keskiviikko 22. lokakuuta 2014

Biotalouspuu – kestämättömyyden ja laittomuuden rajamailla ?


Energiantuotanto Jyväskylässä vaatii jopa 35 000 täysperävaunullista polttoainetta vuodessa.
Se tarkoittaa 100 rekkaa päivässä ja 660 km:n rekkajonoa vuodessa.

Keljonlahti käyttää pääasiallisesti puuta.
Puukin on ekologisesti kestämätöntä, jos otetaan huomioon puun tuotanto korjuupisteestä, pitkät kuljetusmatkat rekoilla, puiden kaato lintujen pesintä-aikana huhtikuusta heinäkuun loppuun, kantojen korjuu ja ekosysteemien elvyttämättä jättäminen laajojen avohakkuiden jäljiltä.
Puu ei voi olla kestävä biopolttoaine isojen yksiköiden pääpolttoaineena, yhtä vähän kuin turve.
Se, että tätä huijausta ylläpidetään, onnistuu pelkästään poliittisella koplauksella tai ”maan tapaan” kytketyllä korruptiolla.

Puu voi olla kestävää vain hajautettuun uusiutuvaan energiaan perustuvan tuotannon tukimuotona. Siksi isojen pörssiyhtiöitten biopolttoaineiden järjettömät tuet on purettava sekä kansallisesti, että EU:n tasolla kestävän energiantuotannon varmistamiseksi.

Suomi on tipahtanut eurooppalaisen uusiutuvan energian kehityksestä 25 – 30v.
Keljonlahti on kaupungin talouden hirttosilmukka; valtava tekninen munaus ja nyt se on vielä ison pörssiyhtiön ehdoilla toimivan puunpolton emämunaus.
Jyväs-seudun parhaat puut on myyty pystyssä Metsä- Groupille ja sen alihankkijoille.
Samaan aikaan Jyväskylän Energia ostaa kaiken puun Metsä-Groupilta.
Kaupunki on muuttunut ison pörssiyhtiön yksityiseksi puusavotaksi.
Metsä-Group on kaatanut ja kaatamassa kaupungin parhaat kartoitetut tukkipuut omien konsulttiensa neuvoilla ja tuhoamassa jo asukkaitten pihat kaupungin metsäpalvelujen tuella !?

Metsäpäällikkö Marko Kemppaisen kimppakyydillä Metsä-Groupin urakoinnin kanssa on ollut tulenpalava kiire. Keljonlahden krematoriossa on poltettu luonnon monimuotoisuutta ympäristörikollisuuden rajamailla, kun puunkaatoa on urakoitu lähinnä puunhankinnan ja metsätalousinsinöörien näkökulmasta tukkipuina tai risusavottana ilman muita ympäristönsuojelullisia, maisemallisia tai virkistyksellisiä rasitteita ja viranomaisvalvontaa ?

Jyväskylän lähimetsät ja puistot on jo parturoitu. Nyt on siirrytty asukkaitten tonteille.
Asukkaille tai asukastoimikunnille mitään ilmoittamatta Jyväskylän Vuokra-asunnot on urakoinut kaatosuunnitelmista mitään asukkaille ennakkoon tiedottamatta pihat pilalle tulipalokiireellä ! Kukaan ei ole valvonut kaatamista. 
Ahne puunkorjuu on aloitettu vaikka tienvarsilta tasavälein istutetuista koivurivistöistä, ne kun on helposti saatavilla ? Massiivisen ja mielivaltaisen puunkaadon jäljiltä on tuhottu lintujen laulu- ja pesintäpuut; viety parhaat ja tuuheimmat puut ja jätetty huonot jäljelle.

Kuka tai mikä viranomainen selvittää nyt Jyväskylän metsäurakoinnin, siihen liittyvän ”pimeän puunkaadon” metsäkaupan ja kirjanpidon ? Kun laittomiin kaatoihin johtaneet urakkasopimukset on kilpailutettu liikesalaisuuksiin vedoten, ei asukkaat saa edes tietoa mielivaltaisesta puunkaadosta ja sen kirjanpidosta muuten kuin kantelemalla tai rikosilmoituksella ?

Kuka ja kenen tehtävä on selvittää,  paljonko Jyväskylä häviää ison pörssiyhtiön puukartellikaupassa  ?
Valmiiksi kannattamattoman voimalan velkataakkaa ja kannattamattomuutta lisää nyt kestämätön puukauppa ison välikäden ja sen aliurakoitsijoitten kautta.
lauantai 6. syyskuuta 2014

Valtio- ja maanpetos ei vanhene koskaan

Isäntämaasopimus Natolle on maanpetos. Kansainvälinen velvoite ei saa vaarantaa valtiosäännön kansanvaltaisia perusteita.
Mitä sanoo Suomen Perustuslaki ? 

95 §  Kansainvälisten velvoitteiden voimaansaattaminen

Lakiehdotus kansainvälisen velvoitteen voimaansaattamisesta käsitellään tavallisen lain säätämisjärjestyksessä. Jos ehdotus kuitenkin koskee perustuslakia tai valtakunnan alueen muuttamista taikka Suomen täysivaltaisuuden kannalta merkittävää toimivallan siirtoa Euroopan unionille, kansainväliselle järjestölle tai kansainväliselle toimielimelle, eduskunnan on se hyväksyttävä sitä lepäämään jättämättä päätöksellä, jota on kannattanut vähintään kaksi kolmasosaa annetuista äänistä. (4.11.2011/1112) 
Puolustusvoimien komentaja Jarmo Lindberg oli sitten se, joka allekirjoitti Suomen ja NATO:n välisen isäntämaasopimuksen Walesin huippukokouksessa 4.9.2014. 

Suomen historiassa tapahtui jälleen kerran vallankaappaus, jolla kansallinen itsemääräämisoikeus luovutettiin USA:n käsiin. Suomesta tehtiin osa ydinasemahtia. 

USA menetti lopullisesti uskottavuutensa löytäessään Irakista joukkotuhuhoaseita. 
Jos esim. Ukrainassa tekaistun lavastuksen jäljiltä USA päättää aloittaa maailmansodan, 
niin Nato voi heti miehittää Suomen. 
Suomesta tehtiin isäntämaasopimuksella Naton komentovalta: 
- kriisitilanteessa Naton komentajat ottavat käskyvallan, ja siitä ei Suomessa hiiskahda kukaan. 

Isäntämaasopimus vapautti suomalaiset sotilasvalastaan. 
Sotilaspassit mitätöitiin. Kuka nyt puolustaa maata ? 
USA:n palkkasotilaatko ?
 Veteraanipoliitikko Esko Seppänen kirjoitti asiasta sosiaalisessa mediassa näin: 

” Sain postissa seuraavan mielenkiintoisen tulkinnan Nato-sopimuksesta, jossa kirjoittaja muistuttaa Naton isäntämaasopimuksen perustuslaillisesta luonteesta Jaakko Husan ja Antero Jyrängin tekemän tulkinnan mukaan. 
Kirjassaan "Valtiosääntöoikeus" sivulla 312 he kirjoittavat: 
"On myös huomattava, että perustuslaín 1 §:n täysivaltaisuussäännös estää vieraan sotavoiman maahantulon liittolaissuhteessakin Suomeen, ellei tätä sotavoimaa alisteta Suomen sotilasjohdolle" ja "kun määrätyn ylipäällikön on oltava Suomen kansalainen, sulkeutunee laskuista luovutuksen käyttäminen kansainvälisessä sotilaallisessa yhteistyössä (esimerkiksi NATO), ellei yhteistyötä perustettaessa käytetä perustuslainsäätämisjärjestystä." 

Stubbin-Haglundin hallitus on vajonnut jo juoksuhautaan ja kumonnut Suomen perustuslain hyväksymällä sopimuksen ilman eduskuntakäsittelyä? 
Kuka nostaa Suomen Naton poterosta oikeusvaltioksi ?


Kun vallanjanoinen Timo Soini yrittää tehdä persuista hallituskelpoista, hän sanoi eduskunnassa, että "sotilaallinen liittoutumattomuus ei tässä keskinäisriippuvuuksien maailmassa ole enää käytännössä mahdollista." 
Myös Soini siirtyi Stubbin-Haglundin ulkopoliittiselle linjalle, jossa liittoutumattomuus ikään kuin itsestään pannaan ajautumaan historian roskakoriin. 

torstai 28. elokuuta 2014

Suomesta tehtiin laiton Naton tukikohta !

Suomen isäntämaatukisopimus Naton kanssa on Perustuslain vastainen. 
Suomen tilanne ilman perustuslakituomioistuinta on täysin kestämätön. 


Suomi ja Nato sopivat järjestelyistä hätätilanteissa 
http://www.ksml.fi/uutiset/kotimaa/sunnuntaisuomal...lyista-hatatilanteissa/1803106 
Ja Katainen loikkasi länteen juuri ennen isäntämaatukisopimuksen julkituloa ?
 

Suomella on sitten valmius vastaanottaa satamissaan ja lentokentillään liittolaisten joukkoja ja kalustoa. 
Naton nopean toiminnan joukot voidaan sitten tarvittaessa komentaa Suomeen varmistamaan sillanpäätä muiden joukkojen saapumiselle. Sitten tulevat Naton Ilmavoimat ja laivasto !? 
Käytännössä Suomen lentokentille voitaisiin tilanteen mukaan siirtää lyhyemmäksi tai pitemmäksi aikaa 100-400 hävittäjää. Suomen rannikko ja Suomen merireitit suojattaisiin Nato-maiden ohjushävittäjillä ja sukellusveneillä. 

: )

Pääministeri Stubbin valtakausi alkoi hienosti : 
Suomi on tehty uhkaksi venäläisille ja suomalaisille: 
Suomen"isäntämaasopimus" ( HNS ) Naton kanssa ja ''Yhteisymmärrysasiakirja'' (MOU) paljastavat kuinka Murmanskin ja Pietarin portit avataan NATO-joukoille ja Venäjän Itämeren laivaston turvallisuus vaarannetaan. 
http://www.verkkomedia.org/news.asp?mode=2&id=11538 

''Isäntämaasopimus'' tekee Naton komentajasta Pohjolan isännän.
Kun poliittinen Yhteisymmärrysasiakirja" (Memorandum of Understanding ), MOU on vahvistettu NATO:n huippukokouksessa Walesissa yhdessä Ruotsin kanssa, sen tulkintaoikeus siirtyy HNS-sopimukseen kirjatusti NATO:n päämajalle. 
Koska NATO pitää MOU:ta poliittisesti sitovana, tulee lännen valtaliitosta Pohjolassa tapahtuvien sotilaallisten operaatioitten isäntä. Jo asiakirjan ensimmäisellä sivulla tehdään selväksi, että kyseessä on sitova NATO-sopimus, toisin kuin suomalaisille yritetään väittää. 

Kun Suomen NATO-niittiset poliitiikot ovat avoimesti koplanneet suomalaiset sitovan NATO-sopimuksen osapuoleksi tapahtuu jatkettu valtiopetos ja samalla rikotaan Venäjän kanssa tehty kumppanuussopimus. 

Jo Vuonna 2011 uutisoitiin, että Alexander Stubbin erityisavustaja Jori Arvonen oli luvannut Yhdysvaltain lähetystön edustajalle, että seuraava kokoomusvetoinen hallitus vie Suomen sotilasliitto Natoon. Asia paljastui tuolloin Wikileaks-vuodoista.
Vaikka täysjäsenyyteen ei nyt menty, siihen ei kenties enää HNS-sopimuksen myötä tarvitsekaan mennä, koska allekirjoitettava "isäntämaasopimus" on räätälöity antamaan Suomesta ja Ruotsista juuri se, jotka meiltä on lännen valtaliitossa haluttu: 
NATO:n sotilasvoiman keskittämis- ja kauttakulkuoikeudet Venäjää vastaan. 

Suomen vastuulle kuuluu mm. lentokenttien, satamien ja rautateiden antaminen NATO:n käyttöön. Puolustusvoimien ilma- ja meritukikohdat on myös annettava sotilasliiton käyttöön. Lisäksi NATO-joukoille on taattava mm. huoltopalveluja, lääkintäpalveluja, kuljetuskaluston rakennuksia ja tietoliikenneyhteyksiä, minkä lisäksi Suomen on tuettava joukkojen suojauksen tarpeita ja NATO:n operaatioiden logistiikkaa. 

Merivoimat johtaa monikansallista Northern Coasts -harjoitusta (NOCO) 
29. elokuuta - 12. syyskuuta 2014 Suomessa. Aikaisemmin harjoitus pidettiin Suomessa syyskuussa 2010. Yleisö näkee harjoituksen viimeisenä viikonloppuna Turussa, kun kymmenet koti- ja ulkomaiset sota-alukset purjehtivat Aurajokeen ennen siirtymistä harjoitusalueille. " 
ps.
Isäntämaasopimuksen todellinen luonne, mitä tulikaan tehtyä.. 
http://rikureinikka.puheenvuoro.uusisuomi.fi/17308...en-luonne-mita-tulikaan-tehtya 

Entäs milloin monikansallinen sotaharjoitus aletaan Lapissa ? 
Muurmanskin alue on Mustanmeren lisäksi toinen tärkeä tukikohta USAn suunnitellessa hyokkäystä Venäjälle. Venäjä ei tule hyväksymään USAn joukkoja Lapissa. 
Venäjä tarvitsee pohjois-kalottia suojatakseen itseään Pohjois-Norjan Natomiehitykseltä. 

Missä on oikeusoppineet ? 
Miten on mahdollista tehdä perustuslainvastainen ja sitova isäntämaasopimus Naton kanssa, vaikka se rikkoo Venäjän kanssa tehdyn naapurisopimuksen ? 

Nyt Suomi on väkisin ja täysin mielivaltaisesti ja harhauttaen vedetty USA:n ja Venäjän selkkauksen osapuoleksi kansan enemmistön vastustuksesta huolimatta ! 
Suomesta on tehty uusi ja äärimmäisen tulenarka Naton tukikohta ! 

Kun maassa on Suomen historian surkein ja laittomin esivalta, 
mitä on odotettavissa ? 

Putin on todennut saman kuin Paasikivi, että pienten maiden kohtalo on jäädä suurvaltapolitiikan jalkoihin. Paasikivi ja Mannerheim olivat sitä mieltä, että Talvisota olisi voitu välttää, jos olisimme suostuneet aluevaihtoihin. 

Suurvallat eivät sodi omalla vaan toisten maaperällä! 
Onko Suomen kohtalo luovuttaa nyt vastavuoroisesti Lappi Venäjälle Nato-tukikohdan 
hintana ? 
Vai jäädäänkö sodan jalkoihin ? 

ps. 
Euroopassa riittää Nato-tukikohtia /


sunnuntai 10. elokuuta 2014

Kohti hiilineutraalia tulevaisuutta

Suomi tuo Venäjältä 72 % Suomen käyttämästä fossiilienergiasta.
Venäjän ei talouspakotteiden kilpajuoksussa tarvitse tehdä muuta kun laittaa öljyhanat kiinni, niin koko Suomi pysähtyy ?

Vanhasen hallitus tipahti lopullisesti uusiutuvan energian kelkasta, kun se myönsi uusia maailman suurimpia ydinvoimalupia ja samalla kepuloi myös jo lähinnä konkurssitilassa olevan Talvivaaran, jossa oli tarkoitus aloittaa uraaninlouhinta. 

Perinteisesti ”maan tavan mukaan” Suomen energiapolitiikassa on tuettu pelkästään suuria keskitettyjä pörssiyhtiöitä ja monopoleja, ilman minkäänlaista kansantaloudellista kokonaisnäkemystä . 
Nyt ollaan ojasta allikossa ja suomalainen energiapolitiikka on 25 – 30 vuotta kehityksestä jäljessä.

Miten kuroa kehityksen viive umpeen ? 
On täysin mahdotonta lisätä samaan aikaan ydinvoimaa ja tukea uusiutuvan energian läpimurtoa. 

Suomessa Pekkarisen ”bioenergia” on edelleen suuryhtiöiden piikkiin pelaamista. 
Kepun ”bioenergia” on edelleenkin liittoutumista fossiilisten- ja ydinvoimayhtiöiden kanssa, muita uusiutuvan energian tuotantomuotoja vastaan. 

Saksassa, joka teki periaatepäätöksen ydinvoimasta luopumiseksi v. 2020 mennessä, on otettu huikeita edistysaskeleita uusiutuvan energian pioneerina. Siellä bioenergia on jäämässä sivuun uusiutuvan energian voittokulussa. 

Suosittelen Mauri Pekkariselle ja kaikille suomalaisesta energiapolitiikasta kiinnostuneille 
Suomen luonnonsuojeluliiton katsausta biotalouden muotoihin ja kestävyydestä käytyyn keskusteluun Suomessa ja EU:ssa. 

Ollako vai eikö olla: askelkuvio biotaloudelle 

http://www.sll.fi/mita-me-teemme/tuotanto-ja-kulut...iotalous_raportti_sll_2014.pdf 

Suurten keskitettyjen ydin-, kivihiili- , ja biovoimaloiden aika on ohi ! 

Saksa on ymmärtänyt uusiutuvan energian mahdollisuudet ja niiden monimuotoisuuden, minkä vuoksi myös bioenergialaitoksille on vaadittu maksimikokoa. 

Bioenergia ei voi koskaan olla suuryhtiöiden monopoli edes Äänekoskelle, mutta sillä voi olla kaikkia muita uusiutuvan energian muotoja tukeva rooli täysin hajautetussa ja paikallisesti omavaraisessa ja kestävässä energiapolitiikassa. 

?

Miten ulos hiiliviidakosta hiilineutraaliin tulevaisuuteen ? 

Uusiutuvan energian läpimurto ei tapahdu kuin valtion tukipolitiikkaa perusteellisesti muuttamalla ? 
Haitalliset tuet kestävän kehityksen esteinä ? 

?
Tukipolitiikan hinta meillä ja muualla 
http://haitallisettuet.files.wordpress.com/2013/11...ttuet-pdfjulkaisu-27022014.pdf 

Suomi jakaa haitallisia tukia 4,5 miljardia v. 2014. 


Tästä tuesta 2,7 miljardia on ympäristölle suoraan haitallista tukea ja 1,8 miljardia välillisesti. 
Vuoden 2014 talousarviossa ympäristön ja luonnonsuojelua tuettiin murto-osalla, - 90 miljoonalla eurolla. 

Luvut ovat rankkoja. 
Selvityksessä muistutetaan valtiovarain- ja ympäristöministeriöiden viime kesänä erikseen tekemistä ja julkaisemista laskelmista, joissa Suomen ympäristörasitusta lisäävien tukien loppulaskuksi saatiin peräti 4–4,5 miljardia euroa vuodessa 


OECD ja IAEA ovat laskeneet , että v 2011 Suomi tuki fossiilienergiaa vielä 1,8 miljardilla eurolla. 

Maailmassa miljardien arvosta mustia tukia 

Suomessa yli 2 miljardia euroa haitallisia tukia liikenteelle, 
1,4 miljardia euroa maataloudelle, 
noin miljardi euroa fossiilisille polttoaineille1 

EU:ssa 150 miljardia euroa haitallisia tukia liikenteelle, 
yli 80 miljardia euroa maataloudelle, 
5–8 miljardia euroa biopolttoaineille, 
noin 3 miljardia euroa kalastukselle2 

Maailmassa 400-1400 mrd euroa fossiilisille polttoaineille, 
400–700 mrd euroa liikenteelle, 
300-500 mrd euroa maataloudelle, 
yli 200 mrd euroa veden tuhlaukseen, 
yli 90 mrd euroa metsätaloudelle. 

Miten tukiuudistus Suomessa olisi aloitettava, että olisi muutakin biotuotetta kuin selluloosa ? 

Tukiuudistus tulisi aloittaa Suomessa seuraavista kokonaisuuksista: 

1. Energiaintensiivisen teollisuuden tukikokonaisuus, 
     yhteensä 685 miljoonaa euroa vuonna 2014 

2. Työmatka-autoilun tuet, 

    jotka kannustavat yksityisautoiluun 

3. Liikenteen polttoaineiden verotuet, 
    yhteensä yli miljardi euroa vuonna 2014 

4. Turpeen alempi verokanta, 
    yhteensä 88 miljoonaa euroa vuonna 2014. 

5. Maatalouden energiaveron palautus, 
   yhteensä 50 miljoonaa euroa vuonna 2014. 
   ( Kaikki maataloustuet on muutettava ympäristöperusteisiksi ja ympäristötuen kriteerejä on 
    tiukennettava ) 

6. Yritystuet, yhteensä vähintään 180 miljoonaa 

7. Metsätalouden haitalliset tuet  
keskiviikko 6. elokuuta 2014

Kohti yksinapaista maailmanvaltaa ?

Yhdysvallat säätää yksin maailman lait ?
Yhdysvallat on tehnyt jo vuosia sitten mustia listoja maista, jotka sen mielestä tukevat terroristeja. Yhdysvalloissahan kaikki, jotka vastustavat hallitusta, ovat terroristeja.
Mustalla listalla on ja on ollut lukuisia tunnettuja suuryrityksiä, mm. Nokia. 
Listalla on myös humanitäärisiä yrityksiä.

USA on vuosikymmeniä harjoittanut massiivista vakoilutoimintaa ympäri maailmaa.
Washington National Stasi Agency viraston tarkoitus on puolustaa USAa koko maailmaa valvovana sala- ja maailmanpoliisina.
Tiedustelupalvelu varasti mm. Saksan liittokanslerin yksityisiä matkapuhelinkeskusteluja.

USA:n hallitseman internetin ja vakoilutoiminnan seurauksena ketä tahansa voidaan jo urkkia.
Kun samaan aikaan tapahtuu kidnappauksia, kidutuksia, pidätyksiä ja laittomia oikeudenkäyntejä, löydetään terroristeja kaikkialta. 
Sitten teroristimaat pommitetaan kivikaudelle !

 - Inhorealismiako ?

USA, joka johtaa maailman terrorismin vastaista sotaa, määrittelee itse vihollisensa.
-”Jos et ole puolellamme, olet meitä vastaan !

Korkein oikeus on USA:n Perustuslain pahin vihollinen ?
Korkeimman oikeuden omistaa yksityiset eturyhmät.
Yksityiset eturyhmät ovat ostaneet ja omistavat myös USA:n hallituksen.

Kun USA politiikot toimivat nyt rikkaan pankkieliitin käsikassarana, ei ihme, että taloussota on jo siirtynyt maailman pankkisektorille.
 ?

Yhdysvallat antoi ranskalaiselle BNP Paribas -pankille 12 miljardin euron sakon, koska pankin väitetään rikkoneen Yhdysvaltain asettamia pakotteita muun muassa Iranissa ja Sudanissa.

Yhdysvaltain viranomaiset tutkivat parhaillaan useiden muiden eurooppalaisten pankkien toimia mustalle listalle asetetuissa maissa. Niiden joukossa ovat saksalainen suurpankki Deutsche Bank ja italialainen UniCredit.

Kun samaan syssyyn EU neuvottelee  USA:n kanssa transatlanttisesta vapaakauppasopimuksesta, pitäisi viimeistään nyt hälytyskellojen soida ?

TTIP – sopimuksella EU:sta tehtäisiin suuryritysten laittomasti sotilaalliseen voimaan nojautuvan USA:n siirtomaa.

?

Erityisesti olemme huolissamme sopimuksen mahdollisista vaikutuksista demokratiaan sekä työntekijöiden oikeuksiin, kuluttajasuojaan ja ympäristönsuojeluun. Näkemyksemme mukaan TTIP:n kautta siirretään Suomen eduskunnalle ja viranomaisille kuuluvaa julkista valtaa Suomen ulkopuolelle, pienelle kansainväliselle juristieliitille. Epäilemme myös, että TTIP:n taloudellisia hyötyjä Suomelle on yliarvioitu.

TIP-sopimus ja erityisesti siihen liittyvä investointisuoja heikentäisivät demokratiaa ja kansalaisten oikeuksia samalla vahvistaen monikansallisten yhtiöiden oikeuksia. Demokraattisissa yhteiskunnissa kansalaisilla tulee olla vapaus päättää julkisen vallan käytöstä ja muuttaa lainsäädäntöä olosuhteiden ja tarpeiden mukaan. Suunniteltu investointisuoja rajoittaisi merkittävästi tätä vapautta. Sillä annettaisiin ulkomaisille sijoittajille oikeus hakea valtioilta korvauksia, mikäli kansallista lainsäädäntöä muutetaan yritysten voittojen kannalta epäedulliseen suuntaan. Esimerkiksi Suomen kaivoslakien päivittäminen olisi vaikeampaa, jos sopimus olisi jo allekirjoitettu: mikäli lakimuutokset lisäisivät yhdysvaltalaisyritysten ympäristövastuita, voisi Suomen valtio joutua maksumieheksi. Käytännössä on myös jo nähty, että esimerkiksi terveydenhuoltoalan ja finanssialan ulkomaiset sijoittajat mielellään käyttävät välimiesmenettelyä, mikäli ne eivät ole tyytyväisiä toimintavaltionsa viranomaisen päätöksiin.
TTIP-sopimukseen suunniteltu kaupallinen välimiesmenettely on täysin sopimaton punnitsemaan niitä yhteiskunnallisia arvoja, joiden nojalla julkista valtaa käytetään. Mutta ehdotus on myös sijoittajien suojaamisen näkökulmasta tarpeeton tai jopa haitallinen".   

 maanantai 4. elokuuta 2014

Kuka aloitti edellisen maailmansodan ?

Kuka uskalsi uhmata pankkiireja, ja loi oman kansallisen rahan ? 
Hitleristä tuli Staliniakin suurempi uhka hänen alettua painaa omaa rahaa. 
Stalin astui valtaan jo vuonna 1922, 11 vuotta ennen Hitleriä. 

Miten Hitler uhmasi pankkiireja 
http://www.magneettimedia.com/miten-hitler-uhmasi-pankkiireja/ 


On olemassa paljon todisteita siitä, että Wall Street ja juutalaiset pankkiirit auttoivat rahoittamaan vararikossa olevaa Saksaa ja Hitleriä ainakin aluksi. Se auttoi pankkiireja rikastumaan ja osittain Hitleriä tuettiin Stalinin kontrolloimiseksi. 
Saksa kuitenkin pääsi lopulta vapaaksi kansainvälisten pankkien kahleista, jolloin pankkiirit julistivat Saksaa vastaan maailmansodan! 
Kanadalainen tutkija tri Henry Makow sanoo pääsyyn pankkien Saksaa vastaan julistamaan maailmansotaan olleen se, että 
Hitler ohitti pankit luomalla oman rahansa, mikä vapautti saksalaiset. 
Mikä pahinta, tuo vapaus ja vauraus uhkasi levitä muihinkin maihin. Hitler oli pysäytettävä! 


Rakovsky: ”Hitler otti haltuunsa rahan luomisen etuoikeuden, eikä vain fyysisen rahan, vaan finanssitalouden instrumentit myös. Hän otti haltuunsa rahaväärennöksen koneiston ja pisti sen toimimaan kansan hyväksi. Voiko kukaan kuvitella, miten maailma olisi muuttunut, jos tämä ideologia olisi levinnyt muihin maihin?”– Henry Makow: Hitler ei halunnut sotaa (21.03.2004) 

?
Euroopan unionin ja euron vakuutettiin varmistavan rauhan Euroopassa. 
Miten on käymässä ? 

Laittoman EU-liittymispäätöksen jälkeen Suomi luopui omasta rahasta ja keskuspankista. Suomi elää velaksi ilman omaa keskuspankkia USA:n ja pian Naton tukikohtana ilman itsenäistä päätöksentekoa. 

Vain Venäjä enää uskaltaa uhmata Hitlerin jälkeen maailman pankkiireja omalla valuutalla ja valtavilla luonnonvaroilla. 

Niin kauan kun Euroopan ja maailman kansoilla ei ole omia keskuspankkeja, ajaudutaan entisestään kriiisytyvämpään maailmaan, jota hallitsee mitään armoa ja oikeutta tuntematon aseistettu rahan valta !? 

sunnuntai 3. elokuuta 2014

Kolmannen maailmansodan anatomiaa ?

Venäläislehti Utro uutisoi jo vuonna 2008, että Obama tulisi aloittamaan kolmannen maailmansodan Ukrainan tapahtumista. Toimittaja Arseny Palkinin jo vuosia sitten kirjoittama artikkeli onkin noussut huomion kohteeksi kaikkialla maailmassa tilanteen jatkaessa jännittymistä Ukrainan kriisissä. http://www.verkkomedia.org/news.asp?mode=4&id=10123 

USA on globaalin nykykapitalismin isänmaa. 
Vapauden nimissä jotkut saavat haalia omaisuutta niin paljon kuin sielu sietää, koska maailma toimii enää pelkästään suurpääoman ehdoilla. 

Vaikka USA:n valtion velka on kasvanut jo kaikista laskureista ohi ja bitit loppuneet, silti USA:ssa on maailman rikkaimmat suvut ja ihmiset. 
Heidän osuutensa väestöstä on 1%, samaan aikaan kun heidän osuutensa varallisuudesta on 2/5.
Vain USA:n aseteollisuus ja palveluelinkeinot kukoistavat, sillä USA:n vankilat ovat täpötäynnä: 

3 % USA:n väestöstä omistaa noin 3/4 yksityisestä varallisuudesta. 

Kun suuromistajien varallisuus on jo saavuttanut USA:ssa lakipisteen, eikä emämaa tarjoa enää rikastumismahdollisuuksia pääomille, on tähyttävä muualle. 

?

USA tiedustelupalvelu löysi aikanaan Irakista joukkotuhoaseita ja Bush hyökkäsi Irakiin, josta yllätys yllätys, löytyikin joukkotuhoaseiden sijasta paljon öljyä. Eurooppa antoi hankkeelle hiljaisen tukensa ja niin USA:n sotilassaappaat tekivät maihinnousun Eurooppaan. 

USA:n ristiretki tallasi ja raiskasi uraaniaseilla Lähi-idän elämän kehdon suomalaistenkin 
” rauhanturvaajien ” tuella aina Afganistania myöten. 

Maailman suurimmat öljy- ja maakaasuvarat ovat Lähi-idässä. 
Siksi Israelin hallitus on USA:n välttämätön liittolainen Lähi-idän Rauhan horjuttajana. 

Epävakaa Lähi-Itä on ollut otollinen maaperä USA:n ryöstöretkien laajentamiselle. 
Afrikkakin on jo saatettu sekasortoon. 

USA on johtamassa jo koko maailmaa kolmanteen maailmansotaan, ja minkäänlaisia 
oikeustoimia ei ole käytettävissä USAn ristiretkien pysäyttämiseksi ?
 

Kun maailman huomio kiinnitetään lisääntyviin konflikteihin, on helppo mobilisoida omia ja jo EU-joukkoja yhteiseen rintamaan Venäjää vastaan ja alkaa sota Euroopassa. 

Putin tietää, että USA haluaa nyt erityisesti Venäjän suunnattomat öljy- kaasu- ja mineraalirikkaudet. 
Siksi Putin on ilmoittanut, että sota on jo tulossa Eurooppaan. 

Kun saartorengas Venäjän ympäri on jo selkeästi kiristymässä kolmanneksi maailmansodaksi, ei aikaa enää ole hukattavissa. 

Kuka , miten ja milloin tekee arvion näistä Suomen kohtalonhetkistä ? 

Tuleeko Suomesta USA:n EU-Natorintamassa viimeinen vai ensimmäinen taistelutanner kolmannessa maailmansodassa, jossa mukaan tulevat myös ydinaseet. Kuka puolustaa Suomea, jos sen pääministerikin juoksentelee huolettomasti tiukoissa trikoissaan ja vilkuttelee vaan pikkutytöille ? tiistai 29. heinäkuuta 2014

Mihin hävisi terveet markkinat ?

Äänekoski ja Keski-Suomi ovat saamassa suuresti kaivatun jätti-investoinnin Metsä Fibre Oy:n....
Äänekosken uutta puhdistusteknologiaa otettiin käyttöön yleisesti muuallakin. Niinpä kansa oppi luottamaan päätöksentekijöihin. –kirjoittaa Esa Konttinen 29.7 ksml:ssa.

Onko päätöksentekijöihin enää luottamista ?
Kun metsänomistajat ryhtyivät Suomen historian suurimpaan korvausoikeudenkäyntiin UPM:n, Metsäliiton ja Stora Enson kartellin jäljiltä, alkoi myös suomalainen ”maan tapa” paljastua ?
UPM:n hallintoneuvostossa ovat istuneet mm. presidentti Martti Ahtisaari, Jorma Ollila jne., Suomen vaikutusvaltaisimmat lobbarit ?

Metsäteollisuuden ja atomiteollisuuden suuryhtiöt ovat nojanneet vuosikymmeniä hallinneiden keskittävien valtapuolueiden lobbareihin, jotka ovat panostaneet yksistään suurteollisuuteen. Paavo Lipponen siirtyi politiikasta avoimesti Pohjolan voiman konsultiksi vaimoineen.

Vanhasen hallitus ja ministeri Pekkarinen moukaroi uusia esteellisesti valmisteltuja maailman suurimpia kolmannen sukupolven ydinvoimalupia ja koplasi Talvivaaran uraanilouhinnan ydinperheitten osakesalkkuihin ympäristöministeri Paula Lehtomäen perhekuntaa myöten.

Jyväskylässä Vapon ja kepun manttaalilla rakennettiin maailman suurin Keljonlahden biovoimala, johon oli tarkoitus tuoda ”kestävästi” puuta ja turvetta proomuilla vesistöjä pitkin.
Kuinkas kävi ?
Turvetta ei riittänyt, ja nyt Keljonlahden biovoimala käy venäläisellä kivihiilellä ja puunhankinnalla Metsä – Groupilta, samaan aikaan kun paikallisille yrittäjille jää risut käteen ? Minnekähän menevät massiivisesti Jyväskylästäkin kaadetut puut ?

Niin kauan kun suomalaisilla oli vielä voita leivän päällä, maan kansallisvarallisuutta voitiin helposti
vuolla yksityistaskuihin mielin määrin kenenkään huomaamatta.

Nyt tilanne on ihan toinen.
Maa elää velaksi, kansallisvarallisuus on hävitetty :  -sinne menivät Rautaruukki, Stora Enso, Fortum, Altia, Destia, Ekokem, Digita, Finngrid, Edita, Valmet, Kemira, Outokumpu, Veitsiluoto... 
ja nyt eduskunta on jo kovalla kiireellä myymässä kansallista metsäomaisuutta ja yksityistämässä sitä budjettivelkojen maksuun.
Jaakko Kiander on joskus arvioinut, että valtion omaisuuden yksityistäminen on aiheuttanut valtiolle, eli suomalaisille vähintään 15 miljardin euron tappiot. 

Suomen energiapolitiikka on suuryhtiöiden ja valtapelureiden keskittämispolitiikan toimesta tipahtanut kehityksestä 25 vuotta. Kilpailukyky on menetetty. EU:n haasteet  biotalouteen ja uusiutuvaan energiaan siirtymiseksi on Suomelle jo niin valtava kynnys, että se vaatisi hyllymetreittäin tutkivaa journalismia ja valtavaa yhteiskunnallista rakennemuutosta; - kokonaan uudenlaista vallankeskityksen hajauttamista, ”maan tavan” läpivalaisua ja nykyistä täysin vaihtoehdottomien valtapuolueiden uudistamista alueelliseksi edustukseksi aina vaalirahoitusta myöten !?

- Vai miten on mahdollista, että muutamilla suuryhtiöiden johtajilla on miljoonapalkat ja rajattomat optiot, samaan aikaan kun esim. Jyrki Katainen EU:n talouskomissaarina kuittaa palkkatuloja vaivaiset 25 000 euroa /kk. ?

Eurooppaa, Suomea ja koko maailmaa johdetaan nyt pelkästään suuryhtiöiden ehdoilla ?
Kun suuryhtiöille ei ole vaihtoehtoa, rengiksi muuttunut parlamentarismi ohjaa valtavat tukiaisensa pelkästään entistä harvemmille yhtiöille ja uusliberaalinen harvainvaltainen talous kasvaa kuihtuessaan kansalaisten nälkämaan marssiksi, kun oikeusvaltion periaatteista on luovuttu ja siirrytty laittomaan valuuttaan ja pienen piirin kasinotalouden pelisääntöihin.
tiistai 15. heinäkuuta 2014

Suomi elää metsästä ?

" Kartellikolmikko, metsäjätit pöllivät kahden ja puolen sellutehdashankkeen arvosta puuta...  
 http://www.ksml.fi/yhteiso/keskustelu/posts/list/0/81552.htm#859818

Metsäteollisuus on saamassa EU:lta rahaa biomassojen jalostusta koskeviin tutkimus- ja innovaatiohankkeisiin... 
Suomesta mukana ovat muun muassa suurimmat biomassojen jalostajat Metsä GroupStora Enso ja UPM. Lisäksi ryhmään kuuluu Kemira sekä useita tutkimuslaitoksia ja yliopistoja.
  

Kannattaako EU-tukia odotella ? 
Metsäjätit ovat ainakin EU tukien osalta hakukelvottomia johtuen keskeneräisestä oikeusprosessista. 

Suomalainen metsäsoppa yhdistyneenä poliittiseen iso-veli- koplaukseen on jo niin iso huijaus, että myös toimittajilla pitäisi olla rahkeita käsitellä asiaa pohjamutia myöten. 
Faktat metsäteollisuuden koplauksesta alkaa olla jo päivänselvät. 
Netissä löytyy tietoa ja tunnustukset. 

 ?

Tähän kilpailuviraston 21.12.2006 esitykseen markkinatuomioistuimelle pitäisi jokaisen kansanedustajan, toimittajan ja valistuneen kansalaisen tutustua : 

Esitys kilpailurajoituslain (489/1992) 6§:n ja Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 81 artiklan mukaisen kilpailurajoituksen toteamisesta ja kilpailurikkomusmaksun määräämisestä Stora Enso Oyj:lle ja Metsäliitto Osuuskunnalle. / http://www.kilpailuvirasto.fi/tiedostot/ratk/r-2004-61-0416.pdf 

Kilpailuviraston esityksestä käy ilmi, että Metsäliitto ( = nykyinen Metsä Group ), Stora Enso ja UPM- Kymmene ostavat 77 – 79 % Suomen raakapuusta. Kolmikon tarkoituksena on ollut saada raakapuu Suomesta mahdollisimman alhaiseen hintaan. 
Kilpailuvirasto esitti markkinaoikeudelle, että Metsäliitolle ja Stora Ensolle määrättäisiin kilpailunrikkomusmaksu 6§:n vastaisesta toiminnasta seuraavasti : 
- Metsäliitto Osuuskunta 21 milj. euroa 
- Stora Enso Oyj. 30 milj. euroa 
?
Miten luottamus Suomen metsäteollisuuteen palautetaan ? 
Kuka, mikä tai miten se palautetaan ? 

Ei ainakaan enää vaikenemalla ? 

ps.
Kirjoitus Keskisuomalaisessa 22.7.2014
Elääkö Suomi enää metsästä ? /
http://www.ksml.fi/mielipide/mielipidekirjoitukset/elaako-suomi-enaa-metsasta/1855972