sunnuntai 10. syyskuuta 2017

Luottamukseni on lujillaJyväskylän puukauppa on paljastanut kaupungin virkakunnan röyhkeän piittaamttomuuden ympäristöstä, virkavelvollisuuksista tai sisään pesiytyneestä harmaasta taloudesta.
Jyväskylässä on 19 tytäryhtiötä, joiden hallitusten pöytäkirjat ovat salaisia.
Julkishallinnon alennustilasta kertoo, että tytäryhtiöitten hallitusten jäsenten sähköpostiosoitteetkin ovat jo salaisia. Myös kanteluasiakirjojen postitus on tehty täysin mahdottomaksi. En saanut edes pyytämääni JVA:n asukasedustajien sähköpostilistaa asiakirjojen toimittamiseksi.

Kaupungin korkeimman virkakunnan siunaama ”maisematyöryhmä” luvittaa, valvoo ja suorituttaa kaupungin asemakaava-alueiden, lähimetsien, puistoalueiden ja pientareiden hakkuita virkamiesvastuulla kenenkään valvomatta. Pelkkä kokousmuistio korvaa rakennus- ja maankäyttölain velvoittaman maisematyölupamenettelyn massiivisissa hakkuissa.

Valtuusto ja asukkaat on kokonaan eliminoitu puukaupasta, jota nimitetään metsänhoidoksi.
Kun tein vuonna 2014 kantelun JVA:n hallitukselle laittomasta puunkaadosta, kanteluasiakirjat eivät päässeet edes esityslistalle. Hallituksen kokouksessa asia lopulta merkittiin tiedoksi.

Kaupungin metsäpuoli on kilpailuttanut hankintakaupassa yksityisiä yrittäjiä myös tonttipuiden puustokartoitukseen ja urakointiin. Vuonna 2014 JVA oli kilpailuttanut ja kartoittanut 42 tontin puut ja urakoinnin metsäpuolen yhteydenoton jälkeen.
Isännöitsijä oli tehnyt kaatosuunnitelmat huonojen puiden poistamiseksi. Niistä urakoitsija ei piitannut vaan kaatoi parhaat puut. Pihat pilattiin, lintukannat hävisivät.

JVA:n ja kaupungin hätäisissä hakkuissa on selätetty asukasdemokratia, todellinen kunnallisdemokratia ja tytäryhtiöitten julkinen valvonta, kun tytäryhtiöt toimivat salausperiaatteella.

Tein vuonna 2014 myös poliisille esitutkintapyynnön JVA:n laittomasti kaadetuista puista ja 42 tontin pilaamisesta ympäristö- ja talousrikoksena.
Esimerkiksi Virtalantiellä oli parturoitu noin 40 parasta puuta yhden päivän varoitusajalla. Neljä puuta isännöitsijän kaatosuunnitelman mukaan, muut laittomasti. Huonot, isännöitsijän kaadettaviksi merkitsemät puut lähellä taloja ovat yhä pystyssä.

Poliisille riitti lupaviranomaisen selitys. Asukkaan esitutkintapyyntö ympäristö- ja talousrikoksesta ei riittänyt.

Poliisin mukaan ”tutkintakynnyksen ylittyminen edellyttää, että asiassa on saatavissa myös muuta, ulkopuolista selvitystä kuin tutkintapyynnön tekijän oma käsitys rikosepäilystä”.  Poliisin päätös ei silti vapauttanut asianosaisia mahdollisesta vahingonkorvausvelvollisuudesta – asianomistaja saa itse nostaa rikossyytteen. 
Kuka on oikea asianomistaja korvausvelvollisuuksien selvittämiseksi kaupungin hakkuista ja puukaupasta? Kuka siitä ottaa vastuun?

Nyt vastuu on jätetty yhdelle asukkaalle. Kun oravien ja lintujen asianajajana tein uuden kantelun korvausvelvollisuuksien asianomistajuuden selvityttämiseksi kaadetuista tonttipuista 24.7. 2017 JVA:n hallitukselle, hallituksen puheenjohtaja Osmo Kääriäinen esitti, että ”asia on JVA:n osalta loppuun käsitelty”. Hallitus siunasi JVA:n röyhkeän piittaamattomuuden kaupunkilaisten kotikoivuista.

Puheenjohtaja ei ollut edes toimittanut hänen julkiseen sähköpostiinsa lähetettyjä, kanteluni oleellisia lisäliitteitä muille hallituksen jäsenille.
Vain hallituksen jäsen Teemu Torssonen jätti päätökseen eriävän mielipiteen.
JVA:n pöytäkirjaotteet ovat paljastaneet JVA:n hallituksen vakavat menettelytaparikkomukset kanteluitten käsittelyissä. Päätöksistä puuttuu myös valitusosoite.

Jyväskylän puukaupat ja mahdolliset korvausvelvollisuudet on nyt selvitytettävä ensisijaisesti virkamiesvastuina. 
Vastuu hyvästä hallinnosta ja vahingonkorvausselvittelyt kuuluvat ensisijaisesti kaupunginhallitukselle, samoin kuin JVA:n hallituksen laillisuusvalvonta

Edessä on melkoinen savotta, ennen kuin julkishallinnon uskottavuus ja laillisuus on palautettu.

Ei kommentteja: