sunnuntai 8. helmikuuta 2009

Pohjolassa ei uusia ydinreaktoreita tarvita

Greenpeace kehottaa hallitusta hylkäämään hakemukset jälleen uuden ydinreaktorin rakentamiseksi. Ydinvoimahanketta tavoittelevat yhtiöt eivät ole perustelleet reaktorin tarvetta uskottavasti. Suomen sitoumukset energian säästämiseksi ja uusiutuvan energian lisäämiseksi merkitsevät, että ydinsähkölle ei ole käyttöä kotimaassa vaan se menisi vientiin. Lisäksi sähkön kulutuksen kasvuennusteita joudutaan tarkistamaan taantuman takia.

Fortumin hakemus reaktorin rakentamiseksi tulee samana päivänä, jolloin Ruotsin hallituspuolueet ovat kertoneet päässeensä yksimielisyyteen mahdollisuudesta rakentaa uusia ydinreaktoreita. Fortum on omistaja sekä Oskarshamnin että Forsmarkin ydinvoimaloissa.

- Pohjolassa ei uusia reaktoreita tarvita. Fortum pelaa yhdessä Vattenfallin ja E.ON:in kanssa vaarallista ydinvoimapeliä, joka ei perustu mihinkään nähtävissä olevaan energiantarpeeseen Pohjoismaissa, sanoo Greenpeacen energiakampanjoitsija Lauri Myllyvirta.

- Uusien reaktorien käytetty polttoaine on jopa seitsemän kertaa vaarallisempaa ihmisille ja ympäristölle kuin nykyisin käytössä olevien reaktorien. Pula ydinpolttoaineesta on käynnistämässä uuden uraaninlouhintabuumin. Lisäksi yritykset tehdä ydinsähköstä kilpailukykyistä johtavat turvallisuudesta tinkimiseen, kuten Olkiluoto 3 -hankkeessa on nähty. Ydinvoima tulee kalliiksi sekä ympäristölle että sähkön käyttäjille, Lauri Myllyvirta summaa.

- Suomen ilmastopäästöjä voidaan vähentää yli 30 prosentilla vuoden 1990 tasolta vuoteen 2020 mennessä sekä taata sähkön ja energian saanti satsaamalla voimakkaasti uusiutuvaan energiaan sekä energian tarvetta vähentäviin investointeihin. Nämä toimet vaikuttavat päästöihin ja työllisyyteen jo parin vuoden aikavälillä, kun ydinvoimalan rakentaminen veisi yli kymmenen vuotta. Ydinvoimayhtiöt eivät ole esittänyt ratkaisua ilmastohaasteeseen, Myllyvirta jatkaa.

Greenpeace julkaisi hiljattain Kestävän energian vallankumous -energiaskenaarion, joka osoittaa, miten vuoteen 2020 mennessä voidaan vähentää ilmastopäästöjä kotimaassa 35 % vuoden 1990 tasosta, irtautua sähkön tuontiriippuvuudesta ja aloittaa ydinvoiman alasajo sulkemalla yksi nykyisistä ydinreaktoreista. Ohjelman kokonaiskustannukset ovat samat kuin hallituksen ilmastostrategian, jolla päästään vain 5-10 % kotimaisiin päästövähennyksiin. Greenpeacen ohjelmassa investoinnit kotimaiseen uusiutuvaan energiaan ja energian käytön tehostamiseen loisivat huomattavasti enemmän työpaikkoja ja liiketoimintaa Suomeen.


KESTÄVÄN ENERGIAN VALLANKUMOUS

http://www.greenpeace.org/raw/content/finland/fi/dokumentit/kestaevaen-energian-vallankumous.pdf : Tiekartta uusiutuviin ja tehokkaisiin energiaratkaisuihin Suomessa 2009-2020

Greenpeacen energiamallilla saavutettavat tavoitteet:


- 35 prosentin ilmastopäästöjen vähennys vuoteen 2020 mennessä verrattuna vuoden 1990 tasoon.Tämä tarkoittaa 43 prosentin päästövähennystä vuoteen 2006 verrattuna.
- Energiaomavaraisuuden parantaminen 40 prosenttiin nykyisestä 30 prosentista. Hallituksen strategiassa energiaomavaraisuus jää alle 35 prosenttiin.
- Sähkön tuontiriippuvuudesta irtautuminen – kotimainen sähkön tuotantokapasiteetti riittää kulutukseenvastaamiseen.
- Vaarallisiin näennäisratkaisuihin, kuten palmuöljyyn tai ydinvoimaan, ei turvauduta.
- Uutta ydinvoimaa eirakenneta ja toinen Loviisan ydinreaktoreista suljetaan vuoteen 2020 mennessä.
- Lähtöoletukset talouden kehityksestä ovat samat kuin hallituksen ilmastostrategiassa. Esim. teollisuustuotannon määrä ja asumisväljyys ovat samalla tasolla. Muutokset toteutetaan pääasiassa teknisin toimin liikkumistapojen muutosta lukuunottamatta

En voi olla ajattelematta, että juuri nyt historia asettaameidän sukupolvemme kokeeseen. Aiommeko katsoavierestä, kun kuivuuskaudet, nälänhätä, myrskyt ja tulvatvaltaavat planeettamme? Vai muistammeko tämänaikana, jona me kohtasimme haasteen ja aloimme todellamullistaa asioita?– Barack Obama, Yhdysvaltain presidentti alkaen 20.1.2009
------
Greenpeace esittää tässä linkissä kestävän energian tavoitteet ja ohjelman !
Koska Greenpeace ei todellakaan ole mikään poliittinen puolue, olisi todellakin kohtuullista, että sanomalehti Keskisuomalainenkin vihdoinkin heräisi päiväuniltaan ja esittelisi lukijoille muutakin kuin kepun ja Pekkarisen ikuisia ydinvoiman lisärakentamisen vaatimuksia omissa pääkirjoituksissaan ?

Olkiluodon tappiot syy luopua uusista reaktorihankkeista

Olkiluodon ydinvoimahankkeeseen osallistuvan Siemensin mukaan TVO tulee vaatimaan reaktoria rakentavalta Areva-Siemens-koalitiolta 2,4 miljardin euron korvausta reaktorin myöhästymisestä. TVO:n korvausvaatimuksen lisäksi reaktorin rakentajille on tullut myöhästymisestä suoria kuluja ainakin 1,5 miljardia euroa. Reaktorin kauppahinta oli noin kolme miljardia euroa.

- Kävi TVO:n ja Areva-Siemensin välisessä kiistassa kuinka vain, on selvää, että ainakin toinen kiistan osapuolista kärsii tähtitieteelliset taloudelliset tappiot hankkeessa. TVO voi vaatia korvauksia, koska Olkiluoto 3 -hankkeen kaupan ehdot olivat täysin poikkeukselliset. Uusissa ydinvoimahankkeissa samanlaista hintatakuuta ei olisi tarjolla, vaan kustannusten ylitykset jäisivät suomalaisen investoijan maksettaviksi, Greenpeacen energiakampanjoitsija Lauri Myllyvirta muistuttaa.

- Riippuvaisuus TVO:n riskialttiista ydinvoimaseikkailusta tulee maksamaan suomalaisille sähkön käyttäjille kolme miljardia euroa, eli 600 euroa henkeä kohden, eikä näitä tappioita korvaa kukaan.

Jos Olkiluoto 3:a ei olisi koskaan alettu rakentaa, samassa ajassa olisi hyvin ehditty rakentaa vastaava määrä uusiutuvaan energiaan perustuvaa sähköntuotantoa. Toisin kuin vuosikymmenen kestävät ydinvoimahankkeet, joiden kustannukset yleensä kaksin- tai kolminkertaistuvat hankkeen aikana, uusiutuvan energian hankkeet ovat nopeita toteuttaa ja pysyvät hyvin budjetissaan, Myllyvirta jatkaa.

http://www.greenpeace.org/finland/fi/mediakeskus/lehdistotiedotteet/olkiluodon-tappiot-syy-luopua

- Kuka, ketkä kantavat poliittisen vastuun virheinvestoinneista, jos ja kun ne moninkertaistuvat nykyhallituksen toimesta uusien ydinvoimaloitten rakentamispäätöksinä ?
- Kuinka kukaan ajatteleva ihminen voi kannattaa ydinvoimaa, jos ainakin miljoonaksi vuodeksi, sekä jääkausiakin kestämään suunniteltavan korkea-aktiivisen ydinjätteen loppusijoituskin on täysin ratkaisematta ?


Kuka kantaa vastuun poliittisista virhearvioinneista ? :
Olkiluoto 3:n 2,5 vuoden viivästyminen maksaa pohjoismaisille sähkön käyttäjille yhtä paljon kuin koko ydinvoimalaitosinvestointi eli n. 3 Mrd. euroa.


http://www.elfi.fi/fi/lehdistotiedotteet/olkiluoto-3-n-myohastyminen-tulee-kalliiksi-pohjoismaisille-sahkonkaytta.html

Keskustelu : http://www.ksml.fi/mielipide/keskustelu/pohjolassa-ei-uusia-ydinreaktoreita-tarvita/354860

Ei kommentteja: