perjantai 7. helmikuuta 2020

Suomen uraaninlouhinnan lailliset perusteet hukassa


Kuten muistetaan Talvivaaran peruskiven muurausta juhlistivat v. 2007 maakunnan oma tyttö ympäristöministeri Paula Lehtomäki, kauppa- ja teollisuuministeri Mauri Pekkarinen ja itse pääministeri Matti Vanhanen.
Talvivaaraa oli rakennettu ”maan tavan” mukaan hyvävelijärjestön siipien suojassa ”kansallisesti” Suomen kaivosalan, maan hallituksen, elinkeinoelämän, Tekesin, eläkevakuutusyhtiöiden ja EU:N rahoilla. Kaivoksen piti pelastaa toivottomassa tilanteessa painiskeleva Kainuu, tuoda uusia työpaikkoja ja rahaa maakuntiin ja näyttää suuntaa koko kaivosalan uudelle renessanssille. Kaivosalan asiantuntija Pekka Perä oli hankkinut kaivoksen 1 (yhdellä) eurolla, mutta onnistui silti tekemään satojen miljoonien tappiot ?

”Kehittyvien maakuntien” kokovartalokorruptiossa ja vaalirahasotkuissaan kasteen saaneet hyväveljet tekivät Vanhasen hallituksesta Suomen historian tuhoisimman ympäristövihollisen.

Pääministeri Matti Vanhanen esitti kolmea uutta esteellisesti valmisteltua ydinvoimalahanketta. Kansalle selvisi, että Talvivaara ja atomiteollisuus olisi kepun ikioma kansallissosialistinen saneluprojekti.
Samaan aikaan ympäristölupa ja sen ehtojen seuranta, sekä koko suomalainen ympäristövalvonta myllättiin Vanhasen toisen hallituksen aikana ( 2007-2010, 2010-2011) kokonaan uuteen uskoon.
Uudet ELY-keskukset vastasivat paikallisesti elinkeinojen edistämisestä, työturvallisuusvalvonnasta, ympäristövalvonnasta ja monista muista valtion tehtävistä.
Sen jälkeen ei ollut toimivaltaista, keskitettyä ja kunkin maakunnan eduista riippumatonta ympäristönvalvontaa, - shokki ympäristöjärjestöille, kun samalla oli kysyttävä, voiko Suomen kokoisessa maassa kaivosteollisuuden alalla olla ylipäätään asiantuntevaa ja teollisuudenalasta riippumatonta valvontaa!?

Talvivaaran valvonta ja Talvivaaran edun edistäminen alueellisena toimijana on ”pukki kaalimaan vartijana” – esteellisyysleikkiä, joka on vuosikymmeniä jatkunut maan tapa. Tälläistä peliä kauhisteltaisiin, jos se tapahtuisi Venäjällä tai pohjois-Koreassa, mutta ei meillä.

Mitä muuta voi odottaa, kuin täyskatastrofia, jos virastoa johtaa henkilö, joka on osaltaan mahdollistanut kaivoksen avaamista ja kaivoksen ympäristövaikutuksen arvioinnin on tehnyt yksi sen nykyisistä suuromistajista ? Ja se ministeri, joka voisi valvovaan viranomaiseen vaikuttaa, on ollut panostamassa virastoa ja siirtyy sitten kesken kaiken elinkeinoelämän päälobbariksi.

Talvivaaran raskasmetallit ja uraanit ovat esteettä liuenneet Suomen Luontoon !
- Tämä kaikki vain siksi, että kukaan herrahissin urakiidossa ei välitä edes alkeellisimmista esteellisyyspykälistä.  Jo 2012 STUK:n pääjohtaja muistutti, ettei Talvivaaran tilanne voi tästä enää pahentua, koska huippumyrkyllinen kipsakka-allas oli tyhjentynyt ympäristöön, - 1,2 miljoonaa kuutiota eli 1 200 000 000 litraa jätevettä oli valunut Talvivaaran ympäristöön. Jäteveden uraanimäärä ylittää 170-kertaisesti STUK:n raja-arvot.  
Kun tällainen määrä radioaktiivista paskavettä hulahti vapaasti ympäristöön, mitä tehtiin ? - Nostettiinn kädet pystyyn. Kukaan ei tehnyt mitään, kunnes todettiin, että mitäs sillä on enää väliä, paskottu, mikä paskottu !? Yksikään politiikko ei uskaltanut liata käsiään. 
Sen sijaan riskit on nyt moninkertaistettu päättämällä uraanin talteenotosta kansaa kuulematta.
Pääministeri Sanna Marinin hallituksessa istuu myös vihreät ja vasemmisto. Ympäristöaatteet unohtui, kun ministerit sai uraanivaatteet !?
 
Talvivaaran tragikomediasta on tehty elokuvia. 
Niin kauan, kun kansanedustajia ei velvoita virkavastuu, on turha odottaa ihmeitä maan pelastamiseksi poliittiselta korruptiolta, joka on toiminut jo vuosikymmeniä kansalaisten ja kansantalouden kokonaisedun vastaisesti pienen piirin omaan pussiin.

Hallitus on perustellut uraanin talteenottoa yhteiskunnan kokonaisedulla
Miten yhteiskunnan kokonaisetu voi toteutua, jos kaivos omien sanojensa mukaan rikastaa 300 000 – 500 000 kiloa uraania vuodessa ja tämän toiminnan vaiheita ei ole arvioitu sen enempää ympäristönsuojelun kuin työterveydenkään kannalta ?

Vanhasen hallituksen ydinvoima- ja uraaninlouhintaluvat kytkeytyivät kepun Outokummun, Talvivaaran ja ydinvoimayhtiöiden räikeään lobbaukseen.
Uraanihanketta oli Pekka Perän mukaan valmistellut 10-20 hengen ryhmä Talvivaarassa. 

Tässä sitä sitten mennään.
Talvivaarasta tulisi pohjoismaiden ensimmäinen uraanirikastamo. Suomi vasta aloittaa sitä, mistä muu Eurooppa on jo aikapäivää sitten luopunut johtuen valtavista ympäristöriskeistä.
Uraani kylvää tuhoa, sillä on suora yhteys myös ydinaseitten leviämiseen ja terrorismiin.

Kun antaa korruptiolle pikkusormen ?
Suomalaista yellowcake uraanirikastetta valvotaan gramman tarkkuudella. Sen sijaan niitä päättäjiä, jotka ovat aikaansaaneet Talvivaaran pahenevan katastrofin uraanin talteenotolla ei saada vastuuseen ?
Ydinvoima ja uraaninlouhinta ei ole yhden sukupolven asia. Ydinjäteongelma on kokonaan ratkaisematta. Suomalainen Posivan kallioperään suljettava loppuratkaisu on vain silmänkääntötemppu.

Ydinvoima on ilmastomuutoksen vapaamatkustaja. Se ei muka aiheuta ilmastopäästöjä.
Ihmsiä on helppo harhauttaa. Ydinvoimala on vanhaa tekniikkaa, 1800-luvun höyrygeneraattori, jonka hyötysuhde on surkea.
Ydinvoima on lauhdesähköä; - 1/3 primäärienergiasta sähköä, 2/3 hukkalämpöä lauhdevesinä merien lämmittämiseen. Ts. 1000MW ydinvoimalan hukkalämpö on 2000MW harakoille. Selvää, että ydinvoimalla tuotettua sähköä ei ole tarkoitettu sähkölämmitykseen, saatikka sähköautoihin. Selvää, että Suomen hallituksen päätös uraanin talteenotosta on torpattava kansakunnan kokonaisedun mukaisesti. Tuleeko taas KHO apuun ?

liitän tähän Kainuun piirin tiedotteen /
TERRAFAME OY:LLE EI VOIDA MYÖNTÄÄ LUPAA URAANIN TUOTANTOON LAILLISILLA PERUSTEILLA

Terrafame Oy on hakenut valtioneuvostolta ydinenergialain mukaista lupaa uraanin tuotantoon. Lupaa ei voida myöntää laillisilla perusteilla, kommentoi Suomen luonnonsuojeluliiton Kainuun piiri kannanotossaan.
”Uraanin talteenotto” ei ole laillinen termi vaan kyseessä on ydinenergialain mukainen kaivostoiminnan ja malminrikastuksen luvitus. Laki edellyttää ympäristövaikutusten arviointia koko uraanin tuottamisen prosessille, ei vain rikastusprosessin uuttovaiheen laitokselle, kuten lupahakemuksessa.
Koko toiminnalle ei ole tehty ympäristövaikutusten arviointia, joten valtioneuvostolla ei ole laillisia edellytyksiä myöntää toimintaan lupaa. Lupahakemuksesta puuttuvat erityisesti koko kaivoksen ja kiviaineksen sisältämän uraanin pitkäaikaiset ja merkittävimmät ympäristövaikutukset. Ne johtuvat kaivannaisjätteistä. Näissä uraani on merkittävä haitta-aine.
Terrafamen kaivostoiminnassa louhitaan vuosittain yli 40 miljoonaa tonnia malmi- ja sivukiveä. Louhittu kiviaines sisältää 700-800 tonnia uraania. Suunnitellussa hankkeessa on tavoitteena tuottaa uraania vuosittain noin 135 tonnia. Niin sanottu talteenotto ei ratkaise uraaniin liittyviä ympäristöongelmia.
Terrafame ei täytä ydinenergialain asettamia velvoitteita. Kaivos toimii määräaikaisen ympäristöluvan turvin, toiminta on taloudellisesti tappiollista (kaivos piilottaa tuotannollisia kustannuksia investoinneiksi) ja kaivoksen tulevaisuudelle tärkeät Kolmisopin avolouhoksen avaaminen ja kaivosalueen laajennus ovat luvittamatta. Edes sivukivialueen lupa ei ole saanut lainvoimaa. Terrafame on raskaasti lainoitettu.
Terrafamen kaivoksen suurin ympäristöongelma on myös uraaniongelma
Terrafamen sivukivi, joka on mustaliusketta, reagoi veden ja ilman kanssa tuottaen ympäristölle vaarallista kaivosvuotoa, jolle on tyypillistä myös korkea uraanipitoisuus. Jätealueiden vedet tulisivat vuotamaan tiivisrakenteiden pettäessä satoja tai tuhansia vuosia. Tämä edellyttää (valitulla jäteratkaisulla) pitkäaikaista veden puhdistusta. Uraanipitoisen jätealueen vuodot vaarantavat ympäristön ja ihmisten terveyttä. Ydinenergialain mukaisen luvan myöntämiselle uraanin tuotantoon ei ole edellytyksiä, koska kaivoksen jäteratkaisu ei ole pitkäkestoisesti ympäristölle turvallinen eikä pitkäaikaisvaikutuksia ole arvioitu.
Mitä kauemmin tuotanto jatkuu Terrafamessa, sitä suuremmaksi kasvavat tulevien sukupolvien velvoitteet kaivoksen tuottamien jätealueiden hoitamisessa vuotovesien puhdistamiseksi. Suunniteltu jopa 50 vuoden toiminta tuottaisi useiden tuhansien hehtaarien laajuiset suotavat ja vuotavat jätealueet, jotka edellyttävät toteutuessaan laajamittaista vesien puhdistustoimintaa.

Lisätiedot:
Antti Lankinen
Suomen luonnonsuojeluliiton Kainuun piirin puheenjohtaja
040 5945622

Jari Natunen
Ympäristöbiokemisti, FT
040 952 78 15, 040 77 13 781
njarit(a)yahoo.com

 

Suuret Kiitokset Suomen Luonnonsuojeluliiton Kainuun piirille koko kansan puolesta !


Uraanin talteenotto – silmänkääntötemppu
Valtioneuvosto myönsi 6.2.2020 Terrafame Oy:lle (ent. Talvivaara) luvan uraanin talteenottoon prosessiliuoksen malmista.
Pekka Perän yhden euron Talvivaaran kaivannaisista tuli miljoonien tappiot myös piensijoittajille. Edessä on entistä likaisempi jälkipyykki: Talvivaara on ollut hengenvaarallisesti uraania tuottava laitos jo koko sen toiminnan ajan.
Uraania ei edes mainittu missään kaivoskirjan luvitusvaiheessa. Uraanipahis näyttää olevan haamuilija, joka nyt on vihdoin jäänyt kiinni lukemattomien valheiden ja huijausten verkosta.
Kun petos paljastui, koko suomalainen ympäristölupamenettely on tullut tiensä päähän.
”MAAN TAVAN” mukaan valtion omistajaohjaus luvittaa ja valvoo itse itseään, hulahtaa sieltä mistä reikä antaa periksi.
Säteilyturvakeskuksen (STUK) pääjohtaja muistutti 2012, ettei Talvivaaran tilanne voi tästä enää pahentua, koska huippumyrkyllinen kipsisakka-allas oli tyhjentynyt.
1,2 miljoonaa kuutiota eli 1200000000 litraa jätevettä oli valunut Talvivaaran ympäristöön. Jäteveden uraanimäärä ylitti 170-kertaisesti STUK:n raja-arvot.
Kukaan politrukki ei liannut käsiään saastuttavan ja ympäristöä pahasti pilaavan kaivoksen alasajamiseksi.
Uraanin ”talteenottokepuilulla” Suomeen saadaan Euroopan suurin uraanikaivos.
Valtioneuvoston päätös uraanin talteenotosta on paitsi täysin laiton, myös vihreitten petos äänestäjille.
Yksityinen uraania tuottava pörssiyhtiö, saatikka ydinenergia, ei voi koskaan olla kansakunnan kokonaisedun mukaista.
KOKO SUOMALAINEN ydinosaaminen on huijausta. Posivan loppusijoitus on silmänkääntötemppu, joka aiheuttaa entistä suuremmat vaarat.
Jo 1980-luvulla IAEA suunnitteli, että kaikki Euroopan ydinjätteet loppusijoitetaan samaan paikkaan. Suomi on takapajuinen ja hurskasteleva hallitakseen sitä, mihin mikään suurvalta ei vielä pysty.
Kun Suomen talous on ajettu alas, ollaan pakkotilanteessa. Tervetuloa ydinjätteet, Kainuu on jo asumiskelvoton, vedet ja maaperä pilattu. Jätetäänkö tuleville sukupolville ydinhautuumaa?
Ydinvoima on ilmastomuutoksen vapaamatkustaja.
Ydinvoimala on 1800-luvun höyrygeneraattori, jonka hyötysuhde on surkea. Ts. 1000 MW ydinvoimalan hukkalämpö on 2000 MW harakoille.
Mitä miljoona vuotta säteileville ydinjätteille tehdään?
Kuka kantaa vastuun Talvivaaran talous- ja ympäristökatastrofista?

Ksml 16.2.2020 /sunnuntai 2. helmikuuta 2020

FIXIT - totuus Suomen EU – jäsenyydestä


  

Brexit on nyt totta. Englanti lähti EU:sta.
Briteillä on edessä melkoinen savotta. Britit jättävät taakseen noin 6000 EU:n solmimaa kansainvälistä sopimusta ja yli 60 kauppasopimusta.
Entäs Suomi ?
Suomella on myös edessään melkoinen savotta, koska Suomi ei voi lähteä EU:sta !?
Miksi ?
- Suomi ei ole ollut päivääkään EU:n jäsen !

Tulta munille 
Murhat ja valtiopetokset eivät vanhene koskaan.
Perustuslaki on jokaisen demokraattisesti toimivan oikeusvaltion ylin laki.
Jokaisen kansanedustajan ja ehdokkaan on noudatettava Valtiopäiväjärjetyksen 11§:
edustaja on velvollinen toimessaan noudattamaan oikeutta ja totuutta. Hän on siinä velvollinen noudattamaan perustuslakia, eivätkä häntä sido mitkään muut määräykset
Tästä Valtiosäännön 11§:stä seuraa automaattisesti se, että puolue- ja ryhmäkuri ovat perustuslain vastaisia. Niihin kansanedustaja ei saa alistua.

Ilman Perustuslakituomioistuinta Suomi ei täytä, eikä tule koskaan täyttämään länsimaisen oikeusvaltion periaatteita. Yksikään puolue ei ole vielä herännyt suomalaisten ammottavaan demokratiavajeeseen, koska puolueista on tullut kansanvaltaisuuden kumoava itsetarkoitus.

Suomen Perustuslaki on tallattu ja raiskattu laittoman EU-sopimuksen jälkeen mennen tullen moneen kertaan. Ylintä laillisuusvalvontaa eduskunnassa käyttää perustuslakivaliokunta; - pukki kaalimaan vartijana.

Ettei totuus unohtuisi
Kuka huijasi itsenäisen Suomen EMU-orjuuteen ?
Suomen Pankin pääjohtaja, presidentti Mauno Koivisto sitoi jo etukäteen Suomen EMU:n kaikkiin vaiheisiin. Koivisto luotti omavaltaisessa menettelyssään ainoastaan poliittisiin voimasuhteisiin. Sitten Martti Ahtisaari joutui ratifioimaan ” liittymissopimuksen” ilman eduskunnan hyväksyntää EMU:n kolmanteen vaiheeseen. 
Kummankin presidentin toimet Suomen saamiseksi EU:n jäseneksi epäonnistuivat.

Kaikki myöhemmät, eli 31.12 1994 jälkeiset EMU:n käsittelyvaiheet, kuten eduskunnan "historiallinen EMU-päätös” 17.4.1998 ovat olleet pelkkää teatteria, koska EU:nkin kannanoton mukaan eduskunnalla ei ole ollut 31.12.1994 jälkeen enää valtaa käsitellä EMU- asiaa.
Kun Mauno Koivisto sitoutui Maastrichtin sopimuksen hyväksymiseen, hänellä ei ollut ulkoasiainministeriön tai valtioneuvoston kanslian tietämän mukaan ko. instanssien käsittelyjä tukenaan, erityisestä eduskuntakäsittelystä puhumattakaan.
Kun eduskunta 18.11.1994  liittymissopimuksesta päätettäessä ei hyväksynytkään EMU:n kolmanteen vaiheeseen siirtymistä, kutsuttiin Helsingin Yliopiston valtiosääntöopin apulaisprofessori selvittämään perustuslakivaliokunnan aikaansaamaa sotkua ja selittämään, että perustuslakivaliokunta ei tarkoittanut mitä sanoi, ja että eduskunta sekä hyväksyi, että ei hyväksynyt EMU:n kolmanteen vaiheeseen siirtymistä aina sen mukaan mitä poliittiseen tarkoituksenmukaisuuteen kulloinkin parhaiten sopi.
Perustuslain yli ei kuitenkaan yllä sen enempää perustuslakivaliokunta kuin akateeminen selittäjäkään. Myöhemmin Martin Scheinin sai oman professuurin Åbo Akadmiassa Turussa.

Mitä sanoi Oikeuskansleri ?
Oikeuskanslerin lausunnon mukaan ( mm. DNro 208/1/97) ” Liittymissopimus poikkesi sisällöltään Suomen perustuslaeista. EMU- päätöksenteon muodon valinta on poliittinen tarkoituksenmukaisuuskysymys, johon oikeuskansleri ei voi toimivaltansa rajoissa puuttua”

Koivisto haki 1992 Suomen EY-jäsenyyttä, vaikka ei saanut eduskunnalta edes 2/3 mandaattia. Pääministeri Esko Aho pakotti keskustan eduskuntaryhmän kannattamaan EY-jäsenhakemusta. Sekään ei riittänyt edes eduskunnan 2/3 kannatukseen. 
Presidentin olisi pitänyt ymmärtää riittämättömän mandaatin olevan ehdoton este perustuslakiasiassa. Koivisto hoiti Maastrichtin sopimuksen ”sika säkissä”. Pääministeri Esko Aho, Veli Sundbäck, Pertti Salolainen ja Heikki Haavisto sinetöivät allekirjoituksillaan Korfun sopimuksen, joka sitoi Suomen markan menettämiseen. Edes markan menetyksestä ei vieläkään ole eduskunnan päätöstä.
Ennen eduskuntakäsittelyä pääministeri Esko Ahon  johtama valtioneuvosto äänestytti ” neuvoa-antavassa kansanäänestyksessä” suomalaisia todellisuudessa ” valtioneuvoston tiedotteesta ”, joka ei taas vastannut Korfun sopimusta.
Eduskunnan puhemies Riitta Uosukainen otti perustuslakia rikkoen, hallituksen perustuslain vastaisen esityksen eduskunnan käsittelyyn. Sittemmin eduskunta sulki Korfun sopimuksen, eli liittymissopimuksen hyväksymistä koskevan lain käsittelyssä EMU:n kolmannen vaiheen hyväksyntänsä ulkopuolelle, eikä korjannut päätöstään ratifiointiajan umpeutumiseen mennessä.

Perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Sauli Niinistön tahallisen valheellinen juonittelu kääntyi näin itse juonittelijoita vastaan ja johti Korfun sopimuksen kaatumiseen ratifiointiajan umpeutuessa 31.12.1994. Presidentti Ahtisaari ratifioi eduskunnan päätöksen liittymissopimuksena, vaikka siitä puuttui EMU:n kolmannen vaiheen hyväksyntä.
Euroopan unioni hyväksyi Suomen väärän ratifioinnin, koska Eu ei halunnut päästää Suomea otteestaan. Toimellaan EU rikkoi Maastrichtin sopimuksen 0 artiklaa vastaan. Artikla vaatii jäsenmaita ratifioimaan liittymissopimuksen oman valtiosääntönsä mukaisesti.
Pitkä sarja petoksia ja niihin syyllistyneet veivät Suomen EU-valejäsenyyteen.


02022020 – tänään ?
EU – valejäsenyyden hinta on ollut hirmuinen mahalasku Suomen kansantaloudelle.
Entinen yhteinen kansallisvarallisuus on yhtiöitetty, yksityistetty ja siirretty suuromistajien taskuun paratiisisaarille. Pohjoismainen hyvinvointivaltio on tuhottu. Maa elää velaksi.
Euro on pyramidihuijaus. Euroopan keskuspankki on salaseura, joka on kaiken parlamentaarisen kontrollin ulkopuolella. Esko Seppänen kirjoitti taannoin Vastavalkeassa nykyisestä pankkiterrorismista:
Me ja 2 650 000 000 000 euroa

” EKP on Emu-valtioiden yhteinen rahalaitos, jonka omistavat teoriassa kaikki EU:n jäsenmaat. Käytännössä Emuun kuulumattomat yhdeksän EU:n jäsenvaltiota ovat maksaneet sisään vain pienen osuuden niille ositetusta pääomasta, eivätkä ne saa osallistua rahapolitiikan päätöksentekoon. Kun rahan arvo perustuu pelkkään luottamukseen ja kun rahalla ei ole muuta arvoa, luottamus rahaan on lähiaikoina kovasti koetteilla.
Rahamäärä, joka on runsaat 400 kertaa Suomen valtion budjetin loppusummaa suurempi määrä irtonaista rahaa, pitää nyt käyttää uuselvytykseen tai kerätä pois markkinoilta. Vaihtoehtoja ei ole.
On mahdollista, että Euroopan keskuspankki (EKP) on ajanut Suomen loukkuun, josta Suomi ei pääse yksin ulos. Tilanne on Ruotsissa parempi kuin Suomessa. Siellä kansa äänesti rahajärjestelmän säilytettäväksi itsenäisen valtion kansallisessa määräysvallassa, ja taas kerran Ruotsia onnisti. Se on maa, jota onni potkaisee aina syylinki jalassa. Se teki viisaasti, kun se jättäytyi pois Emusta. Tämä tarkoittaa, että Suomi teki epäviisaasti ja on siten joutumassa mukaan konfliktiin, jossa jaetaan uusiksi 2 650 000 000 000 euron suuruinen EKP:n tyhjästä tuottama ”elvytys”raha."


Koko Eurooppa, Suomi mukaan luettuna on nykyisen ylikansallisen globaalikapitalismin orjakansa vailla ihmis- ja perusoikeuksia, koska todellista valtaa käyttävät ylikansalliset yhtiöt ja pieni pankiirieliitti.Suomen laiton EU-liittymissopimus vaatii oikeustoimia ja kansallisen riippumattoman Perustuslakituomioistuimen ! Edessä on hirmuinen savotta laillisuuden palauttamiseksi.