perjantai 25. elokuuta 2023

Tyynenmeren pelastaminen vaatii kansainvälistä puuttumista

Eilen 24.8.2023 se alkoi, Japanin ydinsota luontoa vastaan, kun ratkaisematon ydinjäteongelma ratkaistaan ikuisella merien saastuttamisella!? Japani aloitti 1,3 miljoonan tonnin radioaktiivisen jätevesikuorman laskemisen Tyyneen mereen naapurimaidensa vastustuksesta huolimatta. Eikä Japani ole edes ainoa valtio maailmassa, joka on jo vuosikausia dumpannut ydinjätteensä meriin.

Ydinvoima ei piittaa kansallisista rajoista

- Enää kukaan ei voi ummistaa silmiään helvetilliseltä ydinvoimalta, vaikka kuinka mieli tekisi. Maailma säteilee ikuisesti, vaikka pidät silmät kiinni!

Japanin ja Tokyo Electric Power Companyn (TEPCO) piittaamaton päätös päästää yli 1,3 miljoonaa tonnia ydinsaastunutta jätevettä Blue Pacific -alueelle on todistus ydinterrorismista, josta maailman vallanpitäjät eivät ole tietääkseenkään. Hyvä muistaa, että samaan aikaan yksikään Tyynenmeren valtio ei ole riippuvainen ydinvoimateollisuudesta.  

Fukushima Daiichin ydinonnettomuuden välittömät ja sukupolvelta sukupolvelle jatkuvat seuraukset vuoden 2011 ydinonnettomuudesta on todiste edelleen jatkuvasta rajoittamattomasta ydinterrorismista Tyynenmeren alueen, koko luomakunnan, sekä ihmiskunnan terveydelle ja hyvinvoinnille. Nyt Tyynenmeren saarten asukkaat ja tulevat sukupolvet joutuvat kantamaan suurimman osan Japanin vastuuttomasta ydinriippuvuudesta. Yritykset vakauttaa Fukushiman vielä vuosikymmeniä jatkuva ydinkatastrofi ovat johtaneet säästötoimiin, joissa ydinjätevesi johdetaan säiliöistä Japanin vesille. Maahan, ilmaan ja meriin leviävä ydinsaaste ei tunne kansallisia rajoja ja tuhoaa vääjäämättä tulevien sukupolvien elinmahdollisuuksia. Ilmastomuutokset tulevat ja menevät, mutta ydinjäte on ikuista.

Ydinjätteiden meriin upottaminen on törkeää ympäristörikollisuutta

Tyynenmeren kansalaisjärjestöt muistuttavat, että ydinjätteet mereen pahentaa entisestään alueen 315 ydinkokeen julmaa perintöä. Japanin röyhkeys lisää epäkunnioitusta Tyynenmeren alueen historiallisesti vahvaa kantaa ​​kaikenlaista ydinsaastetta vastaan ​​ja sitoutumista ydinvoimattomaan infraan. Samalla muistutetaan Tyynenmeren kansainvälisistä ja alueellisista sopimuksista, kuten Lontoon yleissopimus (1972) ja YK:n merioikeussopimus (1982), Rarotongan sopimus (1986), Noumean yleissopimus (1986) ja Waiganin yleissopimus (1995). Tyynenmeren valtiot ovat suunnitelleet ja hyväksyneet osan näistä laeista ja sopimuksista myös Japania ajatellen, kun otetaan huomioon sen aikaisemmat yritykset upottaa ydinjätettä Tyynellemerelle 1970-luvun lopulta alkaen.

Historia toistaa itseään

Historia toistaa itseään, kun Japani testaa taas Tyynenmeren ystävyyden rajoja kuulemisen, vastuuvelvollisuuden, vuoropuhelun ja konsensuksen rakentamisen puuttuessa Tyynenmeren valtioiden, kansalaisjärjestöjen ja kansalaisyhteiskunnan ryhmien kanssa. Japani edustaa vaarallista ennakkotapausta, joka loukkaa Tyynenmeren kansojen suvereniteettia Tyynenmeren myrkyttämisessä.

Radioaktiivinen saastuminen

Japani ja TEPCO luottaa harhaanjohtavaan olettamukseen, joka perustuu "laimentaminen on ratkaisu saastumiseen". Olettamus on tieteellisesti ja ekologisesti täysin perusteeton. Riippumaton tieteellinen asiantuntijoiden paneeli havaitsi, että Japanin ja TEPCO:n toimittamiin tilastollisesti puutteellisiin ja puolueellisiin mittauskäytäntöihin perustuvia todisteita ei ollut riittävästi osoittaakseen radionuklidien pitoisuuden kokonaisvähenemisen Advanced Liquid Processing System (ALPS) -järjestelmän avulla. Paneeli on ilmaissut huolensa tritiumin, hiili-14:n ja todennäköisesti joidenkin muiden 64 radionuklidin, mukaan lukien strontium-90, cesium-137 ja koboltti-60, jatkuvasta esiintymisestä "käsitellystä" vedestä.

Kansainvälinen atomienergiajärjestö IAEA on ydinvoiman etu- ja lobbausjärjestö. Se rohkaisi Japanin suunnitelmaa jo vuodesta 2013. IAEA:n turvallisuusstandardit ovat vanhentuneita. Kuitenkin Japanilla olisi ollut mahdollisuus ottaa maailmanlaajuinen vastuu ja olla eettinen ydinjätteen hävittämisen edelläkävijä, kun mukana olivat japanilaiset kalastusyhteisöt sekä läheiset Aasian ja Tyynenmeren rannikkovaltiot.

Ydinenergiateollisuudesta ja ydinvoiman turvallisesta käytöstä huolehtivan YK:n sijaan tarvitaan nyt todella riippumaton, kansainvälinen ja osallistava valvontajärjestelmä, johon kärsivät valtiot osallistuvat tiiviisti, jotta Japania voidaan valvoa riittävästi TEPCO:n aiheuttamista ympäristö- ja ihmisvaikutuksista. Tyynenmeren sidosryhmät vaativat Japania ja TEPCO:a luopumaan suunnitelmistaan, kunnes neuvottelut on käyty. Japanin on toimittava roolimallina alueen ydinvoimahallinnossa ja harkittava asianmukaisesti vaihtoehtoja sen sijaan, että luotaisiin kulttuuria, josta puuttuu luottamus, vuoropuhelu ja kunnioitus kaikkien osapuolten välillä, mikä vahingoittaa Japanin mainetta. Japanin pääministerin Fumio Kishidan ja Japanin yritykset murtaa poliittisesti ydinvoimattoman Tyynenmeren alueellinen asema on huolestuttava.

Ekologisesti vastuuton suunnitelma

Tyynenmeren pelastamiseksi on aloitettava kansainvälisten toimien käynnistäminen ja oikeusjuttu Japania vastaan ​​kansainvälisessä merioikeustuomioistuimessa (ITLOS). Samalla on etsittävä väliaikaisia ​​toimenpiteitä suojella valtameri ja rajat ylittävät ylisukupolviset vaikutukset. Työtä ekologisesti vastuullisen maailman luomiseksi on jatkettava kannustamalla Tyynenmeren valtioita käyttämään kaikkia saatavilla olevia laillisia keinoja Tyynenmeren kansojen ihmisoikeuksien puolustamiseksi ja ydinvapaan vyöhykkeen turvaamiseksi.

Tyynenmeren ydinvapaata vyöhykettä puolustamassa olevat valtiot ja niiden solidaariset kansalaisyhteiskunnat kaikkialla Japanissa, Koreassa ja Kiinassa, jotka puolustavat valtameriemme terveyttä hälyttävät nyt kansainvälistä väliintuloa estämään Japanin suunnittelema ydinjätteen laskemista Siniseen Tyyneenmereen. 

-Mitä tekee EU? Kuuleko EU?

 

viiteartikkeli / https://www.globalresearch.ca/pacific-not-nuclear-waste-dumping-ground/5830068

https://mvlehti.net/2023/08/25/fukushiman-ydinkirous-tyynenmeren-pelastaminen-vaatii-kansainvalista-puuttumista/

Ei kommentteja: