maanantai 29. syyskuuta 2008

SUURI UNELMA OIKEUDENMUKAISESTA MAAILMASTA

Kuva : Hannu Ahonen

Itsenäisyyspuolueen ehdokkaat EU-vaaleissa

Aalto Katri, agrologi, maa- ja metsät. yo, Eura
Henneken Markku, soitinrakentaja, artesaani, Nurmes
Honkasalo Teppo, rakennusmies, toiminnan suunnittelija, Turku
Hämäläinen Teuvo, yrittäjä, Sodankylä
Isoaho Mirjaleena, lääketieteen lisensiaatti, Lempäälä
Jansson Simo, ent. pääluottamusmies, Ristiina
Kaikko Aarno, edustaja, Lappeenranta
Keskumäki Kai, klovni, Tanska (sit.)
Kulmala Mikko, lvi-teknikko, yrittäjä, Kerava
Launokari Lea, teatterin tuotantosihteeri, Kirkkonummi
Mänttäri Aune, ent. kansanedustaja, Hamina
Nordling Harri, muotoilija, suunnittelija, Helsinki
Nygård Mauri, filosofian lisensiaatti, ent. maakuntaliiton toiminnanjohtaja, Kokkola
Pesonen Antti, puolueen puheenjohtaja, Alajärvi
Renvall Merja, kieltenopettaja, elinkeinonharjoittaja, Sottunga (sit.)
Savolainen Aili, lastentarhanopettaja, Helsinki
Tyynelä Sinikka, yhteiskuntatiet. kand., Jyväskylä
Vaskela Jyrki, postimies, Vantaa
Widell Jonathan, lakitieteen lisensiaatti, kielenkääntäjä, Kanada
Wiksten Lena, diplomiekonomi, valtiotieteen maisteri, Pori


Lisätietoja Antti Pesonen Itsenäisyyspuolueen puheenjohtajap.0400-565 366
Lena Wiksten Puoluesihteeri p.0400-540 678


http://www.ksml.fi/mielipide/keskustelu/itsen%C3%A4isyyspuolue-kriittisyys-ei-riit%C3%A4-eu-vaaleissa/426144
Itsenäisyyspuolueen EU-vaaliohjelma 2009

Erotaan EU:sta
Oman itsenäisen päätösvallan palauttaminen on välttämätöntä maamme tulevaisuuden ja hyvinvoinnin kannalta.
Itsenäistyminen avaa suomalaisille todellisen toivon näköalan.
Vain pieni osa suomalaisista on saanut henkilökohtaista hyötyä EU:ssa mukanaolosta. Sen sijaan suurimmalle osalle suomalaisista unioniin kuuluminen on merkinnyt kasvavia vaikeuksia.
Vähälukuisten EU:sta hyötyjien väitteet, että maallemme on ollut etua EU:hun liittymisestä, ovat valheelliset. Kun Suomi v. 1995 liitettiin perustuslakia rikkoen EU:hun, suomalaisille luvattiin, että Unioniin kuuluminen merkitsee maamme itsenäisyyden ja oman rahan säilymistä, työttömyyden poistumista ja ruoan hinnan alentumista. Kaikki lupaukset olivat valheellisia.
Vielä viime vuonnakin ruoka kallistui Suomessa 10 prosenttia eli enemmän kuin missään muussa EU-maassa. Juuri ennen EU-vaaleja ruoan halpenemisvalhetta yritetään peitellä elintarvikkeiden arvonlisäveroa alentamalla.
EU:n mukanaan tuoman uusliberalistisen talouden juuri tapahtunut romahtaminen on vienyt maamme ja kansamme entistä pahempaan ahdinkoon. Siitä selvitään vain palauttamalla oma itsenäinen päätösvalta.
EU-jäsenyys ei ole tuonut Suomelle mitään sellaista hyvää, mitä emme olisi saaneet EU:n ulkopuolella.
Itsenäisyyspuolue haluaa lisätä aitoa kansainvälistä yhteistyötä. Yhteistyötä voi tehdä vain sellainen maa, jolla on päätösvalta omista asioistaan.

Suomen on erottava EU:sta, jotta
1. Suomen valtiollisen itsenäisyys ja oma raha voidaan palauttaa.
2. Kansanvalta nostetaan sille kuuluvaan asemaan nykyisen suuryritysten ja suurten EU-maiden etuja ajavan harvainvallan tilalle.
3. Suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan alasajo sekä tuloerojen kasvu voidaan pysäyttää ja kaikkien suomalaisten hyvinvointi ja turvallisuus taata myös taloudellisesti huonoina aikoina
4. Terveeseen yrittäjyyteen perustuva markkinatalous voidaan pelastaa ja yhteiskuntaa tuhoava, köyhyyttä ja eriarvoisuutta aikaansaava keinottelukapitalismi torjua.
5. Työttömyys voidaan poistaa ja maamme kaikkien osien vaurautta ja hyvinvointia edistää omalla itsenäisellä alue- ja talouspolitiikalla, joka ei ole EU:hun kuuluville maille sallittua.
6. Kansainvälisen rikollisuuden torjumiseksi välttämätön, EU:n kieltämä rajavalvonta palautetaan maamme rajoille.
7. Oma suomalainen puhtaita ja terveellisiä elintarvikkeita tuottava maatalous ja elintarvikevalvonta voidaan säilyttää. Geenimanipuloitujen tuotteiden maahantuonti pitää estää.
8. EU:n romahduttama omavaraisuus voidaan nostaa ja ahdinkoon joutunut kotimarkkinateollisuus pelastaa. Itsenäiseen Suomeen ei tarvitsisi tuoda maitoa ja puutavaraa Ruotsista.
9. Päästään eroon EU:n jäsenmaksuista, jolloin miljardiluokkaa oleva rahasumma saadaan omaan käyttöön ja samalla nykyisin Brysseliin lähetettävät tullitulot jäävät Suomeen.
10. Nato-jäsenyys voidaan torjua ja maamme vapauttaa velvollisuudesta tukea EU:n Nato-mielistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa. Näin Suomesta saadaan jälleen puolueeton ja liittoutumaton maa, mikä toisin kuin sotilasliittoon kuuluminen mahdollistaa pysymisen tulevien sotien ulkopuolella.
11. Maamme kansainvälinen toimintavapaus voidaan palauttaa. Nyt maamme on kaikessa kansainvälisessä toiminnassaan sidottu EU:n suurimpien jäsenmaiden keskenään sopimiin kannanottoihin. Vain EU:sta irtautuneena itsenäisenä valtiona maamme voi luoda hyvät suhteet kaikkiin maihin sekä toimia välittäjänä ja sovittelijana kansainvälisissä yhteyksissä.
12. Voimme vaalia itsenäisenä maana suomalaisen kulttuurin perintöä ja kehittää itse haluamallamme tavalla omaa elinkeinoelämäämme.
13. Voimme EU:n määräyksistä vapaana suojella omaa ympäristöä, työllisyyttä ja taloutta sekä siirtyä kotimaisen uusiutuvan energian käyttöön.
14. Voimme pyrkiä rakentamaan tasapainoa ihmisen tarpeiden ja luonnon kestokyvyn välille.
Elämä on Suuri Unelma Totuudesta ja Oikeudenmukaisuudesta ja valtava toiminallinen haaste tasapainon palauttamiseksi maapallon kantokyvyn ja ihmiskunnan välille :

KESKEISET TULEVAISUUTTAMME KOSKEVAT HAASTEET OVAT :

1. Demokratian puute ja eriarvoisuuden lisääntyminen
2. Ihmiskunnan ja luonnon elinmahdollisuuksien vaarantuminen
3. Asevarustelu ja konfliktit

Nämä haasteet liittyvät toisiinsa monin tavoin niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin. Myös vastaukset niihin kytkeytyvät toisiinsa.

10 ASKELTA PAREMPAAN

1. Itsenäisyys: kansallisen päätäntävallan palauttaminen.
2. Demokratian vahvistaminen: kansanäänestykset ja oikeudenmukainen vaalijärjestelmä.
3. Markkinoiden ylivallasta ihmislähtöiseen talouteen
4. Kansainvälisen yhteistyön vahvistaminen aitoa demokratiaa haluavien välillä.
5. Eriarvoisuuden vähentäminen: ihmisoikeudet, päätöksenteko, talous ja ympäristö.
6. Ihmiskunnan ja maapallon tulevaisuus etusijalle:
elämän säilyttäminen voittojen kasvattamisen sijaan.
7. Loppu hävittämiselle ja tuhlaukselle: energia ja luonnon monimuotoisuus.
8. Omavaraisuus ja tuki kansainväliselle kestävälle kehitykselle
9. Hidas kiiruhtaminen kohti turvallisempaa maailmaa; voimavarojen siirtäminen asevarustelusta, sotilasliitoista ja sodankäynnistä luottamusta, vakautta ja monipuolista turvallisuutta edistäviin tekoihin.
10. Elämän säilyttäminen ihmiskunnan yhteiseksi turvallisuuskysymykseksi.

Näillä keskeisillä Itsenäisyypuolueen periaatteilla on niin valtava pespektiivi, että pelkästään tämän perspektiivin ymmärtäminen ja jatkuva esiin-nostaminen on mieltä innostava vaatimus ja riittävä peruste ryhtyä myös Keski-Suomen Eurovaaliehdokkaaksi 2009.

SUOJAA ALUEELLISTA PAIKALLISESTI - SUOJAA ALUEELLISTA MAAILMANLAAJUISESTI ALIPALKATUN IHMISTYÖN JA LUONNONVAROJEN RYÖSTÖKÄYTÖLTÄ !

Jyväskylässä 28.4.2009 Sinikka Tyynelä

Helsingin Sanomien vaalikoneen vastaukset : http://www.vaalikone.fi/euro2009/naytaehdokas/Sinikka+Tyynel%C3%A4/10/4911/

Blogiarkistoani enemmän klikkaamalla sarakkeesta "blogi". Siellä myös uudemmat.

2009 (45)

toukokuu (6)

KYSYMYKSIÄ OIKEUSMINISTERILLE
...
Kapodistrias-Spinelli...
http://sinikkatyynela.blogspot.com/2009/05/httpwwwerotaaneustafi.html
VAATIMUS MAAILMANRAUHAAN
Arvoisa Oikeusministeri Tuija Brax
VASTUU
Hiljaisuuden evankeliumi
KRIITTISYYS EI RIITÄ
PELASTETAAN DEMOKRATIA !
Arto Lauri - Olkiluodon Olli - Suomen talentti 200...
EI KÄYTTÖLUPAA OL - 3:lle
Vanhanen : köyhille tuulivoimaa - rikkaille ydinvo...
EUROPARLAMENTTIVAALIEHDOKAS 2009
ERT - yhtiövalta Euroopassa yhtä Pekingin ankkaa
LUOMUA VAI YDINJÄTTEITÄ ?
Hallitus haluaa kaikki pohjoismaat EU:hun
SUOMEN JOUTSEN
Liliuksen ansiot peittaavat Obamankin !
EI YDINHAUTOJA SUOMEN KALLIOPERÄÄN
maaliskuu (6)
YDINKALEERIT
EROTAAN EU:sta
Ydinaavikoitumisesta.
Miksi erota Eu:sta
Onko viestinnän moniarvoisuudella merkitystä?
Paikkaa itse hampaasi
helmikuu (9)
YDINVOIMASTA JA LOPPUSIJOITUKSESTA KANSANÄÄNESTYS
EUROOPPALAINEN KESTÄVÄN ENERGIAN VALLANKUMOUS
KESKISUOMALAINEN 18712009 – VALTIO VALTIOSSA ?
Suomen turvallisuus- ja puolustuspolitiikka
Ydinjäteongelma on edelleen ratkaisematta
OLKILUOTO 3 - kolme miljardia myöhässä
Pohjolassa ei uusia ydinreaktoreita tarvita
MOX
PARILLE SILAKKAA JA LEIPÄ
tammikuu (9)
Rahakatto veisi vaaleista aidon kilpailun
Sata-komitea kyykyttää köyhimmät ikuiseen köyhyysl...
KENEN EHDOILLA ELVYTETÄÄN - MITÄ ?
IHMISKUNTA ON JO SIIRTYNYT KAPITALISMIN JÄLKIHI...
Vieläkö odotetaan ?
Talouskriisi oikein oivallettuna voi olla myös mah...
kaikki mukaan ydinvoimamiekkariin 24.1.09
YELLOWSTONESSA JYTISEE
NOPEAT SYÖVÄT HITAAT
2008 (43)
joulukuu (2)
RIKOSTUTKIMUSVAATIMUS VAALISYRJINNÄSTÄ
TEE ELÄMÄLLESI MUUTOSPÄIVITYS !
marraskuu (1)
LISÄÄ YDINJÄTETTÄ LAPSILLE
lokakuu (6)
KIITOS ÄÄNESTÄJILLENI !
20 MILJOONAA UUTTA TYÖTÖNTÄ !
TEESIT SUOMEN MARKAN PUOLESTA
EURON KIROUS
KUNNALLISVAALIEHDOKAS JYVÄSKYLÄSSÄ
MAAILMAN FINANSSIJÄRJESTELMÄ HUOJUU
syyskuu (4)
SUURI UNELMA OIKEUDENMUKAISESTA MAAILMASTA
YDINVOIMAN KÄÄNTÖPUOLI
PALKAT PITÄISI PUOLITTAA
SOTA SAATTAA OLLA TARPEEN VENÄJÄÄ VASTAAN
heinäkuu (7)
KUKA MUISTAA METAANIN ?
IRAN - KONFLIKTI MUUTTAA MAAILMAA
LISÄÄ TURVATTOMUUTTA JA VÄKIVALTAA
kesäkuu (22)
toukokuu (1)


Kunnallisvaalien 2008 jälkeen laitoin hanskat heilumaan. Kävin Jyväskylän poliisilaitoksella tekemässä historiaa ja jättämässä rikostutkimusvaatimuksen käytyjen kuntavaalien osalta. Demokraattisten vaalien järjestämiseksi on uudistettava koko vaalijärjestelmä :

Rikostutkimusvaatimukseni 29.10.2008:

JYVÄSKYLÄN KIHLAKUNNAN POLIISILAITOS

Rikososasto

Jyväskylä

RIKOSTUTKIMUSVAATIMUS

Vaadin, että Jyväskylän poliisi tutkii, onko Suomen valtio syyllistynyt poliittiseen syrjintään säätämänsä perustuslain vastaisen lain kautta, jonka mukaa puoluetukea myönnetään budjetista vain tietyille puolueille, sekä onko perusoikeuksieni yhdenvertaisuusperiaatetta loukattu osallistuessani Jyväskylässä käytyihin kunnallisvaaleihin 26.10.2008 Itsenäisyyspuolueen ehdokkaana.

Faktoja: Koen, että täydet osallistumismahdollisuuteni on evätty ilman julkista eli valtion jakamaa vaalitukea. Samoin perusoikeuksiini Suomen kansalaisena kuuluvaa yhdenvertaisuusperiaatetta on osaltani loukattu törkeästi. Yhdenvertaisuus merkitsee tasa-arvoa koskevan pääperiaatteen ja siksi aidon demokratian ja kansanvaltaisuuden varmistamiseksi myös itse kuntavaaliehdokkaana olisin tarvinnut tasa-arvoiseen osallistumiseeni taloudellista tukea samoin kuin eduskuntapuolueet.

Vaali- ja osallistumisoikeudet ovat jokaiselle kuuluvia perusoikeuksia. Laissa säädetään julkisen vallan tehtäväksi edistää yksilön mahdollisuuksia yhteiskunnalliseen toimintaan ja vaikuttaa häntä itseään koskevaan päätöksentekoon. Samoin julkisen vallan on turvattava perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutuminen. Näin ei ole kohdallani tapahtunut.
Ilman julkista vaalitukea minua on loukattu myös sananvapauspykälän osalta. Voiko vaaleissa sananvapaus toteutua, jos äänestäjillä ei ole edes tietoa osallistumisestani (vaalimainonta) ja niistä tavoitteista, joita edustamani puolue ajaa oikeudenmukaisuuden edistämiseksi Suomalaisessa yhteiskunnassa.

Itsenäisyyspuolueen koko valtakunnallinen vaalibudjetti oli noin 4000 €. Puolue ei saa puoluetukea. Sain Jyväskylän alueelle omalta puolueelta ulkojulisteet, noin 70 kpl. Niiden hinta oli noin 350 €. Tällä budjetilla ei voi varmistaa tasa-arvoisia osallistumismahdollisuuksia, varsinkin kun vaalikamppailu käydään valtion muille myöntämän rahan, median ja muun suuren rahan ehdoilla!

Lakiviitteet:

Suomen perustuslaki 6 §, 12 §, 14 § ja 22 §
- lain perustelut HE 1/1998 ja HE 309/1993

Rikoslaki 11:11 §

Jyväskylässä 29.10.2008

Sinikka Tyynelä,
Itsenäisyyspuolueen kuntavaaliehdokas

Liite 3. a : Puolueiden rahoitus

Puolueita avustetaan puoluetuella, josta säädetään puoluelaissa. Puoluetukea jaetaan eduskunnassa edustettuina olevien puolueiden kansanedustajapaikkojen perusteella. Puoluetuen myöntää valtioneuvosto ja sen käyttöä valvoo oikeusministeriö.
Puolueiden toiminnan, tilipidon ja varainkäytön valvontaa varten jokaisen puolueen tulee toimittaa tilinpäätösasiakirjansa oikeusministeriölle kolmen kuukauden sisällä tilinpäätöksen vahvistamisesta.

Valtioneuvosto on myöntänyt tukea poliittiseen toimintaan (eli ns. puoluetukea) viime vuosina seuraavasti:
· vuonna 2007: 12 444 000 euroa sekä 2 489 000 euroa ylimääräistä puoluetukea eduskuntavaaleista aiheutuviin kustannuksiin. Yhteensä 14 933 000 euroa.
· vuonna 2006: 12 260 000 euroa sekä 2 452 000 euroa ylimääräistä puoluetukea presidentinvaalista aiheutuviin kustannuksiin. Yhteensä 14 712 000 euroa.
· vuonna 2005: 12 020 000 euroa.
· vuonna 2004: 11 807 000 euroa sekä 1 181 000 euroa ylimääräistä puoluetukea vuoden 2004 kunnallisvaaleista aiheutuneisiin kustannuksiin sekä europarlamenttivaalien tiedotustukea. Yhteensä 12 988 000 euroa.
· vuonna 2003: 11 807 000 euroa.

Euroopan neuvoston alainen Group of States Against Corruption (GRECO) teki kesäkuussa 2007 Suomeen erityisen maatarkastuksen koskien vaali- ja puoluerahoituksen toimivuutta. Hallitus antoi tammikuussa 2007 vastaukset (saate ja vastaukset) GRECO:n tekemiin kirjallisiin kysymyksiin ja varsinainen on-site -tarkastus toimitettiin 13.-15.6. Tarkastuksen perusteella GRECO antoi 7.12.2007 Suomelle suosituksia koskien puoluerahoituksen läpinäkyvyyttä.

Raportti suomeksi, ruotsiksi, englanniksi ja ranskaksi.

Puoluelaki (10/1969).Euroopan neuvoston vaalirahoitussuositus 8.4.2003.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus Euroopan tason poliittisia puolueita ja niiden rahoitusta koskevista säännöistä 18.12.2007.

Euroopan neuvoston asetus Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 17.12.2007.
Ei kommentteja: