torstai 27. heinäkuuta 2017

Ruutukärpänen tuulilasissa


Jyväskylä on rallikaupunki.
Kannattaisikohan järjestää vain biokaasu-autojen osakilpailut, jotta vihreitten uskottavuus
ei horjuisi ?

Mikä olisi ympäristöystävällisin vaihtoehto autoilulle ?
Olisikos puun polttamiselle ja puupohjaiselle biodieselille parempi vaihtoehto ?
Entä jos kolmasosa Suomen autokannasta liikkuisi biokaasulla ?
Biokaasu voittaa ympäristövertailussa ylivoimaisesti.
Teknisesti se on täysin mahdotonta toteuttaa suurissa keskitetyissä laitoksissa.

Jos Suomen energiavallankumous aiotaan vihdoin toteuttaa, on tehtävä energiapolitiikan täyskäännös sekä Jyväskylässä, että koko Suomessa.

Kasvihuonekaasujen osalta biokaasu tuottaa koko elinkaarensa aikana murto-osan bensiiniautojen päästöistä.  Sähköautokin häviää kakkoseksi, koska sähkö tuotetaan enimmäkseen hiilellä, maakaasulla tai öljyllä. Lisäksi metaanin talteenotto jätteistä ja niiden polttaminen energiaksi laimentaa tämän voimakkaan kasvihuonekaasun vaikutuksia ilmakehään.

Suomessa biokaasua on verotettu kuin dieseleitä.
Metsäteollisuuden bioa, suuria öljy-yhtiöitä sekä keinolannoitteita masinoivia suuryhtiöiden
lobbareita suosiva päättäjäkunta on nuijinut kotimaan biokaasusektorin puun ja kuoren väliin.
Kuitenkin, vain täysin hajautettu energiantuotanto voi olla Suomen pelastus nykyisen puupohjaisen biotalouden umpikujasta. 
Biokaasu voisi olla valtava maatalouden pelastaja ja veturi.

Kun liikennekaasu tuotettaisiin ja ketjutettaisiin lähelle kuluttajia maaseudulla, koko kansantalous hyötyisi ja kriisivarmuus paranisi ?
Biokaasu on kotimaista energiaa ja vähentää tuontipolttoaineiden tarvetta sekä kansantalouden kestävyysvajetta.

Suomi on turhaan odottanut valtaisaa energiaremonttia jo yli 30 vuotta !

Kun Biokaasun mahdollisuuksia tutkittiin Jyväskylän yliopistossa, selvisi, että 
jos koko Keski - Suomen karjatilat ja jäteasemat käytettäisiin biokaasupotentiaalina, voitaisiin koko maakunnassa korvata jopa 17 % sekä lämmitys- , että liikenne-energiasta uusiutuvalla kaasutuksella.
Sivutuotteena kyettäisiin kierrättämään hiili ja muut ravinteet lannoitukseen.
Pelkästään tieliikenteen päästöjä voitaisiin vähentää peräti 44% vuoden 2006 tasosta !
Karjasta ja jätteistä voitaisiin hyödyntää viidennes lämmityksen ja liikenteen tarvitsemasta energiasta

Kuka kääntää nykyiset valtion suuryhtiöitten ja keskittävää energiapolitiikkaa suosivat miljarditukiaiset kotimaisen hajautetun energian läpimurtoon ?

Suomi on selkä seinää vasten :
- miten käy Jyväskylän, jos EU alkaa sakottamaan Keljonlahden massiivista puunpolttoa ?
Paljonko päästömaksut kohoavat ?
Keljonlahti kaatoi kaupungin talouden ja puun polttaminen on muuttumassa entistä suuremmaksi riskiksi ?

Missä viipyy Jyväskylän kestävän energiapolitiikan strategia ?lauantai 22. heinäkuuta 2017

Mennään pellolle


Biodiesel jakaa maailmaa ja tarjoaa isot mahdollisuudet 
” Näkisin, että nyt on viimeiset hetket saada yhtenäinen isänmaallinen metsärintama tutkijoiden ja poliitikkojen kesken. Pallo on nyt tukevasti pääministeri Juha Sipilällä …”  kirjoittaa Reijo Lahtonen Ksml:ssa 22.7.

Isänmaalliselle metsärintamalle on kuitenkin parempi vaihtoehto, jos aiotaan samalla huolehtia metsäluonnon kestävyydestä.
Suomen uusiutuvan energian tavoitteet pyritään toteuttamaan nyt ensisijaisesti bioenergian eli metsäbiomassan avulla. Samamalla metsien hiilivarasto ja -nielu pienenee ja järeää puuainesta poltettaessa syntyy päästöjä aikavälillä, jolla päästöjen tulisi päinvastoin vähentyä.
Järeän puuaineksen korjuu lisäksi sotkee maaperän ekosysteemejä ja vähentää monille lajeille tärkeää järeää lahopuuta. Järeän puuaineksen ja runkopuun käyttäminen biodieseliksi on hiilitaseeltaan paljon pahempaa kuin fossiilinen polttaminen.

Pitäisikö metsäbion ja siihen satsattavien mittavien tukien sijasta miettiä parempaa vaihtoehtoa ?

Metsäbion sijasta painopiste pitäisi suunnata jo kiireesti jätteiden, lietteiden ja maatalouden sivuvirtojen entistä parempaan hyödyntämiseen muun muassa hajautettuun biokaasun tuotantoon panostamalla. Kivihiilen ja turpeen käyttöä voidaan korvata mm. rakennusten energiatehokkuutta edistämällä, lämpöpumpuilla, geotermisella energialla, aurinkolämmöllä ja kestävästi tuotetulla bioenergialla.

Jyväskylän yliopiston Jukka Rintala on laskenut, että maatalouden 400 000 hehtaarin pinta-alasta voitaisiin käyttää energiantuotantoon ruantuotantoa
vaarantamatta. Yhdessä pahnan kanssa massasta saataisiin 17,8 terawattia energiaa ja lannasta vielä 3,5 terawattia lisää.

Suomen käyttämättömässä peltobiomassassa olisi viiden ydinvoimalan verran kotimaista energiaa.

Samalla yli puolet lannoitetypestä ja fosforista voitaisiin korvata ravinteiden kierrätyksellä.
Käyttämätöntä massaa voitaisiin hankkia rehevöityneiden järvien kasvimassoista, mm. osmankäämistä.

VTT:n ja VATT:n selvitys arvioi biodieselin tuotannon tukitarpeeksi 800 miljoonaa euroa.
Sillä biodieselin tuotanto kaksinkertaistettaisiin.

Entä, jos tuo rahamäärä ohjattaisiin hajautettuun energiantuotantoon?
Saataisiin 1 600 yritykselle 50 prosentin tuki ja tuotantoon yli kolmannes liikennepolttoaineesta. Raaka-aineena olisi kokonaan kotimainen biomassa, ei palmuöljy.

Jos tukivirrat tosissaan ohjattaisiin kotimaiseen hajautettuun energiaan saataisiin ihmeitä aikaan.
Peltoja hyödyntämällä metsiä voitaisiin ennallistaa ja miettiä miten metsälajien uhanalaisuus- kehitystä voitaisiin estää. Suomi on nimittäin sitoutunut pysäyttämään metsäluonnon monimuotoisuuden köyhtymisen vuoteen 2020 mennessä.
Se on valtava haaste, jota ei vielä ole edes otettu tosissaan


perjantai 21. heinäkuuta 2017

Pelastaako uusi ympäristölainsäädäntö Jyväskylän aavikoitumiselta


Keväisessä Palokka – tapahtumassa toukokuussa Jyväskylän kaupungin metsäpuoli jakoi 1000 kuusentainta ja 500 koivun taimea Suomen 100 – vuotisjuhlien kunniaksi :
- Ensin ne kaataa puut ja sitten ne jakaa taimiamumisi joku ohikulkenut mies otsa kurtussa ?
Eipä ihme, Palokan ennallistaminen entiseen puustoon vie vähintään 50-80 vuotta ?

Ihmiset olivat ja ovat järkyttyneitä Palokan massiivisesta parturoinnista.
Palokan ja Heikkilän metsänhoitotöistä oli ilmoitettu ilmeisesti jollakin lappusella puolta vuotta aikaisemmin.  Metsäpuoli oli sitten pyytänyt asukkaita merkitsemään kaadettavaksi haluamiaan puita ennakkoon.

Mitä sanoo laki ?
Maankäyttö- ja rakennuslaki velvoittaa luvan asemakaava-alueen yhdenkin puun kaatoon viranomaispäätöksellä. Kaupungin metsäpuolella ei ole minkäänlaisia laillisia valtuuksia siirtää lupaviranomaisen vastuuta edes asukkaalle.
Se edellyttää, että lupaviranomaisella pitää olla kokonaisnäkemys kaupunkikuvallisesta ja maisemallisesta kokonaisuudesta ja muista erityisistä luontoarvoista ja kohteista, mm. kaupunkilintujen säilyttämisestä. Asemaakaava- alueilla metsänhoidolliset toimenpiteet ovat  ensisijaisia. Huonojen ja vaarallisten puitten kaato on normaalia metsän- ja ympäristön hoitoa varsinkin taajama-alueilla.

Palokan asukkaat kertoivat, ettei asukkaitten muutamien lähipuiden kaatoehdotusta oltu edes huomioitu, vaan Metsä Groupin masinoimat pystyhakkuut motoilla oli tehty täysin mielivaltaisesti. 
Joissakin tapauksessa kaikkien pikku tonttien väliset viherkaistat oli asukkaitten tyrmistykseksi  kokonaan hakattu.

Eräs naisystävä pyysi toiminta-ohjeita, kun puut oli kaadettu ensin tontin molemmin puolin ja sen lisäksi 4 isoa oman tontin kuusta. 
Eräs lohduton ystäväni kertoi, että aiemmin heidän istuttamansa kuusikko oli kaadettu kokonaan. Laajat Palokan avohakkuut asemakaava-alueen lähimetsissä oli myös tehty asukkaat ja valtuusto täysin sivuuttaen.

Olin saanut pyynnöstä kaupungilta kaupungin ja Metsä Groupin puukauppa-sopimukset ja ymmärsin heti, ettei hakkuissa ollut kyse minkäänlainen metsähoidollisista toimepiteistä. 
Palokan ja koko kaupungin vuosia kestäneessä parturoinnissa oli kyse pelkästään puukaupasta, josta kaupunki oli saanut valtavan taloudellisen hyödyn.

Metsä Groupin motot hoitivat maisemoinnin, - parhaat ja suurimmat puut kaadettiin ja huonot jätettiin pystyyn. Tienvarsille jätettiin katkenneita tai kuolleita puita.
Myös Metsä Groupin piiripäällikkö oli vahvistanut asian – heillä on pelkkä puukauppasopimus, ei mitään metsänhoidollisia velvoitteita.
Jyväskylän paikallistoimistosta yhtiön edustaja ilmoitti, että kaupungin metsäpuoli oli kuitenkin ohjeistanut kaatoa ” herkimmissä paikoissa ”.

"Herkät" paikat Pappilanjoella


Innokkaana pyöräilijänä Palokan avohakkuiden ja tienpientareitten satojen ja tuhansien risukantojen jälkeen törmäsin sitten täysin lohduttomaan näkyyn Pappilanjoella. Upea joenvarsi-kuusikko oli kaadettu ja harvennettu täysin pilalle sekä maisemallisesti, että linnuston kannalta. Edes herkkää joenvarsialuetta  ei oltu säästetty. 
Joen uoma oli murskattu motolla ja risaiset lähes metrin mittaiset kannot törröttivät sillan reunassa.
Ilmoitin asiasta ympäristövirastoon ja kyselin toimenpiteitä Pappilanjoen osalta.
Minulle vastattiin : - kiitos ilmoituksesta…
Taisi jäädä valvonta ja sanktiot siihen…. ?
No eipä ihme ?
Olinhan jo aiemmin moneen kertaan oppinut, että kaupungin viranomaisvalvonta oli jo eliminoitu, kun kyseessä oli kaupungin omat hankkeet.Onko toivoa ?

Pelastaako uusi ympäristölainsäädäntö Jyväskylän entistä pahemmalta aavikoitumiselta ?
Vuoden 2016 alusta voimaantulleeseen Ympäristörikoslakiin tuli iso muutos, kun ympäristörikoksista tuli talousrikoksia myös rikoslaissa. Ympäristörikoksia voidaan nyt arvioida myös taloudellisen hyödyn tavoittelun ja menettelyn suunnitelmallisuuden perusteella.
Merkittävin uudistus ympäristörikoslakiin tuli, kun sinne tuli nimike törkeä luonnonsuojelurikos, rikoslain 48 luvun 5 a §.

Ympäristöystävällisen rikosoikeuden keskeisenä periaatteena on ennallistaminen ja ympäristörikoksella saavutetun hyödyn menettäminen.

Viranomainen voi käyttää hallintopakkoa varmistaakseen, että vahingon aiheuttaja suorittaa tarvittavat ennallistamistoimet. Ennallistamiskustannuksista vastaa aiheuttamisperiaatteen mukaisesti ensisijaisesti vahingon aiheuttaja. Mikäli ympäristövahinko on aiheutettu tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta, syyllistyy aiheuttaja ympäristörikokseen. Rikosoikeudellisen rangaistuksen lisäksi ympäristörikokseen syyllistynyt voidaan tuomita menettämään valtiolle rikoksella saamansa taloudellinen hyöty. 

Ympäristörikosten tutkimuskysymykset sijoittuvat ympäristö-, hallinto- ja rikosoikeuden leikkauspinnalle. Ympäristöasiat ovat monien lakien oikeudenalat ylittäviä, kuitenkin niin, että  tutkimuksellinen lähestymistapa on ympäristönäkökulmaa korostava. ps.
Laki rikoslain 48 luvun muuttamisesta tuli voimaan 1.1. 2016


keskiviikko 19. heinäkuuta 2017

Suomi 100 – ME KANSA                                                                                                        
Tänä aamuna oli suuri ilo jutella Jukka Davidssonin kanssa.        

Esittelen tarkemmin Jukka Davidssonin ME KANSA - kansanliikkeen manifestia, joka on hyvin lähellä omaa arvomaailmaani.  Olemmehan myös kumpikin olleet aiemmin ehdokkaina Ipun listoilla.

Hyvät Suomen kansalaiskollegat !

” Olen taustaltani taloustieteilijä mutta joutunut perehtymään kansainväliseen oikeuteen ja erityisesti kansainväliseen rikosoikeuteen oman henkilökohtaisen taisteluni aikana. Olen myös isänmaan ystävä, yksityisen yrittämisen puolustaja ja kansanvallan vaalija. Kannatan kansainvälistä itsenäistä ylpeää Suomea. 

Tänään koettava painajainen alkoi 1980 luvulla presidentti Koiviston ja erityisesti pääministeri Holkerin aikana. Tuolloin omaksuttiin doktriini tai tavoitetila, jonka kovana kuorena tulisi olemaan se, että Suomi kuuluu länteen. Maantiede ja geopoliittiset faktat unohdettiin ja samalla uskottiin utopistisiin haaveisiin. Saattaa myös olla, että valtion ylin johto lankesi ansaan ja käveli suoraan miinaan, jonka niin sanottu ”ystävällinen länsi” viritti. 

Oli miten oli, Suomi oli tuolloin kuuluisa Euroopan Japani, lähes velaton valtio ja työttömyyskin 4 prosentin tuntumassa. Tutkimus ja kehitys yliopistoissa tuotti tulosta. Kansallakin meni kohtuullisesti.

Katsokaamme mittareita mitä sen jälkeen on tapahtunut. 
Valtion velka on yli 100 mrd. euroa, valtion takausvastuut noin 49 mrd. euroa, kotitalouksien velkataakka noin 123 mrd. euroa vastaten noin 53 prosenttia kaikista kotitalouksista, työttömyys nostettu yli 500.000 yksilöön, köyhiä maassa yli 1.000.000 henkilöä, oikeushallinto tuhottu, terveyshuolto ajettu rotkoon jne. Lista on pitkä.

Kysynkin lauluyhtye Sleepy Sleepersin laulun sanoin – kuka mitä häh?

Kysymykseen kuka – voidaan todeta se, että Suomea ovat johtaneet pääasiassa kolme pääpuoluetta vaihtelevalla kokoonpanolla. Hallitusvastuuta ovat kantaneet puolueet sitten vuoden 1987 Harri Holkerin hallituksen seuraavasti:

RKP 100%
Kokoomus 86%
SDP 71%
Vihreät 57%
Kepu 43%
Vasemmistoliitto 43%
KD 29%

Kysymykseen mitä – edellä kertomani talouden painajainen kertoo omaa kieltään. Tarkoituksena on upottaa Suomi Kreikan tavoin velkasuohon. Lisäksi on todettava mitä kysymykseen se, että 1990 luvun pankkiriisi oli paljon muutakin kuin kansalaisten ja yrittäjien kokema järjetön tuho. Se oli ensinnäkin prosessi, jonka aikana valtion vallan kolmijako niputettiin yksiin käsiin ja luovutettiin ulkomaisen tahon hallintaan. Toiseksi, prosessin aikana uudistettiin vaivihkaa Suomen yhteiskunnan tavoiterakenne kansalaisia väheksyväksi. Keskiöön tuotiin korporaatio politiikka yhdessä rahan kanssa. Toisin sanoen tuolloin tapahtui pankkien ja erityisesti ulkomaisen finanssimafian esiinmarssi ja kansalaiset heitettiin ulos yhteiskunnan rattaista. Yritysten pääasialliseksi tehtäväksi määriteltiin voiton tuottaminen omistajille eli yritys ja sen yhteiskunnallinen vastuu kumottiin. Tämä tehtiin ilmeisesti AY liikkeen johtajien suosiollisella avustuksella. Kolmantena kokonaisuutena on tietenkin liittyminen Euroopan Yhteisöön järjestetyn kaaoksen suojissa sekä avulla.

Toteamukseen häh – voidaan todeta vai se, että mitä ihmettä on meneillään. 
Suomen valuu ulkomaisia taistelijoita viranomaisten silmääkään räpäyttämättä. 

Kansallisomaisuutta myydään kiihtyvällä tahdilla ulkomaiseen omistukseen. Sosiaali- ja terveyshuolto yksityistetään niin ikään veroparatiisisaarille jne. Jälleen, lista on pitkä.

Yhteenvetona voidaan todeta, että Suomea on johdettu kansainvälisen pankkiirimafian toimesta ja suomalaisten avustajiensa ystävällisellä tuella toteamalla, että me kuulumme länteen. Tämä historiallinen perspektiivi todellakin pitää sisällään hyvin vakavan epäilyn siitä, että korkeat tahot ovat yhdistettävissä erityisen vakaviin tekoihin, jotka ovat kirjattuna rikoslakiimme. 

On siis epäiltävissä, että EY ja euro liittymiset sekä Naton isäntämaasopimus olisi liitettävissä valtio- ja maanpetos tekoihin. Tietyt osiot myös rikkovat Pariisin rauhansopimusta. 
Pankkikriisi 1990 luvulla ja erityisesti vuonna 1993 allekirjoitettu salainen sopimus toimii todistusmateriaalina Suomen taloushistorian laajimpaan petokseen, ollen vähintään 80 mrd. euron kokoluokkaa. 
Yksityisen omaisuuden anastamisen lisäksi mainitsemani sopimus on todisteena rikoksiin ihmisyyttä vastaan. 
Lopuksi, isänmaamme on vakavissa vaikeuksissa ja tarvitsee kansansa apua.

Mikä on ydin ongelmassa?
Ongelman ydin on se, että GLOBALISTIT, siis nämä kansainvälisen eliitin lakeijat, ovat valloittaneet keskeiset poliittiset päätöksentekoistuimet sekä miehittäneet viranhaltijoitten johtopaikat itselleen.

Mikä on ratkaisu?
Suomen kansan tulee itse ja kansainvälisellä avulla puhdistaa Suomi GLOBALISTEISTA. Huomattakoon jo tässä vaiheessa se, että GLOBALISTIT tulee erottaa täydellisesti kansainvälisen Suomen toimista.

Miksi sitten ME KANSA kansanliike?
Kuten totesin edellä haasteemme on Suomen siivoaminen globalisteista. Tämän takana tietenkin ovat sellaiset asiat kuten kansallisvaltion palauttaminen, eroaminen Euroopan Unionista, eurosta ja muista globaalin eliitin ylläpitämistä talutusnuorista kuten kiristämisestä ja lahjonnasta. Yksinkertaisesti palautetaan omalle kansalle itsenäinen, omaan päätöksentekoon kykenevä kansainvälinen Suomi.

ME KANSA kansanliikkeellä on vain yksi tavoite:
Se on tuo edellä mainittu maamme puhdistaminen globalisteista. Voidaksemme saavuttaa tämän tavoitteen on kansan yhdistyttävä. Tämä ei tietenkään tarkoita sitä etteikö eri liikkeitä tule olla toiminnassa mukana. Päin vastoin, kaikki jatkavat omaa toimintaansa, pitäen mielessään tämän yhteisen tavoitteen. 

Jos emme yhteisen tavoitteen asettamisessa ja tavoittelussa onnistu tulee globalistit viemään voiton. Tulemme tarvitsemaan todisteellisesti miljoonasta kahteen kansalaista viemään tätä soihtua teenpäin. ME KANSA kansanliike on eräänlainen isänmaan asialla oleva maajoukkue, joka kerää joksikin aikaa mukaansa ”jengin” toteuttamaan kansallisvaltion palauttamisen kansalaisille.

Toisin sanoen ME KANSA kansaliike on olemassa eräänlaisena epäpoliittisena yhtymäkohtana, johon voivat kaikki liittyä. Se ei ole yhdistys eikä mikään formaalinen järjestö. Se on kansanliike, eräänlainen sateenvarjo, kokoamassa suomalaiset yhteen. 

Liittyminekin on tehty helpoksi. Tarvitsee vain antaa oma nimensä kotisivulla merkiksi tuesta. Tämä tapahtuu luottamuksellisesti eli nimiä ei tulla julkistamaan missään. Toki on toivottavaa, että aktiivisia osallistujia tulee mukaan soihtua kantamaan.

ME KANSA kansanliike sisältää paljon positiivista energiaa ja patriootista asiantuntemusta. Me tulemme tuomaan päivänvaloon pikaisesti merkittäviä tietoja. Ne koskevat petosta, jonka perässä Suomen velikullat juoksevat. Tämän petoksen ytimessä on poliittiselta taholta kuulutettu ”luotettava länsi”. Toisin sanoen ME KANSA kansanliike sisältää paljon osaamista, siis patrioottista osaamista.

Arvoisat kuulijat, isänmaamme tarvitsee apua. Jos nyt emme toimi, ei kohta ole enää missä toimia. Hulluuden ja rikollisen toiminnan vauhti on nyt maksimissaan. Viimeinen puhallus on meneillään. 
ME KANSA kansaliike voi niin halutessaan ratkaista ongelman, pysäyttää tämän täydellisen hulluuden, mutta se on kiinni minusta, sinusta ja meistä kaikista. Kysykää itseltänne haluanko säilyttää isänmaan. Jos vastauksesi on haluan, niin tehdään TEAM ISÄNMAA ja hoidetaan turnaus kotiin, omilla voimilla ja ulkomaisella tuella. Kun meitä on miljoona tai enemmän globalistit ovat hävinneet pelin.


Kiitos Jukalle !


                                                                         
ME KANSA on avannut ison sateenvarjon kaikille yhteistyöhaluisille laillisuuden palauttamiseksi tähän rakenteellisen korruption korpikultuuriin, jossa globalistit kyntävät kansallis-omaisuuden ja työn hedelmät veroparatiiseihin poltetun maan taktiikalla....


ps.
kannattaa tutkia tarkemmin Jukan blogia :
Eikö se vieläkään mene jakeluun ?

Helpompi hengittää
Ihminen tarvitsee noin 50 litraa happea tunnissa. Kasvien lehdet tuottavat sitä vaihtelevan määriä  riippuen muun muassa kasvin iästä, vuorokaudenajasta, hiilidioksidin määrästä ilmassa ja kasvilajikkeesta. Yleisesti voi kuitenkin sanoa, että jokainen lehti tuottaa noin 5 millilitraa happea tunnissa. Jokainen ihminen tarvitsee siis noin 10 000 lehteä hapentarpeeseensa.  Tämä tarkoittaa noin 300–500 kasvia jokaista ihmistä kohden.

Suomen kunnianhimoinen biotalousohjelma sai nuijaa, kun Suomen hallituksen ja teollisuuden ajama linja metsien käytön vaikutuksista päästövähennyksiin jäi tappiolle Euroopan parlamentin ympäristövaliokunnassa.
MTK ilmoitti heti olevansa ratkaisuun erittäin tyytymätön.
Toisaalta valiokunnan parlamentin lopullinen kanta lyödään lukkoon vasta syksyllä.

Ainakin syksyyn asti on helpompi hengittää ja hypellä ?
torstai 6. heinäkuuta 2017

Niin metsä vastaa ?


Äänekosken biotuotehdas aloittaa pian massiivisen kumipyörärallin ympäri Keski-Suomea. Äänekosken sellutehdas on suurin uhka metsien = nykyisten puupeltojenkin monimuotoisuudelle, jotka kärsivät varsinkin lahopuun puutteesta ja ilmaston CO2 pitoisuuden kasvaessa entistä nopeammasta happamoitumisesta. 

Yli puolet, n 60% Suomen metsäluonnon elinympäristöistä on dramaattisesti heikentynyt ja niiden ennallistaminen tulee maksamaan miljardeja.  Moni ekologi muistuttaa, että Suomen metsälajeista neljännes, n. 5000 lajia on täysin riippuvainen lahopuusta.
Ilman ihmisen toimia lahopuuta olisi n. 80 – 100 kuutiometriä hehtaarilla, kun lahopuuta on enää alle 10 kuutiota.

Palokan viimetalvisten avohakkuiden ja parturoinnin jälkeen moni hätääntynyt asukas alkoi miettiä metsien ja kaupunkiympäristön puuston suojelua ?
- Ihmisille pitäisi kertoa miten metsiä voidaan suojella, pyysi eräs rakkaan kuusikkonsa menettänyt ystävä.

Kysymys veti hiljaiseksi.
Tietysti metsien suojelu, jota metsäammattilaiset väheksyvät museoimiseksi on tärkeää, mutta se  jää lopulta marginaaliseksi vaihtoehdoksi.
Kaikkein tärkeintä on metsänhoidon ja metsätalouden pelisääntöjen muuttaminen ja uudistaminen kokonaisuudessaan ekologisempaan suuntaan: lahopuun määrää pitäisi jättää paljon enemmän ja tuulen kaatamat ja pystyyn kuolleet pitäisi säilyttää.

Tämän kesän lukuelämys on ollut saksalaisen biometsänhoitajan opus  Puiden salattu elämä. Siinä on mielestäni  metsien ennallistamisohjelman pelkistetyin luonnonmukainen sääntö :
Kaikkein pahimmilla tuhoalueilla luonto korjaa itsensä kaikkein nopeimmin:
- avohakattu peltoaukea kasvaa uutta pöheikköä nopeasti ja kuolee nopeasti.
Tämä ensimmäinen nopea sukupolvi pitää jättää luonnontilaan, kuolemaan ja lahoamaan, jolloin toinen siemenistä syntynyt metsä-sukupolvi saa kasvaa ja uudistua luonnollisesti kaatuneitten runkojen suojissa.


Ikimetsä on luonnon pyhäkkö, siellä on rauha.
Ihmiskunnan viisaat ovat kautta vuosisatojen muistuttaneet, että kaikki hyvä syntyy hitaasti.Metsän elämä on äärimmäisen hidasta.  Metsän elinkaari on n. 400 vuotta.
Ahneelle metsäteollisuudelle ja pörssiomistajalle metsän elinkaari on liian pitkä.
Puut kaadetaan n. 80 – 100 vuotiaina.  UPM suomalaisista metsäyhtiöistä kaivaa puut juurineen kantoja myöten. - Toivottavasti ainakaan UPM ei koskaan ilmesty Jyväskylään ?

Kun ekologi ja metsäteollisuus on sukset ristissä ?
Miten suojella metsiä ?

Kompensaatioperiaatteen mukaan haittojen aiheuttaja vastaa haittojen seurauksista.
Lähtökohtaisesti on jo olemassa kansainvälinen sopimus, jossa jokaisen jäsenmaan pitäisi
sopia ennallistamisohjelmista, ja niiden hintalapusta.  Ennallistamisen hintalapapusta ei ole juuri Suomessa keskusteltu, vaikka myös Suomi on sitoutunut maailmanlaajuiseen tavoitteeseen ennallistaa heikentyneitä elinympäristöjä vähintään 15 % vuoteen 2020 mennessä.  http://www.ym.fi/fi-FI/Ajankohtaista/Tiedotteet/Elinymparistojen_tilan_edistaminen_turva%2833709%29

Jyväskylän kaupunki omistaa 8600 ha metsää.
Kaikista korulauseista, työryhmistä, muistioista ja asukaskyselyistä huolimatta, Jyväskylän
metsänhoitoa ja metsätaloutta ovat ohjanneet jo vuosikausia täysin laittomat virkamiesten puukaupan pelisäännöt, joista edes valtuusto ei tiedä mitään.
- Jyväskylä on muuttunut Metsä Groupin alusmaaksi, jossa yhtiön motot ovat saaneet mielin määrin kaataa parhaat puut  ilman lupia kaupungin asemakaava-alueilta.
Kaupungin asukkaat ja valtuusto on täysin eliminoitu puukaupasta.

Sain vasta muutama viikko sitten lisäselvyyttä JVA oy n 42 tontin laittomasta urakoinnista 2014.

Jyväskylän 19 tytäryhtiön urakkasopimukset ja hallituksen pöytäkirjat ovat periaatteellisesti salaisia yhtiölakiin vedoten. Nähtäväksi jää, päihittääkö edes julkisuuslaki kaupungin tytäryhtiöitten salailu meininkiä ?

Juuri ennen juhannusta JVAn isännöitsijän spostista varmistui, että kaupungin metsäpuolen Marko Kemppainen oli tilannut JVA oy:n tonttipuut, jotka yhtiö oli kilpailuttanut yksityiselle.


JVA oy oli sitten laskuttanut 42 tontin urakkasopimuspuista kaupunkia ja  myynyt laittomasti kaadetut puut kaupungille. 
Kaupungin lakimiehen sähköpostista varmistui, että kaupunki oli sitten myynyt laittomasti kaadetut urakkapuut  Metsä Groupille.
Tämäkö on sitä kaupungin omaa hankintakauppaa kenenkään viranomaisen reagoimatta edes rakennusvalvonnassa ?

On täysin selvää, että Jyväskylän ja Metsä Groupin hakkuusopimuksen laillisuus ja puukauppa on selvitettävä sekä hankinta- että pystykaupan osalta ja sen jälkeen virkamiesten peli on vihellettävä poikki.

Koko Jyväskylän puukauppa on selvitettävä myös muun yksityisen sektorin osalta ja sen jälkeen valtuuston on noustava isännäksi valtuustosaliin määrittämään Jyväskylän metsänhoidolle ja puukaupalle täysin uudet pelisäännöt. Metsä Groupin sopimus päättyy 2017.

Myös Jyväskylän on aloitettava kiireelliset ennallistamisohjelmat ja laajat puuston korvausistutukset, sillä asema-kaava-alueitten jäljelle jääneet harvat tonttipuut eivät uusiudu luontaisesti. Jyväskylän kaupungin virkistyskäyttöön tarkoitetut pikku metsiköt on jo muutettu yhden tai kahden lajin äärimmäisen harvoiksi puupelloiksi, joista kaikki kaupunkilinnut on jo hävinneet.


Niin 
metsä 
vastaa 
kuin 
sille 
huudetaan !

ps.
Suomalaisen julkishallinnon tila näyttää olevan koko maassa samanlaista ?

Turun kaupungin kiinteistölaitos kaatoi puut Saramäessä 8,6 hehtaarin alueelta luvatta.
Puut kaadettiin suojaviheralueelta, jossa puunkaato on asemakaavassa erityisesti kielletty.
http://www.ts.fi/uutiset/paikalliset/3567059/Turku+kaatoi+Saramaessa+hehtaareittain+puuta+luvatta