisin ?Suomen Vihreät marssivat EU:hun eturintamassa ja nielaisivat hyvässä uskossa myös Lissabonin sopimuksen. Yhtään ainuttakaan vihreää kommenttia ei enää sen jälkeen ole kuultu edes EURATOM – sopimuksesta!
Vähintä mitä vihreät mielestäni olisivat nyt velvoitettu selvittämään julkisesti, olisi mm. seuraavat EURATOMIN keskeiset artiklat :

1 artikla
Yhteisön päämääränä on toteuttamalla ydinteollisuuden nopeaa rakentamista ja kasvua varten tarvittavat edellytykset myötävaikuttaa elintason nousuun jäsenvaltioissa ja yhteyksien kehittämiseen muiden maiden kanssa.

48 artikla
Neuvosto voi yksimielisesti komission ehdotuksesta saattaa kaikki tai jotkin tämän sopimuksen liitteessä III luetellut edut koskemaan jokaista yhteisyritystä, jolloin jokaisen jäsenvaltion on osaltaan varmistettava näiden etujen antaminen.Neuvosto voi samaa menettelyä noudattaen vahvistaa edellä tarkoitettujen etujen antamisen edellytykset.

49 artikla
Yhteisyritys perustetaan neuvoston päätöksellä.Jokainen yhteisyritys on oikeushenkilö.Yhteisyrityksellä on jokaisessa jäsenvaltiossa laajin kansallisen lainsäädännön mukaan oikeushenkilöllä oleva oikeuskelpoisuus; se voi erityisesti hankkia ja luovuttaa irtainta ja kiinteää omaisuutta sekä esiintyä kantajana tai vastaajana oikeudenkäynneissä.Jollei tämän sopimuksen tai yhteisyrityksen perussääntöjen määräyksistä muuta johdu, jokaiseen yhteisyritykseen sovelletaan teollisiin tai kaupallisiin yrityksiin sovellettavia sääntöjä; perussäännöissä voidaan niiden asemesta viitata jäsenvaltioiden kansallisiin säännöksiin.Jollei toimivaltaa ole tällä sopimuksella annettu yhteisön tuomioistuimelle, yhteisyrityksiä koskevat riidat ratkaistaan toimivaltaisissa kansallisissa tuomioistuimissa.

52 artikla
1. Malmien, lähtöaineiden ja erityisten halkeamiskelpoisten aineiden hankinnasta huolehditaan tämän luvun määräysten mukaisesti noudattaen periaatetta, jonka mukaan hankintalähteille on yhtäläinen pääsy, ja yhteistä hankintapolitiikkaa harjoittamalla.2. Tätä varten ja tässä luvussa määrätyin edellytyksin:a) kielletään kaikki sellaiset menettelyt, joiden tavoitteena on varmistaa tietyille käyttäjille etuoikeutettu asema;b) perustetaan hankintakeskus, jolla on optio-oikeus kaikkiin jäsenvaltioiden alueella tuotettuihin malmeihin, lähtöaineisiin ja erityisiin halkeamiskelpoisiin aineisiin sekä yksinoikeus yhteisön alueelta tai ulkopuolelta tulevia malmeja, lähtöaineita ja erityisiä halkeamiskelpoisia aineita koskevien hankintasopimusten tekemiseen.Hankintakeskus ei saa hankintojen käyttötarkoituksen perusteella syrjiä ketään käyttäjää, ellei suunniteltu käyttö ole laitonta tai ristiriidassa yhteisön ulkopuolisten toimittajien kyseiseen toimitukseen soveltamien ehtojen kanssa.Erityiset halkeamiskelpoiset aineet ovat yhteisön omaisuutta.Yhteisön omistusoikeus käsittää kaikki erityiset halkeamiskelpoiset aineet, jotka jäsenvaltio, henkilö tai yritys on tuottanut tai tuonut maahan ja joihin sovelletaan VII luvussa määrättyä turvavalvontaa.

87 artikla
Jäsenvaltioilla, henkilöillä tai yrityksillä on rajoittamaton oikeus käyttää ja kuluttaa asianmukaisesti haltuunsa saamiaan erityisiä halkeamiskelpoisia aineita, jos tästä sopimuksesta johtuvia velvoitteita noudatetaan erityisesti turvavalvonnan, hankintakeskuksen optio-oikeuden ja terveyden suojelun osalta.

97 artiklaKansalaisuuteen perustuvia rajoituksia ei saa soveltaa jäsenvaltion lainkäyttövallan alaisiin luonnollisiin taikka yksityisoikeudellisiin tai julkisoikeudellisiin oikeushenkilöihin, jotka haluavat osallistua tieteellisten tai teollisten ydinlaitosten rakentamiseen yhteisön alueella.

Luultavasti taistelet tuulimyllyjä vastaan. Enrgiateollisuudessa, kuin ei missään muuallakaan liike-elämän pyörteissä mennä kovin demokraattisesti. Nykyisessä kvartaalitaloudessakaan ei voi mennä kuin lyhytnäköisesti. Jos nuo edellämainitut selätät, niin siinähän on urakkaa. Kansanäänestyksellä saat ainoastaan selville sen, kannatetaanko nykyistä hallitusta ja sen mielipidettä. Kansanäänestys itsessään on nykyisen demokratian vastainen menettelytapa. (H.Sillanpää 17.02.2009 11:08)

Kansanäänestys itsessään on nykyisen demokratian vastainen menettelytapa.
Sillanpään mielestä vain ylikansallisilla yhtiöillä = OIKEUSHENKILÖILLÄ on subjektiiviset ja demokraattiset oikeudet Suomenkin uraanivarantojen ryöstökäyttöön ? Mielestäsi vain yhtiöillä on oikeus sosialisoida koko yhteisön luonnonvarat omaa käyttöönsä :

52 artikla1. Malmien, lähtöaineiden ja erityisten halkeamiskelpoisten aineiden hankinnasta huolehditaan tämän luvun määräysten mukaisesti noudattaen periaatetta, jonka mukaan hankintalähteille on yhtäläinen pääsy, ja yhteistä hankintapolitiikkaa harjoittamalla.2. Tätä varten ja tässä luvussa määrätyin edellytyksin:a) kielletään kaikki sellaiset menettelyt, joiden tavoitteena on varmistaa tietyille käyttäjille etuoikeutettu asema;b) perustetaan hankintakeskus, jolla on optio-oikeus kaikkiin jäsenvaltioiden alueella tuotettuihin malmeihin, lähtöaineisiin ja erityisiin halkeamiskelpoisiin aineisiin sekä yksinoikeus yhteisön alueelta tai ulkopuolelta tulevia malmeja, lähtöaineita ja erityisiä halkeamiskelpoisia aineita koskevien hankintasopimusten tekemiseen.Hankintakeskus ei saa hankintojen käyttötarkoituksen perusteella syrjiä ketään käyttäjää, ellei suunniteltu käyttö ole laitonta tai ristiriidassa yhteisön ulkopuolisten toimittajien kyseiseen toimitukseen soveltamien ehtojen kanssa.Erityiset halkeamiskelpoiset aineet ovat yhteisön omaisuutta.Yhteisön omistusoikeus käsittää kaikki erityiset halkeamiskelpoiset aineet, jotka jäsenvaltio, henkilö tai yritys on tuottanut tai tuonut maahan ja joihin sovelletaan VII luvussa määrättyä turvavalvontaa.

Tämäkö demokratiaa ?

http://www.ksml.fi/mielipide/keskustelu/eurooppalainen-kest%C3%A4v%C3%A4n-energian-vallankumus/364183

sunnuntai 15. helmikuuta 2009

KESKISUOMALAINEN 18712009 – VALTIO VALTIOSSA ?

Keskisuomalaisen lukijalupaus 2009 on kyseenalainen kädenojennus maan vanhimpana sanomalehtenä kansallisen itsenäisyyden, kansanvallan ja markkinavoiman sekametelikeittona vähintäänkin ihmeellinen todellisen demokratian kannalta. Lukijalupaus ei todellakaan vielä vakuuta !

Keskisuomalainen on valtamedia, se on valtakulttuuria ilman minkäänlaista vastuuta, koska lehden ja sen omistajien tulot ja voitot tulevat ensisijaisesti mainostuloista ja mainostulojen rahoittajista, sekä ykkösmonopolista, mikä on nähty vaali vaalilta: KSML on ainoa voittaja. Vaalimainostulot ovat valtavat !

Toimiiko Suomessa siis näennäisdemokratia vai oikea demokratia ? Jos ei toimi, niin miksi ?

Suomen valtio valtiona on rakenteellisesti vanhentunut, koska sen todelliset vaalimediat ovat ainoastaan rahavallan linnakkeita jo istuville eduskuntapuolueille !

Tästä samasta haluaa myös Itsenäisyyspuolue muistuttaa :
- Kun nyt mietitään demokratian edellytyksiä; pyritään rajoittamaan vaalirahoitusta ja sitä kautta vaikuttamaan tiedotusvälineiden kautta tapahtuvaan markkinointiin ja manipulointiin, unohdetaan, että edes vaali- ja puoluerahoitustoimikunnan välimietintö ei kuitenkaan ota huomioon nykyistä tosiasiaa, että mediat ja pääoma ovat saman ”konsernin”, saman hegemonian osia. Kun medialla puolestaan on ratkaiseva vaikutus ns. demokraattisiin valintoihin, niin johtopäätös on, että itse asiassa pääoma, mediat ja poliittinen johto ovat sama asia. Ne muodostavat valtahegemonian, joka puolustaa toisiaankin vaikka kansan tahtoa vastaan.

Tekninen kehitys, mikä on luonut nykyiset mediat, on siis tehnyt koko valtiorakenteemme vanhentuneeksi. Tähän kansanvallasta huolestuneiden tulisi ensi sijassa kiinnittää huomiota. Tämä huoli tosin koskettaa vain Suomen uusia eduskuntaan kuulumattomia pienpuolueita, jotka on syrjäytetty kaikesta mainostamisesta ja taloudellisesta tuesta ilman puoluetukea.

Lehdistön ja kustannustoiminnan puolella internet lehdet mukaan lukien on ensinnäkin rajoitettava suurten konsernien toimintaa. Ne on purettava. Ilmeisesti esimerkiksi USA:ssa ei Suomen nykyisiä mediakeskittymiä sallittaisi.

Vähintäänkin maakuntalehtitasosta lähtien lehtien olisi tarjottava kaikille puolueille omat sivunsa tai palstatilansa asiansa ja uutisensa esittämiseen. Lehtitalojen kontrolloimat yleisönosastosivut eivät nykyisellään tähän pysty - vai mitä mieltä on uudistunut Keskisuomalainen ?

http://www.ksml.fi/mielipide/keskustelu/keskisuomalainen-18712009-valtio-valtiossa/362505

lauantai 14. helmikuuta 2009

Suomen turvallisuus- ja puolustuspolitiikka

Keskeiset tulevaisuuttamme koskevat haasteet ovat:

1. Demokratian puute ja eriarvoisuuden lisääntyminen
2. Ihmiskunnan ja luonnon elinmahdollisuuksien vaarantuminen
3. Asevarustelu ja konfliktitNämä haasteet liittyvät toisiinsa monin tavoin niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin. Myös vastaukset niihin kytkeytyvät toisiinsa.


KOLMASOSA USA:n SOTILASMENOISTA PELASTAISI MAAPALLON

Sitoutumattoman yhdysvaltalaisen tutkimuslaitoksen Earh Policy – instituutin johtaja Lester Brown on laskenut, että maapallon laajuisesti toteutettu suuruudistus, joka sisältää köyhyyden poistamisen, terveydenhuollon järjestämisen kaikille, väestönkasvun vakauttaminen ja ilmastomuutoksen hillitsemisen, maksaisi 190 miljardia dollaria, eli 125 miljardia euroa vuodessa.
Summa on vain kolmasosa Yhdysvaltojen puolustusbudjetista, joka oli toissa vuonna 560 miljardia dollaria eli 365 miljardia euroa.
USA:lla on maailman suurin puolustusbudjetti. Seuraavana tulee EU.
Maailman varallisuus on kertynyt äärimmäisen pienen ökyeliitin, maailmantaloutta pyörittävien pörssipelurien taskuun. Samoissa taskuissa on aseteollisuus ja samat taskut luovat maailman konfliktit ja kriisit ! Taistelu viimeisistä luonnonvaroista, varsinkin öljystä kiihtyy. Lähi-itä ei rauhoitu, ennen kuin USA ja EU muuttavat ulko- ja turvallisuuspolitiikkaansa : Öljystä luopuminen on ensimmäinen askel maailmanrauhaan !


Nyt näin ei ole käymässä, päinvastoin. Teollisuusmaat ja näiden korruptoituneet hallitukset Suomea myöten eivät suostu tunnustamaan tosiasioita : kapitalismi on jo tullut tiensä päähän : öljy loppuu hyvin nopeasti. Siksi asevarustelu kiihtyy ja myös Suomea varustetaan hyökkäyssotaan. Edelleenkin luullaan, että maailmaa voidaan hallita aseilla ja pelotteilla. Totuus on kuitenkin toisenlainen : kun luonnonvarat loppuvat, mitkään aseet eivät meitä pelasta !
Maailman korruptoituneet hallitukset ovat myyneet ja vaihtaneet demokratian ja kansanvaltaisuuden globaalin kapitalismin pakkopaitaan, jota hallitaan maailman mahtavimmilla sotavoimilla vielä toistaiseksi ! Tämä on pään pistämistä pensaaseen. Suomen hallitus on korvannut Suomen oman perustuslain Lissabonin sopimuksella ja uinuu entistä syvemmässä markkinaliberalismin haavissa kansalaisistaan välittämättä. Dollarin kaaduttua myös euro tulee hukkumaan valtavaan velka-aaltoon dollarin tavoin ja globaali taloustaantuma kuvitellaan voitettavan kunnon kapitalistin tavoin sotimalla, lisääntyvän sotateollisuuden volyymina, unohtaen, että todellinen vauraus on rauhaa !


10 askelta parempaan
- Itsenäisyys: kansallisen päätäntävallan palauttaminen.

- Demokratian vahvistaminen: kansanäänestykset ja oikeudenmukainen vaalijärjestelmä.
- Markkinoiden ylivallasta ihmislähtöiseen talouteen
- Kansainvälisen yhteistyön vahvistaminen aitoa demokratiaa haluavien välillä.
- Eriarvoisuuden vähentäminen: ihmisoikeudet, päätöksenteko, talous ja ympäristö.
- Ihmiskunnan ja maapallon tulevaisuus etusijalle: elämän säilyttäminen voittojen kasvattamisen sijaan
- Loppu hävittämiselle ja tuhlaukselle: energia ja luonnon monimuotoisuus. - Omavaraisuus ja tuki kansainväliselle kestävälle kehitykselle
- Hidas kiiruhtaminen kohti turvallisempaa maailmaa; voimavarojen siirtäminen asevarustelusta, sotilasliitoista ja sodankäynnistä luottamusta, vakautta ja monipuolista turvallisuutta edistäviin tekoihin.
- Elämän säilyttäminen ihmiskunnan yhteiseksi turvallisuuskysymykseksi.

ERIARVOISUUDEN VÄHENTÄMINEN - IHMISOIKEUDET - OIKEUDENMUKAINEN MAAILMANJÄRJESTYS - ovat paljon monimutkasempia asioita kuin hyökkäyssotaan rakennettavat hornetit ...

http://www.ksml.fi/mielipide/keskustelu/suomen-turvallisuus-ja-puolustuspolitiikka/359853

tiistai 10. helmikuuta 2009

Ydinjäteongelma on edelleen ratkaisematta

Suomi on kapseloitunut ydinvoimabuumiin: Ydinvoiman lisärakentaminen on ainut pelastus Suomen sähköntuotantoon ?
Demarien, kepun ja kokoomuksen tipahtaminen maailmanmenosta, energiapolitiikasta ja pahenevasta talouskriisistä on pelottava tosiasia. Pelottavinta on kuitenkin Suomen hankkima maine maailmalla ydintekniikassa ! Suomi on ainoa maa maailmassa, jolla on aikomus sijoittaa ydinjäte kallioperään. Ulkomaita myöten Suomessa käydää nyt kyselemässä mahdollisuutta Suomen tieto- taitoon : osuutta omien ydinjätteiden tuomiseen Suomen kallioperään !

Korkea-aktiivisen ydinjätteen loppusijoitus on täysin ratkaisematta kaikkialla maailmassa ! Myöskään johtavat ydinasetuottajat eivät ole sitä vielä ratkaisseet ! Siksi onkin täysin käsittämätöntä, että Suomi rakentaisi jopa 3-5 uutta ydinvoimalaa ensin ja jättäisi loppusijoituksen muiden vastuulle.

Suomen eduskunnan on otettava ennen yhtään uutta ydinvoimalan rakentamispäätöstä loppusijoitus kokonaan uuteen tarkasteluun. Kallioperään sijoittamisesta on kokonaan luovuttava. Vastuulliset valtiot ympäri maailmaa työskentelevät nyt kuumeiseti jäteongelman kanssa. Avomeksi jäänyttä jäteongelmaa ei ole todellisuudessa edes vielä hinnoiteltu ydinsähkön hintaan.

Ainoastaan, jos ydinvoima takaa sitä haluaville ikuisen elämän, voivat ydinvoiman lisärakentamisesta päättävät jäädä vartiomaan jätöksiään seuraavat miljoona vuotta ! Tämä olisi sitä suomalaista työllisyysolitiikkaa ja energiapolitiikkaa parhaimmillaan ?

Hybridivoimala ratkaisee ydinjäteongelman ?

http://www.tekniikkatalous.fi/tk/article212578.ece :
Teksasin yliopistossa on tehty suunnitelma voimalasta, jossa toimisi sekä fissio eli raskaiden ydinten halkeaminen että fuusio eli keveitten atomiydinten yhdistäminen.
Laitos polttaisi 99 prosenttia nykyisten ydinvoimaloiden polttoainejätteestä energiaksi.
Tutkijat halusivat löytää ydinjäteongelmalle paremman ratkaisun kuin varastointi kallioon.
Ydinjäte sisältää paljon energiaa ja säteilee voimakkaasti vuosituhansia, koska siinä on paljon radioaktiivisia ja halkeamiskelpoisia ytimiä.

Jätteet

Ydinjätteen määrän laitos kutistaisi sadasosaan alkuperäisestä.
”Olemme kehittäneet suhteellisen halvan menetelmän hävittää ydinjätteet”, Kotschenreuther sanoo.
"Hybridivoimala on halvempi kuin hyötöreaktori ja halvempi kuin ydinjätteiden varastointi luolaan."
Ydinjätteiden käsittelyä neutronipommituksella on suunniteltu aiemminkin, mutta neutronilähteenä on aina ollut normaali fissioprosessi. Jälleenkäsiteltyä polttoainetta on käytetty hyötyreaktoreissa, jotka ovat herättäneet vahvaa vastustusta, sillä niissä voi valmistaa asekelpoista plutoniumia. Suurin osa hyötöreaktoreista onkin rakennettu aseteollisuuden tarpeisiin ja sittemmin suljettu.

Yksi hybridivoimala voisi käsitellä noin 15 kevytvesireaktorin jätteet. Tarvittava fuusioreaktori olisi vain pienen huoneen kokoinen.

Tutkijoiden mukaan sekä amerikkalaiset että englantilaiset fuusiotutkijat ovat olleet kiinnostuneita heidän Super XDivertor -tekniikastaan. Tutkimus on julkaistu Fusion Engineering and Design -lehdessä tammikuussa.

http://www.ksml.fi/mielipide/keskustelu/ydinj%C3%A4teongelma-on-edelleen-ratkaisematta/357894

maanantai 9. helmikuuta 2009

OLKILUOTO 3 - kolme miljardia myöhässä

Suomalaiset tarvitsevat kohtuuhintaista sähköenergiaa. Sähkön käyttö lisääntyy tulevaisuudessa, koska siitä voi tulla aikanaan myös autojen voimanlähde. - kirjoittaa kepun pää-äänenkanattaja viattomasti.

- Justiinsa ? Vanhasen hallituksen ja Pekkarisen muutkin turve-suhmuroinnit eivät todellakaan kestä päivänvaloa : Kuka kantaa vastuun poliittisista virhearvioinneista ? :

Olkiluoto 3:n 2,5 vuoden viivästyminen maksaa pohjoismaisille sähkön käyttäjille yhtä paljon kuin koko ydinvoimalaitosinvestointi eli n. 3 Mrd. euroa.

http://www.elfi.fi/fi/lehdistotiedotteet/olkiluoto-3-n-myohastyminen-tulee-kalliiksi-pohjoismaisille-sahkonkaytta.html


- Riippuvaisuus TVO:n riskialttiista ydinvoimaseikkailusta tulee maksamaan suomalaisille sähkön käyttäjille kolme miljardia euroa, eli 600 euroa henkeä kohden, eikä näitä tappioita korvaa kukaan ? - Vai korvaako ?

USA:n dollari on kaatunut, maailma ja ympäristö vaikeroi jättiläismäisen ekologisen ylikulutusjalanjäljen seurauksena kaikkialla. Entiseen ei enää ole paluuta ! Myös Vanhanen itse alkaa jo pikkuhiljaa oirehtia globaalia talouskriisiä ja pahaa oloaan vaatimalla valtiovallan jämerämpää ohjauspolitiikkaa. Samalla Pekkarinen on jo valmis rakentamaan kaksi uutta ydinvoimalaa lisää perustuen sähkönkulutuksen jatkuvaan kasvuun !

Voi surku meitä suomalaisia ? - me todellakin olemme liian kiltti kansa sietämään yhtään enempää kansan kurjistamista ja Fortumin ylimmän johdon ja valtiovallan lyhytnäköisiä miljoonavoittoja kansantalouden, tulevien sukupolvien ja tuhoutuvan ympäristön kustannuksella ?

Nico Holmberg on totisesti oikeassa : Suomen vihreät istuvat nykyhalituksessa maansa myyneinä saksalaisille ydinvoimalobbareille !

Totisesti totisesti ! Ihmisoikeudet ja demokratia ovat se peruskivi, jolle kestävä talous luodaan ! Demokratian ja ihmisoikeuksien varmistamiseksi viidennen ydinvoimalan rakentaminen on keskeytettävä turvallisuus-syihin vedoten ja uusista ydinvoimaloista on päätettävä vain kansanäänestyksellä, samoinkuin suomalaisen ydinjätteen loppusijoitus on kokonaan otettava uudelleen harkintaan ja kallioperään sijoituksesta on kokonaan luovuttava !

Yhtä vähän kuin Pekkarinen, yhtä vähän Eu on enää miljoonan vuoden kuluttua vartioimassa yhäkin pahenevaa MOX-ylijäämää ! ?

http://www.ksml.fi/mielipide/keskustelu/olkiluoto-3n-j%C3%A4te-jopa-seitsem%C3%A4n-kertaa-vaarallisempaa-kuin-nykyisten-reaktorien/353655

Keskustelu : http://www.ksml.fi/mielipide/keskustelu/ydinvoimaa-kannattaa-rakentaa-lis%C3%A4%C3%A4/354891

sunnuntai 8. helmikuuta 2009

Pohjolassa ei uusia ydinreaktoreita tarvita

Greenpeace kehottaa hallitusta hylkäämään hakemukset jälleen uuden ydinreaktorin rakentamiseksi. Ydinvoimahanketta tavoittelevat yhtiöt eivät ole perustelleet reaktorin tarvetta uskottavasti. Suomen sitoumukset energian säästämiseksi ja uusiutuvan energian lisäämiseksi merkitsevät, että ydinsähkölle ei ole käyttöä kotimaassa vaan se menisi vientiin. Lisäksi sähkön kulutuksen kasvuennusteita joudutaan tarkistamaan taantuman takia.

Fortumin hakemus reaktorin rakentamiseksi tulee samana päivänä, jolloin Ruotsin hallituspuolueet ovat kertoneet päässeensä yksimielisyyteen mahdollisuudesta rakentaa uusia ydinreaktoreita. Fortum on omistaja sekä Oskarshamnin että Forsmarkin ydinvoimaloissa.

- Pohjolassa ei uusia reaktoreita tarvita. Fortum pelaa yhdessä Vattenfallin ja E.ON:in kanssa vaarallista ydinvoimapeliä, joka ei perustu mihinkään nähtävissä olevaan energiantarpeeseen Pohjoismaissa, sanoo Greenpeacen energiakampanjoitsija Lauri Myllyvirta.

- Uusien reaktorien käytetty polttoaine on jopa seitsemän kertaa vaarallisempaa ihmisille ja ympäristölle kuin nykyisin käytössä olevien reaktorien. Pula ydinpolttoaineesta on käynnistämässä uuden uraaninlouhintabuumin. Lisäksi yritykset tehdä ydinsähköstä kilpailukykyistä johtavat turvallisuudesta tinkimiseen, kuten Olkiluoto 3 -hankkeessa on nähty. Ydinvoima tulee kalliiksi sekä ympäristölle että sähkön käyttäjille, Lauri Myllyvirta summaa.

- Suomen ilmastopäästöjä voidaan vähentää yli 30 prosentilla vuoden 1990 tasolta vuoteen 2020 mennessä sekä taata sähkön ja energian saanti satsaamalla voimakkaasti uusiutuvaan energiaan sekä energian tarvetta vähentäviin investointeihin. Nämä toimet vaikuttavat päästöihin ja työllisyyteen jo parin vuoden aikavälillä, kun ydinvoimalan rakentaminen veisi yli kymmenen vuotta. Ydinvoimayhtiöt eivät ole esittänyt ratkaisua ilmastohaasteeseen, Myllyvirta jatkaa.

Greenpeace julkaisi hiljattain Kestävän energian vallankumous -energiaskenaarion, joka osoittaa, miten vuoteen 2020 mennessä voidaan vähentää ilmastopäästöjä kotimaassa 35 % vuoden 1990 tasosta, irtautua sähkön tuontiriippuvuudesta ja aloittaa ydinvoiman alasajo sulkemalla yksi nykyisistä ydinreaktoreista. Ohjelman kokonaiskustannukset ovat samat kuin hallituksen ilmastostrategian, jolla päästään vain 5-10 % kotimaisiin päästövähennyksiin. Greenpeacen ohjelmassa investoinnit kotimaiseen uusiutuvaan energiaan ja energian käytön tehostamiseen loisivat huomattavasti enemmän työpaikkoja ja liiketoimintaa Suomeen.


KESTÄVÄN ENERGIAN VALLANKUMOUS

http://www.greenpeace.org/raw/content/finland/fi/dokumentit/kestaevaen-energian-vallankumous.pdf : Tiekartta uusiutuviin ja tehokkaisiin energiaratkaisuihin Suomessa 2009-2020

Greenpeacen energiamallilla saavutettavat tavoitteet:


- 35 prosentin ilmastopäästöjen vähennys vuoteen 2020 mennessä verrattuna vuoden 1990 tasoon.Tämä tarkoittaa 43 prosentin päästövähennystä vuoteen 2006 verrattuna.
- Energiaomavaraisuuden parantaminen 40 prosenttiin nykyisestä 30 prosentista. Hallituksen strategiassa energiaomavaraisuus jää alle 35 prosenttiin.
- Sähkön tuontiriippuvuudesta irtautuminen – kotimainen sähkön tuotantokapasiteetti riittää kulutukseenvastaamiseen.
- Vaarallisiin näennäisratkaisuihin, kuten palmuöljyyn tai ydinvoimaan, ei turvauduta.
- Uutta ydinvoimaa eirakenneta ja toinen Loviisan ydinreaktoreista suljetaan vuoteen 2020 mennessä.
- Lähtöoletukset talouden kehityksestä ovat samat kuin hallituksen ilmastostrategiassa. Esim. teollisuustuotannon määrä ja asumisväljyys ovat samalla tasolla. Muutokset toteutetaan pääasiassa teknisin toimin liikkumistapojen muutosta lukuunottamatta

En voi olla ajattelematta, että juuri nyt historia asettaameidän sukupolvemme kokeeseen. Aiommeko katsoavierestä, kun kuivuuskaudet, nälänhätä, myrskyt ja tulvatvaltaavat planeettamme? Vai muistammeko tämänaikana, jona me kohtasimme haasteen ja aloimme todellamullistaa asioita?– Barack Obama, Yhdysvaltain presidentti alkaen 20.1.2009
------
Greenpeace esittää tässä linkissä kestävän energian tavoitteet ja ohjelman !
Koska Greenpeace ei todellakaan ole mikään poliittinen puolue, olisi todellakin kohtuullista, että sanomalehti Keskisuomalainenkin vihdoinkin heräisi päiväuniltaan ja esittelisi lukijoille muutakin kuin kepun ja Pekkarisen ikuisia ydinvoiman lisärakentamisen vaatimuksia omissa pääkirjoituksissaan ?

Olkiluodon tappiot syy luopua uusista reaktorihankkeista

Olkiluodon ydinvoimahankkeeseen osallistuvan Siemensin mukaan TVO tulee vaatimaan reaktoria rakentavalta Areva-Siemens-koalitiolta 2,4 miljardin euron korvausta reaktorin myöhästymisestä. TVO:n korvausvaatimuksen lisäksi reaktorin rakentajille on tullut myöhästymisestä suoria kuluja ainakin 1,5 miljardia euroa. Reaktorin kauppahinta oli noin kolme miljardia euroa.

- Kävi TVO:n ja Areva-Siemensin välisessä kiistassa kuinka vain, on selvää, että ainakin toinen kiistan osapuolista kärsii tähtitieteelliset taloudelliset tappiot hankkeessa. TVO voi vaatia korvauksia, koska Olkiluoto 3 -hankkeen kaupan ehdot olivat täysin poikkeukselliset. Uusissa ydinvoimahankkeissa samanlaista hintatakuuta ei olisi tarjolla, vaan kustannusten ylitykset jäisivät suomalaisen investoijan maksettaviksi, Greenpeacen energiakampanjoitsija Lauri Myllyvirta muistuttaa.

- Riippuvaisuus TVO:n riskialttiista ydinvoimaseikkailusta tulee maksamaan suomalaisille sähkön käyttäjille kolme miljardia euroa, eli 600 euroa henkeä kohden, eikä näitä tappioita korvaa kukaan.

Jos Olkiluoto 3:a ei olisi koskaan alettu rakentaa, samassa ajassa olisi hyvin ehditty rakentaa vastaava määrä uusiutuvaan energiaan perustuvaa sähköntuotantoa. Toisin kuin vuosikymmenen kestävät ydinvoimahankkeet, joiden kustannukset yleensä kaksin- tai kolminkertaistuvat hankkeen aikana, uusiutuvan energian hankkeet ovat nopeita toteuttaa ja pysyvät hyvin budjetissaan, Myllyvirta jatkaa.

http://www.greenpeace.org/finland/fi/mediakeskus/lehdistotiedotteet/olkiluodon-tappiot-syy-luopua

- Kuka, ketkä kantavat poliittisen vastuun virheinvestoinneista, jos ja kun ne moninkertaistuvat nykyhallituksen toimesta uusien ydinvoimaloitten rakentamispäätöksinä ?
- Kuinka kukaan ajatteleva ihminen voi kannattaa ydinvoimaa, jos ainakin miljoonaksi vuodeksi, sekä jääkausiakin kestämään suunniteltavan korkea-aktiivisen ydinjätteen loppusijoituskin on täysin ratkaisematta ?


Kuka kantaa vastuun poliittisista virhearvioinneista ? :
Olkiluoto 3:n 2,5 vuoden viivästyminen maksaa pohjoismaisille sähkön käyttäjille yhtä paljon kuin koko ydinvoimalaitosinvestointi eli n. 3 Mrd. euroa.


http://www.elfi.fi/fi/lehdistotiedotteet/olkiluoto-3-n-myohastyminen-tulee-kalliiksi-pohjoismaisille-sahkonkaytta.html

Keskustelu : http://www.ksml.fi/mielipide/keskustelu/pohjolassa-ei-uusia-ydinreaktoreita-tarvita/354860

MOX

Olkiluoto 3:n jäte jopa seitsemän kertaa vaarallisempaa kuin nykyisten reaktorien

tammikuu 31, 2009

Ydinjätehautaa Olkiluotoon suunnitteleva Posiva Oy myöntää ympäristövaikutusten arviointiraportissaan, että Olkiluoto 3:n ja mahdollisten uusien ydinreaktoreiden käytetty polttoaine on kallioperään haudattuna huomattavasti vaarallisempaa kuin nykyisten reaktorien.

Kun uusien reaktorien tuottamaa ydinjätettä pääsee vuotamaan ydinjätehaudasta, ihmisille aiheutuva säteilyannos on jopa seitsenkertainen. Posiva suunnittelee hautaavansa Olkiluotoon kaikkien TVO:n ja Fortumin omistamien ydinvoimaloiden korkea-aktiiviset jätteet.

- Olkiluotoon rakenteilla olevan EPR-reaktorin tuottama käytetty polttoaine on vaarallisempaa kuin on annettu ymmärtää. Jätteen varastointi ja loppusijoittaminen on myös kalliimpaa kuin ydinteollisuus myöntää, mikä kasvattaa ydinvoiman käytön kustannuksia. Ranskalainen Areva, joka markkinoi EPR-reaktoriaan edullisena ja turvallisena, jättää täysin huomiotta reaktorimalliin liittyvät kohonneet riskit, riippumaton ydinturvallisuusasiantuntija John Large sanoo. Greenpeace pyysi Largea arvioimaan kokoamansa aineiston.

Kun ydinpolttoainetta käytetään ydinreaktorissa, siihen muodostuu äärimmäisen vaarallisia radioaktiivisia aineita. Mitä enemmän energiaa uraanipolttoaineesta vapautetaan, sitä radioaktiivisemmaksi polttoaine muuttuu ja sitä helpommin vapautuvassa muodossa radioaktiiviset aineet ovat. Suunnitelma ydinjätteen hautaamisesta peruskallioon nojaa vahvasti siihen, että jäte on vaikeasti liukenevassa muodossa, mikä ei pidä paikkaansa uusien reaktorien kohdalla.

Erityisesti Olkiluotoon rakenteilla oleva EPR-reaktorityyppi on suunniteltu käyttämään ydinpolttoainetta entistä intensiivisemmin. Ydinjätteessä olevista radioaktiivista aineista suurimman vaaran aiheuttaa loppusijoituksessa jodi-129, jonka polttoaineesta välittömästi vapautuva osuus on Olkiluoto 3 -tyypin reaktorin tuottamassa jätteessä seitsenkertainen verrattuna nykyisiin ydinreaktoreihin. Tämä on polttoaineen loppusijoituksen ja mahdollisten onnettomuuksien kannalta vaarallinen yhtälö.

- Ydinjätteen loppusijoitukseen liittyy aina riski siitä, että myrkyllistä jätettä vuotaa maan pinnalle ja pohjavesiin. Turvallisuutta on mahdotonta taata tuhansien vuosien ajaksi. Lisäksi on riski siitä, että ydinvoimayhtiöiden suunnittelema ydinjätehauta osoittautuu täysin riittämättömäksi tavaksi loppusijoittaa uusien reaktorien vaarallisempaa jätettä, jolloin veronmaksajien maksettavaksi jää miljardien eurojen lasku. Uusien ydinreaktorien rakentamista ei tulisi edes harkita, ennen kuin superydinjätteeseen liittyvistä uhkakuvista on enemmän tutkimusta, vaatii Greenpeacen energiavastaava Lauri Myllyvirta.

http://www.greenpeace.org/finland/fi/mediakeskus/lehdistotiedotteet/olkiluoto-3-n-jaete-jopa-seitse


SUOMI PANTTIVANKINA MYYTIN YLLÄPITÄMISEKSI RAUHANOMAISESTA ATOMIVOIMASTA

Suomi on ainoa läntinen ei-atomiasemaa, jossa rakennetaan uusi reaktori ja suunnitellaan jopa 4 uutta reaktoria Olkiluoto 3:n lisäksi. (Olkiluoto 4, Loviisa 3, Fennovoima 1 + 2)
Suomessa suunnitellaan uraanin louhintaa. Uraaniyritysten kotisivuilla Suomea markkinoidaan atomivoima-ystävällisenä maana, tiet ovat loistokunnossa, puhdasta vettä on paljon, maa on harvaanasuttu.


Suomi on ensimmäisenä maailmassa ottamassa Olkiluodossa käyttöön loppusijoitusluolan käytettyä reaktoripolttoainetta varten – ilman minkäänlaista demokraattista keskustelua.
Saksalaisessa Capital-talouslehdessä esitettiin 4.10.2006 Olkiluoto sopivana paikkana EU-alueen käytetylle reaktoripolttoaineelle sopivaa maksua vastaan. Kehuttiin atomivoimamyönteistä ilmapiiriä, vähäistä asukasmäärää Olkiluodossa ja muistuttiin alueen heikosta taloudellisesta tilanteesta.

http://www.capital.de/politik/100004887.html

Saksalaisen energiajätin E.ON:in vuosikokousessa Essenissä 3.5.2007 yhtiön pääjohtaja Wulf Bernotat totesi yleisön edessä, että jos E.ON tuottaa käytettyä reaktoripolttoainetta Suomessa, se jää Suomeen loppusijoitettavaksi. Kysymykseen onko E.ON:illa suunnitelmia tuoda muuta kuin Suomessa tuotettua korkea-aktiivista jätettä Suomeen, hän vastasi, että se on poliittinen päätös, joka tehdään Suomessa.

http://sydaby.eget.net/kil/klotzer2.htm

Plutonium

1.000 MW:n reaktori (kevytvesi) tuottaa noin 30 tonnia käytettyä polttoainetta vuodessa
Jokaisen reaktorin uraanista tehty polttoaine tuottaa plutoniumia
Maailman reaktorit (439) tuottavat yhteensä vuodessa noin 10.000 tonnia käytettyä polttoainetta, joka sisältää noin 75 tonnia plutoniumia.


Maailmassa on tällä hetkellä varastoituna noin 500 tonnia plutoniumia. Noin puolet on peräisin aseteollisuudesta ja noin puolet atomivoiman siviilikäytöstä. Molemmat kelpaavat atomiaseisiin.
Suurimmat varastot: USA 120-170 tonnia, Venäjä 92 tonnia.


8 kiloa reaktoriasteista plutoniumia riittää USA:n hallituksen tekemien kokeiden mukaan ”yksinkertaisen” pommin tekemiseen. Useita tällaisia pommeja on mahdollista tuottaa muutamassa viikossa. Tuotantolaitos on mahdollista rakentaa 6 kuukaudessa. (Greenpeace: Nuclear power undermining action on climate change, dec 2007)

Jälleenkäsittely

Atomivoiman siviilikäytöstä peräisin oleva plutoniumin varasto kasvaa edelleen. Vuonna 2007 se ylitti aseteollisuuden varastoiman plutoniumin määrän.
Eri puolilla maailmaa löytyy muutamia siviilikäyttöön tarkoitettuja jälleenkäsittelylaitoksia, joissa separoidaan plutoniumia käytetystä reaktoripolttoaineesta MOX-polttoainetta varten (plutoniumin ja uraanin sekoitus)atomiasevaltioissa; Englanti, Ranska, Venäjä, Intia
Japanin Rokkasho-jälleenkäsittelylaitos aloitti koe-toimintansa elo-kuussa 2006. MOX-polttoainetta valmistava laitos valmistunee vasta 2012. Maailman plutoniumin määrä kasvaa siis väliaikaisesti.

USA:ssa jälleenkäsittelyprojekti on käynnissä. Tiukan rahatilanteen johdosta laitos valmistunee vuonna 2016. Tarkoituksena on käsitellä 70 tonnia asekelpoista venäläistä ja amerikkalaista plutoniumia osana atomaseriisunta-ohjelmaa. “MOX for Peace”
Kiina on suunnittelee siviilikäyttöisen jälleenkäsittelylaitoksen
MOX:ia käytetään tällä hetkellä noin 40 reaktorissa Euroopassa


http://sydaby.eget.net/kil/klotzer2.htm

Suomeen rakennetava maailman suurin Pilot - EPR-reaktori on suunniteltu MOX-polttoainetta varten !

Suomessa mm. kauppa- ja teollisuusministeri Mauri Pekkarinen on todennut, että jos Suomi tuottaa energiaa atomivoimalla meidän tulisi myös louhia uraania reaktoreita varten ja, että näin ollen Suomella olisi omavaraista energiaa.

Suomesta ei kuitenkaan löydy teknologiaa rikastamaan malmia reaktoripolttoaineeksi. Malmi olisi siis vietävä esim. Saksaan tai Ranskaan käsiteltäväksi.

Ranskalainen uraanikaivosyritys Cogema, jonka tytäryhtiö Areva rakentaa Olkiluoto 3 -reaktoria, on ensimmäisten joukossa saanut valtausluvan Eno/Kontiolahden alueelle. Jos yritys aloittaa Suomessa uraanin louhinnan, malmi viedään Ranskaan käsiteltäväksi. Sen jälkeen on täysin mahdotonta seurata käytetäänkö Suomen uraania sotilaallisiin vai rauhanomaisiin tarkoituksiin.
Esimerkkinä mainittakoon, että ydinsulkusopimuksen vastaisesti on Kanadassa louhittua uraania käytetty ydinpommien valmistamiseen USA:ssa.
Cogema muodostettiin vuonna 1975 kaupallisena ydinpolttoaine-yrityksenä, joka on osa CEA:ta (Commissariat à l’Énergie atomique).
http://sydaby.eget.net/kil/klotzer2.htm

ATOMIVOIMAN KÄYTÖN LISÄÄMINEN EDISTÄÄ ATOMIASEIDEN LEVIÄMISTÄ !
KESKUSTELU : http://www.ksml.fi/mielipide/keskustelu/olkiluoto-3n-j%C3%A4te-jopa-seitsem%C3%A4n-kertaa-vaarallisempaa-kuin-nykyisten-reaktorien/353655

tiistai 3. helmikuuta 2009

PARILLE SILAKKAA JA LEIPÄ

Pari silakkaa ja leipä” – nimim. kirjoitteli Hesarin verkossa maailman tilasta :

Maailma on täynnä virtuaalirahaa jota ei todellisuudessa ole olemassa missään, edes ns. rikkaissa valtioissa, nyt yritetään elvyttää keskiluokan rahat tyhjiin imemällä (velkaannuttamalla), vuosikymmeniksi eteenpäin..
Maailman rahat ovat veroparatiiseissa, joihin suuri pääoma on paennut viimeisen n.15 vuoden aikana kvartaalikeinottelun ja neoliberalistisen menon seurauksena.
Ainoastaan globaalilla, hirveällä inflaatiolla, saadaan maailman rahamassa veroparatiisien hämäristä sokkeloista.
Nämä firmoistaan rahat imeneet pääoman omistajat ovat kvartaalikeinottelussa jättäneet firmoistaan jäljelle pelkät kuoret, mutta nyt valtioiden pitäisi vuosikymmeniksi velkaannuttaa veronmaksajansa, jotta nämä pajatsot/firmat saadaan taas tolpilleen ja rahvaalle/keskiluokalle töitä.
Kun tehottomimmat ja vanhimmat ikäluokat saadaan taas putsattua työvoimasta tulevan kovan laman aikana, ovat veromaksajat taas aikanaan siinä kunnossa, että saadaan puhallettua uusi kuplajättiläinen täyteen ilmaa/rahaa sekä taas vedätys /keinottelu/ vivuttelu subrime-talous vauhtiin ja uutta rahaa veroparatiisin tileille, ehkä omistajille tuhatvuotista elämää tai valtakuntaa varten? "


Mielenkiintoinen analyysi, ja osui nappiin !Maailmalla on paljon salaliittoteorioita, joiden piikkiin nykyinen maailmantila on laitettu, eikä ihme : Bush hyökkäsi Irakiin aivan sattumalta. Irakissa piti olla joukkotuhoaseita, mutta paljastuikin, että siellä on vain öljyä. Sillä aikaa kun sodittiin, amerikkalaiset varmistivat kitkattoman öljynsaannin Irakista maailman suurimpien öljy-yhtiöiden hyväksi…

Kun ”Pari silakkaa ja leipä” on huomioinut maailman saman aikaisesti siirtyneen paperi- ja metallirahoista virtuaalirahaan, on salajuoni selvä : Bush ja hänen taustakumppaninsa, kvartaalitalouden häikäilemättömimmät pelimiehet olivat ilmeisesti päättäneet varmistaa dollarin maailmanvallan perustamalla vailla katetta keplottelevan dollarin öljyyn. Öljy varmistaisi dollarin vaihtoarvon ! Niinpä sivistynyt teknis-teollinen maailma siirtyi virtuaalirahaan ja pankkikortteihin, jotka ovat muovia. Mehän kaikki tiedämme, että muovikin on öljyä !

Nyt öljy alkaa olla loppumassa: öljyhuippu on tosiasia ja muovikortitkin alkavat olla arvottomia, kun maailman suurimman kansakunnan tilit ovat miinuksella ja työt maailmantalouden veturin köhimisen seurauksena loppuvat kaikkialta.

Samanaikaisesti jossakin rakennetaan maailman suurimpia pilvenpiirtäjiä, ilmeisesti vielä toistaiseksi strategisesti tärkeimmissä öljyvaltioissa, joidenka pankkiholveissa säilytetään öljyvarantojen bittiomaisuutta öljyyn orjuutetun ihmiskunnan kustannuksella ?


Toistaiseksi ihmiskunnan valtavan enemmistön aivot on manipuloitu nykyisen huijausrahan pönkittämiseksi : Samalla virtuaalirahaan on jo ujutettu sirut, muistuttamassa globaalin rahavallan seuraavasta suurenmoisesta valuuttaoperaatiosta ja vakuuspetoksesta !

Informaatioyhteiskuntien virtuaalitalouden ja väärän rahan vallan voimistamiseksi yhteiseksi maailmanherraksi ja raha-uskonnoksi, on siru pian siirrettävä myös kaikkien köyhimmille ja mieluummin, kehoon, jotta globaali valvonta on maailmanlaajuista ! Jos emme alistu tähän massiiviseen luonnonvarojen ylikäyttöön ja kansakuntien orjuuttamiseen, olemme ilman vailla tätä uutta maailmanrahaa ”kuolemaan tuomittuja.”

Ylikansallinen virtuaaliraha ja pörssikeinottelu on tehnyt maailman parlamentaarisista hallituksista vain nukkeja ja marionetteja, joilla ei enää ole minkäänlaista valtaa.
Nykyinen taantuma on vain alkusoittoa entistäänkin kiihtyvämmälle eriarvostamiselle; vieläkin köyhempiin massoihin ja entistä pienempään rahaeliittiin, jonka huipulla olevat ylikansalliset suuryritykset ja pankkiirit omistavat ja työllistävät miljoonia ihmisiä edelleenkin omistajiensa rikastuttamiseksi. Nämä suuryritykset sanelevat omat ehdot valtioille, eikä Nokiakaan ole varmasti ainoa ?


Maailmalta on siis todellakin poistunut ja tulee poistumaan edelleenkin valtavasti sitä rahaa, joka on piilotettu odottamaan parempia aikoja. Tämän veroparatiisirahan omistajat pyörittävät öljy-yhtiöitä, sotateollisuutta, elektroniikkateollisuutta, koko teollisen maailman kivijalkaa täysin mielensä mukaan: maailmanvallan varmistamiseksi kelvollisia ovat vain ne, jotka elävät velaksi ja ottavat entistä enemmän velkaa; varsinkin valtiot. Suurimpienkin valtioiden budjetit ovat mitättömiä verrattuna suurimpien monikansallisten yhtiöitten liikevaihtoon.
Näin kasvoton kapitalismi pyörii ja pyörittää nyt koko maailmaa !


Vai pyörittääkö sittenkään ?

Entiseen ei enää ole paluuta : teollisen ajan kommunismimme ja kapitalismimme ovat törmänneet äiti maan sanelemiin ankariin reunaehtoihin : Meidän kellomme tikittää öljyn loppumista – liikenteen loppumista – lannoitteiden loppumista – virtuaalirahan loppumista !

Yksi ajanjakso ihmiskunnan historiassa on takanapäin. Siihen ei enää ole paluuta ! Ottamalla käyttöön oikeudenmukaisuuden ja uuden ajattelun, meillä on edessämme ennen kokemattoman vaurauden ja rikkauden aika : Uusi vapaus !

Aika ei ole rahaa. Aika on Rauhaa. Vain Rauha voi luoda vaurautta ja solidaarisuutta ! Kun miljoonat ja miljardit ihmiset pääsevät vapauteen orjuuttajiensa kahleista, on vallankumous tapahtunut ! Kauan eläköön totuus ja oikeus maan päällä !


http://www.ksml.fi/mielipide/keskustelu/pt-suomen-talous-vajoaa-jyrk%C3%A4sti-taantumaan/350848

http://www.ksml.fi/mielipide/keskustelu/miss%C3%A4-raha-luuraa/375880