keskiviikko 22. helmikuuta 2017

Kenen kanssa Suomi käy uraanikauppaa ?

Valtioterrorismi Suomessa ?
Ydinvoimaluvat – uraaninlouhinta – tyrannosauruskepulex ?

Yle Areenassa esitetään parhaillaan filmiä 
”Nälkämaan laulu – epilogi  / 

Suuret kiitokset tekijöille !
Talvivaaran kaivos on tähän mennessä maksanut veronmaksajille ja yksityisille sijoittajille
2,5 miljardia euroa, jossa ei ole edes huomioitu ympäristön katastrofaalisen pilaamisen kustannuksia.
Hanke kaatui lopulta valtion syliin ja nyt valtio on luvittaja, valvoja ja omistaja samassa persoonassa ?

jätti 13.2.2017 avoimen kirjeen ja kysymyksiä pääministeri Sipilälle :
Onko Traifigurasta Terrafamen pelastajaksi?  
" Trafiguran sijoitus on vain 75 miljoonaa. Suurin osa 200 – 250 miljoonan rahoituspaketista koostuu Terrafamen ottamista lainoista Trafiguralta ja Sampo-pankilta. Riskit jätetään pelkästään veronmaksajille."
Ostaja sai taskurahoilla edullisen nikkelisopimuksen, mikä sitoi valtion kädet
Kaivoskauppa perustuu olettamukselle 35 000 nikkelitonnin vuosituotantoon, mutta nykyinen lupa antaa mahdollisuuden vain 30 000 tonnin tuotantoon.
Luvituksia lisälouhintaan, uusiin altaisiin, päästöihin, kenttiin ja kasoihin ei ole edes myönnetty.
Miten valtio voi tehdä kauppaa, joka perustuu siihen, että lupa tullaan antamaan ?

Edes kaupanteon yhteydessä ei puhuttu vieläkään mitään uraanista ?
Kuinka paljon tähän mennessä on rikastunut uraania ja mihin kohteisiin se prosessiliuoksesta on päätynyt ?
Missä on 1500 tonnia uraania nyt ?
Meneekö se asetuotantoon ?
Stuk ei ole tarkastanut kaivokselta lähteneitä sakkalasteja ?
Uraanin rikastaminen on tapahtunut myös ilman asianmukaista luvitusta.

Suomen maine on jo mennyt.
Sipilän hallitus käy kauppaa maailman huonomaineisempiin kuuluvan yhtiön kanssa.
Korruptoitunut Trafigura on syyllistynyt vaarallisten aineitten dumppaukseen jo ennestään.
Nyt Suomi on sidottu 7 vuodeksi yhteen nikkelin ostajaan. 
Menikö kaupan yhteydessä mahdollisuus myös kaivoksen alasajoon ?

Ilman perustuslakituomioistuinta Suomeen on pesiytynyt räikeä valtioterrorismi ja Cosa Nostraan verrattava maan tapa:
Sen seurauksena tänne rakennetaan vieläkin uusia mielivaltaisesti ja esteellisesti valmisteltuja maailman suurimpia ydinvoimaloita, vaikka ydinvoima on jo täysin kannattamatonta.
Vanhasen hallitus kaivoi pöydän alta 3 esteellisesti valmisteltua ydinvoimalahanketta. 

Talvivaara Kaivososakeyhtiö Oyj:n pörssikurssi nousi lähes 40 %, kun yhtiö ilmoitti uraanin talteenotosta.
Talvivaaran osakkeita hankkinut suomalainen valtaeliitti riemuitsi kepulaista ympäristöministeriä myöten:
Talvivaaran uraani riittäisi tekemään Suomen lähes omavaraiseksi uraanin osalta: 
Uuttoprosessissa syntyvä uraanioksidi oli tarkoitus pakata ilmatiiviisiin teräsastioihin ja kuljettaa valvottuun jatkojalostukseen. Puolituotteen ostaja rikastaisi sen edelleen ydinvoimalaitoksien polttoaineeksi ulkomailla, sillä Suomessa ei ole uraanin jatkojalostuslaitoksia. Toimintaa ohjaisivat tiukat kansalliset ja kansainväliset määräykset, jotka  takaisivat  turvallisen toiminnan.

Hyvät ihmiset menkää Talvivaaraan !
Vai estävätkö piikkilangat ja valvontakamerat karun totuuden suomalaisesta  uraaninlouhinnasta ?
Ei kommentteja: