lauantai 22. heinäkuuta 2017

Mennään pellolle


Biodiesel jakaa maailmaa ja tarjoaa isot mahdollisuudet 
” Näkisin, että nyt on viimeiset hetket saada yhtenäinen isänmaallinen metsärintama tutkijoiden ja poliitikkojen kesken. Pallo on nyt tukevasti pääministeri Juha Sipilällä …”  kirjoittaa Reijo Lahtonen Ksml:ssa 22.7.

Isänmaalliselle metsärintamalle on kuitenkin parempi vaihtoehto, jos aiotaan samalla huolehtia metsäluonnon kestävyydestä.
Suomen uusiutuvan energian tavoitteet pyritään toteuttamaan nyt ensisijaisesti bioenergian eli metsäbiomassan avulla. Samamalla metsien hiilivarasto ja -nielu pienenee ja järeää puuainesta poltettaessa syntyy päästöjä aikavälillä, jolla päästöjen tulisi päinvastoin vähentyä.
Järeän puuaineksen korjuu lisäksi sotkee maaperän ekosysteemejä ja vähentää monille lajeille tärkeää järeää lahopuuta. Järeän puuaineksen ja runkopuun käyttäminen biodieseliksi on hiilitaseeltaan paljon pahempaa kuin fossiilinen polttaminen.

Pitäisikö metsäbion ja siihen satsattavien mittavien tukien sijasta miettiä parempaa vaihtoehtoa ?

Metsäbion sijasta painopiste pitäisi suunnata jo kiireesti jätteiden, lietteiden ja maatalouden sivuvirtojen entistä parempaan hyödyntämiseen muun muassa hajautettuun biokaasun tuotantoon panostamalla. Kivihiilen ja turpeen käyttöä voidaan korvata mm. rakennusten energiatehokkuutta edistämällä, lämpöpumpuilla, geotermisella energialla, aurinkolämmöllä ja kestävästi tuotetulla bioenergialla.

Jyväskylän yliopiston Jukka Rintala on laskenut, että maatalouden 400 000 hehtaarin pinta-alasta voitaisiin käyttää energiantuotantoon ruantuotantoa
vaarantamatta. Yhdessä pahnan kanssa massasta saataisiin 17,8 terawattia energiaa ja lannasta vielä 3,5 terawattia lisää.

Suomen käyttämättömässä peltobiomassassa olisi viiden ydinvoimalan verran kotimaista energiaa.

Samalla yli puolet lannoitetypestä ja fosforista voitaisiin korvata ravinteiden kierrätyksellä.
Käyttämätöntä massaa voitaisiin hankkia rehevöityneiden järvien kasvimassoista, mm. osmankäämistä.

VTT:n ja VATT:n selvitys arvioi biodieselin tuotannon tukitarpeeksi 800 miljoonaa euroa.
Sillä biodieselin tuotanto kaksinkertaistettaisiin.

Entä, jos tuo rahamäärä ohjattaisiin hajautettuun energiantuotantoon?
Saataisiin 1 600 yritykselle 50 prosentin tuki ja tuotantoon yli kolmannes liikennepolttoaineesta. Raaka-aineena olisi kokonaan kotimainen biomassa, ei palmuöljy.

Jos tukivirrat tosissaan ohjattaisiin kotimaiseen hajautettuun energiaan saataisiin ihmeitä aikaan.
Peltoja hyödyntämällä metsiä voitaisiin ennallistaa ja miettiä miten metsälajien uhanalaisuus- kehitystä voitaisiin estää. Suomi on nimittäin sitoutunut pysäyttämään metsäluonnon monimuotoisuuden köyhtymisen vuoteen 2020 mennessä.
Se on valtava haaste, jota ei vielä ole edes otettu tosissaan


Ei kommentteja: