sunnuntai 1. kesäkuuta 2008

VIIMEISET ÖLJYBARRELLIT

Keskisuomalainen 3.3.08

On arvioitu, että viimeisen 125 vuoden aikana maapallolla on kulutettu raakaöljyä ensimmäinen triljoona barrellia. Toinen triljoona barrellia öljyä ollaan kuluttamassa nyt 20-30 vuoden aikana. Tämä nykyinen, toinen triljoona barrellia öljyä on öljy-yhtiö BP:n tilastojen mukaan maapallon todennettujen käytössämme olevien öljyvarojen kokonaismäärä, joista puolet sijaitsee Lähi-idässä. Ehkä kolmaskin barrelli öljyä saatettaisiin lypsää liuskeista ja kuluttaa vieläkin kiihtyvämmin kuin nyt, mutta ilmastomuutos asettaa kaikelle polttamiselle tiukat rajat.

Olemme öljysukupolvi: muovit, lannoitteet, kemianteollisuus ja muut öljyjohdannaiset kuuluvat arkeemme ja niitä on vaikea korvata.

Öljy on loppumassa ja hinta kohoamassa edelleen. Samanaikaisesti ekologinen jalanjälkemme on jo viiden maapallon suuruinen ja tuhlaamme ja kulutamme tulevien sukupolvien elämän eväitä entistä nopeammin. Olemme ylittäneet maapallon kantokyvyn moninkertaisesti.

Onko armonaikaa vain yksi sukupolvi tai edes sitäkään, ellei nykyistä kehityssuuntaa saada muuttumaan ?

Tällä hetkellä lasketaan myös maakaasun tuotantohuippua. Maapallon uraanivaratkaan eivät riitä kuin muutamaksi vuosikymmeneksi.

Elämä maapallolla on saapunut kriittiseen pisteeseen. On pakko alkaa vähentämään rajusti kulutusta. On uskallettava kyseenalaistaa nykyiset taloudelliset, poliittiset ja yhteiskunnalliset käsityksemme ja elämäntapamme. On etsittävä, luotava ja rakennettava uudenlaiset eloonjäämisen eväät! On aloitettava maapallon ja elämän pelastusoperaatio!

Meitä ei enää pelasta mikään ulkoinen tekniikka, maailman rikkaudet tai niiden tavoittelu. Ainoa mikä meidät voi enää pelastaa on tietoisuuden evoluutio. On luotava sellainen järjestelmä, joka toimii koko planeetalla tasapainon palauttamiseksi.

Ensimmäinen askel globaaliin oikeudenmukaisuuteen voi olla vain sellainen yhteinen kansainvälinen oikeusjärjestelmä ja luonnonvarapankkijärjestelmä, jossa inventoidaan kaikki nykyiset luonnonvarat. Ylikansallinen vapaakauppa ja sen vaihdon välineenä oleva raha ei voi olla riittävä peruste tuhota ja ryöstää tulevien sukupolvien elämän tarpeita teollisuusmaiden ja globalisaation ehdoilla, sillä ne kuluttavat kiihtyvästi maapallon resurssit muutaman sukupolven aikana ja kasaavat pääomat ökyeliitille.

Ylikansallisen oikeusjärjestelmän on huolehdittava oikeudenmukaisesta luonnonvarojen jakamisesta ja käytöstä kaikkien maailman kansojen kesken. Vain siten vältetään eturistiriidat, mahdollinen viimeinen taistelu ja ydinsota öljytipoista.

Sillä, mitä tapahtuu, kun muutamat maailman suurimmat öljy-yhtiöt ja näiden harvalukuinen omistajaluokka rikastuu kallistuvan öljyn siivellä entisestään triljoonia euroja ja dollareita ? Ne eivät varmasti laita öljyhanoja kiinni, päinvastoin.

Nykyinen, kiihtyvä luonnonvarojen ehtymisen, maapallon ekosysteemien köyhtymisen ja kansainvälisen taloudellisen epätasapainon aiheuttama kilpajuoksu, sekä hillitsemättömän pörssirahan määrän kasvu, jolle ei enää löydy reaalista katetta, romahduttaa nykyisen elämäntapamme.

Nykyiset poliittiset järjestelmät ovat voimattomia. Rahalla ja kilpailukyvyllä ei enää ole merkitystä.

Vain mielipuolinen talousjärjestelmä, yhteiskunta ja ajattelutapa palkitsee valtavilla rikkauksilla ne, jotka kaikkein ahneimmin tuhoavat koko elinympäristömme ja luonnonvaramme.

SINIKKA TYYNELÄ Jyväskylä

Ei kommentteja: