keskiviikko 20. helmikuuta 2013

EU – komentovaltaa maan tavalla ?


Kiitos palautteesta – ksml ”lyhyet”, 13.2.
http://www.ksml.fi/yhteiso/keskustelu/posts/list/63166.htm

Kuten muistetaan, EU ei alkuaankaan ollut valtiosopimus.
Se oli yksityisen Bilderberg – omistajaeliitin musta järjestösopimus, liittovaltioaave, joka mahdollisti rajattoman kapitalismin kasvun haaveen ilman luonnon - , tai demokraattisia ihmisoikeuksia.
Koko EU:n ydin on lobbausta ja korruptiota ja Suomella on liian pienet pelimerkit pysyä pelissä mukana. Se on jo nähty !
- Ainutkaan Suomen laiton EU-hallitus ei ole uskaltanut kertoa kansalaisille huijausjäsenyyden todellista hintaa ja kasvavaa velkaa, joka jatkuu vielä pitkään entisen hyvinvointivaltion alasajon jälkeen.

Miten tämä huijaus ja vallankaappaus onnistui ja onnistuu vieläkin ilman kansanäänestystä tai kansannousua on hyvä kysymys ?
- Viimeistään 1.12.2009 voimaan tulleesta Lissabonin sopimuksesta olisi pitänyt järjestää suora kansanäänestys, sillä se oli jo liittovaltiosopimus. EU:sta tuli oikeushenkilö, joka voi solmia sopimuksia jäsenvaltioiden puolesta myös ulko- ja turvallisuuspolitiikassa.
Ei siis ihme, että vastoin kansan enemmistön tahtoa Suomen Puolustusvoimat on jo muutettu hyökkäysvoimiksi Naton marssijärjestykseen.  Kansaa ei enää tarvita, kun ”näennäisdemokraatit” ovat venyttäneet jo vuosikymmeniä Suomen Perustuslakia kuin kuminauhaa tai purukumia ”maan tavalla”.
Jo ennen varsinaista EU-vallankaappausta v.1969 säädetty puoluelaki oli mahdollistanut puolueiden ”ikuisvaltaa” varmistaneen vallankaappauksen istuvien eduskuntapuolueitten hyväksi avoimen kansalaisyhteiskunnan kustannuksella.   Puoluevallan syntymistä pahensi ja pahentaa edelleen valtion budjetista maksettava puoluetuki, jota eduskunta maksaa vain itselleen pakollisena vallanpitorahana:
- v. 2013 Suomessa puoluetukea myönnettiin 34 miljoonaa euroa, josta varsinainen puoluetuki oli 18 miljoonaa e ja tiedotustoimintaa ja viestintää tuettiin 16 miljoonalla. Tämä yhteisestä valtion budjetista ulosmitattu vallanpitovero tekee 170 000 e / kansanedustajaa kohden, samalla kun eduskuntaan kuulumattomille pienpuolueille ei heru penniäkään edes vaalityön tekemiseen. Ei siis ihme, miten kansa makaa, kun eduskunta petaa vaan itselleen ?

Kun Suomessa ”maan tapa” on jo muuttunut vuosikymmeniä kestäneeksi valtioterrorismiksi, ei ihme, että vaaleilla on maahan valittu vain paras rahalla saatu eduskunta, joka nyt kumartaa ylikansallisia yksityisiä velkapankkeja, samalla kun se pyllistää omalle kansalle.
Kun rakenteellisen korruption lonkerot ovat juurtuneet syvälle Suomen poliittiseen  kulttuuriin, niille on jo sokeuduttu.
On vaikea myöntää ettei keisarilla ole vaatteita.

Samaan aikaan kun Suomea ja sen oikeuslaitosta pitäisi kehittää länsimaisen oikeustajun mukaan kansalais- ja ihmisoikeuksia kunnioittavaksi pohjoismaiseksi hyvinvointivaltioksi, Suomen laiton EU-eliitti porskuttaa pelastamassa velkarahalla yksityisiä pankkeja euron konkurssissa ilman minkäänlaista laillisuusvalvontaa. 
Suomen nykyinen perustuslakivaliokunta, - ”pukki kaalimaan vartijana” ja pelkästään rippipappina toimiva oikeuskansleri eivät todellakaan kykene palauttamaan koko kansalle kuuluvia kansalaisoikeuksia, ennen kuin Suomen nykyinen laittomuus on perusteellisesti tutkittu ja oikaistu. 

Äänestämällä ei enää tule muutosta, kuin vain siinä tapauksessa, että eduskuntaan saadaan enemmistö niitä kansan valtaa ja Suomen perustuslakia kunnioittavia kansalaisia, jotka ottavat vastuun Suomen nykyisestä alasajosta ! 

Kun Suomessa ei ole vuosikymmeniin ollut sellaista vapaata, riippumatonta ja kriittistä valtamediaa, jonka tehtävänä olisi sananvapauden varmistaminen koko kansalle; myös eduskuntaan kuulumattomille pienpuolueille, 
on yhteiskunta muuttunut entistä raaemmaksi: - Suomen entinen ”kolmas valtiomahti” on muuttunut pörssiyhtiöiksi ja kun Ylenkin ylin johto on puoluepoliittisesti virkanimitetty, alkaa vitsit olla vähissä ? 
- Kun kansan vahtikoiralla ei enää ole hampaita, se kykenee vain nuolemaan isäntäänsä ?

EU -kansanäänestyksen yhteydessä Suomeen on vaadittava riippumaton perustuslakituomioistuin. 
Ilman sitä Suomen perustuslakia venytetään kuin purukumia ja kansalaisilta puuttuu oikeusvaltion suoja omien kansanedustajien entisestään raaemmissa laittomissa toimissa.
Laillisuuden palauttaminen on ainoa elvytys nykyisen alasajon lopettamiseksi : - valta kuuluu kansalle.

Kauan eläköön suoran demokratian vaatimus ja velvollisuudet todellisten kansalaisoikeuksien palauttamiseksi !

tiistai 5. helmikuuta 2013

Euron mentävä aukko ?


Itsenäisyyden ajan Suomessa oli vielä 1970-luvulle saakka yläluokan ahneutta hillitsevä
voima, vahva työväenliike, joka mahdollisti demokraattisen, pohjoismaisen hyvinvointivaltion rakentumisen.
Mutta jo 80 – luvulle tultaessa maa oli vajonnut poliittiseen korruptioon, jota ylläpidettiin puoluetuella ja poliittisilla virkanimityksillä avoimen kansalaisyhteiskunnan kehittämisen kustannuksella. Ei siis ihme, että edesmenneen Erkon masinoima EU- vallankaappaus oli myös poliittiselle eliitille helppo juttu.

Laittoman EU-liittymispäätöksen jälkeen taloudelliset, poliittiset, ay-johtajien ja median eliitit muokkasivat Suomesta nopeasti komentotalouden, jossa demokratia listittiin euron mentävään
aukkoon, kun edes markan syrjäyttämisestä ei vieläkään ole eduskunnan päätöstä.

Onneksi kansakunta on jo herännyt.
Mutta miten korjata vahinko, kun  rakasta isänmaata raiskataan ja moukaroidaan nyt pelkästään monikansallisten jättiyritysten, niiden johtajien ja omistajien ehdoilla kansalaisten
kurjistamiseksi ?

Laittoman EU- liittymispäätöksen jälkeen maa on nyt shokkitilassa.
- Onko Suomella enää mitään muuta merkitystä pienenä länsimaisena koelaboratoriona siitä, kuinka nopeasti hyvinvointivaltion peruspalvelut ja muut rakenteet voidaan purkaa maailman laajuisen yläluokan hyväksi ?
Viime vuonnakin maailman sata miljardööriä kasvattivat omaisuuttaan 241 miljardilla dollarilla ja heidän omaisuutensa saavutti 1900 miljardin dollarin rajapyykin.

Köyhyyteen kurjistettu Suomen kansa on jo oppinut, että EU on pelkästään markkinoiden diktatuuria, jossa tuotemerkillä ja hakaristillä ei enää ole eroa ?
Ylikansallisten markkinoiden valta on alistamista, jolla kansalaisilta on viety kansalaisoikeudet.

Suomi on nyt perustuslakiinsa nähden täysin laittomassa tilassa.
Ei siis ihme, että itse presidentti Sauli Niinistö vastustaa kansanäänestystä EU:sta.
Lipposen hallituksen oikeusministerinä Niinistö lausui, että ”EU-liitos teki Suomen perustuslakiin euron mentävän aukon.”
Niinpä :
- nyt kansanäänestystä edeltävän keskustelun olisi nostettava esille kaikki ne päätökset ja perustelut, joilla Suomi vietiin laittomasti EU:hun ja euroon.
Silloiset päätökset eivät vieläkään kestä päivänvaloa, saatikka perustuslakituomioistuinta.
Myös perussuomalaisten Soini on lupaillut kansanäänestystä EU:sta, mikäli hänet valitaan seuraavaksi pääministeriksi.
Onko Soiniltakin totuus unohtunut ?
- Miten kansa voi päättää EU:hun liittymisestä, kun se ei ole sinne koskaan laillisesti liittynyt ?

Suomesta puuttuu nyt länsimaisen oikeusvaltion periaatteet, niin kauan kun `pukki on kaalimaan vartija` ja kansanedustajien entisestään pahentuneita laittomia toimia Suomen alasajossa ei valvo kukaan. Ilman perustuslakituomioistuinta ”maan tapa” täyttää euron mentävän aukon, vaikka markka on edelleen laillinen valuutta.
Valtiopetos ei vanhene koskaan.