sunnuntai 8. helmikuuta 2009

MOX

Olkiluoto 3:n jäte jopa seitsemän kertaa vaarallisempaa kuin nykyisten reaktorien

tammikuu 31, 2009

Ydinjätehautaa Olkiluotoon suunnitteleva Posiva Oy myöntää ympäristövaikutusten arviointiraportissaan, että Olkiluoto 3:n ja mahdollisten uusien ydinreaktoreiden käytetty polttoaine on kallioperään haudattuna huomattavasti vaarallisempaa kuin nykyisten reaktorien.

Kun uusien reaktorien tuottamaa ydinjätettä pääsee vuotamaan ydinjätehaudasta, ihmisille aiheutuva säteilyannos on jopa seitsenkertainen. Posiva suunnittelee hautaavansa Olkiluotoon kaikkien TVO:n ja Fortumin omistamien ydinvoimaloiden korkea-aktiiviset jätteet.

- Olkiluotoon rakenteilla olevan EPR-reaktorin tuottama käytetty polttoaine on vaarallisempaa kuin on annettu ymmärtää. Jätteen varastointi ja loppusijoittaminen on myös kalliimpaa kuin ydinteollisuus myöntää, mikä kasvattaa ydinvoiman käytön kustannuksia. Ranskalainen Areva, joka markkinoi EPR-reaktoriaan edullisena ja turvallisena, jättää täysin huomiotta reaktorimalliin liittyvät kohonneet riskit, riippumaton ydinturvallisuusasiantuntija John Large sanoo. Greenpeace pyysi Largea arvioimaan kokoamansa aineiston.

Kun ydinpolttoainetta käytetään ydinreaktorissa, siihen muodostuu äärimmäisen vaarallisia radioaktiivisia aineita. Mitä enemmän energiaa uraanipolttoaineesta vapautetaan, sitä radioaktiivisemmaksi polttoaine muuttuu ja sitä helpommin vapautuvassa muodossa radioaktiiviset aineet ovat. Suunnitelma ydinjätteen hautaamisesta peruskallioon nojaa vahvasti siihen, että jäte on vaikeasti liukenevassa muodossa, mikä ei pidä paikkaansa uusien reaktorien kohdalla.

Erityisesti Olkiluotoon rakenteilla oleva EPR-reaktorityyppi on suunniteltu käyttämään ydinpolttoainetta entistä intensiivisemmin. Ydinjätteessä olevista radioaktiivista aineista suurimman vaaran aiheuttaa loppusijoituksessa jodi-129, jonka polttoaineesta välittömästi vapautuva osuus on Olkiluoto 3 -tyypin reaktorin tuottamassa jätteessä seitsenkertainen verrattuna nykyisiin ydinreaktoreihin. Tämä on polttoaineen loppusijoituksen ja mahdollisten onnettomuuksien kannalta vaarallinen yhtälö.

- Ydinjätteen loppusijoitukseen liittyy aina riski siitä, että myrkyllistä jätettä vuotaa maan pinnalle ja pohjavesiin. Turvallisuutta on mahdotonta taata tuhansien vuosien ajaksi. Lisäksi on riski siitä, että ydinvoimayhtiöiden suunnittelema ydinjätehauta osoittautuu täysin riittämättömäksi tavaksi loppusijoittaa uusien reaktorien vaarallisempaa jätettä, jolloin veronmaksajien maksettavaksi jää miljardien eurojen lasku. Uusien ydinreaktorien rakentamista ei tulisi edes harkita, ennen kuin superydinjätteeseen liittyvistä uhkakuvista on enemmän tutkimusta, vaatii Greenpeacen energiavastaava Lauri Myllyvirta.

http://www.greenpeace.org/finland/fi/mediakeskus/lehdistotiedotteet/olkiluoto-3-n-jaete-jopa-seitse


SUOMI PANTTIVANKINA MYYTIN YLLÄPITÄMISEKSI RAUHANOMAISESTA ATOMIVOIMASTA

Suomi on ainoa läntinen ei-atomiasemaa, jossa rakennetaan uusi reaktori ja suunnitellaan jopa 4 uutta reaktoria Olkiluoto 3:n lisäksi. (Olkiluoto 4, Loviisa 3, Fennovoima 1 + 2)
Suomessa suunnitellaan uraanin louhintaa. Uraaniyritysten kotisivuilla Suomea markkinoidaan atomivoima-ystävällisenä maana, tiet ovat loistokunnossa, puhdasta vettä on paljon, maa on harvaanasuttu.


Suomi on ensimmäisenä maailmassa ottamassa Olkiluodossa käyttöön loppusijoitusluolan käytettyä reaktoripolttoainetta varten – ilman minkäänlaista demokraattista keskustelua.
Saksalaisessa Capital-talouslehdessä esitettiin 4.10.2006 Olkiluoto sopivana paikkana EU-alueen käytetylle reaktoripolttoaineelle sopivaa maksua vastaan. Kehuttiin atomivoimamyönteistä ilmapiiriä, vähäistä asukasmäärää Olkiluodossa ja muistuttiin alueen heikosta taloudellisesta tilanteesta.

http://www.capital.de/politik/100004887.html

Saksalaisen energiajätin E.ON:in vuosikokousessa Essenissä 3.5.2007 yhtiön pääjohtaja Wulf Bernotat totesi yleisön edessä, että jos E.ON tuottaa käytettyä reaktoripolttoainetta Suomessa, se jää Suomeen loppusijoitettavaksi. Kysymykseen onko E.ON:illa suunnitelmia tuoda muuta kuin Suomessa tuotettua korkea-aktiivista jätettä Suomeen, hän vastasi, että se on poliittinen päätös, joka tehdään Suomessa.

http://sydaby.eget.net/kil/klotzer2.htm

Plutonium

1.000 MW:n reaktori (kevytvesi) tuottaa noin 30 tonnia käytettyä polttoainetta vuodessa
Jokaisen reaktorin uraanista tehty polttoaine tuottaa plutoniumia
Maailman reaktorit (439) tuottavat yhteensä vuodessa noin 10.000 tonnia käytettyä polttoainetta, joka sisältää noin 75 tonnia plutoniumia.


Maailmassa on tällä hetkellä varastoituna noin 500 tonnia plutoniumia. Noin puolet on peräisin aseteollisuudesta ja noin puolet atomivoiman siviilikäytöstä. Molemmat kelpaavat atomiaseisiin.
Suurimmat varastot: USA 120-170 tonnia, Venäjä 92 tonnia.


8 kiloa reaktoriasteista plutoniumia riittää USA:n hallituksen tekemien kokeiden mukaan ”yksinkertaisen” pommin tekemiseen. Useita tällaisia pommeja on mahdollista tuottaa muutamassa viikossa. Tuotantolaitos on mahdollista rakentaa 6 kuukaudessa. (Greenpeace: Nuclear power undermining action on climate change, dec 2007)

Jälleenkäsittely

Atomivoiman siviilikäytöstä peräisin oleva plutoniumin varasto kasvaa edelleen. Vuonna 2007 se ylitti aseteollisuuden varastoiman plutoniumin määrän.
Eri puolilla maailmaa löytyy muutamia siviilikäyttöön tarkoitettuja jälleenkäsittelylaitoksia, joissa separoidaan plutoniumia käytetystä reaktoripolttoaineesta MOX-polttoainetta varten (plutoniumin ja uraanin sekoitus)atomiasevaltioissa; Englanti, Ranska, Venäjä, Intia
Japanin Rokkasho-jälleenkäsittelylaitos aloitti koe-toimintansa elo-kuussa 2006. MOX-polttoainetta valmistava laitos valmistunee vasta 2012. Maailman plutoniumin määrä kasvaa siis väliaikaisesti.

USA:ssa jälleenkäsittelyprojekti on käynnissä. Tiukan rahatilanteen johdosta laitos valmistunee vuonna 2016. Tarkoituksena on käsitellä 70 tonnia asekelpoista venäläistä ja amerikkalaista plutoniumia osana atomaseriisunta-ohjelmaa. “MOX for Peace”
Kiina on suunnittelee siviilikäyttöisen jälleenkäsittelylaitoksen
MOX:ia käytetään tällä hetkellä noin 40 reaktorissa Euroopassa


http://sydaby.eget.net/kil/klotzer2.htm

Suomeen rakennetava maailman suurin Pilot - EPR-reaktori on suunniteltu MOX-polttoainetta varten !

Suomessa mm. kauppa- ja teollisuusministeri Mauri Pekkarinen on todennut, että jos Suomi tuottaa energiaa atomivoimalla meidän tulisi myös louhia uraania reaktoreita varten ja, että näin ollen Suomella olisi omavaraista energiaa.

Suomesta ei kuitenkaan löydy teknologiaa rikastamaan malmia reaktoripolttoaineeksi. Malmi olisi siis vietävä esim. Saksaan tai Ranskaan käsiteltäväksi.

Ranskalainen uraanikaivosyritys Cogema, jonka tytäryhtiö Areva rakentaa Olkiluoto 3 -reaktoria, on ensimmäisten joukossa saanut valtausluvan Eno/Kontiolahden alueelle. Jos yritys aloittaa Suomessa uraanin louhinnan, malmi viedään Ranskaan käsiteltäväksi. Sen jälkeen on täysin mahdotonta seurata käytetäänkö Suomen uraania sotilaallisiin vai rauhanomaisiin tarkoituksiin.
Esimerkkinä mainittakoon, että ydinsulkusopimuksen vastaisesti on Kanadassa louhittua uraania käytetty ydinpommien valmistamiseen USA:ssa.
Cogema muodostettiin vuonna 1975 kaupallisena ydinpolttoaine-yrityksenä, joka on osa CEA:ta (Commissariat à l’Énergie atomique).
http://sydaby.eget.net/kil/klotzer2.htm

ATOMIVOIMAN KÄYTÖN LISÄÄMINEN EDISTÄÄ ATOMIASEIDEN LEVIÄMISTÄ !
KESKUSTELU : http://www.ksml.fi/mielipide/keskustelu/olkiluoto-3n-j%C3%A4te-jopa-seitsem%C3%A4n-kertaa-vaarallisempaa-kuin-nykyisten-reaktorien/353655

Ei kommentteja: