maanantai 28. heinäkuuta 2008

LISÄÄ TURVATTOMUUTTA JA VÄKIVALTAA
Nykyinen eriarvoistava politiikka lisää turvattomuutta ja väkivaltaa

Yhteiskuntapolitiikka, jota Suomessa on 1990-luvun alusta alkaen harjoitettu,on lisännyt voimakkaasti eriarvoisuutta. Köyhyys ja eriarvoisuus ovat lisääntyneet siitä huolimatta, että Suomen kokonaistuotanto on viime vuosikymmenen laman jälkeen kaksinkertaistunut ja vienti kolminkertaistunut. Kysymys on siis ollut tietoisesta poliittisesta valinnasta, ei siitä, että rahaa ei olisi ollut saatavissa peruspalvelujen parantamiseen ja pienituloisimpien tulonsiirtoihin. Mitään merkkejä siitä, että yhteiskuntapolitiikan suunta olisi muuttumassa, ei ole näkyvissä maan hallituksessa eikä eduskunnassa. Päinvastoin. Olemme menossa kohti amerikkalaista mallia – tämän jo Elinkeinoelämän keskusliiton edustajat ilolla totesivat tulopolitiikan osalta. Nyt niitetään sitä, mitä on kylvetty. Turvattomuus ja väkivallan eri muodot lisääntyvät. Valtiovalta vetäytyy vastuustaan peruspalvelujen rahoituksessa ja syyttää kuntia, joiden talous on kuralla valtiovallan toimien takia. On kuitenkin toivoa herättävää, että suomalaiset pitävät maan hallituksen tärkeimpinä tehtävinä peruspalvelujen parantamista sekä köyhyyden ja eriarvoisuuden vähentämistä. Jossakin vaiheessa on nähtävä, että nämä tavoitteet eivät voi toteutua niin kauan kun suomalaista politiikkaa ohjaavat EU:n määräykset. Tämä johtuu siitä, että EU:n tärkeimpiä taustavoimia ovat suuryritykset ja niiden edut ovat erilaisia kuin kansalaisten enemmistön edut. Kysymys on valinnasta. On valittava hyvinvointi harvoille tai hyvinvointi kaikille. EU:n politiikan toteuttaminen takaa hyvinvoinnin harvoille ja samalla lisääntyvän turvattomuuden ja väkivallan. Vaihtoehto on suunnan muutos kohti hyvinvointiyhteiskuntaa, jossa korostetaan ahneuden sijasta yhteisvastuuta ja tasapainoa. Tämä voi toteutua vain EU:n ulkopuolella.

Antti Pesonen Itsenäisyyspuolueen puheenjohtaja
p.0400 565 366 pesa@japo.fi


milma 25.07.2008:
Mikä on "resetti" tähän päivään, koska se on vain niin, että olemme EU:ssa.


TimoAalto25.07.2008:
Suomi -Ameriikkalaistuu ! Totta . Vedetäänkö tähtilippu salkoon ? Ja lauletaan Star -biisi . Halloween asut yllä :))

ST 26.07.2008:
Professori: Hallitus tekee jakopolitiikkaa suurituloisten hyväksi
stt
Kansantaloustieteen professori Matti Tuomala kritisoi hallitusta suurituloisia suosivasta talouspolitiikasta. Ensi viikolla alkavia budjettineuvotteluja on pedattu lähinnä keskustelulla veronalennuksista, ja julkisten palvelujen resurssipula on sivuutettu tyystin.
Tuomala ihmettelee hallituksen keskeisten ministereiden tapaa leimata opposition esillä pitämä palvelujen tukeminen "jakopolitiikaksi".
"Mutta metsäteollisuuden tai puun myyjien tukemisessa ei enää olekaan kyse jakopolitiikasta", Tuomola kummeksuu.
Tuomala lisää listaan myös viime kevään perintöveroalen, jota jakopolitiikan sijaan nimitettiin "elinkeinopolitiikaksi".
Edes Keravan äskettäinen murhenäytelmä ei näytä saavan poliitikkoja lupaamaan apua mielenterveyspalveluille.
"Tämä vain kuvaa, mitkä ovat poliitikkojen mieltymykset", Tuomola toteaa.
Ongelman ydin Tuomolan mukaan on, että poliitikot eivät uskalla puhua politiikkaa, kun puhutaan rahasta. Lama-ajan leikkauksia ei haluta oikoa.
"Virkamiehet ottivat lamavuosina leikkaajan roolin politiikoilta ja ovat säilyttäneet tuon vallan itsellään."
Tuomala pelkää myös, ettei poliitikkojen taloustietämys riitä kyseenalaistamaan virkamiesten näkemyksiä, vaan ne otetaan annettuina. Näin keskustelua ohjaavat rahaministeriön virkamiesten laskelmat ja arviot.
Lama-ajan leikkauksia tehtiin diplomi-insinööri Iiro Viinasen johdolla (kok). Häntä seurasivat muun muassa juristi, opettaja ja järjestöjyrä. Vain Suvi-Anne Siimes (vas) on ainoa taloustieteilijä, hänkin toimi vain toisena valtiovarainministerinä.
"Kaikilla on ollut vaihtelevasti poliittista kokemusta, mutta verotus- ja julkistalousasiantuntemus on ollut kohtuullisen ohkaista."
Tampereen yliopiston professori Tuomala ei ole ainoa, joka on kritisoinut rahaministeriön virkamiesten valtaa. Samaa on arvostellut myös Tuomalan kollega professori Markus Jäntti.
Tuomala epäilee tapaa, jolla budjettia nykyään kasataan. Isommista menoraameista sovitaan jo maaliskuun kehysneuvotteluissa. Elokuussa budjettineuvotteluissa on sitten pysyttävä näiden raamien sisällä.
"Olennaiset päätökset tehdään hallituksen ja hallitusryhmien kesken. Eduskunnalle ei jää mahdollisuutta muuhun kuin soittaa suuta ja tehdä joitain pikkuviilauksia budjettiin."
Kansalaisille pitäisikin jo vaaleissa esittää Tuomalan mielestä vaihtoehdot, millaista politiikkaa puolueet hallituksessa ajaisivat.
"Eli haluavatko kansalaiset, että tällä ja tällä verotuotolla hoidetaan nämä ja nämä palvelut vai alennetaanko vain tuloveroja? Puolueiden pitäisi saada ihmisiltä valtakirja tämän tyyppisillä kysymyksillä."
Nyt kuitenkin valtiovarainministeriön kassakoneet laskevat, paljonko tuloveroja voidaan pudottaa. Tuomalan mielestä tuo veroale olisi suunnattava pienituloisille, jotka eivät ole laman jälkeisestä talouskasvusta nauttineet.
"Olisi korkea aika huomioida myös tämä ihmisryhmä, kun laman jälkeen veropolitiikassa on todella rajusti suosittu kaikkein suurituloisimpia. Pienituloisten asemaa kohentaisi kunnallisveron alarajan nosto."


ST 26.07.2008:
Tuloerojen takana poliitikot, ei luonnonilmiö
stt
Tuloerojen kasvua on puolustettu talouskasvun välttämättömäksi seuraukseksi, jolle ei voi tehdä mitään. Professori Matti Tuomala kumoaa nämä väitteet. Perustelut hän nostaa Suomen taloushistoriasta.
"1960-luvun puolivälistä aina 1980-luvun loppuun asti oli pitkä voimakkaan talouskasvun aika. Tuolloin tuloerot Suomessa pikemminkin pienenivät."
Tuomalan mukaan talouskasvun ja tuloerojen välillä on riippuvuus.
"Mutta tutkimusten perusteella ei voida sanoa, että tuloerojen kasvun myötä myös talous kasvaa tai kun talous kasvaa, niin se kasvattaa väistämättä tuloeroja."
Tuloerojen kasvu lähti Suomessa kiitolaukkaan laman jälkeen. Tämänkin taustalta löytyy poliitikkojen päätöksiä, ei luonnonilmiötä.
Tuomala nostaa vuonna 1993 tehdyn veroremontin suurimmaksi tuloerojen kasvattajaksi. Tuolloin palkkatuloja ja pääomatuloja ei enää verotettukaan yhdessä vaan erikseen.
"Asianajotoimistot ja tilitoimistot, monet tämäntyyppiset ammattiryhmät ovat tätä hyväksikäyttäneet jo pitkään."
Julkinen keskustelu tästä heräsi kunnolla vasta tänä keväänä, kun paljastui, että lääkärit ottavat yksityisvastaanottonsa palkkatuloja osinkotuloina.
"Tämä veroratkaisu on ollut yksi tärkeimpiä tekijöitä, miksi kaikkein suurituloisimpien osuus koko tulokakusta on voimakkaasti kasvanut."
Valtiovarainministeri Jyrki Katainen (kok) on luvannut tukkia tämän reiän. Samalla hän on luvannut pääomatuloveroremonttia.
Tuomala pitäisi positiivisena yllätyksenä, jos tämä remontti todella toteutuisi


Joke 26.07.2008:
Olen täysin eri mieltä. Suomi on mallimaa peruskouluineen ja ilmaisine yliopistoineen ja opintotukineen.
Nyt on vain niin että hyvinvointivaltion tasosta riippumatta aina on se n. 10 väestöstä, joilla ei ole riittävää itsekuria. Meillä on kouluavustajat, erityisopetukset, henkilökohtaiset avustajat mutta kaikille ei riitä suojaksi koko elämän ajaksi henkilökohtaiset suojelusenkelit tai sosiaalitantat, velkaneuvojat etc. On jopa niin että mitä enemmän yhteiskunta tarjoaa tukipalveluita sen enemmän sen tarvitsijoita ilmaantuu. Ja tämä on tosi.
Meillä aloitettiin 60-luvulla hvyvinvointivaltion luominen mutta se aloitettiin hospitalisoimalla eli tukien tarjonnalla eikä suinkaan omaan työhön kannustavalla ajatuksella . Nyt meillä kasvaa jo kolmas ikäluokka, joka on tottunut sosiaalitoimen tukeen jo pienestä pitäen. He itse luovat tulo- ja elintasoerot eikä yhteiskunta. Yhteiskunta oli auttamassa tehden työnteon kannattamattomaksi tuloloukuilla.
Nyt ollaan menossa parempaan suuntaan. Sosiaalista tukijärjestelmää ollaan uusimassa työntekoon kannustavana, tuloloukot pyritään poistamaan ja työnteon palkka tulee olla lisä toimeentuloon eikä sitä vähentämään.


ST:
Nyt ollaan menossa parempaan suuntaan. Sosiaalista tukijärjestelmää ollaan uusimassa työntekoon kannustavana, tuloloukot pyritään poistamaan ja työnteon palkka tulee olla lisä toimeentuloon eikä sitä vähentämään.
On näköjään Joke tänään huumormiehiä ???
Lissabonin sopimuksen hyväksymisen jälkeen enenevässä määrin lainsäädäntö tulee EU:sta.
Kansalaiset ovat jo oppineet, että vain pörssikeinottelulla ja osakkeilla rikastutaan ja kyetään elämään ! ?
Miten tällaisella EU - menttaliteetilla muka työtätekeviä arvostettaisiin ?
Koko nykyinen taloustiede, talouspolitiikka ja uusliberalistinen globaalitalous on ajanut maailman umpikujaan ja ihmiskunnan itsetuhon partaalle. Elämme viiden maapallon vauhdilla, USA:ssa yhdeksän maapallon vauhdilla !
Globaalin perspektiivin kannalta edes tasapainon palauttamiseksi luonnonvaroja ja paljon energiaa kuluttavaa teollisuutta olisi vähenettävä nyt työn teettämisen sijasta dramaattisesti. Edessämme tulee olemaan ennen kokematon ja -näkemätön globaalitalouden kriisi hyvin nopealla aikavälillä. On surkuhupaisaa, että luonnonvarojen ehtyessä maailmaa edelleen hallitsevat ne, jotka kuluttavat ja tekevät tuotantoa entistäkin kiihkeämmin ! Rahatalous pahenevan inflaation kourissa tulee menettämään merkityksensä, koska rahalla ei enää ole "katetta" luonnonvarojen ehtyessä. Öljy on dramaattisin muuttuja !
Jospa asiat olisivatkin yksinkertaisia ? Tällä hetkellä meidän on romutettava koko nykyinen taloudenpidon ajattelumalli, mutta samalla muistettava pitää huolta kaikista kansan osista, myös niistä syrjäytyteistä, työttömistä, sairaista ja köyhistä entisestäänkin pienemmillä resursseilla oikeudenmukaisuuden hengessä.
Samalla on aloitettava maapallon pelastuoperaatio nykyisen globaalin ylikulutuksen asemasta....
Kehitysmaatkin vaativat osansa kokonaisuuden huomioon ottamisessa ?Pappa26.07.2008:
Tuohon Sinikan jo lähitulevaisuuden ennusteeseen on melko helppo yhtyä, vaikka kieltämättä mielellään torjuisi noin nekatiivisen näkemyksen. Yksi tekijä on jääväämätön ilmaston muutos, aavikoituminen ja tuhotulvat tekevät eteläisellä pallonpuoliskolla asuvien satojen miljoonien ihmisten elämän entistä epävarmemmaksi. Pohjoismaat saattavat joutua pakkotilanteeseen, jolloin on rajat avattava suurillekin kansanvaellusjoukoille!


Joke26.07.2008 :
Ja taas olen eri mieltä Sinikka Tyynelän kanssa. Meidän omat kansanedustajat ovat olleet ensimmäisinä palkankorotuksissa. Heillä on kiire saada samat edut kuin yksityiset omistajat firmoissaan mutta takapakkia he eivät siedä. Meillä on poliitikassa ja tulonjaossa vallalla elitistinen piiri, ei kansassa. Kansa kilvoittelee omalla palkallaan niinkuin parhaaksi näkee, eikä sen ihmeempiä vertauskuvia hae kulutukselleen heille vieraista piireistä.
Meillä kansanedustajan toimesta on tullut selvä elinkeino, edustajuus on jäänyt olemattomiin. Tämä ei paljon todisteita kaipaa, vilkaistaan vain paljonko edustaja on valmis paikastaan maksamaan; sijoitussummat ovat melko muhkeita. Ja sitten ihmetellään silmät pyöreinä jotain kehittyvien maakuntien yhdistyksiä; rahaa ja hallituspaikkoja tarvitaan. Mutta ju.........ta, kukaan ei halua keskustella, pitäisikö Suomessa olla perustuslakituomioistuin; ei h........ssä sittenhän ne saavat meidät rysän päältä kiinni.
Tässä oikeusvaltiossa vielä viime vuosikymmenellä valitusasteena oli mm. veron määräämä viranomainen. Miten sinä voit saada oikeutta veron määränneeltä viranomaiselta kun hän itse on tehnyt oikean päätöksen. Tämä on vain yksi esimerkki.
Jos joku on lukenut ensimmäisen sivun valtio-oppia tai juridiikkaa koskevasta oppikirjasta niin hän tietää että laki ilman oikeusistuinta on mielivaltaa kuten meidän perustuslaki; perustuslakivaliokunta on kuin posetiivarin marakatti; syö hänen pähkinöitään.

khakkinen27.07.2008 :
Kyllä Sinikka Tyynelänkin
olisi päästä eroon koko maailmaa kattavasta syleilystä ja empatiasta; se kun vaan ei ole mahdollista ihmisen raadollisuudesta johtuen. Tämä raadollisuus ilmenee voimakkaimmin kansan johtajissa kuin kadulla kävelijöissä, historia ja nykypäivä on täynnä esimerkkejä.
Ey ja EU ovat parhaat ratkaisut Euroopan ja ehkä koko maailman kannalta; saadaan vastapaino Usalle ja taalan arvolle. Leikkiköön Usa maailman poliisia niin kauan kuin raha riittää, sehän on kaikkien hyväksi toistaiseksi ja kun tarve ilmenee voimme EU:ssa olla myös rohkeasti eri mieltä, onhan meitä n. 420 milj., kyllä laajentuminen kannatti!.
Kun miesmuisti on niin mahdottoman lyhyt 2-3 kuukautta niin pitää muistuttaa että ennen EY:tä Usa kohteli kutakin Euroopan maata mm. kauppapolitiikassa ihan miten häntä lystäsi; vuorotellen olivat saarrossa niin Ranskan viinit ja Espanjan oliiviöljyt kuin suomalainen teräs ja paperi. Nyt Usassa tiedetään ja tutaan, pane boikottiin yksikin EU:n jäsenmaa niin voit kääntää Eurooppaan tulevat rahtialukset takaisin lähtösatamiin tai upottaa, teidän merkantilismi ei enää pure.
Vähän eksyin aiheesta. Sinikka Tyynelä itsekin hyvin tietää että koko maailman kattavaa empatiaa ei löydy nyt eikä koskaan. Mitä enemmän öljyn hinta nousee sen vähemmän löytyy empatiaa; kukin kansakunta pitää kiinni saavutetuista eduista. Yksilö ja valtio tyydyttävät omatuntonsa pudottamalla kolikon keräykseen ja toiseksi, mikä me me olemme ratkomaan Darfurin ongelmaa, onhan heillä Afrikan Unioni; sopikoot ensin keskenään asiansa niin voimme jonkun kolikon antaa lisää.
(Joke 26.07.2008 21:57)

Jos luopuu unelmastaan hyvän ja oikeamielisen maailman toteutumisesta, luopuu kaikesta.
Vaikka aavistaisi, että oikeamielinen, täydellinen maailma, ei ehkä koskaan toteutuisi - ei pidä lopettaa sinne pyrkimistä. Tekee vain oman osansa hyvyyden ja oikeuden levittämisessä - toivoo ja uskoo parempaan.
Jäin miettimään tuota raadollisuutta ihmisen liikuttajana - raadollisuus on ilmeisesti itsekkyyttä, oman edun tavoittelua muista piittaamatta. Ihminen voinee olla raadollinen tietämättään tai tiedostaen aiheuttamastaan pahasta. Tiedostava vain selittää sen hyväksi jollain tekosyyllä.
Mielestäni raadollisuus on hyvinkin helposti kitkettävissä pois ihmisestä - niinkuin kaikki muutkin vietteihin ja haluihin perustuvat pahuudet. On vain niin paljon helpompaa selittää vääriä tekoja niiden pohjautumisella ihmisen eläimellisyyteen kuin tehdä jotakin niiden kitkemiseksi.
Ja öljykriisistä - kriiseillähän on tapana synnyttää suunnattoman paljon hyvää ja järkevää toimintaa. Uskoisin näin tapahtuvan öljynkin osalta - ei öljy ole kuitenkaan meidänkään elinehtomme - ihminen on pärjännyt ennenkin ilman sitä ja pärjää vastedeskin. Kun öljyn kallistuu, huomaamme pärjäävämme vähemmällä - ja lopulta ilmankin.


ST:
"Mutta ju.........ta, kukaan ei halua keskustella, pitäisikö Suomessa olla perustuslakituomioistuin; ei h........ssä sittenhän ne saavat meidät rysän päältä kiinni. " Jokehan se nyt vuodattaa kärsimättömyyden kyyneliä ? Vai kukaan ei halua keskustella perustuslakituomioistuimesta ja Suomen poliittisesta rähmetyksestä ?
Muistutan, että esim. heti Suomen laittoman EU-liittymispäätöksen jälkeen Vapaan Suomen Liiton ( = nykyinen Itsenäisyyspuolue ) kansanedustajaehdokkaana vaaliteemanani oli "perustuslakituomioistuin Suomeen. "
Suomessa ei ole nyt demokratiaa, vaan suuren rahan valta. Suomi ei enää ole oikeusvaltio. Siksi yhteiskunnallinen toivo elää vain pitkäjänteisessä ponnistelussa ja kärsivällisyydessä, sillä olen edelleenkin niin "vanhanaikainen", että luotan jossakin vaiheessa vielä Suomenkin kansan heräämiseen.
Entisenä Keski-Suomen Vihreitten perustajajäsenenä ja puheenjohtajana tiedän, että vain suuret unelmat ja uudet visiot Suomen poliittisen järjestelmän uudistamiseksi kokonaisuudessaan kantavat jonakin päivänä hedelmää. Tiedän täsmälleen, että oma tehtäväni, vaatimaton sellainenkin; on olla romuttamassa ja kyseenalaistamassa nykyisiä yhteiskunnallisia ja poliitisia rakenteita, jotka perustuvat vain yksityiseen ahneuteen ja vääristyneeseen maailmankatsomkseen, minkä seurauksia mm. kansainvälisen politiikan professori Tuomas Forsbergkin pohtii Turun Sanomissa 25.07.08 :
”Laajalla turvallisuudella tarkoitetaan sitä, että uhkat ovat muutakin kuin sotilaallisia. Meitä uhkaavat ilmastonmuutos, ydinonnettomuudet, terrorismi, ympäristöongelmat, huumeet, talouslama, kulkutaudit, laajamittainen siirtolaisuus, biologiset mutaatiot, ikääntyminen, energiapula, kansainvälinen rikollisuus, teknologiset häiriöt, tsunamit ja hirmumyrskyt, verkkohyökkäykset, lasten ja nuorten syrjäytyminen ja monet muut asiat.”
Olen täysin vakuuttunut siitä, että Itsenäisyyspuolue on oikealla paikalla luodessaan oikeudenmukaisempia visioita paremmasta maailmasta :
Keskeiset tulevaisuuttamme koskevat haasteet ovat:
1. Demokratian puute ja eriarvoisuuden lisääntyminen
2. Ihmiskunnan ja luonnon elinmahdollisuuksien vaarantuminen
3. Asevarustelu ja konfliktitNämä haasteet liittyvät toisiinsa monin tavoin niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin. Myös vastaukset niihin kytkeytyvät toisiinsa.
IPU:n 10 ASKELTA PAREMPAAN OVAT :
1. Itsenäisyys: kansallisen päätäntävallan palauttaminen.
2. Demokratian vahvistaminen: kansanäänestykset ja oikeudenmukainen vaalijärjestelmä.
3. Markkinoiden ylivallasta ihmislähtöiseen talouteen
4. Kansainvälisen yhteistyön vahvistaminen aitoa demokratiaa haluavien välillä.
5. Eriarvoisuuden vähentäminen: ihmisoikeudet, päätöksenteko, talous ja ympäristö.
6. Ihmiskunnan ja maapallon tulevaisuus etusijalle: elämän säilyttäminen voittojen kasvattamisen sijaan
7. Loppu hävittämiselle ja tuhlaukselle: energia ja luonnon monimuotoisuus.
8. Omavaraisuus ja tuki kansainväliselle kestävälle kehitykselle
9. Hidas kiiruhtaminen kohti turvallisempaa maailmaa; voimavarojen siirtäminen asevarustelusta, sotilasliitoista ja sodankäynnistä luottamusta, vakautta ja monipuolista turvallisuutta edistäviin tekoihin.
10. Elämän säilyttäminen ihmiskunnan yhteiseksi turvallisuuskysymykseksi.

Ei kommentteja: