tiistai 15. heinäkuuta 2014

Suomi elää metsästä ?

" Kartellikolmikko, metsäjätit pöllivät kahden ja puolen sellutehdashankkeen arvosta puuta...  
 http://www.ksml.fi/yhteiso/keskustelu/posts/list/0/81552.htm#859818

Metsäteollisuus on saamassa EU:lta rahaa biomassojen jalostusta koskeviin tutkimus- ja innovaatiohankkeisiin... 
Suomesta mukana ovat muun muassa suurimmat biomassojen jalostajat Metsä GroupStora Enso ja UPM. Lisäksi ryhmään kuuluu Kemira sekä useita tutkimuslaitoksia ja yliopistoja.
  

Kannattaako EU-tukia odotella ? 
Metsäjätit ovat ainakin EU tukien osalta hakukelvottomia johtuen keskeneräisestä oikeusprosessista. 

Suomalainen metsäsoppa yhdistyneenä poliittiseen iso-veli- koplaukseen on jo niin iso huijaus, että myös toimittajilla pitäisi olla rahkeita käsitellä asiaa pohjamutia myöten. 
Faktat metsäteollisuuden koplauksesta alkaa olla jo päivänselvät. 
Netissä löytyy tietoa ja tunnustukset. 

 ?

Tähän kilpailuviraston 21.12.2006 esitykseen markkinatuomioistuimelle pitäisi jokaisen kansanedustajan, toimittajan ja valistuneen kansalaisen tutustua : 

Esitys kilpailurajoituslain (489/1992) 6§:n ja Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 81 artiklan mukaisen kilpailurajoituksen toteamisesta ja kilpailurikkomusmaksun määräämisestä Stora Enso Oyj:lle ja Metsäliitto Osuuskunnalle. / http://www.kilpailuvirasto.fi/tiedostot/ratk/r-2004-61-0416.pdf 

Kilpailuviraston esityksestä käy ilmi, että Metsäliitto ( = nykyinen Metsä Group ), Stora Enso ja UPM- Kymmene ostavat 77 – 79 % Suomen raakapuusta. Kolmikon tarkoituksena on ollut saada raakapuu Suomesta mahdollisimman alhaiseen hintaan. 
Kilpailuvirasto esitti markkinaoikeudelle, että Metsäliitolle ja Stora Ensolle määrättäisiin kilpailunrikkomusmaksu 6§:n vastaisesta toiminnasta seuraavasti : 
- Metsäliitto Osuuskunta 21 milj. euroa 
- Stora Enso Oyj. 30 milj. euroa 
?
Miten luottamus Suomen metsäteollisuuteen palautetaan ? 
Kuka, mikä tai miten se palautetaan ? 

Ei ainakaan enää vaikenemalla ? 

ps.
Kirjoitus Keskisuomalaisessa 22.7.2014
Elääkö Suomi enää metsästä ? /
http://www.ksml.fi/mielipide/mielipidekirjoitukset/elaako-suomi-enaa-metsasta/1855972

3 kommenttia:

Sinikka Tyynelä kirjoitti...

Suomi elää metsästä - on väittämä joka ei enää päde paikkaansa ainakaan tänä päivänä, kun terve markkinatalous on jo tuhottu ja kansakuntaa narutetaan pörssiohjaksista.
Sen seurauksena maa elää velaksi, samalla kun joittenkin johtajien tilit muuttuvat entistä paksummiksi !?

Uuden, kestävän ja uusiutuvaan energiaan perustuvan biotalouden rakentamiseksi on luovuttava vääristävistä kilpailu - ja monopolirakenteita.
Keskittämisen ja keskitettyjen suuryritysten aika on auttamasttomasti ohi.
Itse en enää edes uskoisi Metsä Groupin bioinvestointiin Äänekoskelle minkäänlaisilla tukiaisilla, ennenkuin edes johtajien palkkoja on kohtuullistettu maan nykyisessä ahdingossa.

Suuret ristiinaidut metsä - ja ydinvoimayhtiöt ovat nyt kehityksen jarru !

Miksi ?

Biopolttoaineiden vallankumous voi perustua vain täysin hajautettuun energian tuotantoon - uuteen hajautettuun " pieni on kaunista" - tekniikkaan, - älykkäisiin sähköverkkoihin ja joustavuuteen, joilla turvataan paikallinen ja alueellinen työllisyys ilman pörssikeinottelua harjoittavien vääristävää sanelupolitiikkaa ja kartelleja.

Kansantalouden tervehdyttämiseksi on tapahduttava ensin poliittinen puhdistus, sillä
kun ryhtyy raapaisemaan nykyista suomalaista "maan tapaa"- rakenteellista korruptiota,
ei voi muuta kuin huokaista.

- Kyllä on soppa selvitettävänä ?

Sinikka Tyynelä kirjoitti...

Vilkaisin Metsä Groupin sivuja ?

METSÄ – GROUPIN JOHTORYHMÄ
HTTP://WWW.METSAGROUP.FI/METSAGROUP/JOHTAJISTO/PAGES/JOHTORYHMA.ASPX

KARI JORDAN
s. 1956
Pääjohtaja
Ekonomi, vuorineuvos
Johtoryhmän jäsen vuodesta 2005
• Metsä Group, pääjohtaja (2006–)
• Metsäliitto Osuuskunta, toimitusjohtaja (2004–)
• Metsä Board Oyj, hallituksen puheenjohtaja (2005–)
• Metsä Tissue Oyj, hallituksen puheenjohtaja (2004–)
• Metsä Fibre Oy, hallituksen jäsen (2004–), puheenjohtaja (2006–)

• Keskuskauppakamari, hallituksen jäsen (2007–2011), hallituksen puheenjohtaja (2012–)
• Elinkeinoelämän keskusliitto (EK), hallituksen jäsen (2005–), varapuheenjohtaja (2009–2011, 2013–)
• Metsäteollisuus ry, hallituksen ja hallituksen työvaliokunnan puheenjohtaja (2009–2011), hallituksen varapuheenjohtaja ja hallituksen työvaliokunnan jäsen (2005–2009), hallituksen jäsen (2012–2013), hallituksen ja hallituksen työvaliokunnan varapuheenjohtaja (2014–)
• Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, hallintoneuvoston jäsen (2006–2012), hallituksen varapuheenjohtaja (2013), hallituksen puheenjohtaja (2014–)
• Useita luottamustoimia säätiöissä ja yhdistyksissä.
Osuussijoitukset Metsäliitto Osuuskunnassa 31.12.2013: 520 euroa
Osakesijoitukset Metsä Board Oyj:ssä 31.12.2013: Suora omistus 48 047 (B-osake), välillinen omistus Metsäliitto Management Oy:n kautta 1 763 867 (B-osake)

Metsä Groupin pääjphtaja Kari Jordanin palkkaa, palkkioita ja muita etuuksia v 2013 Metsä Groupiin kuuluvat yhtiöt maksoivat yhteensä 1 647 443,60 euroa. Johtoryhmä jäsenille pääjohtajaa lukuun ottamatta palkkoja ja palkkioita maksettiin v.2013 yhteensä yli 3 miljoonaa….

PALKKA – JA PALKKIOSELVITYS :
http://www.metsagroup.fi/Metsagroup/Mlhallinnointi...s_FI_nettisivut%20(ID%20126647).pdf

Pitkän aikavälin kannustimena osa Metsä Groupin johtoryhmästä on ollut perustamassa
Metsäliitto Management OY – nimistä yhtiötä v.2010. Yhtiö johto on sijoittanut 3 850 000 euroa omia varojaan Metsä Boardin B- sarjan osakkeisiin.

Pääjohtaja Jordanin sijoitus oli 1 000 000 elikkä miljoona euroa.

Lisäksi osa yhtiön Metsä – Board OYJ:n B – sarjan osakkeisiin tekemistä sijoituksista on rahoitettu Metsäliitto Osuuskunnan myöntämällä 15 400 000 euron lainalla.


... että silleen maa nyt makaa, kelle se petaa ?

Sinikka Tyynelä kirjoitti...

Kirjoitus ksmls:ssa 22.7.2014 /
Elääkö Suomi enää metsästä?

Metsä Groupin, entisen Metsäliiton biotuotetehdas on metsäteollisuuden suurin investointihanke Äänekoskelle. Onko se uusiutuvan energian uhka vai mahdollisuus?

Suomi on jo mukana rajat ylittävässä uudessa Botnia-Atlantica-ohjelmassa 2014–2020.

Ohjelman kautta on rahoitettu mittavaa Forest Refine -hanketta, jossa on mukana myös Metla. Tavoitteena on pienentää erityisesti raaka-aineen hankintaketjun kustannuksia 15 prosentilla tietyille metsäbiomassoille, jotta saadaan optimoitua koko biomassan hankintaketju.

Luodaanko tässä taas vain uusia mahdollisuuksia suuryritysten hankintamonopolille, tervettä kilpailua vääristäen?

Uusissa biohankkeissa ovat Suomesta ovat mukana myös suurimmat biomassojen ostajat Metsä Group, Stora Enso ja UPM. Syytä on sitten isoja tukia odotellakin, koska tämän kolmikon vastuulla on noin 80 % raakapuun hankinnasta Suomessa.

Mistä johtuu, että suuret pörssiyhtiöt ja metsäteollisuusjätit tarvitsevat valtavia, sekä kansallisia että EU-tukia? Olisiko niin, että suuret pörssiyhtiöt ovat jo hävinneet uudelle teknologialle, älykkäille sähköverkoille ja täysin hajautetun energiantuotannon mahdollisuuksille?

Muuramelainen Reijo Lahtonen kirjoitti Metsälehdessä 9/2014:

”Toukokuussa tuli kuluneeksi 10 vuotta siitä, kun UPM ilmiantoi itsensä sekä Metsäliiton sekä Stora Enson kartellista. Metsäntutkimuslaitoksen asiantuntijan mukaan kartelli aiheutti metsänomistajille jopa 2,5 miljardin euron puunmyyntitulojen menetyksen. Ts. kolmikko, metsäjätit pöllivät kahden ja puolen sellutehdashankkeen arvosta puuta.”

Jokainen tajuaa, että sillä missä on kartelli, siellä on korruptio.

Metsänomistajille tuli ensimmäinen tappio kartellikiistassa 28.3.2014, kun Helsingin käräjäoikeuden mielestä metsänomistajien olisi jo pitänyt viimeistään viisi vuotta sitten jo vaatia korvauksia alihinnalla ostetuista tukki- ja sellupuista. Korvauksia ovat vaatineet myös Metsähallitus sekä monet kunnat ja kuntayhtymät. Metsähallituksen ja kuntien juttujen käsittely alkanee vasta, jos hovioikeus tai korkein oikeus katsoo, että kanteet eivät ole vanhentuneet.

Keskeneräisten oikeusprosessien kannalta metsäjätit ovat siis ainakin EU-tukien osalta hakukelvottomia.

Vanhasen hallituksessa ministeri Pekkarinen lupasi EU:lle, että uusiutuvan energian osuus energian loppukulutuksesta on 38 prosenttia vuoteen 2020 mennessä. Haaste on valtava, sillä se vastaa noin kolmen ison ydinvoimalan vuotuista sähköntuotantoa.

Tässä sitä sitten tutkaillaan: jättikartellit ja korruptio ovat jo hävittäneet terveen markkinatalouden ja sen kilpailukyvyn. Ei suomalainen energia eikä puu ole enää halpaa.

Suomi on jämähtänyt menneisyyden illuusioihin; suuriin metsä- ja ydinvoimateollisuuden ristiinnaituihin pörssiyhtiöihin, monopoleihin, jotka eivät enää selviä ilman valtavia tukiaisia. Pörssienergia ja pörssiyhtiöt eivät enää ole hyvinvoinnin tuojia, vaan yhteiskunnan ja yhteiskuntamoraalin tuhoajia.

Vai miten on selitettävissä, että samalla kun kansantalouden pohja on jo pettänyt ja maa elää velaksi, pörssiyhtiöiden johdon tilipussit senkun paksunevat: pelkästään Metsä Groupin pääjohtaja Kari Jordanin palkkaa, palkkioita ja muita etuuksia vuonna 2013 Metsä Groupiin kuuluvat yhtiöt maksoivat yhteensä 1 647 443,60 euroa. Johtoryhmän jäsenille pääjohtajaa lukuunottamatta palkkoja ja palkkioita maksettiin vuonna 2013 yhteensä yli 3 miljoonaa.

Pitkän aikavälin kannustimena osa Metsä Groupin johtoryhmästä on ollut perustamassa Metsäliitto Management Oy -nimistä yhtiötä vuonna 2010. Yhtiö johto on sijoittanut 3 850 000 euroa omia varojaan Metsä Boardin B-sarjan osakkeisiin. Pääjohtaja Jordanin sijoitus oli miljoona euroa. Lisäksi osa yhtiön Metsä-Board Oyj:n B–sarjan osakkeisiin tekemistä sijoituksista on rahoitettu Metsäliitto Osuuskunnan myöntämällä 15 400 000 euron lainalla.

Kaikki toimet energiatehokkuuden parantamiseksi on päätetty haudata jo vuosikymmeniä sitten. Sen sijaan kaikki keinot on otettu käyttöön, jotta metsä- ja energiayhtiöiden johdon pörssivoitot maksimoidaan?

ST