tiistai 6. syyskuuta 2016

Finnpulp - maailman suurin kupletti ?
Kuopion Sorsasalon  maailman suurin havupuuhun perustuva biotuotetehdas Finnpulp ja sen 1,4 miljardin euron hanke odottaa ympäristölupaa. 
Ja itku käy jo ennakkoon liian tiukoista ympäristöluvista ?

Mika Welling Pöyry Oy:sta on tehnyt  Sorsasalon maastoselvityksen..
Selvityksestä ilmenee, kuinka  luonnon käy, kun kokonaisnäkemys rajusta, mutta vääjäämättömästä ympäristön pilaamisesta saa jatkua kenenkään välittämättä :
” Hankealue levittäytyy paljaana kalliolouhosalueena. Alueen kallioainesta käytettiin vuosina 2010-2014 Kallansiltojen rakennustyömaalla. Nykyisellään hankealue on luonnontilasta muuttunutta, laajaa, puutonta ja lähes kasvitonta kenttää.
( ” Tiedän, että alueella on ennen louhimista ollut iso metsäalue ja siellä on aiemmin harjoitettu tavanomaista metsätaloutta teollisuuden rinnalla.  )

” Vuosien mittaan tehtyjen liito-oravaselvitysten mukaan Sorsasalossa on ollut useita liito-oravan reviirejä. Lajin suosimia suojaisia, järeäpuustoisia kuusisekametsiä on säilynyt Sorsasalossa nykyisestä teollisuudesta huolimatta. Alueen itäosan metsät ovat pysyneet juuri teollisuuden vuoksi suojassa muulta ihmistoiminnalta.
” Suunnitellun hankealueen eteläpuolella on pieni, nimetön lampi. Se osoittautui maastotöiden yhteydessä sorsille mieluisaksi. Lammessa havaittiin myös tusinan verran taveja. Lammen ympäristö on nykyisellään hakattu ja kasvaa tiheästi hakkuuaukkojen heinä- ja ruohokasvillisuutta. Maastotöiden yhteydessä lampi on arvioitu luonnonarvoiltaan vähäiseksi, mutta kuitenkin viitasammakolle mahdolliseksi elinympäristöksi. Sammakoiden esiintyvyys voidaan havainnoida luotettavasti keväisin kutuaikaan…”

Ja mikä olikaan Finnpulpin kupletin juoni ?
Riittääkö edes Savon kalikat jättihankkeeseen, joka vaatii neljän maakunnan puut ?
Tehdas nielee vuodessa yli kuusi miljoonaa kuutiota kuitupuuta, vähän enemmän kuin Metsägroupin Äänekosken tehdas.

Kun piiri pieni pyörii – niin keput siinä hyörii ?
Kannattaa vielä  muistaa, että Äänekoskenkin biotuotetehtaan sulfaattipäästöt ovat samaa suuruusluokkaa kuin Talvivaaran kaivoksen sulfaattisäästöt.

Massiivisen sellun keiton jalostusarvo on matala.  
Jos Suomen kallisarvoiset metsät ja niiden ekosysteemit kuihdutetaan pelkäksi vessapaperiksi tai vaipoiksi, ei järki paljon pakota.
Enemmän kuin vientitulojen kasvua, Suomi tarvitsee nyt kipeämmin kuin koskaan metsäteollisuuden jalostusarvon kasvua ja ajantasaista ympäristönsuojelua.

Kiitokset Savon Sanomille, joka julkaisi jutun 9.9.2016.
Juttu kommentteineen on luettavissa seuraavasta linkistä, samoin kuin oma jatkokommenttini :
http://www.savonsanomat.fi/mielipide/lukijan-sanomat/Maailman-suurin-kupletti/832799#comments

 Sauli Ahvenniemi ihmettelee, miten sellutehdas voi muuttua biovoimalaksi ?
” Osaako kauppaneuvos kertoa, miksi havusellutehtaasta tuli joulukuussa 2015 yhtä äkkiä biotuotetehdas, vaikka tehdas keskittyy edelleen pehmo- ja pakkauspaperien havuselluraaka-aineen tuotantoon. Tämä raaka-aine sitten rahdattaisiin Kaukoidän markkinoille Japaniin ja Kiinaan?

Muistellaanpa ?
Suomen laittoman EU – liittymispäätöksen jälkeen nykyinen kepulandia metsäteollisuuskytkentöineen  on ollut ”puun ja kuoren” välissä.

Myös Suomi on sitoutunut muun Euroopan tapaan uusiutuvan energian lisäämiseen.
Suurten metsäyhtiöitten massiivista energian tarvetta ei ”hajautetut risupaketit” kiinnostaneet .
Siitä huolimatta nykyinen Kepulandia pyörii edelleen kartellisoituneen suurteollisuuden ehdoilla.

Uusi uljas kestävän kehityksen kilpailukykyinen Suomi sai valtavan takaiskun kun vielä vanhan maailman Vanhasen hallitus veti tiskin alta 3 esteellisesti valmisteltua  ydinvoimalupaa.
Suomi on nyt hirttäytynyt maailman suurimpien ydinvoimaloitten rakentamiseen vastoin
maailmanlaajuista trendiä ja Suomen haasteet uusiutuvan energia osalta muuttuivat entistä vaikeammiksi.

Kun on tehty täysin vääriä päätöksiä ja arvioita,
niitä paikataan entistä huonoimmilla ratkaisuilla ?

Maailman suurimmat sellukattilat ja niiden omavarainen energiantuotanto ei kompensoi
EU:n vaatimuksia uusiutuvan energian kriteeriksi ja tasapainottamaan ydinenergiakilowattia.

Entäs Suomen kansantalous ja sen tila ?
Maailman suurimmat ydinvoimalat, sitten maailman suurimmat sellukattilat ?
-          kaksi kärpästä yhdellä iskulla ?

Onko kukaan arvioinut maailman suurimman sellukattilan kumipyörärallin öljytaseita ilman saastuttamisessa ?

J
Terveisiä sinne Kuopioon Sauli Ahvenniemelle ja kaikille kansan- ja kaupungintaloudesta
huolestuneille ympäristönsuojelijoille !

Täällä Jyväskylässä Pekkarisen kepulandiassa,
kaupungin talouden hirtti ja kaatoi Jyväskylän Energian Keljonlahden voimala, josta piti tulla maailman suurin turvevoimala !?

Miten kävi ?
Turvetta ei riittänyt ja nyt Keljonlahden kumipyöräralli on 260 km pitkä täysperärekkajono
puuta tai venäläistä kivihiiltä !

Ei kommentteja: