perjantai 25. elokuuta 2023

Tyynenmeren pelastaminen vaatii kansainvälistä puuttumista

Eilen 24.8.2023 se alkoi, Japanin ydinsota luontoa vastaan, kun ratkaisematon ydinjäteongelma ratkaistaan ikuisella merien saastuttamisella!? Japani aloitti 1,3 miljoonan tonnin radioaktiivisen jätevesikuorman laskemisen Tyyneen mereen naapurimaidensa vastustuksesta huolimatta. Eikä Japani ole edes ainoa valtio maailmassa, joka on jo vuosikausia dumpannut ydinjätteensä meriin.

Ydinvoima ei piittaa kansallisista rajoista

- Enää kukaan ei voi ummistaa silmiään helvetilliseltä ydinvoimalta, vaikka kuinka mieli tekisi. Maailma säteilee ikuisesti, vaikka pidät silmät kiinni!

Japanin ja Tokyo Electric Power Companyn (TEPCO) piittaamaton päätös päästää yli 1,3 miljoonaa tonnia ydinsaastunutta jätevettä Blue Pacific -alueelle on todistus ydinterrorismista, josta maailman vallanpitäjät eivät ole tietääkseenkään. Hyvä muistaa, että samaan aikaan yksikään Tyynenmeren valtio ei ole riippuvainen ydinvoimateollisuudesta.  

Fukushima Daiichin ydinonnettomuuden välittömät ja sukupolvelta sukupolvelle jatkuvat seuraukset vuoden 2011 ydinonnettomuudesta on todiste edelleen jatkuvasta rajoittamattomasta ydinterrorismista Tyynenmeren alueen, koko luomakunnan, sekä ihmiskunnan terveydelle ja hyvinvoinnille. Nyt Tyynenmeren saarten asukkaat ja tulevat sukupolvet joutuvat kantamaan suurimman osan Japanin vastuuttomasta ydinriippuvuudesta. Yritykset vakauttaa Fukushiman vielä vuosikymmeniä jatkuva ydinkatastrofi ovat johtaneet säästötoimiin, joissa ydinjätevesi johdetaan säiliöistä Japanin vesille. Maahan, ilmaan ja meriin leviävä ydinsaaste ei tunne kansallisia rajoja ja tuhoaa vääjäämättä tulevien sukupolvien elinmahdollisuuksia. Ilmastomuutokset tulevat ja menevät, mutta ydinjäte on ikuista.

Ydinjätteiden meriin upottaminen on törkeää ympäristörikollisuutta

Tyynenmeren kansalaisjärjestöt muistuttavat, että ydinjätteet mereen pahentaa entisestään alueen 315 ydinkokeen julmaa perintöä. Japanin röyhkeys lisää epäkunnioitusta Tyynenmeren alueen historiallisesti vahvaa kantaa ​​kaikenlaista ydinsaastetta vastaan ​​ja sitoutumista ydinvoimattomaan infraan. Samalla muistutetaan Tyynenmeren kansainvälisistä ja alueellisista sopimuksista, kuten Lontoon yleissopimus (1972) ja YK:n merioikeussopimus (1982), Rarotongan sopimus (1986), Noumean yleissopimus (1986) ja Waiganin yleissopimus (1995). Tyynenmeren valtiot ovat suunnitelleet ja hyväksyneet osan näistä laeista ja sopimuksista myös Japania ajatellen, kun otetaan huomioon sen aikaisemmat yritykset upottaa ydinjätettä Tyynellemerelle 1970-luvun lopulta alkaen.

Historia toistaa itseään

Historia toistaa itseään, kun Japani testaa taas Tyynenmeren ystävyyden rajoja kuulemisen, vastuuvelvollisuuden, vuoropuhelun ja konsensuksen rakentamisen puuttuessa Tyynenmeren valtioiden, kansalaisjärjestöjen ja kansalaisyhteiskunnan ryhmien kanssa. Japani edustaa vaarallista ennakkotapausta, joka loukkaa Tyynenmeren kansojen suvereniteettia Tyynenmeren myrkyttämisessä.

Radioaktiivinen saastuminen

Japani ja TEPCO luottaa harhaanjohtavaan olettamukseen, joka perustuu "laimentaminen on ratkaisu saastumiseen". Olettamus on tieteellisesti ja ekologisesti täysin perusteeton. Riippumaton tieteellinen asiantuntijoiden paneeli havaitsi, että Japanin ja TEPCO:n toimittamiin tilastollisesti puutteellisiin ja puolueellisiin mittauskäytäntöihin perustuvia todisteita ei ollut riittävästi osoittaakseen radionuklidien pitoisuuden kokonaisvähenemisen Advanced Liquid Processing System (ALPS) -järjestelmän avulla. Paneeli on ilmaissut huolensa tritiumin, hiili-14:n ja todennäköisesti joidenkin muiden 64 radionuklidin, mukaan lukien strontium-90, cesium-137 ja koboltti-60, jatkuvasta esiintymisestä "käsitellystä" vedestä.

Kansainvälinen atomienergiajärjestö IAEA on ydinvoiman etu- ja lobbausjärjestö. Se rohkaisi Japanin suunnitelmaa jo vuodesta 2013. IAEA:n turvallisuusstandardit ovat vanhentuneita. Kuitenkin Japanilla olisi ollut mahdollisuus ottaa maailmanlaajuinen vastuu ja olla eettinen ydinjätteen hävittämisen edelläkävijä, kun mukana olivat japanilaiset kalastusyhteisöt sekä läheiset Aasian ja Tyynenmeren rannikkovaltiot.

Ydinenergiateollisuudesta ja ydinvoiman turvallisesta käytöstä huolehtivan YK:n sijaan tarvitaan nyt todella riippumaton, kansainvälinen ja osallistava valvontajärjestelmä, johon kärsivät valtiot osallistuvat tiiviisti, jotta Japania voidaan valvoa riittävästi TEPCO:n aiheuttamista ympäristö- ja ihmisvaikutuksista. Tyynenmeren sidosryhmät vaativat Japania ja TEPCO:a luopumaan suunnitelmistaan, kunnes neuvottelut on käyty. Japanin on toimittava roolimallina alueen ydinvoimahallinnossa ja harkittava asianmukaisesti vaihtoehtoja sen sijaan, että luotaisiin kulttuuria, josta puuttuu luottamus, vuoropuhelu ja kunnioitus kaikkien osapuolten välillä, mikä vahingoittaa Japanin mainetta. Japanin pääministerin Fumio Kishidan ja Japanin yritykset murtaa poliittisesti ydinvoimattoman Tyynenmeren alueellinen asema on huolestuttava.

Ekologisesti vastuuton suunnitelma

Tyynenmeren pelastamiseksi on aloitettava kansainvälisten toimien käynnistäminen ja oikeusjuttu Japania vastaan ​​kansainvälisessä merioikeustuomioistuimessa (ITLOS). Samalla on etsittävä väliaikaisia ​​toimenpiteitä suojella valtameri ja rajat ylittävät ylisukupolviset vaikutukset. Työtä ekologisesti vastuullisen maailman luomiseksi on jatkettava kannustamalla Tyynenmeren valtioita käyttämään kaikkia saatavilla olevia laillisia keinoja Tyynenmeren kansojen ihmisoikeuksien puolustamiseksi ja ydinvapaan vyöhykkeen turvaamiseksi.

Tyynenmeren ydinvapaata vyöhykettä puolustamassa olevat valtiot ja niiden solidaariset kansalaisyhteiskunnat kaikkialla Japanissa, Koreassa ja Kiinassa, jotka puolustavat valtameriemme terveyttä hälyttävät nyt kansainvälistä väliintuloa estämään Japanin suunnittelema ydinjätteen laskemista Siniseen Tyyneenmereen. 

-Mitä tekee EU? Kuuleko EU?

 

viiteartikkeli / https://www.globalresearch.ca/pacific-not-nuclear-waste-dumping-ground/5830068

https://mvlehti.net/2023/08/25/fukushiman-ydinkirous-tyynenmeren-pelastaminen-vaatii-kansainvalista-puuttumista/

tiistai 15. elokuuta 2023

Hyvä ihminen


Ratkeavatko mitkään poliittiset, maailman ja ihmiskunnan ongelmat, ennen kuin on uudestaan määritelty ”hyvä ihminen”?  Hyvän ihmisen yhteydessä tulee määritellyksi myös "hyvä elämä"? Miten muuten noustaan nykyisestä maailman moraalisesta rappiosta?

Maailmassa vallitsee vahvemman oikeuteen perustuva militarismi - viidakon laki. Peto on irti ja mitkään vanhan maailman instituutiot eivät enää toimi. Ihmiskunta on johdettu globaalikapitalismin umpikujaan; ydinaseiden ja digitalisaation keksitysleireihin, josta ulospääsyä ei enää ole. Biologista elämänmuotoa hävitetään hirvittävää vauhtia jatkuvan talouskasvun illuusiossa. Maa jalkojen alla järkkyy. Enemmän kuin mitään muuta, tarvitsemme nyt kestävää utopiaa hyvästä elämästä, kun poliittiset järjestelmät ovat umpikujassa ja kapitalismi tiensä päässä?

Ajattelen – olen olemassa

Voin istua täysin rauhassa paikoillaan ja katsella kun pilvet liikkuvat – maailma muuttuu. Muutunko minä?

Jos samaistun kehooni ja sen tarpeisiin, huomaan, että se häviää ja muuttuu lopulta maan tomuksi ja tähtipölyksi. Vaikka maallinen käyttövälineeni kuuluu katoavaisuuteen, sielu on kuolematon: minä olen. Jos samaistun sieluuni, olen yhdistyneenä maailmansieluun ja kaikkialliseen ykseyteen, sieluruumiseeni; maailmaan ulkopuolellani ja ajatuselämääni sisälläni. Silloin jumalakaan ei ole ulkopuolella, vaan sisäpuolella ja ratkaistavakseni jää hyvän ja pahan ikuinen ongelma myös henkilökohtaisesti. - Olenko hyvä vai paha ihminen? - Otanko vastuun elämästäni ja jalanjäljistäni?

Hyvän ja pahan taistelu ilmenee omana aikanamme äärimmäisenä kamppailuna ihmiskunnan ja luomakunnan eloonjäämisestä. Kuulunko elämää tuhoaviin pahiksiin vai puolustanko hyvyyttä ja elämän jatkuvuutta rakkaudellisin ja rauhan keinoin?

Ydinaseet – ihmiskunnan moraalinen umpikuja

Onko nykyihmiskunnan edistys ja teknologinen kehitys sittenkin maailmanhistorian suurin petos ja virhe? Mikä, mitä, milloin ja miksi meni pahasti vikaan? Onko koko nykyinen teollinen kehitys, jota koko maailma kumartaa, vikasuunta?

Pahuuden ja pedon voimaa kunnioitetaan enemmän kuin koskaan sotimalla, nopeutetulla kilpavarustelulla ja biljoonilla ydinaseiden kehitykseen elämän tuhoamiseksi? Hupaisaa, että samalla globaali valtamedian silmänkääntötemppu on onnistunut sokaisemaan kansakunnat vakuuttuneiksi siitä, että petoa ja pahuutta ei ole edes olemassa? Rinta rottingilla sotatarummut pärisevät, kun massoja tuuditetaan ikuiseen uneen. Elämme unessa, petettyinä ja alistettuna pahan valtaan. Tämän päivän pahan valta on rahan valtaa; - uusi pakanallinen, kapitalistinen maailmanuskonto, jota kaikki kansat kumartavat. BlackRock ja Vanguard ovat miljoonien piensijoittajien ukko ylijumala, Baabelin torni, joka pitää yllä järkkymättömän tuhoisaa maailmanvaltaa ja pyramidihuijausta tyhjästä luodun velkarahan rosvouksella, ja samalla kaiken parlamentaarisen kontrollin yläpuolella.

Ihmiskunnan tila reaaliajassa -https://www.worldometers.info/fi/ 

Hyvän ihmisen ja hyvän elämän kokonaisvaltainen, solidaarinen utopia on sidoksissa moraaliseen kypsyyteen. Internetin myötävaikutuksella meistä jokaisella on mahdollisuus tutkiskella nykyistä elämänlatuamme rajallisessa maailmassa, jossa luonnonvarat alkavat ehtyä ja johtavat entistä julmempiin sotiin, jos globalisaatiota jatketaan nykyisellä sotaisella kapitalistisella imperialismilla.

Maailman tila reaaliajassa linkistä/ https://www.worldometers.info/fi/ voi seurata ihmiskunnan nykyisen elämäntavan tärkeimpiä mittareita. Tänään 14.8.23 meitä ihmisiä on telluksella 8 054 460 885 klo 13.10. Väestö kasvaa tänä vuonna n. 45 miljoonalla. Julkisen terveydenhuollon kulut ovat 9 165 miljoonaa dollaria/pv., tänään. Julkiset sotilasmenot ovat 2 616 miljoonaa dollaria tänään. Autoja on tuotettu tänä vuonna yli 42 miljoonaa, internetin käyttäjiä maailmassa on 5 830 miljoonaa ihmistä, blogeja kirjoitetaan tänään 5, 4 miljoonaa kappaletta jne.

Metsäkato tänä vuonna 3 227 204 hehtaaria. Viljelykelpoista maata menetetty eroosiolle 4 344 702 hehtaaria tänä vuonna. Co2- päästöt tänä vuonna 22 682 miljoonaa tonnia. Myrkyllisiä kemikaaleja päästetty luontoon yli 6 miljoonaa tonnia.  

Rahaa laittomiin huumeisiin on käytetty tänä vuonna 248 237 miljoonaa dollaria!? 

Sodat ja lisääntyvä huumeiden käyttö kulkevat käsi kädessä. Afganistanin sodan aikana maa oli maailman suurin huumeiden tuottaja ja unikkopeltojen viljelijä. Maanviljely vaihdettiin oopium- ja heroiinituloihin. Sotaa käytiin huumerahoilla. Talibanien aikana unikkoviljelyt ovat kiellettyjä, mutta uudet keinot eivät tänäänkään lopu. Tilalle on tulleet synteettiset huumeet. Nyt Ukrainan sotaa käydään synteettisillä huumeilla.

Voiko näin väkivaltaisessa ja epäoikeudenmukaisessa maailmassa selvitä täysjärkisenä ja normaalina etsimässä yksilöllistä onnea? Onko utopiaa tavoitella muutosta ja hyvää elämää kaikille, koko ihmiskunnalle? Voiko kukaan pelastua, jos kaikki eivät pelastu ydinaseiden aikakaudella? Ydinpelote on sitonut kaikkien kansakuntien kohtalot yhteen. Mutta riittääkö yhteinen kohtalo kollektiivisen solidaarisuuden syntyyn?

Jos elämäntapamuutosta etsitään kapeasta psykologisesta viitekehyksestä, ratkaisua ei varmaan löydy? Ihmisen identiteetin kannalta sosiologista ja historiallista viitekehystä ei ole koskaan tutkittu. Kuitenkin yksilön ja koko ihmiskunnan tilaa määrittää valliteva militaristinen kulttuuri, talous, politiikka ja sen arvomaailma propagandakoneistoineen. Miten vaihtaa sotakoneistot elämää palvelemaan?

Informaatioyhteiskunnan digimaailmassa tietosaasteen tulva on myllertävä. Se vaikuttaa meistä jokaiseen, tahdomme tai emme? Kaikki tämä hektinen tietotulva, josta suurin osa on valetta ja jatkuvaa melua aistiärsykkeineen ilman hetken rauhaa? - Olemmeko jo kaikki sekopäisiä?

Kaikkein herkimmät sairastuvat. Mieliala- ja masennuslääkkeitä syödään enemmän kuin koskaan, huumeisiin sortuvat jo pikkulapset? Kun maailma ympärillä vaikeroi tuskaa, on pakko paeta omaan pieneen kuplaan ja laittaa korvat kiinni.

Kun kaikki valtamedian informaatio on vähemmän ja enemmän valhetta, on laitettava jäitä hattuun ja pidettävä kiinni järjen rippeistä. Totuus on pirstottu pieniksi palasiksi ja sirpaleista on vaikea hahmottaa kokonaisuutta. Kun koko maailma on mielenhäriössä, maaperä on otollinen joukkopsykoosille ja terroristisille ääriliikkeille. Massat alistetaan väkivaltaisesti ja pakotetaan alistumaan kuin sopulilauma piikki lihassa.

Seis maailma – tahdon ulos

Ihmisen vapaus? Yhdysvallat on vapauttanut valitsemiaan ”diktatuureja” tappamalla n. 20 miljoonaa ihmistä toisen maailmansodan jälkeen päättymättömällä sodalla. Yhdysvalloissa sodat ja niiden tuhot on häivytetty tiedotusvälineillä massojen tietoisuudesta. Samoin on tehty Euroopassa. Vasta Ukrainan sota välittää 24/7 sotapropagandaa lännen mahdista vapauttaa Ukraina Venäjän otteesta tapattamalla vaikka koko kansakunta viimeiseen mieheen. Kaikki hyvin?

Kukaan, mikään virallinen taho, ei auta tai pelasta meitä enää elämään rauhassa ja vapaudessa? Itsesuojeluvaistomme, samoin kuin omatuntomme on jo mykkä. Olemme jo turtuneita. Olemme vaihtaneet ihmisyytemme ja ihmisoikeutemme halpaan älyteknologiaan ja viihteeseen, samalla kun massojen hallintalaitteet ovat saanet meidät digitaalisiin keskitysleireihin, joissa oma tahto murretaan. Pian meidät ohjelmoidaan mikrosiruilla. Aivoimplantit varmistavat signaaliemme voimakkuuden, mutta eivät henkistä tilaamme, eikä moraalia, jolle ei enää ole käyttöä.

Maailma on tullut hulluksi. Sitä ohjaa pahuus, tiedostamaton itsetuhovietti, joka on seurausta julmasta välinpitämättömyydestä, vallanhimosta ja äärimmäisestä itsekkyydestä. Ahneuden ajan loppumainingeissa panoksena on kuitenkin, - ei enempää, eikä vähempää – elämän jatkuminen tällä hauraalla kotiplaneetallamme.

Meistä jokaisen on hyvä muistaa, että ihmisyyden syvin olemus on vapaa tahto. Meillä on täysi vapaus luoda tai tuhota itse itsemme. Teemme valintoja, joko tietoisesti tai tiedostamatta. Valinnan tekemättä jättäminenkin on valitsemista, sekä jättäytymistä virran vietäväksi. Tämä maailma on hylännyt suuren osan syvästä inhimillisyydestä ja hyvyydestä. Kun ajat on vaikeat ja julmat, on vahvistettava henkeä ja hiljennyttävä.

Oman ajatteluni innoittaja on aina ollut Platon, joka pari kolmesataa vuotta ennen  ajanlaskua loi kosmologiansa maailmasta ja sen synnystä. Platonille maailman ja maailmakaikkeuden ensimmäinen juurisyy ja alku oli ”hyvän idea”. Kaikki muut hyveet; totuus, kauneus, oikeus ja rakkaus tulevat ”hyvän ideasta”. Siksi ihmisyyden kehittymistä ohjaa ensisijaisesti eettiset periaatteet, oikeamielisyys ja oikeudenmukaisuus. Yhteiskunta kehittyy sen tasoiseksi, kuin ihmisten eettinen ja moraalinen taso tyranniasta aristokratiaan, jota johtaa filosofikuninkaat oikeudenmukaisuuden varmistamiseksi.   

Hyvän elämän ja hyvän ihmisen tie 2000- luvulla on nyt vaakalaudalla. Vaatii valtavasti rohkeutta herätä nykyisestä militaristisesta globaalityranniasta ja joukkomanipulaatiosta, kun maailma on rikki ja menossa ydinhelvettiin.

Sairas välinpitämättömyys vuosisataisesta ja vuosituhantisesta tappamisesta, päättymättömistä sodista joukkotuhoaseiden aikakaudella on  kuoleman kylvämisestä ja hirmuinen velka, joka on kuitenkin maksettava meidän itsekunkin, -tavalla tai toisella.

Kuin lintu jalallani, myös meillä on siivet ja vapaa tahto!

 

https://mvlehti.net/2023/08/17/hyva-ihminen-mielipide/

 

 

 

 

 

 

 

 

maanantai 7. elokuuta 2023

Miten vapauttaa ihmiskunta ydinaseitten panttivankidraamasta

USA:n ja Naton laajeneminen Venäjää vastaan vie Eurooppaa ryminällä lähemmäs ydinsotaa. Poliittinen sotapropaganda ja valtamedian sensuuri pimittää totuuden, jotta se ei herättäisi Euroopan yleistä mielipidettä. Samaan aikaan Yhdysvallat on aloittanut Ukrainan ilmavoimille koulutusohjelman F-16-hävittäjien käyttöönottamiseksi. Ne ovat tavanomaisia kaksois- ja ydinhävittäjiä.

B61-12-ydinpommien koetulituksessa käytettiin F-16-lentokonetta, jota Yhdysvallat käyttää jo Italiassa, Saksassa, Belgiassa ja Alankomaissa. Todennäköisesti Yhdysvallat toimittaa B61-12-pommeja myös Puolaan: puolalaiset F-16-hävittäjät ovat osallistuneet Naton ydinhyökkäysharjoituksiin vuodesta 2014 lähtien.

Moskovan poliittisten ja sotilaallisten tutkimusten keskuksen pääasiantuntija Vladimir Kozin julistaa, että on olemassa syvät epäilyt, jotka perustuvat tarkkoihin tosiasioihin, että USA:n ydinaseita on sijoitettu myös Latviaan, Liettuaan ja Viroon.

Nämä maat osallistuvat "Baltian ilmapartioon" lähellä Venäjän aluetta sekä tavanomaisilla että ydinasekoneilla. Lisäksi yhdysvaltalaiset strategiset pommittajat, joilla on lupa kantaa ydinaseita, osallistuvat "harjoituksiin" Itämeren ja muiden Venäjän alueen viereisten alueiden yllä.

Entäs Venäjä? Epäonnistuttuaan neuvotteluista Yhdysvaltojen ja Naton kanssa ydinkonfliktin riskin vähentämiseksi Euroopassa, Moskova sijoittaa Valko-Venäjälle taktisia ydinaseita lähelle USA:n ja Naton ydintukikohtia Euroopassa Minskin suostumuksella. 

Kaikki hyvin? Maassa rauha ja ihmisillä hyvä tahto?

Maailma militarisoituu ja rauhantekijät ovat harvassa. Onneksi niitäkin löytyy. Yksi sellainen on Tri Helen Caldicott, kirjailija, lääkäri ja yksi maailman johtavista ydinvoiman vastustajista. Hän auttoi elvyttämään Physicians for Social Responsibility -ryhmää toimiessaan puheenjohtajana vuosina 1978-1983. Sen perustamisesta vuonna 2001 lähtien hän on toiminut presidenttinä Yhdysvalloissa sijaitsevassa Nuclear Policy Research Institutessa, myöhemmin nimeltään Beyond Nuclear. Instituutti käynnistää symposiumeja ja koulutusprojekteja, joiden tarkoituksena on tiedottaa yleisölle ydinvoiman, ydinaseiden ja ydinsodan vaaroista. Hän oli vuoden 1982 Oscar-palkitun dokumenttielokuvan If You Love This Planet. Hänen viimeisin kirjansa: Sleep-Walking to Armageddon: The Threat of Nuclear Annihiliation', jossa on joitakin maailman johtavista ydintutkijoista ja ajatusjohtajista, jotka käsittelevät nykypäivän ydinsodan uhan poliittisia ja tieteellisiä ulottuvuuksia.

Tässä GlobalReseachTV:n haastatteluvideossa: https://youtu.be/UsJkdIcm6qY  tri Helen Caldicott käsittelee tahallisen tai tahattoman ydinsodan uhkaa 73 vuotta sen jälkeen, kun ensimmäisiä ydinaseita käytettiin ihmisiin Hiroshiman ja Nagasakin pommituksissa.

Olen tiivistänyt ja lyhentänyt haastattelusta tehdyn GR-videon 15.8.2018 tekstiversiota, jonka aihepiiri ydinsodan kynnyksellä on tärkeäpää kuin koskaan, jos aiomme turvata ihmiskunnan eloonjäämisen.

Pavlovin koirat ydinsiiloissa

Tri Helen Caldicottin haastattelussa elokuussa 2018 käsiteltiin myös ydinaseiden ohjussiilojen henkilöstön surkeaa tilannetta. Paljastui, että monet Wyomingin FE Warrenin lentotukikohdan lentäjät olivat osallisia LSD-lääkityksestä. Yksi osallistuneista lentäjästä sanoi, että hän oli tuntenut… hänellä oli näitä vainoharhaisuuden ja pelon tunteita, ja toinen sanoi, ettei hän olisi voinut reagoida ydinturvallisuuteen liittyvän hätätilanteen jälkeen.

HC: ”Jokaisessa ohjussiilossa on kaksi miestä. Ohjussiiloja on 450, ja jokaisessa ohjuksessa, jota kutsutaan Minutemaniksi, koska heillä on vain minuutteja aikaa päättää, laukaistaanko ne vai ei, on kolme vetypommia. Miehet ovat 17-26-vuotiaita. He ovat kuin pavlovilaisia koiria. ”Kyllä herra, ei herra”. Jokainen on aseistettu pistoolilla. Toinen ampuu toista, jos toinen osoittaa poikkeavan käytöksen merkkejä. Kaksi lukkoa on 12 metrin päässä toisistaan, joten yksi mies ei voi kääntää molempia avaimia. Mutta on selvinnyt, että jos sidot avaimen yhteen lankaan, yksi mies voi kääntää molemmat lukot yhtä aikaa.

Lentäjät pitkästyvät siilossa ja he nukkuvat siellä. Yksi lentäjän tyttöystävä kertoi vuosia sitten, että lentäjät ottavat huumeita ennen kuin he menevät siiloon. Helen on  järkyttynyt huumeiden käytön laajuudesta, mutta ei yllättynyt. He ovat erehtyviä ihmisiä, ja heidän työnsä on yksi tylsimmistä mitä kuvitella, paitsi että he ovat valmiita räjäyttämään koko maapallon kolmen minuutin varoitusajalla.

Ohjussiilojen lentäjillä on aseet, mutta luovutetaanko aseet huumeidenkäyttäjälle? Ilmavoimien tiedottaja Uriah L Orland on ilmoittanut, että: "On useita tarkastuksia sen varmistamiseksi, että tehtäviin ilmoittautuvat lentäjät eivät ole alkoholin tai huumeiden vaikutuksen alaisena ja pystyvät suorittamaan tehtävät turvallisesti ja tehokkaasti."

Tieto ei vakuuta Heleniä, vaan hän ihmettelee, miten ne, jotka käyttävät kokaiinia ja marihuanaa ja muita piristeitä voivat suorittaa turvallisesti tehtävää, kun tehtävänä on tuhota koko planeetan elämä, eikä kukaan edes kyseenalaista sitä enempää? Kuitenkin olemme nyt lähempänä ydinsotaa kuin kylmän sodan huippukaudella: -presidentillä on 3 minuuttia aikaa päättää, tuhoaako hän maapallon vai ei? Presidentin takana kävelee aina upseeri, jolla on iso matkalaukku. Ydinasesalkun nimi on "jalkapallo" ja jalkapallossa on koodit ydinsodan aloittamiseksi.

Jalkapallon koodit ydinsodan aloittamiseksi

Jalkapallossa on kolme vaihtoehtoa. Yksi on "vastavoima" ja sen on suunnattava ohjukset kaikkiin Venäjän ohjussiiloihin ja siten "voitetaan" ydinsota. Se on Pentagonin termi.

Koska kaikki kuolevat säteilytautiin, ohjukset laukaistaan lähes varmasti myös Venäjällä ennen kuin niitä vastaan hyökätään. Toinen jalkapallon vaihtoehto on "vasta-arvo" ja se on kaikkien Venäjän kaupunkien pommittaminen. Kolmas vaihtoehto on "vastavoima ja vasta-arvo". Joten kolmeen vaihtoehtoon kuuluu: kaupungit, ohjukset, siilot, sekä merten ydinaseet.

Koska venäläiset eivät halua hävitä ydinsotaa, kun heidän ohjuksiaan pommitetaan niiden ollessa vielä siiloissa, lentäjien on pudotettava kaksi vetypommia jokaiseen ohjussiiloon tietyssä aikataulussa vihollisen halvaannuttamiseksi. Koska venäläiset eivät pidä heihin kohdistuvan ensi iskun mahdollisuudesta, he ovat kaivaneet suuren luolan Ural-vuorille ja laittaneet sinne raketin nimeltä "Kuollut mies". Jos ohjukset tulevat Amerikasta, venäläiset laukaisevat rakettinsa.  Kun ohjus on noussut, se lähettää radioviestin jokaiselle Venäjän ohjukselle laukaistavaksi. Ts. moderni ydinsota ja joukkotuhoaseet ovat pelkästään tietokoneen eikä ihmisten käsissä.

Kohti lopullista voittoa

Kun Yhdysvaltojen pitkään suunniteltu voittoisa ydinsota on jonakin päivänä ensi iskulla selätetty, se tarkoittaa ensimmäiseksi Moskovan tuhoamista. Kun tuhoaa Putinin, hän ei voi painaa nappia. Sen jälkeen on helppo maalittaa pari vetypommia jokaiseen ohjussiiloon ja voitto on varmistettu – ydinsota on voitettu!

Totuus on, että tarvitaan vain tuhat vetypommia sataan kaupunkiin aiheuttamaan ydintalvi ja elämän loppuun saattaminen maan päällä, samalla kun hirmuista, valtavan myrkyllistä mustaa savupilveä nousee stratosfääriin ja kiertää maata. Kyseessä on niin paksu pilvi, että se peittää auringon jopa 10 vuodeksi ja aloittaa uuden jääkauden. Kaikki, koko luomakunta jäätyy kuoliaaksi pimeässä. Laajamittainen ydinsota on Harmageddon, joka lopettaa elämän maan päällä. Torakat, jotka kestävät ydinsäteilyä jäävät jatkamaan evoluution kehitystä, jos kykenevät kömpimään raunioista.

Siprin vuosikirjasta 2023 selviää, että käyttövalmiiden ydinaseiden määrä maailmassa kasvaa. Tammikuussa 2023 maailmassa oli 12 512 ydintaistelukärkeä. Niistä 9 576 oli varastossa valmiina mahdollista käyttöä varten - tämä on 86 ydinkärkeä enemmän kuin vuotta aiemmin. Ydinaseita on edelleen yhdeksällä valtiolla: Yhdysvalloilla, Venäjällä, Britannialla, Ranskalla, Kiinalla, Intialla, Pakistanilla, Pohjois-Korealla ja Israelilla. Ne kaikki ovat jatkaneet aseidensa uudenaikaistamista.

Olemme menossa kohti yhtä maailmanhistorian vaarallisimmista kausista, varoittaa Siprin johtaja Dan Smith

Yhdysvaltojen ja Venäjän osuus kaikista maailman ydinaseista on lähes 90 prosenttia, tosin asiaan liittyvä läpinäkyvyys on molemmissa maissa heikentynyt. Ydinasevalvonta ja aseidenriisuntaa koskeva diplomatia ovat kokeneet vakavia takaiskuja Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyksen alettua helmikuussa 2022.

Miksi – miksi – miksi

Voiko kukaan ymmärtää miksi tappamiseen ja armeijaan kulutetaan entistä enemmän, vaikka edessä häämöttää entistä nopeampi täystuho? Kun yksityiset itsetuhoiset ihmiset viedään tarvittaessa pakkohoitoon, kansakuntien päämiehet päristävät sotarumpujaan entistä äänekkäämmin? Pakko voittaa? Asetehtailijat tekevät miljardivoittoja. Myös presidentti Obama petti porukan, joka Nobelin rauhanpalkinnon saajana käytti 1,7 biljoonaa dollaria korvamaan jokaisen vanhentuneen ydinaseen, ohjuksen, laivan, lentokoneen!? – Kenen mieliksi?

Maailma on kuin mielisairaala, jota potilaat hallitsevat! Ydinsodassa ei ole voittajia! Miksi totuus vaietaan, vaikka meitä saattaa odottaa ydinsota jo tänä iltana tai huomen aamuna? Taitaa olla puhdasta sattumaa, että olemme edelleen täällä ydinkaleereina ja Pavlovin koirina tottelemassa maailman julmimpia ydinasemahteja? Miksi Yhdysvallat vihaisi Moskovaa, tai päinvastoin, kun globaalikapitalismilla ei loppupeleissä ole mitään eroa, on sitten kyseessä itä tai länsi?

Vahingossa alkava ydinsota

Helen Cadlicott muistutti videolla amerikkalaisen sääsatelliitin laukaisusta Norjasta, jossa Trident-sukellusveneet päivystävät lähellä Venäjää.  Kun Venäjälle kerrottiin asiasta, tiedotus eteni Kremliin. Mutta Kremlissä tiedot eksyivät. Niinpä tämä ohjus nousi sääsatelliitin kanssa, ja kun tieto tuli Jeltsinille, jolla oli pullo vodkaa ennen aamiaista, kolme kenraalia käskytti: "Paina nappia, herra presidentti!" -  "Paina nappia!" Presidentillä oli kolme minuuttia aikaa päättää painaako nappia, vai ei. Kolme sekuntia ennen kolmea minuuttia, ohjus poikkesi kurssilta, koska se oli sääsatelliitti. Läheltä piti, vodkapullokin pelastui.

Mieluummin ydinsota ja kauhun tasapaino, kuin rauhanomainen rinnakkaiselo elämän pelastamiseksi? Asebisneksen ja lääkebisneksen sotaisat, äärimmäisen terroristisesti hankitut osingot paukkuvat miljoonien ihmisten taskuihin, vaikka ne tuhoavat lastemme tulevaisuuden ja koko biosfäärin.  

Edessämme on täyskäännös elämän pelastamiseksi

Olen osa Natoa, myös sinä olet osa Natoa ja itsetuhoista ydinasesotakoneistoa!  Nato on jo tuhonnut moraalin, ihmisoikeudet, kansojen itsenäisyyden ja suvereniteetin ja valmistelee peruskalliotamme sotatoimien ydinasebunkkeriksi. Naton kumppanuus- ja isäntämaasopimuksen jälkeen edes Suomen valtiojohdolle ei enää tarvitse kertoa Yhdysvaltojen eturintaman sotatoimisuunnitelmista Suomessa, kun kaksi ydinasevaltiota mittelöi planeetan ja omien kansojensa tuhoamisesta. Amen.


 

viiteartikkeleita:

https://www.globalresearch.ca/video-the-threat-of-nuclear-annihilation-in-2018-helen-caldicott/5651396

https://www.globalresearch.ca/preparing-to-wage-a-nuclear-war-nuclear-attack-f-16-fighters-to-ukraine/5821190

perjantai 4. elokuuta 2023

Hiroshiman ja Nagasakin muistopäivä 6.8.2023

 

Hiroshiman ja Nagasakin muistopäivä on 6.8.2023

Global Research muistuttaa läntisestä sota- ja ydinasehistoriasta. Tutkimuskeskuksen perustaja professori Michel Chossydovsky on selvitellyt ydinsodan historiaa aina Manhattan-projektista 1939-1945 saakka, joka johti Hiroshiman ja Nagasakin pommitukseen elokuussa 1945.

Maailman valtaväestölle tuntematon Yhdysvaltain ensimmäinen tuomiopäivän suunnitelma Neuvostoliittoa vastaan ​​suunnatusta ydinhyökkäyksestä laadittiin Yhdysvaltain sotaministeriön toimesta jo 15. syyskuuta 1945, kun Yhdysvallat ja Neuvostoliitto olivat vielä liittolaisia. Tuomiopäivän  skenaario on ollut Pentagonin piirrustuspöydällä lähes 78 vuotta. Ilman Yhdysvaltojen 1945 suunnitelmaa pyyhkäistä Venäjä pois maailman kartalta, johon sisältyy 66 kaupunkialueen tuhoaminen 200 atomipommilla, Venäjä tai Kiina eivät olisi koskaan ryhtyneet kehittämään ydinaseita.  

Hiroshiman ja Nagasakin "kenraaliharjoitus"

Valmistelevat asiakirjat, joita Chossydovsky esittää, vahvistavat, että Hiroshiman ja Nagasakin hyökkäyksiä koskevia tietoja käytettiin arvioitaessa paljon suuremman Neuvostoliittoa vastaan ​​suunnatun hyökkäyksen kannattavuutta ja kustannuksia. Nämä asiakirjat valmistuivat 5-6 viikkoa Hiroshiman ja Nagasakin pommi-iskujen jälkeen, 6. 9. elokuuun 1945.

Alkuperäisessä vuoden 1945 suunnitelmassa oli hyökätä 66 kaupunkiin ja myöhemmän 1949 Dropshot Planin kohteena oli 100 kaupunkia, jotka päivitettiin kylmän sodan aikana. Vuoden 1956 suunnitelmaan sisältyi jo noin 1 200 kaupunkia Neuvostoliitossa, Itä-Euroopan Neuvostoliiton osavaltioissa  ja Kiinassa. 

Hyökkäykseen suunniteltujen pommien räjähdyskapasiteetti oli huomattavasti tehokkaampi kuin Hiroshimaan ja Nagasakiin pudotetut pommit. Jos suunniteltu kansanmurha Neuvostoliittoa, Kiinaa ja Itä-Eurooppaa vastaan olisi toteutettu, kuolonuhrien määrä olisi moninkertainen verrattuna Hiroshimaan (100 000 välitöntä kuolemaa). Pienimmän harkitun ydinpommin räjähdysteho oli 1,7 megatonnia, 119 kertaa "voimakkaampi" kuin Hiroshiman pommi, 15 kilotonnia TNT:tä.

Tuomiopäivän kello

Tuomiopäivän kellon perustivat Manhattan projectin atomipommin kehittäneet tiedemiehet syyskuussa 1945 ironisesti välittömästi Hiroshiman ja Nagasakin pommitusten jälkeen. Kaksi vuotta myöhemmin 1947, viisarit näyttivät jo 7 minuuttia vaille keskiyötä, kun vielä ei ollut edes kilpavarustelua. Oli vain yksi ainoa ydinasevaltio, USA, joka alkoi toteuttaa syyskuussa 1945 muotoillun tuomiopäivän skenaarionsa massamurhasta Neuvostoliittoa vastaan.

Vuonna 1947, kun Doomsday Clock luotiin, The Bulletinin "perustelu" oli seuraava:

"Suurin vaara ihmiskunnalle johtuu siitä, että Yhdysvallat ja Neuvostoliitto ovat matkalla ydinasekilpailuun."

Tämän lausunnon lähtökohtana oli varmistaa, että Yhdysvallat säilyttää monopolin ydinaseiden suhteen.

Vaikka vuonna 1947 "suunnitelma Neuvostoliiton pyyhkimiseksi kartalta" oli vielä Pentagonin piirustuspöydällä, asiaankuuluvien asiakirjojen turvaluokittelu poistettiin 30 vuotta myöhemmin, vuonna 1975. Suurin osa entisen Manhattan-projektin tutkijoista ei edes tiennyt syyskuun päätöksen suunnitelmasta Neuvostoliittoa vastaan ​​1945.

Neuvostoliitto nousi ydinasemahdiksi elokuussa 1949, kaksi vuotta Tuomiopäivän kellon perustamisen jälkeen, tarkoituksena käyttää ydinasetta "pelotteena", eli Yhdysvaltojen ydinhyökkäyksen hillitsemiseksi. 

Vaikka useat The Bulletinin mainitsemat kirjailijat ja tutkijat ovat esittäneet kriittisen näkökulman Amerikan ydinaseohjelmaan, Manhattan-projektin historiaa tai legitiimiyttä ei ole yritetty kyseenalaistaa. Sensijaan laajempi suuntaus on ollut ”historian pyyhkiminen”, Hiroshiman ja Nagasakin pommitusten ”oikeutuksen” tukeminen, samalla kun syyllistetään Venäjää, Kiinaa ja Pohjois-Koreaa.

Ydinsota vs. "hiilidioksidin välittömät vaarat"

Viime vuosina The Bulletin of the Atomic Scientists "pyrkii tarjoamaan olennaista tietoa ydinaseista, ilmastonmuutoksesta ja muista maailmanlaajuisista turvallisuuskysymyksistä".

The Doomsday Clock Eldersin puheenjohtajan ja Irlannin tasavallan entisen presidentin Mary Robinsonin mukaan (vuoden 2023 lausunto):

"Tuomiopäivän kello hälyttää koko ihmiskuntaa. Olemme jyrkänteen partaalla ... Hiilipäästöjen vähentämisestä asevalvontasopimusten vahvistamiseen asevalvontasopimusten vahvistamiseen ja pandmiavalmiuksieninvestoimisen tiedämme. … Olemme useiden eksistentiaalisten kriisien edessä. Johtajat tarvitsevat kriisiajattelua."  

Pitäisikö itkeä vai nauraa? Eikö tämä rajoittunut näkökulma  herätä pelkkää hilpeyttä? - kun hiilidioksidista on tehty  ydinsotaan verratava vaara ihmiskunnalle?

2023 tammikuun lausunto, kuvakaappaus WP:ltä

C02:n tai Covidin esittäminen ydinsotaan verrattavana vaarana on suoraa valhetta. Sen tarkoituksena on johtaa yleistä mielipidettä harhaan. Se on propagandakampanjaa, joka antaa legitimiteetin Yhdysvaltain doktriinille ensimmäiseksi iskuksi "ennaltaehkäisevässä ydinsodasta" eli ydinsodasta "itsepuolustuskeinona".

Huolestuttavaa on se, että Yhdysvaltain päättäjät, mukaan lukien Joe Biden, uskovat omaan propagandaansa, että ennalta ehkäisevä ydinsota Venäjää vastaan ​​on "voitettavissa". Ja että taktiset ydinaseet ovat "rauhan välineitä".

Samaan aikaan historia pyyhitään pois. Amerikan jatkuvaa roolia "Tuomiopäivän Agendan"  kehittämisessä Manhattan-projektin hyökkäyksestä  vuonna 1939 lähtien ei yksinkertaisesti mainita. Ts. on olemassa pitkä historian jatkumo lukuisista projekteista ja kolmannen maailmansodan skenaarioista, jotka koostuvat "Venäjän pyyhkimisestä kartalta" ja kolmannen maailmansodan käynnistämisestä.

Ydinsota Venäjää vastaan ​​on ollut osa Yhdysvaltain sotilaallista oppia vuodesta 1945 lähtien.

Sunnuntaina 6. elokuuta vietetään Hiroshiman ja Nagasakin atomipommien uhrien muistopäivää, laskemalla kynttilälyhtyjä veteen.

Hiroshiman ja Nagasakin atomipommeista tulee kuluneeksi tänä vuonna 78 vuotta. Hiroshimaan pudotettu pommi oli tappanut arviolta 140 000 ihmistä ja Nagasakiin pudotettu pommi arviolta 74 000 ihmistä. Entäs nyt?

Olemme ihmiskuntana lähempänä ydinaseiden käyttöä ja ydinsotaa kun vuosikymmeniin, sitten vuoden 1945.

 

https://www.globalresearch.ca/history-of-nuclear-war-the-90-seconds-to-midnight-the-pentagons-1945-doomsday-blueprint-to-wipe-the-soviet-union-off-the-map/5806293


https://mvlehti.net/2023/08/06/ydinsodan-uhan-kasvaessa-on-syyta-muistaa-historia-hiroshiman-ja-nagasakin-ydinpommitusten-muistopaiva-6-8-2023/