maanantai 8. heinäkuuta 2013

Kuka vastuussa suomalaisesta mielenterveyspommista ?


 Suomessa on yli 700.000 mielialalääkkeiden syöjää !?

Lähes puoli miljoonaa, eli 448 000 suomalaista syö masennuslääkkeitä.
Masennuslääkkeitä on määrätty Kelan tilaston mukaan jo alle 4–vuotiaillekin.
Erityisen suuri, n. 1500 reseptin masennuslääkityksen kasvu on kohdistunut viime vuosina 10 -14 –vuotiaisiin. 15-19 -vuotiaista jo lähes11 000 syö masennuslääkkeitä !?
Lääkkeiden vaikutuksia varsinkin lapsiin ja nuoriin on kuitenkin tutkittu hyvin vähän.
Miksi ?

Masennuslääkkeiden käyttö on kymmenkertaistunut muutamassa vuosikymmenessä.
Samassa ajassa myös ennenaikaiset eläkkeet ovat yli kymmenkertaistuneet.

Masennuslääkkeitä määrätään terveyskeskuksissa, samaan aikaan kun paikallisia terveyskeskuksia ja terveyspalveluja suljetaan rahanpuutteessa. Kun muuta hoitoa, paitsi lääkehoitoa ei ole saatavissa, on lääketehtaille ja lääkäreille jätetty mahtava bisnes:
- Keski-Suomen sairaanhoitopiirissäkin psykiatrivaje on jo kestänyt vuosikausia.  Ksshp:n ”Toiminta ja Taloussuunnitelmassa vuosille 2013 –2015” ja talousarviossa vuodelle 2013 todetaan suoraan, että 14 lääkärinvirasta vain viisi on vakinaisesti täytetty, joten psykiatripula on erittäin suuri uhka hyvälle hoidolle.
Ksshp:n 9:n psykiatrin vaje kuvaa nykyistä Suomen alennustilaa, jossa kaikkein heikoimmat jätetään ilman hoitoja. Siksi ksml:ssa  5.7 ollut juttu Laukaan psykiatrisesta poliklinikasta : ”Ilman lähetettä hoitoon” oli hupaisaa luettavaa ?

Suomessa on vähennetty jo vuosikymmeniä psykiatrisia sairaalapaikkoja, vaikka hoitoa tarvitsevat potilaat ovat entistä vaikeampia ja moniongelmaisempia lääkkeitten, alkoholin ja huumeitten sekakäyttäjiä. Ja edelleenkin vaan Ksshp:n toimintasuunnitelmassa psykiatrisen erikoissairaanhoidon painopistettä siirretään lääkityskeskeiseen avohoitoon.

Avohoito-  ja lääkityskeskeisen hoidon ja suunnittelun lähtökohtana on ilmeinen rahapula ja täydellinen näköalattomuus käsiin räjähtävästä mielenterveyspommista ?

Jos ja kun Keski-Suomen sairaanhoitopiirin terveydenhuollon kehittämissuunnitelmien ilmeinen lähtökohta on vain niukkeneva talousarvio ja sen seuranta ilman riittävää psykiatrista ammattihenkilökuntaa,  rankaistaan kaikkein heikoimpia hoitoa tarvitsevia potilaita, vastoin kaikille kuuluvia kansallisia ja kansainvälisiä ihmis- ja perusoikeuksia: - ilman riittäviä kuntoutus-,  terapia-  ja hoitopalveluja psykiatriset potilaat on helppo lääkitä ja unohtaa ”hoidetuiksi”,  jopa vuosikymmeniä kestävällä kroonistamisella.
Onko mielenterveys ja varsinkin masennus sitten sellainen mörkö, ettei siitä parannuta ?
Vai johtuuko nykyinen lääkkeitten määrääminen pelkästään lääkäreitten ja lääkebisneksen liian tiukoista kytköksistä ?  Ja ovatko pitkäaikais-lääkkeitten haittavaikutukset niin pahoja, ettei niistä edes uskalleta julkisesti puhua ?

Kuka on tutkinut,
kenen olisi tutkittava ja punnittava potilaan ja omaisten näkökulmasta nykyinen suomalainen mielenterveyspommi, lääkityskeskeinen avohoito ?
Jos lääkkeet olisivat tehokkaita, eikö mielenterveyspommi olisi jo purettu ?
Kuka kantaa vastuun vastuuttomasta lääkinnästä, varsinkin nuorimmista hoidettavista ?
Ja uskaltaako kukaan enää edes kantaa vastuuta Ksshp:n kurjaakin kurjemmasta psykiatrisen hoidon  tilasta ?

ps.
kirjoitus ksml:ssa  9.7.2013 /
Mielenterveyspommimme
http://www.ksml.fi/mielipide/mielipidekirjoitukset/mielenterveyspommimme/1350660
Ei kommentteja: