maanantai 26. toukokuuta 2014

Parlamenttivaalien jälkilöylyt

Länsimaisen sivistyksen perusta on jo muinaisesta antiikin ajasta perustunut arvoihin ja tietoon. 
Antiikin ajattelijoista kreikkalainen Platon ( n. 200 ennen ajanlaskua ) loi kestävän valtioteorian, joka perustuu arvoihin. Platonin mielestä oikeudenmukaisen yhteiskunnan johdossa pitäisi olla filosofikuninkaita, jotka eivät puolueettomina lainlaatijoina saisi itse omistaa mitään oikeudenmukaisten arvojen varmistamiseksi.
Platon oivalsi jo yli 2000 vuotta sitten, että ihmisyhteisöjen tasa-arvon ja oikeudenmukaisuuden toteutumiseksi pitäisi luoda yhteiskuntajärjestys, jonka varmistaa oikeus ja laki.

Platon oli puhdas idealisti. Hänen ideansa kantoivat hedelmää. Euroopasta tuli demokratian kehto. Platon itse ei arvostanut demokratiaa ”sekatavarapuotina”, joka ennemmin tai myöhemmin johtaisi enemmistön diktatuuriin tai tyranniaan.
Platon näkemykset osuvat edelleen : myös nykyinen EU – vallankaappaus johti koko Euroopan demokratiat USA – johtoiseen kapitalismin tyranniaan, jossa edes maailman suurimman sotilasmahti - Naton ei tarvitse kunnioittaa kenenkään ihmisoikeuksia tai alistua minkäänlaiselle kansainväliselle tuomioistuimelle.

Euroopasta, entisestä demokratian kehdosta on kovaa vauhtia tulossa blokkiutuva hirmuvalta ilman minkäänlaista poliittista tai älyllistä rehellisyyttä. Valta Euroopassa lobataan; - ostetaan tai myydään eniten tarjoavalle.
Nykyisestä Suur-Euroopasta on kovaa vauhtia tulossa kaikkien kansojen köyhälistö.
Minne rikkaan Euroopan varat katosivat ?

Pitäisikö hälytyskellojen soida ?
Pelastaako globaali maailmantalous, teknologia ja ydinasepelote ihmiskunnan ja ilmastomuutoksen kourissa käpristelevän maaäidin ?
Olemmeko kukkulan kuninkaita, vai aivopestyä massaa ilman elämän tarkoitusta ja arvoja ?
Miten pitäisi ymmärtää kiihtyvä eriarvoistuminen ja miljardien ihmisten nälkäongelmat ?

Mihin länsimainen ihminen hukkasi henkisen perintönsä ja henkisyyteen kuuluvat arvonsa; - hengellisyyteen kuuluvan uskonsa totuuteen ja elämän tarkoituksen ?

Onko tiede, totuus  ja arvot jo läkähtyneet nykyisen umpimaterialistien ahneuden ja uuspakanuuden aikana ?

Viimeisen vuosikymmenten aikana globaali ” jatkuvan talouskasvun suvivirsi” nousi ylijumalaksi.
Tämä ylijumala otti valtaansa poliitikot ja talousprofessorit kaikkialla maailmassa. Vapaiden markkinoiden ja tuhokapitalismin evankeliumi kiiri idästä länteen. Pörssi, ylikansallinen profetia ja kyltymätön ahneuden jumala ylitse muiden notkisti köyhät ja rikkaat : maailmanpankin, valuuttarahastot, yliopistot; USA:n, EU:n ja sen korkeimmat komissaarit ja virkamiehet .

Nykyinen ylijumalamme vakuutti ja vakuuttaa vieläkin, että elämän tarkoitus perustuu loputtomaan rikastumiseen, ”jatkuvaan kasvuun”. Tämän harhaopin vallassa rikkaille annetaan ja köyhiltä otetaan.
Köyhien tilit tarkastetaan, mutta rikkaimmilla on taivas kattona. Rikkaille  veroista tuli kirosana: veroparatiisien pankkitilit ja talletukset täyttyivät.  Ne kätkettiin ja kansakuntien verotuspohja putosi: sitten köyhien edessä oli ja on mieron tie.
Pääomien vapauttaminen ilman kontrollia johti verotuspohjan kadotukseen, hyvinvointipalvelujen ja kuntien alasajoon. Hyvästi ihmisoikeudet ja demokratia !

Mitähän Platon arvelisi ?
Varmaan toteaisi, että valheeseen, korruptioon ja epäoikeudenmukaisuuteen uponnut yhteiskunta tuhoaa itse itsensä.
Mitkään vaalitulokset eivät enää muuta tilannetta, koska nyt olisi muutettava rakenteita.
On kokonaan luotava uusi holistinen kokonaisvaltainen tiedon käsitys.
Koskaan ei voida erottaa talous- eikä kansantaloustiedettä kulttuurista; historiasta eikä politiikasta tai unohtaa, että
talouden on tarkoitus palvella ihmisyhteisöä, eikä ihmisyhteisön muutamaa pankkiiria.

Euroopan ja koko maailman virstan pylväs saavutettiin viime vuosisadalla kun maailman ihmisyhteisö ratifioi YK:n Ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen.
Tämän julistuksen hengessä ihmiskunnalla on nyt edessään valtaisa urakka uudistaa koko  yhteiskunta ja koko Eurooppa rakenteellisesti oikeudenmukaisuuden hengessä.
Kansoja ydinasepelotteella tai sotilasmahdilla tapahtuva pelote on tuomittava rikoksena ihmisyyttä vastaan.
Kansat on vapautettava globaalin talouden kuristusotteesta täyteen itsenäisyyteen ja vapauteen.

On uskallettava tunnustaa Suomen, Euroopan ja USA:n täysin pieleen mennyt politiikka salaisine USA:n kanssa solmittavine vapakauppasopimuksineen ilman todellisia vaihtoehtoja.
On kiireesti  luovuttava  harhaoppisesta ”jatkuvan taloudellisen kasvun ” illuusiosta, jota kannattelee enää vain pieni  korruptioon uponnut budjettivaroin ylläpidetty EU:n ja USA:n poliittinen eliitti.maanantai 12. toukokuuta 2014

Onko Euroopan lamppu jo sammunut ?

Uusi uljas Eurooppa, demokratian kehto on sammuttanut lamput ja laittanut pään pensaaseen.
Johtavat poliitikot ja valtamedia päristelee enää sotarumpuja ja kiillottaa Naton sotilassaappaita Ukrainan kriisin vuoksi. Ukrainan kriisin taustalla on paljon suurempi kuvio, mikä massoilta salataan.
Öljy on loppumassa ja maailman poliittiset järjestelmät umpikujassa, kun pitäisi siirtyä kestävän talouden ja uusiutuvien luonnonvarojen ” kestävän elämäntavan ” vapauteen; kansojen väliseen  solidaarisuuteen ja yhteistyöhön.

Maailman nykyiselle fasistiselle ja harvainvaltaiselle valtarakenteelle valta on makeampaa kuin oikeudenmukaiset tai demokraattiset pelisäännöt. On synnytetty harvojen oligarkia niin itään kuin länteen.

Elämän pelastamiseen maapallolla ei enää riitä minkään nykyisen valtapoolin ideologiat tai talousjärjestelmät.
Jo Einstein totesi, että ensimmäisen ydinpommin rakentaminen, räjäyttäminen ja aseteollisuuden vanavedessä syntyneen ”rauhanomaisen ydinvoiman” olisi pitänyt muuttaa ihmisen ja ihmiskunnan ajattelu kokonaan toiselle tasolle. Jo kauan aikaa sitten olisi jo pitänyt tapahtua ihmiskunnan tietoisuuden kvanttihyppy !?

Haaste on valtava !
Tietoisuuden kvanttihypyn sijasta nykyihmiskunnassa on tapahtumassa vaan degeneraatio, rappeutuminen. Rappeutumisen ja henkisen köyhtymisen korruptoitunutta maailmaa ei enää ohjaa oikeamieliset tai oikeudenmukaiset johtajat, vaan pienen rapparieliitin yksityiset ja kasvottomat pankkiirit.
Hyvinvointi on turruttanut ihmisten oman ajattelun. Ahneus ja valtamedian jatkuva aivopesu on muuttanut maailman vahvemman viidakoksi: iso syö pienen, köyhältä otetaan, rikkaalle annetaan.
Vallassa oleva kapitaalipörssi pyörii pohjoisessa, etelässä, idässä ja lännessä.

Nyt vallalla olevaa fasistista maailmanjärjestystä pidetään yllä entistä tehokkaammalla ydinaseistuksella ja lännessä entistä suuremmilla Naton tukikohdilla ja sotilassaappailla.
Tilanne USA:n liittolaisten ja Venäjän välillä on jo paljon kriittisempi kuin kylmän sodan aikana.
Ydinsota ei enää ole pelkästään teoreettinen. Se on jo täysin mahdollinen.

Maailma on enää muutaman näkymättömän sisäpiiripelurin suuri näyttämö:
Isolla rahalla ihmiset vapautetaan huumeisiin ja orjuutetaan psyykenlääkkeisiin.
Lääkkeillä, huumeilla, rikollisuudella ja näennäisdemokratiavaaleilla ihmiset rauhoitetaan ja tuuditetaan ruususen uneen. Samaan aikaan ihmiskunta on ydinaseteollisuuden panttivanki.
Uusi uljas maailma, kirppusirkus on hajoamassa.

Kun  maailman harvainvaltaiset johtajat yrittävät tiivistää rivejään entisestään, systeemi on jo hajonnut sisältä. Meistä jokainen tietää, että nykymenoa ei enää ole hallittavissa, että kehitys on menossa täysin väärään suuntaan.

Maailman läntinen valtamedia pyörittää isoa peitetarinaa Venäjän uhkasta Ukrainassa ja Krimillä.
Koko valtamedian sotarummutuksen käsikirjoitus perustuu etusivun uutisiin Venäjän uhkasta Euroopassa, kun samanaikaisesti EU on avannut jo takaportin USA:n TTIP – vapaakauppasopimukselle, jolla USA valtaa koko EU:n ja Euroopan ilman minkäänlaista avointa sodankäyntiä.
Kuinka pian EU on USA:n liittovaltion jatke ?
Venäjällä on ydinaseet jo laukaisuvalmiudessa !
Sen sijaan, että aloitettaisiin koko maailman rakentaminen uusiutuvilla luonnonvaroilla, nyt varustaudutaan kolmanteen maailmansotaan. Öljy on loppumassa.

ps.
Maanpuolustuskeskustelu 2007 - eduskuntavaalit

SAINTESIN VETOOMUS YDINVAPAAN EUROOPAN PUOLESTAtorstai 8. toukokuuta 2014

Euro ? - fixit ?

Eurovaaliehdokkaiden kannattaa nyt vaalipuheissaan ja kirjoituksissaan tuoda esille talousosaamistaan. Äänestäjät kaipaavat ennen muuta konkreettisia ehdotuksia EU-talouden parantamiseksi. Jo tehtyjen päätösten ja nykyisten päättäjien sättiminen ei riitä vaan pitää pystyä esittämään todellisia vaihtoehtoja. – kirjoitti ksml pääkirjoituksessaan 8.5.

Mikään yksittäinen kansa ei pysty enää pelastamaan EU:n taloutta.
Euro ja dollari on umpikujassa.
Vasta kun aloitetaan syvällinen keskustelu EU:n vaihtoehdoista, voidaan aloittaa Suomen kansantalouden pelastusoperaatio ! 

Onneksi ainakin Suomen tiedeyhteisö on jo ajan tasalla.

Professori Kanniaisen johtama 12-jäseninen asiantuntijaryhmä perää avointa keskustelua eurojäsenyyden aiheuttamista haitoista Suomen taloudelle ja tulevaisuudelle.
Kanniaisen perustama EuroThinkTank-ryhmä julkaisi kirjan:
Euron tulevaisuus - Suomen vaihtoehdot 

Tuoreessa euron tulevaisuutta pohtivassa kirjassa todetaan, että rahaliiton jäsenyys on aiheuttanut keskimäärin 10 prosentin hyvinvointitappion euroalueen jäsenmaille. Summa on laskennallinen keskiarvo euromaiden hyvinvointitappiosta, kun niitä on verrattu hypoteettisiin hyvinvointiodotteisiin, jos euroaluetta ei oltaisi perustettu. 

Kanniaisen mukaan Suomella on kolme tulevaisuusvaihtoehtoa: 
Ajopuuvaihtoehdossa Suomi pysyttelisi mukana liittovaltiokehityksessä ja hyväksyisi suurten jäsenmaiden saneleman politiikan. Tämä veisi Suomen pikkuhiljaa osaksi vahvaa liittovaltiota.

Peesausvaihtoehdossa Suomi irtaantuisi liittovaltiokehityksestä ja palaisi yksipuolisesti noudattamaan Maastrichtin sopimusta. Se tarkoittaisi option auki jättämistä mahdolliselle myöhemmälle eurosta eroamiselle. Tähän vaihtoehtoon liittyisi luopuminen pyrkimyksestä kuulua niin sanottuun EU:n ytimeen.

Kolmantena vaihtoehtona nähdään eurosta eroaminen eli fixit. 

Se ei Kanniaisen asiantuntijaryhmän mukaan johtaisi merkittäviin häiriöihin rahoitusmarkkinoilla. Poliittisesti fixit-vaihtoehto tarkoittaisi päätymistä EU:n ulkokehiin.

Milloin lehdellä ja Suomen valtamedialla on moraalista rohkeutta ja selkärankaa aloittaa tutkiva journalismi EU - talouden hyödyistä ja haitoista ?
On päivänselvää, että niin kauan kun Suomi on yhden totuuden maa ja eduskunnasta puuttuu todellinen oppositio, Suomen talouden syöksykierre sen kun pahenee. 

On aika nostaa ero eurosta parhaaksi vaihtoehdoksi kansanvallan palauttamiseksi ja kestävän talouden rakentamiseksi sekä suomalaislle, että mallina koko Euroopalle !

ps.