keskiviikko 22. helmikuuta 2017

Kenen kanssa Suomi käy uraanikauppaa ?

Valtioterrorismi Suomessa ?
Ydinvoimaluvat – uraaninlouhinta – tyrannosauruskepulex ?

Yle Areenassa esitetään parhaillaan filmiä 
”Nälkämaan laulu – epilogi  / 

Suuret kiitokset tekijöille !
Talvivaaran kaivos on tähän mennessä maksanut veronmaksajille ja yksityisille sijoittajille
2,5 miljardia euroa, jossa ei ole edes huomioitu ympäristön katastrofaalisen pilaamisen kustannuksia.
Hanke kaatui lopulta valtion syliin ja nyt valtio on luvittaja, valvoja ja omistaja samassa persoonassa ?

jätti 13.2.2017 avoimen kirjeen ja kysymyksiä pääministeri Sipilälle :
Onko Traifigurasta Terrafamen pelastajaksi?  
" Trafiguran sijoitus on vain 75 miljoonaa. Suurin osa 200 – 250 miljoonan rahoituspaketista koostuu Terrafamen ottamista lainoista Trafiguralta ja Sampo-pankilta. Riskit jätetään pelkästään veronmaksajille."
Ostaja sai taskurahoilla edullisen nikkelisopimuksen, mikä sitoi valtion kädet
Kaivoskauppa perustuu olettamukselle 35 000 nikkelitonnin vuosituotantoon, mutta nykyinen lupa antaa mahdollisuuden vain 30 000 tonnin tuotantoon.
Luvituksia lisälouhintaan, uusiin altaisiin, päästöihin, kenttiin ja kasoihin ei ole edes myönnetty.
Miten valtio voi tehdä kauppaa, joka perustuu siihen, että lupa tullaan antamaan ?

Edes kaupanteon yhteydessä ei puhuttu vieläkään mitään uraanista ?
Kuinka paljon tähän mennessä on rikastunut uraania ja mihin kohteisiin se prosessiliuoksesta on päätynyt ?
Missä on 1500 tonnia uraania nyt ?
Meneekö se asetuotantoon ?
Stuk ei ole tarkastanut kaivokselta lähteneitä sakkalasteja ?
Uraanin rikastaminen on tapahtunut myös ilman asianmukaista luvitusta.

Suomen maine on jo mennyt.
Sipilän hallitus käy kauppaa maailman huonomaineisempiin kuuluvan yhtiön kanssa.
Korruptoitunut Trafigura on syyllistynyt vaarallisten aineitten dumppaukseen jo ennestään.
Nyt Suomi on sidottu 7 vuodeksi yhteen nikkelin ostajaan. 
Menikö kaupan yhteydessä mahdollisuus myös kaivoksen alasajoon ?

Ilman perustuslakituomioistuinta Suomeen on pesiytynyt räikeä valtioterrorismi ja Cosa Nostraan verrattava maan tapa:
Sen seurauksena tänne rakennetaan vieläkin uusia mielivaltaisesti ja esteellisesti valmisteltuja maailman suurimpia ydinvoimaloita, vaikka ydinvoima on jo täysin kannattamatonta.
Vanhasen hallitus kaivoi pöydän alta 3 esteellisesti valmisteltua ydinvoimalahanketta. 

Talvivaara Kaivososakeyhtiö Oyj:n pörssikurssi nousi lähes 40 %, kun yhtiö ilmoitti uraanin talteenotosta.
Talvivaaran osakkeita hankkinut suomalainen valtaeliitti riemuitsi kepulaista ympäristöministeriä myöten:
Talvivaaran uraani riittäisi tekemään Suomen lähes omavaraiseksi uraanin osalta: 
Uuttoprosessissa syntyvä uraanioksidi oli tarkoitus pakata ilmatiiviisiin teräsastioihin ja kuljettaa valvottuun jatkojalostukseen. Puolituotteen ostaja rikastaisi sen edelleen ydinvoimalaitoksien polttoaineeksi ulkomailla, sillä Suomessa ei ole uraanin jatkojalostuslaitoksia. Toimintaa ohjaisivat tiukat kansalliset ja kansainväliset määräykset, jotka  takaisivat  turvallisen toiminnan.

Hyvät ihmiset menkää Talvivaaraan !
Vai estävätkö piikkilangat ja valvontakamerat karun totuuden suomalaisesta  uraaninlouhinnasta ?
maanantai 20. helmikuuta 2017

Ekotalouden pelisäännöt hukassa
Hollanti ja autojen mahtimaa Saksa ovat jo pioneereina rynnimässä polttomoottoreiden kieltämiseksi.
Norjassa maan hallitus on tilannut ” Kansallisen liikenneohjelman”, jonka mukaan perinteisten diesel- ja bensa- autojen myynti kielletään v. 2025 jälkeen..
Entäs Suomi ?

Anne Bernerin liikennekaariuudistus oli poistamassa autoveron ja uudistamassa autokantaa ökyautojen suuntaan. No eipä ihme ?
Suomen energiapolitiikka on eurooppalaisesta kehityksestä jäljessä vähintään 30 vuotta.

ST1:n tj arveli, että muutos polttomoottorien kieltämiseksi onnistuu vasta kun insinöörit laitetaan pyssynpiippu otsalla, - ” noin kuvaannollisesti ” ratkaisemaan päästöttömien autojen tulevaisuutta.

Suomen poliittinen johto ministereineen on edelleen pelkästään suurten energia-, öljy-, auto- ja metsäteollisuuden lobbareita ja ilmastomuutos Suomessa pyyhkäistään kartalta silmänkääntötempulla lisäämällä  bensan sekaan biopolttoainetta, joka kiihdyttää ilmastomuutosta entisestään.

Ihmiskunnan ponnistelu ilmastomuutoksen torjumiseksi hiilivapaaseen tulevaisuuteen sai täystyrmäyksen, kun Trump poisti koko ilmastomuutoksen valkoisen talon virallisilta sivuilta ja öljy-, kivihiili – ja kaasuteollisuus sai riemuvoiton…
Myös ympäristöihmiset Trump julisti vihollisiksi !

Tästä on sitten hyvä ponnistella eteenpäin,
kun muistetaan, että 95 % maailman öljyvaroista kuluu liikenteessä ja jo hyvin pian tällä vuosisadalla tapahtuu oikosulku,  kun öljyn tuotanto kääntyy laskuun ja
öljy ehtyy....

Siitäkös nykyinen nopeitten voittojen globaalikapitalisti edes huolestuisi ?

Fossiilisten polttoaineiden teollinen vallankumous jää lyhyeksi vaiheeksi ihmiskunnan historiassa.
Ilman fossiilisten polttoaineiden tuomaa halpaa energiaa nykyisenlainen teollisuus ja elämäntapa olisi täysin mahdotonta.
Kasvun rajat tulevat vastaan kiihtyvällä nopeudella:
Muutama sukupolvi on käyttämässä maapallon öljyvarat, jotka aurinko on ladannut maan uumeniin vuosimiljoonien saatossa.
Edessä on shokkioppiminen.

Koko nykyinen talousjärjestelmä perustuu edelleen jatkuvaan talouskasvuun,  vapaaseen liikkuvuuteen, vaikka napajäätiköt sulavat jo ryminällä ja Nasan satelliittikuvista on selvinnyt, että meren pinta nousee ainakin metrillä jo tämän vuosisadan loppuun mennessä, vaikka hiilidioksidipäästöt pysyisivät nykytasolla.

Kukaan ei ole huolestunut, miten käy meren rannoilla oleville ydinvoimaloille ?
Missään ilmastotaseissa ei ole myöskään huomioitu ydinvoimaloiden hukkalämpövaikutusta.
Ydinvoimala on 1800-luvun höyrygeneraattori, se on myös polttomoottori, josta on luovuttava.
Ydinvoima on lauhdesähköä, jonka primäärienergiasta 2/3 menee hukkaan merien lämmittämiseen.

Nykyisen fossiilienergian tai ydinvoiman korvaaminen puupohjaisilla biopolttoaineilla on mahdoton yhtälö, koska puu ei riitä.
Maapallon sademetsät ja luonnontilaiset metsät ovat keuhkot, jotka yhteyttäessään käyttävät hiilidioksidia, puhdistavat ilmaa ja tuottavat happea.
Isojen hiilinielujen luonnontilaisten metsien ja soitten suojelu ilmastomuutoksen torjunnassa on eloonjäämisehto.
Sademetsien ja ylipäätään metsien hävittäminen ja hakkaaminen biopolttoaineeksi olisi kokonaan kiellettävä.

Maailman energiankulutus on kasvanut parin viime vuosisadan aikana n. 3 % vuodessa.
Jos kehitys jatkuisi entisellään, nykyistä energiantuotantokapasiteettia pitäisi kasvattaa jatkuvasti.
Viimeistään 400 vuoden kuluttua nykymenolla maapallo muuttuisi kokonaan elinkelvottomaksi.
Maapallon vedet kiehuisivat pelkästään energiankäytön suoran lämmitysvaikutuksen takia.
Samoja laskelmia voitaisiin tehdä väestönkasvusta, luonnonvarojen käytöstä ja mistä muusta tahansa, mikä on kasvanut herkeämättä viimeisen parinsadan vuoden aikana.

Olisiko aika tunnustaa jatkuvan talouskasvun utopia ?
Olisiko aika opetella ekotalouden pelisääntöjä ?Suojaa paikallista alueellisesti – suojaa paikallista maailmanlaajuisesti !

ps.
Metsien hiilinielu puolittuu Suomessa, Ksml 18.2.017

perjantai 17. helmikuuta 2017

Kadonneet lampaat
                   Kuva : Hannu Ahonen

Vertaus hyvästä paimenesta on tuttu kaikille.
Hyvä paimen panee henkensä alttiiksi  lampaiden puolesta.  Palkkapaimen sen sijaan jättää lampaat heitteille.  Suden saapuessa palkkapaimen pakenee ensimmäisenä.
Kuka vastaa suomalaisten heitteillejätöstä ?
Onko kyseessä suomalaisten joukkotuhonta ?

Pysyvästi työelämän ulkopuolelle jääneiden työikäisten miesten määrä on noussut lähes 80 000:een, selviää Elinkeinoelämän valtuuskunnan Evan torstaina julkistamasta raportista:
- yli 7 000 miestä on hävinnyt tutkasta täysin: he eivät vuosina 2012–2014 hankkineet tuloja tai saaneet tukia. Enemmistö heistä on taustaltaan ulkomaalaisia.
Samalla ajanjaksolla pelkkää toimeentulotukea sai toiset 7 000 henkeä.

Kadonneita suomalaisia näyttää luonnehtivan yksinäisyys: yksin asuvia 50 000 miehestä oli vuonna 2014 joka kolmas, ja lähes joka viidennellä ei ollut asuntoa lainkaan. Samaan aikaan Suomen puolustusta ja asekuntoisten miesten määrää pitäisi nostaa 50 000:lla, 230 000:sta 280 000:een, vaatii puolustusministeri Niinistö.

80 000 miestä on kadonnut ?
Nämä 25–54-vuotiaat miehet eivät tee töitä, opiskele tai ole työkyvyttömyyseläkkeellä. Heistä 28 000 on virallisesti työttömiä työnhakijoita, mutta paluu työelämään on epätodennäköistä yhteiskunnan rakennemuutoksen seurauksena.
Loput 50 000 kadotettua ja osatonta eivät ole tilastoissa työttömiä, vaan kokonaan työvoiman ulkopuolella.
Työvoiman ulkopuolisten osuus työikäisistä suomalaismiehistä on kolmessa vuosikymmenessä lähes tuplaantunut viiteen prosenttiin.

Suomi oli kerran pohjoismainen hyvinvointivaltio.
EU – vallankaappauksen jälkeen hyvinvointivaltio on tuhottu parissa kolmessa kymmenessä vuodessa.
Eriarvoisuus on räjähtänyt käsiin. Syrjäyttäminen ja osattomaksi jättäminen on
arjessa kipuilemista ja tuskallinen selviytymistarina kymmenille ja sadoille tuhansille
miehille, naisille ja lapsille Suomessa, miljoonille Euroopassa ja miljardeille maailmassa.

Kimmo Jokinen, hyvä paimen, perhetutkimuksen professorina muistuttaa synkistä luvuista :
Vuonna 1990 noin 40–50 000 lasta eli lapsiköyhyydessä. Sen jälkeen määrä on kolminkertaistunut. Huono-osaisuus on periytyvää. Osattomuuden seurauksena katoaa usko koulutukseen ja yhteiskuntaan.
Osattomien ja syrjäytettyjen lasten sosiaalisuus ei taivu odotuksiin tai ihannemalliin. Heistä ei ole reippaiksi partiopojiksi tai tytöiksi, yhtä vähän kuin muuhun yhteiskuntapalveluun.

Jos päättäjien pitäisi johonkin sijoittaa, niin yhteiskunnan eriarvoisuuden vähentämiseen, muistuttaa Jokinen: ” Tähän viittaavat Pisa-tutkimuksen taustatiedot, joiden mukaan kehnoista perheoloista lähteneiden suomalaiskoululaisten tulokset ovat entistä heikommat.
Panssarin murtaminen ei ole helppoa.
http://www.iltasanomat.fi/kotimaa/art-2000005091529.html

Mihin hävisi Suomen kansan hyvät paimenet ?

Suomen EU - paimenet puolueineen kavalsivat laitumet, metsät ja maat peltoineen ylikansalliselle isännälle, joka sanelee entistä julmemmat säännöt :
Suomessa rikkaimman prosentin veroaste on laskenut n 45 %:sta 30 %:iin. Se vastaa keskivertopalkansaajan veroastetta.
8,6 % tulonsaajan tulot olivat  36,2 miljardia, mutta he maksoivat veroa vain 30,8 %.
Jos veroprosentti olisi 50 %, siitä kertyisi lisätuloja  7 miljardia, millä Suomen kestävyysvaje olisi selätetty.

Sipilän hallitus hyökkäsi kaikkein heikoimpien lampaitten  kimppuun ja syöttää vain entistä lihavampia. Henkihieveriin näännytetyistä lampaistaan Sipilän hallitus ei pidä edes laskua:
- verotusta on siirretty köyhille nostamalla arvonlisäveroa ( tasavero), jonka kertymä kasvoi vuosituhannen alusta 11.1 miljardista 17,4 miljardiin.

Jos haluttaisiin pitää kiinni koko lauman hyvinvoinnista ja hyvinvointivaltion verotuksen tuloeroja tasaavasta päämäärästä, edes siinä määrin, kuin 10 vuotta sitten, on kunnallisvero; - työntekijän ja  työnantajan sosiaaliturvamaksut muutettava progressiiviseksi. Nykyistä Suomen pääomaveroastetta voisi nostaa nykyisestä n. 31 % jopa 79%:iin.Jos Suomella oli sodan aikana varaa ja kykyä huolehtia  sotaorvoista, haavoittuneistaan ja leskistään, on rauhan ajan Suomella moninkertaiset mahdollisuudet huolehtia kaikkein heikoimmista.
Kansalta kansan hyväksi : http://areena.yle.fi/1-3666716
perjantai 10. helmikuuta 2017

Kunnallisvaalit 2017 - ovatko ehdokkaat vain kauppatavaraa ?
Olen seurannut politiikkaa ja Suomen yhteiskunnallista kehitystä n. 35 vuotta osallistumalla
aktiivisesti kunnallisvaaleihin, eduskuntavaaleihin ja europarlamenttivaaleihin.
Ensimmäisen lehtikirjoituksen keskisuomalaiseen taisin tehdä nimimerkillä 1979.

Jo 80 – luvulla keskittyneen puoluepolitiikan kritiikki oli armotonta. Silloin keskusteltiin suorasta demokratiasta ja niinpä olin perustamassa Keski- Suomen vihreitä, joiden tarkoitus oli koota
saman sateenvarjon alle erilaiset vaihtoehtoliikkeet.
Minusta tuli sitten Keski-Suomen vihreitten puheenjohtaja ja myös vihreä kaupunginvaltuutettu.

Koska meillä ei ollut puolueorganisaatiota, eikä oltu järjestäytyneitä, nykyisen Vihreän Liiton oli
helppo kampittaa koko idea. 
Niin sitä sitten kävi, että jossain vaiheessa kokoukseen tuli Vihreän Liiton tuntematonta aktiiviporukkaa, joka valtasi koko homman.
Olin ollut tyrmistynyt, samoin muu entinen aktiiviporukka, joka jäi kokonaan pois toiminnasta.

Puoluetoiminnan aika oli ohi, - jo 80 luvulla !!!
Edesmennyt ystäväni Liisa Saarnivaara ja Jorma Soini sopeutuivat Vihreän liiton puolueorganisaatioon ja jatkoivat puolueessa ja maalaiskunnan valtuustossa.

Jos ei ymmärrä historiaa eikä menneisyyttä, ei voi ennakoida tulevaa.  Olin jo 80 – luvulla ennakoinut keskittyneen vallankäytön johtavan perikatoon.

Niinhän siinä sitten kävi:
Kepun uusliberalistisen, äärioikeistolaisen eliitin mm. Esko Ahon ja valtamedian Aatos Erkon johtaman hesarin ja muun valtalehdistön tuella yhteistuumin dumpattiin Bilderberg- eliitin järjestösopimuksena syntynyt Eu – vallankaappaus.
Ilman perustuslakituomioistuinta ketään ei saatu syytteeseen ja vallankaappaus vilahti kuin vesi hanhen selästä.  

Eu- vallankaappauksen jälkeen alkoi nopea hyvinvointivaltion alasajo.
Itsenäisyyden menetyksen jälkeen  jäljelle jäi näennäisdemokratia, totalitaarinen uusliberalistinen yksipuoluejärjestelmä.

Heti vallankaappauksen jälkeen koko valtion kansallisvarallisuus, valtion yhtiöt ja eläke- ym finanssitalous inventoitiin, yhtiöitettiin ja yksityistettiin ja vietiin pörssiin.
Todellinen talousvalta siirtyi yhtiöihin, joiden salassapitovaatimusten mukaan entisestä kansallisvarallisuudesta kitkettiin kaikki parlamentaarisen kontrollin mahdollisuudet.
Pieni sisäpiirin eliitti johtajineen rikastui yksityistämisen ja yhtiöittämisen jälkeen suunnattomasti optioilla ja osakkeilla, mutta valtiolle jäi luu käteen.

Nyt entinen Suomen kansallisvarallisuus on jo hävitetty tai myyty taivaan tuuliin.

Kun markka meni, vaikka ei edes markan syrjäyttämisestä ole vieläkään eduskunnan päätöstä, myös demokratia meni.

Valta ei enää kuulu kansalle, vaan yksityispankkien velkaeurolle.  Sipiläkin kumartaa vielä euroa :
- pääministeri kertoi valtion ottavan lisävelkaa taas vain 
2,5 miljardia euroa. 
ps. 
Suomen valtion velka 106 miljardia euroa:  http://www.velkakello.fi 

Mitä merkitystä on Perustuslailla ja kansan suvereeniteetilla, jos sen toteutumista ei valvo riippumaton Perustuslakituomioistuin ?

Mitä merkitystä on millään vaaleilla, jos uudet puolueet ovat jo lähtökohtaisesti ja ikuisesti epätasarvoisia ?
Vieläkään eduskuntaan kuulumattomat vaihtoehtopuolueet eivät saa minkäänlaista puoluetukea.
Eduskuntapuolueet korottavat puoluetukea vain itselleen säännöllisin väliajoin.
Puoluekorruptio jatkuu entistä julmemmin, kun pakallisesti myös jotkut kaupungit myöntävät ehdokkaille puoluetukea.  Sen lisäksi suuryhtiöiden vaalitukirahat on edelleen avaamatta.

Vaihtoehtoja nykyiselle äärikapitalistiselle EU:lle ei vielä ole Suomen eduskunnassa.
Ja mitenkäs niitä tulisikaan, kun koko yksityisomisteinen ja markkinavetoinen valtamedia on samassa juonessa mukana rahastamassa ehdokkaita ja puolueita !?

Mitä suuremmat mainokset, sitä enemmän ääniä ?

Olen kirjoittanut mm. Keskisuomalaisessa –79 lähtien.
Jossain vaiheessa olin iloisesti yllättynyt lehden linjasta, kun sinne tuli kaikille avoin vapaa verkko.
Kävi kuitenkin ilmi, että sananvapaus oli vain näennäistä.
Pienpuolueitten edustajien vaalien aikaisia kirjoituksia häirittiin verkossa rajusti.
Nämä henkilökohtaisuuksiin menevät häiriköijät toimivat moderaattorin suojeluksessa ilman mitään sääntöjä. 
Ihmekös tuo ?
Voiko yksityisomisteinen media olla koskaan vapaa tai puolueeton, koska sen pitää varmistaa omistajien voitot ?

Sananvapaus on demokratian kulmakivi.
Mm. Keskisuomalainen konserni on lopettanut jo useita vuosia sitten ”vapaan verkon; omat aloitukset ja paikallisuuden. 
Siitä huolimatta esim. Keskisuomalainen pyörittää kaikki vaalit mainostulojen ehdoilla omaan taskuun.  Lehdellä on oma vaalikone, jossa varmistetaan, ettei ehdokkaatkin ovat vain kauppatavaraa.
Ehdokkaat saavat näkyvyyttä mainoksilla ja mielipidekirjoituksilla, mutta vain niille tilaajille,  jotka maksavat.
Mielipidekirjoittajat eivät saa mitään palkkaa kirjoituksistaan, vaikka olisivat ehdokkaita ?

Itse olen boikotoinut Keskisuomalaisen vaalikonetta jo vuosikausia.
Jouduin perustelemattomien bannien kohteeksi pitkäksi aikaa.
Myös Savon Sanomissa monia vuosia kestänyttä bannaamista perusteltiin  väärällä profiililla.

Ilman avoimia ja demokraattisia vaaleja, ilman todellista sananvapautta eduskuntavaalit, kunnallisvaalit ovat vain markkinavoimien sirkustemppu, jolla varmistetaan, ettei mitään muutu.

Kauanko tätä vielä kestää ?
Katsonko suomalaisen yhteiskunnan romuttamista ja romahdusta vain vierestä,

kun koko poliittinen järjestelmä on umpikujassa ja umpikujaa pönkittävä valtamedia on siirtynyt ilman sananvapautta keinottelevaksi pörssiyhtiöksi, jossa vain raha ratkaisee ?

keskiviikko 8. helmikuuta 2017

Metsien hiilinielu puolittuu

Suomen majesteettihuijaus on uusiutuva energia.

Pariisin ilmastosopimuksen mukaan maailman pitäisi olla hiilineutraali muutaman seuraavan vuosikymmenen aikana, ettei ilmasto lämpene yli kahden asteen turvarajan. Valtioneuvoston selvityksen mukaan Suomi, puuhastelustaan huolimatta ei näytä ottavan ensi vuosikymmenellä askeltakaan ilmastomuutoksen torjumiseksi.

Kun muu maailma suunnittelee tosissaan öljystä luopumista ja liikenteen polttomoottoreiden kieltämistä, Suomi huijaa entistä enemmän.
Hallituksen kärkihanke on biotalous. Biotalouden nimissä metsähakkuita lisätään 80 miljoonaan kuutiometriin vuodessa.  Se tarkoittaisi, että metsien hiilinielu pienenisi
vuosina 2021 – 2030 puoleen nykyisestä.
Ilmastomuutoksen torjuntaan tarkoitettu päästövähennystaktiikka metsät hävittämällä on täysin kestämätön. Riittääkö edes omat metsävarat, jos biopolttoaineen suuniteltu osuus on 30 % vuoteen 2030 mennessä ?
Koko Suomen nykyinen metsä- ja biotalous on pelkkää huijausta.

On arvioitu, että Euroopan kokoinen alue luonnontilaista metsää pelastaisi ilmastomuutokselta ? 
Eikö Suomen valtti olisi siirtyä pienten hiilinielun tehometsätaloudesta ja nykyisistä puupelloista luonnontalouteen ja jättää metsät luonnontilaisiksi ja rahastaa muuta maailmaa hiilinielun ylläpitämisestä ?  
Samalla varmistettaisiin metsäekosysteemien monimuotoisuus.

Metsien hiilinielun ja luonnontalouden näkökulmasta Suomen nykyiset matalan jalostusasteen maailman suurimmat sellutehtaat pitäisi myös torpata.

Kuka kertoisi Suomen hallitukselle, varsinkin tie- ja liikenneministeri Anne Bernerille, että ilmastomuutoksen torjunnassa ja uskottavassa liikennepolitiikassa kyse on polttomoottoreiden ja fossiilisen polttoaineen käytön lopettamisesta kokonaan !?

tiistai 7. helmikuuta 2017

Pelastaisikos protektionismi ?Kuva: Hannu Ahonen
Kansainvälinen Oxfam - hyväntekeväisyysjärjestö, joka toimii 90 maassa on raportoinut eriarvoisuuden kasvusta säännöllisesti.
Lähes neljännes EU-maiden väestöstä elää köyhyydessä ja syrjäytymisvaarassa. 50 miljoonaa ihmistä elää äärimmäisessä puutteessa.
Nykypolitiikalla köyhien odotetaan kasvavan 15 – 25 miljoonalla vuoteen 2025 mennessä.

Vuoden 2017 Maailman talousfoorumin avajaispäivänä Oxfam esitti laskelman, että jos vaakakuppiin laitetaan maailman 3,6 miljardin köyhimmän ihmisen varallisuus, voidaan toiseen kuppiin laittaa kahdeksan menestynyttä bisnesmiestä omaisuuksineen.

Vuotta aikaisemmin Oxfamin liikemiesten rikkaimpaan vaakakuppiin mahtui 62 erittäin varakasta vastaamaan puolta maapallon väestöstä.
Oxfamin mukaan seitsemän kymmenestä maapallon asukkaasta elää maassa, jossa taloudellinen eriarvoisuus on kasvanut 30 viime vuoden aikana.

Euroopassa rikkain prosentti eurooppalaisia omistaa yli kolmanneksen alueen varallisuudesta. Vastaavasti alin tuloryhmä (40 prosenttia) omistaa yhteensä alle yhden prosentin EU:n nettovarallisuudesta.

EU ei ollut alkuaankaan demokraattinen. Se oli Bilderberg eliitin vallankaappaus, pelkkä järjestösopimus,  jolla Euroopan demokratiat kampattiin  ”Uuden Maailmanjärjestyksen ” - yhtiövallan pelisääntöihin ja yhteisvaluuttaan.

EU – vallankaappauksen jälkeen alkoi nopea velkaantuminen ja eriarvoisuuden kiihtyminen kaikkialla:
- voiko talous, jossa kansalla / kansoilla ei enää ole ostovoimaa olla demokraattinen ja toimiva ?

EU:ssa on noin 500 miljoonaa asukasta ja 342 miljardööriä.
Vastaa lukemat kertaantuvat myös Yhdysvalloissa :
-         Rikkain kotitalouksien 20 prosenttia omistaa 84 % nettovarallisuudesta; alin 40 % omistaa yhteensä 0,3 prosenttia.
-         Demokratian esikuvana markkinoitu Yhdysvallat on todellisuudessa maailman eriarvoisin talous, kun tarkastellaan kehittyneitä maita.


Yhdysvaltojen vastavalittu presidentti Trump haastoi jo vaalikampanjassaan nykyisen globaalin eriarvosuutta kiihdyttävän uusliberalistisen vapaakaupan ja suuryhtiöt puolustamaan oman maan kansalaisia ja torppasi mm. autotehdas Fordilta uudet investoinnit Mexikoon. 
Trump torppasi myös vapaakauppasopimukset ja nostatti heti suuryhtiöt hälytystilaan.

Trumpin poliittisen sanoman ydin on selvä : Protektionismi pelastaa !

EU:n johtava talousmahti Saksa on järkyttynyt, samoin Suomessa presidentti Niinistö, joka myös varoitti heti protektionismin vaaroista.

Uusliberalistiselle, Suomessakin harjoitetulle EU-politiikalle protektionismi on kirosana ?
Eipä ihme ?
EU:n ja USA:n varakas eliitti on kiihdyttänyt eriarvioistumista jo vuosikymmeniä, samalla kun demokraattiset päätöksentekojärjestelmät ovat umpikujassa.

Euroopan ja USA:n talouskasvu ja elvytys perustuu enää lisävelan ottoon.  Talous ei kasva, jos yksityiset kansalaiset eivät ota lisävelkaa !?

Kun talous kasvaa kuihduttamalla, suomalainenkin SSS- uusliberalistinen hallitus rinta rottingilla puolustaa sosiaaliturvan ja julkisen sektorin leikkauksia ja pahentaa köyhyyttä entisestään.

Presidentti Trump on nyt suurvallan presidentin valtaoikeuksilla haastanut uusliberalistisen talousmallin protektionismin pelisääntöihin.
Selvää on, että vain protektionismilla kyetään estämään vapaakaupan ylilyönnit ja pääomien keinottelu veroparatiiseihin.

Demokratian palauttaminen sekä Euroopassa, että USA:ssa vaatii myös uusliberalismin vastavallankaappauksen :
-         vasta kun kansalla / kansoilla on oma valtiollinen ja kansallinen keskuspankki ja oman rahan hallinta, voidaan ihmis- ja kansalaisoikeudet palauttaa.

Nykyinen kyltymättömään ahneuteen perustuva ” Uusi uusliberalistinen rikkaimpien suuryhtiöiden vapaa keinottelu halpatyövoimalla ja pääomien siirtely on pahin uhka myös maapallon ekosysteemeille. Nykyihminen elää moninkertaisesti yli maaäidin kantokyvyn….

Missä viipyy uudet kestävän talouden ja ihmisoikeuksia kunnioittavat puuhamiehet myös Suomeen ?

ps.
Protektionismi tarkoittaa taloustieteellisenä terminä valtion sisäisillä markkinoilla toimivien eli kotimaisten tuottajien suojelemista torjumalla ulkopuolista kilpailua esimerkiksi suojatullein, valtion suoralla tai epäsuoralla avulla, protektiivisin tariffein tai kiintiöin.


torstai 2. helmikuuta 2017

Kuittaako Trump Obaman perinnön ?

Kuten muistetaan,
presidentti Obama oli luvannut lopettaa Bushin sodat ja tälle veijarille myönnettiin sitten Nobelin rauhanpalkinto heti virkaan astuttuaan !?
Kaksi kautta USA:n presidenttinä istuva Obama paljastui sudeksi lammasten vaatteissa:
- Obama on sotinut pidempään kuin kukaan edeltäjistään:
että Yhdysvallat pudotti 26 171 pommia eri valtioiden alueelle vuonna 2016. Tämä tekee lähes kolme pommia vuorokauden jokaisena tuntina, seitsemänä päivänä viikossa, vuoden jokaisena viikkona. Ja tämä ei varmaan ole edes koko totuus.
Eniten pommitettiin Irakin ja Syyrian aluetta Isisin tuhoamiseksi.
Pommituksia on ollut runsaasti myös Afganistanissa, Somaliassa, Pakistanissa, Libyassa, sekä Jemenissä.  Kaikki muslimienemmistöisiä maita.

Vuonna 2016 Yhdysvalloilla oli erityisoperaatioita (special operations) 138 maassa, mikä on yli 70 prosenttia kaikista maailman maista. Tämä merkitsee 130 prosentin sotatoimiin lisäystä Bushin hallinnon ajoista.

Presidentti Eisenhower varoitti jo –60 luvulla Amerikkaa ja muuta maailmaa USA:n mahtavasta sotakombinaatista. 
Päivänselvää, ettei nykyistä tuhokapitilistista maailmaa hallita ilman mahtavia asevoimia ja poliisivaltion pelisääntöjä.  Ainuttakaan USA:n presidenttiä ei valita ilman pienen raha- ja valtaeliitin taustatukea.

Trumpin valinta USA:n presidentiksi oli varmasti amerikkalaisten protesti koko mädäntynyttä systeemiä vastaan.  
Kansa halusi sirkushuveja ja tositv-sankarin, joka näyttää pyllistelevän entiselle valtakoneistolle.
Totuus paljastui vasta, kun Trumpin hallinnon sisäpiirin valinta oli tehty.
Trumpin taustavoimilla on  tiivis yhteistyö kenraaleihin ja sotakombinaattiin.  Trump antoi Pentagonille kuukauden aikaa keinoihin Isiksen ja terrorismin kukistamiseksi.

Samalla Trumpin uusi hallinto pyrkii avoimesti ohittamaan liittovaltion byrokratian, kongressin ja tekemään ilmeisen vallankaappauksen.

Myös Trumpin vastaiset mielenosoitukset ovat lisääntyneet kaikkialla.
Onko Trumpin taktiikkana vain ajaa kahtia jakautunut maa lähes sisällissotaan ? Ei se ole ensimmäinen, eikä viimeinen kerta, kun kurjistuva yhteiskunta hallitaan sotilasvallankaappauksella ja entistä julmemmilla
pelisäännöillä.

USA ei ole koskaan ollut demokratia.
Se on maailman totalitaarinen sotilasmahti, jonka presidentit ovat vain nukkevaltiaita. Presidenttien vaalikampanjoitten rahoittajat ja näitten yhteydet paljastuvat todellisiksi vallankäyttäjiksi.

Maailma on tottunut shokkioppimiseen USA:n vallanvaihdon yhteydessä ?
- Kukapa ei muistaisi sitä kansallista ja kansainvälistä shokkia, kun uutisoitiin, että syyskuun 11. iskussa Trade Centeriin oli vahingossa syöksynyt pienkone ?
- Ei kukaan halunnut uskoa, että kaksi matkustajakonetta voisi ajaa päin pilvenpiirtäjää ?
Ainoastaan presidentti Bush älysi, että taustalla oli muslimien salaliittoattentaatti ja Irakin ydinaseet terrorisoivat pian Yhdysvaltoja.
Bushin hyökkäys Irakiin eurooppalaisten liittolaisten tuella paljasti sitten,  että amerikkalainen tiedustelu oli pettänyt täysin;  ettei Irakissa ollutkaan ydinaseita, vaan siitä tehtaisiin amerikkalaisten uusi öljyreservaatti.

Obaman kauan jatkuneet pommitukset muslimimaihin ovat aiheuttaneet
vastatoimet, muslimien vastahyökkäykset.
Kun kriisejä ei ole ollut tarkoituskaan ratkaista diplomaattisesti tai sotarikoksia tuomita missään tuomioistuimissa väkivallan kierre
ja ääriliikkeitten vastarinta on voimistunut.

Trupin asettama porttikielto heti virkaanastujaisten jälkeen 7:n muslimimaan kansalaiselle ja näiden boikotointi USA:han on kuin avoin sodanjulistus ?
Onko Trumpin tarkoitus kuitata Obaman perintö ja jatkaa muslimien pommittamista entistä järeämmin ? 
Onko Irakin jälkeen Iranin vuoro ?

Yksikään valtio ei haastanut USA:ta ja sen liittolaisia laittomasta hyökkäyksestä Irakiin. 
Yksikään valtio tai kansalainen ei uskalla haastaa Trumpia oikeuteen, tai jos uskaltaa, Trump erottaa tuomarin.

Maailmaa johtaa nyt äärimmäisen harvainvaltainen väkivaltakoneisto,
jolle kukaan ei mahda mitään…

Koko maailman poliittinen järjestelmä on umpikujassa, kun sen oikeusjärjestelmät ovat pettäneet ja asevoimat sanelevat ihmiskunnan kohtalon.