keskiviikko 28. tammikuuta 2009

KENEN EHDOILLA ELVYTETÄÄN - MITÄ ?

On täysin uskomatonta, että kaupunginvaltuustossa istuu vielä ihmisiä, joille ilmastomuutos ei sano yhtikäs mitään - yhtä vähän kuin metaanin vaarallisuus ?

http://fi.wikipedia.org/wiki/Metaaniklatraatti :

Vapautuminen

" Metaaniklatraatti voi vapauttaa metaania ilmakehään muun muassa merenpinnan nousemisen tai lämpötilan nousun myötä. Jo parin asteen lämpötilan nousu metaaniklatraattien ympäristössä riittää niiden purkautumiseen meristä.[2] UNEP:n mukaan metaaniklatraattien arvioidaan olevan metaanipäästölähde tulevaisuudessa. Metaanin lämpötilaa kohottava vaikutus on 25-kertainen hiilidioksidiin verrattuna.

Venäläisten tutkijoiden mukaan Siperiassa on havaittu 22.9.2008 laajoja metaanipäästöjä merenpohjan metaanihydraateista. Ruotsalaisen Örjan Gustafssonin mukaan Tukholman yliopistosta aluksessa havaittiin 22.9.2008 laaja-alainen voimakas metaanipurkaus. Havainnot tehtiin Itä-Siperian merellä ja Laptov merellä. Metaanin vapautuminen ilmakehään mitattiin kaikuluotaimella ja seismisellä mittarilla. Havaintojen mukaan veden liuenneen metaanin pitoisuus oli kohonnut paikoittain 100-kertaiseksi tausta-arvoihin verrattuna. Kölnin yliopiston geologin Dr Lorenz Schwarkin mukaan metaanipurkauksia on tutkittu tarkasti monissa paikoissa maailmassa, muun muassa metaanipurkauksia on kuvattu Vancouverin luona Kanadassa.

Energia

IPCC:n mukaan maailman metaaniklatraattien energiamäärä voi olla valtava. Arviot vaihtelevat 216-2880 EWh. Turvallista ja taloudellista käyttötekniikkaa ei tunneta. Metaaniklatraattien käyttöönottoon liittyy merkittäviä ympäristöongelmia, koska erotuksessa voi vapautua tahattomasti hiilidioksidia.

1 metaanimooli vapautuu jokaisesta metaaniklatraatin 5,75 vesimoolista, eli nollassa asteessa ja yhden ilmakehän paineessa yksi metaaniklatraattilitra sisältää 168 metaanikaasulitraa. Metaaniklatraatin tiheys on 0,9 g/cm3. Metaani alkaa vapautua tästä "palavasta jäästä" 18 asteen lämpötilassa.

Klatraateista vapautui hiiltä paleoseenin lämpöhuipussa PETM:issä 1,1-2,1 x 1015 kg joka vastaa kymmenesosaa nykyistä klatraattivaroista (7,5-15 x 1015 kg). Nykyinen metaaniklatraatti sisältää 2-10 kertaisesti niin paljon kaasua kuin mitä nykyisissä kaasuesiintymissä on eli 1-5 x 1015 m3 tämän hetkisten arvioiden mukaan, aikaisemmat arviot olivat korkeampia. Tämä vastaa 500-2500 gigatonnia hiiltä (GtC). Arktisella alueella lienee metaania klatraateissa 400 GtC. Yksistään Meksikonlahdella on arviolta ~1010m3 metaanikaasua."

Niinpä niin uski, jos tämä palava jää vapautuu ilmakehään metaanina; ei enää kukaan keskustele ilmastomuutoksesta : Uusi ennenaikainen jääkausi on
tosiasia !Kohottaako, Tyynelä, metaani ilmaston lämpötilaa vai laskeeko metaani ilmaston lämpötilaa? Molemmat tuskin tapahtuvat yht'aikaa?"


Erityisesti pohjoisen pallonpuoliskon merien pohjassa ja Siperian ikiroudassa on arvioitu olevan jopa 80 000 kertaa enemmän polttoaineeksi sopivaa metaanikaasua kuin kaikissa tunnetuissa maakaasuesiintymissä yhteensä. Polttoaineena metaani on sinänsä lähes saasteeton ja suhteellinen ympäristöystävällinen vaihtoehto. Väärässä paikassa metaani on silti vakava ympäristöuhka. Jos ikiroutaan ja meriin varastoituneet metaaniklatraatit sulavat ja metaani vapautuu ilmakehään, se kiihdyttää kasvihuoneilmiötä siinä määrin, että raju ilmastomuutos on väistämätön. Ilmeisesti noin 55 miljoonaa vuotta sitten tapahtui juuri tällainen ilmastonmullistus. Sen seurauksena tuhoutui huomattava osa merten eläimistöstä.

Eoseenikaudella metaanipäästön aiheuttivat todennäköisesti tektonisten laattojen liikkeet. On esitetty, että myös huolimattomien klatraattiporausten seurauksena voi syntyä maanvyörymiä merenpohjan kerrostumissa, jolloin vapautuu hallitsemattomasti suuria määriä metaania. Tästä voisi syntyä kiihtyvä noidankehä, jota on mahdotonta pysäyttää. Lämpötilan nouseminen voisi johtaa ikiroutavyöhykkeen sulamiseen ja myös niihin sitoutuneen metaanin vapautumiseen ilmakehään, mikä voimistaisi kasvihuoneilmiötä entisestään.

Synkimpien arvioiden mukaan tämä kehitys olisi hyvin nopea ja johtaisi kohtalokkaiseen ilmastonmuutokseen kaikkialla maapallolla: mm. napajäätiköt sulaisivat, ja merenpinta nousisi jopa 50 metriä nykyisestä. Ilman klatraattiporauksiakin ilmakehän metaanipitoisuus on ihmisen toimien takia yli kaksinkertaistunut alle 200 vuodessa. " http://www.illustrertvitenskap.com/polopoly.jsp?d=157&a=1382

Ilmastomuutoksen; lämpenemisen/kylmenemisen ja jääkauden yhteys on monimutkainen. Esim., jos nyt Golf-virran heikentymässä oleva koillishaara lakkaisi kokonaan tuomasta lämpöä meille pohjolaan, meille tulisi tänne ennenaikainen jääkausi. Ilman jatkuva hiilidioksiidipitoisuuden nousu yhdessä metaanin kanssa on toistaiseksi ratkaisematon yhtälö nykyisenlaisen elämän säilymisen kannalta...

Ilmastomuutoksen takaisinkytkentäilmiö ilmenee mm. metaanin lisääntymisenä, jolloin ilmastomuutos alkaa kiihdyttää itse itseään. Nykyihmiskunnalla on ratkaistavanaan maapallon kohtalo ja elämän säilyminen, - ei yhtään enempää eikä vähempää.... ?


Olemme jääkausien välissäLämpenemispuheista huolimatta tiedetään, että maapallolla eletään nyt itse asiassa jääkausiajan keskellä olevan yhden lämpökauden eli interglasiaaliajan loppupuolta.
Nykyistä lämpenemistä saattaa siis seurata viileneminen jääkautta kohti.

- Uusi jääkausi tulee aikanaan, ellei ihminen sotke tulevaisuutta, geologian ja paleontologian professori Matti Eronen Helsingin yliopistosta toteaa.

Kukaan ei tiedä tarkasti, koska seuraava jääkausi alkaa. Serbialainen tutkija Milutin Milankovic kehitti 1900-luvun alkupuolella auringonsäteilyn määrän vaihteluun perustuvan teorian, jonka avulla hän pystyi määrittelemään jääkausien syklin. Viime jääkaudet ovat tulleet ja menneet noin 100 000 vuoden välein.

Milankovicin teorian mukaiset auringonsäteilyn muutokset ennustavat hitaasti viilenevää kehitystä tulevaisuudessa ja hyvin tuntuva jäähtyminen alkaisi noin 2 000 vuoden kuluttua – ellei ihminen sekoita säätä.

Pentagon povaa pikaista Siperiaa

Hurjimman jääkausiennusteen julkaisi äskettäin Yhdysvaltain puolustushallinto Pentagon. Raportin mukaan ilmaston lämpeneminen voisi aiheuttaa Golfvirran äkillisen heikkenemisen, joka voisi pahimmissa oloissa tapahtua jopa kymmenessä vuodessa. Silloin Skandinaviaan syntyisi pysyvä takatalvi, ja Keski-Eurooppa muistuttaisi ilmastoltaan nykyistä Siperiaa.
http://www.verkkouutiset.fi/tulosta.php?id=53626


Kun ilmastomuutos on nyt siirtynyt Keski-Suomen elvytyspaketin keskiöön, voisi todellakin odottaa vastuullisilta politiikoilta, virkamiehiltä ja tulevaisuuden visiönääreiltä selkeitä yhteiskuntapoliittisia ohjelmia ja toimenpiteitä fossiilisten polttoaineiden ja liikenteen minimoimiseksi, samalla kun kansainvälisesti mietitään ongelmia pahenevan metaaniongelman ratkaisuun.
Ilmastomuutos seurauksineen koskettaa ensisijaisesti Skandinaviaa kaikkein rajuimmin....
......tilanteessa, missä Jyväskylään ollaan rakentamassa maailman suurinta ja pahiten saastuttavaa turvevoimalaa ilmastomuutoksesta yhtään välittämättä !

Koko keskustelu :
http://www.ksml.fi/mielipide/keskustelu/keski-suomi-tarvitsee-elvytyst%C3%A4/343104?pgNro=1

Ei kommentteja: