torstai 24. heinäkuuta 2008

METSÄTEOLLISUUDEN ALASAJO LISÄYDINVOIMALLA


Kun (Suomen vihatuin mies?) Lilius sanoo, että maahamme mahtuu vielä kolme uutta ydinvoimalaa, hän ei tarkoita, että niiden tuottama sähkö jäisi Suomen energiaturvaksi; ydinjätteet kyllä jäävät. Sähkö myydään europörsseissä ulkomaille. Meille uudetkin ydinvoimalat tuottavat sähköniukkuutta ja (EU-)hinnankorotuksia.


Jos lisätään ydinvoimaa, EU pakottaa Suomen sen johdosta polttamaan metsiään. Kun EU vaatii tuottamaan 38 prosenttia uusiutuvaa energiaa jokaista ydinsähkökilowattia kohden, siitä ei Suomi selviä kuin puuta polttamalla – ja metsäteollisuuden alasajolla.


Esko Seppäsen koko artikkeli : http://www.hymy.fi/seppasen-kolumni/blogi/esko-seppanen-sahkon-hinta-automaatti


... ja mitä tekee TEM ja Mauri Pekkarinen ? - Ratkaisee uraaninlouhintabisneksen, ydinvoiman, päästökaupan, turvebisneksen ja ylipäätänsä koko Suomen kansantalouden alasajon pörssikeinottelijoiden piikkiin !
ST :
Yhteisvaikutukseltaan sähkön ja päästöoikeuksien pörssihinnoittelu on erityisesti vesivoima- ja atomisähkön tuottajien voittoautomaatti, joka Helsingin Sanomien laskelmien mukaan tuottaa yhtiöille vuosittain 2 000 000 000 euron ylivoitot.


Kotitaloudet maksavat.


Esko Seppäsen blogi :
http://www.eskoseppanen.net/index.php?option=com_content&task=view&id=577&Itemid=26

ST:
Olkiluoto 3:n julkiset tuet EY-tuomioistuimeen
kesäkuu 30, 2008

Ranskan vientiluottolaitos myönsi Olkiluoto 3 -hankkeelle noin 570 miljoonan euron vientitakuun. Tämän ansiosta reaktorin tilaaja TVO sai reaktorin merkittävästi halvemmalla.
Euroopan uusiutuvan energian tuottajat ovat haastaneet Euroopan komission oikeuteen saadakseen Olkiluoto 3:lle myönnetyt valtionavut julistetuksi laittomiksi. Pohjoismaiden ja Ranskan Greenpeace ovat liittyneet valitukseen. Jos tuomioistuin vahvistaa järjestöjen näkemyksen valtionapujen laittomuudesta, voidaan tukiaisista hyötyneet yhtiöt määrätä sakkoihin tai korvauksiin.

http://www.greenpeace.org/finland/fi/mediakeskus/lehdistotiedotteet/olkiluoto-3-n-julkiset-tuet-ey :

Sitoutuminen Olkiluoto 3 -hankkeeseen on hidastanut uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden kehitystä Suomessa. Näillä keinoilla ilmastonmuutosta kiihdyttäviä päästöjä olisi voitu vähentää huomattavasti enemmän, nopeammin ja turvallisemmin, jolloin myös Kioton päästötavoite olisi saavutettu kotimaisilla toimilla. Tuhansia työpaikkoja on jäänyt syntymättä Suomessa kuluneen vuosikymmenen aikana kestävien energiaratkaisujen hitaan kasvun takia. Olkiluoto 3:n saamat valtionavut ovat siis ohjanneet kehitystä haitalliseen suuntaan, toteaa Myllyvirta.


ST:
"VOIMAVARKAAT VOIMAVARAKSI"
Olkiluodon työmaapapiksi on palkattu Sakari Leppänen. Tämän ydinpapin kotisivulla on esittely :

" Olen evankelisluterilaisen kirkon ja TVO:n kutsuma pappi Olkiluodon työmaalle. Olen täällä sinua varten.
Papille kuuluvan absoluuttisen vaitiolovelvollisuuden suojassa voit uskoutua minulle mistä asiasta tahansa, oletpa sitten työntekijän tai työnantajan roolissa.

Toivon voivani auttaa, jos on ongelmia työmaalla, perhe-, raha-, terveyshuolia tai hengellisiä kysymyksiä.

Työssä jaksamisesta olen kirjoittajana kirjassa "VOIMAVARKAAT VOIMAVARAKSI",
Ihmissuhdeasioita kirjassa "KUMPPANINA KURKIHIRREN ALLA" (TVO:n kirjastossa)." http://www.sakarileppanen.fi/


Suomessa on tällä hetkellä rahan voimalla valittu poliittinen ydineduskunta, jonka enemmistö kannattaa lisäydinvoiman rakentamista, vastoin kansan enemmistön tahtoa.

Pitäisikö Suomen nykyhallituksen käydä ripittämässä itsensä synninpäästöön ydinpappi Leppäselle maailman suurimman koe- ja uudentyyppisen pilotvoimalan, Olkiluoto 3:n käyttöönoton jälkiseurauksista, kun mikään vakuutusyhtiö vastoin ydinenergialakia ei suostu edes vakuuttamaan voimalaa täysimääräisesti suuronnettomuuden varalta ?

Kykeneekö ydinpappi Leppänen antamaan synnit anteeksi tieten tahtoen aiheutetusta jättimäisestä jälkipolvien ja koko elinympäristön saastuttamisesta ? Vai käytetäänkö tässäkin kirkkoa ja kristillisyyttä vain suuren rahan nöyränä palvelijana ? Amen ?


ST:
Pitäisikö Suomen nykyhallituksen käydä ripittämässä itsensä synninpäästöön ydinpappi Leppäselle maailman suurimman koe- ja uuden tyyppisen pilotvoimalan, Olkiluoto 3:n käyttöönoton jälkiseurauksista, kun mikään vakuutusyhtiö vastoin ydinenergialakia ei suostu edes vakuuttamaan voimalaa täysimääräisesti suuronnettomuuden varalta ? Myös korkea-aktiivisen ydinjätteen loppusijoitus on todellisuudessa ratkaisematta !

Suomalaisille myytiin kakkosluokan reaktori?
Arevan Yhdysvaltain viranomaisille toimittama raportti listaa suuren määrän turvallisuusominaisuuksia, jotka sisältyvät USA:ssa lisensoitavaan EPR-malliin, mutta puuttuvat Suomeen rakenteilla olevasta. Ilmeisesti Suomen viranomaiset ja Areva katsovat, että suomalaisilla ei ole oikeutta samaan turvallisuustasoon kuin yhdysvaltalaisilla. Raportin voi lukea Yhdysvaltain ydinvoimaviranomaisen NRC:n digikirjastosta (access number ML063390020).

Suomen ydinturvallisuuslainsäädäntöä höllennettävä?
Ranskan Säteilyturvakeskus (IRSN) selvitti Olkiluotoon rakennettavan EPR-voimalatyypin yhteensopivuutta Suomen ydinturvallisuuslainsäädännön kanssa. Tutkimuksessa selvisi, että voimalan höyrystimen putken vahingoittuminen voisi johtaa hallitsemattomaan ketjureaktioon reaktorissa. Raportti suosittaa, että Suomen ydinturvallisuuslainsäädännössä sallittaisiin pääkiertoputkiston radioaktiivisen höyryn päästäminen suoraan ilmaan onnettomuustilanteessa, sillä näin voitaisiin alentaa vakavan onnettomuuden todennäköisyyttä. http://www.greenpeace.org/finland/fi/ydinvoima/ydinvoima-suomessa/olkiluoto/olkiluodon-ongelmat

:Hankkeessa on havaittu yli 1500 laatuongelmaa, joiden taso vaihtelee mitättömästä kriittiseen (3). Säteilyturvakeskus myöntää itsekin, että ongelmien määrä on niin suuri, että kaikkia ei välttämättä havaita ajoissa (4). Lähes kaikkien turvallisuuden kannalta keskeisten komponenttien valmistuksessa on ollut ongelmia, ja joissain tapauksissa laatuvaatimuksia on muutettu, jotta viallisia komponentteja ei tarvitsisi valmistaa uudestaan (ks. kaavio). http://www.greenpeace.org/finland/fi/ydinvoima/ydinvoima-suomessa/olkiluotoSuomen nykyisen hallituksen ja sen energiapolitiikan ylipapiksi on noussut rahavallan keisari, kepu ja Mauri Pekkarinen ?

Ydinvoimasta ja sen lisärakentamisesta loppusijoituksineen tulee näillä näkymin Suomen kohtalonkysymys : - edes suuret ydinvoimavaltiot eivät ole kyenneet ratkaisemaan loppusijoitusta ! Suomi ainoana valtiona maailmassa aikoo haudata jätteet kallioperään miljoonaksi vuodeksi. 1 %:n äänivallallaan EU:ssa Suomi ei kykene estämään muualta EU:n alueelta tulevia radioaktiivisia jätteitä, jotka on tarkoitus keskittää samaan paikkaan....

Ei kommentteja: