maanantai 26. toukokuuta 2014

Parlamenttivaalien jälkilöylyt

Länsimaisen sivistyksen perusta on jo muinaisesta antiikin ajasta perustunut arvoihin ja tietoon. 
Antiikin ajattelijoista kreikkalainen Platon ( n. 200 ennen ajanlaskua ) loi kestävän valtioteorian, joka perustuu arvoihin. Platonin mielestä oikeudenmukaisen yhteiskunnan johdossa pitäisi olla filosofikuninkaita, jotka eivät puolueettomina lainlaatijoina saisi itse omistaa mitään oikeudenmukaisten arvojen varmistamiseksi.
Platon oivalsi jo yli 2000 vuotta sitten, että ihmisyhteisöjen tasa-arvon ja oikeudenmukaisuuden toteutumiseksi pitäisi luoda yhteiskuntajärjestys, jonka varmistaa oikeus ja laki.

Platon oli puhdas idealisti. Hänen ideansa kantoivat hedelmää. Euroopasta tuli demokratian kehto. Platon itse ei arvostanut demokratiaa ”sekatavarapuotina”, joka ennemmin tai myöhemmin johtaisi enemmistön diktatuuriin tai tyranniaan.
Platon näkemykset osuvat edelleen : myös nykyinen EU – vallankaappaus johti koko Euroopan demokratiat USA – johtoiseen kapitalismin tyranniaan, jossa edes maailman suurimman sotilasmahti - Naton ei tarvitse kunnioittaa kenenkään ihmisoikeuksia tai alistua minkäänlaiselle kansainväliselle tuomioistuimelle.

Euroopasta, entisestä demokratian kehdosta on kovaa vauhtia tulossa blokkiutuva hirmuvalta ilman minkäänlaista poliittista tai älyllistä rehellisyyttä. Valta Euroopassa lobataan; - ostetaan tai myydään eniten tarjoavalle.
Nykyisestä Suur-Euroopasta on kovaa vauhtia tulossa kaikkien kansojen köyhälistö.
Minne rikkaan Euroopan varat katosivat ?

Pitäisikö hälytyskellojen soida ?
Pelastaako globaali maailmantalous, teknologia ja ydinasepelote ihmiskunnan ja ilmastomuutoksen kourissa käpristelevän maaäidin ?
Olemmeko kukkulan kuninkaita, vai aivopestyä massaa ilman elämän tarkoitusta ja arvoja ?
Miten pitäisi ymmärtää kiihtyvä eriarvoistuminen ja miljardien ihmisten nälkäongelmat ?

Mihin länsimainen ihminen hukkasi henkisen perintönsä ja henkisyyteen kuuluvat arvonsa; - hengellisyyteen kuuluvan uskonsa totuuteen ja elämän tarkoituksen ?

Onko tiede, totuus  ja arvot jo läkähtyneet nykyisen umpimaterialistien ahneuden ja uuspakanuuden aikana ?

Viimeisen vuosikymmenten aikana globaali ” jatkuvan talouskasvun suvivirsi” nousi ylijumalaksi.
Tämä ylijumala otti valtaansa poliitikot ja talousprofessorit kaikkialla maailmassa. Vapaiden markkinoiden ja tuhokapitalismin evankeliumi kiiri idästä länteen. Pörssi, ylikansallinen profetia ja kyltymätön ahneuden jumala ylitse muiden notkisti köyhät ja rikkaat : maailmanpankin, valuuttarahastot, yliopistot; USA:n, EU:n ja sen korkeimmat komissaarit ja virkamiehet .

Nykyinen ylijumalamme vakuutti ja vakuuttaa vieläkin, että elämän tarkoitus perustuu loputtomaan rikastumiseen, ”jatkuvaan kasvuun”. Tämän harhaopin vallassa rikkaille annetaan ja köyhiltä otetaan.
Köyhien tilit tarkastetaan, mutta rikkaimmilla on taivas kattona. Rikkaille  veroista tuli kirosana: veroparatiisien pankkitilit ja talletukset täyttyivät.  Ne kätkettiin ja kansakuntien verotuspohja putosi: sitten köyhien edessä oli ja on mieron tie.
Pääomien vapauttaminen ilman kontrollia johti verotuspohjan kadotukseen, hyvinvointipalvelujen ja kuntien alasajoon. Hyvästi ihmisoikeudet ja demokratia !

Mitähän Platon arvelisi ?
Varmaan toteaisi, että valheeseen, korruptioon ja epäoikeudenmukaisuuteen uponnut yhteiskunta tuhoaa itse itsensä.
Mitkään vaalitulokset eivät enää muuta tilannetta, koska nyt olisi muutettava rakenteita.
On kokonaan luotava uusi holistinen kokonaisvaltainen tiedon käsitys.
Koskaan ei voida erottaa talous- eikä kansantaloustiedettä kulttuurista; historiasta eikä politiikasta tai unohtaa, että
talouden on tarkoitus palvella ihmisyhteisöä, eikä ihmisyhteisön muutamaa pankkiiria.

Euroopan ja koko maailman virstan pylväs saavutettiin viime vuosisadalla kun maailman ihmisyhteisö ratifioi YK:n Ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen.
Tämän julistuksen hengessä ihmiskunnalla on nyt edessään valtaisa urakka uudistaa koko  yhteiskunta ja koko Eurooppa rakenteellisesti oikeudenmukaisuuden hengessä.
Kansoja ydinasepelotteella tai sotilasmahdilla tapahtuva pelote on tuomittava rikoksena ihmisyyttä vastaan.
Kansat on vapautettava globaalin talouden kuristusotteesta täyteen itsenäisyyteen ja vapauteen.

On uskallettava tunnustaa Suomen, Euroopan ja USA:n täysin pieleen mennyt politiikka salaisine USA:n kanssa solmittavine vapakauppasopimuksineen ilman todellisia vaihtoehtoja.
On kiireesti  luovuttava  harhaoppisesta ”jatkuvan taloudellisen kasvun ” illuusiosta, jota kannattelee enää vain pieni  korruptioon uponnut budjettivaroin ylläpidetty EU:n ja USA:n poliittinen eliitti.Ei kommentteja: