sunnuntai 4. syyskuuta 2016

Eläkerahasijoitukset ydinaseisiin ?
Yhdysvallat ja Kiina ovat päättäneet ratifioida Pariisin ilmastosopimuksen.
Hienoa !
Käytännössä maailman suurimpien saastuttajien on nyt itse näytettävä esimerkkiä valtavasta haasteesta maailman ekosysteemin pelastamiseksi.
Tavoitteena on, ettei maailman ilmasto lämpene enempää kuin 1,5 astetta verrattuna teollistumista edeltävään aikaan.

Käytännössä tämä merkitsee nopeaa suunnan muutosta ja lopullista tuomiota fossiilisten polttoaineiden käytölle. 
Öljystä ja hiilestä luopuminen on valtava haaste teollisuusmaille.
Uusituvan energian on korvattava myös ydinvoima, jonka jäteongelma on täysin ratkaisematta kaikkialla maailmassa.

Maailman pelisääntöjen on muututtava kokonaan:
- meillä ei ole enää varaa ummistaa silmiä varsinaiselta tosiasialta, että kaikki ilmastomuutoksen torjuntaankin tähtäävät toimet ovat vain pintaraapaisua joukkotuhoaseiden armottomasta väkivallasta, jolla koko ihmis- ja luomakunta on alistettu sotilasvaltojen ja ydinasemahtien sotatantereeksi.
Koko 1900-luku ensimmäisine atomipommeineen ja joukkotuhoaseineen on varmasti koko ihmiskunnan historian pimeintä ja synkintä aikaa.

Onko toivoa paremmasta ?
Tuskinpa,
jollei löydä malkaa omasta silmästä ?

Nykyinen, maailmaa raaistava finanssikapitalismi, vahvemman ehdoilla tapahtuva ylikansallinen pörssikeinottelu olisi mahdotonta ilman massiivisia asevoimia ja harvainvaltaa.

Myös suomalaiset sijoitusyhtiöt ovat rahoittaneet perinteisen aseteknologian viennin ohella myös ydinaseita  ja niitä valmistavia yrityksiä. Monet eläkevakuutuslaitokset, ammattiliitot, pankit ja kirkko ovat tehneet vuosien varrella suoria ja epäsuoria sijoituksia mm. ydinaseita tai niitä valmistaviin yhtiöihin.

Onneksi vastuullisen sijoittamisen hengessä monet pankit ovat jo vetäneet sijoituksiaan pois ydinaseista ja hiiliyhtiöistä.

Otetaanpa esimerkki ?
Työeläkevakuutuslaitos Ilmarisen vastuulla on n. 900 000 suomalaisen eläketurva. Lähes miljoonan suomalaisen eläkevaroja sijoittava yhtiö ei ole luopunut ydinaseisiin liittyvistä sijoituksistaan.
Ilmarinen on sijoittanut mm. brittiläiseen BAE Systemsiin, joka on Euroopan suurin ja maailman toiseksi suurin asevalmistaja.

Ilmarisen omistajaohjauksen periaatteissa linjataan sen sijoitustoiminnan avoimuutta.  Nyt olisi välttämätöntä tietää miten esim. Ilmarinen vastaa ilmastomuutoksen haasteisiin sen sijoittamisstrategiassa ? 
Samalla eläkeyhtiön olisi julkistettava myös kaikki sijoitukset asetuotantoon ?

Tulevasta sukupolvesta vastuussa olevalta mummoilta ja papoilta jää nimittäin puurot ja vellit lautaselle, jos eläkerahoilla keinottelullakaan ei ole minkäänlaista moraalisia tai eettisiä pelisääntöjä ?

Olisikohan ainakin Ilmarisen sijoitusjohtajan tultava ulos kuorestaan luottamuksen palauttamiseksi ?1 kommentti:

Tiina Landau, vastuullisen sijoittamisen senior-analyytikko, Ilmarinen kirjoitti...

Kiitos tarttumisesta tärkeään teemaan. Eläkeyhtiöiden tehtävä on sijoittaa eläkevarat tuottavasti ja turvaavasti, niin että myös tulevat sukupolvet saavat aikanaan ansaitsemansa eläkkeen. Tämä edellyttää pitkäjänteistä ja vastuullista toimintaa. Vastuullisuuskysymyksiä pohditaan Ilmarisessa jatkuvasti, ja sijoituspäätöksissä noudatamme vastuullisen sijoittamisen periaatteita. Tämä tarkoittaa sitä, että huomioimme taloudellisten näkökohtien lisäksi myös ympäristöön, sosiaaliseen vastuuseen sekä hyvään hallintotapaan liittyvät asiat. Nämä vaikuttavat yrityksen tuottoihin, kustannuksiin ja maineeseen ja heijastuvat näin ollen merkittävällä tavalla myös sijoitustuottoihin.

Ilmarinen on ensimmäisenä suomalaisena sijoittajana allekirjoittanut YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet. Olemme myös sitoutuneet useisiin ilmastoraportointia koskeviin kansainvälisiin aloitteisiin. Seuraamme osakesalkun hiilijalanjälkeä vuosittain. Tänä vuonna sijoituskohteiden kasvihuonepäästöt vähenivät 27 prosenttia. Tämä on saatu aikaan vähentämällä sijoituksia kivihiileen ja lisäämällä sijoituksia uusiutuvaan energiaan panostaviin sähköyhtiöihin. Myös uudisrakennuttamisessa selvitämme rakennusten elinkaaren aikaisen hiilijalanjäljen.

Blogissa mainittu yritys on ollut kannattava sijoituskohde, ja sen toiminnasta vain pieni osa liittyy ydinaseiden osien valmistamiseen. Toimintaa seurataan jatkuvasti ja arvioimme sijoituspäätöksiä uudelleen, mikäli tilanne muuttuu. Ilmarinen ei sijoita yrityksiin, jotka valmistavat kansainvälisissä sopimuksissa kiellettyjä aseita tai niiden osia (kuten henkilömiinat ja rypälepommit).

Ilmarinen on aktiivinen omistaja. Edellytämme omistamiltamme yhtiöiltä vastuullisuutta sekä ympäristöä, ihmisoikeuksia ja korruption ehkäisyä koskevien YK:n Global -periaatteiden noudattamista. Mikäli näin ei jostain syystä tapahdu, pyrimme vaikuttamaan yhtiön johtoon ja saamaan muutosta aikaan. Usein sijoittajaa myös kuunnellaan. Viimeisenä keinona on sijoituksesta irtautuminen.

Avoimuus on olennainen osa Ilmarisen yritysvastuuta. Seuraamme vastuullisuuden toteutumista useilla mittareilla ja raportoimme tästä säännöllisesti. Vastuullisuusraporttiin voi tutustua verkkosivuillamme http://ilmarinen.fi/ilmarinen/yritysvastuu/