tiistai 29. heinäkuuta 2014

Mihin hävisi terveet markkinat ?

Äänekoski ja Keski-Suomi ovat saamassa suuresti kaivatun jätti-investoinnin Metsä Fibre Oy:n....
Äänekosken uutta puhdistusteknologiaa otettiin käyttöön yleisesti muuallakin. Niinpä kansa oppi luottamaan päätöksentekijöihin. –kirjoittaa Esa Konttinen 29.7 ksml:ssa.

Onko päätöksentekijöihin enää luottamista ?
Kun metsänomistajat ryhtyivät Suomen historian suurimpaan korvausoikeudenkäyntiin UPM:n, Metsäliiton ja Stora Enson kartellin jäljiltä, alkoi myös suomalainen ”maan tapa” paljastua ?
UPM:n hallintoneuvostossa ovat istuneet mm. presidentti Martti Ahtisaari, Jorma Ollila jne., Suomen vaikutusvaltaisimmat lobbarit ?

Metsäteollisuuden ja atomiteollisuuden suuryhtiöt ovat nojanneet vuosikymmeniä hallinneiden keskittävien valtapuolueiden lobbareihin, jotka ovat panostaneet yksistään suurteollisuuteen. Paavo Lipponen siirtyi politiikasta avoimesti Pohjolan voiman konsultiksi vaimoineen.

Vanhasen hallitus ja ministeri Pekkarinen moukaroi uusia esteellisesti valmisteltuja maailman suurimpia kolmannen sukupolven ydinvoimalupia ja koplasi Talvivaaran uraanilouhinnan ydinperheitten osakesalkkuihin ympäristöministeri Paula Lehtomäen perhekuntaa myöten.

Jyväskylässä Vapon ja kepun manttaalilla rakennettiin maailman suurin Keljonlahden biovoimala, johon oli tarkoitus tuoda ”kestävästi” puuta ja turvetta proomuilla vesistöjä pitkin.
Kuinkas kävi ?
Turvetta ei riittänyt, ja nyt Keljonlahden biovoimala käy venäläisellä kivihiilellä ja puunhankinnalla Metsä – Groupilta, samaan aikaan kun paikallisille yrittäjille jää risut käteen ? Minnekähän menevät massiivisesti Jyväskylästäkin kaadetut puut ?

Niin kauan kun suomalaisilla oli vielä voita leivän päällä, maan kansallisvarallisuutta voitiin helposti
vuolla yksityistaskuihin mielin määrin kenenkään huomaamatta.

Nyt tilanne on ihan toinen.
Maa elää velaksi, kansallisvarallisuus on hävitetty :  -sinne menivät Rautaruukki, Stora Enso, Fortum, Altia, Destia, Ekokem, Digita, Finngrid, Edita, Valmet, Kemira, Outokumpu, Veitsiluoto... 
ja nyt eduskunta on jo kovalla kiireellä myymässä kansallista metsäomaisuutta ja yksityistämässä sitä budjettivelkojen maksuun.
Jaakko Kiander on joskus arvioinut, että valtion omaisuuden yksityistäminen on aiheuttanut valtiolle, eli suomalaisille vähintään 15 miljardin euron tappiot. 

Suomen energiapolitiikka on suuryhtiöiden ja valtapelureiden keskittämispolitiikan toimesta tipahtanut kehityksestä 25 vuotta. Kilpailukyky on menetetty. EU:n haasteet  biotalouteen ja uusiutuvaan energiaan siirtymiseksi on Suomelle jo niin valtava kynnys, että se vaatisi hyllymetreittäin tutkivaa journalismia ja valtavaa yhteiskunnallista rakennemuutosta; - kokonaan uudenlaista vallankeskityksen hajauttamista, ”maan tavan” läpivalaisua ja nykyistä täysin vaihtoehdottomien valtapuolueiden uudistamista alueelliseksi edustukseksi aina vaalirahoitusta myöten !?

- Vai miten on mahdollista, että muutamilla suuryhtiöiden johtajilla on miljoonapalkat ja rajattomat optiot, samaan aikaan kun esim. Jyrki Katainen EU:n talouskomissaarina kuittaa palkkatuloja vaivaiset 25 000 euroa /kk. ?

Eurooppaa, Suomea ja koko maailmaa johdetaan nyt pelkästään suuryhtiöiden ehdoilla ?
Kun suuryhtiöille ei ole vaihtoehtoa, rengiksi muuttunut parlamentarismi ohjaa valtavat tukiaisensa pelkästään entistä harvemmille yhtiöille ja uusliberaalinen harvainvaltainen talous kasvaa kuihtuessaan kansalaisten nälkämaan marssiksi, kun oikeusvaltion periaatteista on luovuttu ja siirrytty laittomaan valuuttaan ja pienen piirin kasinotalouden pelisääntöihin.
tiistai 15. heinäkuuta 2014

Suomi elää metsästä ?

" Kartellikolmikko, metsäjätit pöllivät kahden ja puolen sellutehdashankkeen arvosta puuta...  
 http://www.ksml.fi/yhteiso/keskustelu/posts/list/0/81552.htm#859818

Metsäteollisuus on saamassa EU:lta rahaa biomassojen jalostusta koskeviin tutkimus- ja innovaatiohankkeisiin... 
Suomesta mukana ovat muun muassa suurimmat biomassojen jalostajat Metsä GroupStora Enso ja UPM. Lisäksi ryhmään kuuluu Kemira sekä useita tutkimuslaitoksia ja yliopistoja.
  

Kannattaako EU-tukia odotella ? 
Metsäjätit ovat ainakin EU tukien osalta hakukelvottomia johtuen keskeneräisestä oikeusprosessista. 

Suomalainen metsäsoppa yhdistyneenä poliittiseen iso-veli- koplaukseen on jo niin iso huijaus, että myös toimittajilla pitäisi olla rahkeita käsitellä asiaa pohjamutia myöten. 
Faktat metsäteollisuuden koplauksesta alkaa olla jo päivänselvät. 
Netissä löytyy tietoa ja tunnustukset. 

 ?

Tähän kilpailuviraston 21.12.2006 esitykseen markkinatuomioistuimelle pitäisi jokaisen kansanedustajan, toimittajan ja valistuneen kansalaisen tutustua : 

Esitys kilpailurajoituslain (489/1992) 6§:n ja Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 81 artiklan mukaisen kilpailurajoituksen toteamisesta ja kilpailurikkomusmaksun määräämisestä Stora Enso Oyj:lle ja Metsäliitto Osuuskunnalle. / http://www.kilpailuvirasto.fi/tiedostot/ratk/r-2004-61-0416.pdf 

Kilpailuviraston esityksestä käy ilmi, että Metsäliitto ( = nykyinen Metsä Group ), Stora Enso ja UPM- Kymmene ostavat 77 – 79 % Suomen raakapuusta. Kolmikon tarkoituksena on ollut saada raakapuu Suomesta mahdollisimman alhaiseen hintaan. 
Kilpailuvirasto esitti markkinaoikeudelle, että Metsäliitolle ja Stora Ensolle määrättäisiin kilpailunrikkomusmaksu 6§:n vastaisesta toiminnasta seuraavasti : 
- Metsäliitto Osuuskunta 21 milj. euroa 
- Stora Enso Oyj. 30 milj. euroa 
?
Miten luottamus Suomen metsäteollisuuteen palautetaan ? 
Kuka, mikä tai miten se palautetaan ? 

Ei ainakaan enää vaikenemalla ? 

ps.
Kirjoitus Keskisuomalaisessa 22.7.2014
Elääkö Suomi enää metsästä ? /
http://www.ksml.fi/mielipide/mielipidekirjoitukset/elaako-suomi-enaa-metsasta/1855972

sunnuntai 13. heinäkuuta 2014

Käpykauppaako EU - tuilla ?

Metsäteollisuus on saamassa EU:lta rahaa biomassojen jalostusta koskeviin tutkimus- ja innovaatiohankkeisiin. Euroopan biomassojen jalostajat ja EU-komissio ovat perustaneet kumppanuusohjelman, jonka tarkoitus on kehittää eurooppalaista biotalousalaa. Hankkeiden tukemiseen on varattu 4 miljardia euroa...
- kirjoittaa Ksml 9.7.2014.

Tarvitsevatko suuret pörssiyhtiöt ja metsäteollisuusjätit vielä EU-tukiakin ?  

" Toukokuussa tuli kuluneeksi 10 vuotta siitä, kun UPM ilmiantoi itsensä sekä Metsäliiton (= nykyinen Metsä Group ) sekä Stora Enson kartellista. 
Metsäntutkimuslaitoksen asiantuntijan mukaan kartelli aiheutti metsänomistajille jopa 2,5 miljardin euron puunmyyntitulojen menetyksen. 
ts. 
Kolmikko, metsäjätit pöllivät kahden ja puolen sellutehdashankkeen arvosta puuta, ” – kirjoittaa Reijo Lahtonen / 
http://reijolahtonen.com/ Metsälehdessä nro 9. 2014.

Se alkoi 10 vuotta sitten ? 

Metsäyhtiöitä epäillään sekä paperi- että puukaupan kartelleista 
UPM:n tunnustus käynnisti maailmanlaajuiset tutkimukset 
http://www.ts.fi/uutiset/talous/1073968983/UPMn+tu...+maailmanlaajuiset+tutkimukset 

” Suomalaisen metsäjätin UPM:n tunnustukset mahdollisista kilpailulakien rikkomuksista käynnistivät tiistaina kilpailuviranomaisten iskut metsäyhtiöihin ympäri Eurooppaa. Aiemmin tutkimuksia on tehty Yhdysvalloissa ja Kanadassa.” 

http://reijolahtonen.com/ 1.6.2014 
".. missä on kartelli – siellä korruptio. Jokainen voi miettiä syitä miksi yksikään Vanhasen hallituksen ministereistä ei asiaan kantaan ottanut. Hiljaisuus vallitsee yhä aiheen ympärillä." 

Rehti kilpailu kehittää 
Transparency Internation Finland tekee arvokasta työtä rehdin kilpailun kehittämiseksi tiiviissä yhteistyössä Keskuskauppakamarin kanssa. Keskuskauppakamarissa metsäasiat ovat hyvin edustettuna. Puheenjohtajana on Metsä Groupin pääjohtaja Kari Jordan ja hallituksen jäsenenä Arto Tiitinen (Metsähallituksen hallituksen pj) 

?

Metsäjätit eivät käy käpykauppaa ? 

" Kartellikolmikko, metsäjätit pöllivät kahden ja puolen sellutehdashankkeen arvosta puuta... 
http://reijolahtonen.com/ : 
” Tikulla silmään joka vanhoja kaivaa…. Tarkoitus on vain koota faktoja tueksi suurisavotta ryhmän oikeustaistelulle. Jos ministerit eivät puuttuneet tuolloin millään tavoin valtion metsissä suoritettuun luvattomuuteen eivätkä Stora Enson – valtiojohtoisen yrityksen tapakulttuuriin. Kuinka yksityisen metsänomistajan olisi tuolloin kuulunut ymmärtää reagoida asioihin, kuten Helsingin Käräjäoikeus näki asian 28.3.2014 :

Metsänomistajille tappio kartelliriidassa 
http://www.hs.fi/talous/a1396046403015 

Helsingin käräjäoikeuden mielestä metsänomistajien olisi pitänyt viimeistään viisi vuotta sitten jo vaatia korvauksia alihinnalla ostetuista tukki- ja sellupuista. 
Käräjätuomarin Pasi Liljan mielestä kanteet eivät ole vanhentuneita, sillä kymmenen vuotta sitten metsänomistajilla ei ollut riittäviä tietoja kanteen nostamiselle. Liljan mukaan vanhentuminen alkoi vasta tammikuussa 2010, kun markkinaoikeuden päätös tuli lainvoimaiseksi. 

Metsä-ala yrittäjä Reijo Lahtonen on sitä mieltä, että valitus lähtee hovioikeuteen. "Yleisen oikeustajun vuoksi tätä on pakko jatkaa". 
Korvauksia ovat vaatineet myös Metsähallitus sekä monet kunnat ja kuntayhtymät. 
Metsähallituksen ja kuntien juttujen käsittely alkanee vasta, jos hovioikeus tai korkein oikeus katsoo, että kanteet eivät ole vanhentuneet. 

? 

Onnea ja menestystä 
Reijo Lahtoselle ja muille sinnikkäille oikeustaistelijoille ! 


ps.
Metsäteollisuudelle EU-rahaa biohankkeisiin
http://www.ksml.fi/yhteiso/keskustelu/posts/list/0/81552.htm#859377