lauantai 19. syyskuuta 2009

Valitus eurovaalituloksesta korkeimpaan hallinto-oikeuteen

Korkein hallinto-oikeus
korkein.hallinto-oikeus@oikeus.fi
PL 180
00131 HELSINKI

ASIA:
Europarlamenttivaalien tuloksen vahvistamista koskeva valitus

VALITTAJA: Sinikka Tyynelä

PÄÄTÖS JOHON HAEN MUUTOSTA:
Helsingin hallinto-oikeuden päätös 09/0694/2

PERUSTELUT

Valitan koko päätöksestä.

Hallinto-oikeus hylkäsi hyvin perustellun valitukseni törkeästä vaalisyrjinnästä. Perusteluissaan hallinto-oikeus ylimielisesti sivuutti koko asiani ja sain perusteluina pelkää liturgiaa, jossa vedotaan vaalilain 100, 101 ja 103 pykäliin ja muutamiin niiden momentteihin, joilla siis sivuutettiin koko asia.

Helsingin hallinto-oikeus ei ilmeisesti tunne Suomen perustuslakia, eikä kansainvälisiä ihmisoikeussopimuksia, joiden mukaan kansalaiset ovat yhdenvertaisia lain edessä. Jotta tämä yhdenvertaisuus lain edessä toteutuisi, on ensin kyettävä järjestämään edes kaikille avoimet ja yhtäläiset osallistumismahdollisuudet ja demokraattiset vaalit, joihin kuuluu myös taloudellinen tuki valtion varoista (verovaroista).

Toistan Korkeimmalle hallinto-oikeudelle aiemmin Helsingin hallinto-oikeudelle jättämäni vaatimuksen eurovaalituloksen kumoamiseksi, samoin kuin vaadin Helsingin hallinto-oikeuden päätöksen kumoamista.

Helsingin hallinto-oikeuden päätös on kokonaisuudessaan perustuslain vastainen kansalais- ja täydellisten osallistumisoikeuksien kohdalta. Täten epädemokraattinen puoluetuki vain eduskuntapuolueille ja pimeät vaalirahoitukset ovat vääristäneet vaalit, vaalituloksen, joten vaalitulos on kokonaisuudessaan kumottava ja määrättävä vaalit uusiksi (Vaalilaki 103 §).

Hämäräperäisiä vaaleja kuvastaa hyvin nyt parhaillaan meneillä olevat vaalirahoitussotkujen selvittelyt ja yksityisille tahoille vaalirahojen palauttamiset sekä tässä kuussa ilmestynyt vaalirahakirja ”Näin valta ostettiin”.

Vaadin, että valitukseni käsitellään perustuslakilähtöisesti, jonka lain alisteisia ovat muut lait, kuten vaalilaki ja puoluetukisäädökset.

Jyväskylässä 16.9.2009

Sinikka Tyynelä
yht. kand.
Itsenäisyyspuolueen eurovaaliehdokas 2009

keskustelu Ksml : http://www.ksml.fi/mielipide/keskustelupalsta/posts/list/3828.htm