keskiviikko 10. heinäkuuta 2013

Parkaiskaa! Älkää enää alistuko !


Kiitos pääkirjoituksesta ”Matalan kynnyksen apu voi katkaista pahan olon kierteen”( Ksml. 10.7.2013) http://www.ksml.fi/mielipide/mielipidekirjoitukset/matalan-kynnyksen-apu-voi-katkaista-pahan-olon-kierteen/1351027
Peräti joka viides vuonna 1987 syntynyt on käynyt psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa tai syönyt psyykelääkkeitä (HS 9.7.) Lama on jättänyt jälkensä lasten elämään myös muuten. Joka neljäs ikäluokasta on saanut toimeentulotukea tai merkinnän poliisin rekisteriin.

Suomessa on nyt yli miljoona köyhyysrajan alla elävää ihmistä.
Mielen sairaus on yksilöllinen, mutta satojen tuhansien sairastavien osalta kyseessä on vakava, koko yhteiskunnan sairaus.
Olisiko paranemisen edellytykseksi tunnistettava ensin yhteisöllisen sairauden syyt ja hankittava sitten oikeat täsmälääkkeet ?!
Köyhyysrajan alapuolelle syrjäyttäminen alkoi 90- luvulla keinotekoisesta lamasta, jolla Suomi hoidettiin eurokuntoon. Sitten pelastettiin pankit ja kansakunta jätettiin pahenevaan ahdinkoon. Sitten räjähti Suomen kansan krooninen, ensisijaisesti yhteiskunnallinen mielenterveyspommi; entistä kovempi eriarvoistuminen ja tulonjaon kiihtyvä eriytyminen : - rikkaat rikastuivat ja köyhät köyhtyivät.

Kun entisen hyvinvointiyhteiskunnan perusta on nyt tuhottu, on jäljellä enää raunioita.  Noilla rauniolla elävät, ovat ja kituuttelevat ilman työtä ja jokapäiväistä leipää entistä sairaampina ja moniongelmaisimpina . Samaan aikaan peruspalvelut ajetaan alas entistä nopeammin ja kynnys päätä minkäänlaiseen hoitoon kasvaa edelleen.

Pysyvä köyhyysrajan alla eläminen, siihen liittyvä toivottomuus ja itsearvostuksen puuttuminen on varmasti ensisijainen ja jo krooninen mielen sairastumisen vaikuttava tekijä, joka siirtyy seuraaviin sukupolviin ja lapsiin. Leipäjonoissa kiertelevin ensisijainen nälkä ja pahaolo ei varmasti parane enää edes minkäänlaisella psyykenlääkityksellä.

Taloudellista perusturvan puutetta ei voi lääkitä mielialalääkkeillä, vaikka niitä nyt syötetäänkin sadoille tuhansille epätoivoon vaipuneille.

Jos pahenevaa yhteiskunnallista epäoikeudenmukaisuutta, ja siitä johtuvaa sairautta ja sen kansalaisissa aiheuttavia sairausoireita lääkittäisiin nyt oikein, hoidettaisiin ensimmäiseksi kuntoon perusasiat: - riittävä perusturva ja perustulo olisi pahenevan laman tärkein mielenterveyspilleri. Samalla se vahvistaisi kansantalouden kestävyysvajetta, kun kansantalouden pohja on kokonaan pettänyt kestämättömässä eurolla keinottelussa.

Suomalaisen kansanterveyden mielenterveyspommin hoitamiseksi olisi myös muistettava, että pahiten sairaita tuskin ovat nyt heitteille jätetyt avohoidettavat, vaan se eduskunnan itsevaltiaaksi karannut euvostoedustus, joka on moukaroinut Suomen kuntauudistusta uusiksi yksityisten palvelutuottajien ehdoilla ja tyhjentää edelleen julkisia kouluja, virastoja, osastoja, sairaaloita ja kaikille kansalaisille kuuluvaa oikeusturvaa, sekä perusoikeuksia laittomasti mitätöidyn  Suomen perustuslain mukana suoraan Brysselin roskikseen.

Maailma on vanha, mutta onko mitään opittu ?
Hyvät ihmiset !  vihastukaa ! näyttäkää tunteenne ! parkaiskaa ! Älkää enää alistuko nykyisen vallanpidon; terveys- ja hyvinvointipalvelujen pahenevaan ahdinkoon !

Juttu ksml:ssa
Ei enää alistumista /
http://www.ksml.fi/mielipide/mielipidekirjoitukset/ei-enaa-alistumista/1352541
Ei kommentteja: